Skip to main content

Full text of "Lexicon Syriacum: ex eius lexico heptaglotto seorsim typis describi curavit"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge thafs often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at jhttp : //books . qooqle . com/ 4 ■--■, ■ \ ra 

n 

9tUK OLcMk ^■^HVBE Digitized by Google gitized by Google Digitized by Google 
1 ^£efan4*+^tyect4«Jfol. 
/43 i&ta.** <///Xr Digitized by edtyGoogIe_ Digitized by Google EDMUNDI CASTELLI 

L E X I C O N 

SYRIACVM 

EX EIVS LEXICO HEPTAGLOTTO 

SEORSIM TYPIS DESCRIBI 

CVRAVIT 

ATQFE SVA ADNOTATA 

ADIECIT 

JOANNES DAVID MICHAELIS. 

PARS PRIMA. 


r ..: \'iv • : 
GOETTINGAE 


SVMTIBVS JO. CHRIST. DIETERICH. 
MDCCLXXXVUI» 


' 


Digitized by VjOOQIC r, . r •, 


'.» 1 


, . V.y i Digitized by Google PRAEFATIO. Quod fuperiore feculo, anno 1669, Londitfi prodiit, Caftelll 
lexicon Syriacum, pars tum Heptagiotti, exitaium mihf, ac 
praecipuum magni illras operis vifum fuifle, multos iam ante annos 
in praefatione Chreftomathiae Syriacae praemifla teftatus fum: mil- 
lies coufului, maximasque immenfae eruditionis incredibilisque dili* 
gentiae viro, illo vtens atque ex eo proficiens, gratias habui. Hoc 
quidem lexico fyriacorum librorum Ieftor, carere omnino non pot- 
erat, vnicumque adeo erat, quod confulentem nonfacile deftftueret, 
omnes vsque ad illum annum notas iinguae fyriacae opes comple- 
xum : egregium enim Schaafianum, quod in verbis, in qnibus com- 
parari poffunt , Caftelliano plerumque praetulerhn , folas Noui Foe- 
deris voces explicandas fufcipit, quos inter anguftos limites philolo- 

X 8 iam Digitized by Google II 

giam Syriacam fubfiftere, publice non vtile. At latebat, fepultum 
prope, in magno lexico Heptaglotto, bibliorum Polyglottorum Lon- 
dineofium adpendice, quod pauci admodum nancifci poterant, cferte 
non illi , qui literis fyriacis difcendis in academiis operam dabact : 
magno ftudii linguae fyriacae impedimento. Ex tabulis noui foede- 
ris, exiguas admodum verborum copias complexis, nemo difcere 
linguam poteft, nifi perquam egene; ad has tamen foias pieraque 
lexica pertinebant, quae emi a difcentibus poterant. Prifci foede- 
lis verfionem fyriacam, aut ipfos fcriptores Syros, legere cupiens, 
Caftellum confulere necefle habebat, ad quem fi non daretur aditus, 
vel illi, qui in academiis fyriaca didtcerant, fine doftoris viua voce 
vltra fe proficere poffe defperantes, totum ftudium abiecerunt, maguo 
eruditionis damno, eorumque, quae didicerant, fenfim obliti funt. 
Ergo iam ante viginti annos confilium ceperam, illud feorfim edendf, 
meis qualibuscunque adnotationibus adfperfis, adfulgebatque fpes: 
fed cafu non vno fuit irritum. Iam impenfis Dieterichi noftri, infi- 
gnis bibliopolae, cupientis et audentis de re publica eruditorum bene 
mereri, prodit, et vero ipfo illo decennio, quo multa alia literarum 
fyriacarum amatores nafti funtaut breui proditura fperant, Philo- 
zenianam N. T. verfionem , Pentateuchum feorfim editum , Hexapla 
fyriaca, Abulfaragii chronicon. 

Viginfi 

Digitized by VjOOQIC ■ ^ III 

Viginti et qtiatuor per annos, quibus ex hereditate Patris mea 
fuerant biblia Polyglotta , (antea enim exemplo bibliothecae acade- 
micae, aut alio commodato, vti necefle fuir) multa huic iexico, 
quod charta pura ioferta diftin&um compingi feceram, adnotaui, 
aliqua et antea pater meus ad marginem, plerumque dubitans, fed 
delfteratu digna; eos enim libros fyriacos, ex quibus plura ex- 
cerpere potui, nec ipfe habebat, nec perquam modica bibliotheca 
academica Halenfis, non Aflemani bibliothecam Orientalem, non 
Ephraemum Syruro. Haec quidem omnia, atquealia, quae inter 
edendum occurrebant, adieci. Nec quidem eum laborem fufcepj, 
vt lexicon aut nouum conderem, aut Caftellianum plane perficerem, 
libros fyriacos hunt in finem perlegerem , calamumque in manu 
habens expilarem : ergaftuli hoc dixerunt opus efle , nec confcius 
mihi fum, aliquid me, breuibus, Gyaris aut carcere dignum 
patrafle: fed quae primo mihi annotaueram, (pro more id quidem 
meo, quem aliqui forte reprehendent, libris meis famiiiaribus non 
pauca adfcribendi) quaeque praeterea fuccurrebant non anxie quae- 
renti, addidi, iam fupplens Cafteliiana, iam emendans, iam et fine 
certo exemplo diftis auftoritatem addens, fiue exempli, fiue Bar- 
ali, cuius lexicon noftra bibliotheca habet Hoc et faciebam, vbi 
vnicum Caftelli exemplum rem non perficere videbatur, aliudque, 
maxime vbi certius, fuppetebat. 

)( 2 Paucis Digitized by Google IV 

Paueis exceptis, vbi filens corrigere Caftellum aufus furo , vt P 
cum in numeris capitum verfuumque manifefta animaduertiflem vitia 
typographica , aut vbi exemplorum numerum vnico non plane 
neceflario auxi, mea a Caftellianis, canceliis, id eft, his fignis 
£ ] feiunxi, idque plaue duxi neceflarium faftu, licet aliqui 
examicis, hortatores etiaro operis exteri, eiusque editionem cu- 
ramque omnem extra Gottingam beneuolentiffime fufcepturw fua- 
derent, atque adeo vrgerent, mea Caftellianis infererem, atque 
vnum totum opus facerem» Cur ab illis diffenferim, expotio* 
ipflsque rationem fafti reddo, quam ab iilis probatum iri prope " 
confido. Primq non totum lexicon reformaodum fufcipere pot- 
eram, feptuaginta annos natus. atque ad feputcrum decliuis, im- 
menfus ille labor,, et quem femper, (condonetur defidiae!) iuuenis 
etiam exhorrui: deinde praecipua laus lexici Caftelli haec eft, quod 
omnia multorum Iexicographorum congeflit, ipfe quidem non femper 
indicans, fed arbitrium leftori permittens,, additis auftorum nomi- 
nifrus, ita vt nil bene aut male ab illis difti pereat; donec aliquis 
aliquando, in ergaftulo, autGyaris, autcafu, perfeftius et emacu- 
latum lexicon condat» lam ergo in hac totius lexici informatione 
non modo leftoris intereft, fcire> quid dicatur, fed et, quis dixerit, 
et quo argumento, quo exemplo, qua auftoritate. Nebulas hic 
omnibus Caftelli diftis offudiflem, lucis adfundendae cupidus, fi 

mea Digitized by Google me9 mifcuiflem : totum adeo Iexicon transftmdendam oouartt in for- 
mam fuiflet, ne male mea fine nomine eiusque indicio Caftello co* 
haererent» Quis enim leftorum tulerit, in Caftelli Iexico, (i adbuc 
Caftelli eft, citari, quae centum poft obitum eius annis euulgata 
fimt, Aflemanni bibliothecam Orientalem, meamque ex illa fumtam 
chreftomathiam, verfionem N. T. Philoxenianam , Hexapla Origenis 
fyriaca edi coepta, alia? Adde, quod et contradicendunr non- 
nunquam Caftello, nec tamen audafter, quod Caftellus* vir magnus 
fcripferat, delendum. 

Gratum fe fa&urum fperans leftoribus, eorumque oculos fuble- 
Yaturus, typographus cuius fumtibus et typis hoc lexiqon defcribjtur, 
verbis fyriacis iungi curauit eoruro interpretationem latinam , in Ca* 
ftelii Heptaglotto ab illis diuulfam , numerisque indicibus operofe 
quaerendam, verba etiam quae explicantur fyriaca in initio verfus 
poni, cum in Heptaglotto vna ferie ac linea continuata confequan- 
tur, numeris modo diftinfta, denique et verba ad easdem literas 
radicales pertinentia, a praecedentibus et fequentibus, linea dufta, 
diftingui» Plusculum quidem fpatii etchartae requirebat, fed facf- 
lius eft vfu et expeditius, fperoque, gratiam me apud leftores initu- 
rum f fi profitear, fuaforem fuifle* Plusculum quidem argenti tm- 
pendendum , fed quibus id difpliduerit, nummos qui malint quam 

)( j cculos Digitized by Google vi : 

dciilos feruare, eorum gratia habita non dele&arer, cec non haW- 
tam aegre tulerim , illis Caftellum non edidL . ; 

Multo perfe&ius proditurum lexicon erat, in biennium adhuc 
differre fi potuiflem, exque libris fyriacis, quos nondum fiabemus, 
fed intra iliud tempus exfpeftamus, locupletius. Prodire coeperunt 
Norbergii infigui beneficio, cura, fumtibus, Hexapla fyriaca , mul- 
tam lucem lexicographo praeferentia, ex Graeco enim verbo fatis 
iiquere folet, quidSyriacum pro illo pofitum figni.ficeU fed horum 
non nifi jS paginis primis, X aut XI Jeremiae capita habentibus, vti 
pofui, ab editore mihi fpeciminis loco miffis, quas et legi et expi- 
laui: nuncdemum, haec dum fcribo, totum Jeremiam et Ezechie- 
lem nancifcor. Breui prodibit Abulfaragii chronicon , Brunfii manu 
defcriptum, cura, typis, et fumtibus Kirfchii , tjuod nondum legere, 
necdum ex eo ditare iexicon potui. Sed differre in iilud tempus 
editionem Caftelli nolui, primo, quod opportunitate edendi, et vo- 
luntate bibliopolae typographique, Dieterichi, vtendum exrftimarem, 
ne elaberetur femel iam elapfa occafio, poft centum ac nouendecim 
demum annos Caftelli lexicon , et vero auftrus , cupidis dandi; 
deinde, quod pkisquam feptuagenario perquam incerta fpes eflet ad 
illum vsque annum viuendi , atque, fi mors intercefliflet, ea quae 
Caftello adnotaueram, interitura videbantur. Acced«bat, quod jpfe, 

qui Digitized by Google 5 VII 

quiopusfuo furoto imprimendum fufceperat, Dieterichus, rem dif- 
ferri nottet, fed teftinari , ne quid noui irapedimenti intercederet; 
haberetque, quem non feroper habere contingit, typothetara, qui 
Syriaca legere noflfet Ulorum tamen, quae ex his aliisque monu- 
mestis fyriacis eruere intra biennium dabitur, iafturam non facient 
leftores: adnotabo enhn et illa, et atia piura, huic lexico, cui ipfi, 
vel dtktiii prelo exefcetur , non pauca ram manii mea adfcripfi ; baec- 
queorania, fi annum ab hoc tertium 1791. viuendo attigero, vt 
fopplementa iexici prodibunt, ante ilium fi ab his mortalium euoca- 
tus laboribus ac lufibusad illum locum fuero, vbi lexicis non opus> 
mea manu adfcripta ab alio, vtconfido, euulgabuntur. Scribam 
autem ita, Vt euulgari poffinfc 

Emendationem fchedarum typographicarum fufcipere ipfe noo 
potof, ocutis iam minus vegetis, nec omnes typographi lapfus anim- 
aduerfuris: fed huiconeri magna beneuolentia fucceffit collega vene- 
rabilis Thomas Christianvs Tych&en. Hortator hic maxtme 
fuit lexict et edendi et feftinandi, quod eo carere linguae litera- 
rumque Syriae cupidos aegre ferebat : cum inftaret, remque vrge- 
ret, refpondi, ante plures annos r cum primum editionem medi- 
tarer, illam me perficere potuifle, iam oculos me hebefcentes 
deftituere, nec audere me operarum menda corrigere, quae infi- 
aita futura et grauia videantur in libro tot fiphras numerorum 

haben- Digitized by GoOgle VIII 

habente; in his lapfum efle facillimum* fed errorem grauiflimutD. 
Id vero eo pertinuit, vt ipfe huqc in fe molefturft quidem labo- 
rem vltro fufciperet, nec meas in corrigendo partes vllas efle 
vellet. Arripui quod obtulerat, promifi ficeditionem libri, fuoque 
ipfe promiflb ftetit. Quod ergo corre&a prodit editio lexici Ca- 
ftelliani, eorumque adeo, quae adieci, (non quidem credo fioe 
omnibus naeuis, id enim quis vnquam mortfllium aut fperarit, aut 
praeftiterit?) Tychfenio gratiae habendae, non mihi. 

Plura funt, quae leftorem fcirecupio, quod illis ignoratis ne 
hoc quidem iexico refte vti pofllt: de Caftelli ipfius lexico, eius 
confilio, elaboratione, fontibus ex quibus haufit, praeftantia, naeuis, 
meisetiam additamentis, maxime de Barbahalul et Barali, quorum 
aooiina qualibet pagina recurrunt. Sed his video praefationem non 
fufficere, feruo ergo peculiari paucarum paginarum diflertationi, 
*adem, quatexicon, forma, fed feorfim edendae, qpam le&ores, 
li lubuerit, ement, huicque lexico fqbiungent 

Secunda pars lexici, literas reliquas vsque ad finem habens, 
prodibit Junio menfe huius anni. Feruere opus m typographeo 
teftor. Gottingae die 30 Jan. 1788. 

1 ■■ JOANNES DAVID MICHAELIS. INDEX 

Digitized by VjOOQIC INDEX CASTELLI 
COMPENDIQRVM SCRIPTIONIS 

QVIBVS 1N SVO LEXICO VSVS EST. jtec. Accufatiuus cafus. 
A3. ARiuum, f. Verbale 

nomen. 
Adverb. Advtrbium. 
^g* Agens,\.Partidpium 

atitiuum. 
Af. Ajfiocum. 
aL aliis. 
An.Aeth. Anitnaduerfio- 

fies Aethiopicae. 
An. Sam. Animaduerfio- 

nes Samaritanae, vtrae- 

que in fexto Bibiiorum 

Tomo. 
*p. apud. 
Aq. Ph. Aqtdnas Lexico- 

graphus Chald. 
BB. Bar BahluL 
Bc. D. Buncle, qui perhu- 

maniUrmutuo mthicom- 

ntodabatmfc. gfudkum, 

Sam. etc. 
Bd. Cl. BedweOus. 
Bx. D.Buxtorfius. 
c cum. 

cca. conftruiturcumAccu- 

fatiuo. 
ccg. conftruitur cum Geni- 

tiuo. 
ccga. confiruitur cum ge- 

nuno Accufatiuo. 
cap. cum Accuf perfonae. 
car. cumAccufrei. 
CL. Cohen de Lara. 
Col. Colleffiuum. 
Comp. Comparatiuum. 
Cn. Confiruftum. 
conv. convenit. 
VD. D.Dershovius. 
DP. David de Pomis. 
Def. DefeSii Denom. Denominatiuum. 
Der. Deriuatiuum. 
Dirn. Diminutiuum. 
Dlpt. Diptoton. 
Emph. Emphatica. 
etf et fimilia. 
ex. al. exemplar aliud. 

F. Ferrariilex.Syriacum. 
f. foemimnum. 

fi. fine. 

fo. fiorte. fr. forma. 

Fut.A.I.O. Futurum in 

Fatha, Kefre, Damma* 

G. D.Golius. 

GF. Guido Fabricius. 

Gg. Giggeius. 

Gent. Gentile nomen. 

GL Gloffa. 

H. Hebraeus. 

h.e. hoc eft. 

1L. D. Iobus Ludolfus. 

Imperf. Imperfonaliter. 

in. tnitium. 

Intranf Intranfttiuum. 

m. mafculinum. 

Mafi Maftus. 

Mp. Mafii peculiunt. 

Mafd. Mafdid, f. Arab. 
Infinitiuus modus. 

med.Phat.Kefr. Dam. h*. 
media radicali in Praer 
terito, habente vocalem 
Fatha, Kefre, Damma. 

Met. Metaphorke. 

No. Nomen. 

No. Vn. Nomen Vnitatis. 

Opp. Opponitur. 

Part. Participium. 

PB. Partictptum Benoni, 

PP. Participium Praete< 
ritum. Paff. Paffiuum. 

pec. peculiariter. 

Perf Perfice. 

Pl. Plurale. 

Pl. pauc. Plfirale payici- 

tatis. 
PL mitlt. Plurate multitu- 

dinis. 
Plf. Plnrale Pluralis. 
Pl.fan. Plurale fanum. - 
Poff. Pofftffmum. 
praecy praecedens. 
prop. proprie. 
prox, feq. proxime fe~ 

quens. 
pt. poteft. 
Prov. Prouerbium. 
q. quia. 

q d. quafi dicas. 
qf. quafi. 
Rn. Refpondet. 
s. fub. 
f fiue. 
fc. fciticet. 
feq. feauens. 
fign. Jtgwficatione* 
Stng. Singulare. 
Superl. Superlatiuus. 
T. Tatmud. 
TH. Talmud Hierofoly- 

mitanum. 
,Tranf TranfiHuum. 
Transt. Translatio. 
v. vide. 
v. verfus. 

V. Lec. Variae Leftiones, 
in fexto Bibliorum 
Tomo. 
VL, Vulgata Latina. Digitized by Google ) ..< J :\ ~ .: '..) >: 'i .: 1 1 * f *» r » '• ? o .">.. a. .. 


W; \ X- . * *\ i - .v ■' .V >." \ 


'^ •.: a v. ' .•<.*;. * ' '• .'\ ,\ .'/.1 .*•* . •>: .. \ 


Vv. 
1 1. 


/ . . ■ v. 


n. *v a 


.-.^ 


J 


^v . 


:.- 


•**'ii «."■ V' 


"' "' v ' * 


\ 
/J ' 


..\ • . 


* ) 
p < 
.;*.u;. • *■■• * 


*.... / 


> 


v\ \ . 


.* 


', V 
• '? .Vi .' 


1 vAV* 


. . ,. i. 


.'«/ 1 


VI 


.? v'\v Jk \ ^ 


_\.vV .' 


V 1. 


*\U iU 


• J i. 


. VI 


.li./.v.. ^ ' : *,i ' 


- i-A\ : 


I 
.1-%;^ 


.;a! . 


1 Digitized by. Googk * ■■ ■;-. 

«jpoteijf /t^oc» fan&us. Bar Bahtuk * 

[* Statim in initio notandum, Ba(r Bahlul, Syrorunt lex£cogjnu 
phum r faepe interpretari verba ecclefiaftica a Graecis accepta, 
quae Syrus aut Arabs fortc non intelligeret Non opus fuiflet 
Caftello, haec verba in fuum quoque lexicon admittere, nifi plane 
eiTent ciuitate Syriaca donau : aliquoties tamen id in initio operis 
fecit, atque etiam ita, vt ppffit a le&ore harum rerum infcio in 
errorem trahi. Eiusmodi verba plane Graeca alicubi quoque im- 
perite Bar Bahlul interpretatur. \) in noftro vocabulo eft arti- 

culus Graecuso, fcribique graece debebat 6 Uqog.'] 

■■ ■ i ■ , j ■ 

l»to?j Ante tempiis 9 intempeftiuus dayos. B. B. *%j <>rtM m. lufcinia, diScir. U Deus Pater. B.B. * 

[* Manifeftum erratum Barbahlulii, aut librarii, eum male de- 
fcribentis : eft enim graecum 6 vio$ , filius. Forte triados diuinae 
nomina graeca in facris Syrorum vfurpata compofuerat hic lexic&i 
graphus, librariusque oculorum aberrratione nomen patris ponebat 
vbi filhis nominandus erat. Peius etiam erratum in codice Goettin- 
genfi Bar Ali, qui ex Lugdunenfi fumtus eft, in quo fegitur: 

^-j)? graecepattr* lufcinia] 

- -- ■ ■ ■-- — i — ■ — i - - - ■ . r ____ 

5p^?[ Sedum; femperuiuum, dtig&or. Huius enumerantur a B.B. tres 

fpecies, prima maior, fecunda minor, tit alia tertia. Diofc. X, 4. 

■■ ■ - - ' f ■ ■■ • ■■ • 1 ■ ■ ■ ) ! 11 1 , - 1« ■■ ; i* 

[*H aer, dn%. r Cor.9, 26. 14, 9. Ephef.a, %. iTheff^ 17. 
Apoc. 9, 2. 16, 17. Schaafj\. 1 .. t > - ..*• * .;?' Digitized by Google 2 *\ 11 

'^)Y lloc nomine otim appettata eft Aegyptus. B. B. Vtdt Setdenum 

de Diis Syr. p. 148. * 

[* Aeria, et Eeria, nomina Aegypti.] 

^ll Arum. B.B. idtm quod i3yJtfvic.il. Ull. J77- ;&*» Aegyptia» 
de qua vide P.,tflpin. p. ioi r fed prae omnibus fuftffime Bauhin.%. 
p.278. etT. }. R.766. 

■ W ■ II I ■ I II fci - 

t roa tffl Infignis haeretici nomen. B. B. * . 

[-* Male fcriptum videtur pro i., m n tf fy quod non eft nomen 
proprium infignioris haeretici, fed ipfum *iqmxo$. Talia faepe 
~ in Graeds peccat B.B.] 

cs) m. Auguftus, et eft ordine vndecimus menfis,annum ab oStobri cporfis.* 
/ [* Vide Editoris eommentationem de raenfibus Hebr. $.6.] 

U=£ Fru&us. DeuLjj, ij. Cant.6, 10. [Iob. VIII, 12.] -P/. Vj . n n j; 
poma, Cant.4, 13. A mollivribus tantum fru&ibus dicitur, quibas. 
- mr/fi /fflrt eorticer, cnraJjj*. <n-s>V B. B. idem. 
j.noaf tibia. 1 Cor.14,7. [Referendum ad radiceratJM^ qnam vide.J 

r c y~^r^ claudus: contraae pro 1*-^-» •-£>]• /frm, Abgarus, ngi/ 

*$' ' '"' } Ruhae nomen 9 hifl. Sarac. t.$. c 3. cuius ad Chrijlum habemus cpijlo- 

(£*»„•<>*} j~- i am Perftcefcriptam: de qua vide Eufebium , hiJL ecclef. li. c.i).* 

^ a "* f- [* Immo noraep decem Ruhae, id eft, EdeiTae regum, quosex 

Bayeri hiftoria Osrhoetra difces, p. 7J. (vbi de nominis etymo di- 

Jputatur) 77. 91. 9f. 1 }o. 147. 1 jg. i6a. 169. iriuenies. Ex his quin- 

tus, feu regum Edeflae decimus quartus, L-^o^oJ r-s^-^/ ad CJhri-, 

ftuip literas dediiTe eumque inuitalfe fertur. Nomen ipfum fine 

-dubio eft exotkum* nec ad Syriacam originem referendum: qui 

enira Edeflae regnarunt^ Armenii erant> non Syri.] 

fc-^a?? 1i g \ Eupatorium. B. A J Digitized by Google fZof-^-of claudicaftto. TiK t-^l periit, amiflus eft. Jef. f 7, 1. 1 Corinth. 10, 10. -Pnrf. ,-jo) 

Luc. 17,17. Joh.6,27. Plur. iCor.i, i$\ Matth. 9, 17. -^! Matth. 

8, ^f; />./>. lob^ jo, a. N )-^t t-*-^l Infandus. />/. Sap. 14, 27. 

<Fitf. Matth. f , 29. jo. ./fy/ti/. ^oo) perdtdit, interfecit. Matth.22,7 1 . 

Pf.9, 6. 7. Par*. | no 10 » perdent. Pdrt. Paff. f-4 -^ perdittri. 

Inf. Marc. j, 4. Jirf. Math. 10,28. Ettaph. t-^olz) amiflus, per- 

ditus eft. * 

lA-£>) Plural ]£fZ$ res perdita, perditio. Lev.fi, 7.4. Deut. 22, j. 
? 1, o) perditio, exitium. Matth.26, 8- Joh.17,12. 
Vfy * ^ idem BcB. • 

i-io^£>) i. f ^ra^. w« Aofwr. 7fo/ yf r. iSyr. Lof . 207. 
lAvi, *^n .y> deftru&io , pernicie*. oi-sj patrem fecit. if/p**/ oi-oUf * pater fa&us eft. B.B. iftAjwi. <&a)2) 

[*Pptius, caii^l . Verbum non eft primitiuum, fed denbmina- 
tiuurrtab ^a} fequente.J '.'"..*> 
(9) «w fw*£o fVf/rfl. Pater naturalis, feu carhalis. jp/. ty_«a) 
Matth.23,30. 52. t-^l punS. fupr. pater fpiritualis. Adl.7,2. PL 
fZois) ♦ * Efi etiam naturalis 2 Par. 2f , 28. )**<*->* U^) pater lu- 
mintim, dicitur de deo 9 dt Jote, et de prophetis, l^ua} # € *, »? 
Aft-2, 29. patriarcha. 

[*Nullumeft difcrimen inter vtrumque plur^lem )4n^)et^-»ou3f« 
vt rede deinde innuit Caftellu*. Plurfc fi qtfis exempla cupiat prp- 
mifcut vfus, inueniet apud Schaafium. Occafionem hoc difcrimen 
confingendi dedit grammaticis Syrorum locus Hebraeor. XII, 9. Digitized by Google 4 ' »' . 

jiooioj paterriitas fpiritualis: * atiquando , fed minus aecurate, natu- 
raKs; « /mifflfo tn/ra, naturatis, feu carnalis tantum. 
[* Eph. III, if.] 

\ ** I -*) mirer, pauper. • p* o.Sn, nf obolus. Vide et VuaJ 
l^Lo] xatfum, quo vomer raditur, ct inhaerentt tcrra libtratur. Tt m 
trulla caementarii. i Sam. 15,21. Stimulus ferreus. Uoaf vi&ores, 
mediatores. Novar. $46. 

«_£ov-c>t v. • fii-o 
X*-z>\ v. *v-o 

) A nf gallus galliftaceus,/ftfperbo gradu incedens,' et bicriffatus. 
Prov. 30, 91. ^//f/ aries, rf ? ■■ \,n| ^ inquit Bahlut: vox cnius 
/ mihi nrondum reperta eft ftgniftcath, forte %q. Uoa) camelus. 

*of triftatus eft. P. i>. Vu»l lugens *Genef 77,37. Efth.6,12. JYur. 
' Marc.16, 20. IftA/tf. ^o|2? triftatus eft. i Sam. i f, 94. jRrf, Apoc. 

18,11. Partic. iSam. 16, 1. Ethpaat\j&\2) Genef.37,J4. Luc.6,2j. 
. [* Senfu ecclefiaftico frequenter pomtur pro, afcetice fagente, i.e. 

vatde pio: (bu$fevtig, fromjn). Pag.79. chreftomathiae, in carcerera 

coniedti dicuntur decem monachi lj*alq \ K i^ nn l boni etrom/miffj.J 
^ r>J . \k>\ f l/o^bl lu&us, triftitia. 1 Cor. $*, 22. Jac.4, 9. 
|A\ n) grex, agmen, pec. camelorum. Jef.6o, 6. It. caterua, coetus. 

Plur. $M 
tiLd\ idem. B.B. Etiam T ■■ \r*\ velUo-s>?« /fc Po-o? veftibu- 

lum, Nov.jio, 

V4 porta. * AeAM*» £fr tefal. H *'**) + '&>«' *>b~4'. 

^ ' ' [* Ephrem Digitized by Google [ * Ephrem Syrasai- v^Q? \&b Dan.Vn,*. adfcribit, hocejl 

porta aquarum y vel fecundum alios columnae* Vide ibi LXX et Hieron.] 

obLol Gr. 6$%?i0( 9 obelifcus, nota, quam Origines in Bexaptif fuis np» 

pofuit adea, quae LXX defuo addiderani in interpreiandis bMis. ' 

• i i\^ ' \ — ■^■^-■^ 

]C\ *n n] fiftula. B.B. [ ' ; _*_ , . . I i n| lapis. i Petr. 2,8- Strudura parua, calce compaaa, Vt, cippts^ 
columella. Jtem, gallus, i.-q. ? a «H| ^ refte B.B. )_^~*; ? i 5> V 
horologitfm, (*t ^ Ohald. l-nv^^lw^ ■> ■ i \^ . 

] n > o r V-»»? -EbemiSf arbor. Novar. *88» roo «S| monachus, ahadioreta; B.B. ~ , 

[Abbas, vt puto, fed nomine honor3tiore per adulationem^fenfim 
defcendeVue ad -alios. J .,*.) , ; vk ^ H m P t/x^w^ B.B. *- * */ U^ jA c o L a j Eft nomen libri (vel di-ftionarii) A^j.oJl? riom. prop. 

q.d. auri 'regn} „(**/? re g& ^i) ^qufld /in 7 Jinguis ordin^uit ^t coo- 
. texuic^^yriaca, Peiiica^ ArmfiJiica, $egaftanica JL Marufica, (v. tu- 
tych. p. ff. ) Graeca, et Hebraica. /^ •/>.£,<#/ 

t n ^ ] idem quod Chatd. puluis 

i_^?^? filius fadhis eft. [Denominariuum a *-o reftiusque ad illud 
nomen, quam ad r^dicem ^] refer$ndum.l 

)i— of plumbum. Exod. if, 10. Jt. fcirpus, juncus B.B* 

V§. r>1 fcirpu*. r , T r 

<; *r*p ] ,res iniJchra v ^lf?g;anSi deco?§. B.B f:v *»?,-'' 

A j IfrjoAViirfr Digitized by Google 6 *J *i 

\Mu* cprruptc Refhponifro Dolat, a graeco \@$owxovr<t. . 
%2»o*a^| vlcus purulentttm. - '1 ," , ' 

fc r»y r> f — foc c e nfio . 

[Referendum videtur ad rad, t i j ^ l] :! - ? 
| r^ >. «-v| orator* concionator, eloquens. [Referendum ad rad. >. ^ ^ 
. eftque proprie, fulminator] _____ 

i__ _ _ ^ : — «r - ^ i n , . i . *""•«• ' "' 

^ - ^ ) t;f Ch. per metathefm a • r *)-O f vnde « • ■ s$ # difplicuit, foe- , 

~~tuit, fofdiiitT "Matth.217 if. 

_ — ■ — . ■ ' j " ■ ■ /. — .' i ■ . ■ ■ j . i ', i 1 --", ' ' 

jjl-L^J cupiditas, beneuolentia. , r~ ^« s^j! et « ma N< ^<J angelus. B.B. 

^v^l^o^ i. q. Chald aquaedudus. aReg.20,20. Atlkr innafiris. 

K ^ S Q Vj 1 et ^ n ^U^j agallochunit, fli wrotf/ Matacfcaeet Su- 
tnatrae, vbi crefcii hau arhor 9 Garro dicituf: Ar.*y-* x*r % ifyXnf 
Avictn.IL tllVsx%. Ar. 

^^lV^j/ ^-°-*'K4 A£aricum. B.B. Vidt Atik.IL t.IL go. .«. .roo ■ ,fr w ,a~^L Aegyptus. 
I l . . £ aa .^ Aegyptius. VJy^ ' oleum. B.B. ^ ^ A • /,. f ■ ' ' 

&sj per ^Aa=vJ5» laferpitium, vertiiRS. P"A i.q. ChalJ. abfynthium. 

<n-vJ t/iifc in • ou^^j - ,c • / » - 

1^-sJ euiratus altero tefticulo. «F. < mo ■ ,fr^<\J[ dymrdroQ. B.B. 
upojlA,^ oculi vitium, d/7/^aiJ/. ^tn «vr \^J/ tt «JDOadX^j .\ Digitized by Google «J 7 

„ ** t ma i^ \ i y ^ 4 v gfy/Aanfr Ayicen. Du0kn.il. 1. 11,214. vide 
f» a „ VtemAlkali fiillQnUm. per .%*) exponit B. B. 

« m ■ '^ a ■ 'N - V J -P/. <-n>? . m ^ ■ S ^g f. eclipfis. 

«^ckaa^J a^Afl^iparric, ftella terrae, Arabibus JLJLkJ». B. B. [i. e. 
talcum lapis, a naturae curiofis Arabico nomine fic diftus.] 

t-^j ftagnum, lacima. PLAf Exod. 7, 19. 

J ifyVwxrf,. pracfedura, adminiftratio. !■ * >4 cratef, lagena, hydria. Cant 7, 2. - ?2L^[ /patina. iY»r. 

? v> » ■ S - ^ jsJ Spiritus Santfust B' Scrufchai apud B. B. 

fo ' ^ "v^ et- f^-J — ^ laguncula; hydrfa parua et affabre fada.' * 

Mo-^J dyc*f % dymi*> certamen, folicitodo. Sap.4, %. iCor.9, 2f. 

Colo£2, 1. ;! 

I 6 ™ v l ^K^ .«gPnifta. Pl U& m i ^ C^J et ?-ft m ' » J< *-yj 

Pr.64. 1. Pf. 1^7, i. Pf. 141, 1. 
« n>o ■ jl-i — ^f Ignatius: ; - - * 

■ roo i ja > * ^ : Pica^ B. B. 

■ mo i jo (iio ^ 01 ^) dr&yf$iarn$ jLjmlI^ cbercens* cogeris, angarians, B.B. 

j.rn ■■ ^J yp alterius fordrts. F. * * 

[* Idem cum ? . m > ^^ quod infra vide, et Rabinico ira] 

^—^— ■ : „ 

U^-£L^lupina. B.B. *.-..•: 

1 i j <\\ Iftlenium. v. Avicen. IE t, II. Sco.Ar. 

? rt . ^ s^ Eupatorium, .tfrat. c<JLi 

POOAdOs^? Digitized by Google 8 • 4* 

tocuao*^ Spiritus fandhis, ayiot nnvn&p +* pro *•* 

[* Nempe errore librarioi&im* Jud et Nun centtes centiesque 
confundentium.' Rediius erg^ fcribi debuiflfet | voo ii % ~*\ i p ^ ?] 

k$£ mercede contraxit, conduxit. Matth. 20, 7. InfGenpC $0, 16. fut. 

Matth.20,1. J-^g! locauit, mercede conduxit. 

f f 
r-v^J mercatus eft, quaeftura fecit, negotiatione lucratus eft, ad lu- 

erurn vfus vel abufus eft. Matth.if, 16. 17. Luc. 19, 1 f. imp* Luc. 

fc-v^] merces, praemium. Matth. f, 46. c. 6, i/Heb. 10, jf. naulum 
Jon. 1,3. AfGen* 1 jv 1. Mat. 6, 2. Rom. 4, 4. 

1*^ tedum.Matth.24,17. Luc.f, 19. *Af. Exod^jo, j. iV.Mat.10,27. 

[* Vocabulum Syris frequens, fed forte exoticum, a Perfico 

^ tegida, kter coftos imbrex. In ciafcatein etiam recepit Arabia.] 

Jk$J fO lunaticus, t/frf. fpiritus,, qs. fpiritus extra te&um degens. Mat. 
17* *?• T*-^J *— o?' *lunatici, advetbum> qur extia teifta , videL 
degunt V* Fulleri Mifc. fac /.2: £.17. Vel % to quod qui extra 
tefta fub lunae influentiis diu degunt 9 ififos modi furort corripi faepe 
folent: vel fec.B.B. quia funt daemmes quidam, qui in teftis altisque 
tocis manercaliosque illus ferre gaudent. v.Pfellum dcoperat.daem.p.$\. 

-->. I*-Ad£cribo exemplum, Matth.4, 24. riefine audloritate i»? cum 
praefixo Dolath pcfitum videatur, fufpkenturque ledtores, Ik^J *o 
potius vertendum efle, filius teSh i.e.. t liinaticus. 

lA^I epiftola. Ad. 9, 2. 2Cor.7, 8- Af 2Cor. j, 2. j. -PZ.2C0r.jiK 
i/.zThefT.j, 17., . 

U*?r-\J Agardaei. Dan. j, 2. * 

[* Pofitum pro wvt^n, qupd yocabulum ignotujm fotte totidem 
literis initio fcripfit interpres Syrus, a librariis deinde tfuncatum.] 

|J*V^ oleum. B.B. Digitized by Google »,*Jf<- ^ ** * ^o-x^? qui ftudix) fapientme fe appli&uT A^^^ffpontaneef, Jifeerftfc* 
* fc mer*Gne w \nTa^oa<flione. jitque hlnc SalomoniT norpen ***-<. ] Agur,~ 
^Pro.jjo, i.B.B.«j Agur wfem qui^Satomon, et Iakk i.q. Dauid. Tt. 
pfatea, Torum, mercatus. 
i-c^Q-N^f ager, rus, oppidum. Mat.27,,8. -4f. Mat. 27, ia - iP/. 
.Jiiun.^^^Jof.14, 4^ ZacLjL^-4. ^/. Jof. if, $2. 41. * 

[* Ab dy(>0G ortum^: rl ^ytfo lus» latfa^J qui^ aedificatus di- 

- eitw- *-Ntmmr ad-portam Edeffae, irr chronico Edeffeno an. 769* 

(Chreftom. p.62.) videtur Ggnificare hortos. fub dio, fed porticibus^ 

cindtos, in quibus obambujari aegroti poterant.1 

I— a^o-^J, fubdi^cojius, ipiniftqr facrorum, jw. chriftianorum. Graece 

'Ayvjyrns. B.B. - 

?t— *-v^ mercenarius, Joh. 10, 12. 1 j< lVwfvMatr.1,20. ^/. Luc. if, 19/ 
"if. catechumenus. B.B. 
A— *? i ■ s^? Itberrime, fpontanee. 
< rfto {i 1 s^J 'A^jfgafo?. Senii expers.B. B. 
kj ■ s^ q\iaeftus, merces. Ifa. 25,28. Nummulus, drachma. B.B. 
iSam.2, 36. « r ' ' ; j : "' !] 

.^J 1 Qfrj>-^ f; Atyuf>oq. Populus Graeca. F. Romana yel 
nigra. B. B. 

ux Ki , r , ^y oj, — S^f foenum. B.#. 

?f^i4 difceptatio ,- lis , conteritio. 

I^J^ mercator, negotiator. 

C,-*-^! *' ^4-fivflQ-*r-v^? braflica. B.B. .< .a 

}^o^ merc.es*' ftipdndium.! Luc. I2 r f g." Rom. 6, 2}. i mercatus, ne- 
gorotia. joh: *,:*£.' quaeftus, Adt/16, iS. :/?/: Mat.22, f. AA.i6, 
19. *Tim.6,#./ Jfc negofcium, ppus. v.deDieu in Luc. 12, f8. 
Digitized by Google v>A«i»y Juflulus, bcfnuoluulus: B^B; ,■'■:.'• i <<.',■ )':.:; • - '( I202I olla magna, abenum. * 
[* iYt Hebraeorum.] *-$]' adduxic Contiemt cum nnw rf 5«i(W; ; >h3N; 

, . . i i i ■■ « n ii -^^— I | I I 

9 a : ' 

l^o?! fouea plena igne. l 

[s$s°r*l/ nomen proprium regis Cufchaei, qui vidloria a Judaeis. 

Hoitieritis reportata chriftiaxiam Teligionem fufcepit. chreft. p.17-1 

; — : : — ; "* ' 

%*ioi?ih penuis, mollis> tener* 4 J.B. w rf ,. 

Ity alumen rochae. Novar.134. Lepidium Perficum.349. ^ 
1j?J plauftrum caelefte, vrfa maior. 

)&>{{ zingiber^ Plur. \k^S\ fores, vet portae bipatentes. 

*<* ••'• • • •'••' .' * 

J]a>f Iuncus, fcirpus. /i. fibra, filamenta nerui. 

, i, 1. 

>o?j homo, quisquam. Genef. 2, 7. iReg. 17, ji. /- - -* 

f" ,19 '! ; r. , 

&02I terra , jw. rubrji. * *Gen. 2, 7. • * 

[* Hoc, quod de colore dicitur, conieAura eft etymologica, ex 
lexicis Hebraicis tralatitia, nulJo vfu firmata. Ipfum nomen Sy-' 
ris non vfitatum, fed modo Gen. 2, 7. pro rnrw. ponitur, quod 
inde nomen d*in ortum putarcur.] 
>oo?f terra rubra. Edom. Idumaea. Ifa. $4, 6. Etiam Roma: * atiis 
a. Damafcus. B. B. , . 

.[* QuoA pro Roma {tonitnr, more id fit Judaeorum. Damafcum 
autem vbi fignificat, vklefcur per Rifch, fcribendum i Damafcus 
enim Syriae metropolis ipfo nonnunqijam Syria vocatur, Arabibus 
f Ui , ac forte Sjris yj\ V el >oo>f| . . . ' ; Digitized by Google V^°o?f Idumaei. Ifa. 34* f* .*! .;i..;U.u;rp rr . ' ri * c , v, .„;* ;.;' ,l.| 
«j»oio?f Adamks. Amos7, 7. 8. 0/. «j»V-ieJ?J u& 
|» roo v>]>! Adamantinus. - ■ ' - ; 

Za^?l [feu potius in.ft. emph. IZoiojf^J fimH#udo: : $.B. 
(j?) 1 \jj\ f auris. iCor.% 9/ t. I2, c 'r& Irf^ Mare. 14, 47. Joh.Tj, 
10.26. zTim.ij.. 4. m-jP/. Mat. if, ifv^ba & 8' <^i*; J- J3fGeti. 
^o, 8. AJat t 10, 17. c. 13, If. 16. Luc.1,44. A. oenpphorum co- v 
' riaceum F. * ■ 
wj?J et ^jo?] DeuS. Pf. f, 1. aPar.30, ,17. * 

L^Non eft_ j^ocabulum, Syriacum, fed_ mufuum.fumtum. ex He- * 

brai^o •oHty ac rarp occurrens» ita fere vt nos ( Latine quoque aut 
Germanice Vfaonai diceremus , Beum Judaico nomirie vocaturi, Ju- 
daeosque imitatifri. ViAe qhreft. p, )o. r .vbi rex Juflaeus dixilfe 
fertur, h) h^ ^sojl&o j iuro per Adonai, et titulum pfaljni iiq., 
t . -df ntortt Adonai r(^o?V) vbi ^?! fJ fifjfj dubio M Ch^ft^m fign2|- 
cat, quem volebat; tituli au&op noj\ 7iT*j> y% ejbin texwmafore- 
thi^o, fed •oHn veffu primo eiufc pfalmi 4i$t* X*&e c^llegium crj- 
ticum in hiinc plalmum.] * * • ' ",' \m£o->) ecclefia, congregatio : 


Novpr. 92,- 48-.-ii 
\ 


*? -» T . 1 .' r ■' 1 , 


1" /. ' . : ''.'■' V ' i;'. 


*'■ " 


• i* 1 J r~/r- * Plw. , )\H B.B,r^urn.if,ao. D^ut^if, 14, Rutfi.J, 2:3.6- .*&;&*+• * : 

$2) m. Martius jjienfis. * 

£* Didhtf ab^vw, ariete, in quem fol Martio menfe iitgredi- 
tur. Plwa -vide, in diflertatione noftra de inenfibus Hebnworum 
f $ 6. nunv i*. ^ f^pplempnta ad Lex.iHebr. ,_>.2f.] 
wcio^ ^CyclamenJ Ar. *J>-y^ /y .«£».,. /0. 

f*"Sufpicor ^&^V fcriberidum efle. 

Zim*^*~~— ^ .« -»-■■ ' — * Digitized by Google IH2 *U »1 * * J *;?| imago, * idolum quoddam. B. R r * -* ' J x ' 
[* Graecum dvfyiaf.] .iJ{^> \;> .£ ^ - • • 

cttoio»?1 ifycib .r - •-*: ■ •■ *- 

]Lyl archjtejftus. ;a, Reg~ra,[ii.^ -\; .;[ ■ ,.- <: :•- " : < ^/- 

^aijfcoo^ et, ^NiSncM Tfyojuyfyv. B,B.. ^ 
^afl>©^J aqua: rofeceai, uel/forte yiuiunrto.fttum, B.R. .^ 
*ciiqu^t?1 herba, qua vtunttir fullonesjTnregma. Jffine ejl Gr/AS^etXvff 

fiue dS*xi<t. . 

•jxolx*?} Acripus. lege ufloapt ' • " . • ~~ 

: ^r IT A^^uWWtr, lohniuit. -F. fteglekit , focors v ' incuriofus ' fuifc' B. B. 
j/n. •oH diflimulatio. !•/ F. negligenria, incuria, B. B. 
•jZoJL^j^ di(o |, diflimulatioy conuiiientia. F. * • -. - > 
-U?| tru&usi ^nioliimemub.'- Jud.^, 13. i4teg. ig, $2. Rom. i,-ij. 
-' Jl c r JG 9 l 2ft-*\ 7ft*f^etiei, rfttcfd logkor. ModUs, fbrma. B.B. ti*J£A •/♦•«f/; 
^;f W- -P/ i*-$ fiMie*" ^* 'Barcepha, Adatn impofuit nomina 

^jl#? U?f * fpecies legiimiriiSL F. •»- u ' ' » ^ ^ >. — t 

— — [*~ In Bar Ali pundtatur wf vt praec.] e - 

V >? A \ W fcn] 'Apage^ apagefis;- belle, bfefle! texaAe, ex'adte! B.B. Euge,eig«! 

1 htcrieBio irridtntis, * pterumque in orationibus ittMtur. Fer. • '« l/ 

r [* Eft. omnino interiedlio ijrkientis, ponj quoque folita 'pfbHebr. 

* nNJmie.g. Pf.40, 16. Siifpicor autem his potius ^ vocalibiis )a\) 

pundandum e0e, vt- naturakm fonum ridentis, Oermanorum hs*ha! 

exprimat.] ^ .... . , «ojoj} auis (inquit B. Serufhai) quae nunquam dorifiit, Aedon. i^tr.. Digitized by Google o]f ci? 13 

^Wjl irrifit , s ad leuia daJuiit; Apk. rw V+ri. - 
^mUc taberni\culum figens, iii^iabitans. 
lM fornicator.* : 

|n i\oi| adultera. B.B. * v.Ezech.2j, 4./ 

- [ * Mate- d#foiptun&-exemplum Barbahluli na£us *ft , aut non 
redte euwhinteJUexit nQ%r, idippdo dicen^era, Oholam et Oholif 
bam duo celebria fuifle proftibula. Nempe nomen iu bibliis Sy- 
riacis Ezech. 2j.' obuiunt fuis interpretabatun Vide Ephraemi 
comment. ad locum Ezechielis.J i * ■* ^ 

«^_xn| crocodilus , cetus, balaena. ' 

|pci| .libidinofus, lafciuus. * 

. [* Vidp ;*w^y fic eniqi recJtius fcribiturj ,.,,.. 
£>otfoi? menth*. B. B. ♦ ,...:■ _> , ' .... : »j 

^iokul .pom&Jctoli. <;BL : J£» . t »r .#r . • < ■*• . 

,, ■ , . " , ' ■ i" 

of Non. Matth. 1 1, 22 -24. Luc. i*6, 14. 9? 'iV&fir qiiod o!^o ^on^ 
et non vobis'. lta etiatn tnterpHiatfo • Catena Patrum % tto qua 
multa collegit obferuatu dignifftmQ* quorum nonnult<i> quae faltern &d 
hoc opus /peSfant f mihi cummunicautt fumma non minus eruditione 
quam nobili profapia Oariff. D. Loftufius. Aliis efl> Cjuarn : ~tt conftr. 
cum ]1: H Si: vt Ar Sed/An mim,"nihnquid? • Efl ctiam particut* 
Affirmandi, et Intendendi: fic, ita, etkjm* omnino, penitus. Intef- 
ieSia denique indignantis, corripientis, follicite curantis, (qualis fere 
apud Terentium Au. yfni/r. 4.4. Didturane quocj rogo? Au! e t t Af- 
ftfcn.) B.B. Aut, yel,,fiue. v Caijt.2, 7, . 

o| O: particula vocantis. Pf. ujy 16. et 117, 25*. <Cant. 2, 7. 

" " [Sumta particula a Graecis, quippe qua reliquae linguae Orien- 
tales parent Ita tamen fcnfim percrebuit in Oriente, vt vel ThreiK 
I, 12. pro u*h aliqui veterum interpretum, demto h, partjculant 
exclamandi O! aut legerent, aut legendam putarent. Videiuppiem. 
Lex.Hebr. p.36. 

- B 3 De Digitized by Google 14 : °1 ^ 

l)e fignis diacriticis haea ndtat^dmfiUiS ; iineola dkcitur fyper Vau+ 
o| 7 vt ofiendatur, hanc literam fninime pronuntiari, et vt fimul dis- 
cernatur a particula antecedente o) f cui punSum 9 fi accurate fcri* 
bitur, imponitur. Addit idem loga: Matth. if, 28. Ador-7, j*u 
1 Tim.6, 11.20. Jacob. f, i.~\ , i .. 

]o| aequauit. Dignus, idoneus fadus eft. Pael %-of coniunxit, cofttor- 
dare fecit. Ethpa. ^]^] beijeuolys, coniun&us, copulatus eft. 
Part. Mnt. f, 2f. [Chreftom. p. jf. lju.,2.] 

l*o| ~_ _ t»o| ' concors, vnanimis. ~ . ~ 

fjsof manfio* habkatio. plur. L-»o} Occurrere videtur Jo.XIV, 2. 
vbi vulgo legitur, l-^oj^ pofito Nun pro Jud. Vide Spieilegium 
geographiae Hebr. exterae T. I. p ij9- notam paginae fubiedam.] 

]Zcuc) concordia, vnanimitas, confenfus. Zach. 11^14. 1 Afaccab.r2, 10. 
)2a*) idem. jMacc. 3, if. 2Cor. 6, 16. Phil.3, 16. iPetr. j, 8» , 

y*% ^]Akr> qqnfenfiis,- pacificatio. F. 

\o) fouea. B. B. |fof Pyra, Sotba, 6u<t. 

diojo) quod illius eft. Iterum,' etiam, vbL 

oycloj Neque, 

vAca^oj o*\o)[ et «-fcioa^o] JVbn, non. B.B. ,*£x>1 vride Ethpaal «^>o]Z| * concupiuit, defiderauit. Ifa. 26, 9. 

[* Melius «£>o|2( J 
U&c) / l^M et Itaoi vae tibi. Ipo] */? etiam albedo, vel genus 

pifcium. B.B. 

■■ '■ ' ■ ■ < . ' *■ f " ? ■« ' ■ ■ * [ 1 ■ »— —— 

"1 p * " ' 

Is^oJ arbor quaelibet glandifera, pec. rhus, f»0H# Honain. B.B. 

•^l^o] reuelatio Dei. * 

[* Eftne ex uU refpondit, a r. <-^>?] ^ oV Digitized by Google «-m*K^o1 populus arbor. It. benefacj^s^\ iuj^i^, per metath* B. B> 

A i ■ ■ ■ i ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

9 *■ J 9 9A \ 

\zo\ titio, torris. Amos 4, 11. ILdh^o }?o| rutabulum , verriculurii 
furni * P/^fa.7,^4. .^! ; > 

* *~X*" GFaus fumta "rutabuli fignificatio. SunC porius* Jef. 7, 4. 
jcj »1 \> ]?o| (fic 6nifn irt Polygk puirdlatur) titiones adujli.'] 
loc] labrum, crater, conceptaculumaqiiae. ' ' y 
Uo9o\ fententia"; V6luntas, placitum. For $ Gr. kirSti. 
\*^~*7o) liguritio, gulofitas. B. B. '" ' 

^clh^ipI Gr. oStiyos. iau&m^o) vr. qs. 6$yiytrfa vel 7ro$i\yiri$: quatth 

i)is per a-X-aJL^ vertit B.B. •' ' ! J J ; 

,o»?o] theatrum» [feft haifcf duliie graec 6>^f?oV; : T.]' t- 4 

Uojjo) Gr. o$w/-ta ^J^^oj, tumor aq?feu?, apoftema, ''&dp$or y jfQpeiis, 

B. Serufch* ......,.;* : \.;1 -*' > 

jcu^?of et cjaoumj?o| dolor, moleftia, tormen. B. B. f 

«ife?o] Gr. dvS^tdq, ftatua. B.B. t t , . ' f . - 

V^o? Gr. vita^ ., tuber.; , rj , ; . ; , ^ : 

ttt1i«?o| tumor, vel apoftema, cqius humor fimilis eft albumini oui. B.B. 

cno| heu! vae! c.c.^ f ^o et ^ Jud. n, jf. *Reg. j, to-c,6, ifi 
Joel. r, if. Ejl vox opem implorantis, & faftidientis, aut detft» 

ftantis. B.B. , . 

. — — — : -ul - ■»• • •;' , 

l»ioj oi|/a!r/a B.B. f { > , .. -r, 

, . r ■ ■ 

u»j*oioa£o] temere, praepoftere, incuriofe. 

^ &o «yi^ftoj Grr etwofittfroti-- - - 

«jpq-^ovm ncrvjdf Gr.kOfo^X^ta^ u " " '• ■' 

^> n ■ \jo) conceffio fcripto al^iq[ua ae re ckt^. ' ' l 

Jxu^aujai&| Digitized by Google i6 H 

udojoio] profperitas., 

.• ■ ■■ i , i " ■.--•*'-!■ 

Iii^m^^o) Gr. Ac/Totpi». 

■» , ■ 

^o| et — of Vae. prius faepe . cutp s^ lf^. 57, i. 

A*so? fcilicet, hoc eft. Cant. j, tit, 

?- i) do) Euchetae, de quibus vide Fuller. Mfe.2. r c. 19. 

l*so? diabolus. B. B. 

Vu»i>o| rota. 

?Zo^_oo? cicercula. .. , ; 

iL^w-DDf-oo^ obtytip, raunus, euchariftia. • A<51. 2, 4*. c. 20, 7. n 1 \o? Ouile. B.B. 

]^v! n| f ^ Jaa^J forfan, an, numquid, verum, vtinam. 

Jxi^o? et Vlq No? vallis. Judith. j, io. * 

[* Potius, Judith.7, j. et c. 10, 11. Eft vox mere Graeca, poi 
.3 fita pio*at/A«y, ^uod forte nomen propriuni vifiim eft interpreti.] 

Uoo? pilentum camelinum. ... ;■ > 

ittin, op?*>?CLJboo? fyrichyfis. .;•■•:',• 

\w~2siJlC ^T^ ' muftum, oleum recens expreflum. B. B. 

^ooioo? amomum. Apoc. j8> H* - 

onsnrtjaSDo?- Mydriafis;- - 

■ . ■ • -• . ■ » • * - • - * j 

uDoj^ioo? thefaurus. v oj heus, oh! interiedio inuocanjqs. ;Ifa.,j8> h ejcclaroantis 2 Reg. 2 ? 
14. Matth. 17, 17. # Marc. 9, J9. illudentis Marc. ijr, 29. dolentis, 
ah! heu! Jof. 17, 7.* jud;6, i } 2. 2Reg.20, J. : 

^ Vncia. M°l Digitized by Google laoj ' * manfio. Joh. 14, 2}. pt Joh. 14, 2. 

[* Sufpicor, Uq per Jud lej^ndobv efle Vocabulum rarius: nun* 

quam enim ,o| Syriseft, habitare,>-nec fine magna anoiualia cuni 

Hebraico pv per Ain fcripto conferri poteft. Frequens autem Sy- 

-rorum librariis, Jud et Nun, literas figura fimiUimas, inter fe per- 

^mutare. Sic referendum erit ad mN Arab. ^ hofpitio exciptre, et, 

Jiofpitari. Vide Spicilegium geogr. Hebr. T. I. p. IJ9-142. 

]£*jo| receptaculum , canale. Jt. prudeiitia, fagacitas, confideratio. 

B. B. trabs , truncus. ...-••' — 

Qajo) Hunni. . Scpbitur prpmifcue per Olaph et He J-uoci/J 

^■Ny^ io| euangelium U^sj^ol euangeluu [Marc.i, "i. Rom.1,1.9.} 
1'V^iqly l^aA^o^ euangelifta, euangelicus. Plur. \~$mj&^M\ 

euangeliftae. [ln fubfcriptione euangelii Johannis, et infcriptione 

ApocaJypfeos. Sch.] 
Ifloscjol eunuchus. 
Jbojo - } Gr.olvo^ cuius £9 genera, recenfenhir a B.B. et mulio plura a 

Gurraeo. ..*>.- ' r . ' 

Utujo^ Pi ux>Ua*Jo] vncia: duodecim ]\o\Cat. Patr. D.L. , 

^Ajo} v. in **] - t ■ ' ~ ' / . 

•jdo) ficut, quemadmodum. Gr.cZc.it. radix nymphaeae. B. B. 

)^>o) ovaia^ eflentia* fubftantia. PL udUjo] eflentiae, fubftantiae,opesi 

\±1&6\ eflentialis , fubftantialis. F. 

^ddo) aurum. B.B. - 

<,noni^fl>o] Gr.iva%(Zfa. 

MjDo-fASDo] aquae fubtertaueae. 

iis>|£>o] Hypopios B.B. , - 

1 mrnn^^o-ao] fecundum Gabriel apud B>B., laurus, 

C ^itaoaaol. Digitized by Google 18 ot 

^|vQ2Q£>ol hypoctiyma. i ■■ •' • •< TI 

^^Lsoaol et ^Tjasaaol hypochondpa. - - 

^n^ V<* w»^g>n} tutia. 

cidq-£>o1 crocus lam paratus. i 

lao— aoj hypophefis. 

^_»rQ_oa_2>o} allium filueftre. 

^,rs)U^o o.n\ pergula, tugurium. [o7TOd^otpvXditfOv\ 

IZo-aot vitiuin fedis, vel fundamentu fortt ab Sd». 

tjxua>l£so| conftitutio limitis. . „ 

ViZ^ao} caupones- 

^uaol - opium. 

^jQj^aol et^rfral l7nror^o(po^ 

^ni^t et ^lf^^o? optum. 

«jdq^joI im rfr - °*»t vinum pyrorum. 

^Adb) ott Aot/, vngulae. 

V-lj9o) rotae, decreta. [Referendum potius ad rad. ,-£>?} £?.<M- h*n 

Jl ™ bq ) p ifces r fignum iodiaci. [Ex Graeco AJ/agiorJ: r*V^ J 

|. s noj interanea. B.B. t / 

(r£>of amphora. F. lutum, quo fidtilia finguntur. 

^. v>A «^} vinum Medicum. 

^jktlooT Galla. B. B+ 

Jv^oJia-iDc] oeconomi, procuratores. jEsr.4, 47V 
tr n > « ^{ proximus, aconitum. B.B* 
^So-Dol ephippiura> Jtat. Arcioner Digitized by Google Fbl 19 

>? /* JjU^} ^ »f«^nchoca f A^t. ^jjr, ^9,40. Hebr. 6, 9. it. bo- 

lis, perpeadiculumjiautarum. Aft. *7, a8- ferrum dentaje. Hu- 
roida natura. B*B. 

[*Scribunt alii Jx»roJ ctujoojupo) per Rebotzo. Eftiie a 
(jjSyfirmur fuit?2 
udq-jU-doJ mare traiiquillura. * 

[* Oceanus. Bar Ali explicat: mare qnod circumdat mundum 9 
mare quietum quod.nec nauigatu? nec^veniis mouetur, quale efiidquod 
terram circumdat. Nec tameu fempet ita fabylofe accipitur. Vid» 
chreft. p. 17. vbi Arabiae pars exporreSta dicitur ad mare magnum, 
quod circumdat orbejn habitflbilem, vocatusque up o iL oo ^ » Maliem 

9 . 9 -y 

puu&ari uxxii^oo?] v 

v n m i n o? Oxyfchoenus. 
IA-a-do) reticulum, indumentutn muliebre. 
\y>)[- 1 ■■ m .oo^ fordes aurium, marmoratum, cerumen. 

*lf c. Aer. Pf. 185 12. iCor. 9, z6. PL *j&*<>\\ vel ^)i\) ^ 

V»?)) aenus. 

k>? lumen Patrum. B.B. 

?k>? alapa. li. Nomen loci. ?U g \ , n ? ?*o?^ ^ff m ffq/?n/ &£//// So? 

Genef. if, 7. h.e. Cuthi rabba. Eius ftgnificati6 ejl; ardet ighis. 

Al. ciuitas facerdotum , (fc/Z* Honain) quae f i**£ et' s *2*S :difta.* 

[* Loqui videtur Cafte*flus, (eu, is e^ quo haec excerpfit, de 
&$yS quae ysbs.yicitya^eft, vrbi Naharmale. Vide Abulfedam n. 
£$6* Vetba eiua exeerpfi ^fijppl. p. 12^6.] 
tek>f 'et'p*X&o\ orobua* 

?^Jo? riigro fiue rufo et albo. colore miftus. P/. ^fo? it. Berylli, 

margarlta, bdellia. J^o-s^o? praecedentium colorum mixtura. 

?, :< - C a ' [*Sufpi- Digitized by Google fcO o? 

[* Sufpicor, ad rad. v^4 potius refetendum efle y qt*ae eft 
Hebraeis, texere. A textura di<fta et variorum coJorum mixtura, 
et forte gemma. Cuius autem gemmae nomen fit, id CaftelJo credi 
non fas eft , cum plurium gemmarum nomina ponem ipfe pro- 
dat, nihil certi fibi compertum fuiffe. In Bar Ali haec modo re- 
perio : v-4-^-^ «JLX_>J\ ex atbo et nigro mxtum, et bicolor. 
Forte gemmae nomen in Bar Bahlulreperit, fed cum Bar Ali eo 
careat, fuppetias ferre neqtieo. Plura nomina fi pofuerit Bar Bah- 
lul , ipfe coniicere potius quam fcire videbitur. Sufpicor, alicubi 
ab aliquo pro nVil Hebraico pofitum fuiffe, cumque ignoraretur 
vocabuH Syriaci fignificatio, eas voci fignificationes a Jexicographis 
attributas -effe., quae Hebraico rfrin dari folent. Hoc fi me hon 
fallit, fique eft interpretatio Hebraici nSnni, forte erit onyx, a 
ftria quae gemmam mediam tranfit nomew bicoloris fortita.] 

^> i.^Jol et f\ i ^? Organum. Origanum , mentaftrum , catamin- 

tha montana : Al. hyffopus. Scribitur etiam ubq_jI_s^-»*o1 * 
?\n m i «-ao-p^o? inftrumentum halitus. 
\po) menfurae genus. Arab. ^5^-^Ji 
t-^pol et U*vo\ vide in 2*1 •p * J-*?k>l fartor. 

^> n , ■, nfoo? collyria. ' 

*aa-jriol volucris. \Gr. ogv/j.] 

wctfoj Ruha. * v. Lfy 

[* I. e. EdefTa. Pdnftatur «crib}/ Detruncattim Jjomen ex 
Gr&eca Calirrhoe: huiusque tnmcati nominis' deriuata funt, : 0r- 
rhoenus et Osroenus, itemque. totius regionis> nomina, Orrhdtm et 
Osroene. AfT. fi. Or. Tom. I. p.470. Male alii nomen Jiojc a4 
D">-rwo YN* retuJerunt. Vide noftrum ^eogr. Hebr. /picilegium T. 

I. pag.2zx.224. 22 jv In chronico Edefleno EdefTa femper **mo\ 
vocatur» ■ 1 ' • *••->••'. 

r l % Digitized by Google oi ai 

,oto| viriditas parietaria. 
1lo>o] Oryza. 

)-tfa-4*o? " Pedilis. ' v 

i l ■ ^Q>%^ ' &o) coturnix. £0%rvyofJLYir(sa'] 

ri_*_4*6f Iberi. AJfcman. Bibt. Or. T.I. p. 27 f. not.a.] 

Wc| Urias. Tempus prae tempore Praefepe. /V. |Zo>b| rt ,|4*i<>l 

1 ^ino)^o) deuidlus ab acfuerfario. 

^J^-ik>l et < o-n -» 5 ot Bonus, excelfens, , 

^w-*$o) horteon» ^ ,' J ' 

pjpo jo 6o\ Euro-aquito. * 

£* Sufpicor, «■cp o fri i $o\ Icribendunt, vertendumque Euronotus. 
Non Caffellus peccauit, fed qut et praeiuit Iexicographus Syrus, 
Graeca interpretari adgreflus, quae non fatis intelligebat. Pro Eu- 
QoxAuSav A&. XXVII, 14. codex Alex. etV^rf^. habent* ft>{n*xtAAa>v? 
idne alii"fn tv^ovoro^ murarunt, quod praecedere videbrfnt, V7nr- 
irttwTavro$ }l Notou, receperuntque in verfion^m Sytfacam aliqui 
codices?] . , ' 

f\ 1 *o\ fuperioris poli altitudo. Jtfovar* jig. Arab. dOULI £Li\ 

la*5d| pulcritudo. Ai Pulcher ooili nidus. i.q. Coptictfm ov£W* 

j ^a k ft>fofr - plexus, nexus capillus. Mons altusv . 

1 ■ m tjjktj genus propinquum» 
uwot aqua purgata fanguine. 

^9o\ fponfus et fponfa.. 

??io| circumfpedus, cautus. PL ^>nb\+ fo s r>fo| vide^A 

^o t ■ N^ pjof Euroclydon. Adl. 27, 7. A ' V - 

>i \ •ffi Hierufalem. ? 1 V) \ i*o| Hierofolymitanus. 

— , — ^ ■ — ' ' ■ - — ■ ■ ' i f 

1 1 s •oj t/. in Ia^ 

cj Digitized by Google - r-.- n] y. «_^0 ^«f . ?■ fi /> f' "■ •.''■» 

J-a__o_»ol calceolarius , ocrearius, w/ ehtsmodi alius artifex: i. #. 
v C/jflW. -fiowi ift£. p. . " f 

_a_ ? 1.to1 i. ^: ja '.' i«> ec h-_o-^ Gr. ttv&dh^ ~> 

^_iUol - primus. B. B. 

y.-sK^ tr^ tenebrae, profunfla cajigo. * 

[* Sufpicor, ad ^ referendUm efle. Sumfit Caftellus voca- 
bulum eiusque interpretationem e* Bar Bahlul, non etymologiqp 
verba difponente. Forte hinc illuftrari potenc obfcurum vocabu- 
lum Hebr. d^cwh Jef. f 9, 10. 

-. fr , ^ rt .>■, . ft j Zq] i.q.Chald.atSi\»ria„ audoritas* domuratio, 

' poteftas ili alium. 
'ufrvfr., » >•-&>? reditudo. B. B. 

Aio] Gr. ;ag3-g/Ti$. , ■ , ■ .^al^ pilus pubis,- : B.fi., . .. 

\xz>i\ i.q. Ar. v/ pumilio. 
X^ . *•* 7 , . //. 'l4-s.il bubalus admiflarius : ' admiflarius retrocedens , recalcitrans. 
liL^tT A F.''U-»fl' B.B. taurus maior, biibalus. B.B. 

' v ' * . . ' • } i , — r 

U.jf i.#. vfr. * i/.monile, torques. M- o>r. *-**-° .. „. , 

[* i.e. aediHcii genus oblongum et.fornicatum, porticus iiiftar.] 
l—oo-^ annulus ianuae, manus extera. Igvyoptt] 
^°\^ fullpnum herba. Ar. ^-i^ , . ( - 

Jl$.tAt./f%.i-^\ * legatus, nuntius. Eph. 6,20. /"/. Genef.J2,j. 6, ef 49, 
21. Num.21, 21. et 22, ij. Luc. 14, 32.fi 19, .4-.V^-»l Wm - 

.__ £* Soli' habent- Syri e.t Chaldaeii iguorant reliquae Jinguae fo- 

roriae. ] .-._•-. Digitized by Google r ■ e. t? 23 

(Zo^^-.? legatio, apoftolatus. 

. — — — v ■ • ■■ 

21] rt ?1]a«aq^^ acies, vis, robur, libertas-anirni. 

U$ £* A^iJ 1. q. Au C*Jp(fl Azadiracht. Perfice fonat, libera arbor: 

frucftum ea ramofum fert, mefpilis aconiis haud diflimilem color* 
et forma, noxium yero et exitialem. Venctiis etPatavii' in tnona- 
Jleriis mutieresappHlant, arbot dali Pater noftri, quia ix offibus aU 
bis fruSus eius fiunt gtobnli precarii. 

»<t? i.e.q.Ar. Lb\ B.B.* 

'[* i. e, toms deprcjfior, patus. Sufjricor, aliqukl hic errorisfub* 
effe, nec dubitare definam, donec exemplum adferatur.] . , 

vr-^ i. q. Ar. fa-+J B. B. - 

^ifjabiit,' profe&us eft. Pro fuit. Matt. 9,. 9. Luc. f, 2j\ Joh. 9, n^ 
et i$,G. Part \\{ abiensr Matt.2, 9. et 26, ?8- it. commodus, 
vtilis- Num. £2, 1.4. Matujvi^. fyj ouJ^ prodeft er. Prov. 17,. 
16- Cant. 7y 9- Ezech. 1 f, 4, fe diffluens 1 Sam. 14, 19. Pl. Gen* 
2.7, 4f . iTim. j:, 24. Afet Adi 16, 16. /«/ Jbh. 6 y 67. Adt. 20, 3. 
jbi/p. 1|[ abi. Adt.9, if. 28,26. ^ 5}, abi. Gen. 12, 1. Matth. 16, 
aj. FuL Marcf, 17. Luc. n, f. et^\},};~ A&. 17, rjv Obferuat 
FtrrariuSjh<xvoeabntum> cum fignificaty ire, Lomad in prbnuntuh 
tione BCCultatt* at fecus y cum denotat, proddfe, 

11*1} ambulans- . 

lh| profedtus, abitia. 

&-•? rete. *- 

[* Pro "|5u^ ab %J» ntuxt. Apuef Syros Olapft et.Ee non* 
imnquam permutantur. Vide grammat. p. 69» Chaldaeis quoque 
Sw eft* texere. Vide Buxtor£ lex. CbalcL] Digitized by Google 24 "1 f i 

]b^\\J& profeftio. JAaj^cl^ jAXi}_io peregrinatio pia. ^juto^ ^Jkipa 

profe&io in bellum. F. ^ 

^S.lo^ rota, (phaera, circulus. t^^ 01 ! Color. i.q.Ar.^jb 

«jdo_&-ii-*] Horizon. Off. Mar. 108. 

£* 51] Huc teferendum nomen ^l-*- 2 ** cingulum crajftus ac vile, 
Jef. III, 24. Caftellus pofuit fub H* ] 
} « »?™i] regio Ruhanenfis, Batnan, Charan, et loca ei adiacentia. 
B. B. [Osrhoene .] ^ 

ij*J v. in nrw. ... 

- «.n >»») patruus* patruelis, £X \**\ et %-dl frater patris; 

f-**\ cepit, tenuit, detinuit, retinuit, contraxit, apprehendit. Matth.i6, 
jo. J7. Mar. 7, $.8- Luc.4. $6 rt 7, 16. Aft. 7, j8- cJaufit, occlufit 
Gen.19,6.1'0. Pf.69, 16. occupauit 1 Macc.6,6;. continuit, cohibuit, 
Jac. i, 26. poffedit, dominatus eft, iSam. 9, 17. Pf.72, 8- accenfus, 
incenfus eft, Pf. $9,4. * propofuit aentgma* Jud. 14,12. edifferuit ae- 
nigma Dan.f, 12. fafcinauit aParal. jj,6." ** Part. Marc. 2, 2. Luc. 
14,9. Jac.1,26. jP.P.Sap. 14, 19. Luc. j, 17. A&.J, 11. Cantj,8. 
i ■ m | Vuo f omnia continens, omnia poflidens, omnipotens> x 
Cor.6, 18. Hebr. 1, 3 et 2, 14. Pl. Luc*. 8,'if. Joh. 20, 19.2j.26. 
Adt. 9, 8- Aff. Rom. j, 9. 2Cor-4, 1 et 6, 10. /«/. Luc. 11, 7*4. 
Joh. 7, jo. /ro/?. Ezech. 17, 2. Matth. 6, 6. */ 26,48- PL Pf.2, 11. 
'Marc. 14, 44. Fut. Deut. 15% 7. 1 Sam.9, 17. c. c. %z> dominabitur. 
Luc. ij, 2f. Joh. 20, 2$. 2TheIT. ^, ij\ absque) Levit. 25*, 5 f. 2ft/j/?£ 
j-^jZij claufus, obferatus, apprehenfus, deceptus eft, Match. 2jy 
10. Luc.4,2j. Adt. 2, 24. /^rf, Prov, 10,$. Mr^^ claufus, in- 
clulus. Fut. Prov. n,6. Pael <—»} hallucinari fecit. Ethpa. i. 

T 

q. Ethpeel, Neh. 7, j. c. 15,19/ Aphtl r-j-cj accendit, ff locauit, 

tradidit Digitized by Google tradidit fe alteri, appKcuik. Geiu 2,21. Matth. 21, J J*4 I# ^uc. 20 » 
9. et 22, f f- A<fl. 28> 2. Pflrt. E^eut. i8, io. Ethaph^ j—jioZ^ 
claufus^ acqenfus, prehenfus, retentus, traditus eft. F. 

[ * Nonnihil hic erroris. f~*A per fe pofitum non eft, accendi, 
fed conftruftum nomine ignis* aut accendere aut accendi^ (nam et 

V A 

hoc in incertis,) fignificat* ]4q-j Z^ *•£ < iSa «q ^ n eft , ror/w 
f*eum prthmdit i. e. inflammauit ignis , aut, fi aliis pun&is legas, 
Ar^J ** corpore meo contepi ignem.} 

[** Non r—*T per & eft fafcinare, fed cum ?i ■ s conftrudtum. 
Pro Hebraico piv Syrus pofuit \\ i.. s ' j-f*J fiue, j/^^gfi oculos, 

fiue, vt Arabs rvettit, ctpit oculis, ^^-A-aJLj i-ad. Nifi fajjor, 

pw retulit ad rad. jtv obliquis oculis obferuare, iSam. 18, 9. puta^ 
vitque de -fafcino, quem oculo maligno tribuere folent orientales, 
fermonem efle. Sic tamen, fecus quam fadtum eft in polyglottis, 
fingulariter U^ pundandum eric: nec enim oculos^ fed pcutum 
fnalignum, imiidiam et fafcinum vocare Qrietitales folent] 

[f De Tiis non fatis dilucide didlia fic habe: 
Part. Feil f ■ ^) ' duplicem vim habet, paflluam, claufus* dctentus, 

Joh.20, 19. 26. Luc 24,16; et adliuam, tenens, habens, claudens etc. 
Exerapla petes a Schafio. Hinc 

y-A-wf ^d et ^ f*-?A f proprie, tenens vel habens omnia, eft 
Graecum 7rafrox^dra>^ 9 proqup in N.T. poni folet. UavroK^drco^ 
autem flon verti debtfbat, bmnipotens, fed potius, omnium rerum 
dominus, vniuerfi monarcha, vt xoo^toagptTo^ eft muiidi domirius. 
In vetere teftamgnto npn fplet V f ■> »>] occurrere vbi LXX ha- 
bent 7ratrox(>drc*(> , quia Syriaca verfio non fada eft ex Graeca, 
fcd ex Hebrako: vbi ergo LXX pro- Hebraico mwax pofuerunt 
vrjttroxqdrtoq, Syrtffr iriterpres, non eo$ fequutus, M/ S^i^habet.] 

[ff NonyjpJ ' fimpliciter pofitum, fed conftrudlum cum Jfcu f 
eft, acccrtdit ignem: Liic:22, ff. Atf.28, a. -— Sufpicabar olim 

D fX>o? Digitized by Google *6 ~1 

, f-pol legendum; fed firf]?icari defin in .Philoxeniaiu stiam ^irfione 

Luc. 22, ff. inueniens ?xi*jr o^),] 
vr — **o\ j 1 i t mo| imperium, poteftas, pofleflio. * Num. 27,7. Ifa. 

9, 1. tf 11, i-f. Dan. 8, 2J-a$'. 1 Petr. f , 11. Aff. Luc.2,1. Pfi2,8. 
[* Pf. 47, 10. videtur aut, potentem, aut poffefforem figmficste. 

Ponitur pro Hebraico wo, quod L^X p^rcMOJ.rtddideiftnti- Aral>s 

autem Maronita Syriacum vocabulum reges vertit, vt U^fy ouj^mo] 

inteilexifle videatur, poffeffores dominosque terraeJ} 
J^o? aenigma, problema. Jud. 14, 12. Ezech. 17, 3. PL Dan.f, 12. 

Habac, 2, 6. Aff. Prov. 1* 6, 
lJ-4 fera. fubft, 

} r -w? ianua, oftium, fores repagulum. PL Aff* Prov. 18, 19. 

v * # . . , . 

fco*^ apprehendens, comprehendehs. ,.;--;■ 

\Zo>a-+*\ f I^Oj—mo] ft ]Z<y+>\ apprehenfio , comprehenfio, inclufio. 
, V-oa--^ 2o?a*-x»] perfuguim, refugiunf. Ft. — 
1,j4^> Wm. ? r »? r^l^o et^l r^^ dpprehenfio manui, J-J^ ^teo 

pbt;utus oculorum. loo-^ ,. m? V> perfugium. 
fc { „mq .Vo vncinus, fibula. JP/. Exod. 28» ij.- 

[Singularis puncftandus potius I^mqSo ♦ Pluralis fcribitur Iz^mo^c] 
Ir— *»o2 flamma. JF. v ~ 

Ipa^A-io vnitus, coniundlus. (Zo t i»» to vnitio, coniundlio, comparatio. 
Ir— w vnus, t/,i» in 
f^o-jpjj) dominii atque poteftatis promotor, qui vnit et diktat im- 

perium. B. B* • 

■ ... r j , ,, ,,,.. , . ■ ■ ■ . » » f , , f 1 . ; , , , . I , , 

M frater. Eph 6, 21. Jac. 1* 9. jf^ Matth< ia> fo. Rom. 14*1*. ij. 
• 21. Joh. 11, 15.2J. -P/. Luc. 18* 29. Adt 12, 12. ./[^./Matth.2f, 
40. A<fl.2j, 1.6. Jac. 1, 16.19. Heb. 2, 11, \ Digitized by Google T*Z foror. Luc.ro, if Af. AA.23, i^ Pl. ]zLZ] Matth.ij, tf. 

Marc. 10, 29. jo. 1 Tim. f, 2. U^)l ?LJ amita. Levit.20, 19. 

M> IfM matertera. /&</. 
t**^»l fraterculus. f x\ V % #{ U o *roo ^ t fraterculus paruulus. 
lio-M?]' fraternitas. ?ia-^?] A vj » >* <p/A*<j«A<p/*. 2 Pet. 1, 7. 
U*"? cogitaFus, confanguineus , patruelis. Joh. 18, 26. Rom. 16, ik * 

Fm. \i±-l^\ Jff. Luc. 1, 36. PU Aff. Marc.j, 21. Luc.14, 12. 
r c.^i, i6. ; 9^uj fc 16^,7, 2I t 
V^lVf! ! . c ?Spti°> confanguinitfls. ?m i ^ /o *i I >>) & Sapient. 

8, 17. ? a\ ^o ? /oi i M ? affinitas, fimilitudo fermonis. i?. 2?. 1 confiliarius. B. B. * 

[* Error efle videtur librarii. In^exemplo Bar Ali, quod biblio- 
theca academica habet, nomen *-**? non reperio, fcd eius loco 
verbumjw*) (videbo) qiiod explicatur perArabica, ^JLS^ I^^aji] 

-•^?i| viuificatus eft. [Refer. ad ? 1 m]' 

JM/^ V** ? herba, quae detergendae cuti teritur in puluerem, al- 

kali.. Fortt a ^m terfit. Sufan. iy.^&x^*. 
5Su7l licitum fecit. v. V£±» 
^**] euge. vid. X*** 
Vi ■ »»? rf<?. v. ?L*? 

i^m) Aphel t-»lo? diftulit, cun&atus eft, commoratus eft. Gen. 52,4. 
Matth. 2f, 2$> ^af*- Matth. 24^ 48, Luc. 12, 47. 1 Tim, 3, 1 f . ifcf. 
Heb. 10, ij> 

*] . \ v » 1 » »? alius. Prima litera ? iioti pronuntiatur, ideo- 
que linea fubdueitur: joh. 12, jf. ~et 13, j^ 'Matth. 13,24. jj. 

D 2 Luc. Digitized by Google 28 *t—i 

Luci;,-i;. H&4* ta^et 12, 17. Jlora.^, 9. ft. adhuc, JoV;>, 

$j. i^m. ]Lr>-[ 1/!uj^ alia * Matth.i, 12 et 10, zj. Jac.2, if. 

JP/.' Tt lUi| / IjUI alii. Genef.8, 10. Matth. 4, 21. Att.26, 17. 

Jfiw. x -«'[ »■}, (aIj^mI aliae. GeneC^i, ?. Matth. 1 1, 45". Luc. j, i^ 
U£] poftremus, vkimus, nouiflimus. Matth.f, 27. vide L. de Bku 

in . locum. Joh. £, J9.44. 54. Aa.27.41. #ro. lW-*4 extrema, 

extremitas, pofterior. Matth. 27, 64. Luc, 14, 9. Aff. iReg.7,2f. 

Pl Matth. 19, jo. 1 Cor.4, 9. " " 

IJLjI-m) id. JRwi-'^i *7 »1 XjIJi-j-1 tandem, poftr*mo. ^; 
ruU^J^-M? contra, e contrario, vltimo, poftremo, tandeni. Gal:^,^. 

fecus, 1 Tim. f, 2j\ ■ ' f 

£\L}_4 poftea, poftremo, tandem. Gal.2, 7. Marc*i6, 14. 
fej*l ftnis. Matth.26, yg. Luaai, 9, Vah*Lo famfcm, pojlremo. 

Gen. $2, 2. Luc.20, 52. , fc m. \ id. Luc.4, 2; Hebr. j, 6. if.felix 

exitus. Jerem. 11, 2j. y^f. Num.25, 10.13. Jof. if, 1. iParal.j6, 

10. Luc. 1 1, 26. 2 Cor. 1 1, 1 f . 
\Z^joZ mora, cundatio, poenitentia. Aff. Luc. 1, £i- 
tMjf^? 1Y0 Ms. Armachan, et l^K^ •j*Jh*I Alienigena. jEdr.8,70.71. 
[ ^wO-j ^ Schafel ab \~»\ cum deriuatis, quaere fub > » « «] 

\l] rhamnus. B. B. \x>ol\ v. dun. ... cflpo IS 1 fl infinitus, a, um. 2?. J9». 1 ^ k. i\'j fev> i a $ denfus* a; planus: folidus, absque cauitate. * B. 

B.Pt. iReg.6, 4. ; '■ - - -■-: 

[* Non bona interpretatio. Quae fint feneftrae \&&*l\ niulto 

melius ex Ephraemo dicitur. Hic quidem Syriaca ]tea*£]o ]Aa*&* ?ap 

interpretatur, ^\ yrfili !<"/ fenejlras duplici facie, id eft, vt ex 

fequente Digitized by Google iequente adparet myftica interpretatione*». hinc anguftiores> r inde 
patentiores. Ita et Arabs interpretatus eft: g/ 1 -^ yj-* ^-^ 
±-^s Ci/-* *-*■*■■!#» cc&j angujlas, intus amplas. Idem Ephrae- 

' mus ih intfcrprdtatiohe fplrittfali '^Ai&Ltgf - |a) eos efle dicit, quibus 
fol iujiitiae tenulore luce fua/i rfiV adhuc dubia futgeat. Nertipe 
+Jo\ eft,' conjlrikgert, ijctare, hinc Syris l^l^U^l fenejtra arGHor, 
plamTvt Hebrafeis.j '"'" l ' " : • ' 

I ^nn & | atomus, fubftantia indiuifibilis. Corpus, cadauer. B. B. 

1-jQ-il aequilatera, latera aequalia, JLJkj ^-* r i n ^ corrupte i.q. Graecum a^aH^rrrfgiov. 

1 i n i t l lingua Atttea." ••*■>'■ : r r/ . ; ^ 

£V-»to— &-*) Ituraea. Luc. j, i. Nomen vero Ieturi, filiflsmae- 
lis, a quo Ituraea didla, feruatis literis Hebraeis. **&j fine Olaph 
fcribitur Genef. 2f, i. iParal. i, \\. fphalma enim manifeftum, * 
quod ibi in Polvglottis 5o-£wJ legitur , Jud in Nun mutato, 
qui ^rrof Tnrtumeris IbciS Polyglotta; corttaminauit.] * 

1 n,- 1] minime turbatus. B. B. tdrci^aXo^ 

, — t ' i : i * i ■ : • — ■ — — ■ ■ - iii 

V-^j-^l aurangia, mala aurea. Levit.if, 40. l*g*9*A*/i*47/ m . 

[Chaldaei et Arabes per n fcribunt, NannN, ^^\ quqd veriu$ 
extftimo.] 
U^i fc. 1) princeps exercitus. 

[Deprauatum, forte a librariis, ex k^*fo fr mj j 
tani\on^l Atriplex. 

r*r4)j ^i ft A PJafta. dulciaria. Triticum. Atriplex.^ BB. 

> ' ■ ■ " ' 

oj quae illa? 

^ot|J»J januarius B.B. '^ • 

[Errore librarii confueto, pro *ido£?qjIJ.j] v 

D } tXDo)oUDOU^*J 

Digitized by VjOOQIC 36 ' ---)•'* 

tjao]<nJDOLi±^V Gr/i^jSffltV '*' ,v : u '"/ ^ fn y '"' ;f '' r: " - u 

x»kjj et cbQz») Turcfa. t»*oail Turca^. 

[Sufpicor* vitium fcriptiouis e<jTe*pro t 5o^^»] f Vide juifra So^ 
fub Jud. Forte error iud^ Qrfuap. quod aliqiji, pro f Gomal, ^oph 
ponerent, io^ / , quod p injperiti lihrarii in ca mutaruntj . idem 
tamen inuenio iii lex mfcr. Baf Ali, quod habet ^iblioth. GoetfipgeiUis.] 

t ij n *) i $o(>d 9 w$0f>icu ? - 

l^? 1'a^] Furfurps tritisu ^ " , - • . . -— - -*-• 

«jddq»— ^^v^-^l Ignatius: q d. veftitus Dei. !!,$< . .c\,_[ 

^•f quae, qualis. f.g. Pterumque portifur fequ. i 'nift hterroget. 
Ij-J manus, v.inV : 

^qvq^oJo^ menta. . ] !fi fl t> 

[liJi/ooTuor. * Vocabulum peregrinum, forte ferius receptum: ali- 
ter enim fuae Imguae vocabulo, K« vertit interpres, nec anti- 

. quus fojum, fed et recentior, Matth.23, 2£. ' 

^txDOy-jJ et ^f-JxKv-*] lens amara. ; t - f 

Ixj^jV laiifus. *"- - - 

^J-»r»l collyria alba. L *' ' '** 

V*-sy-»1 portul&ca. B.B. 

)pau) Hiera , medicamenti genus. , 

^ijq^ouI Anemone. , 

o^jj # a_*J ID, Itfye, interie&io gaudentis et laudantis Matth ? 2f,aj, 
2j.Luc.19, 17. . ; , , 

^do — •) Icon. 
unonNn iVqyAflffiiV lm\a*] et uooj^jnSa#| ivJid(ZiUL m . _ Digitized by Google r? 3I '«ip n i X/ui JuKus «ff^Cf;. Vi r T 
)Zo«? coniundHo , copijlau /l ^**? et ^>ov»l femperuitmm. B. B. 

?p<^i et ?fcfcJ nuutius. v.jin ., 

Pl— •? rete. 

|i£n — •? (avclx&ySog. 

£'*— *J Sindon, cinftura. Ar.\>^\ 
l&si— •l-Jkellites. .&*.. 9*4.^^**1/^ 


^ - VT r ,t - '- Vfr*J poftea: [ffraj num, an forte? ' v 

UDO£v*? ft. cDDO^? 1cLT(>6$. 

£^J Italia. B.B. * ' 

[*Adti8>2. 27,1.6. Hinc l n i \^ yel ?n i\'^>j Italica A<ft.io,i.j 
^lloq^»! Aetites, lapis, qiii paftum promouet. ' , ' 

y— »1 ficut, vt, quafi. Qpomodo» Jac. f , 7. it. iuxta* fecundum, vt, 
Mat.2, 16. Sequcntci vt, quo. Mat.2, 1 3.2$. Pratfixo > # tioi^? 
talis , Mat. 9, 8* I « |/ 

la.f vbi. Interrogatiue atiquando ponitur, aliquando non. Joh. 11,34* 
rt ao, 2. #. quo laci? Marc. 14, 1.2. — . / 

UJi *& vnde^ Mdfc-s-f* 26. ocn?o-? T vbi eft ilfc? ckri?iL? vbieftijla? 
oaif vbi eft? Cofnp. ex la-*"j et 001 , ^orf <iso\*tx ^a% tt otfu 
Inttrdum Locum petit et ad mafcutinum genut refertnr* tt ita fignifi- 
tat vbi? interdum Caufam, et ita fignificaf cur? quomodo? atqueita 
ad vtrumqut genus fptQare pottjl. ^) f \L^ quomodo, quemad- 

modum. gitized by Google 3* . ' *' r 

modum. Curn vfurpatur fine interrogatione poflutctt pofl fe ]fi qucitt 

etiam feruandum cum fnrnificat ita vt , quo fenfu v*K contra&a 

^a*f non ejl in vfu. ])? \x3*] ita vt* noiu 
|jLo«f qualis. '*** "** .--.-. . . V 

]Zo»i/a.) qualitas. •jdo-i*| paffus, veftigium. Melos , cantilena. 

Arbor, ex qua vifcus nafcitur : et tum fcribitur etiam uno m o ^ . 
\axxxs) Anchufa, quarum 3 fpecies recenfet B.B. 
l&aj Clitellae. Ar. v-SMK 
^imi»] tempora. i. q. hk^* 

^ij Deus. fla. 14, *i jy Mat. 17; 46. Marc. 1 jr, 54. Aff. ?£z2, zo. 

^'^1 Omnipotens. Gen. jf, io. 

llf Ceruus. ]A^f Cerua. B.B. 

^pU^) et <^»l*X>) Oxymel. 

\Ll auxilium, adiumentum. Pf. 88> f. 

^oj^ft^DOL-Xj] Bochara, vrbs natalibus Avicennae clara. , 

^n S »j September. 

uEQ-.^-ij Gr. ti\o$i et wA/o$. & amurca, feex. 

jmj Sij Nuces auellajtae. : it. drachm^ vna. 

^b^f Illi. ll^j et 1A-X-J v. iii )htt. 

jfo \ \ •] et U-zufa \\ ,] iilia caerulea. o&»?Uo*) Etijerita, Lufitaniae vrbs; ipfa Hifpania. B.B. 
«oZiU*yv ■"*>■ *\ foeniculum. .••.?'*! v > 

<oicl.) Rofa foetida', 'aneinone. ^ 

uxu^AjaJa«) fplenium, /r*rfo. 
upqfri.^») Salamandra. Digitized by Google *> 33 

&*L) vnde. Interrogatiue et ftne interrogatione vfurpatuu Mat iKfj* * 
Luc. 11,24. Jbiot] ^ vndenam? de loco vbi. GeiL 1% 1. , 

^jJ Ita , fic eft. adv. Affirmandi: it. Inuocandi , £ , heus. #. . Age. 

Gen. 30, $4. c < ■ *'- ••■,.. *'••■/■!.- - r-\ r: : ; _ 

fcL) qui, qualis^m.g. Ptf/I fe plentmque i poflulat* nifi interroget. 

ooij-l*| quiseft?. 
12oaXj| qualitas. P/. iiojo.il fpecies. B.B. 

UDQJ-»| # «ffiO 11)01, j) *f ^aUflDOU^I 6f. CUWTl$. 

• t ' t ' 

tffli^m^ Iafpis. Apo.21, 19. 
^ll-fl^ Ifrael. Exod. 12, 27. : r ' 

fJSjm^ IfiraeJita/ 

"' — 1 ii 1 1 1 ■ - ■ ■■ 1 ' , 

Uu]^/ *-^L «** y fruftra, temere, immerito, Iob. 1 f , j 1. Jer. 46, 1 T. 

Mat. f ^ 22. Phil. 2, )6. * J 
^jui^ Hyaginthus. * iMacli.4,2j. 

[* Gemma nempe, praecedit eiiini ,oAii h ifr )A, n j jLaiz» 
Ai/?ttfef /w/r /zri hyacinthi.l 
JkLj ForameitMnterulae, clii funiculus inferitur: #f funiculus ipfe 

interulae. F. conuerfatio. B.B. 
te&juaA*) Axovyi. Uj-cl») * Encaenia. 

[* Manifeftum vitium librariorum pro )iim| J 

|^v li^^Cacibus. 1 Sam. 2, 14. iV.Exod.58, j, iReg.7,-4f; 

i<\ Menfis Nom. W Ch. I^n *' 

• £* .Majus, , nempe. . Vide Chreft. p. 65.70. 7 5.] 

E ~U*1 Digitized by Google 34 ,J 

o^ eMo^t talpa. 1 '* •', ■ ". ■ 

^°H» fedum, .femperviuum. ■ -? v - 

[ialiUi iijawof) tocus fanStior tempn > tabutato inctufus 9 itrqtio 
* ttotf ((Mtet, wa Ham, nunquam^m/^w Chronicon Ede% 

num ad atinum 7 59, &u Chreftbmath. p.6i. Vide Svicerunu 
^sdopI. Oleum Sefamintmu F- Liliorum. B.B. 
J**Ji Radix lilii caerulei. Xt i. £ cJW. 

\a^] Lilia alba* - - ~ — - .- - - - 

uco^LSi*!; Lapis Indicus. * 

ter*1 r.y. ,>5teL 

^>h6*i4 rt ^^*»*T audacia, magnanimttas;. ~ ^ 

iiul funis craflior> mdens.nauis. B.JB- ..Dri.de.et IW] - b*\ Eft, funt. Af i Sam.2j, 2j. ^Pet.i, %l 
£<iu] x Effentia, fubfiftentia. ^/ Heb.i, }. .. , 
,u*oAil Gr. oi$Mi$y Bec. m facie. B. Ik, ( ,, j ; 

nflM^^M Gr- %<*>}<*>& &V&0C* i .•»''•• 

il^ aetemus, perpetuus, effentiah*: tribuitur decu It ens* 

U^M X Id. Foem. V^A^ 

lio^A^ aeternitas. Effentia r U^o conuenit. 

^Xm^ aeterno , 'eflTentialiter. _ 

uw^A^ Reftiwda ftawrae. 'Jtt.. fos : U*# Avicen. ^i-bK* fit-kjf 

I. p. 128. L21. Ar* fruftulum vnguenti odoratu 
rulL v. in rvV. - * Ua? Digitized by Gobgle ' *! • 35 

l*?f ..*2v3'*&vig^jA$i29%%- f- Jt. Gallus. B.B. iV. JVfat. j 9 7. ; 

|£uji>} Gallinae. , 

ots| exhalauit fpiritum frigidum. F . ^od) ficut. t/. in n*o ^a)^ IbL-ij quemadmodum. Prov, 2j, 7. /* 2f, 14. 2f. Eccli.27, 19. 
Rom. f, ig. ' :>1 exhalauit fpifitum calidum, * j£ Ji ,r: : ' 
Ih^I fimul. 0.1» 1m ;1 ^M^ edit, ediditj rf cum Nom. )^& diuul£auifc crimen , accufauit, ca- 
lumniatus eft. * Catumniatores n. cibi quid fumere folebant vbi aliqs 
traducebant. \ Perfis frequpis haec phrafis etiam cum aliis vocabulis. 
Cv. An. Perfic. in Joh. j, 1 8.) Adt 1, 4. c. 9, 9. ' 5 Efdr. i, 49. Joh. 
2, 17. iV*. Mat. 11, 1 8, 19. et 24, 49. PL Mar.7, 2. Luc. r? y 
28- Cc»/7. 2Tim. j, 5. Af 1 Cor. 8> 8- P.P. PU) comefus, 
corrofus. F. lnf Mat.12, 4. Luc. 9, ij. Imp. Adt 10,17. 1 Cor? 
10, 27. jFbf. Gen. j, 17. Luc. 14, ij. Mat. 12, 10. Ethpe. ^i-ofcjo 
^.oiOjfro o£s> et acCufatus fuit apud eum, Luc. 16, 1. *io iiaa> oi^o]Z) 
corrofa funt a tinea, Jac. f, 2. -^p/r. ^Soof pauit, cibauit. Nutru 
11,4. Rom. 12, 20. 1 Cor. 1 $, $. Ethtaph. ^SooZ^ comefus eft. 2*! 
[* Qpid m ihi de phrafi videatur , alibi cfixi in Beurtheilung der 
Mittel die Hebriiifche Sprache zu verflehen p. 230, Vefci carne fra- 
tzris dipiint Ar^bes eum, ijui dealiis male lqquitur. VidS fabulam 

. Loctflani fcricefimam, chreftomathiamqne Arabicam p. i$j. Adde 

. Hebratca Pf/27» 2. Iob. 19, 22.} • / 

}L) tt V*) tinea, aerugo. Mal. j, .xt. Mat. 6, 19.20. v.jd. Vim in - 
tocum. Jt. malleus ad cumminuendos lapides, piftiUunu 

E* .' W Digitized by Google 36 -i 

lt? rf l^f comedens, confumens* Heb. 12, 29^/ A fcancermorbus/ 

l^sf Id. 7*. voracitas. F =1 N . , 

IJasf edax, helluo. Mat. n, 19- Luc.7, J4- 

|&^osf Eftrix. /£. Cancer morbus. 

\bc\ efus, comeftura. F 

|LfeD cibus , efca. Rom. T4, 17. -P/. t&abg cibi. 1 Tim 4, ?. /fc 

rura. ^2par.ij, 19. viculi. Af. 2Par.28> 18. 
tf V^ 2Uo IcL Heb.f, 12. 14. if/. Joh.4, 34- Rom - J 4> *f- 
f. T^V^ f accufator, calumniatbr,.aduerfarius. Sic fynetdoehice voea- 

far diabolus. Mat.4»i.f.g.iu A<a.ij,io. rf rfmf/fa> ly-* ^LoV LuC 
. 4,2. ££./'1 iTinu }, 11. aTinvj, j. 
f ij^S^lvr; obtre&atid, qgcufatip. Rom. 1, jo. 2 Cor* 12, 20. et diuiftm 

|^fi ^Uo Joh. 1«, 29. 

Tjr o V^f o^Aoc.r turba, tumultus. Adl. 14, ij- *£ 21, J4- 
vccrof », \n| crinium produ&io. 
U^Ia^d comefus, comedendus. F> 

>od\ nigruit. Fuf. Joel 2, 6. -Pa*/ >o^f denigrauit, et virefcere feciu 
Aphet >aoo] nigrefecit, atrum reddidit- Eccli. 2f, zu Ethtaph. 
>oooizf niger fadus eft, nigruit. ,) ( . JIO 

Jao) niger* Gen. 30, J2. 40. 

fcoso| Id. Cant. 1, f.6- *£ $*> 11. * Jfam. ?A2jo»oj nigra./Mat.f, j6. 

/f. oculus niger. F. 

[* Item teprofuf, leprae enitri peffimum genus> elepharitmfls 
didum, nigram cutim facifc Aretaeu^ Cappadox: p. 7^. C xblor 
tiuidus aut ater ejl. Hinc Abgarus" ^rimus Edeflae:rex: ckriftfrfnus» 
Chriftoque coaeuus, ) >n ao) t-^-^l vocatus^ Vide Bayeri hi- 
ftoriam Osrhoenara p-jf %.} 

VZosasoJ Digitized by Google ** 37 \/a xt p pf nigredo. • jR 

fc-aof^. ^ioof ficut* : tr. w wi ! ■■ ; ■ i m o | f«iro£, hofpes, peregrinus. Matth.aj'» jf/ _Fb*m. foiimot 

Ruth. 2, io. Pi l i imn } Xuji (piAoijevo; I Tim.j, 2. 
feo.imnj peregrinatio. Eccl. 29,26. 

]t±£ho) fcalpra. i Par. 22, j. J- If-*^ * -*^^" ^- <^<y ___* ) 
jiyffiDl Podia. i Reg. 7, 4. 

^-i vi 1 m n\ Velura baptifmale qua pueri baptizati excipiuntur. JK 
fe_ m ■ m 0} foenus, vfura^ Fru&us vfurae, F. 

_______________________ ______ T - ■ ■ 1 . _ - ■ 1 ■ - ■[ ■ — - 

T ' 

%s&\ fedulps fuit , follicitauit- Part, Prov. 6, 7. 

1_jl__LdoI follicitudo, dilfgentia- Af Iob.jj,. 7. * 

[* Hoc potius loco, adcufatio. Sic Arabs Iobum e_r Syriaca in- 
terpr^tans, reddidit ^— H— a-_5^ Adcufatia dicitur a farcinae (mpofi- 
tione: culpam enim Sc crimen farcinae comparant Orientales , _jefi> 
que Arabibus wJLfl in 4U , farsimm hnponere, A farcinae pojrta- 
tione didla etiam diligentia.} 

1sao| _eduhis> ! diligens: finceirus- l ' 

\?A al_Jp(" fedulitas, diligentia. 

r\*£ _ ^i fe(|ulo, dtfigenter, gnauiter* 7f- fincere* Phil.2, 20- Gr. 
Tvko^S, Germanev lp} arator, agricola. Jer. p, 2}* 2 Tfrrt- 2,6*" Pt l£L6_>f- 

{ioi^of cicercula. F- 

_* ' ______ • - - . -- - — ___— ____>__ — ___—_. i — ■ • - -| -■ ■ - - 

i , * - m q\ Fuliga adipis; , . " , Digitized by Google 38 ^* M 

)&_2] ira, excandeCcentiaj inimicitia. Ifa. 14, 6. r *Ma^f, ij. v.JLDiw 
in locum. TremeUius legit Jtof #x. afe /fc£. rtoiHy.lfed falfo. Af. 
Prov. 21, 24« rf 22, 8- 

^sl I hte) iracundus, peruicax. Ifa. 10. 6 et 13,9. Pi- Prov.12,28. 

]Zoj£o) excandefcentia, ira. F. 

1 K ' ' . . . ■ . r 1 ■ ■ ' ,1 1 . , 

£\ii? humiliauity incertum confilii reddidit* iurbauit. Aflem. Bibl, 

Or. T.I. p-462. Ponitux ibi in Ethpaal de fiultiante confdiique 

incerto, et opponitur confirmationi confilii. 

A— aOoi \5i)Aio 1 > x^^ v> " ^ 01 ) ^ «o »» r-^° bis rog-f* 

tationibus valde turbabar, precabarque deum, vt ccgitationes meas fir~ 

maret. Arabibus quoque jj eft, commmtrh perturbari.] 

[^oli| $eptembrem, quaere fub ^IJ 1 . 

V*^ humilis: dux, indicans viam* exploraton debiJis, 

^Zn^i^N humilitas. F. 

?6 \ ,» ^Ss haerefis. 

fcB)o$o\^s 7TfltTjgaAoifl6C* parricida. 

ca^^n barbarus et imperitu^ in fermone. 

V[ vlulauit; luxit* deplorauit* lameatatus eft. Lq. n^N: ^Sanui, 17. 
Ifa. 24, 4. 7. itor/- Jen j 1, 1 8- jP/ v Jud. 1 1, 40. JRrf. Ifa. 19, g. 

Joh. l6, 2Q. • * ' 

|jj aMi, fed,,nifi. it. procul dubio. 1 Reg. 20,23?. 2f, fi 18, if. imo, 

potius, 2Cor. 13, 7. 
^o pj quanto minus, 2Par. 6, 18- 

fyf aloe: eA*/ov. . T 

*oi_$w-*jjP? - medicaraenti Indici genus , Ar.. ^jJb-*»* B. B. 
)£*_Ss lamentatrices. Jer. 9, 17. 

?aA Digitized by Google M : 39 

)A»^s ftrix. at lamia, I(a. 34* 14. if. cauda* jw. oirilla. Exod-29j22r 

U^/ »1 ^ vlulatus, lamentum. Mat. z r ig. 

lll^s vlulans* plorans* }• ns vlulare faciens. F* 

)&»^o{ lamentum, lamentatio, vlulatus. 2 Sam. i y 17. I£u29, 2- Jer r 

7^9. J*/, f^QtJer. 9, ig* 20* . / / , 

ll^ EKas. ^ f 

)Za^ panisy placenta. F. 

— — — - — — ' : — — ; * — . ' ." ■ ■) 

i^ contraftc prq «^qv ^fc Deu* deditr . ,. . 

Vn«*^s colk$io r , * , . , . 

^>v=J^ et ^r=^ Helleborurat 

cjpo^i^^ H*rcu& - - - 

^>i ft m n \s vas vnguentarium , dimMfum vreei. ft-ffi. L^J^s Veredto: Onagen- 
Uo-^i f ^ B. B. .»*\ W eiulauic JBo^ otf» dcriuatis fuis v. in nSm 

ci_J^x deificauit ? diuiuum reddidit- Ethp~ <n-J^ij deificatus y <fi- 
vinus fatfus eft. .,.■■/ , > t 

VjlJ^ deus. Gen. 1, 1,6. Mat. 16, 16. Luc.8, 28. -^/1 Joh. 20, 17.28^ 

iCor.6, ir. Heb, i, 9. P/wr* J<*r-^ dii* A&7, 4 et i?> 18* GaL 
4,6. Jtf.Gen.jujA 
\ZoC£> de*. h&.iy,xj. Af v.tf, m -, lAoouJ^ deitasv diuinitas: to &«ov r if ^f)»5 fi& 17, 2y. Cof. 2, 9t 
y*£ Ronni, 20. v u . ) . ^ 

jioaL^ 2L^siiff"Tfr^oIbgi^ Pf/r9.c *r Tf-t *F r^C"** 149. c 
f*aL^ diuuuis. 2pet. 1, j. Fotf». 

- ; '■ ^-.'1 •-:-■•■ ■ ■-■? < ■ ■:■- 'i^ Digitized by Google 40 * M: 

l£_j<n_^ diuina. 

UcLouJ^ diuinitas. 

A^ou-l^s diuinitus. F. 

^oio^ deusl Gen. 6, 2. ab Heb. ^rhn q-^ fi, vt, vtinam. Num.22, 29. Jud.8>i9- Luc. 12, 49. .M$ Dieu in locum. ^LSs fi non, nifi. Gen. 51,42. Num. 22, jj. 

) n ^ Agallochum. Brefillum: rf i. ?. 1 a 1 » y ColuftrUrti. B.B. - 

| ,' , mrC S^ valetudinarius. F. Rebellioi coniuratio. BlB. 
up1_jo ^ vitrum liquefadum. Jl_ ^ fapere fecit, refipifcere fecit. F. ^->&-^ Turbid, radix Indica U&w^-^ Lq. Ar. i-^*-H 
^fzf . dolo vfus eft. i. jf. . JULaJ B. B. s^ ^ iratus eft, comminatus eft, iram vel odium concepit vel reti- 
nuit. Ezech^, 12. Part. Pf.ioj, 9. Ifa. $7, 16. Jer.j, 12. 

tjia^ ira furor. Ezech. 2J", 12. Ifa. 16, 6. 

Uo^N Sal. Planta falfuginofa. 

[t^^rabiofus. Aif. B. Or. T.I. p. fji] 

fco^aJ^s Afer, Africanus. F. ... * j;. 

),i g^poJ^ tf.- ? . i-^ xu^ » , , - c f! / 

^cjuox^ Caffia fiftula. . : . 

,,. . , : — ' 7*! ' -^^ 

U-^Jfc arbor. Gen.i, 12. Mat 3, ia Marc 7, 17. jP/. Mat. j, 10. 

Marc 8> 24. Luc. 3, 9. Uv© U^l lignum fan&um. .F. ' Digitized by Google |£^\ arbqr* txuncus, rflmus. 2Sam. 18*9^10. 14. 4t iflis in toeis Syr^ 
)t&Jt refppndet Heb. pi^jn quercus, *tf j«p fortajfe dvcitur, adeotpfc 
ad illius fenfnm commode exponatur. 

k iN»j qui, quae: illi , ifti, ae, a. 

^ ^s aAc, factiov. 

Vj^— ^ loca in quibus abundaut hbrtt, viqeae, et fata. 

V»^jq^s *£ U?yon^s Embolimaeus annus. 

U-jq-^s voirier. Gr. vviq. <o-J — •— ^s camus, capiftrum. B.B. 

«.fno 1 1 ^v Hellenifmus. Gentilitas. -* v > * ~ • -. 

?»i^ Alanaei, /70/7«/; Mefopotdmiam iuxta et Atmeniam: L A&. S 2,^. v> 

«■nno 1 o) «-edq_^ Sal piftum. 
/n m » ^ deus fuftentans. 
»mn » ^s xrinium produdio. 
),m!£s nux auellana. F. 

: , m , 

L^Ll^ f. cofta, latus. pl. Aff. Gen.2, 21. 

«^ Ssdidicit. Fut. A&.2J, 20. fhil. 2, 19. .PaA*/ «°i ^ docuit, in- 

formrfuit. Luc. 11, 1. et 1^,26. Joh.8^8- -Pflrt- « ^ V^ '#/& ?/ 
Matt. 4, 25. Luc.4, if. iTim. 6, j. P/. Marc. 7, 7. Col j, 16. y?/. 
Col. 1, 28. Foem. ?^Nv> docens. ff.edoda. Mat. 14, 8- PLTicz^. 
Inf. Matth. 11, 1. A&. 1, 1. Imp. Matth. 28, 20. Luc. 11, 1. Fut. 
«aMj Joh.7, jj*. Heb. 8> n^ et absque ? Mat. f, 19. Luc. 12, 12. 
.~\\*Z\ edo&us eft. 
ji^\v^ ^Vo dotftor, doceris. iPar. 28, 8- Marc. 10, 17. 'It. J$a- 
HT*KQ$, aptus-ftd doeendum. 1 Tim. j,a. 2Tim.2, 24. Af. Joh.j,ior. 
PL Luc. 2, 46. Adt. 13, 1. - ^ Digitized by Google 42 M 

lih. i* s > S ^o dodtrina, inftitutio. Af Tit.2, 7. documentum, Pf.6,1. 

%d&^ mille. Gen. 20, 16. Pt. If^ et ^*f^ Mat. 14,2,1. Marc.8,9- 

Rom. 11, 4. 
•jaoaa^ Olympus. iMac. 6, 2. f 

«mi^vo^ magnifaciens. 

Isl^ nauis. Mat, 14, 24. Adl. 27, 2. 6 rfr. yf/. A&. 27, 10. P/. 2Par. 
p 8, i8 ; Jac J, 4. 

JZoj a ^ ars nautica.jF 

^ao^s f^ iJ»Uao2S^ Turbid , f j^/j? /fu&tf. 

l^o^ja-aoJ^ agni, oues. B. B. 

y-^ coegit, vrfit, ar&auit, afflixit, oppreifit, propulfauit, vim fe- 

cit. Gen. 19, $. Luc. 24, 29. />arf. A&.26, 11. Pl. Gen.2f, 22. P.A 

$4^ v * lnitr nomina> Imp. Luc. 14, 2 j. jRrf. Luc. 19, 4?. Ethpe. 

y-^l/i /itf. 2Cor. 10, 2. Pahel ^J^ id. Jul 19,7. 2Sam.ij, 2J. 

JEJtpa. Marc. f , 26. A&.28, 19. Part. Pl. Luc. 6, 18. Af 2Cor. i f 
6. 2 TheiT. 1, 7. /»/. 1 TheflT. j, 4. 

j4^/ ly^ ardlus, apguftus, ftri&us. Affli&us. Num. 22, 26. Mat. 

7,17.14. Luc. 14, \%. Pl. Mat.4, 24. Heb. 11, 37. Foem. PL 

v ^-l3? quae neceflaria funt, vrgentia, Adt. if, 28. 
1^o-^ x anguftia ; affli&io. Pl. Af. A&. 7, 10. It. oppreflbr , affligens, 

inimicus. Pl. Aff. Pf. j, 1. Deut. 52, 27. 2 ThefT. 1, 6. Ifa. 9, 11. 
)jj\o] affliftio, oppreflio. Mat. 13, 21 et 24, 21. 2 Cor. 2, 4. It. car- 

cer. 2Sam.2o, j. Aff. Joh. 16, 21. 2Cor. 8> 2. Pt. A&. 20, 23. 2 

Cor.6^44. Aff. Ephef. J, ij. Jac.i, 27. 
jioyi^ Id. lAo^ neceflTaria. F. 

111 ' 1 11 ■ 11 ■ ■ 1 I 1 i 1 , 1 u 1 

^ifrni^s Turbid, radix indica. B.B. Digitized by Google qnnjni^N AlkekengL 

H ^^ Refina terebinthina. 

^lo^s Auis ii(i««i a/wi 51 Bafilium. 

fau^ Species maluae agreftis. 

^vO^n lega, vel miftura auri etargentL 

^nn^ Gr. Azfjuov. 

g 1 vi n NN Id. ) " m »< !So v » , n ^s funis anchorarius. B. B7 

■ ! ■ ■• 

^oJS^ fumus. F. _ ; 

«a_*no_2^N brefillum. 

<q_i??q-^ fulfur marinum. 2?. 2?. ^ m ^n k>\ ■ ^ oleum liliorum. ^ Tharfenfis. 
«» f q^s vi\# w deus omnipotens. Gen. a8> J. 
^ •i ^s Elifaeus. |Z^ tuba, crifta. B B. 
Jo^' Althaea. 
v cuA^ Turbid, radix Indica. 
w*£^> nitrum. U>\ mater. Mat, io ? 37. Marc. 10, 29. **>?? Uo^ auia tua, 2Tim. U 
f. Af Mat. 1, 18 et 17,4. Joh. 19, 27. Pl liaL^ Marc.io, 30. 
1 Tim. f , 2. Af x Tim. 1,9. 

F 2 *** Digitized by Google 44 * v 

]1 -; ? \£\ capiit totum, cranium, fnujiput, itertex capitis. Eft fc* 

etiam pifcina, aquaedudtus, Neh.2, 14. / W** M M?f. 24* ^ 
f/feoclgens, natio, populus. Gen. if , 2j. />/. tf<*>l/ <£*l G^ *f« 

2j. Pf. 117, 1. Luc.2, $1. Rom. if, 11- ' - - •-:• 

Jjtof, V-*f cubitus. Mat.6, 27. Luc.i2,2n> P^. G^n-6,16. Esed*. 

40, f. Joh. 21, 8- lt. V*4 ftatura. JFl t 4* l^ancijla. 1/. m n*& 

•UfiQ^I M- Chald. tzwt*. 
~ w> vnn) "Auajuov. Apoc. I8j !>• 

— — — — : — ; n — — : : 

•^pJte?-Am«uL*-A*rAfl- JL i?* —.- — 

1&of rf ]£*±oji v. in n»M. * >J Spina appendix PliniL f-4-^t». ^*-' <^ •'•*•*/# fepoi n N?1. ArtemifigLfubflauj. , .... 

«jpq,^ ,,n. So? vitta, taenia. 

ciccup;a^)? Spina appendix Plinit B.B. •^o] J^o^/ «^4- infatuauit. -F. 

^ / H cubitus, menfura cubitalis. .F. ^f euaiit, liberatus eft. Paet j-^gl liberauit. F. 
v* * 

[pJ^I Arnida* vrbs Mefopotamiae , vbi Tigris ex Armeniae mon- 

tibus erumpit, nuijc Karamit, i. e. Kara Amida ,, <dmida_ nigra s di- 
dla. Multa uobiliifimae et munitiflimae vxbis apud Syrorum hifto* 
ricos mentio. Vide de ea Aifemanni biblioth. Or. T. II et IMIL 
P. II. in indicibus alphabeticis vrbium epifcopalium.] IM Digitized by Google }te>f anctll.*', famula. Gen. 29, 24. Gal.4, 22. 2$. jd j 1. ^! Exod 21, 
20. JP/. U<n-io? Geri. 12, 16. Luc. 12, 45*. Af Gen. 20, i^. 1 Sam. 
^ S % i6. Ad.a,' Fg. m 

|£*2d) v i/f/ V**gf Pala, tf.Bipaliunv -F. 

Mi 1 . » i 1 ■ ■ 1 ii ■ 1 ii» 

U^ o-Xo- l o l fufpirium diutius continuatum cum luftu. B B. 

Ai m v>) oppidulum,. vicus, aedes paruae. 

Ift mo V>) AAjjuog* portulaca. 

fjtu-a>li5>Q-^b) Mydriafis. ^ 

•jDo^flDZoio] Amethytlus. Apoc. 21, 20. ■o fc v>) vitta, fcrenia. .)hof tapemm^ toga. Jdf.7,^,24, t-Zd^ taeduit, faftidiuit, vnde ^d}1 v.' in\)*m/ Aph. ^L^ci credidit, 

concredidit , fifijs eft, fidem habuit. cc o et X. Joh. j, 18- Luc. 

20, f. Sap. ij, 11. Part. ^f^^o Rom. $, 22. Jac. 2, 19. i 5 /. Marc. 

9, 42. Af Joh.4,42. Inf Luc.24, 2f. Joh. f, 44. Jmp. Lud8, fo. 

Joh, 14, i. .Fm*. Rom. 9, j?. Joh. j, 12. £f /i^a % ^^Loj^ creditus, 

concVeditus fuit, fidejiter fe. geffit, fides habita eft. 2?ar, 20, 20. 

1 Sam. }, 20. Heb, j, f. i^i. 2 Theif. 1, 10. /i. ^*>14 perfeuera- 

vit, conftans, fidelis fuit. Col. 4, 2. 

[ ) 1 ■ v>) negotium, in quo quis affiduus eft. Ephraem T. f. p. 

191. lin.4.] , ^ 

•^iof ' AfTeueratioriis particula, i.q.Heb! et Chald. ycM v.et FulL Mifc. 

Sac. t.\. c.t. Legitur etiam ^io) Iob. 20, 2f. bbi videtur Syrus 

verbum Heh. &*>3l> .cui hoc tefpondet, retinuijfe, mutata tantum.ter- 

F 3 minaiione Digitized by Google 46 *>i 

ntinatione numeri pturalis Hebraica in Syriacam; vei eft P. P. <rpu 
^o] et cum \s^doZ infervit ad exprimendam vim Hebr. d^jon. 

\1*>\ ftabilis, afiiduus, Phil. i, $. PL Rom.12, 12. iTim.f,!?. Foem. 

iLiof i ]L*x$ KO. j2, f. iTim. f, f. * 

[* perpetuus et quotidianus. Chreft. p.7f. t 1 ■ ^ fifiio m 

neceffitaUs quotidianae cibi et potus.] 
]Zn 1 1 v>! perpetuitas, aeternitas. Iuge facrificium. Dan. 8> 1 i.u. ij* 

Refpondet Bebr. *v>Dh. 
A»|juk>) vere, conftanter, crebro, iugiter, femper. Exod. 2f, jo. 

Num.9, 16. et 28, J.6. 10. 
V/oi^ioi fides, veritas, iPar.29, 17. Marc. 11,22. ^/. Marc. 10, 5*2. 

Rom. 1, 8- .„ 
^xwjCv j p^o»oiio fidelis, verax, Luc. 19, 17. Joh.20, 27. jft. eunu- 

^chus, 1 Reg. 22, 9. A&. 8» 27. 54. t/. de Dieu in loc. PL v iivi»ouo 

eunuchi, 2Reg. 9, 52. 1 y ^ iOu-Jfco fideles, Ad. 8, 2. Col. 1, 2. 

Af iSam.8» if- 2ThefT. 1, 10. Foem. Ixioioiio ^ ^xia»oiio Marc. 

9,19. Ad. 16, 1. PL iTim. 3, 11. 
Uk>] Refpondet Heb. dton (vt^-iol^ *fr #«o ^fltt/o 0»**) rf nunc 

transfertur Accolae, nunc Amnae. Ferrarius GigantesJ Peregrinos 

exponit. Gen. 14, f. Deut.2, 10. 11. 
\±±oo] faber, artifex, induftrius. iSam. ij, 19. 2Par.2, 14. Heb. 11,10. 

PL t-J-iool artifices, ita transfertur 9 fed Gr. cui rejpondet eft dyo- 

qclToi fora, conuentus forenfes, A&or. 19, 58. fr. TremelL in toc. 
]xJ>] Id. jP. 

p * p A 

^oaiool ars, artificium, opificium. Exod. 31, 4. f. Af. Sap. 14, 19. 

+ * p* y 

outoAioo| ^ opifex eiusdem artis, collega ipfius. Sap. 14, 24. A<ft. 
18. J et 19,24.27. 
Vo 1 Vx >|a artificiofe, 2Pet. 1, 16. /wr ^jt;or. 01 Ytoj Exod. jf, jj. 

?Aaio1 Digitized by Google * v 47 

)***>) lacerta: al. niuftdae fpecies; ^- nymphula: felis: hirundo: 
Lev. ii, 50. venenum afpidis; tela araneae. ^-ff. Prov. 30, 28. tr£t 
refpondet Ch. Nm>opN, a fao W(/rf«r deduftum. 

£0? dixit, locutus eft: i*. ftuduit, laborauit. 2Sam.j, jj-. Part/V. 

i*bf Pt.^£o). P;P.^j didus-, i*. fcriptus, Pf.j.t. Inf&]±x±. 

Imp.&{^ Fut. &U f ijo^, ^f *fr. J&AjkA. ^4 Ruth.2, n. 

/>ar*. r-^l^/ JFttt. r-^l^ rfr. 
^q-J^>) dicens , eloquens. 
|Zq*q— lo| eloquentia. 
lio,* ■ sj didlio^ 
li-*>fco fermo, verbum, oratio. Ajf. Gen.4, 2j. * 

[* Specialiter fignificat carmen hepto-fyllabicum, quo cum in 

homiliis faepe vteretur Ejahraemus, idque alii imitarentur, homi- 

Hae quoque eiusmddi fc-^oko audiiftit. Vide A£ bibl. Or. T.I. 

p.61. et Chreftom. p. 14. Hoc fignificatu inprimis aceipiendum, 

vbi de fcriptis Ephraemi fermo eft, autu-lr-^fco et Uij^ iundim 

memorantur.] 
Usr-^ofl&D dicendus. 

l^Qjiit,^io diftio, fermocinatio. * 

lr-^r agnus: ouis. Ad. 8, 52. PL )b^>\ Xucao, J. Rom.8, j6. Af* 

Toh.21, K. It. aries zodiaci* F. 
l4-io£ agna. too^ agnellus. 

Pxjdoj-j*^ PL ]L^jsdo^^d) agna p ar ua, ouicula. F. 
ifl»^| fterquilinium : latrina. F* 

i j 1 V)| ripa, ager. SchindL ^&o) v. in iTW. Digitized by 

Google 48 ( ^ 

^Gr. #r,-fi,.bfi. Pf.iJ?,^- ^ v f fimrn, ttifi; 'quat, aliquando fe+ 
■ parantur, vt DU*> niCi dominus, Pf. 126, 1. oo^ fi ipfe, feqimite 
..rfivCTQ. b-*2. opi *|-.-quod fi, fi vero. Mat. f , ij. V»-=<" P" vl 
. fiergo, v.2j. ^Ul quod fi , fi autera. . A<a. 2j, 9. 

^j) d^fatigatus eft. # 

l£ioJ triftitia, ludus. Prov. 14,1$. 

?£*jo1 v. in pM. 

«jouljI rf \oju] Gr. dvdyKYi, necefle, neceflitas. Sap. 19, 4. Mat.18,7. 

Pl. -H ^ < S\ q Iv avdyJtaiGi in neceflitatibus. 2C6r. 6, 4. * ;. 

? ' q 1 — j) dmywuos, neceflarius. -F, 

?fq_ 2>]-a >] velum calicis, ii. miflae faQrificiums liturgia. .F. 

.o-jl 1/. i» N3N. 
v * 

] lf m 10 ^ Gr. ^Avw^, cwfwx 4 fpecies. BB* 

u»o-4wJiq-.j1 Capparis. \1] ego. I*? ify ego fum. Ponitur haec particula cum fubduSta linea * 

interdum pro fum. 
ooi|Li] egomet. Pl. ^j-m nos. 

^i^y v q-joi illi, jpfi. Ifa. nii^ Jw/ix, 10- jRjm. T *Joi / ^ei y ^03 

illae, ipfae. Ifa. 57, 14. Saepetiiam pro Ver. fubftant. fumus. * 

[* Diflferunt quodammodo, <aj£ ei>im et ^o^ poni amant* d) 
in adcufatiuo £}^vbiverbi fubftautini vice fuhgitur. Vide gram- 
maticam § 79. 
^s)j) caput draconis. Abfis furrima folis,, vel alterius planetae. s 

]±oalh] a Gr. dvaro/uuli, at Syr. coniun&io," analogia, comparatio. BB. 

^o t . ■ n i\ paropfis. B B . 

- -: — r— - W1 Digitized by Google '* .. 49 

l^j) nh£u& <F. , ., U^ack^i i^. 6^-*^ f-fc - [5pirta 'Aegyptn. Vi- 

detur efle fpMalma, Nnn polito loco Jud 1 ,» .^.oq^*]] 
«J^Or^K^T Medica. Diofcor.II, 177. 
o t i , >na\ ^] i. q. Syr. NhD^UD quod vide. 

U^-J^i^? Idola. 2Par/P4,*'$. Conumit cum Ch. owjwton. 

,n 1 ■ n », i? f.£. j^-^J^ 

•o-jy-j] canis aquaticus. {•.-..,-■• - - ■> 

^iopj] Vafa Sinenfia, 2? B. . ; . , 

£ JLyxcfrp f ^ i nt H& t O y xydus XV atmorum, xle qno vide tht Fretm 
glofTarium znediae latinitutis. Numerantur Syris ihdidUones non 
Syriacis fed Graecis numeris, vrChreft. p.73 ]j-£o?? po % A-tft-4 3 

■ ■ ' ■ ■■■■11 ii ■ , m 1 l a ^M^, 

A m aZZ].ingemuit, fufpirauit. Thren. 1, 8- Marc.7, 34. \Part. PluK 
Rom. 8*22.2?. Fut. Jac. f , 9. ,, \ •; 

]Lm-jZ PL )*-*>— >2 et l£-*L-4£ Pf.6, 7. gemitus, fufpiria. Rom. 
8, 26. Heb. 13, 17. Aff. Adi. 7, 34. 

[upo &m » n » fo 5f AvTfyytTroQ 2joh-7. Vocabulum verfionis re- 
centioris, graeca retiriere amantis.] , 

£ y^j) dvaToXn > fenfu geographico , 'pro eo , quem fub Byran- 
tino imperio vocabant, Oriente. Completfebatur hic Byzantinoriifti 
Oriens Palaeftinain, Phoenicen, Cypfiim, Ciliciam, Euphratenfem, 
Syriam falutarem, Osrhoenam, Mefopotamiam , Arabiam (Gattere* 
Univ. Hift. p. 5*95-. f 96. UM? cmioao cdmes Xpraek&us) Orientis, 
fedem Antiochiae habens. Chreft. p. 70.] 

[^-^w-il monaflerium Antonii AJexandriae Aegypti, aut ex .alia 
_ expKcatione, Alexandriae fuburbium. Vocatur et cu^jl^jJ? )^ 

G # monajle- Digitized by Google 50 >\ 

monafterium Antoniawmm. Vtrumque reperitur fri fubfcriptioae 
verfionis Philoxenianae. Vide Einleitung in das Af. T. p. 422.] 

TqI^j]. Nomen eiusdem monafterii. Vide Aflem. Bibl. Or. 
T. I. p.40. 41. Per qj-^j1 defertum Nitrienfe adiiife ibi dicitur 
Ephraem Syrus : non_ergo eft Antinoe, vrbs fuperioris Aegypti, 
Arabibus iS^a >\ de qua vide Abulfedae Aegyptum : num. f6.] 

r Oija^jl Nuxhendama, al. terra granofa. 

lLj( ftannum. iPar. 29, 7. Ezech. 22, 18.20. x 

IflDoruJ Anchufa, herba. 

\ 1 1 ■ 1 ■ 1 1 1 1 j > 1 1 1 ' ■■■ 

«jsljIz} (Eihtfeh.) coa&us, ada&useft, angore animi> taedio et faftidio 
afFe&us £ft. BB. Gal.2, j. Pahel un_>f violentiam adhibuit, mo- 
leftia affecit. Sap. 14, 19. 

I * mo 11 anguftia, anxietas , dolor. 2Cor. 2, 4. 

•isof et lil Falco.Levit.ii, tg. Deutfer. 14,17. Refpondet Heb. 
Pi&JN Ji % arbor ex qua fit vifcus. 

Jbf rt^lfacies. iCor. 1^,12. Heb. }, 6. t»te> tn m 1 TgoTQTr&y- 
AwVrwc, acceptor perfonarum. Mat. 22, 16. It. hypocrita, fimula- 

, tor. Luc. 6, 46. et 11,44. *t faepe atibi tefc> tnmv> TTgoawroAw- 
ij//a, acceptio perfonarum. Rom. 2, u. Ephef.6, 9. Confl. *-*—?>] 
. h^Z facies portae, i.e. xarct7rir<t(TfAa 9 veJaraen, cui femper refpon* 
det. Matt. 27, f 1. Heb.6, 19. et 9, j. et 10,20. Aff. Mat. 6, 17. 
2C0r.11, 20. *^s>P circa, circiter, Gr. riw. Adl. 10, 3. uu-s>| \S4 
pro, propter, de. 2Sam. 12, 16. Joh.6, yi. Rom. 1, 8- Sic ^*£>1 \J\ 
pro vobis, Luc.22, 19. ^oual Ui pro eis, Joh. 17, 19 etc. p r nde 
patet \s>\ faciem pro ipfa perfona vfurpari. Sic et «-toioala in fa~ 
ciem eius i.e. in femetipfum, Heb. insa Jud-3, 25. Digitized by Google J > 51 

]Zcxa] facie$. - 

1 °* 1 «^ , i f integumentum linteum caput et humeros tegens. F. 

$n c i °\ 1 ) ftcrum: miffa. B B. Iraift^ anJ .jieA^Q)^^ ^iL 

yosAA Aequator diei v 

«m^i j? kti Apii femen. B B. *l fufpirauit ex~ anguftia. Paff. «^t^* 
t^AjJ gemitus, fulpirium. ^! Exod. 2, 24. 
1^4 Aa*| Draguntium, 
JjlxuJ yncia. Vjo) o^j) homo. % £"£ *w/w opponitur <rq> tr=\^ fignificat plebeium, t/i 
tnNatfli opponitur r<p tfw lfa. $*, ij\ «ft. quidam, aliquis, Matk 
12,47. *-*j) *aj) vnusquisque, quiHbet, Mat. 16, 27. Praepo- 
fita vel poflpofita negatione, nemo, nuljus. v. Mat.6, 24. et 24, 36. 
Luc. f, 61. et paffm alibi PL ^*A et \mJ\ homines, Luc. 17, 12. 
tt 24,7. aliqui, quidam, Mat. 9, j« Luc. 6, 2. Joh.7, 44. Confl. 
Marc. 6, 74. Cum Aff. aliquando valet parentes, cognati, jMac.6 % 
15. 2Tim. j,2. v, de Dieu in locum. Luc.2, 41 et v.44. v. Colla- 
tion.meam txem. inter Var.Left. Syr* p. fo. -Humanitas, cognatio, 
Gr. Iv to/c auyymat *»iso *-*u>fO t/. ^ ^ 

?Za * >t humanitas, humana natura, Jac. $, 7. Plebs, Adt 17, 1 j # 

t ■ • )) humanus. 

A-»t • it humanitus. F. 

\mqj) £nos. F. 

1 n n m i] tortus et crifpatus. BB. 

Ajf m. tu, Pf.6, 4. tum t mj5«* 1^1 Mat. 22, 16. in ed. Vienn. Pt. 

^A-j] m. vos, Ifa.j^ *• ^w. ^A-jI tu> f. Gen. 12, 11. ^Ht 
vos, /oflw* Esech. 54, 3 1. 

G 2 1^1 Digitized by Google 5£ *) *\ f 

)2£ujf mulier, foemina, vxor. Job. 14, 1. Luc.4,26. Confi* Mat.14, 3. 
Ja] ^j} vxor patris, nouerca. Lev. 20, 11. y^". Gen. 11,29. Luc 

1, 18. Efi autem Syr. )lfo) ex Heb. rrtoN t/< *f CW</. Nh^, w 

jii l pro more mutato, et Dagefch in * refoluto. 
V—Z-joZP— >1 .muliercula. ./ 
|A_a-.joA_ joZA_ j) muliercula parua. JR 
«j»o&s>o£j} Gr. ~av$V7raro$, proconful, A<5t. 13,7. 8. rf 18*12. rf 19,38; 

; ; ^ — N ' —- 

t-a>l# Pael *-*-&) fanauit, curauit. aReg. 2, 21. I Par. 7, 2f. Mat. 12, 
lf. Luc.22, yi. Particip. bx>fco Prov.4, 22. Mat.4, 23. Aft. 9,34. 
P/. Marc. 6, 12. Luc. 9, 6. ifom. ron^. aIidUo iPar. 7, 2f. in/I 
Q»rofcn^ Mat 10, 1. Luc.4, 18. hnp. Pf. 6, 3. Mat. 10, 8* !*«*• 
Jer. jo, 17. Mat. 13, 1 j\ Joh. 4, 47. Ethpah. **»Ut *R e l>- 2 > **• 

. Jer. 5* 1, 9. Luc.8> 36.47. Piiri. /;/. Marc. 6, f6. ifow. Mat 9,21. 
Inf. Deut. 28, 27., i^itf. i Sam. 6, 3. Jer. j 1, 8- Mat. 8> 8- Luc. 6> 17. 

^L»! medicus, Jer. 8» 22. Mat. 9, 12. Luc.4, 23. 001 Ua>] medicus eft, 

Prov.13,17. et 14, 30. Pl. )lua\ Ge\\. fc, 2. Marc. f, 26. Luc. 8- 

• . 9 
43. i^bf/w. K^| medica, lPar. 7, 2 y. ii. mortarium. F. 

9- A 9 9 * .? 

|2oax»1 rf jZ^»! fanatio, curatio, medeJa, medicina, Gr. /*?/& Prov- 
3, 8- Jer. 30, 17. Aft.4, 22. Af Jer.8, 22. i 5 /. )isM Luc. 13, 32. 
Adl.4, $0. - • 

9 9 ' y * * r « * 

I 1 i rnN fanans. JF. |Zojja»po fanatio , fanifas. 

ifl>f myrtus. Lev.23, 40. Ifa.41,19. \s>) Iajg Grana myrti. \n\ 

Aromata. |o>} ftillicidia. ; 
fa>f f ffia>f paries, Lev.i, ij\ rf f, 9. rf 14, 37. Jof.2, 15V IVttr. 

iReg. 6, f.6. ^/! Exod, 30,3. et 37,26. [^5^ bss>\ paries 

intergerinus. Ephr. T.I. p.62.3 Digitized by Google -i 53 

Ub?&» funcfamentum. i/.ro Drw. 

^— — ■ * — i — i - ■ - ■ ■ 

IJo-^.-fl)? et fe xi ^ & \ digitabula , digitalia. F. 

fcoo^)} i IK^4 annuJi cardinis. Nouar.ji^ 

-— . - . ; <— 

Ij-dd^ ceruical. • PL Af Joh. ia, 20. * 

[* Adfcribo aliud exemplum, ne dubitandi Iocus fit in a7ra^ 
Myouiico Ephr. Tom. I. p. 81. ad Genef. 28. lapis pofitas erat ipji 
*-jQM\ ■">? Q in cehttcat. Vide Chald. *idn apud Buxtorfium. Sufpi- 
cor , ©rtura permutatione primae rad. Jud et Olaph ex no\ 

jci n ft ro? tribus peruerfa, praua. 2?U. 

^afl)] . h^V e * Ul**»] cwavros* commeflator, epulo. Prov.7, II. et 

2.Z, 20. 21. • 
M^ofla] auide, intemperanter. -Ha.28,7. 

?^q.£o n>( clfania, crapula, ingluuies', Iuxuria. Lue. 21, 74. 

Un k-cpf /orf. riffifix ? f -^a_&-a)? veftes fericae craifiorev 

?H 5 ro^ ftabulura. 

?§ \ b fr ro? ftabularius. 

? t & ro^ iugerura. # - ' 

^•rfr^l Gr. ardSsov, ftadium, quorum 7 r«m dimidio habet mttiare, 

fc: Arabicum* at Sqriac. circiter duo. BB. It. palaeftra, locus 

quo certatur. iMacch. 1, if. 
^W hippicton> J^? ihdium* PL JZoy-fc-j&t Mat.14,24. Luc^ij. 
^y^pjf Jil^ feptem ftadia. Iter Sabbathi. A&. 1,12. v. Tremeti.into£. 
I^Qj^ id. J£fl a. ftadium tongHudo fulci: futcus habet 40 cubitos ; 

70 rttiW cum dimidio vmtm confuiunt milRare; et 3 milliaria para* 

fangam. Catena Pat. Syr. D. L* Digitized by Google 54 -i 

)<*&tt>l <rrod porticus. i Reg. 6, $. rf 7, £. 7. 8- J*. . A#. J, n. Podium, 
2Par. 6, 1$. PL ^o^a>? Joh. $*,2. rt )o&a>) I Par.28, 11. 00*^4 
<rrmx,ol Stoici, Ad. 17, 18. 

Pqj? IpQ^x»^ tibicines textrinae. -F. 

I jn ft n>1 vitellus oui. - .. - 

U>a£a>l i honorabilis. F. too&fltf tegit BB. 

\mL>o£&\ Gr. <rroiXu*> elementa, elementares inftitutiones, rudimenta, 
Sap. 19, 17. Gal.4,.9. dff. Gal.4, 3. C0I.2, 8.20. 

) n V)o. fr o>l Gr. ftrofJiaXW* ftomachus. Ajjf: 1 Tim. % , 24. . 

Jjo^cdI rf l** 1 ^ columna , Neh.9, 12. 19. * /%-|jq$ib) columnae , 1 

Para8, 8. 2 Par.j, if. 16. 17. //*. narcifli. R /£*#. 4 /^ ; 

[* Hinc ouofrfl)]? ^vng Simcon Stylites, (pr. eolumnae fuae). 

Videtur efle nomen origine Perfigum , ab Ejlun (<jj>-^-*^) columna* 

vnde et Arabes habent *Jl^k*J eadem notione. VideGoliump.ioo.J 

Vliog^ 2TuA/T*fC 

)|.,io &-a>) faftigiatus, turritus. )v<4*l <£? d^j.J) 

fc-<ao ft fl>) tempus. 

Po_j? lj *yi £s— cp) dignitas officii. 

)b*a£a>| Styrax. 

|j?) l»^x»1 Pfittacus. m . 

P^x»l Gr. <rraA>f, pallium, ftola. PZ. Ezr. 1, 9. yf^. Ezech.26,16. 

1 v> fr, n>) fpecies duri forri. 

uxl-j^-j»! Gr. (TjdaiQ, feditio. Luc.2j, 2y et r* 1 ^ 30 ! ^ rr * ^*»^») 

qs. caf. accuf. ardwr, Marc.ij",.7. 
k> \°>^cp) Daucus. 

U^J F. Ux>M ftade. Pf. 45*, 9. 

}^j©J fubfutum. .F. if. fubdutfio veftis. Digitized by Google •' 55 

}-Lif-^-fl)f- Gr. ovjwtia, militia. Luc. J> 14* ' 

is^ » Li fr "j <rr(>a,Tnyc$ t dux> princeps, praefedus. .P/. Is^frf^J 

i Macch. 8, io. 5 Efdr. j , 2 rf 4» 47* A<a. 16, 20. 
Uo%5^4k6^| .princy?atus >. praefetfura. 

U^i^t Gr. CTgtfTiftirucy mtfes. P/. Ua*i*fr»? rf W ^^? Mat. 
- », 8 tf '27, £7. A#. H>4* ^ ^g** ^ z t**4r&»h 

[\mift\i£frfrfl)? */«# exercitus* ex Graeco ar^aTnAatT«; Chreft p. 
77. Scribitur etiam fine Olaph prbfthetico , ♦m i frS i fo ip p. 60. 
iL^xs] Gr. ar^nfo^y luxus, vohiptas, deliciae. iTim. f 9 6. 

U^^xs) Eftrangelus i. e. Charatfter Chaldaicus. * 

[* Deriuant fere a prgoy^t/Aoc» rotundus, licet forma Iiterarura 
acuminata potius quam rotunda fit. Miht efte videtur, fcriptura 
tuangeliiy i.e. Chriftiana feu Syriaca, oppofita Arabicae, a j & ro 
fcripturay et Arabico Ju^ssvJl euangtiium: Vide grammatic.Syr. 

■ — , — i ■ ' ' 

cai»| fanauit, t/. non. 

Unf AGa, Adt.2,9. 

- 

la»? pulcher vifu, fpeciofus. 

lya»l Rates. 5 Efdr. f, ff. < 

llaaaj Gr. O/fcoAw Adl. 19, 9. 

fefl^y Uoj^dJ Gr. ^Jf^ua, figura, forma, fpecies, iCor.7,j* 
Elegantia, ornatus, 1 Cor. 12, 2j. Habitus, Prov.7, 10. iTim.2, 
9. Profeflio monaftica. F. PL ^ivunro? ^io ^s> in vno ex modig 
Le. vllo rtiddo, 2 Theff. 2, j. It. fexus. yf/. Ifa.3, 17. 

l^^oncoj figurans, plaftes, fculptor. 

(aj^ioaaj figuralis. Digitized by Google 56 »l 

)&o&oafl>) delirium: cum: inquifitio fit de incritttfltoribus eic .. ' 

t a nn t .f,r up ) Xenodochiurn. f . ; 

]^>aiia>) i. ^. Ixjoa»] 1»/ /vo *o. Efth. 8, ia . Var. k£L 
feao^gj limen, fuperliminare, Exod»n, 6. iSam. i, 9 «f 21, 14. -P/. 

)Aaao) Exod. 12, 22. 2$. 'Deut.6*9. PrOV. 2, 13: . ■ ' , • 

^A^ccj rf )£*ao^ mall&te ad comminwndos aeqnaiidosque lapides 

£i<»us. F. 
l^ioofic? abftradta a' corpore, aayfAOLvcL. . . , 

^ibJ coacerttauit, repofuit. JP. /*. i*/. ' k i . 1 1 ro j 2Pet; 3, 7. V*W 

id. q. Syr. ^sn^ .: ) - . ■ . . ; ; 

)i 1 ,m) coaceruatio, corameatu*. i Macch.6, 49. f j tt%f2. 

)ZCLLUd) M. JF. ~ ' 

» . " , ■ ■ ' ■ ■ 1 " 1 . '' , ■ . ■ ' 1 1 1 1 ■ 

1»jo, °i n>l y iQ piyjy )-3r-* — ao>) g< i ^j * n») calx ; cerufTa. 
^osisd) Gr. ovroyyo^ fpongia, Mat.27, 48. Marc. iy, 36. Joh.19,29. 
fi^o2i£D| " educatus nimis delicate. K • 

faoacDj Veredarius. PL Efth. 8, 10. 14. 

^o^lcrI HyfTopum aridum. . . . , 

^oaXorSifl)! Plumbum, eiusue genus. . .. 

)i^\oo°imj| Gr. (TTrixovXdra^i fpiculator, fpeculator; vnde et rtox 

Gr. originetn ducit. Marc. 6. 27. 
i+sud) Radix fantali albi; planta quaedam vtilis ad tumores diffipan- 

dos. Vas plumbeura, qi*o miniftrant vinum. (^ >£u 'Ai ^ 
jl ft^i^fl) ] j.q m ^juaJLJ, ^sia>\ et ^J^o^f Alk^kengi. lyS*^. 
)p^ocj fphaera, cohprs. 1;. iw ")DD. )/*£?)**&£!)) fphaera planetarum. 

)A^)]? )i2u») fphaera ftellata. )r^x»? l*aa>) ornatus capillorum, 

)3ao>] rf J^i^afl)) fornix, porticus. B B. ] 

imiS^m) Digitized by Google ** . '57 

« m i N^m ? Afplenum, herba. ■ / 

t> t^S s^p | . mplaftf^ m7 " ffi I fo ■ \V> m | ; "|Zo i\°im ) vnguentum, em- 

plaftra. ^^joaaDJ .defpunlans in libidinem. 
-. • v - » . 

fjQii^nij^ pellis, rubricata, color rubicundus. Exod. 2f, f et 26, 14. /f. 

:. la i yyj jd. ^Far.ivif. .- 

< m^m ? ^ w/ «jnam? Gr. % A<r7rk> afpis, vipera> ferpentum fpecies. 

- Tpb-aci» i6.-Pf. -J8i"jr. feoi». j; 

?m<^m ) retributio. 

I^max»! Gr. crvd&tii fpatha; rudicula, ligula coquinaria. F. ft. tri- 

folium humidum. Nouar. iji. 
f^cDJ nuces. Jy^»? frondes/ germina, folia. (zc^jsud) reptilia. 
• t£ ;«*ajjf Malk Cydonea, vel Cotonea. Olera. 
Ii/oj^tt)} et )o\svd) Ocymum. 
Jh^uej Gr. (T7rvqk, fporta. A&9, 2f. JP/«r. ^f^>) Gr. mrvtffo^ 

fportae. Mat if, 37. 
^i^m»? Iafpis. Ifa. 74, 12. 

JA ^ ,m? fpatha, qua agitantur ollae, et emptajlrd. 

JLoAam? cochlear. 

J^qqd? locuftae caudatae. 
«jddo»*Uub? lumbricus ventris. F. 

?»Nonmj v/i/f p>:>0. ^ 

fVTonmj pateraj fitula. 
^■nm? Gr. cntitfuL, fcilla. 
«japopnnjl fcoria ferri. F. 

laocDJ Gr.2xty<poc, Scyphus, /w. Regius; B.SeruJhai. Patella lychno 
fubiedla et fartago. Pl.^aa>) calices. Exod.2j-, ^5. 54. Aff.v.^o. 

H |AaacD? Digitized by Google 58 »i 

?Amud) Sarrio, Nouar. 146. 

•7 — ; — : ; , r— » . . ' ! - ' A 

ii») vinxit, ligauit. Marc. if, <$6. Luc. 15, 16. Pdrt. Ad. ir, 4. /V. 
Mat.2j, 4. P. J\ c. 16, 19. 2>/. Luc. 12, 5f. ifow. ),*fl>1 Hgata, al- 
Jigata. Mat. 21,2. iCor. 7, 59. Inf. Marc. f , ?. Imp. Mat. 1$, jo. 
ifa/. Num.30, 4. Ifa. 2,24. Marc. 5,27. Ethpetu MA yin&usfuic 
Ad. 21, ij. /V*. Luc. 8, 29. • -' : . ~ 3 \ - . 

Ijic] y t^l cingulum, zona, vinculun); Mat. ?, 4. ~ Vitta, lia. 5,24. 
/f. vertex capicis. )*a>) fibrae occipitis. Nouar. 24. Coniun&io, 
quae eft pars orationis. F. lConiunfitio, fenfu grammatico., Gramm, 
Syr. p. 219.] 

§xdJ Affis, Mat. 10,29. Gr.duadyov., T oja) Aflajon. \ , 

)Sqid) rf Ljqid) vinculum, obligafio. Num. £°>4- ,3 Macch. j, iS. Luc. 
1 n, 16. Pl. Adl.20, 25. 4/- Phil. 1,7. C0I.4, ig. 
J^) vindlus, i/£ in P.P. Mat. 27, if. 4/- Philem. 1. 2V. )r*o>) A*s 

domus vindtorum, carcer. Mat. r, 2j\. Toh. ?, 24. 
)^-xi j^aUo cingulum lumborum. )jx»Uo ferra. t/. wi. )4jxU<>' 

cubitus, cilruatura brachii. ' 

)4-dd)io fafciculus, ligamen, vinculum. Exod. 12, 22. Pl |^m^ 

Ifa. fg, 6. Mat. 13, jo. 

— j — i ■ 

)£m| denfitas, fpiflitudoj i£. paries. v. in non. 

JjdoAod) deriuatio nominis: inchoatio fermonis. 

)^Aa>) . ^ad) Gr. crrariif>> ftater , ftatera, obolus. sReg. 7, 1, )>Aa>| 

Mat. 17, 27. PL ^hAx») ftateres, Exod.21, 52. rf^Aco) 2 Sam. 24, 

24. )r^>) fimulacrum , ftatua. , 

IoAcd) capulus, manubrium. 2 Sam. 2$, 10.. 
)iAxp) lucus. Refpondet Heb. h^iWn , a gwo rf deduffum videtur. Jud. 

6, 2f. 26.28. jo. )*Acd) Armenicum. -B-ff. Stella Veneris, cui 16 

diuerfa nomina antiquitus a tot nationibus fuerunt attributa. . 

' " ■ ? )M Digitized by Google a) f*1 59^ ]£ui»f mortarium. v. in ndn. tf>).et*, vt f T etjam, .quoque, Jpb. j6, 4. c. $6, 16. $j. , , 

<jS>1 Itl; etiamfi,-?Sam. 17, ick - Jobjf, 14 et 16, ?. Cbnrp. ex «^) rt 

v ) vel pro <j waj^t/f )fe| /?r<rll cal etiam non. 

Iku^f macul^ vultus, cicatrix faciei. -P/. )Zoa*a). 

«joon^a^} Upupa, <fc #t/0 t/. Gefner. H. An. 3, /7.70 f. qui plani ron- 
fentanea habet.curn BB. Hoc vnicimi addit> Parentis iam prae fc- 
nio caligantes oculos pulli fuis lambunt linguis> vnde clarus ei denuo 
jredintegratur vifus. 

inum°>^) f. damnatio, condemnario. F. 

m *> 1 ' Wi i 1 11 ■ r iw ^ Wfc*ai 1 !■ ■ ■ mi i 1 [ NtfS^J^b— — ^»aA— — ^»W 

tioo\ U-*M 2£/? corr.i.q. ax,av$ct Muw Diofcpr. III, 14; /f. Spina 
Aegypwc.^BB.-quar matrconfundi affirmat CL Plemp. in Avic. l.~%. 
f.49. 1. 

cauate) Aphaca. Avic. X.*»JLJLj I. p. I4f. Ar. 

)lnni^) iridi&io, 3 Efdr. 8, 2f . 
P^o-^s)] impoflibilis; impoflibilitas. 
Liia-v^^? epiftok. - -..."* 

r-sjt errare fpcit^. * )?os>) Ephod. 

[*Vndenam fumtum? fi ex Ezech. 59, 5. y£+*> r^j) / erjroribus 

forte Ferrarii ) haud paucis adnumeraridum. Caftellus certe infra » 

fub rad. 8 r\ 1 habet.] 
1»kls) Fides, infir.\muf. Eccl.40 9 2i v ■ i , 
b^s>f arces^pak£ia^tPar.j^u.Excl-2i^f r - l4a| turris,4omusvi»#ae. Digitized by Google 60 >1 ? : • 

* • 

•jDDOijoa] thefauri, 3 Efd. i, £4. .* *' '"■ 

[^2p-a# quod hic quaeri poflit, quia videtur-eiTe prp 14-^1 

" inueiiies fub litera c~>;] ~~ " 

i-af piufuit, coxk, *fer. <& pahe. Ex6d* 12, $9. Jd 1 ? 44, 1 fl v Trflrtx- 
/^, concttbuir. *• Job. j t, io. Vevbum ejl anomatum V infle&itur ta- 
m n vt U^> Paff. .u&JlA piftus., cocflus eft. • ' ^ ' 

[* "Rcs "pefquani dubia.' ~Job; $1, 10 legitur h^A ~teo r o ' *ks>\of 

quod cur vertas-, fi toncubui in loco atioi caulfa nulla adparet.' 

- Arabs quidem red^idk <l-l_i' etpanem eoxi in loco alio: Caete-- 

f ' ' *' .* -1 

rum efc fcriptio verbi praua effe vjdetiir, cofrigeiida' A^]o.] * 

Uaf piftor. (£*£>] piftrix; panihca. Pl [t-xs^. 

fus^ opium. )$} PL vela. Num. 4,7.2$" rf,9»:i$v 1 Macc. 4, p. 

l^>1 vel l^a].impan \ F. * ;*■'-., 

— ■ — * . ' ' r — ""* 1 . \ ^ ' ' . ". : — : T" - . 1 .' 

o&s>1 Confules,* 3 Efd. j, 14. W»r#* 

j/fl43l^* l^^o-al praeceptum, Gr> hrnevyj. $Efdr.i,i8, v Ui^-^>( fungt;- 

'*»r*W ^ . % _, ^ — ._. . * 

Jao^aJ tutor. Gal.4, 2. >wj*/*\ .. ; ^ ; 

• -■'...■ \ ^ 

iuaal etiam. ' tl ' ' •; 

~ : u ^__ 

\is? prorupit in voces, F. ' * ■-- — - 

[* Vbinamvero? Vitiunine eff fcriptionis pro "tef? quod quaere 
fub "^;] <\ : ^ " ' ; ' J 

|]q£>| praedicator, concionator, eloquens. * , ', , 

r* Num , ^/7o//o ? Sie quidem fufpicabatur pater. meu§.] 
•^£>) Serotina. ^Ja] rf V •£>)' v. *&]. Digitized by VjOOQIC M 6% »• * M-s>l femen, fementis. - 

M^f velurir, fiparrium. JLi-sJf Dorcas, Notrar-. *j8. 

r2>l etiamG, quanquam. i/. ca]i 

^p V circa, circiter. aSVA. * ' ' " 

U^oJ cochlea. Pl. \±sx>\ Ezech. io,lj. /, 

[\jl£>o) rota*, quod huius loci fuiflet, qHiaere alienb fub o?/] 

y V ' ' J •" ■ ' ■'■ ■ ' ' i j | ■ , t i i 

Invtom^ Videtur i. q. ^j-x-l. Xater, qygtf^ fynul cum eo iungitur aBB. 

frrt-cbrmemt;eum iSfatK m. -i^enkami^.- - 

*w*n& Epftefiis,:' f*tof E^h*(iWs. ^ , i J '.v :f:i n t (. ; _ , _ 

Jato^ guftuS. 

(*i(W Vapoif fuligltt^fu^, qui cauffa ifi crinium. B-B* / 
Qnt\n{ux)Qal confediionis>'getaua:; r \ < ri - j- 
tm\m^ mors repentina, fubita, inopinata. *4^y 

fc m £>] capiftrurrf. : 4**&A*/-> '/* •- \ 
");■■ m r>*| nebula> caligo. 'i ' j i » # F \l*\Ju*\ ftipendium. P/. $Efd. 4, f6. ^ Lut. j, 14* ^ft. diuitiae^ 
"Vgiaae/ 1 \ .'i ; :!•;.['/:*-•!:;': '« ■/•/ /\ :'•.■ /■*; <.;'.'. : . / \ ;~. '. '•» 
if t .m«»f rf upq/i inrpl abfynthium. Apoc. 8, 11. . ,-_/•,'. 

laannua? Epifcopus. /V. Ad.20,28. . v < . f «1' 

^^t^fj&^jfx frigidi t,;u'j; 4 :; ■ . '• " ^ *** - '- : " '*■'* '— ■ •« 

. ■ 1 » ■ ■ . , j ,, , , , ■■ > 

fcaf genuit, exclufit. Refertur ad oua? guaefoetuf ac jputtos edunL 

lia. f95 f- 
l n r>f Hyaena. Ecclefji, 12. i.q. Syr. HftSV ,' jtr. iuuua [*JLi 
Hyaena] Uif. Eccl. 1;, 21. >v 4% - 

H ? ljrf 

Digitized by VjOOQIC 62 ± 1 

)^s>) gallae. 

?^xia| Goflypium carniinatum. 

•jdocus] deperditus, vitiligo. 

4.odo*q.oa2| Epicurus. A&. 17, !$• ^ ... -t 

ji^xlal w/ lco^l Sindon. PL Jud. 14, 13. 

vfltuaH^al femiliaritas, coufuetudo, -&rino*-^- 

ioL^\ n «*>} vnguentum Perficum; BB. i t . . : . I 


u»Q^a\l^] non matiifeftatus ; aoji rp|orti*s, l^s>l Parj 7f^/?. , 
< n . »i . a ] ferula; fagapenum. 4 

^ja| fulphur viride.*.; lo^ ^t^l frtlphuris genus, quod non ardet. l?i?. 
JAns. ■ af co&ura ciborum; puls, polcnta. ., 

,0 n »i H Euphorbiumi j / ; ' ; * 

^ 1 ,i \ rooj-a Malagma ex argenlbiletfargeffltp viuq. t 

^n 1 . ■ \ m; , °>? Talcum, lapis. jffoof. de Getn.2, 314. 

^jjQ.a)Oj«af balfamum. 

i^o^J ijifidiae.. ; AfSt.)9, 24. .. , : ^; \\ . ,. , . j^ _■ .♦ 

«jdo>q-2)? Gr. Trugoc, triticum> & vlcus purulentumj i. q. Syr~Ntyu>n 

lg»?oi_a| flos: fornicatio. B B. ' rv ^ 

W*tZ>) Africa. ucoj^c^] quod cum intermiffione quadam fequitur f 

zptff latitc, ferfitr / ™ "" 

2i-sif Epfrrkta. Gen.j^ 19 'tf 48, 7. ' ^ - j ; 

i. ■ ^o) Aethiopia. Nouar. 50 j. tAs| voluntas. W>1 

Digitized by VjOOQIC I M 63 W^ feftinauits torfit; neuifc? . --0 .vw3 , : A;--, - 
Uuls»! pediculi, vermes contorti. 2?J?. ~« . - , 
l*-*-£>? "Uv t w'7rrfl^Damdcenae.'Nirtff: 6,7. ~Hof. j, 1 
po-4? )Ajl£>1 2?ebib montium.Nouar.14i. * : ' |£-s>] latitudoj «arnjwr. Mora, difatatio. J?i?. Intelleaus, cap^us 

mentfer-ffrJ^ftrT^afia.-Prov.-^^5r w * 

[ * Iiifigneni docrttm\4iabe8' * in cWpnuato 'Bar Jiebraei chronico» 
(AfTem. BibJt. Qr. T. III E II. p, 1 1 g.) Zccn fc* V4 ooa/fo magna 
fuit> (occafionew? acripuerum Mbgolenfes) ad ludweos venandos.] 
?vun» » S t^>? «n moram fae cunx fapieiife dffHWTe Xalcaiierirlfi?. 
l_a*ji£u£j| epxthromae 9 i.e. orationes epifcoporum cpc fede feu 
throno-^pifcopali habitae. Aff. BibLOr. T.I.-p. 16^.} 
^loAa| Epithymiitul ' * - l J 

fete>( cibus %ui ruminatur ; ruminatio^ *^; ' ^ 

[* Certumne, quod hic dicitur )*&) rufainadoiiem^ffle? et , 
quo^de- hae- «otion e csttftat-e x em plo? - Nurm-ti, -20-yomw pra 
N^t fliiii/ia; fufpicor ergo et Syriacum nomea faflidmm^ nauftam 
fignificare,, 4 tegeqtt aqua, ,naufeam e,t„vomitum ciente, , didtum, 
Arabibus ehim jJL* tepuit aqua. 

]tts>) i.q.Ar. JL*s-a-4> (recidiuus morbus f.dolor) N0V.117. Num. 11,20. 

U di 4 itia ?> J.'^£??> /prouehtuS ariiiujus, ve&igal. ; '" ' 

^j) contendit. 1;. 1 5 j. \ 

«^r-fi^j. *•£• gf-^ BB. gr. fAarjf, 

fc>) Jnaflra; mai&,.pa&fc- -^ffi Deut . gg , 17.--!*/.'^ ^/.Exod.8, 

5. Num. if, 20.21. • - \ ,♦ 

|A^rJ t/. nn*. ' , 

, DigitizedbyVjOOQlC $z>4>$} ftabulum. a Gr. barb. trrafi^k^^i 
U oa £$l, tibicines, textrinae. ,S J<1 


*£>^) anxius, follicitus fuit. jRrf. <*a^U P fle anxii eftote. Matth.6,. 
J4™rf 10,-19; tt tUfo \ -^&ggt vt curent, vt fbllieiti etfent-- <fc-jM»~ 
; peribus. Pf.41. #. - ? - ♦ ::i ' ' •-■•--' - ; ' J,,, " : f > --~f 

< . 1 ., . r-H" — - m rn . — -^ p- 

1>^| horreum, thefaurus* repafitoruim. ; PL'\ig>\ 600.4^47. Mat, 

^ z6 et 3, 12 et x£, jq.-Luc. j > - 1 7. : Jlff* Deiit»4$,.gj .. 

1?.jl Species aromatiim a4 condiendos cibos, nn/fc piptr* !rfc F. ■ . 

)^£>q-jo. m o1 Conchae w "multae , " in longitudinem ^qnuolutae, -e mari .' O /. i .' 1 , . .- prottenieritesV A . , 

— ' ~' - ; M f ■ '■ ! ft £ f ■ H ■ fi . ■■■>■ , . ^ -. r. t< 

^ fr j n.o) Duae paropfides, in quarum vna Chrj&uf cqmedebat. 
Pafcha, in altera difcipulL , ,, 

^?q-jd} prohibitio. ; K r . < r f - i;/) 

' ' r ' . ' ' ' 1 ■ . ; / *t '■ l i l . Ji 1 i ■!■ 11 ii , ) , ii • T i t.i iti i 'l > J 1 

up); ^ i £*,£>) Uvae paffae. . ' - ^ - ' • 

,oj-£-qT Llbum, quo rhejfores el agricolae vefci folent. BB. urQA*£.o) febris hedica. . ■ / ~. . ^ * Ife^oxo) thefaurizatio, F. . ^azoph/lacium, ]£B. , Ponuenit ciun y*p m - 
<m . m ~\ 1 \ o ) Ecclipfis. /V. »-«*) !) ™^ . V rj ■ , 

I » ■ ' > n | armilla, perifcelis, moitile, monile pedis; /*/. Num. Ji^o. 
if/. Ifa. 5, 31. l ?n ^ l menfura, ftatura. F. 1i ■ j^ ■ Wi, i m i iii , i . , n Uj-g| Coticula, lapis Lydius, lapis Heraclius. F. ' 

* Jjqd) Digitized by Google Jjq~o) puer. 73f. nodus arboris vel corporis. Cubitus brachii. Fa- 

fciculus. , F;. 
Uxi-xl-£>) oiKovouo^ oeconomus, procurator, 3 Efd. f, 49. i>/.feolx>o| 

C.8/68. U**>°? *£ UDOLaSoJ t/pw. 

- ■ ■- — - .... 

**r-=>Oi-jD? Echinus. 

^j-o? Gr. az(>cLrov> merum, Apoc. 14, 10. Cirtara, carduus. BB. $ Ur. Chald. Cafcara, Rhua. Nom. vrb. 

Y»oX Omamentum, quod collo fufc iniicit facerdos facris operaturus, 

G. F. It. Particula lanea, vel linea quae ventralibus mulierum 

intexitur ad ornatum. v. Aruch in Nm 

)*| Gr. a^oLy an? num? vtrum? it. aga, vtique, ergo, igitur. 

Ua*| Arabia. - £^>IM Arabs. 

Us*J iuncus, fcirpus: papyrus. B B. Job. 8, 11. Ifa.19, £ tt jf, 7. 

xson fr 1 a^Emifa, vrbs Syriae archiep. 

[l±£mzv] Lacus ad vrbem Argis (quam quaere paulo poft fub 
xaa^|) alias didlus, lacus Van\ vel, lacus Argifch, feu, vt d'An- 
villius nomen fcripfit, Arfiffa. Inuenies fub gradu longitud. 61. 
latit. $8-] ~ ' 

te»| quatuor, v.tn SS"). 

jca^ofl quatuordecim , v.ib. 
UaA£»? *• i' ^ r ' /-t-**'-*-k. 

^jj defiderauit, i.q-x^* Aph. ^ humeftauit. F. 

I ^ 1 *^ Digitized by Google 66~ \M ; 

i ' 

«aq^I i. q. V*» U-*X$^ alta reuelatio. 

|Lo^5f faber murarius, caementarius , lapicida. * Pt: iReg.f, ig. 
aReg. 12, ii et 22, 6. i/. Fult. Mifc. t. j. c.is* h^£ fcul- 

ptor, coementarius. 

[* Compoficumne^ex^as^ formauii, et Graeco, quod homint- 
bus proponi folet, *<#/, vt in ag^mxT^?] 
scu^tt Anemone fylueftris % Vr,r Vjq-^ purpura. Cant.7, f. Luc. 16, 19. Adl 16, 14. Jf. H-JO->^| 

Kxod.2j-,4. i>/. Marc. if, 17. 20. 
l^oo) verficolores. Zach.6, J.6. V. Yto*. 

[l^Jol^ cui hic locus fuiflet, quaere fub o]."\ 
.[«/■ 1 ^ vrbs ad lacum Arabejliam, feu ^n, de quo vixdum 
dixi. Aflem. B.Or. T.II. p.2f2. Herbelot p. 126.] 
'£i^]v.ib. U\| i. q. ua-t-*-^. BB. Jk^ familia. 

- - - m 1 n — 

l_o? ; j Corus: menfurae genuSy { 43 ouorum. BB. ^<ty -<?'*/- %/ h 

MJ^rl cymbalum, fiftrum, ' . 

f ,—*?*) caupo, tabernarius. F. 

l-ixxx-iw] haereticus. 

\z&V>l GalJus. Percufllo tympani in Iatere. 

«.rro n ]ji) raucedo vocis cum tuflu 

]L«i>$f e t Vfyh) architedtus. iCor^, 10. P/. ^Reg. 22, 6. iPar. 14, 

1 et 22, ij. Neh. 4, ig. 
)2o\n»?i) archite&ura. Ex. jf, 3$. 

l>*?*o) acus grandior. F. - 

U*?>o) ranae. Exod. g, 2, 
\2Lj2v)) et lao. o. ft) molitor, qui molit; it. piftor. -' Digitized by Google \ n VI np) far. ;: ' 

) ^ ~r? y Lingua agni, j[*r£jr. Deciduum quid. 

} si n w) Acripus. BB. 

«o»o| Nomen regis. Nouar. jo$. 

&) leo. Pf. 7, 2. i Pet. f, 8- -P/. tea**L Heb. n, j/. J^/7 rf Signum 

coelefte. 
)2o-»?) et ? fr ^oo, ■*) leaena. 
U-5) Leprofus, rf Arrianus. F. 
fo . i, » *) Lepra, rf Arrianifmus. r. 

j-**c) praefepe. Luc.2, 7. 12. 16 et ij, if. jP/, )Zq*o) y^. JoeJ 1,17. 
L*>)? l^A-o Elephantia'. ifr.-Jo^. 

~&-*io) hortulus. 

* 

)£-**o) liber legis Mofisj pentateuchus. Poteft etiam accipipro omni- 

bus libris S. Scripturae. F. 
}&_rfV*> Muftum. v. in m\ 

* y 

}i*l Cedrus. iPar. 14, 1. 

)tt) arcanum. l*)^) arcanus fe&us eft. v. n^. 

)£-£>!*f Malleus. iReg.6,7. 

l^oH) Mentha. F. 

LjiiL-io a fecretis. ^) mollis, tener corpore. 

• • r . 

«**) receffit, diftauit, et diftare fecit. F. 

Um*o| via, femita. i$am.6,. 12. Mat.2, 12. Jac.2, 2f. A<ft 8*26. ^ 

Marc. 1, a. Jac. f , 20. i"7. )A**o? Mat. 22, 9. Luc, 14, 23. A<51. 1 j, 

10. Rom. 11, jj. 

Ii [>*<>?, Digitized by Google 68 »1 

[Wo|^ ex permutatione Olaph et Jud, a rnj luna, notat et, 
tempus menjlruum, Jer. 2, $2. et generatim , t$mpus 9 vnde A^Z? Urfof 
tempore tertio y i. e. wY* tfftia, et fimilia. "Vide et fupplementa ad 
lex. Hebr. n. 166.] 

\**°<\ viator, peregnnus. F. 

■ < 

| n 1 /) v» o— ffi locus vbi feruantur aromata. 
«m ■ s> ff| Artemis, Diana. A&.19, Jf. 
laxjoj^ Gr. A^toSwxw. 
1 ^ n Pl 1/. laooj*}. 

ySJ produxit, prolongauit,. fY. produdtus, prolongatus eft. Legitur et 
>4i Ezech. ji, f. Fut. Marc.4, 27. Ephef. 6, j. jiphel yfio\ * Id. 
JPflrf. /7. Marc. 12, 40. 

[* Nj>ta et peculijirem vfum iit differenda poena: Ephr. T.I.p.43. 
yX &-a*o| %£>olzl tempus tibi dat (iuftitia) vt refipifcas. 

yuh) Bibliothecarhis. 
i-*-£»? Sichar, nom. ciuit. 

9 7 9 7 

X^Ajl longus. Us ; l cumulans opes. F. 

Us5o| longitudo. Eph. j, lg. yf/. Gen.6, if. 

Jioi^l Id. *poi»| <7r. ci^X^y princeps, magiftratus. Mat.9, ig* 

2$. Luc. 12, rg. Aft.4, 1. 

* * p 7 . *"7 7 *•? 

cddq—d^ w/ tfflsi) principatus , a Gr. df>X*' -?•• «^^1 / •^te'! w/ 

y «7 ' I 

•4»qs?J ur. df>xdt> Col. 1, 16. 
1 fr o *1 Artifex. 

L^l Edeffa,. atque inde 

w£>5} Edeflenus. Vide Ephraemum Syrum ad Genef. 10, 10. et 
Spicilegium geogr. Hebr. exterae p.220-22f.J - Digitized by Google n 69 

[^l £us> archiuum. Chreft. p. ii8-3 

[^> ■ 2*? archiuum. Chreft. p. f z. ' Confttuitur ibi vt plurale, 
fequitur enim, pofuerunt ^ci 1 v> ^ ^ X 1» medium iltorum, 
nota tamen Ribbui in Aflem. Bibl. Or. T.L p. 39$ deftituitur.] 7 

>oiJ Aram. * iVbw, f7ro/r. t/iri; fo Syria. 

[* >°*1 generatim quidem tota Aramaea, de qua in fpicilegii 
geogr. T. IL p. 117 fqq. didtum, et <* v>*| omnis Araraaeus feu 
Aflyrius. Speciatim tamen medii aeui fcriptoribus nomen e(l pro- 
prium regionis trans Tigrim, nefcio, quibus terminis definiendae. 
AflTyriam Aifemantis iiit^rpretari folet, vt, T. L BibLOn p.???» 
Im^oH L*z> «jm>1 ifrariir/ (epifcopatum adeptus eft) JJfyriorum: p.jf4 
) - ***f A ; ■ iri? ffi 1 v So <n h ■ m fr ,m r>q ul^ m ^ 
w Seleucia et Cteftphonte, vrbibus Affyriorum* Idem in indice Tomi 
III. P. II. p-9f7- Aramaei iidem ac Ajfyrii, ad paginarci quintarh 
temittens, ybi quae Arabes de Mofol, i. e. Aflyria narrant Syri de 
;©*? Aramaea, habent. Equidem , vt non negauerim proprie fic di- 
dtam >&]i Aramaeam, fcriptorum medii aeui, vltra Tigrim quae- 
rendam, non tameir vniuerfam Aflyriani ferf partem eius efle cre- 
diderim, et vero meridionalem r ab aliis enim partibus AflVriae 

r r 

diftinguitur, vt p. 5 f j aliquoties a regione Garamaeorum •^ok^A* 5 * 
i.e. Aflyria interiore. Id quidem dubio caret ex loco vixdunV al- 
lato, eam Aflyriae partem, i\\ qiia Seleucia et Ctefiphon, Chaloni- 
ttdem Graecorum, Syris ita vocatam fuifle.] 

U^J^i? ethnicus, gentilis, Gal.2, j. PL Ad. 19, 10. 17. 

M^l ethnic^, gentiliter. Gal.2,14, 

U*rij Syrus , Aramaeus , Luc. 4, 27. 

u\xn) Syriace, Afamjce. Ifa, 36,11. 

UiriJ Jeremias. 

I j ^OCUDOiSOl? Digitized by Google 7& * * 

,ocw>o*oo*l Arnogloflum. :' - 

jQ^io^ et •JpoPUoj], colJyriuqi. . . 
%*) ,vidimtfit.'Ezech,44, 22. - 

Vufi\ viduus. *■• -' - j ' 

[* Referunt aliqui ad Hebr. n^N e.g. Schaafius. Duplex et 
dura literarum permutatio. Ipfiflimum vJort viduus, xx^l vm«0 f 
habent-Arabes, itemque verbum y^ m quarta comugatione, vi- 
duus vel vidua euafit. A fterilitate nomen du&um viduis videtur, 
eft eiilm y£ arena, illc, cumulus arenarum , et defertum, 
ipfumque jj^f pluuiat ac prouentus inopia laboransannus+virjge- 
nw, pauper.'] : ^ r ~ - . 

^icoijf vidua -, : Marc. 1 2, 42- Luc. 4, 26« jP/. V&*»] M*ra 13, 4o, 
Atf. 9, jg. > 

f/oSw^l viduitas. Gen.j8>n- 

^liaoif velumnauis, antenna. Ad. 27. 17. fa^l ,axio*1 Artemon, 
t/f/ paruum velum adclititium dirigendae nauis caufla. ' Adi 27, 40. 
Grr. d^rijueo^ * • 

i-*»*l capra rupicula, hyrcus filueftris, w/ camelopardalis. Deut.14, y.* 
[* Sunt hae omnes fignificationes a Caftello ex confuetis inter- 
pretationibus Hebraici *»o> fumtae, pro quo Syriacum nomen Deut. 
1 I4> f ppnitur, fibique adeo inuicem contradicunt : rupicapra eilim 
non eft camelopardalis. Sed gramtrtatici ita errare foient, naturae. 
incuria. Sufpicor, ne fanam quidem efle ledtionem, fed k*} per 
Jud refcribendum , innurneris enim locis Jud et Nun a Jibrariis 
confunduntur. Vide gramm. Syr. p. f.6. hi) foret ^lArabum, 
feu addito articulo fyj$\ quatn fiib normne ' Lerwee defcribit Sha- 
wius in fecunda editione itinerum p. 170. (ifi verfionis germ;)] 

\ji) capricornus in zodiaco. 

; Uoil Digitized by Google !'M, 7t- 

9 9 r 

po*J vitulus, iuuencus, pec. fexennis. PL •Kifeu» Ifiuja 24. f '; 

'* * ' > - ■■ ~ / ' - ' 

lojjj lepus. Lev. 11, 6. 

1*1—»} Lejkrofiisi.Arriwus. <>-&'. ,k&/ .- ^ .*..\ ; ...... 

9 * 9 T ''* 

\2u±*h) Lepra: Arrianifinus. 

,o-j — *\ Radix Hliorum caeruleorum; : 

1 s i *l Sorex. ^jl A^> Mars. < _ _. ; 

uri] herfea. G.R / 

(^oiiD*! et Ufljkwhcti haereticus. Tit. ?, 10. 

9 9 T ' - - 

Uo»] zythum, ptifana. f # > 

^Uju^ouj^, femperuiuuiju - ■■ > 

Lwafirt^ commune nomen regis ParthDnrm, Arfaces/ iMacc/i^ 
2. Strabo p. 1028. 'A^rdxaf xaXoi/vrctf 7rdvru;.'} 
Ij^dwJ Lancea. * .. ■ , T^^ ..... 

W| occurrit, obuiam iuit. A<fl. 8, 27, Heb.7, 1.10. Part. A&20, 22, 

Jnf. Luc. 14JJ1. Fut. ^^\z Ephef 6, 13. ., 
(Za^oSf et \2jzLoh\ occurfusj obiedlio, difceptatia. 
fc>*c} occurfus. Conft. Wo| Ifai.21, 14. Mat.2f, 1. Af Gen. 14, 17. 

Joh. 11, 20. Ad.28, i$\ 
Ul*f terra, regio. Wa.21, 14. ' Acfl. 7, 6. Af. Adl.7, j. Plut. \b-**\ 

Gen.26,4. Joh.4, jf. Af Jacf,4. , \l^ k*\ terra deferta* de- 

fertum. fo S i ttio U>$] terra metallifera, fodina. 
\ t\ » i no,3 t_ij[ argentum viuum, hydrargyrum. jK 
i-> i s> ( terreftris. P/. 1 Cor. 1^40* . . , % . ... Digitized by Google I ?2 *\ i] 

_ lILjf Id." Foeni. V>*iL»f terrena. • Jac. j, if. . < 
^*] Ifthmus. Sch. ~ 

U*-X>k> U*\ Suctfr itfambu. Ckf.IL Arm. i. 12. J/\-joi___^ L^*l 

terra altaris. «-*Xoio? U»*| rf looii? J^H terra Tigritana: £flfa* 
rfiara dicitur terra maledi&ionis. 
1 i s*| Malua. 

^ua^l Malleus. 3 Reg. 6. Gf. _F« ~ 
^-^-^fV^aryoplrylluitr. * ~ ' 1 1 ^i__o§o| fruftum panni, paniculus. Ifa. 64,6. MiclK7,4. Matt.$, 16. 
«_a>o$a&o*l Ar&urus, 

«J*J percuflit, retudit. Part. Ifa. 41, 7. Dan.2, 40. * 

[* Ortum forte ex unn, literarum netM, Galilaeis Samarita- 

nisque idem fouantibus, confufione.] 
iMoh) malleator. , 

}io*o*l ars malleatoris, percuflio, contufio. 
) t ^ «sj monarcha, princeps, primas. Jer. 2f, 26. _Fb£f!l. V**a»*1 

reginarum maxima. Jer. y 1, 41. Jtipf-A- t$l]w 
mSlbi) Berberis. Nouar. 1 24. 

fa__o?iSl orthodoxus. 

\~*jE>) augmentum, incrementum. Ml additamentum. F. 

) v ^x ) radula, fufcinula coquinaria, creagra, tudicula. Pl. 1 Par.28, 17. 

)fii) ignis; it. fehris, febricula. Eccl.26, 32. Mat. 8> 14. if- Mafc. i> 

.30.51. Luc.4, 39. Ad.28, 8- 
)Lm) ima pars, fundum. Ifli. i^, if. Jon. 1, f. Eccl. 11, 28. PL 1M 
nates. Af. 2Sam. 10,4. 

" ~" — ~ ^— ~ — Digitized by Google m ih . 73 

**-*) innatauit; inequitauit. BB. y- • • -' 

W Hinc in Pael ^*j errauit, errare fecit, feduxit* ' it. fanauit, 

medicatus eft. Conuenit cum U&jl'* 
1-1-*) medicatio, fanitas. t F.\ ^ : 

f^f t/. mrm. 

■ ■ * ' * t '■ i ■ - - * ~ ' — -» — ■»— -'--'-■ 

p-jJ fudit, effudit. Lev. 17, 4. 0eut. 21, 7. Joh.2, ij\ Adl.2, jj. 

jParf. 2Sam. 16, 7. 8. Pf- $% 7- ^ -'P- Num. jf ; j j. 7»/". Rom. $, iy „ 
. jRtf. Adti, 17« iy. £Mpf/i..>1.^NunL.jf, /5. Mat. 2 j,jj\ \Partf. 

1 Reg. rj, j. Mat^9, 17. Marc.z; iz tt 14, ,24. FuL Deut.12, 27. 

r^Xvidelh ynobV " *" """' r .*~", "."V" ""* , 4 ! 

1; ■ Jj pfOW&US. - ... - 

lio?o*| rf UojjljV pmifedio^ effufio. ' \Z^ \lo^m) amiflifc * vifus.' 

1r-*-a1 _Jidus_Jafce corufcans. _ ; ' ' / <# 

jo^l w/ 50>1 Asdod, Azotusu Ifa, 20,1. 

)£_1to^-»1 Asdodaeae. * L^iOf-m) Afcdodice. t^ Heb* Lex. li.v. - 

, n rt ■ ' * " , « „ 

Uul^J turres moenium, parietes. Ifa. 16, 7. * 

[* Melius ex Chaldaifmi analogia vertes fundarrienta. Sic certe 

ipfe Syrus Hebraicum nv>WN Jerem.fo, if intellexit, )&)£* reddens.* 

— — , 1 ' - - - - - - 

t *^^r^^r Baculus capitb adunco, quo pilam ligneam equitau- 

tes impellunt lufus.gratia. 
M$ Veru. F. , z 

IrM Syngrapha. BB. 

Ua-j») tefticulus. Af. Lev.21, 20. l^-a-j^ euiratio. Pl \s*\* 

In^ -^l Caftoreum. Plemp. 2. p. p i, 2. U^) qui terramfibi 

alicunde deriuauit. Digitized by Google 74 -i 

1 °i n ij futor, calceolarius. 
\£n jsx r\ m) ars futoria. F. 

t » 9**9 

\\zu>\ f )4*~*>) agellus. aSam.aj, n. Vinea. BB.* 

[* Verifimiliter certa agri menfura, quae vno die duobus iu- 
vencis (boue et praeeunte vacca), arari poteft, coll. Jef. f, io. vbi^ 
Hebrdicus textus habet, ^^ LXX £tvyti> Vulg. iugera. Habent 
etChaldaei vocabulum- p^u;^/ fed cuius. non nifi ex iisdem duobus 
locis, ^Sam.2j, n et Jef. f , io. memini.] 

\\ ^ m\ feracitas arborum. Npuar. 275*. 

Ki^ *) Hebenum. F. Setim. AL Brafilica, i.q. ^U vet potius jl£*£. 
Buxus; o/. Iuniperus. jB^. Bar Serufch. Jef.41, 19. Exod.af, f. 

|Ll funis. lk*l t/. Snw. 

<} vi 1 m) folitudo, defertum. Pf.78,40. Ifa.4}, 19.20. It. Nomen 
Joci. iSam.23, 19.24 et z6 9 1. 

t 1 •? nomen villae. 

ilkol admiflarius, lafciuus. /Yiir. Jer. f , 8. * l<y-}4 ./>.//. 

[* In bibliis legitur his vocalibus, 4x#o)/] 
\-u ■■■ »j pabulum columbarum. 

[ U^*J Efaias. Grammatici pro Revotzo ponunt, quod ab hac 
vocali Efaiae nomen incipit.] 

.m^mm^ mmmm MManMMMBM^ mmmi tmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm na ■ ■ mb ^h ^m ■• 

«°i «1 incantauit, incantatione vfus eft. Part. Deut. 18, 10. «^p/f. 

c^jjof adiuuit, auxiliatus eft. 
l-sL») incantatip. Deut*i8 s 10. 

\s»Qjm) incantatot, aftrologus. Eccl. 12, ia. PL \sklm) Dan. 1, 20 rf 2, 3/ 
fcn «vi, •) incantatio. 

U-*o) Digitized by Google 4l-i 75 

t ~\ »o} auxilhim, adiutorium'. 

\i ~% «1 farcinator. 

U2l*a»f paterfamilias j hofpes, conuiua. 

\ 7n *y % ~\ m) hofpitalitias. Kft nempe Atmenis \\ a m) domus, BB. 

«^M*>! iq.Ar. duJL LjJ.a- a ./>-' 
\\\ n •) i.q. Syr. n^dvn. 

t-+\ v. in )Vtt>o. 

)A*) profunditas puteL 

VjQs^A*] fceptrum. BB. 

) von J\ ^] febris quotidiana. 

J_2»ru-*? fcalprum chirurgicum. 

taoL^j 3<ptAor> vtinam. Saepe ^S fiq. i Cor.4, g. 

^j^cL^oA-aj ^ .taio§oAa) et ^oiAi»! Struthio. v. Lev. 1 i> 1%. An.Sam. ly & A>^. /? 

\£*Hm) cui rommittuntur vafa quae funt in naue. BB. 

n-j^ ~) anno fuperiori, Gr.iirb 7ri^v7t. aCor.8, 16. 'V. : ChaM.iprw*N* 

jlfizu) pertinens ad annum fuperiorem. F: ji? venu. 2 Pet. 1,18.21. Par*. VI Mat.2f, 27. Foem. L*2) Luc. 
i8,j.f. Pl-r*Q Marc. 1, 4f. Imp. )l veni. Dent. 12,27. P/. oZ 
Matt.4; 19. et 1 1, 28. Foem. ^Z Joh.4,16. Pl r*-*U Mat. 28, 6. 
Jnf. )lU£± Mat. 11, 14. Joh.7, 34- ? ^«*- ^ / \£i/ N?/ • «& 
^»4i* Pa. «Z| aduenit. ^fpAf/ ^£-*l adduxit,. attulit. Ifa.42, 2j\ 
Marc.6, 28 et 9, 17. Parf. ^*-Jjo A&24, 26. Joh.if,f. JP/. ^A*o 
Adtf, 16. JFb^m.ViA*^ Marc.4, 28. Imp. \*A Joh.20, 27. Pl. oL) 

K 2 Marc. Digitized by Google 7 6 . _i : ■■■'-, 

Marc.i2,if- t-»ou^^ adduc eum. Mat. 17, 17* *joio|A*1, adducite 

eum, Marc. 9, 19. Fut. )£*! Gen. 18* 19- A #- 9» * ** l h l 1 • Fthpah. 

caAjIz? addudus, allatus eft. Ui£uio afferens, apportans^ -F. f 

)2) fignpm, vexillunv, index» ..prodigium, miraculum. Jfa.30, 17 # 

31.8^9 rf 33>*h Marc - *?> H- Joh.2, u.ig^jf/". Matrii, j^. P/. 

UoZ] Gen. 1, 14. Mat. 16, j. Heb. 2, 4. lZo4 litera. Luc.16, 17. 

V.2U0 aduentus. Af zCor. 10, 10. - 
\Ltk*> id. Af Mat.24, 27. Aa.7, f2. 2Pet. 1, 16. et absque \ f \LteD. 

Af. 1 Cor. 11, 26 et if, 23. 2Cor.7, 6. 
/t _ jv - v> coetus, jEfd. f>7J. _ Pofm/ ^udlores t/*/ adducentes, vet 

(abjlrafto pro concreto pofito) addu&to transferendum vr. fic n. et 

vox cum radice et translatio cum textu originali magis conucniat; vbi 

) ^ ^ Za_*A-Oo refpondet Gr. 2ttjuaya>jovvrtq~, populos adducen- 

tes , vti Vulg. habet. * 

[* Eft et, compilatio, cum^ex.-varii* (criptts res coliiguntom 
Chreft. p. 117. -001 inuzb^r li oi-A , n .,^ JLomC^d Ibid. p. u& 
Ijai 1<LL±Q addu&io temporum* eft, vt fert tcmput > forte fortuna.'} 

\b»zi&D i. q. Syr. awn». 

tZajA*Z&*> Epagoge. , 

^z) 6 drit. BB. 

teoa_*zf tabes, marcor, languor. F. 

?£-U>2fc*> duplicatae. Exod. 28, 14. pro \tu>\bu> v. ONn. 

UXcni] contra&e U^) Ecclipfis Lunae. B B. 

i ■ 1 ^ , • * ' 

II'' ' " ■ ' ■ «» ' ' » —■—<— 

\ \ » yf et \*>^ Athfeta. F* •• ' < v 

[* Item, duxy imperator. Continuator chronici Barhebraei apud 
Aflenv Bibl. Or. T. III. P. II. p. 126. fugit Bardu coram Nearozo 
Ua* t-fr-i.,\4 magno cfuce.] Digitized by Google M^*^4_^tMetinft.,. Qff Jtfy,..f.Qfr. 


T___*__t_» t»_». - ~ . Jo2| geminauit; conuenit cutn ^oj-U l_4 afina, Mat. £ i , . c. Jojv. i^ , j f . . JPl. Gen. j$, j 6. 
Jjo4 fornar», Geiui?,,:*?. Mat. 1^4^ fo» > 
•jillj^ Athenae. JF. ; * U&j$ -Alabandicus niger, BB. 77 )U) f hl\ locus, fpatiumj regfo. * Xhvt ia, 27. Mat. z, 32. Luc.10, 
1. Ar^ilatierloitganifnkas. Exod. 2, 2&-rt-$,ij\ Rom.2, 4. ^eon- 
viuium, IudithS, 2Q* A^i *S#rftf vr.tegiffe tqttov pro ttotov. IL 
opporwnkas,,A<3.24^,. . ^/. M*it.2, 12. Joh. 11, 48. Pl. \£>4 
loca, Maki^, 43. A&2, k>. . 

., E* ,So^et. ? nomipibus popuforum praejpc^ri^ ad jnomma^ ^gionum 
f^cienda^ Sic Perfiaro Jion vno vocabulo.diciyit, fed ?*»*-»? M* 
rt%ionetfirPerfarum, Aff. B.Or. T.J.p. fi. f 2. fere vt nos,* England, 
Heffmlani etc. 

Nonliabertt fub 5 puro Arabes, videtur tamen idem efle cum 

/"5 et ^Jj vejligium. Veftigiiirn rei eft kcus rei. Semel ppnunt 
Hebraei Num,2i, 1. Vide Tupplem. ad lex f jimn.i^j.] 

t*4 Hinc v*A A*^ Gr. afo{>ioi, fut dio, 3 Efd. £ ii. 

j_o2| popularis, oppidanus. x 

l_u?<lf localis. ~ 

l"*4 Aflyriu^ P*%, 9. /tf U?o2] A/Tyriij fc. iiUmici, .O. K'j ■* 

Digitized by VjOOQIC 78 io ao o A, ab, ex, per. ad iufammtum vel cauffam retatum. Cum, contfa, 
inter, coram, in, vt indicit aliquid fn ioco fieri. Recipit Jjfhca 
more nominum fingutarium, cum fignificat, in, inter, per, eum, con- 
tra. Cum nominibus praeponituz* nota efi abtatiui cafus. F. 

adhaefit, conglutinatus eft> admirationi fuit, quafi **£>\z> Papae, intcrUftio admirttntis. JFl ]a ^ A pupilla. Pf. 17, 8. Deut.32, 10. Prov-ao, 20. * 

[* Proprie eft, porta (vW) ocutorum, vnde etplene conftruitur, 
]\ ^ ]£&& Pf. 17, 7. Poteft tamen et omiflb ocuK nomine poni, 
vt apud Ephraemum T. I. p. 4f. filiae hominum pulcritudine fiia la- 
queus fuerunt, &•' ---o? l£->-i-- pupiltis (i.e. oculis) Sethitnrutn. 

Hinc, cutri aoga Graecis pupilla fit, Syrus recentior facit Marc. 
f 5 41. 'jAfiooM) pro Ko^oiaioty puelta. Eft nomen charitatiuum, 
iffum etymon Graeci xo^d(nov exprefluro Syro. ^ 

* Mafculine et \pr\ n n> TiaW Bar Aly, explicatqtie per IxpoiSj 
puellusy ^U-AaJt j-~--J' pdruutus puer. E.t hoc charitatiuum , pu* 
pilla oculimel) 
Jjai_o Id. |ipono puerulus. 

' » ' ■ i ■ II —————— i , | , !,„ 

fl^ ^ f i ]loao confufio, linguae titubatio, haeGtanti^, balhuties. 
Pao— a bos fylueftris. /Vwr. K Vrr> 

^ ^ a Babel. j i N^n Babylonius. Adorator idoli Bel. F. 

-~ "~— ~— — — — — _ ^ — — 

]m n t> Chamaemelum , av&tfjiov. Ip. 79 iM)? auxit; /orf. $ra »sto1 w# t^Oi 
Ijaooo fterilis, incultus, JB J3. 
I^t* defertum, fterilisj vacuus. lj|a veueiium^ flauum. .F. 

UuJO|4^ i, # v Ma*nira$. .AjiV. I. p. 2 \t. Ar. e. 426. Ixo ^la margarita nafcurae. J?2?. Uol^ ^t Xulo Gr. £?/**, tribunal, thronus. 2Mac.ij. 26. ]il^ .puteus. Pf.7, 16. rf ?r-~> Gen. 16, 14. Joh. 4,11,12. JM. M9 

Qen. 14, 10. 
J^?|r^> puteus horrendae profunditatis. 
.o-4a Oleander. 
|&4o nunc. 

€ J^* ia-Hexaplis -Jerem- x> ^u pro . y* KtXiq trojum legitur, 

]&)z> )**] j terra arida? Indico, nec tamen Xlne fufpicione, 

\2b\z> per Caph legendum efle.] 

; n / , ' ,,... ; — s : 

u^p4 ^Ethpeh.) difpliquit*, aegre tulit. r^2i. 2Sam..j, $ v Mat.26, 
8. JP*r Metath. **$$ Mat.21, if rf *-*^^ Marc. 14, 4.* iVf. 
Luc. II, fj. Aph. <-*U$ malefecit, malum intulit, laefit, afflixit. 
Adl. 7, 19- *^=>1 Bar.4, 31. a*M v. 32. iif.ibetere fecit, ex [igni- 
ficatione HeLw*iZn.Ex.$>j,u Fut.Gen.lh7. ,£^12 Gen. 34,70. 
^a)o|Z c. 19, 7. AA.7,.6 rf 12,-1. Ethpah. per metath. £*&)*$ 
difplicuit Wfr, N^h.2, 10. — - * 

|ZoJb anguftia. <**&/ \*+z> malus, malum. ojl*o mahtia. Heb.7,26* 

U\z*o f Digitized by Google 86 ^° 

llla-J&^ )!LJ>\z±J& nocens, facinorofiis. t(a. 1,4- s ' 

l^ * 1)^ Kn damnum, maleficium, detrimentum. -. ---• 

A*Uao male, degre. Neh.2, 10. H 4n*o feueritas vultus. Ecd^. 
fzn 1 • 1.. n mopia. c.i2yo. 

K^> m. cibus, efc* Cbniungitur pkrumque cum voce'r\p\ portio, buc^ 

' cellar~'iVfc citt~tdmen'Quantifatem indigitat; quod tiaffenurjlatuerunt 

fere omnes y i.q. Hebr. nrmN. Merc. fid potius Qualitatenk, dape% 

fc. opiparas, f*r. varia .pulmentorum genera, co&a, vel afla. 1;. 

& " • • • — ■ ■■ ' ' ' ' 

l^b fcaturiuit. ./ • ' ' > : ' *"*: 

Iv^p hortus. BB. ' 

?^as Hamus. i.fl. -/fr. (ja-A-xJr 0/. ^JI. Jfc Aromatis genus, ^fr. 
>.aJ^ 5-B. iSrrtf. etiam «k^- 

^a^^qo impedimentum. J*. ^ 

■ rf i- - • - ■ — ' > ■ > • 4 ■ 1 t ; — . . , 

i^i^p praedicator, concionaton #. cucurbita. 1 Reg f 14, j. Seria. 

B B. Laguncula, Jer. 19, 1.10. PL Ifu ^n ,, ^^ gurgites aqua- 

rumj tumores grandes. jffJB. 
l^Q£>v^' : rf l^^^oo murtnur, fl/.gemitus- columbae^ BB. ls^\^oo 

rumor inteftinorum. f " . , • ' . '*- : 

r^>4l (EthpS) attenuatus, retentus eft. BB. 

L^oa minores lapides quibus vtuntur ad aedificia. BB. 

■ - - * - y> , A 1 1 , , 1 ■ 1 » » 1 wj ■ ■ ' . ' 

^ Jki^. auertens, auocans. BB. Jm^^ ifcora in promittendo. * 
~^^=> euagatus eft mente, cogitauit mala,eiFutiuit. Digitized by Google ^W* ei t^^is 1 dclirium. 7/. /;rftwwn j rqs t creatt j> creatuiae.- 
Mo^p euagatio mentis* cogitatio mala, effutitio. 
l^-^Q-s^a tapetum. F. 

^^ cito, pro %£>£> iSam, 17, 21. . , 

— -. . -:. L__ »; l__l_ -V;' ' L__ - " ;: - , ■ :• ' 

-A^> paropfis^ITir. ~~~ ~ -• i » ■ 1 • + 0^ clam^uit^ vociferaifts , eft % jmplqramt, tjimultuatus r conqueftus 
eft. Part. Deut.22, 24, aReg^,^^ ^en,^^ f f. AAaj, z%.. Jmp/ 
^ I(a. 14, | i f /w/. *Reg. 8, 3. .Fut. Jp})a^7 ; J-V6&, 5.4. . ;! ,,; . 
k-^A <NsP- prouocatio, appelJatiu.iJiiLu^Vmr^fl, af/1.2 rf 28, 13/ 

/V. ^f/. A<a.2f, 11. 
M%3§p - exclamatio r% -uociferatio , qu«eJa T 4n>ploratio , prouocatia ad 
iudicem, accufatio, obtredlatio. ' \ .- ▼ 7 i^2| (Ethpa) cagtus eft, retentus ^ attenuatus eft. f , r 
]k^ peffulas^ -repagtthtm j - fragmenta faxorum-4apidum* BB. 
I^ impedimentum, fubmerfio. BB. •'*''-. 

fc - ^^ infirmus, imbecillis, tenuis; macie extenuatiis: '» 
^Zo^.^p rt fZQs^s^ infirmitas, temhtas; nlacies, gracilitas. 

Us^/ M?^ Acripus. BB. IL_ 

l— vvg^* laxa ingentia. F. 

p quare, ideo, quomodo, quia, t 2jleg. 10, 16. Ifa.27,8. Aliquando 
—efi i. q- i& r wl-pr& 4*r4taw.-*a» 26, - _ . 

f,_ praelum , torcular. 1/. Jp* 

. ■ ■ ■ • ■ ' _ * * — - 

];_=> effutiuit, delirauit, murmurauit, muflitauit: commentus eft. 1 
Reg.iZiJA- -PflA. « r => Id. 

L U,a Digitized by Google 8* '* { 

Vly-o elFutitio, deKtitm. 2Pet.ij j.' 
1*0^0 Id. it. manubrium, fecuris. 
££ rofa. 1p rofa alba. -F. 

fco-p blaefusj. mcntis.ififiB8». ifibes* fatuiis. i * ^ o- fubucula. -JV - - . v 

^-o?a-£> inueftigatio, exploratio, praetentatus , yiify?. jF. -irf/. confufie, 

conturbatio. i?i?. cortfuetudo, cqnuerfatio. 
| j ^ ^ ^ v> rt }jq , i^ ,ri t : .n -,So conturbatio , perturbatio, JF. 

/ "' i . - i * i f i j n * ' v — — 

^x^yS ltaque. r. <n,.i l^oiy^ Bdellium Judaicum. 

|m|q& exhilaratio. tt •.&,» laetatus eft. 

' ■ V .1 r 1 . ^ u — : ■ . 1 ' ■ I 1 Vo mutauit, permutauit; hinc ^ » N t ^to i. gr, ^aa^^^o et ^l^&mX* 

B B. [vid. tjt^ et <^>«] 
^ZoiSjioA^. permutatio, sonturbatio. 
\ ■ s> perperam egit. G. JF. 
po,— a lingidaca*, iiifipidus. ~~ 

U^o^-s verb^foed^. et obfcoena* 

^^oi^o^ foeditas, obfcoenitas verborum. i i i E ' ^i n - ™! s> morbus puerdfum^ *; 

UoA-xxy-o manubrium. At re&ius leg. puto <]**&&! j vide Ar. 

^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMt*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm**~ i — — — ■ ■ ■ i ■ ■ ' fc ^— > n Digitized by Google •JDy-B nwiau&Mt, reftitmf; reparauit,; *parfit,,.percuflit, defluxit, de- 
cidit, inueftigauit, pro L mulgavit; ^Reg.i^ 6.* JPar^ iV. Ifa. io,j. 
ro»/Z. Ezech. 27, 9. Jud. f, if. Inf. 2 Regv 22, f. Pahel «xjp-o 
fcrutatus. eft; indigauit,,promulgauit$ praedixit. Num. 21, 18. Job. 
29, 16. Ifa. 16, 7. Luc.20, 57. ftti. Jph. 11, 57 ,tf i6 9 zf, Ethpah. 

jOV^I iadicatus fuit,.Aft*9, ,24. .. . .. 

[* Plura, fi cupi$, quamquam qijae Caftejlus habet fufficiunt, 
inuenies in fupplementis hbftris lex. Tfebr. p . if f". fed quae nolim 
iterum defcribere.J •- 

) Q| ^ inueftigatio, manifeftatio. It. reficiens: reparatio , fartum 

tedlum, 2 Reg. 12, f . 7. 8- -^ v. 6. P£ y^*. Ezech. 27, 9. . it ma* 
ceries, Nouar. .-, . .- / ;. j 

loo, q inueftigator. j .: . .;, , -. , .,, 

V-o>o-jd manifeftatio. 

) , 1 r fl ^V) espofitor, interpres. Deut. $ J, *l. Jud. f, 9. 14.^ 

^j-o Iparfit^fw/na, dilperfit, diffipauit, expandit. Luc. if, ij. Parf. 

Mat. 12, 30. Joh. 19, 12. -P./>. fl. ^h^o diiperfi, Joh. 11, f%. 

Ethpah. yi$ diflemiqatus, difperfus eft. Gen. 9, 19. A<fl8> 1.' -Rtf. 

Joh. 16, 32. Marc. 12, 47. JPart ^ptoo conuerfantes. B B. 

fcp fementis. h*r» difleminatu*. -.--,--. 

^ija-sy difyerflo, difleminatio; 

&r^o diflipans, difperdens, peflundans. Santali iradix. Nomen 

- plantae vel radicis vtilis ad vlcera diflipanda. 

.^Oj-o fpina alba. 

■ * ■ ' ' ■ : y - -' '" ■ ■ ' ' ' [ 1 • ■ ^ 1 — 

l^ % «, ,n femeti piperis; K > • 

rv^r^ medicamenti genus, Ar. li-^JLf diEtutn; al. i q. ^Lsss-j-^t. 

I ■ •, «*» corporalis. * L 2 oiad Digitized by Google 84 oi p <no-a inanitaSjViactiitas, itifcihnpofita *es. Gen.1, 2. , ^Uosk» H. s * 
oujzgu-zxL) ftupidus, attohhus fa&us eft. BB. *' ' " " '» 

Joiooioo admiratio, ftupor, eeftafis. • „' 

■ __ ; j j ,. . - 

ci£fl>o$2oi£> Phhrmac. ' Juiapium. 

1 ' - 1 ■ - - ■ m 

^oi-=> quieuit, ceflauit. A&.ju, J2 rf 22, 2. Siluit, tacuit, fedatus 
eft. c. 21,40. Comparauit, comparationem inftituit. * jP.P. ^ojp 

quietus^ tranquillus. PL Jud. 1 8» 7- tJ-^J 1 - V-** vlia yuieta: 

. Chreft. p. 98-] It* grauis, honorabilisj it. prudens, m;*gnanimus. 

[* In Ethpeel Vjr^j quietem naBus e/I, res pacatas' habuit bello 

compofito, Aflem. B. Or. T. III. P. II. p. 126.] 
\}ji£> filentium. Ezr.4, 25. 

fco^oio taciturnitas , fedatio* ceflatio 1 ; it. grauitas, modeftla, man- 
fuetudo, konprabiiitas. BB+ refertur ad tumuftus et mores. JF. * 
[* yaktivy\ y tranqliitium c tt)are ac cottu\n. Ma'rc.4, 59. in verfione 
• ' ' PHiloxeiiiana : |>ro : qucrvetus' Syriaca- haBet ^jIqj.]. t 

tlcm-o agreftis, tnurbamls. «moSoio C?r. BfAo^. 
\iou_o 1 ntmt. ciuit. Nouar. jf}. * ' ' 

■ : : / l H"" ": — : — », ; : ' — r— ^r 

2cuiooi_a Behemoth. Serpens. Satan. BB. J^b.^p, 19- qs; Zaiooip 
f it. Jocufta. BB f • . 

^jbooi-o color albus et.rubejr. ^, % .. r . '. , , 

[.cixjp ^ in Aphel c*>apj, alhus fuit. . Barhdbraeus * cuatiis kS. 

Bity. Or. T.III. P. II. p.2. vult, Abgarum Wgem pet* jintiphvafin 

j_, nigrum>di8um juiffe y ,quod totum corpup eius Ir^^p ,?qj*^oo:)qoi ■ c ai ^ 

candereU albumque effet lepra. Eft ergo proprium Syris verbum, 
quodJe alfco leprae. coloxe pouitur.}- .* * y J ' ' Digitized by Google 03 01O 85 fe.,1 o°u-p diftin&us albo et nigra. 
crxns^a -fiilgens. Ptr 2Mac.j 9 5."* ^oai— o permiftio colorum, varietas colorum. Stupor, admiratio, 

haefitantia. 

» * ▼ * * 

A_^ooi_r> , varie : nfertur ad colores ; t^nebrofe, pec. prope auroram. 

Haefitanter, attonite. * 

\-£*oisz portio, pars, fors. 
^x-jq — x_i*7i_o lenis capilli, w/ frondis defluxio. 
}*oiqo . tenebrae,/quae -paulo .ante. auroram , -autelucanuni , crepufcu- 

Jum; Ar. Acitur g-**J\ ^^-ccoJunina aurarae. BB. . S.- 

q n iiour n itr u tn rtrbrumr ; - 

Zci_ a erubuit, pudefadus ^ft v pud#t.--i Reg. 2^,-2^9*- Heb. 2, 11. 

. P/Jf*. Deufc-29, yp* ParoVi22, 26. Rom.i„r6. i>/. Ezra 9, 6. Geni 
a, ^f. -Rtf. Pf.&iij. 1 jSa^i. $> 17. Nu&v u>' 14. -^M* Zcnpf. pu- 
defecit. aSam. 19, f. Part. Rom. f, 5*. 1 Cor. 11,4*7. PL 1 Cor. : 
11,22. r 

]LZm o pudor, erubefcentia 5 turpitudo , confufio. Pf44, 16. Deut. 

22, 2i. Ezra 9, 7. ^r. 1 Cor. ic, z±. Phil. *, 19. 
^^-iZZoj-o tf K»^zooi-jd iverecunda. £ccl. 26, 18- 
|iu*-jZZoowa ferpens, anguis. 
j-j2cn a Ssrconfundeiis', pudore afficiens. Eft di&io multam indicans extenfionem. It. fortitudo, vis, robur. 
|q-jd nodlua. *' T _ ' . 

Vb&Lq. Lacon. BrA*, Sol/ f ' : v '-- ' 

«jdohI ^ Wpa ttgreftis. ' '' 

tycfa poeta. . 

A J L j 1^°° Digitized by Google 66 oo 

ffrlo» nubeculae vnguium, pun&a vnguiuffl albida, et nigricantia <K 

■ ' ...)''. r ' 

^ ^ ^ fartago, infirumenhm in quo coquitur. 

n ^n - M qq a Poeonia, rofa Afinarum. 

tlooo fiftula, aquaedudusV bubalus (Jcrib.ei \k>o£>y PL']laz>oa. 

jm ^on perturbatio. -F. ^oiqo z/. f» nro. v=> fpoliauit, diripuit- .F?^:Matri2, 29. Marc*j, 27.. Hebri nz. 

^o-c cicuta. - 

V^o^Qa rf ^o^oL .Gr. fiovMvrnt, fenator, confiliarius* Marc. if, 
• 4j. Luc.25, fo. Voo A*o fenatus. iMac.g, if. ijj rt 12, j. " 
Ifiin -^Q-o ' bulbi. ' l v 

U*ouJ^q-,o admiratio, ftupor, ecftafis. 

]lo Vn q fignacula, notae, obfignationes. ^ 

,-»\o r> tumultuss i*. Umen, / veftibulum. F. 
]L a vqq. a t/. N*?\ 

^2) .Xi&i^)-intellexit, confiderauit, recogitauit. /\*r*. aPar.2, tz. 

jfa/k Ifa. 41^20. 
I^l-jq-o iudicium, intelligentia, fagacitas. Exod. ji, 3. ( 

jicu.i*g*&o intelligentia, intelligibilitas. jF. [/011 ^^ iA. 2Par.3?r;w; 
1..1 m r> encaenia. Sponfae ia domum fuam addu&io. Collis. IfibvQs) 
Uwjq-s auxilium, praefidium. f Digitized by Google <>=> 87 

Rjipura fylueftre, 
^-joo-o . yxuoao et ^ik^ooa Id. " 
<*\ in,^ collis altior. ' . ? v . 

a> cernifia. Fi vinum? hordeL BB. hnn*o» upo^imoo Nomen loci vbi profligato Dario regnabat Alexan- 
der. j82?. ' 

\ sn r> caprini, camelini, leporini, aliiue molles eiusmodi pili. 
)h so o timor, tremor. 

|!oo Byflus^ Seffcum albiim, inftar aeris, ej co&um. -/?/. t.q. 10 
BB. Gen.41, 42. Luc. 16, 19* Jt. ludi genus. BB. vid. Hotting. 
ff. Or. p. 179- 

Vco— o fidelia, amphora anfata. 

]ianno rf fcft i .i nno bucdnator; tibicen. JF! Lituus, buccina. 55. : 

— a defertus, defolatus eft, incultus, infoecundus, fterilis fuit. Fut. 
Sap.4, 19. * Ethpa. te*4 fterilis fadius eft, incultus fuic> et ve- 
ftitu facerdotali indutus eft. 

[* incultus iacens agerfilwfcere coepit. Ephr. T.L p. 46/^41. 

, veritus \&&>] <r*°l-^ < aaj w n * filuefcerent agri imminuto agrico- 
larum numero. Confer verbo Syriaco Arabicum ^J fora hm 
confita, a^Lj periit, interiit , et tranfitiue, vaftauit.'] 
|tqo expers alicufus rei neceflarfae. //w* idiota, imperitus. 2 Cor. 
11, 6. * «ft. incuitus, infoecundus, fterilis. Gr. dQofa. BB. 

[* Ne vno modo exemplo de fignificatione conftet, alia addor 
Chreftom. p.116.. ?i i nmV> o U) fa^ indoSus fum et pauper* nef 
os aperire pojfum. Vita Ephraemi in Affem. B.Or. T.I. p. 37. o£ 

magnam Digitized by Google 88 io,oo 

magnam Ephraemi humilitatem putabant; V-*. V ^H^ 6 ^* t 10 -^? 
quod idiota ejfet nec quidquam nojfet Transiatum ad.homines hu 
cultos literis vocabiilum ab agro inculto. Vide et Buxtorfii LexJ 
Chald. Thalm. Rabb. fub Tto, Vbi fimilia inuenies. Miror Schaa- 
fium, cuius lexicon infpicio, cuiw Latincv^rrfw;, atque>adca naftro 
JSaur (agricola) et Belgico Boer conferre~poruifFe: fed hic erat 
morbus illorum temporum.l • '■'• .. - 

p 9 T 99 

fcao et 14«^> )'**£> fterilis, incultus, Lev. 16, 22. Deut.2i, 4. Hof. 

10, 4 et 12, 12. - 

JZo*aa infoecunditas , incultus y«£. /if. ftupiditas, imperitia. 
fZioa puerpera. . .. . 

[l«o n medio kfco inter ? 1 S • tranquiititas , ejt JL01— o )1m 

t/zto tranquilla* pofitum AflT. B. Or. T. I. p.260. vel Chreft. p. 98- 

.. Quin et ipfum vitam tranquillam* fignificet, vix dubiuui. Proprie 

putem efle filentium, i. e. vitam in otio et filentio aftam ? a yj\x 

obmutefcere, de quo vide fupplem. ad lex. Hebr. num.218.] 

A— a pernodauit, manfit. Gen.24, 74. Dan. 6, 18- Part. 4-£> Luc. 

21, 57. Imp. Gen. 19, 2. Inf. Gen. 24, 2$. Fut. Cant. 1, 17. Joh. 

19, 51. Aph. Part. b*z£o manere facit, retinet, Eccl. 2, 8- 
]laz>' pernodlatio, hofpitium , diuerforium. Jer. 9, 2. Gen.4$, 2i.< 
Uoo L*zz Id. Gen. 42, 27 ^45,21. 

^o^c i^ fcyphus, calix aureus. 

V-a diripuit, depraedatus eft. P..P. ?v*i=> direptus. ^fp/i. toj diri- 
pere fecit. JEf A/7*. )\pA rt Ethaph. \&£l) direptus, eft. 

T T t' " ' 

vpi^ diripuit. Ethpe. l^l^? direptus eft faepe. 
Ho papilla, mammae capitulurn. 

9 9 1 

]Z\& et ]Z\z> praeda, direptio, fpolia. Gen.49, 27. Jud. f, jo. Af. 
Luc. 11, 22. ]io\z> Digitized by Google i I ' =fc .. 89 __ A * 

poi____> direptor, praeda Jud.ff*^. JO. f ^ ; 
LjI I jafl , v> direptibilis. JF. 
fja^v^ poitulaca auilralis. Jfl ^ : & • U-oona tefta int^rius fancTaracata. .K ■ — i , , 

?V-o fflncPartirip. Phtf. ,o<n_aiso oeoi _,»J_ ? <rJ/u.irtayiua,Ttvfaevoi, 
qui 'fimiil negotiabantur , qui cjommercia exercebant cum illis 2 
Mach. j, 7. ' . * 

\*»W fllufit,-detifiii^«*; indecore fecit. «o. Num.22, 29. iSam. 
6, 6. Mat.27, }i. Part. Luc.2j, 11. J>/. aReg.a, 2$. Luc. 14, 29. 
ftt. MaC20,:i9.iLuci8r;B. Etkpah. _~*o~4J illufus eft, Matt.2, 
16. Parf. iCor. 7, j6. Gal.6, 7. 
~* "1 *? ilIufio,"derifio, ludiibrlum. jef. 6, 14. Eph.^4, />/. f >" t ~ 
Heb. n, j6. 

U*0 " Id. Pf.79, 45 ^/.^£^,16. "7:.'. ,. "> '".'.' ■ . " ' f 

jlA-_Hllufor, derifor. Gen.27,12. Pl. Pfi22,4. 16. j, 4. Jer.if,i7. 

■— — ■ — ►- : ■ — -» , ! 

Wo_o Cepa. X_ v . . lu)o_o laetitia, hilaritas petulans, immodema. BB. 

_— » — - " r .' 1 r i , i . nft — ; i__ __ 

T ___________ „ 

%ua fcidit, perfodit, perrupit, penetrauit, lacerauit. Jud. ij-, 19. 

2Sam.2?, 16. Ifa.j4, ijv Fut. Eccl. 19, 10. U___. ifoo nauigauit. 

_Pfl//. ^ IcT. Pf. 22, 17. Ezech.29, 7, Part Luc. f, 77. jof.9. 4. 

JFirf. Mat.7, 6. Ethpah. ^4? ^disruptus , laceratus fuit: Jof^, ij. 

Neh. 9,21. Ethpeet Id. Job26,g rt, 20, 2f. 
Ui^ ruptura. Mat.9,,16. 
p_lo__> perforatio. - 

M - «-010 

Digitized by VjOOQIC QQ «i ar '* 1 o 

^oio fparfit, difperfit, contriuit. l&o3. p,- 20. : ~ 

iovo difperfio, contruio. _ 

Vcvo agnus melior et praeftantior inter minofes agrtos, B B. * 

[* .Ephraemo" f7l. p. 276, jin. 8- ftrp? l?Vo funt, /r«/fa /fcrri, 

quae deuorare ftruthionem narrat/L — - 

U^»v^> t/*/ ]Lo*too Accipiter - uDo^r^additara^nttftfi* vV res tfromati- 
cae, olera etc. quae cibo dum coquitur addi folenfi.. BB. L q. tf-Jl 
Avic.l. p. 134. /. 2. Ar. ^B—vmm*—**—^^*—**- ^w-o f fcheda , chirographum. Vjtfu* it. dscrBtum, pgftum. Oleura, 

Pinguedo. Nouar* 584.. ^ . .. , N 

]i\d\ fchedaj dentale. ^. VigUiae; rota aquajria, .femeiu fenxwtis. 

Veru. BB. . ■ .< 1 

, -^ ; > ■ 

?ugi>»oa 'i.^j fo-^tt^ • fott. Ri*bb. nv^b. ' \"\V~ ]1» »- a naufeans , ftomachi faftidio labof rtns. F. 


^**» (Pfl/i.)inueftigauit,probauit. jK Maittfeftauit,declarauit,elucidauit. 
B B. Part. PL v ii m*vo Sap. ij, 7. - JRtf. Jer.6,27. 

|imo o inueftigatio , perfcrutatio. -F. * ' . 

[* difputatio phitofophica* Chreftom. p.ii^. Adfcribo exemplum, 
quod fub vnius Ferrarii nomine ppfiea fine exefmplis fufpeda: cum 
audio >o^o j^ R» i or> aliquam difputationem , vel, quaeftionem 
tradlatam a Mafrejano , * ab ipfo mihi videor Arjfiotele philofophiam 
difcere. 

Q »^v> fophijla. AflT. B. Or. T.I. PI468] 
]'i i.»nfco inueftigator, fcrutator, inquifitor. JF. v 

\j&-£g }n\ i m s> linteum cadaueris ferale. JF.' 

■ 1 . - ..UJU ■»— — ■ ■ ' ■ * ■ ■ ■ 1 T- " • Digitized by Google 4 =3= \» o £J 

( . ^ >. fc p*rfpexltirahiin3du«»fti6| tooffiurfKgirfiu:, ekpl4ra0i«. f J5eut.?jj, 

',«. ^arjt. Pxov;i7, -jLJfatthAflj j.: /mfi ££?$, a.. .-Fm*. A&:»8>'i6. 

. Rom.Li,^; Ethpe. rt*&& .w&o&ttos, pstfye&us eft. Jac, i, ta. Part. 

Ipj^o Eccl. 6, 2J. 
fi ,■ »» ^/ ?4— *-*j-^> feledttfs', pfobatus. lPet.2,6. 
fcjlo rf ?*oj*£> fcrutator, inueftigator, explorator, ( fpeculator* Jer.6,27. 
|j^x»q^ pfobatio , exploratio. i ret. f, 7. C. 2, 12. c. 4, 12. 
11*om£j inueftrgatio, 'fcrutatio: 
?i . »i -> mare. ?io*<u*a falfedo aquarum. ' , 

' - n ,-'»-: ^r^ ■ ' >"»»' r *■= ^" «,-' — : — ' : ■-• ■ s — — — 

**j*a4 (Ethpd) circumiuit, circumdedit. jR 

l*j*o fenfus, attre&atio. v .? , .. f r; 

Ua**o palpaus, atfretfans. £• fpatha, ^fr. 4}!^**.*. 

!*«**£> :> libidmofu?.. >i . • :; * . . r 

)ln*rt*p -concupifcentia , ftfeiflo*. -E ; , / f 

^{Iaamoo herba minuta et graritis, frunaenti radttibus adnafcens et 

arefcens ante meflem : vel folia tritici a fpicarum radicibus prima. 

2 Reg.19, 26. . Ifa. ? 7, 27. Herbae, quae.aridae fiunt ante meflem. J?jff. 

^ '•' ■' ''t ■ * ' ■■ ■ ■ 1 

&jla2? inipeditus eft. F. 

1 ■ 1 1 r ; '• ' •' ' ' ' ' 

t.5 ^ fcintilla. a tow^ C/raW. fplenduit, fcintUlauit, emicuit- 
t_ fiL-o Anas. fa ceitiuiiiiitfeTmifit jPort.iCfcr.if, 14. A&19/27. / > /.A<fl.f,j8. -F««. 
Gen. 8, 22. 22iAp. ^fiso^? curam habuit , curauit, follicitus Yuit. 
Luc. 10, 34- 2Cor.9, f. Gal.2, 10. FutKom.iz, 17. i>aA. ^ 
aboleuit, irritum fecit, abrogauit, auertit. 1 Cor. i} 9 11. 2 Tim. 1, 

M 2 10. Digitized by Google 92 s - •*=> : 

io; Itom.?, j, Part 1&&> Rom.4, 14,' /7. .1 Sart,V'*4» Jb£ * 
Sam. 17* 14. Fut iSam. if, ^i> iftA/m. ^aX? folutaiil abolkugeft, 
ceflauit. Gal. f , 4. 1 1. Rom. 7, 6. Part. zCor. j, i j. J>/. 1 Cor. 2, 6. 
jfy£. Eccl. 12, 4. Rom. 6, 6. 

tifio otiofus, inutilis, Mfit.12, j£, iCor. if, 17. PL Mat. 10, 6. Fom. " 
^A^^p Ad. 14, if. 

Ik&o Id. Mat. 2f, $0. jP/, Mat 20, j. Luc. 17, 16. Jb^w. Tit.i, 12. 

x ; 1- • * ... » . 

U^d otium, ceflatio, vacatio, feriae. Aff. Exod.21, 19, j4 
tf^aL Id. ^V^p otiofe. { ) ^ 

\i*_£-jD cura, dilrgentia, follicitudo, ftr Antiphrafn ,-Etr.j, 4. Amos 
6,6. Marc. 4, J 8- * . i ^ t , ..,,; 

P*-£w-£> diligens, curam habens. F. .<v* 

]jo\>ftg> cura, ftuditjm, follicitudo. Marc.*6, 2f* 

^ujkfto ftudiofe, fedulo, curiofa, frequenter. Sap. 12, *8- Marc.7 1 .^. 

P&-£> caelaturae artificiofae, fcutulae: ifteg.6, 18. a$* $&/***- *Thecafe 

minoresy in quibus reponirakur lucernae. JSiJ.;, t ( : _ ; 

[* At Arabs iReg.6, 18- u ^ '" * '» i-e. narciffunh interpretatur.} 

Vfr-a Verueces Nouar. Carbunculi lucernae. Ratillus. Ampullae. 
De floribus dicitur tt fruSibus. BB. Mihi eft plqne iat. IJoletl. vI 

V* \ fr *"* V» ceflare faciens j irritum -fociens , abrogans. - 

lcol^o fpatium inter exercitus. - ' 

^so^d Terebinthusj vet potius quercus: * Jemper n. refpondet Heb. 
hSm. Gen. jf, 4.8- Jud. 4, 11 £t 6, 11. iReg. jq, f rt 17, 2. i^> 
fco£o piftacia. Heb. oyci Gen 4J, n. , 

[* Vide omnino Celfii hierobot. T. L P.J6-28! vbi contrai Ca- 
ftellum ex Arabibus, et vero ex ipfo Caftello, difputat, t-v* fr, n 
neutiquam quercum efle, fed terebinthum. Didta ab illo non eX- 

cerpo, Digitized by Google - -o i^ 93 

cerpo; me quidem ad aflentiendum cogunt. Summa eo redit, Ara* 
bicum IjL* ^ ne dubio terebinthum-efle, ipfo adeo fatente Ca^ 
fteJlo, in Jex. Ar.] 

— f ■ - ■ : — - " » ■ ■ * 

^^-o coffifcpit vtero? genuit, paTturiuit. ^£7, if. Luc. 1,24. jParfc 
Jac. 1, 1 f . .Fttf. Mat. 1, 25. iftA/7. ^£»4 cottceptus eft. Fui. Luc.2, 21, 

)Ai4o# U^o praegnans, concipiens. 1 Thef. f, 'j: Jt. coiiceptus, coni- 
ceptio. Luc. 1, ji. -W. ^-lAp prafegnantes. Ltic.21,2^. gf* }A-j fra 
Mat. 24, 19. Marc.17, 17, -ft. Ia*o conceptus, concfcptiones. Jiff. 
Gen. 3, 16. "7 - - 

fo i ,fc,a couceptifl^. l^4=> conceptus, AditfL F, ' \ _!.' 

■ ■ , ■ '■ ! !- I ■ 

txxlfc^ Gr. @dro$3 ruhus. J£ * 

|fr£p Gr. TroriTg , pater. *&o origo, radix, ** 411* atiquid pro- 

venit. tfi*^ veterinator. ^y&z Rhombus i\#. ]t*QQj> &IJ. 

- • _ , - ■• 1 1 ■' 

• ' - v' , '., 4 * : ' -' :' -i ■■<?■■ '>" r 

]h*l<vr> pJagae, concukationes , calcitrationes. * * 

t f : ■ — ■ ■ .'•■■'' • * 1 . ; . 1 

v*s> ^rc ?^> dqmus. Mat.12, 2f. 

fc (Pnh.) confolatus eft. Gfen. fo, 21. 2Par. ij, 7. c.14, 7!! Adi.20, 
1. Parf. Us^> 2Cor. 1,4. -P/. Joh. 11, 91. /»/. Tit. 1, 9. irn/;. 1 
Theff. f , 1 1. ' jRrf. Gen.f , 29. Ephef. 6, 22. C0I.4, 8- ifr/*/?a. ksfl 
confoiationem accepit vel admifit, fatisfadtus eft, Qen. 16, 2. iParf. 
21,15-. Ifa,J7, f.6; Pfl)rf. Deut.32, $6. /7. 2 Cpr. 7^ 1 3. 7»/! GeiK 

- T7, }f. Mat.2ri* Fut. 1 Gor.i^, 31. Ronui, 12- _. : ... L 1 
]Ccc> conlblatioj ^exhortatio: t/i Gr. <*af>cL*?wr4S+ 2G0S.1, $,7. Helj. 
* "6. i&. ^TT 1 ThelT.i, j, Luc. 6,^24. " " 

pU^> confolatof. Rom. I2 5 8- 

1 1 j. • ■ ■ ' ■ ' - . ' . " ■ 

M $ ^ Digitized by Google 94 * => lcuo fartago. 

|i£p? ULo aquaedu&us. 

^iim .rl ■ m l * ^ ■ *^ bibliotheca. BB. ^,> o Iupitcr. Ifa. 46, 1. 
fc t ,i N n tabelkrius. ., 
ti»o|y\*o interior cortex glandis. 
^■\ ,i n Venus. >^ > q Gr. @w>& * trifcunal. Mat.27, ?9* f t » r> TamarifcusT ~fl£ Geiuis Satytii. 

«JL*a iiMejc^.Mat. 19^10. Ax*a Id. ^*oi 1 kiub ihter*ha^/m- 

terea. Joh.4, ji. rf contraEtt A*a Gen. 1,4*6. 

1 ^ * - jd porticus. 

n - a' # nomen tribus Arabicae judaeis infeftae, iMacc. f 5 4. 
4ieutiquam vt fadlnm eft in Polyglottis, ^» fcribendum, fed <^/ 
eft enim Graece Bchclv.'] . ' _^ 1* v . ^ Narica. JVbtiar. 241. " 

'l^^ua' alabaftrum, vas vnguentarium. F. 

|-i •>'« » ^ Antiae. -ff-ff. — — w „ 

')&£*& x)uumj it. vertex, PC7, 16. PL lA^o Pf.68^a.fxife*,n5pa. 
|.vm ; ^ a^V^ radices crinium, in ijuibus ejl medulla. BB. 

&•» pltfnta leuticulaej a/. Ervo fimilisj; Aphaca. Dipfcqr. n, 175. 

^4*0 palatium, arx, caftrum, Dan.8, a. PLU^> % Par. 17, 12 rt 37, 4. 
|ioj*o veftis fumtni facerdotis, fagum cucullaram. fflfp. Albornoz. 

?4-» Digitized by Google 95 

|4j£> terfa' fationi deftinaia* fi l 

l^j-A-o Vici. jK Luc. 14, 21. * iio/?ra ^^ 

1t»^ nubeculae vnguium: pun<fta vnguium albida et nigricantia. F. 
\xy+-*-z> harno, Hifp. Varbn. . ..., 

— — ■ 1 ■■ t 1 11 

: • '»*'"* '•-'»-- J * 

|£-**£>/ t-*^/ ^^ malus, malum; malitia, male. Mat.27, 2$. Luc. 

6, 9. Marc.7, 22. Diabolus, Adt. 10^ j8- Mat. 6, ij. c. f, 97. c. ij, 

1-9. j 8. «^LiO Jua 'peifime,* Ma£2f,'4i. PL\*m*p Joh. 7, 7, 

Uio Mat. f , 4f. .Fofm. ?Ajuo rf ^a Mat. 12, 45-. Luc. 11,26. 

Af Lue. 16, 2f. fi&. 7, 26. £t/r/7a. onbi? mife* fadtus efts pauper 

fadus eft; malus fadlus eft. F. 
\fr\**<2 riQAO malitia, malum. tteb. 7, 26. Af~A&. 8,22. f»? 2o4*o 

feueritas yultus Eccl.7,4, ?|^ /na^ . confuetudo mala. F. 
AjULo male, peflime. Neh.2, 10. 
U^ mifer, pauper, egenus. Deut if, 11. c.24, 14. Job. j6, 6. iV. 

IjLo Job.29, 16. 
^/oaio et \2n\ iin paupertas, egeftas, mifena. , 

^jL^ Bafan. Heb.yti*. Ifa. J}> 9- 

[^iqjuo Pefoes, abbas Aegyptius, Ephraemo coaeuus, et quem 

adiifle Ephraemum dicunt, fandlitatis fama clarus» A£ T. I. p.41.3 

" ' ' — iii . ■ ■ . .^ 

Y ■ o dontus, locus quilibet quo aliquid continetur. Marc. j, 2j\ * 

]£us>* %£» ohovo^o^ difpenfator, Luc. 12, 42. ci6, 3,8. Conft. b*z> 

Luc.2, 49. Aa.7, 10. Af Mat.7, 24. Joh.4, f$. Per apoc. c*o 

... 

Eccl. 11, 52. c.29,28. Pt. ?to Tit. i, 11, iCor.4, 1.2. -/f/. Gen. 

42, 19. Marc. 8,-jv - ^ 

[* In Digitized by Google 96 .» n [* tn templis chriftianorum prima pars ante chorum, r nobis ? na T 
vis, proprio nomine A*o vocatus» Schultz Leitungen des Hochflen 

t.v. P . 7 . k '!,./' 

Sunt et alia, quae A*c> in ftatu conftr. fignificat, vt f 

i) regionem, vt «-^J A*a fyg/o Garamaeorum (interioris A|Ty4 
riae) de qua vide Aflem. T.III. B.II. 9-747.748. .41901 A », «a 
Huzijtaria, feu Mvaz're~gio\ (Chreft. p. 9.) t*aȣ> &&.Perfia> ib. 
p. 10. Ija^jl A*a rfg/o rfrai Aleppam, ibid. p.71. — aduentui 
Hunnorum. l^oocm ruaX in ditionem Romanornm. Aflem. T. I. 
p. 169. • . 

2) Nominibtis vrbium frequentiffime praeponituri Sic j ^ i mZhai 

Artagcra* y^lkn A*sy chreft. p. 8« metropolis Huziftanae iam 
«4^p^^ iam «-&s*X luo» Vide Aflemanni indices geographicos in 
tomo II , et III. P. II. Bibl. Or. inueniesque multa vrbium nomjna 
a Bet h incipientia, quod iam eft neceflarium, iam praeponi omitriue 
libere poteft. -,-.■*. 

3) plateam* vt in chronico Edefleno, p. fi. chreft. h+*±a> A*o 
platea palatinorum i.e. aulicorum. 

4) milites. Ephraemo Tom. I. pag.61. milites Cedorlaomeri funt 

\^a ]£-£> domus fine tedto. , 

|A_w*o| A_*~» locus, vbi diuortium via facit, et in alias diuiditur. 
^cl»1 ^uo lafrina. \zri] et te»*o| . ootojo F. bibliotheca. [chfeft. 
. p. 1 1 8-] 1&» ^ diuerforium. Gen.42, 27. fcogp o Thuribulum, 
Heb. 9,4. v^ 3 *^, ° nomen loci. J- 30 ^ velamen j cubile , thala- 
mus fponfalis. , J^dq^o refugium, Pf.9. 10. l*fo?£> Gymnafium. 
Jiaoa Atramentarium. Ulooio feptem prouinciae Bafram inter, et 
Ferfiam. Ioclm a Scalae. U^o^lw» carcer. Gen.42, 17. JaYtmN^ V*Q~l> » 

latrina. Digitized by Google * £> 97 latrina. ?r^ȣ> n^ulitp* * IjUop arjnentarium , veftiarium, 4po- 
theca fupelle&Uu* Jfa-'39>i* la^amunimentum. , ^Vqvi s3 regio 
EdefTae; q.d. locus ighium. It. nomen loci. Nouar. 302. Islcd e> 
veftibulum. ^iiiN £ frons. Exod.i8> ?8- 2 Par. 26, 19. ]x»o a 
fepulchrum. Mat. 2^,29. ]?* £ paJaeftra i ftadium. UAj?£i biblio- 
theca. 1*2» £ interfcapilium. l*ai £ coquiua. ** - 

[* Matth. l6, 6. Marc. 6, 20. De ratione dehominationis Lud. 
de Dieu ad Matthaei locum ita: afira in certas damos ab ajlrologis 
dijlinguuntur > vt domus Martis> domus Veneris etc. cum.vefo horo- 
fcopus fiue punStum natiuitatis obferuatur* notari folebat *aJlrorum 
fituSy quatis eq natiuitatis momenfo in hac aut illa cotli dotrio fuerat. 
Cum ergo Ma cocli domus, in qua natiuitalis Htrodir hotofcdpus notatus 
erat t requrreret, celebrata, fuerunt eius natalitia. Haec vfcverifimilifer 
diAa, nec tamen mea, ofFero. Hinc 
^oj )^s £us> fejlum Natalis Domini Aflem. T. I. p. f 7. fed loco 

cuius et fimpliciter atque x&r VcpXw \r** A^ dicitur , chreft. 
p.79. lin.7.] 

[** Addo efalia cum A*o corjipofita: , 

\?£* ZUrj non folum domum lugentium notat, fed ipfum quoque 
ludum. Ezech.24, 17. ^l P \$z> ruo luUum ne inftitue Genef. 
27, 41. veniet, ^oioao A*o luStus patris mei. Hicne tu&tempus? 
et vnde ita di&um? Poflit in IjX* A*o dies. natalis , de quo fu- 
pra Ludovici de Dieu dubitans dedi fententiam , eodem modo 
accipi. 

fv^c Aio gazophylacium. 

|£*i &*£> «10»/ oliuarum. A£. 1, ia. 

^aj Aao Bethfchean, Scythopolis Graecarum, Hetiraeorum nr>* 
)HW iMacc.f, f2. et alibi. Sed fufpicor vitiofam fcriptionem efle* 
pro ** &*£>* a Gabriele Sionita in textum Polyglottorum teceptam. 

N •**> Digitized by Google $8 4 O IZ or^ Srf) A*o vrbs, w qua fedes regis'. i Macc. 7, i. 

?£u?nvisv) £uo baptifterium , afdfc/, «iw in «//i*w exftru&a, canati- 
busque et balneis inftruSta y vt catechumem fubmergehdo baptizari pof- 
fent. Vide Sviceri thef. fub @a,7rnaT*(>w. Chreftom. p. f y. lin.7. 

faaj A»o caminus. Chreft. p. 96. . 

fcoiio £ua locus in templo, vbi ofla et reliquiae martyrum fer- 

vqntur, fjLAQTv^ov Graece, quo de nomine vide Sviceri thef. T.IL 

p. jl^l Latiiis etiam nonnunquam ponitur, de loco vbi offa ali- 

; cuius fanfti et pii viri feruantur, licet martyrium non fubierit. 

Chreftom. p. 62. 

J^aikj A^o idolejum. Continuator Barhebraei, in AfT. bibl. Or. T. 
\ III. P. IL p;iiz.praecepit, vt diruentur i^ouo 1*»^ jAao l^rV 
|j?o*? ecclefiae chriflianorutti, etfana idolorum, etfynagogae Iudaeorum. 

\£sim k&fynagoga Iudaica. Chreft. p. 5-9. q.d. aedts fabbati. ' 

Sunt talia permulta, fed facilioribus , quae quisque intelliget, 
onerare lexicon nolifti. .. . % Adi tamen , fi* plura cupis, gramrtiatic&m 
Syriacam p. 25*6. 2J7.] \ 

\k+££* domi, h.e. priuatim* A<fl,2* 46. Suffragatur Ar. nr. et Erp. 

t/. 47*. qu& ianuitur, eos non per varias domos nunc hic^nunc 
illic fimul congregatos cibum fumpfifle, quod volunt qui xar oJkw 
domatim vertunt* fed opp. tcZ U$ 9 vt obferuat Vat. v. c. f. 42. et 
c. 20. 26. 

V^p Aa^ Bethphage. v. deDieu in Matth. 21, 1. Locus extra muros 
Ierufaicm, quod etiam innuit nomen eius. Aqu.Pefach. c. ?. 

£ua i. q. Ajuo v. pa. 

^mL^ domefticum fecit. Ethp. ^j&A domefticatus eft. BB. W*£> 

domefticus. ... ' 

^to^^t.a. r> dottiefticatio. ; . 

Jjo^4^ interior. Efth. 1, f. c. 7, 7. * 

|Zo£ua £ai oecouomia ,. difpsnfatio. Luc. 16, 2. 3. 4. 1 Coh 4, 17. Digitized by Google ^^ .*i c 99 

M— -»A ■ £r*> domefticus,cfamil_aris. .-> - 

j . /i n gallus, rf gallina. . 

** " '" / ' , ,. '' ■■ i ' — — »— — — ^— ^^ 

l__a^ .fleuit, ,.Luc.7, 32. . _Par£. Marc. 9, 24. jP/. c. f, 3 8- . Foem. Luc. 7, 

38- , /»£;Joh. if, ji. finp. Jac. f ? i. Fut\ Marc. 14, 72. Luc*aj, $■$• 

Ethpe. *----o2] ploratus eft, deploratus eft._F. PaA. t*ao plorare 

* fecit llao fletus, ludtus. Mat.2,; ig. c.& 12. tfao Id. Adt. 20, 

37. ^f^. Tf.6, 9. llao flens, plorans. 
l4ao ira, furor. t.f. |to|» 

9 9 ~f " -9 \' . • 1 \ 

fc q . N ^ a uvae acres. _E .1 

l/ no n externus,_fixtraneus, pjeregrinus, incola. P/. Uaa a Exod. 
12, 19.48.49- Jof. 81 J?- U*»» magni et primi terrarum do- 
mini. BB. RjU.r*. foo^^r. /r+b* **,'? 

|xaso rf t_n-4o Atramentarium. F. *»} <j Jy* • 

— ____, ^ , __ ______ __ _ __»__i _■ ___-_______—_—----—-—--■ •■----» ____-__•_——-- _> -— ■- ■■-■ ■■_-__—■ m ^_— __. -■«--■-——-■____»■■_■■__ 

j-_o2| prpuentum accelerauit, maturauit arbor. 

|poo primogenitiis. Mat. 1, 2$\ Col. 1, if. 18. Pt. ?pa=> Gen, 4, 4. 

Heb. 11, 28 et 12, 22.2$. 

fzopo primogenitum. 

]Zoj-_x_—o ius primogeiiiturae. Heb. I2> 16. 

v * * f 

|p__> primitius, praecox, temporaneus. Foem. V\ a n primitia , & 

primitiae, fru&us praecox. Ifa.28>4- ,, 

)I^__o primitiuus, maturus, tempeftiuus. Jac. f , 7, Foem. 1-W---P 

primigenia. Gen. 50,41. Serotina. Prov. 16, if. 
A*j|_.a_-a-jc> pr?erriature, tempeftiue. 

N 2 U0f-AO Digitized by Google I0D ^£> -*> » 

]ioi i a a ftu&us maturatio praecox.. 2?2?. [ § nn ^> foetus camelinus a matre abladtatus. 

) * a a lapis magnus agris pro limite pofitus. B B. 

|£aa et litep Tefctrix. Tob.2,19. PlurA&zn F. jiao merces 
fuperabundans. Nouar. J8}*- 

' flo cor, animils, mens, cogitatio. Aff. Exod. 7, 2$ et 9, 2}. 1 Sam. 
a, 20. zSam. ij, 20 rf 19, 19. Ifa.42, 2f. 
«-*Xo non, penuria, inopia. r«w ^o y^; x ? 2 Reg. i,$.6. 16. Job. 
4, 11. Ifa. f, 9. a&f^tt* Dolath v. ij. c. 6, 11 rf 21,9. Jer.2, ij" et 

4,7 rf 7, 32. - Ji - ' 

nNn Satanas. fli\n Id. pec. daemon fyTuaticus. BB.» 

- • -* — 1 - ,» , , ,. 

W^Sf^XPfl/r.) confudit, comnrifcuit. Gen. 11, 9. £*A/7. V>\^v j con- 

fufus. eft. " 

fl i- \ a commiftus, ctmfufus, inordinatus, malus. * It farragcf, 

migma triticeum, pabulum. Ifa. jb, 24. 

[* }•£&> V U \-o confufus conueffaiione t i.e. dlp.rrf «wte </«- 

&K/ rf fotlicitus, vt, cui aliquid praedi&um ab oractilo eft, quod 
' £um metu fufpenfum tenet, licet quale fit, qiiod imminet, non 

expediat. AflT. B.Or. T.I. p. 264.] 
fo\i\r> et Vo\ i \ o commiftio, confufioj migma, malitia. 
j]n\n^ confufio, commiftio # corruptio. 
tfo v. nSx . 

Kn ^oa Bulbi. F. Scilla. B B. 
l^oiAb diftortio, peruerfitas. 

lA*u a^\n gurgites aquarum. F* \leg. fort. l-A»Vn\n.] Digitized by Google ^tf IOI V»\r> v. hbz.. 
I HNru f germen. &B. V^^ao liquatum aurqni, argen$umue, et.par? eius. 

« m%^\^ Arjemifia BB, , ... , ix t . y ., 

cddo^h^^ cortex aridus frudtuum. ?ix.J$B. y ?%i^o tabellariu* 

. '. . < 

]lo rf tj^o itiueterauit, attritus, fenib cohfedus eft, obfoleuit, mar- 
cuit. Gen. 18, 12. Jof.9, 13, Part. - Job. 1 ^, 28. iP^t. ij 2}. -P/w. 
Luc. 12, 5 j. Fut. Heb. 1, 11. Pah. •*Ji± r ~> attriuit, cohfumfiti : 
1 ■ yVj attritus, confiimptus fuit. BB; u i r ; ' J r ; **- v k 

[*^b tftfeffiuf. Ephraemi T.L P-.46. Kn. f2. J vMtut> n$ fihteft*- 
rentagri]^] «i V 1 » ^ defefiii, vel, vt AfT. inteilexlf, imminutione 
cgricofarum.Y ' ~~ l w "" : * ^ * f ■' 

ti \ ^> finis cantus. . T . v '- 

liVi inueteratio, attritus, y»/?/7. Confumtio, corruptioj it. vetus^ 
inuetefatus, attritus. Mat. 9, 16. Marc.2, 21. Pl \t Ao Mat. 9, 17. 
Luc. f, 57. V-^ Jof 9, 4. f. f^o Panni kceri. Jer.$8> u- 

]iat\n Jinueteratio, confumtio, ^tritio. ' -, 

U^s dorfualia^ quibus tergiint iumenta. yf/. maautergia. 2?#. 

•-ii^ nom.ioStoris. Nouar. $86. 

^op^ terruit, Confternauit. Job. 24, 17. Ethp. ^aC^s>l] demifatus 

eft, obftXifmk, atKjnkus.eft. Job.4, f. ParU PM .DanTf, '9, 
jloiXao ftupor, admiratio, ecftafis. Sap. 1 8^ 14. PJ. ConJL Job. 18,14. 

y • ' - - . . . . ........ 

^tNr^Z] folitarius fa&us eft, vnus faftus eft. t/.^n?* 
\I»»\n.v> corruptor; feditiofus.. 

Digitized by VjOOQIC 102 ^* 

| *.& > p erodt tinea. Aph. *^£jp? Id. P. P. •£±z&> tineofus^, *ti- ' 
neis erofus, cariofus. Ifa.40, 4. Oculus prominens. F. 

Uolmr cfrito -rantta t*/-fifttria argenti. . -■ - 

JAa£^> animalculum quoddams exedens ligna, frudtus, vel lanam. 
^Q\nv> quod illis animalculis infeftat, vel infeftatur. '* ' 

^o^NnV» eorum exeftio. BB: ' ' 

i£>o reie&io ex naufea. Thecae minores, in v quibus reponUjiitur 
.■; lucernae, it, podex lucernae. . . t . 1 . 

lfi*i^> reiedus ex naufea. . \ • . f r 

V -E^^ veftes fericae ex purpura nigri^a^tes. .., ~ 

i^o parerga flofculorum atque arjpuf$ularum. multicolori varietate 
diftin&a. F. Moneta, aut res alia qyasdam figna^a et artificiofe 
imprefla, figurisque varie depifta. i£W y^^o Jouis idolum* 
pi&ura. BB. 
}lx^z> tinea, caries. Job.41, 18. Prov. 12, 4. 

l^n \ r> * quercus. Gen. 12, 6 rf 1$, x. it. glans. ?^V^ «^a\o 
caftanea. hA ^oi^ capparis. ?^ai *^a^o rubedo dadyli 

ante maturitatem. 

[* U<&>£> per O fcribi videb apud Aflemannum. Hinc f 
V-io^o ^4 ^ KJ quercuum* i. e. «oW/i rf patricia Jlirpe ortus. Aflt 
B.Or. T.L P.24J. infima.] 
o^No germen. iiijoN^ Pix Graeca. 

jl(Lfr- \ n\) eruptio. ?Au^ | /Qft » \«Yrf> Haemorrhots morbus. 

|i »^ + ?Za&\nV> tumor oculi. ^ 

y \ ^ claufit, obturauit* conftrinxit Fut. Deut.af, 4. 1 Cor.9, 
9. 1 Tim. f -f 18. Ethpe. >x . \ ^ ? obturatus eft capiftro vel 

fifcella. * M 

[* Ver- Digitized by Google r Xa 103 

[* Verfio Iflulojfejniana Marc 1, 2f i ponit pto Qifi&&wu 9 vhi 
hoc eft, obmutefce: .ex vfune Syrorum? an nipris literali fide ety-i 
mon ^xpreffuFa?] - . . _ . .._ - ._._.'/. 1 

Ufl \ g> fifcella» paftomis, capiftcum. 2Reg. 19,^8. Ifa.J7, 29. Ezedu 

19,4. 7?. obturatio, quae fit capiftro vel fifcejla. j-^V-a 

vlcera, apoftemata. ; . t , • \ r 

•• " - r ' __ ____: 

?j y^q„balneum. * _P/. u&IjJ^v . ~ 

[* Eius loco m-o, quod in adpendice dedit Caftellus, inuenies 
in Aff. B. Or. T.I. p. JJ2. (vel chreftomath. p.9.) ? \ r> k^* 
calefafitor balneorvm.] '"" 

■-,•■' ■ 1 1 — t - ■— > — — — fcru-i wi i " 

Lmo fl m \ o Balifta*? 1 Mdcc<6* p; ; -_\ _.:_ . J 

■ m 5 m V ,, Q Palaeftra. 

^atnnmS^ fointilhu J£ Ifa. 1 > $ 1 . jio/ff a AofofiJ t&^Oj^p, 

odq ,-vj m i.No. q fialfammn* drbot. 

\ m \ o 1 .ludhtiofles, intoriionfes. • vr a 

Vft-m \ o Afinus cineretis, ertiicante albedine. Charta. 

__. — _ — : ; — : — ; — : l^. : — - . — — 

* ^ d eminuit^praeualyit* yiciti.lab{brpfit, deuorauit. It. caefus; 3*)*»«^ «t ;y& 

""* — - "i___M?\Vfc^LAc ^^1 

percuffus, muiftatus /ujt, vapulaujt. Gen. 19, 11. Exod. 22, if. "^ 
Ifa.9, 15. Luc^22, fi. Part. Pl Exod. f, 16. Matth.2$, 24. _P.A ^ r 

?\i\o abforptus, deglutitus. _F«tf. Num. 16, 26. iPet. j>,8- jEtAp. * 

^s2) abfprptus eft> caftigatus eft. 1 Cojr, if, 5*4. Jfy*. Job j7>20. 

j <. Vr> r-_ fru^jjs./ 1 . 'J . . ■'-. 1 C 

l^n^o abforbens, deglutiens. T • t , 

jvo \ o Hamus; Mat.17, 27. ?6tSo\n\? Piiiula. ?A ^-o\r> 

cifterna, colatoripm aquarum pluuialitim. Nouar.$iis ' 

> . 8 \\q> Digitized by Google 104 JO * ° ^^ 

. v ' ^jp abstjue, finey contra. Gen.41, 16. 44. *aK:eg/i& 2jr* - Aff. 
• /ta£rf wor* riomimm PL ' • ' „', .• * I . \ T si floruit, fronduit; >exortus eft, germinauit* Cant.7» i^.Eiech, 
• 7, 10. Marc.4, f. ^-^l produxit. 
^jO^^jd fcintilla. Sap. 2, 2. PL c. j, 7. Ifa. 1, }i. 

«j^£> occurrit, exinaniuit. W <nSr>ito exinanitus fbrri protinus. 

\Lc\ n X rr> mifericordia. 

j/o oq \ a egeftas , miferia. 

j ^ V^ ^ percuflia, allifio, inuerfio-fui ipfius fufque deque* 

1 n 1 S n arundo, lancea mirae lortgitudinis?. v - \ - 

fon S n cryftallus, corallium , bulla gemmata; it. peplum, theri- 
ftrum: monile. BB. * ^U^ Satanas: daembn fyluaticus. . 

[* J e ^- ?» 2 4- ^ em <1 U0( * Chald. wn^h cotna -caefaries. Oppo^ 
nitur ei ibi ]^m5od caluitieSy fic enitti legendum eflfe , ipfk . t6xtu$ 
Hebr. infpe&io docet , et )t^yao fph^lma manifeftum.] 

Urici \ o cryftallus. , 

-- \ a caftigatus, percuflus, caefus eft. 

; l_. -- ■• ■ •' U 

?^ik-o7.^ > s r ^ , .JS 5-B. M4 fa^> pullulatio ficuum. jffjff. 

^iLo Stella Veneris. -F. Venus. Aes album. B B. , . ,/n \ «^ crumena, marfupium: bibliotheca. 
lnLoos Gr. /3a>/u6g 9 excelfum, ara idolorum. 2 Par. 14, ju .::_. 


. --'..,* 


) j. 1 Chronica: Chroniftae. . . f . 1 r -u-£> coetus .militaris. BB. 

ux>oyxio Digitized by Google * » *8 ,- - - ...... . v ^ - i. # ' . -. - 

l ^ aedificamt* * 4^ a ttte 7v ^4- i6. iftirf. t£-s> ^3^27,40. 1>J£ c. 
a$, 29. A Faem. lO£> A& ao, ja. .P; P. Foeth* U±z> Matth. f, J4. 
Luc.4, $9. Inf. Gea. n, $. Lw- 14,^9. Jfyf. EU>pi. if, 2p; A&M, 
16. JSYAp*. •^xoi) exftru&us, aedificatus fuit. Joh.2,20. Pcuftfc. 
Heb. 2,4. /V. Ephef. 2, 22. -jP/z/j. w*xo aedjficauit, aedificajre rfe- 
cit, machihatus eft, refarfit, inftaurauit, muniuin confolatus eft. 
Eccl. 4S, 1 9. 1 Thef. f , 4 i 1 . -ftiri. 1 Cor. 1 o, 2 j . Ethapft. Imp. ilPet 
2, f : . Ptirt. 1 Cor. 14^ 17. Fcwrm. Ui^tefc Aft. 9, : 50. ' ' 

[* De caripinis etiam compofitione vfurpat Barhebxaeus, ia AflT. 
T.I. p: t66 % f*oj ^q Vi^nu?" 1 ko^A^' \j£ qjlo flWaiiij tt^* 
* ptura cantica coiididrrttnt adverfks (ittocWs) TfoitUisTl' ' r " "~- 
Ujuo aedificator, archite<£tus. Pll Mat. 2 r, 42. Luc. z6 % 1 7. K&. 4, 4 1 . 

^H*.?,-;;- ; • v "'• • - -' - ;. - : ■"■ '"- 

1 1 1 n^ aedificium, ftrudhira. Gen.49, 22. Ephef.2, 2diii rt 4, ^19. 

.W Madc. v±i. ^Afcdtflfeitio, iGiir.i^, 2& ^ : - -^ ^ -? 

? 1 q i?/. )Ajqjud balneum. • \ ■:.. ,"^£ 

Uis> filltV pro fihg. SyrVI. QT. fimper \vtunfur . *=> vet fco TCor. 4, "14, 

Ephef. 2, 2. _^ia Ad.7 r 2£..j£alg£,4,.;L%. ^Cqnflr. *-*ao. . //*«£ 

V^J^^jtfiUii^rtrit^i homtnesj.Mfefci(S, f. Maro;$, fi+ ]&*& <mj& 
domeftici. Prov. j 1, if. 21. Eccl. 2, 7. Sufan. 26, 2?. Matth. bo; 2f. 
Om»es in damo denotat ttifi pa ti ym w matrem firmitias. 

\jj) caj^ Phyjjethla^anni aurium.^ I^jt .4 vermes terrae/ txiol^ 
ofJLortXM. Adt. 19, 24. ]>Z) £ populares , »<bf^kfaktf; ctinterrimel^ 
A(ft 21, 12. U^? £ filii duvitll Mftt/f^, ^8- J ' Wl^-i^cOgitatti 
confanguinei-/: liiaj^Vrac^Ii^ TJkdSKte^yh tion Intiitati ontntr> 
fed qui fponfis magis a fecreto erant, vbi fumma tmtum laetitia, oto 

. qut tdfa-defai^figi&r ad~qmd- puhHee- ttnrbtmhar. v Bxt?*£hpt: Iud. 

O c.z$. Digitized by Google IC6 i_ 

e. _8. Matth-9. if. ad Gr. congrutntiuf. U*-*> *i W-v -* igfil 
" libertati$Y"Mat. 17, 26 Joh.g, ??i J^. A.'r.~nobiles, tiberi, impungs. 

l_ooia£ c&gnati Lyc. 1, f$. 1 Cor. 1, 26- 1-#4* -* cohaeredesL 

Rom. 8> 17* V-*-^-* £J comites. Luc. 2, 44. 1^-»|^> £ ciues, con- 
• *ciues. H Luci 7, 12: l____._o f _S confiliarii. Adtxf, 12. l^u^ _3 ! tt 

t_oao yjj coniuratores: rf aequales, eiusdem ftaturae, coaetanei. 

}_a__$ et __l^V£ filii tonitrui, vel Tonantis. de Dieu fVi Marc. 3,17, 
. ^i» rf ___t-_ _S coaetanei mei, veftrL Gal.1,4. Dan. 1, 10. }&*___ _:_5 

vnanimes, concojrdes. Aff. Mat. 20, 21 _i 27, 2f. Luc. 14, 26. Heb. 

. % II, Jf. - f . #; -.. ; .■■;.-' 

1_u__>. filfc. />/. J_Te> A<JL 21, 9. . '/*. Iaiiitores. j Efiir. 9, 2J". GwA 

- pc a__o filiae vocijm , verbaj. Pf. 1 36. t. Pf. 1 J9-t A&. 12, 22. 1 

Tim. 6$ 20. *SxV la*-_? _____* galbulus, nux cupreflij et nux auel- 

lana. _F. Baccae iuniperi. BB. ]^^ / \b±£> Metaph. nu*, fe- 

. *nen* grpjiynj. PU opa. > f ., < : ; ( ' '! f . "' ;t 

|4io A___ Semen Indicum. Qt quo y. Ftmp*%>p. 140. 2» ;■« 

l_Vj zua i.^ # li?| _______ t/. /«/>. \ 

■ 1 ■ — ^— — — ^i— — — — ^— yi— «■ __^^______» ■_-__-_-»■_-________» ■____m__«m M ^ mmm ^^ 

?1 1 q ampuIJa, vas in quo bibitur. 

i&_______o V_vi» duo egregii iuribiw, variis amitfli ooloribus> rtSbris, 

. et flauis. BB. 

> oo • V) 1 ____ animal reptile. i?_?. 

u__-_i-__> balneujn. BB. ii <\ ./ 

fo .. m » t , _o Cummi, artforum. J?J?. .•._,:*.<_ 

cv^_^x_> viola. v^-sujd^ Um^o , o_eum violarum. 

|o,i 1 n vmbraculum. 11 1" ■ " Digitized by Google li-A-o BAlnearfe».'K rVexillum magrttim. BB. *" -r , 

•Ja-m-o, Gr. faLai^ tyifjs, £xod. 2f, j|. - i. 

i nryn^ dilaniauit. Fut. Ecq1.28, 27. Separauit, dimifit, remouit: 

coiitlirbauit. BB. itthp. • farsm^ 4 lfrceratus fuit; deledtatus eft, 
voluptatus eft. -F. i. q. *v t fl ;<, # jj; \ 

IjmiMDQo agitatio. Off. Mar. 470. 

1 - ' * f > 1 1 n ■ , , 1 ' /„, 1 

I |a*-o fpreuit, neglexit, afpernatus eft. Jer.ji, 32. Adi.ao, 20. Part. 
Prov. 13, ij. /V. Luc. 18, 9. -Fitf. iTim.6, 2. Ethpcu Part. PL 
t^jto? eontemriUntur. Adl.6,1. Aph.U. Fut Ugaj iTim.^ia* 
Matth. ig f 10. lUrV / • 

U» pabulum. F. , 

m ffl o leuis dijjnitate, vel moribus. jB^, ; 

wdo contemptys r fubJL )iimn defpe<JHo, contemtio. ; 

— 11 I I ■ ■ ■ ' ,, ■ 1 ' I— i.^— »^^ 

lyna ceruical> puluinus. Marc.4, ?8* jP/. I^Of^a Ezech, 13, ig. * 

[* Ephraem Syrus T. I. p. 176. de loco Ezechielis agens, fic ex- 

plicat vocabulum: funt amuleta brackiis ipfarum alligata, quarum 

ope eticiebant ex brachiis fuis refponfa interrogqnti , vt necromantae 

et harioli Nafarenorum. Hoc vqde? 

Puluiharis tamen, aut ceruicalis notio aliis ex locis certa. Ephra** 

mus T. I. p.81 dicit: lacobum tapides fuo capiti fuppofuijfe t^»\ ,m 

|Zo f mo loco puluitiarium , quae ei domi matris fuae fupponebantur. 

. Aflemann. Tom.I. p. 186 in nota, ex adis Syriacis haec excerpit: 

jL>, m q ^ 01 ,S viito ^ 1 N ^ toj) oOo-jdd pofuit euangelii 

librum* quem in pera habcbat* fuper puluinar — \ Marc.4, $8 non 
vetus modo Syriaca, fed et ^hiloxeniana, vt notum habet, pro 
Graeco '7T(>owt<pd&aiOv.'] 

>\ m n exultauit, fuauis, hiUris fuit, Inf. Luc. 1 f, 52. PaA. >^S^ 
fuauem fecit,deTe<3*uit. Part. Prov. if, 30. /»/. Eccl.2, 3. /m/;.. 

Oz Ifa, Digitized by Google lfa. 58, H- /'• SPtit. Jffftn^l*» fbiil&tfp. Z*¥*4 - l**tttu8 fui^ 
~irr ddictis *vhrtt ; fbartrtr^rre perftrfns * eft. Sap.7, i'2. ~Luc. .1 f, 19: 

Rom. if, 24. -Pflrt. Judith 1, 12^ Luc.*6,-i*9, Pi. At&7, 41. -. Inft 
,,lfa, 6,l, 10.Luc.if, 24. i«r/?. Luc. i2 A v.f. Qal;4, 27. Fut. S$>»2»<u 
r Luc, i-UZh H§b, : i i,2$\ ^p^. '<&<*&) oluit bene^ odorem fuauem 

fpirauit, aromatizauit. Eccl. 34, i6j. ' - 

fcn i mn 1 5a*nz> fuauis, mitis, iucundus, be^ignus. Prov. .14, 23. Mat. 

ii,jo. j.Cor. ij^ -Pi. v 2SairL,L^^ProJkr.if, i^aCac iS*-ih 
. Ephef. 44: $2. FoenL te^P EpheC y , a< Plur. )&**&* Roro.16,18.: 

. Prov, iif, 26, ^ ;ii . ; 1 

U*^nri& aromay vjog&eatim. BJat,2$, 1*. Lwt<7* J7- /V«r. fom n 
Cant. 6, 1. Luc. 1, 10. 1 1 et l^ioao jif. Cant. 1, 2. c.4, 14. 16. c. 
f, 1. Sap. 2, 7. rf livivim^ yfriw. et Poc. aMacc. 2,jol 

fcocaa aromatarius, qui aromata vendit. l ^Qffn ^ thuribultim. J 

t/os-umn fuauitas , Jaetitia, benignitas. A<ft. 1*4, 17. Gal. f , 22. -/ff. 1 

> Cajit;6, j., Rom, i,r, >2. , 

fcaata rf .j^QfiDQo iucuriditas. 1 Par. 16, J9.j Conuiuium. aPar. 1, j'. 1 J. 

4,,,i lV) i r^ ^ temperate, fuatiiter, bemgne, libenter, Sap. g, j. Eocl. 

v i t 1 , ; 12. -M«rc,6, 20^ '«o- 12, 17. •■* * * 

bacasiip odoratilBmus. Expd. jo, 25V *' ' : v ' 

^ yj ^ nw . o » Aflemano iudiqe in. Bibl.Or. T. f r p. 327. jag- nomen 
eft idoli, in vrbe Haran culti: mihi *£> prflsfixum videturac no- 
jnen ipfum numinis ^n» decepit (Satanas) Haranatp per Sin (i. e. 

\ timam) ab IlaHnenfibus pro Dm cuttam^.t .'.... ' :,.... 

«jSl-Ixdq—3 :puer aetate grandior.) J? B. ' ^ ». i . jn«.a fpreuk, -cemtemfit, eondemnauit , ^vilipenditi inuidit, faci- 

lem praebuik jPa/f. t ffl Q Tit.,2, 8- 1 Joh.j^ ^o/zi. JPaA. i-JiLo 

. * * . * ) • * * Digitized by Google Id., Gejuo^, |4- PWl.^j Q f *.<Fsfc C*iit.g,i. Jt incafjianft. /£<% 

r^^l incarnatus eft, contemtus eft, 

i r* 1 ^ ^"Contcintuy^viTO ? delpectiisr~ ~ 

Mi m q v> contemtor. j\dl. 1$, 41. 

Pt— «QwO contemtio^ irrifio. ' * k "' '""' 

« • * *- ••.*••, * ' •■ 

]Zofr*ino Id. •* ^- • - ■ - 

# .. * t i 

| /n , i g m a v> audacia, contemtus. fybfl. Pf 7$, 6. 
*• » '. 

U ^/ ifl»..caco^ iJCon.u 26. Eph.6, f. 12. Heb.a, 14. Jif. Lev.16* 

4. aCor. ij£7< Gal.4, 13.14. HebVij, 11L 'ccu&i]? 1**» can* 

« *" ** '•'» * -' ••* ..# - *i " * 

• lacera. fn #uCn L fcap' caro macrsu 

?fih »v patientia ih aduerfis. 

- |*jfflo carnahs. J*. ,, 4 ; 

- * * # . • • ... . i •■ -^ 

j/q, fr jn .ir»flp^g incaiviatio. # .. ; v .j^ . -i..,:i \.\ 1. 

^Axao \*va juserbd. Pl.\ia& Prbv. ito, a6j l&^' Hemicrant*.'; 

I^Sjftrn Afpatagus. F* % ^ ' * x 

Wi lll l l M.i ! . . T » ' 1 >' * • 1 ' 1 1 l ■'» ' ■ » !>>■■■ 1 ' ' ' * . 1 11 I U W ■ 

$taco ampulla», ,€$ii£. .. f*oo6»p vas: fiBile * T itreum. 

iLfli o po(t, ;retro ^ wor* notyiniun fmgulatium njfixu habet. ftms^ 

;ret?o, retforfunj. Joh.;*8|>6. V ' - 

Sta^ ^o a tergo. Mat^h/9,^0. Hiqc 
hLatz># retrogreffus eft, terga vertit. 4 

ru^^asg retrorfupi. Geu. 9v aj. ^ .***$, fctop Occiput. 
Ud} fr, (fr.^v. res^quae afponfo ad fponfam -mitthjntur: " l %l \ ' 

1 s 1 s^> et ) » i S, ■ s r> vox .^moena, pJacens^ *i : raucedo v^c]?. 

Etfweh. Pattuip. WnMV&> intu t mefce|is. c 
]p ■ so ■S ,s r> tumores^ inflationes, byil^. j^^, 

O 3 l^^a» Digitized by Google IIO ^o 

fv"s>U Id. et gurges aquarum., Pl \ &=&s> gurgttes aquarura. F. 
)'.v^ clamor. }£**£> albedo verticis. . . 

,^=>f terruit. Ferr. 

fpl) (Ethpeh.) elongauit. BB. Aphet fp\ peregre abtit, vel j>rc4 

fe&us eft, longe abfuit, peregrinatus eft. Luc. 20, 9. 
r±z&> / tf ^*» remotus. 
]^qd longinquitas, diftantia. F. 

fc^p petiit, rog&uit, quaefiMit, requifi.iut. Jad. 1 3,^8* kuc. 13,, 6. 
contendit, Gen. 30, 8- jP*f*. Matth. 8» f- -Pl- Marc. 1, 36. Aff* 1 
Cor.4, 13. * jFbfw. 1*2*» Marc.7, 26. PL ^o Mat. 28> f* Jnf 
aPar. 20, 4. Marc. 8» 1 1- -&»/>. Adl. 9, 1 1. -Fitf. 1 TheflP. 3, 2. Mat^ 
26, f 3. Ethpeh. ]^A requifiuit, examinauit. Ezr. 10, 16. #. re- 
quifitum, neceflarium elt. jParf. Matth. 6, 8- -P/- c. 2 1,-3 tt 2tf,6f. 
Jb/tw. U^Aio-Lud. 10, 4& i>/. Mat.6, 32. 1 Cor. 12, 21. 

[* Aliquando et fimpliciter, !/o/«if. Chreftomath. p.62. Pauluf 
f^^j? U*o i/o/tf# ibLconflitturttpifcopum, vbi ex ferie fequenttum 
nulla emphafi de mera voluntare poni videtur, quam deinde mutat.] 

1ft„sl T* quaeftio, difputatio. AcJt if, 2*7 rf 2f, 20. Tit.3, 9. 

l/ns^ petitio , precatio , oratio. 2 Cor. 8* 4- Heb. f , 7. Af P£ 6, ro. 
Rom. 10, 1. PU ^oEphef.6, 18. \lo±z> iTim. f, f. Htnc per 
Apoc. nsn^ in obfecratione, obfecro, quaefo, quaefumus. Exod. 
32, 31. Deut-j, 24. Jud. 13, 8- c. 16, 28. Neh. 1, 11. Jer. 1, 6. c.4, 
10. c.14, 13. c,32, 17. Dan.9,4. fic Au *-*JJa~j tt *-*-£,-* 

Xj&>£>j~ \a& precator. Pc*o precatio. ?te£* filia. 

U*j? ' f A ^ Q cerebrum , frons , tempus, capitis pars. 

Ul=> fortis, potens. BB. \am pilus mollior cameli. F. Ik^? 1&*o 
appetitus, concupifceatia. ' Digitized by Google fr fc i fi s -o uvae acres. l ■ ^ r * * •• v 1 *> ^ Q pilus cameli. ^a calcauit, recalcit^auit. Deut.j2,iy. Pah. ^^ld. Inf.o^u^ 

A&. 9, f ft 26, 14. 
j^^d calcitratio, luifbr * 
K^oa^ J^qo conculcatio, faltatio, calcitratio. |oi!i* oiA^os> 

plaga Dei. l^oa miirifter facrorum, diacojius, pcc. Chriftia- 
norurru BB. , 

1 n ■ s o jraucus. Jl '.„ V 

— k_-: _ _ 4 -, /v >' . , ^M^„, , -;-nf ^ L^y 

feo nupfit: fc concubuit cum vxore. jP?. |J1^> nuptffs.' FoetiC 

\(\\ * \~ > nupta, maritatal Gal.4,27. ~* 

^/ V^ dQijiinus, mtfritus. Joh.4, 17. ^ Mat. i, 19/ P/. Jolw 

fco? ^ibL Vitricus. 4 ; - 

l*v^\sn inimicus, Mat ij, 2$. J9. A/ Mat.ij, if. I' PL I^Ssp 

Rom.f, id. Phil. j,ig. jjff. Mat. f 9 4^ 
ffon^Syy imnricitfaJ Lufc.2j,w. ^0.4*4. ; 

1% fcm rf t*r*e '"<?• -K la&ator, aduerfarius. ^tf/ Pf 11. *. &> a 
antagonifta, aduerferius. Ifa. fo,8- Matf,ay. jiocWo finitimus, 
firiium accola. PL aPar.i^, f et if,ijV ?oVo £ confiliarius. 
Ifa.40,ij. Rom.ii,J4. pioaoo Aethiops. ^ 2 *» locus ad 
quem marinus fiudhis alliditur, iittus, fcopulus marinus. ^uo £ 
cenfaederatus. PL Geiw^, 15» .-< ^**^^ *k>minus coelorum. In- 
! piter. 27Wacc:6, j 2. * '-f l J :- ^. 

[* /wrm efTe, ex hoc ipfb loco feti^CDnftat, cum hic ipfum 
Asoi nomen in Graeco legatur. Occurrit praeterea in A£em. fi.O. 

T.L Digitized by Google T.I. p. 527. vbi Jacobus Sarugenfis narrat, Cafrjiis (Har^n)/^to*^ 
^xt ^i^na.^a^ id..vfiro iain elt- .faigm^qiltujn fuiflej 
]A^o___- frudtus immaturus. PL V.c--£> uvae acres^ J?. 

t Jte£ (Pdh.y coiitudit, difTipafiit. * Ethpnli. Part. «ny^sp yohi&bat 

fefej 0/. calcitrabat, qs. i.q. « & ■ s ^ A--o Marc. 9, 20. __f/jf /^«»t 

«nsoA?r>« v. Var. Itftiones. . •■ ' . 

[* Verfio Philoxeniana de conuulfionibus epilepticis vel daenio- 

riiads-prtf Graec<> &7t'a(>et&\T& ponit, Mlrc. 1,-26. 9,20,26. Ltic. 9, 

39. iam in .Pael, iam in Aphel.] 

]~n sn~o contiifio. ~ " ' ~ "'" """./"" ~ ■'"'" 

lAnSO^ ia-*© aerumnofus, Sap.Zj.i, &- QOHtufio ex Pflfu, JF._ . 

■ IWr?.. — TT^ L| >: ./( .'V * 3-.--'/ ■■:> ■■ ■ — ~ - — " ~ " **> 

i s n racemauit, reliquias quaefiuit, fpiqilegium fecit. JTftf. Lev.19, 10. 

.iReg^i^, 10. Ethpafi. Part. JP/. , v t __oft_g racemantur. *Reg. 14, 10. 
?} . sn p fpicilegium, racematio, excuffio oliuae refiduae. Ifa. 17, 6. 

Num. 24, 22. Exadior inquifitio. .,■•'"': < 

P iSnY» racemator. Eccl. *?, 17. 
Jh^-> animal, frc^. A*r£w rf gravien aepafcens. Iumentum. Gen.1,24. 

Pf. fo, 10. Adl. 23, 24. 1 Cor. iy.4 59. v }<4°*^? repugnantia. F* 
yfr£>4 obftitit,;r?pugnauit, f&p^fadjtysefo ferociitj, ftrtUe fecit.i?2?., 
r» i 'iy* ferus^^flfefatus^immitis. PL r z Tinu$, 3. , 

IZoHt^» fexitas, imr^anitas. jBar Cepha. 

' - — . " I l_l _-____^__^— ^— — 

^ V ^ horruk, timuit*,' formidauit. ' S ' % '° ** ' : • '' • 

|2fiS_g horror ,\imor; T formidor^ Temen, 'fementis. ^/i_d__ n Icf. j&i?. 

^___i___taoo Buphthalmum. Iraoa? U*->ot flos ^Alhennne. /?-4/^m 

db ,PL Aegjrpt. 44. /-|jar__bv > ,-, « /, , ,i. ..\ *i Digitized by Google .ro <>> atua v vd<*itfo aJHrop$tu : vami-H & -fufflatio igrtis., ##., ^ T 

jjo^) (Etlifle.) XubtjJiter iii^uifiuit, cribrauit, coluit relighnem. ' L 
}$f?& : luftitia, et Charicai. B'£. ' ■•" y ■?-■ «.".<.- -i < --•- ^ *" 
l^o imbecifhis.' Maceh' ;: "" ; ' •'--;.' :'■ -'^' -\ ■' ,i 
)Zcy^ imbecilhws/ MacritUdo, macies. ,! '- * * ^ : ' ~V* 

^l^-a exquifioit, inueftigauit, ; fcrutatus eft. Gen. }i, 3f et 44, 13. - 
Deut a£ i£ '4/T'l Cor. 4, 7. Deut. i^, 14. -P***. Prov; 2f, 2. 1 
^or.i, icE /«sp. Jph. : ?»>;#'. vF«'. Etbp^xxiegiZCh £ Park .1 Qbr. ' 
14,24. Grr.tfi «Aiy^tflu. Pa.-*& Id. Ethp*.-*J*$ dimiiwtus eft v 

Iti^nAVo conquifitus. 

(jo^o fcrutator , inueftigator. ^P/. JujL f , 1 1. 

l^ inueftiga^ , v ^ ,; y . w „ „, .- , / ' x i^ \, ,^ 

lil_o Id. />/. lila* *.<•.'..' - 

|/q 1 ^ y> to.Id; l^ao follicitudo in jiegotiis. 2*. 

|L-o Gepa. Pl Nutn. ii,f. - ; 

^Lo Bezaleel, -tf, <£ V*Ss. <*-**& vmbra Dei % Maritus fuit Miriam 

fororis Moyfis. Al. i.q. 1taSs? ^ojp congregatio Dei. 5J? A , 
• i^.N^ r> TripudianiJ prae gaudio.' j5-S. * A ' 

£* Manifeftu? Barbahluli error, de.Syriaca Verfione.comicientis, 
non infpedis Hebriipis. Sumtumsox, 1 Sam. io, 2. vbijpraJIebrai^ . 
cis, jrmenks vik-fnmhrttrrr Rvthil az nxh xs in Tftkfnch> -Syrus lwbet 
>-Xi ^^ £> — — £*\ •m^-iV; ]ou Eft ergo nomen proprium ?;uiit 
priefixo 3 , [ per f errorein a T Batba^liilo- liuc relatum. Admonet nos 
exemplum, no» nimis ei credgre fcrtiter.] «. . 

1 1 •■or> lucefna. PL Ajf. iPar.ag^if- It- cucumeres longiores. BJjt. 

■ — ■ ■ . 1 — ■! *r; 4 .ii ii j" > — " i '» > rf^tt** ^ i^a j Digitjzed by Google t%4 ** s* 

»3-o «fefefeitj- diminiitus «ftjinfirtmis/ infirtnatu* eft. ; Job 39**4: ***** 
37, ig. Pael diminuit, breuiauit, minorauit. Deut."4, i. Jud.l.Tj.* 
Pf. 8, 6 rt-89. 46. Ethpa. diminutus eft; deftitutus ^efti deiedus, 
in ordinem redadtus eft, G. jfon. .tfwn..a 6, j. 4. Jud. 16, 6, iCor. 
1, 7. Judith8, if- > r oA - J? vt in ordinem redigatur. 
p±>. ]U$=> diminutus, a. Pajruus, a. Minimus, a, aetate vel dighitate. 
"lCor. i*,z8- Gen.32, 10. c.41, 19. Vilis, deterior. Matth.±, 6. 
Joh.z, 10. Humilis. Prov. 14, aa. Plebeius. Jer. 14,1.9. 

[t-*t— o minut» fenfu arithmetico. Chreftomath. p.69, lip. yli. 
]!,w f&oo* pgo \laoi ^*j-V* tntnfet ofitoy toirm 080 ditbas.'] 
*$La Bofra. Ifa.j 4 , 6. ' ' j V ' " ^ y ' ' .. 

?i^_£> defe&us, imminutio. 

[^S-o part, particula, Chteii p.\ii. lln:T4. ^so fcLi.1 b^g 
HaIso -eiojoo? particuta exigua de faf&it eius praecbritJ} v ' : •;', 
K<La defedtus, deMum ; menda. F. * ; <* v ^ , 1 ; 
[* Exempli Ibco efto: ob prects Ephraemt condonat Deus ^^ 
merida^ feu, peccata~n6Jlra."\ ' \ "~~ *"" " 

)2o^jJS paruitas, minimum, res minimaj 'decremehtum. iCor.4 ? J 

rt\n, 17.'; fiefe&us * Jer. 14, 1. fafc^j^ ^H^? rffcaos* temperim- 
tia iff yidlii, c ttf' 4oferie c tas.""ftc^l: r i6i T7Tt9^ 'JBJ&: " ' ;' 

[* Nempe raritas pluAiaei Hebraicura rma, de quo vide Sup- 
plemen*a noftfa nujn.277.]- 
Iuj>)i iyfl .paulutum, rainus, parce. 2Cor. i2 v if. 

«^ tineis erofus eft, ( , : t c> ^ ^ : _ t 

,.<> [t^qrfax. .A£ B.Qr. T.I, p.ji*. ,Vide,Jbi prp ftabilienda 
fignificatione locum Gregorii in notis fubiedtum, ct coaier, 

]ninn tineis erofus, eariofus. Sap.14, i^ — '- — — : 

• |/nfnno Digitized by Google »** . •. . 

yoawaaa caries, at,*#tto, ext^nuatw. [...-.,.., ,.• , a 

laao Id. BB. 

^l n ", teatauit, probauit, explorauit. Heb. /, 9, Part. iTheiT.2, 4. 

P. P. Rom. 14, 18. aCor.8> **- -W* *+** 1 Cor. u, 19. iwp. ff 

26, z. 1 TheflT. f , 31. Ifofc- Juf 7, 4. Luc. 14, 19, Ethpe. «» n p 2| 

probatus, exploratus eft. Job. $,4, J4. ,* Pet - *> 7- <**?• 1 Tim. j, 10. 

Ethpah. \*?}A corifiderauit*, contemplatus eft. iReg. 3, 21. Par*. 

Gen. 24/21. Rom.4, 19. PL Phil. j, 17. Imp. Jobjf, f. Mat.'6, 

z%. Luc. 12, 24. i^irf. Geu.42, 14.16- 
)!*£> probatio , exploratio, experientia , exp^riitieujtura. Ro#i, fi 4. % 

Cw.>M ; J lt, »l , :4 2Cor. 1,^. JPhiL^iz- t 

1 " # a cujex. P/. Matth.2K a 4- . .. , ; ^ _._ 

}ftinn Leuce. ^jff. 

Uoqua planta , germen ex graoo ortuoi. Baculus. * /!, w/ i^L-o inueftigauit, inquifiuit. 
j^La rf H-^" iriquifitio, fcifcitatio , etploratio. F. ' . ' "' 
] ]* A grex boum> bos. Abfotute fignifitat ^ gregem boum; rwm /fcw. 
ficandus efi grex atiarum aniffiantium, addendumefi nomen iltafunn^ vt 
notat *¥.' Klarc. f, ii.ij^ Luc. 8, -J'i. JJ- ^ £°* pf - *> 8- iW 
p/ . Uj^o bbs fbemmd. - - ? , ' 

] ! * A paffibr bdum,*l)ubulcus. JR - fr 

X/ )l* HUus.' Luc. 10, 6. iTigLit 2., V& Joh. 9» *° * *9> **• (J<« 

Afi +* ajfuoat papttuo voialem%. vt ^ filius meus. Gen. $7, j J. 

Matth, }* i^. *\ - — : ,.. / ■ - • - - 

[^Nei^pe, * *oa gmnt, qnamt. .. Vide Supplem. ad lex.Hebr. 

»um. 28^ Pluraiem, Cip!/ i«^is*/s. ^P/ .adfqifcit >. ejx He- 

p 2 braic^ Digitized by Google Il6 ■-■*b- : 

braico tt , Arabicoque (^l, #P." ^j^-fc*. •"Heih et facit ftqoene 

?K^ Lunaticus. Mat.4,i4« i7>if-' ],*? £ Verrucula. \1<M et ]A>4& 
coeflentialis et aeternus. fcp? £ filiusperditionis. ?*4 £ indigena. 
fcoma £ thuriWum. .1*s^ £ pakiceps eiusdem catnis , eadern 
carne praeditus, qs. concaqieus, M lfa. ^8^7- ?*j^ ^ fpurius, no- 
thus. Deut.32, 2, jz^£ Pe*a quaedam. B B. \**^J> Na - 
fturtium. U*jo> £ Poftilena. h^l £ adiuuans, au*ilians. B B. 
^» r fttmn««Kv : Lev. r H,^7.?«. ^ £ thoraac. 1 &» £ libar 
ingenuus, nobtfts: T PetA, f 6.* '\ l^oioA £ cognatus. * Luc.i, {%. 
fcoo-* £ eodemmet die. Deut.24, ifl Prov.12, 1 4 6. ?Vir> t ^ £ 
colladaneus , g-t/yTgo^oc , Ad. 13, 1. U-> £ Homo. Galat. 1, 10. 
)jqaj homuncio* homtmcui». focp £' tragemata e* mtifto «o&o. 
"lijj £ digitabulum. ?*cu £ pra, fimbria. , Pf. 1 J2* 2. "bra veftis 
iuxta collum. <m»%n £ i.q. kJou». Ijoqjo rf ? *>n i t> " Jentacu- 
lum, •W^iij #wi j?q/Z horamz. futnitur, vt qui in mtridit 'l-to*-»-, £_* 
i» vtjpert )Z.QX*h+> dicitur. F. Qbys dijirnps, ?!?* £ particeps 

_. confilioryfn et wfecretp*yn\, fepre^ri^.; ** - . |^* itf/, ,?Aas3^ £ qtpti- 
yus, concaptiuus. ?ta— • £ Antemurale. .Jf&,2>6, \ e \ f _ ^Aa* £ 
equus mirae velocitatis. oiAS* £ iJlico , ftfttin}, E#ech. 2j,4<i 

-7 Sap.y,T2. iMacc. ir, 22. tantum cum Aff. )&xxMJi&6& humanae 

•j • , • •• • 

* naturae aflimitio. Rif. Scver.* Pafr. ' • « r ; * '• 

{* Nota inprimis loctfm-, vbl qwertilibetiin^enuum, feruo bppo- 
fitum denotat, iTim. 1, 10 ?^Im t_ja_o Jpx s .qui haminerr lihtros 
; fiirahtur. Quin et latiUs, negle&o etyriuH att monutHiffos tifansfer- 
tur> vua cum fuo foemiitiiio: -iMmMbLio» fj -:>. Digitized by Google omnem animam Judaeorum, quam abduxi in feruitutem ex terra Iu» 
datae, gratis dimitto liberam. 

Eft et nomen proprium fluuii Syriae, Eleuthcri* nunc, Nahar 
el Berdy i Macc. 1 1,7.] 

[** Quem nos dicimus confiliarium regis intimum. Exemplum 
vide chreft. p.41. lin. j. Latioris fignificationis, confiliorum parti- 
apsj habes in Ephraemi T.L p;6o. ad Jef. 24, 22» &oZt\5^.U»oi 

. lio* oflfc t-juua -^ioio^m ^o AJJyrium inmity eiusque focioSy tt par- 
ticipes confilii, qui>congregati erant, cogitarantque matfl et tnteritum 
Hxerofolifmqe^] , t r 

[\ Malim, foffam> intejligere , nec ad »» Jilium, referr& ? fed ad 
i^ extra> atque ad literam veijtere, txtra murum. Thalmudici quo- 
que rxvw *)$ habent, interpretgtione dubia. Ponit Syjus J$Qf jo 
pro ^n, de quo vide Suppl. lex. Hebr, 1U720O , 

]^p (J%fffi.O fiUa. Luc. S> 42. (JonJl.Geru 11, 29. Marc. j\ 42. jif/i 
Mattli. 9, 18- Marc. 7, 29. . . * ^ V 

)xs) Zjo circumcifio. It. caruncula in interfoemineo mulieris excrefcens. 

, fLu £ annulus. F. figillunuannijli. BB^ 1-W ^ -^ a<Ta$vha>fjia 3 
vitiujn oculi. lt. r Botrus. ]l£a» $ Genus mambu. Avic. I. p. 182« 
/. 17* Ar. PUmp. , A fudor, vel gummi quod colligitur circa fiftu- 
lam marinam. jAxaa o amidlus, mantile. ?i»N a parifthmia 
feucium, raiKx liriguaej it. vlcus in/illa. i^D.£*digitabulum. \k>£> 
fonu$, *cho. Detnde ]4z> efl etiam ouura. Luc. 11, 12. P/. lAxo 
Deut. 22, 6. Ifa, 10, 14 jt f 9, f. 

£A1& -hic fcdiicid efc fc* aufr 4^ compofita, non omnia quidem, 
fed quae ad Caftelli lexicon adnotaueram > 

M f-^ et cdiitradtiijs t + \\ A homo\ x £riiis'iftud^a Caftello 
non notatum, • fortafie quod himis"hotuto. Centies «entiesque 
occuxrjltai tirpni cujuis J^<auna,;.^uam Qfepauffam ex^ispla ^oaaddo. 

, P j Id Digitized by Google 118 ».a Id vnum adnoto, Syros ne aliud quidem hominis nomen haKere, 
quatn hoc, quod proprie filium hominis dicit: vndefit, vt et ponant, 
vbi de primo honrine, patrem non habente, loquuntur, nec vero 
feriores modo Syri, fed primariae audtoritatis fcriptor claflicus, 'iiw 
terpres vetus N.T. Vide iCor. if, 4$* u^d \mj& >o?| Adamus 
(fi verbo audacia detur) filius hominis i.e. homp primun Hinc et 
verburti faciunt ecclefiaftici fcriptores, 

««yft/j homo fafikus efi. In vita £phraemi> T.I. B.Or. AflT. p.fr. 
1, 14* a£/ft, ttf abnegmus conditorem cocli et tcrrac, ^xokia ^i&voj 
« • nn/j #«f fiq/frw redcmtionis catiffa homo fq&us efi. Ab huius 
verbi participio fluxit , quod lexico iam inferuit Caftellus, 
lZojL»jjoAir> incarnatio Chrifii, quamuis ego malim his fcribere 
vocalibus )A\vm ij nfco , ad analogiatn aliorum a participiis orto- 
rum. Vide grammat. Syr. §6. n. a. 

]tfj jo quaere fub W *£>♦ 

l^o^a *o yJ/itt/ quercuum, i. e. nobili ftirpe ortus, quaere fub Ua^su 

]J&&i }£> filius fimilitudinis i. e. fimitlimus. Ephraem. T.I. p.46. 
lin. 74. vbi Lamech vidit Caini filium/ ei fimillimum, vt ab eo 
dignofci non poflet, o u Sok)? $o oip ^m. Quanquam hoc forte 
omittere potuiflem, nam et in aliis linguis fic loqui fas eft. 

*nuiȣ<n *o filius haerefis, i.e/fetitarius, affecla haerefis. ^Ghreftom. 

P-f; ™*V 
IjlIs *o j5A«x naturae, i.e. eandem naturam habens; vox ecclefia- 

fticai, in controuerfiis Neftorianorum et Eutychiaftorum nata. Chru 

f * ? 

ftum Neftoriani dicebant, ^l*? & fiUum naturae nofirac, i.e. «a- 

tara* nofirae participcm > quod ad hlasphemias aduer&rii eorum 
ablegabant. 
lizkL» *o //&/ hacreditatis , non foliun haeredem, fed et «cohaere- 

dem dejiotat* yt Rom, % % 17. vb\ adeo haeredi (14-*) opponitur, 
Vm^o ^oaiiI m£>4# **i^o igCSfe*'-!^. Sic et Epluj,6. atque 

1 " a P u 4 Digitized by Google 1 apud Ephn^mum Tom.1. pag.7j. infima, vbi Sara verter dicitur, 
♦ \ca\ ]opi l&U* js^ llfia* « at Ismael (ancillae filiiis) cohaarts 
fieret fiHo ingenuae. 
Ul^o io tonfiliarius. Cfrreft. p.41. 1.6. AA.2f, w. Fejlus cotlocutus 
cinNv* 4*jjd jo^ Gr. fivvd rov <jv/jl@qvX\ov. 

v of^ ^zVz j» g«* duplicem haereditatis partem accipit. Ephraem. 
T.I. p. 7 /. 
. \jp*i io filius pardoriim, vel 9 digridum , (folent enim haec non- 
nunquam confundi animalia.) nomen Dei, in vrbe Haran culti, 
Aff. B.Or. T. 1. pwj(27. Baijchi, vtrvideturi Afleraanci, suius cur*um 
tigre§ jtraxifle fabulentur poetae. ., . 

I^q^Ls ,£> qui haereditdiem cum alio diuidit. Ephr. T.I. p. 7f. 

ofe^^ ^/ proprie paktiniy palatini autem Syris, magnatcs, no- 
biles, aulici, viri infignes dignitate et honore. Gregorius Barhebr. 
Chreftom. p. 83. lin.-8- ~Sn>-«t -«onnDSD- Chaldaeis magnatea fuhu 
(BuxtbrfiMetf.p. 1741) ict.pwbot *» Rabbiius,(Rafchi ad H|of..£, 9.) 

feoio z*a (filia foederis) virgo facra. Chreft. p.2jv \ 

^aikD ^ fyncellus (vide Sviaerf thef. p. 1074) Chreftom. p.6j. 
U-m fro (filius cufpidis, dzpcns) coactaneus. Dart.i, 10. 
t£*L*2 £f qai r <ktn atio haeretica eadem fentit, focius in haerefi. 
Chreftortl: p. 9.-8b.J ^. 1 : 

poja rf pojo^o filiolus. 

IZoio et IZqjZojo filiatio. t/. rf fco. 

^ajoZjo fillola. JP: . * '" ~ ~ 

|^oa puerpera. p'f„f Targumifiis ja^t^aoroi^a Philofophi 

Genriles, a coetu Chrifti alieni. 
]i-& terra inculta, defertum, fylua a ager. Matth.?, 4. Marc. I, €. 

Rom. ii 9 24. * <...•!.:.. 

[* Item, 

Digitized by VjOOQIC 120 ».* . 

[* It«m, extrd Vide. exempla fkt multa, hc N:T. colleda, iri 
Schaafii lex. p. $±. quod Jiolitn defcribere. -Hinc ^io *4^>> vbt 
ecclefiae opponitur, et hominem extra ecclefiam denotat, et etu- 
ditionsm jjrofanam, vt, philpfophi^m. Chreft. p.109.141. explica- 
bat quaefliones, taik ^io o| ^Z^ ^ ecclefiafiicas , Xtheologicas) 
aw* profanae eruditionis.] 
\*& extprior, extraneus. Mat. 8, 12 tf 22, 13. Heb. 9, 6. /V. i-*V-^> 
Marcr. 4, 11. C0I.4, j. 

[l&ijo defertum. Job 18, 17. ]^^ **©}, VSfi> Tfyw /<**** - deftrti. 

; Sicet Arabs ibi^yrum intellexit, Sua^A-N verteijs, cuius audtorita- 

tem addo, quod male Gabriel Sionita j£**o in ^Polygl. edidit, crea* 

turam vertens, ne bono quidem fenfu.l 
|t— jf— 3 f.p. vici, plateae, femitae. zMacc. 4» ?. Luc, 14, 21. Aedes, 
' arces. Prov. 1, 21. 

|Wf^>/ Mr» fimplex, puius , mundcs. Jer. n, 19* Rudis, Jud. ji 17- 
\Pi Confi. Pf.7*>a- 
Jio^o puritas, fimplicitas. Adti, 46. . 

Mqjd mundus, purus. t/. rf ]»£>♦ ,- 

\}\J> ftridor mpjae. Jl^; ^ pulueres cojt^tufae. Jfottar.14^. 
U^=H-£> barbarus, extraneus. iCor.14, 11. Col,j, 11. PL A£t 28,2.4.' 
6. Rom. 1, 14. 

• a r r ' * 

^Z c u^o barbaries. , . . , 

tfo£>Z] admiratus eft, obftupuit. **' *' 

}t» creauit. Gen.i, i. Marc % ij, 19. jEfW. ^r^? creatus eft, iCor. ir, 
9. Ephef.4, 24. Col. i, 16. /£. elongauit. JBB. Pah. -*=> creauit. 

. Ethpah. *+\z>A creatus $l\j fi. folitudines incoluit, feceflit in fo* 
litudinem, folitarius faftus eft. ,\ Digitized by Google ».* 121 

UL^ t ^>\^D creabilis. .V 

fc-jL-o *f l %±o\~£> creator. rPet.4> 19. -^f/. Rom. t, if. 

]£~»r-=> creatio, creatura. Marc. 1$, 19. Rom. 8, 59. PL ]L*'& VCi^ 

_j*. Rom. i^f. Heb.9, 11. ./*/. Aft. 1 7, 27. Jac. r, 18. Efl etidm 

» l^u§p creata M /t. Qenefis. JK ^ • Mr» Idr , K?iS> rf ]<*?*o^ M # , 

l^jp-o c. ii tremefadi. 

Mcls daftans, loogkiquuss #. longihquitas* diftantia; tf. iii&um»" 

ftofea. v. et nix / 

U-j]ofejD*rt U*-Jci^p ^ryronia. ' " 

^ofoj-o Mufeus arboreus. Ji Avic, tJThna f.\%%. U p. Ar. 
uxL-A_jd]oj-b Eraflica soeleftis. B B. 

12ok-o Nux Sfabiflae, iuhiperus. BB. It. ramentum, fcobs arbo- 
"rum, J quae ferra* fecantnt. f.v. ti ^Ttt mx '* 

Jf>o)wt> jfiriareus. BB. •; •' Y>& Heliopolis. Nouar. 301. 
]^> iputetfs. v. ^HX' r - ; i i j - ' ^,, t» ' ' — '* 1 * ■ , , : — r*- Lp*£ t>.< ?«. . 1 sool£> borax, r nitrum. B B* 

i^o rcaialis. <BB*> < .'>•■'!. hj-s grando. . * . „ - - • 

bj-a grandinatus, . albo et rubro diftmdus, maculofus , verficoJor. 
iReg,M^iQ* PL Gen.31, 12. \u$ riiam Emblicae, myrbbalani. 

poao pardu^ .F. ^Mulp^ quo^vocabuloi* hqc fenfu vtitur ttiam Ulpianur. 
,a_ift_£» .plauftoum.tt . .-.. . .,.!". ^ . ' t. ; 

|6-.?j-£> clitellae. V- ? • •• ° -'i- j •' . ^ "r 7 ^1 Tp — ; ' . :.:: ■ , ' : — f > ' : ■ j t* , » ■ ■ ; ' ; t ■ ' , ' *. * t -> iwilOTjO Digitized by Google 122 * » • 

c£»l>cm Ijoijo^o medicametltum Indicum. ^5. )it£> fulci fementis. Ij?i*4 fabula, terebrae. -fi^ 

JjcLjtj-o Tibiale. i Sam. 17, 6. 

j.J_*#fr_o Jiircus, dux gregis.- • Ui\Sm«Y> |Ajl^^ pullus meptus ad 

equitandum. \ : * . ■; 

ln n 1, jli-^ nn a ■ ft n medicina fanatiua , corrupt. ex Gr. 5tgo- 

— — — ■»■— — ^— — ^— — ■*— — — — — ■ 1 — — . 1 . — — — —— ^ 

>4-o genua flexic, procubuit, concidit. Jud. j*, 27. Mat. 17, 17 rt 27, 
29. Ropi. 11,4. Proceffit. Sap. 14, 16. PartPL^s^ Mat.if,r9. 
Foem. x z>& Exod. 1, 16. Aph~ y&) genu fledere, procumbere fe- 
cit. Gen.24, 11. Pah. r & Jbenedixit, Genef 1, *8- Marc. 8, 6. 7. 
Luc.2, 54. PaH. <#£&> Luc. 24^.5 1.. Adt. 3,26. Pl ,Lflc.«a.fr ;•.££, 
,/?/. Jac. j, 9. 1 Cor.4, 12. J\ «R >.*£>*> benediftus. . Lucjyj^i. $8 f 
- Ephcf. i;y. Fqm. Luc. r, 42. *- Jnfr qz^d Hetc 6rr^~lmptr. 
Luc.6, 1%. Fut Heb. 6, 14- Ethpa. ^2) benedidus eft. "Pari. 
Heb.7, 7. J>/. Gal. j, 9. 2ta. Atft. j, 2f. Gal. j, 8. **. . . 

[* p|^D benediSuSy ex vfu Judaico aliquando idem ac Dtu>L 
Utafc. 14,61. "pjs^ oip~, Tn vfraque verfioner'Ch'reff.' p.2f. %h 
literis tyranni Judaici M>^a^? ojpo ^cno^l Jou^l? ,_*?&*> ]]) jtd profite^ 
bantur, deurri eum ejje, et Jtlium Benedifix. — In fcriptoribus eccte- ' 
fiafticis fit et epitheton piorum: Barhebr. Chreft. ^89. infidurauit 
templum opeh^o )^A benedi&orum mercatorum. i 

Femirihmhi }£ni|r* rf ftoi^&Y^iibmitfibus' vrbiuih, fanftfcatis 
aliqua laude illuttaum, addi folet, vt in AflT, B.Ot*. T. IH. P.IL 
3f2. vbi Elkos dicitur, Itofr^ioo l^aj^o i^petgus, vel, appidum 

• bmeditfumi peculiftriter tamen Edeifiic, quac tanquam metropolis 

J) eft Digitized by Google eft chriftiana^m Afia OrientaK «xeligionis. Haec vel, ne addito 
quidem fuo npmine,__fimpliciter Benedifta^yQCteux > vt, in fine chro- 
nici Edefleni, p.7j chreftomathiae : vt e% praecedente narratione & 
fcimusy aqua quater perrupit ^5^07 ouVo* muros Benedittae, ie. 

Edeffae. Talia cognomina, ex Saracenorum more, multa habet 
geographia Hifpaniaej 

* £** ^A etiam difceffum denotat, a benedicendo, i. e. valedicendo, 

Aflem. B.Or. T.I. p.44. 1. 16. ]^ ^ 0^^2)0 difrefferunt a fe 

inuicem. SimilHma phrafis illi, quam de valedieentibus inuehie* 

in chreftomathia p. j6 br^ ?V - vS « odou dedefunt pacem> i.e. vju 

ledixerunt, ftkn inuicem.j 

>^-o benedi&u$, Mat.21, 9. Fbtm. \a*p> Marc. 11, 10. Tit-a, ij. 
Conft. Luc. 1, 28. ■ * . 

^jo genu. Rom. 14, 10. Phil. a, 10. Emph. latao Luc.ai, 41. A<fl. 
m 7,6. Pl. Aff. Eph.j, 14. Heb.ji, \x. 

br-a genuflexio. 

jtotao benedi#io. aCor.9, f.6. Aff. Gz\.}> 14. /7. ^?o_o R m. 1, 
2f 0t 9, f rf 11, ;6. Eph. 1, j. rf ItoVoo Rom. 16, ig. Jac. $, 10.* 
[* Item, donum , proprie , quod a falutantibusmore Afiatico 
offerri folet honoratiori, ad quem aditum petunt, vt in chreftom. 
p. iif. cum ^fideles (Barhebraeum adeuntes ) fafciculos argento ple- 
nos \L&oz£x> ^f muneris (proprie , falutationis) more in tnarlus eius 
deprimerent: fed deinde et latius de quouis ^nunere. Ephr. T. I. 
p.68- ad Genef. 18. tantam panis et carnis copiam obtulit, non vt 
angelorumrfamem expleret, fed ]oai u^^j ^mcno^L^ ^S^S jA-*as|. 
vt dona domtfiicis fuis omnihus daret.] 

Ma » r^ o benedicpns. PJ. Aff. Gen.12, J. 

isfcs nitrum. BB. tejo ciuitas parua. v. *pD. U>*oo boiccae. 

Anas. Nov. iz6. x 
Va*> ]£^§o Abfynthium marinum. 

Digitized by VjOOQIC X04 ■•**»'■ 

ufljj^aacDQin^ #aT(|a;%oc> raria. 2?2>. \id]jo lapis molaris,~qui vel mafculinus eft, vel foemininus. 5i?. 

tfo^a" Beryllus. Gen.2, 12. Exod.28, 20. Apoc.21,20. Cryftallus, co- 
ralHumi margaritum, peplum, calyptra, theriftruni, nomen com- 
mune.fab quo plures olim continebantur gemmae; _ . 

ViI^oJ-o vnio. JP/. Gen.2, 12. Al. Arithrax. i.q. ^oJS/ tt in India 
nafcitur. B B. ' 

>oh=> vinculum. 

>Or-o profedo, fanej tamenj feq. habet ^aj. ^? Jojo veruntamcn. 
Joto //mf />. A U*U^ tiners erofus eft. It. mucidus, qui mucorem 
"contraxit. Jof. 9, f. Mafms Syr. Pecul. Aliter m nojlris. Ethpeh. 
>oJ!s4 tineis erofus eft, (pariem fenfit. 
Uoj_o erolio tineae. * *" 

fcojoo circumdudliQ, contortip. F, it. terebra. 
uDoioo^ fpelta, filigo. BB. ^osi&o fago facerdotali indutus, 

quoct Syris dicitur Lioh^* vi&. *-»=>♦ 

.— : — 1 ■ ' ; / — : ,' ;. — — — 

Iac^oio canalis atrii , afpera arteria. It. ,vitis alba. ^uo^o tela 

•aurea texentium anirpali^ marina. . • ; 

^osoJOrP parui, ae, a. (zr. /3{jce#t;'f. 
f r «^y % e t Ucllowz Bronchus. 
,^-10^-0 zonaj corrigia talcei. BB^ 

| . <™n. ^ Gr. Bt/^€t)c3'Coriarius. Adl. 9, vlt. et 10, 6. 

l&fc&oo rete» -P/. I&dVqo jF. 

udqaxdo^ /3(>607ic. B B. txuaitoo Orobanche. Z?jEf. Digitized by Google « 5sj«fo qui extra Iocum fuum .agttv aHend traflar. BR. 

r r 

^fr-o fecuit, fcidit; ibdit, forault. BB. .Aph. ^f-o] produxit > oriti 

fecit, manifeftauit- , * 

]y-s> manifeftatio. 

lloymmml i.q. ?'<ty-a fimbria, monile, capiftrum. P£i $2/2. 

^DfmSm fulgurauit, cortufcauit. Part. Luc. 17, 24* Aph. ParU «-p jnisi 
ftrlget. Luc.24,4. -P£ e.5, 29. *c^^l fulgidum, gloriofum reddi 
OJf. Mar. 292. 462. : 

t pj s> fulgur- Mat.24, 27 tf 28» J* Luc. io, 18 tf 17*24, PU ? ■ Pi ■■ *> 
tomtrua. Exi>d. i^ 16. Ji. turres. BB+ 

\mm\mmm\ carbuncuJus. Exod. 28» 17. 

\jc\Tm vlcus. U-*l l^r^ - ftridor f. ftupor dentium.. F* 

Xzt-^* magU5, yeneficiis. F.^ 

V f > *i "> 1. £. u^i f 1 --. ^A _ 

?nnj n Exitus Nili. - 

jino. Qj q malus Armeniaca. F. BB.J.q. (j&,»JL»Jf« 

| '«* q twpj o v. t^ . ti ^ ofeq obliuio. 

^ltO braccae, 

faa^oo^-o fttipor dsutium. # 

^ ^ — — — m m b,^ M .mmmAmmb mmmmmmmwmmmmm •~mmm~^~mmmmmmmmmmMmwmmm «MMMMMMMriM MMaMMMH^H» 

U$a-£> benedidtfo. .R Forte tegmd. Immkimm. 

[\L^mmmm\ fuumfto 9 quod Caftellus fub Eliph habuit, forte huc 
referendum, confereitdumque cum Chaldaico tfnunax Dan. 5*, j\J 

l^oj-o abiea. Ifa..6o, jj. V4^> filia rf ouum. t v. in -D. 

o h\ Sq4-jd Bartjiolomaeus , Apojlolus de tribu Iffafchar. vt aliqui 
putant, i.q. Nathaniel. BB. , digitized by Google 126 Zo A o 

? m m o ruta fylueftris; et i.q. )&*+. B B. Wjd maturuit.Gen.4Q, 10. P.P. ?L*-a co<£tus. Pah. ^a-o coxit* 

maturauit. Gen. 2j*, 29. Ethpah. Wiz) codlus eft. 
• § * ** 

Jltoa codtio, puls, polenta, pulmentum. Gen. zf, 29. 54. 

JZqIaad imbecillitas. Jl ^ 

■>-■■* : ■ • ■ n Caramania. Nouar. 303. ^i^m^ v ulpes. -5 5. ^ • f» kandelabrum : f on v. c. **)W; B B. A-£> v. t"VO. VdZo£l-o operimentum arcae. BB. ty-£ (Pah.) deuirginauit, vitiauit virginem. Ethpah.^^1) deuirgin*. ' 

tus eft, ftupratus eft. Ezfech.23, 3.21. 
PqAs* )£±o£& virgo. Gen. 24, 16. 1 Cor. 7, 28. Matth. 1, 23. Luc. i f 

27. 2Cor. 11, 1. JV. ^o£oMat.2$V 1. et )&\ote> v. 7, 11. 'A&ar» 
9 ^Af. iCor.7, 36.37.38. Jt. Virgo, ^niim ro*/*/fe. 
}Zai^o£o virginitas. Luc.2, 36. iCor.7, % 2f. 

W-o poft, jpra*p. -ft. contra, aduerfus. y-fj-f. fnor* iVbm^ /fygn/, Aff£rf» 
*£ oriAo aduerfus eum, Ad.2f, 7. Pofteri sius, Neh. 11, -g. *Aa *£?> 
deinceps, ex ordine, figijlatim. A&.21, 19. * x 

[* ]Axa? oijjAo non fimpliciter eft, poft illum vel i//ww annum, fed 
noUtannum/7ro*««^m/^«F^f», chreft. p. 5*3. lin. 6. Eft elliptica 
locutio, pro \hu». onto ?Aa». _ Vide grarmnat. Syr. § 27$* .] 

^Z-a pofthaec, ( in pofterum. Gen.6, 4. ^siflo ^o? pofterior,fub- 

fequens. 1 Pet. 1, 11. 

* ■ ■ ■ - - Digitized by Google ^ ^«s l%7 u i i i 1 1 ii s^ antiquis m numetis valet 3. 9 • T 

|ft i O , ^'^ meretrix, moecha. .F. 

h m s^lv^ rf Vqjq-jdq^L^ vtilitas* commodur... 

l^L^^ vinacea femiria , acinorum micki , officula frudtuum. iim. ]U\ ^ ^~-*t fo \n s^^caliut capitis, caluaria. Mat. 27, 55. locus 

rotundus. F* 

: ■ 1 * 

Iju^. herbae genus melliferae. It. Pix. 
Ijol^. pondus praegrau^, J*. ll^J gutturalis; F. Jt. auaritia, ingluufes. JJ?, 
li-^o^ rummatio. .r. T ?_ V-4-^ Gabbatha. F. t.i..S.L ^l ^ !a neruorum eontorpo. -##• IJrvI (^dA.) decorauit,. magnificum fecit,'voluptate affecit, exultare 
fecit, gaudere fecio, gloriatus eft,' fuperbiuit,'fa<flauit, oftentaiiit 
fe magnifice. Ethpah. -4^? glorificatus eft, Exod. if, i. Iadlauit. 
fefe, Ifa. 16, 6. Part. ^L^jao iaflabundus, fefe efferens. Ifa.a, 
la. Ecci. ao, 6. Digitized by Google ll^z ki->^ decohwy tJecews, giorioftis, magm fi cuo, -foperktts, Nwal 

34, 4 rt 52, 8- Deut i, 19 et 2, 14 et 9, 2}. Jof. 10, 41 rf 14, 6. 7. 

et if, j. /*. glorificaudas , ^xoj. if, 1. /bfw. K-kv* PIX&Ak* 
lio— 4^ decus, niagnificentia, gloria, fuperbia, iadlantia, faftus. lia. 

9, 9. Eccl. 10, 7. 8- ih 14-21 et 26, jo^ </^f. Ifa. i£, 6 rf *6, io. 4 
li^^4-sl Id. . .. . * '! 

JjZoI-^ fuperbus , delicatus, gloriofus. FL \*lo\^ Eccle£ jos 6. 

16. 17. 18. - . 

A_*m^tnagnifice, fplendide,.excelleiiter. Luc« 16, 19. ', 

IZoU^. deliciae. Accipitur et in bonam, et in malam partenf. 

Jl^Gaza, iVi?wi. vrbis. f 

ji^ A*£> aerarium, gazophylacium. i.Reg.9, 19. tf.~H*4> # - \)L^ Feftucae. F. et Mafc. Pf. $7, 2. yr* fl^. . 
j,.m Nj-^Simia. 1 Reg. 10, 22. Maf, al. in nofiris. 

■ ■ 1 ' 1 1 ■ 1 1 ■ ■> :> <■ 

v i ~\ A^ alis agentes, exenterantes. v. t}0$. ,» t-i^ji-N^ .ganjraena. B B. j-flDf.-Js^ latrauit. F. . >..-.''.>'. .4 

$oA rol s^ Caftoreum. j?i?. ------ . __ . ... . 

^^ ■<- ? f 

_. — ■ ,■ « « ■ ■> - ' 1 * >■* 

1?K^ et Mk^ telum; obelifcus, nota, qua Origenes veluti iugula- 

bat ea quae LXX de fuo, fupra id quod !n' Hebra;eo eftj rteddide-i 
runt. v. Ttt. f ' ' ? ' .• ' , . ■ 

j roa »*°1-^ ftiperBia, hiflatio. 2?i?. 

^n n ^U-n^ Agaricum. 

-— : • i ■—• ■ , ,:i ■ Digitized by Google £> ^ 129 t * hinc t^^ pernodtauit. 
Ua-^latus, pars: clima. Adl. 2^,19. Af. £.11,7. Ja^ U^^o |a^ 

prora, U^s puppis. A&27, 41. PL l£^ ^o ex partibus, / de 

fe&a. Trojiius.. A&2J, 9. * Jn nris. l^. ♦ 

[* pars difpuhntium (tyaxttyt)) Cfrreft. p.2. Lij.-JjL^ <ooLk 

vtraque pars.] 
W ^ fouea, cifterna. Ifa. jq, 14. 2fc. pons. PL i&a-s^ ^o r u„o 

in aliquam foueam. Genef. 37, 20. 
K^Qv^ tabula, ligrium fedile, canaHs, arundo, fiftul^, qua extingui- 

tur candela. PL ]A£o^ et U=A^ 1 Reg. 6, 9. * > ■*# *W* ^^ £* 
[* Qiiid eft, yU>\>o ^w 1°°^ >f 17» 9? Male in Polyglot- 

tis vertitur, cijterna, quae dereliffa fettur. Affemanusin T.II. ope- * 

rum Ephraemi p.48. in textu Syriaco, lacum Hores et Amir vertit, 

in ipfo Ephraemi commentario , valles faltus et * Amir. Mihi non T - 

dum liquet.] 

Ua-^ elegitj exegit tributum; fuftulit, remouit, eliminauit. Adt 
ij, 17 et if, 2f, 2TheiT.2a ij. Part. iTinr. f, 9. Pl. iCor. 16, j* 
Peh. tej^ ele&us, Job. jj,j. iPet. 2, 4. Inf. zCov. 8, 19. im/r. 
iCor.^, 21. Pl Deut. 1, ij. A&.6, j. Fut. Phil. 1, 22. Ethpch. 
cua-^2} delefti fuerunt, Deut. ji, f. -PaA. •^-v^ s delegit, fele- 
git, fecreuit, fequeftrauit: collegit. Mat. 15,48- Part. Pl. Luc. 14, ' 
7. Imp. Mat ij, 30. i^tti. v.28. £*A/ra. Num.ji, f. k&. 10, 41. 
Ephef. 1, 11. Part. PL Mat. ij, 40. Imp. Ifa. 5*2, 11. Aph. **a^J 
Id. £«a^A. ^t^jA eledlus eft. 

U-a->. ele&us. Adt.9, 2f. Rom v r6, 10. P/. Mat.20, 16. Marc. ij f 
20, 22. sTim. 2, *o. Aff. Marc. ij, 27. Luc. i8> 7. -Fbm. 1^*^. 
eledta, iPet.2, 9 et f, 12. 

Ua^ exa&or. Matf, 2f. Luc. 12, f 8- 

R « ^ 10 ^ Digitized by Google 13° ° ^ 

U*Q— ^K^ ehgens. 

|/~ * a ^ eledtio, fele&io. Num.8> f. 4^ Rom -9> "• iTheff.1,4. 

1a i ^^ Id. Rom. 11, y. 7, 28. 

]L* n ^beneficium. Eccl.20, if. if/. fft£ -P/. fa^ colledtae. 

1 Cor. 16, 2. 
jlsos^ rf l^^ dele&us, fele&io. 
? » n ^ fepulcrum. ^ H^. U\^ Uia. -B-ff. 
U^w cuftos carceris. l^^v> coagulum. F. 
^ou^i^ Scoria argenti. 

Aegyptius. F. 1?-a->JL11 BB. ) ' ' a ^ decorticans, lacerans. 
] ^ t * ^ s^ decorticatio, laceratio. VcL^. finxit, formauit, coagulauit, compegit. Gen.2, 7.8. Pf. $3,15% 
et 9f, f. Rom.9, 20. Joh. 9, 6. Ethpeh. ^^) efformatus, coagu- 
latus fuit, Job. jj, 6. iTim.2, 1$. * 

[* Aph. ^Js^l magnum et robujlum fecit cibus. Ephraem, T.I. p. 
49. narrat, pumiliones fuifle Cainicas ob foli fterilitatem, at Sethi- 
tas meliores frudhis in cibis habuifle, qui 1^-v^a °°? O^ ^ <^° 
^oLIJ^cLa)? magna faciebant crefcentium corpora. Confer Arab. 

y+-± cra/fus.] " ' < 

pLj^ fidlus, plafmatus. Foem. ]t£±*s^ fidta, plafmata. It. fig* 
mentum, plafma, malfa. Rom. 9,20.21 et 11, 16. 1 Cor. 5*, 6.7.Gal.f,9. 
]2n S L-j q .^ fiftio, plafmatio. .F. 
l£*^\^ fidtor , -plaftes. U^o^o coagulatus, i. q. Uc^o wfyr eo. Digitized by Google *^ 131 

lA^s^Radix cyclaminisj at. arbufti, w nomen ^ ^' BB. exp. 
• LS^.fy.*. v. Avic.l. pag.229- /»'».26. Ar. Affyrii eam vocaut 
U^=»^ et \^i kSfi, ^— ^M^M^— — .1 ..11« ■ ■ ■ ■ I ■ ^ 

^a^4 (E&hpeh.) coagulrtus, condetrfatus eft, Pf. 119, 70. Aph. ^^ 

coagulaijit. -F. ^s^ i.q*Ethpe. 
U=L plafmata, in quibiis formantur cafeij fc eledtioncjs. BB. \ tuizxi ^ 

i.q. Ar r ^b f . £& 
li 1 *i ^* fupercilium, vertex, cacumen. Luc.4, 29. Pl. rfjf. P£ 

ij, 1.4. Prov. 6, 4. /fc- coagulatus, et coagulun^ F. 
f/n 1 ■■ n ^ coagulatio. F. 
1*i\^ cafeus; panis/placenta. -P/. M>°^ -K koa^ formulae, 

in quibus fiunt cafei. 

^aiusja^ ranunculus. Gr. 7»/&W*o». Allium. 
ibo n>? ->o <^ gypfus. BB- 

\'f>l Labnim fontis. .F. Pl. JjS^ placentae. .flJ?. 

ta^i) . f»^ conualuit, viguit, viriliter egit, virum fe praeftitit: 
conVortatiis elt, roboratus eft. Part. PL Eccl.*j 9, 20, j 9. /m/>. 1 
Cor. 16, ij. A*. Ka.42, ij. 

Av # iJalVir. Filius natus donci a fafciis fotuitur Vau dicitur ; 

dum laSens efi 1?o^, w#w ad feptimum annum \\p» , t//#a* ad 
duodecimum U^i, vsque ad oSodecimum N> , \s , vsque ad vigefi- 
mum quintum \k , o vig*/?wo flttinto fl</ quinquagefmum fca^ dici- . 
t«r, Cat. /tar. Rom.7, j. Ad. ij, 7- J»«. Vir nobilis. Ifa.f, ij\ 
if/. Mat. 1, 16. PL J*s^ "** 1^> A(a - *» l6 rt »♦ * rf »«» "• 
14-a^ Virago. F. 

R 2 U°i^ Digitized by Google Vjqj n '^ vir paruulus, homuncio. 
{LIjo} a \^ viraga. 

V^jjjoL virtutepraedita. Prov. 12, 4.* > _ t _ 

[ * Sufpicor, potyus mulierem virilis indolis efTe. Pofitum pi^o 
Heb. V>n nuw , quod ipfe quidem de yirtute omnis generis acci- 
pio , fed Syrus forte nimis proprie de viragine fumferit.] 

Ipoja^ vir paruulus, homunculus. pogo i SK^ Id. 

|Zofr£\^ virilitas , vkilis animus, virilia. 

fZcfr-sx-^ virtutes, prodigia. Adt.2, 19.22.4j rf 4,30 rf7, 36 rf If > 

12. 2Cqr. 12, 12. 
U^^s^ Gigas, fortis, potQns, robuftus , ftrenuus, PLGen.6.4.* Foem. 

\2*s*^JOon]t. Ifa.47, f. 

[* Etiam fideris nomen, Orionis nempe, quam Arabes 1 1 J* \K 

gigantem vocant, et fub qud Oriens Nimrodum, tnagnum wnatorem, 
coelo facrauerat: Job. 9, 9. 38» Ji* Vite Hyde in notis ad tabiu. 
las Ulughbeigh inde a p. 44- et ^juae- copiofius de gigante caelefti, 
Orione, Nimrodo, ij* fupplem. lex. Hebr. fub V>DD difputauimusj 
]2oj- ,-> V- v^ fortitudo, potentia, robur. Af. Pf.71, 16. 

|A^. Lafer, E R Cafeus. v. p*. 

'£&^&* guttur, a rad. *k^ traxii. Hexapl. Jer.2. 2f. proGr* 

* ... 

?p\^. fortuna. Af. Gen. 30, 11- 
iUiy-^ fortunafeus, profper* .K Fumus fornacis^ Capricornus, pgnum 

in Zodiaco. BB. 
lioujp^. profpetitas, felicita&r t 

r-v^ abfcidit, traxiu * Jmj?. Cant. 1, j. Ifai. Gen.49, 19. 

[*Eftne Digitized by Google ' [* Eftne et vrt? Verfio Philoxeniana Marc i, jfc. pro ctjco/xtr 
iha^et». py^* Plura traheudi vfcrbi Orieirtalibus fiunt et, *«»#> 
proficifcendi , quafi, fe trahere, plane vt no& Germani ^te^en^ ttw§ia 
jic^en, dicimus.] 
j-v^ Gad. JVbw. f ropr. Viri 

V^ pecys. JBB+ 

fers^ Iicium, ftameiL ^•afi fc^ tela araneae. J0&.7, 6« PL Ijr-v^ 

Kcia, extrema tela? quae abfcinduntur^ 
llp^p.m. abfynthium, amarkudines^ Joh. 9* 1 &, Prov.^,4. Thren-?, 

if, 19. Ezech. 28*24. % * . . .? 

feoj-.^ puei? reptans, iuuenis* Pt. Deut* }z,zf~ JudL 14, 10» -^ 

iSam.ft, 16* AA.2, 17* 

L^j-^falienS» afcendens^ % 

Ij-v^^ afcenfus, afcenfio.. l^a toc* ^ocus cjua afcenditur ot* 

metum ignis, BB~ 
fec^. acies militaris , . coetus * vter ex coriov Pi r 12°-^ turmae* 

Gen. 49^ z%~ 
^o-^v. r** ^ turmatira. 

iJjfriot^ Uo^ chorua muficus. K KioDj^- Faex cuiuscuncjue rer. BB* s Uj-^hoedus, Lucif y 2^. Pl. Mat. ifyjl. jj. [Pf fO, 9.] /*. caprr-' 
cornus Zodiacu lU &liens r afcendens* q. caprae faltu dcUSantur 
ntultum, it afesnfu. 

UJ-- afcenfus* K 

V>c contorfit, iritricauit,' rmplifcauity plexuit. Mat. 37, 29. Marc-if, 
17. JoR. 19, z+ Digitized by Google 134 ? ^ 

•[A^jJ^ idolum Syriacum Deae; Aff. B.Or. T.I. p-4?2?, Afle- 
manus textricem intelligit, i.e. deam, quae textrinae praeGt, aut 
textrinae inuentricem.] 

P?oJ^v implicatio, nexus, rete. 

13^^ corolla. Ifa.28, 1.4. f. 

jL* Gram* fledio, formatio verborum, eius exemplum. Iof. Aaar. 

Gr. /?.2of. 
]Jo^. Pl Vo^ intorfiones, cincinni, crines intexti, Gont. 1, lo.ii. 

tt 7, f. iTim.2, 9. iPet.j, j. Aff. Ifa.j, 18* 
V*r-^ , flexus, flexuofus, coafertus. Exod.28* 14- 
]a^> tdrques, F. Ligaculum femoralium, B B* PL Deut 22, ii. 

Intextae fimbriae. 
ouksu ^*f^ Gemis myrti ita diEtae , q.d. quod fibi propkiabitur. BB. 
|.v Gedalia, 9. d. Joi^? JZool maieftas, excellentia dei. BB. 
Vjs^o turris. Cant.7, 4. Mat.21, jj. Marc.12,1. 

jo^ contraxit, abfcidit, amputauit, confregit. JFitf. iSam.2,ji. Pah. 

joj-^ld. Deut.7, f. Pf. 107, 16. Fut. Ifa.4$-,3. Ethpa. Xv-y^? 

refedtum eft. Jer.48, 2f. 
J^o^J^ abfcindens, confringens. 

yJ> * r — ■ abfciifus, confradus. 
^'^. abfcifllo, confra&io. 
^joioj-^ f aex * amurca. "F. 

^ajl. rf l^jf^ prominens rupis. Jer. 48, 28. It. antes, mutulus 
lapideus. Al. ambitus, corona interrafilis; a/. podium. /7. iReg. 
6,6 rf7,28.»9.Ji.Ji. Ezech.7, 16. i.q. ysUXJJ ^^. * 

[* Bar- Digitized by Google ? ^ 135 

[* Barbarum, vt videtur, vocabulum (etymoijt certe latet) quod 
cum folis Chaldaeis Syri commune habent, folentque pro Hebraico 
maott ponere. Chaldaeis quidem Nwu.fine dubio marginem* pe* 
ripheriam; et Syriacum Jer. 48, 28. pro Hebraico nno x>, orificium 
ojiiiy ponitur, vbi et marginem> extrema, non vt coniecerat nofter, pro- 
minentem rupem denotare videtur.] 

^QOy^rt ^aar-;^ Gethfiman, Nom. propj loci. Mat.26, 36. Marc.14, 
32. (tf.d. Iti i Vi » ]te*M& pinguis vallis. BB, 

cdj— v^ blaiphemauit* maleditfis infedlatus eft. Mat.26, 6j\ Part. c. 

9, j. Luc. 23, J9- PL Rom. 5, 8-. Jac. 2, 7. IfrJ. Marc. j, 28- 29. Luc. 

12, 10. Ethpa. «^rv^? blafphematus eft, conuitiis aiFe&us eft. Rom. 

14, 16. Part. lCor. 10, 30. Rom.2, 24- 
U»oL* conuitium, blafphemia. Mat. r2, ji. Ludf, 21. iTim.6, 4. 

i?/.te>?o>^ Marc.j, 28 *t ^jo^JVlat. 12, ji. ^r^ ***. 

lac^blafphemus. 
v ^s^v> 1 U^y^o Blalphemus. iTim. 1, 15. 7V. 2Tim. j, 2. 

ftr-^ Gadoradj o/. Agareni, Gerafeni. Pf.8?»7* Mat. 8? *8- 
U^\-^ pifcis genus. F> , 

fao^inclufio, pofleffio. JFl 

fy-^^o Serra; tto /fg/t F. 1 Reg.6, 7.'* t/W nofira reUius iH-s^-io* 
[* Manifeftum fcriptionis vitium pro t*k^o, Hebr.mro, R per 
errorem in D mutato.] 
V*|>^ conceptaculum aquarum, ftagnum. BB. 

**r^ accidit, contigit. Jof. 2, 23. Luc.24, 14. iCor. 14, 11. Gen. 
42,29. Part c.49, 1. Eccl.j, 19. iPet. 4,1-2. Fut. Gen.42,4. 38- 
et 44, J4. - l^ Digitized by Google 136 * s^ ^ 

IVv^ cafus, accidens. 1 Reg. zo, z6. Eccl. $, 19 rf 9, z. J. * aoeraus, 
congeries. Job. z 1 , 3 2. 

[* Ufs^p? >-i or/tf> /brfo fortuna. Chreit. p- 10 j\ liu. 1.] 
JjL^vc aceruus tritici, vel aiiarum frugum. Joh. f, 16. VI. Exod.az, 6. 

oVs^ rt «-k^. *yw* terra. 

cat-^-iowoi-*-^ Terra Eretria. Diofc.V 9 iju 
, m , ^ ^ V«i ^ vrv^ ^jf dp,7r*?jriQ. Gorr. Def. Med/ f.130. Dioft. 

V, 1.8 r. rfuic.l, 185. 14. -^r- 

Ioi-s^oiq-vv aurora, mane, diluculum. .F. 

Joi^v euafit, elapfus eft, fugit, declitiauit, receffit, fedatus eft. Ap\u 
-^c^J Id. it. ceflattit, requieuit, illuxit. FuL Job* ig, j\ & libera- 
vit. Ethpak. ^a\^^ Kberatus «ft, 

lo*-^ momentum , tempus cito tranfiens. 

V^oi^ et l^ov^ luga, effugium, difceflto, defitto, declinatio, xeceflus; 

libertas. Pf. fj.f. 
jicLUoi^o exhilaratio, quies. Fuga, effugium. F. 

yojA^jJv^ Miliura. 

— I , I ■ II ■ I II! ■ I ■ | f I —— — ^^^^, 

P^oi^. libidinofus, falaxj pec diciiur dt hommibus* 
\l<±±*o±^ libido, falacitas. F. 

IAyiiSoov^ prouentus. BR. 

. 1 .i 1 ' 1 ■ .1 1 1 1 1 .. 1 ,1 

^v^ pro.cubuit, recubuit, inclinatus eft, incuruatus eft. Ethp. <J\v4 
IdL 1 Reg. 1 8, 42. ' 2 Reg. 4, 54. 5 f. Marc. 1, 7. [Joh. 81 6. 8-] -PaA- 
^i-^ Id„ Part. PL. Job. 24, po. Digitized by Google «^•■"^ 137 

V^t^. tL.oj.T inclinatus, procumbens. Ecct. J8» ?$• Sever.lib.Rit. 

' 57. 40. 43. r ''•'■•'' , - 

poi^ l^joiu- inclinatio, inflexio. 

Vxji^^ ^ Uoijl^ Gehenna. Mat. js 22*29. $0 rf 10,28 rf i$ 9 9 et 

*?, if. jj. Marc.9, 4j.4f:47. Luo. 12, f. 
«jdqjou^; . yivof* genitfs. : [ # ' 

teL^ caligniiit. .Apk. ^oL^pperftrinxit aciem oculorum. Ethtaplu 
*oL *A perftri&us eft ocutis. Obfufcatus eft. F. . 

*oKv apertis-oculis nihil videns. Lev.21, 20. Orbatus, Eiicl.j, if. 

tfoL rf jzoioi^ caligatiojjw. illius injlar* qui Jolem vel niuem acru 
ter intuctur. 

faoou^. caligans. 

^o . %fcn / Geranium. . » J -- " : > 

v- ^oi^. et ^ 01 -^ fuffufio, catara&a in oculo. BB. 

^^ ^^ 1 - - ] ' -■ - '- - — \ 1 ■■i'i" 1 . 

o^ et K^ v ' n ^ m '. ", * ' i 'l 

■ ■ ■ ■ ' ' * . 

-^ » f fefpondit. j£*/^. tnn ., ^*4 refponfum eft. Iob. 4, 12. 
fcv ^vn refponfus J-JJcL^ refponfio, relponfum. JZoj- s Ls^o Id. - 

yA . ' domus ampliflima ante idola exJiruSa inquit F. * Vmbra- 
culum, tabenjawlum* templum. c. A*a praeced. Ezech. 16, 24. et 

absque. Pl ibid. v. JI.J9. ; / .' 

[*~Hoc vmde Eerrarius.fiimferit, non expedio. . Ephraennis Sy- 
ms, quem ab illo le&um efle vix fufpicoiv aliquid finule ad Ezecfc 
16,26. habet, fed aliud vocabujum, >^-^ P™^^*""^ 'legeitj> 

.<.:.* ^ * S aedijicajli Digitized by Google 138 °^ 

atdificajli tibi atdtm furum:i.e. aedem idolorum auidorum, furm? 
tiurn* et auferentium] quae tibu vt fupra difitum, donaui. , Iam ergo 
Ephraemi commentarius alio de vocabulo agens, nihil ad noftrum^ 

Mihi quidem l^ » y ^ idem efle videtur, quod Arabicum ^ : r 

fmus , et U^nJj 1^-*° domus finuata* vel, arcuata f fornix meretricum. 
Vide de Hebraico vocabulo difputata *in fiipplementis ad lexica 
Hebr. Num. 315". II> 4. vbi et Syriacam verfionem attigimus.] 
IZosu^v inclinatioi celer inceflus* aduqrntus no&is cum ingruiti i.q. 

Ipo^ et U^Qv^ t/.NSart a^j. 1°°^ pons ligneus. Nov.&z. 

•^-^Qs^ -cogitatio, muffitatio. 

Vk^q^v canalis, aut quid fimile. Maf. 

«^o-^ et 1Ajo_^q_^o aranea. lob. 8> 14. Pf.90, 9. * caret PL 

[* Adde et Job. ^7, 18. vbi licet male pro wa> pofitum, (quod 
foxte Syro compendium fcriptionis. yifum eft pro uraav) Arabs ta- 
men in Iobo f^quutus, o^-a-Ca-* arafieum y interpretatur, irrefra- 
gabjlis fignificationjs Syriaci nominis teftis. Nominis etymon latet, 
. jiec habet alia praeter Syriacam lingua Ori^ntalis, ne Chaldaica 
quidem. Coniedurae locus fi detur, permutatjone litterarum eius- 

dem organi ortum videri poflit a \j[f pufillus* timidus y et in 

quinta, LTLO ** f* contraStus fuit, vnde et J^J ' ptimilio. Nem- 
pe araneus valde timidum animal, ipfo timore fe in ipfum contrS- 
hens et conuoluens, ac mortuum etifcm fimulans/j -■.<■' 

l^oo^ gemitus. **9^£ vagiens. F. 

■ ' - ' 

??o-L vter, vtris. tccl. 18, 8- J ' " . ' - ' " " 

,r*. • ' .- •* • : ' -'• /'■•/. , ■ . .*' * « 

l^o-^v turma, congregatip. v, *na. ^ 

■ -— *- ' •— - -• - ' W " ■ I ' . ' . 1 ' i' ■' ~ 

tiJ^ mediiun , jwrs.intima.> penettale. ^Af J)eufc j, 16, Qant. h}°' 

Mat. Digitized by Google K^ o ^ °> 139 

Mat.2ji 26. Luc. 19 1 , 44 et ir, 21 et 24, ; 2. o^ ^io fntus, in- 
# trinfqpus. Mat.7. if. Marc.7, 21. Rom.7,22. Heb. 6, 19. 

Ua-^interior, intimus, penetralis. iReg.6, 27 et 7, fo. Ad. 1, ig; 
tf 16, 24. H^b. 9, j. Foem. tf^ 1 Reg. 6, j6 ; et 7, 12. 

l^°-^venter. ;* JK , ; 

[* Potius, vijura. Vkje Ad. 1, 18. vbi pro HpXu&u ndfrct rd 
tnr\dyXva> tturou, Syrus habet oi^q_^olJ^ rtl£)# exque tflo 
Arabs Erpfuiu,ijU£-^l itf/f*ra *&/, Literam F. infelicis nominis 
Ferrarii initialero, fufpedam.h^bere difcant ledores, vbi fine exeip- 
plo probante pqnitur. jAf^? lio^incolae ciuitatis. chreft.p.f 1.] 

l* 00 -^ intima pars, conclaue, pepetrale. F. 

K^commune, cpmmuqita?, Adti, 44 rf 4, jz. Tit. 1, 4. a\ >♦ 

too^communis, generalis, vniuerfalis. * Foem. JkooA Pf ij . *. 
[* e.g. I^q^Lij^) roww««ir totiiis fere Afiae exitium. chreft. 
p. 8i- ima.] 

l / n aiQ^ generalitas. BB. 

^uljQs^communiter, vniuerfaliter, in vniuerfum* in genere. Mat.6* 

47.'*.. AA. 6.*. 
MOs^ pila luforiaj pila ventofa, follls luforius. F. ■ 

$}^i.q. r*-~l>-*-n. BB. 

Uo^o particeps confiliorum, fecretarius, intimus, penetrans feie ia 

viam; infinuans fe in opus. I. 
jZcluqs^o communicatio confiliorum, F. • 

U^ confumtus eft, defecit, tranfiit. Jer.6, 1 et 7, 2$. Part. Ifa.fg, 
11. Luc.ii/jj. P/. ^K^ Ifa. j8»ii- -F«*. Ifa. ij, 6 rf 19, f. 6. 
IfrA/J. u-^^l Id, Aph. v*-^J confumfit, extinxit. Fut. Hof. 
9, ii,, PoA. l^^imminuit, orbauit* exhaufifi potum; iL fterilis fuit. 

S 2 Gen. Digitized by Google 140 . : ° ^ " " 

Gen. iu ?8- &*< Lev.26, 11. Deut. J2, af. Iff ?2, 6. iU toto«dit, 

-EtA^o. K^J deftitutus,,leuis, paucus fuit., 
JiioJ^. priuatio, fterHitas. 
lia-^nux, arbor et fruttus. Pt, Cant.6, 10. tsoais? 1*^ nuces my- 

rifticae, nuces vnguentariae. l*o>i faL^ nuoes^Indicae./ >S^r 
.- ti^V^ glandes , .nuces Bafificae.- P. JteLact? ?io^ mix vdmica. 
' Jv^ caefura, fedtio. Ivs^attonfus,- imminutus. ^ ' fiidit, effudit, exundauit, erupit aqua: * Ethpe. ****^A t 
exuhdatus eft* Aph. f*-&S ^"^uit, tran f ltiue - Soiuit,\job. 
?8> 8- Turgefecit. ** Part. Pl ^^ Ddn - ?> 2 - 

[* Eft et, ex vtero erumperet prorfus vt Hebraicum verbtim Iob. 
38, 8- Ephraemus Tom.L p^ag.^narrat, Abrahamunvcredidife 

\±LL£ . ]^L u^suo k ^4<^ l^r 1*** 1^^ ^? ™ Sarae 

vtero mortuo erupturum et egrejfurum muridum aliquem hominum. 
Ergo H linguae felicitate in Iobi, ^quem vix dum dixi, loco, Syrus 
retinuit Hebraicum verbum, ^]o \±? t *> ^o «-**£^J / prp q»o 
Arabs , eum interpretatus, f-^J* '&* ULXJo\ foluit ex vtero.'] 
[** Non probata certo exemplo fignificatio.] 

}.». > ^ abundantia. Neceflitas £B. 

^j^u^ Gihon, nom. fluuii. Gen.a, 13. - * v v 

1. 9 1 I 

Vmc\. terrae niotus. 

Vook»-\c abunde effundens. Off. Mar. 387* ,• 

tu^ mifertus eft, protexit, exundauit. * Gen. 4J, jp. 0]f. Mar. p f 
161. Aph. ^-^f abiecit, reiecit. Ethp. ^K^) et K^l fciun- 
dus, abie&us, reiedlus eft. 

[* Multa hic turbata, Gabrielis quidem Sionitae culpa, Syriacae 
verfionis in Polyglottis Parifienfibus editoris, latinique eiuscjem in- 

' \ * terpretis. Digitized by Google _, terpreti$ f > Prioio, anjm ne omum qtii4*m eft, Joca eitata ad hanc 
radicem referertda-; effe (ecjuidem maljm ad, V*:i, deinde, tertia figni- 
fieatio* exundauity pfcne fine d.ubio fajfa. 

Pro vnN Sn ^m "nxw Gen.4}, 29 (Syr. v. 30.) dofebopt ei 

viffara ob fratrem fuum, Syrus hal^et^ jh?***) ^ ^T^^V; ^^/ 
jqhod Gabriel Sionita, pun&a ex fuo addens4ngenio,^ edi curauk, 
o^. ad rad. hw referens, cum poffit aeque.bene et o\^(a hhz) 
fcribi. Hoc quidem pofteriuivlx dubitans praetulerim: lingua 

^"prbpe"e^efjTcum "Syrd,~TTrauiaea \ vfus ChaJdaeus,, vertit, ^jpani? 
%n^N^?^m)CTin cornntodebaniur* feir potips, conuotuebantur ttifctra eius 

r ob fratfemzLfhut?\, ^ ^«xpqditii^ma Jentie^tia. In maguo dplore.ipfa 
conuolui vifcera videntur/ , Qyid^ ergo est Syrum ^odem jnodo 
accipias, verbo modo °X^ aut intrahiitiue. vfum , ' aut reciproce, 
conuoluthant , contorquebant fefe? — Proxime ab his, quae dixi, 
abeft Editor operum Eptiraemi, qui T. I. p. 98 et in textu Syriaco 
habet, °\^et vertit, commota autem funt vifcera lofeph fuper 

fratre fuo. ,_.,-<, % - 

Iam et vides, quod Caftelfus habet* mifertks efl> rem ipfam fi 
Ipedies, verumefle: conuoluuntur -vel commouentiir yifcera, vbi 
valde mifesemwr. Suum, protexit, vnde fumferit, ignoro: forte 
eft periphrafticym, quodMaria^ vbi.noft.rum miferetur* nos prot$ T 
git* Sed riihil certi dico, quod ipfum ab eo chatum Jibrum infpi- 
cere nequeo. 

Tertium vero, exundauhy toturneft Gabrielis Sionitae, qui Sy- 
riaca Genef. ^j.latine verrit, forte de D>fe fludUbus cogitans (fed 
vel fic oi^edere dehuiflet) exundauerat ehim ipfius clementia erga 
fratrem fuum. v 

Sumfi, ai\^ fcribendum efle: poffit tamen et o^^verfii cont- 
mota funt vifiera. Vide quae de verho fc S^ in fiipplementis lexic. 
Hebr. diximus. Sed prius, vix dubitans* praefgro.], 

^Xo^. cucullus. F. paenula. Nov. , - 

[fl-^ feu pluraljter 1J-^ edidit , htineque tejludines vertit, 

Gabriel Sionita h\ Polygl. Hof. iz 9 i2. Teftiidinem Vnde arripuerit, 

S J 110'n Digitized by Google M2 .o^ 

non iam vacat inqiiirerej ipfe forte igiiorakat, oomedtiri* vti foli- 
tus, quae prima fe ofFereb&t. Abfurda fefttentia, <juamSyrd r ob- 
trudit: altaria vejlra funt quafi tejludines in campo Urrae irieultae. 

In Hebraico eft, D*»*», corrige ergo Syriacas vocales, ]L-^. et 
verte, vt acerui in agris incultis.'] "V \ 

Iti y^to elatus. i: * 

}ZculL_^o elatio: abie&io, reiedtio. F< 

fcoo^ lilium fylueftre; faba. PL aSam. 17, 2%. Ezech.4, 9,. Al.Gr. 
S^/uch;, lupinus. Jt.UigJo IjjscL^ 4. oboli, 1*jq* jioa^xluo 
' bboli, UVjJuna^ fcc^j.obolL BB. , 
lia^c amputatio, excifio. 

V^ol^tonfor. 

fZoioa^. tonfura, abrafio. - 

l^ioQ^ puteus , fons, Off. Mar. f.473. 

|£uV^o Uoo^Gummis Arabica. 

• - ■-■ - — 

^. ^q^. bo^color: fpecies. iPar. 12, 8. U*o* ,oL color caeru- 

leus. Verb. <o^) coloratiis eft. 
^ZojlIq^o commuiucatio coiifiliorum. F. 
iio^angulus. v. ioj. Uxv^jgeneralis. v. Jm teu^M Jjjo^ang. acutus. 

)A*ou ^ang. planus. 'Vj*'^ ^ an g* redlus. ^r^ f*v* 
) ,to..^ouis. 

%u^.yovn 3 femen virL B B. 
llia^. querela, calumnia: 
Uiq^ hirquus. Ite» ^ h. magnus f interior oculi, qui iuxta nafum. 

\ito±\ ^h. paruus, qui iuxta tempora. Gr. ymU. BB. Digitized by Google *y 145 

' ^^ ^Q ^, ft thfpoN ^Q^ yoyyu?vi> rapa. . 

■ 
•jpq-^ magno ftudio et animo conari. Maf. pec. vnde Par. ^au ■ 
conantur. P£ 94, 4. Er. nojlra. <^^ Ethpah. ^ql^ confugit, 
refugium habuit. Ad. 14, 6. Heb.6, i8- MilitauiJ Tumuit, fti- 
^perbiuit, confidehtia quadam exultauit. Maf. 
wi^ refugivim, fpes, anqhora. F. k**^ *&*&. 

^21*1^ vid: «^a^ ta-^Ohe, interieSio contmnentis et faftidientu. Eccl."i j, a6. 

Ula-^Pugio. F. Mate puto; m B8. vertitur ^n^ r. o ^»». 

fiFafo, A. * ' Scblymu*, i. q. Hharfiaf, de quo v. Avic. I. 17& 40. 

Hoe Fef. interpretatur per Cha; eft nempcj^J^iS Pugio. 
?sn ^* cauda ouilia nondum feHta. 

l^^Q^ colledio uvarum, vet olitfarum. Spicileghim. Racematio. jft 
■ ■■■•- ■' 

*£^ pifcatuseft* venatus eft. Ethpa. ^^£ claufus,* occlufus, 

obferatus eft. Fut. Neh.7, 2. 
teo^jrete, fagena. Hab. j, ijyi6. 

fcSu^. auis rapax. 

?ft i.y^ pi&ura, effigies.- F. L ^l^ H^ adulterauir, moechatus eft, fcortatus eft. Matth. f , z%. Part. *U 
Mat. 19, 9. Rom; 2, zz. Fut. Mat. f, 27, }i. Marc. 10, 19. Rom. 1 2, 
9. Jac.s, 11. 

?t-^4v> aduIter - '-MLuc.18,11. iCor.6,19. Jac.4,4. Heb.i?,*. Foem. 

lAs^adultera. Mat, 12, 39. c. 16, 4. Marc. & jg. Rom. 7, j. 
lio^T' licirtator; attalter. jB2?. ' tfcu^ iaem. jR Digitized by Google 144. '^* -^ ot, Jso-^adulterium. Mat. if, 19. Marc. 7, ari #. gypUu^ pylufr^'2?^ 

* ^>CS '*' » ' , » i ' " ' , ' . ' 1 * * • r ' ^ • 

|2cj-^ rf l^°Hs^w formcatio. /*, 

^o^ it. hls^ catulus. A Gen.49,. 9.*/ 

[ * Vide et infra, eadem notione , ?pk^ Alterum fcrigtione 

cum Hebrakib ^Si eonuenit, cum Arabico ' alterum.] 

p * ■ ., -* ?F,- . _ : „ 

Iku^ profelytus, aduena, peregrinus. Adl. 6, f. Mat. 2$, ,1 f. /;/. 

Acft. 2, 10. c. ij, 4J. /ff»r '^fl ^ ft ^4^4-peregrinatus eft, dis- 
ceflit, peregrinus, profelytus fa&us eft. F. 
JZoicu^. ; peregrinitas, peregrinatio. ; k* ^ t \ r H 5 : <] ' .:.' * 

iiw-v^ rumhiatio. * , ^ *^' ^ *• #• ^»-9W^?r ,/. 
— _ — u— -* t— < r: 

- *_ , palpitauit, contreftauit, attreclauit. 

t*w^ profunduni, profunditas putei, vel fluminis. BB. 

1.I*q^So exploratio, inueftigatio. F. lAr^ .et 1&*a^. /. 4* Ari 

u fl^g -tf o-^ B^; " ' 1 v> s^^oll Imperiieftigabilis. ^O^ 
JJfar. 248- „ 1 : 

Jja^Q^c contredtatio ; commotio, concitatio. ' 

1 ■ .i ■ ■■■■■■■ — ^ ^— am 

)lo~^i cortex aridus fru&uum. _ *' f ' T ' ^J^- totondit, ffc- ingreffus cfcHottttr. 3S>3- -P- /V/V. teMy^?€ant. 

6, f. /w/ K^^ Gen. 51, 19: Ethpeh. Hs^/1 tonfus eft. ■■« 

llov-s^tonfor. Acl. 8> $2. . / / ^ 

l^^-v^ "tonfura. ■-. . _: )r .-;.'• / .^ , .-,/>;.•. /_L.'f 

liK^Hs^vellns, lana attpnfa. JFl , : : , .; .1 -.*. ., ; ; : r. *\\ 
\v^ theHmrus, aerariiim* gaza. iPar. 29, 8 r M^pc. U, 41. Luc;«,l- 

Mff. Ezr.7, 20. Efl et nom.profi.vrbis Gaz*. Adl. 8» 26, 27.* t^ ; rf.m 

.[* Nempe Digitized by Google £*' Nempe % fcribitur nomen, ybi px "Graeco^ra^t r^dditur: 
plias vbi ex Hel^taicoTiT^ ]l|^ r quod fuo loco vide.] ♦ ▼ It^w^ et |i^u-^ thefturarius, praefe&us thefauri. iReg. io,!22. 

iPar,29, 8- Ezr..i, 8- /V. c. 7, 21. 
Uo^v^v gazophylaciuni. BB. ■* 

]^O jnt 1 ,^ cumulatio, coaceruatio. JFl 

—w^ amputauit, totondit: * orbauit, Gen.42. }6. Jer. if, 7. /f. or- 
batus eft, Gen-4J, 14. Part. %»K^o orbicatem generans, aReg.2» 
19.21. P.A -»k^>/ i*H^° orbatus, orbus, fterilis, prolis ex- 
jjers. Exod. 2j, 26. , Iob. $,6. Cant,6. f. Dicilur et de caeterarum 

' rerum fterilitate , atqiie ihopia. ' l^K^o fterilis. V^q ^p A*v^jfc 
arida, inaquofa. Ethpah. Fut. lv-^4 orber. Gen.27,,44, 

99 A - '^ V t 

Wo— ^ priuatio, fterilitas. ■* 

?Zcuk^> Id. -^. Ifa.49, 20. * ' ,.. « 

i-*v^v vmbraculum, tabernaculum , diuerforium.' "' ~~ ■ \ 

]jo»v-^Id. F. lia^v-^ apotheca.;J?j5. 
^ZoxtVv^o defe&io, confumtip. 

liollvs^o abfci|fio, ampotatio, tcmfura, laceratio, orbitas, fterilkas. 2£ 
JjK^ferra. Jjok^o falx dentata. F. . 

?K^Ai» 1. $ R^A^ Off. Mar. p.46. ^v^^ ^ ^.127- 148- 

- ■ 

Vwlo^ tremens, tiremebundus. Terrae rriotus. BB. 

jlv. rf yia-^. ambidexter. Maf. Sinifter, fcaeuola. F. 

WcL inflammafiit. incendit. '* Part. Pl. ConJI. JL^io^o Ifa. fo, f n. 

Ethpah. ^lQ^£? exarfib, ' accenfus eft, coriflagrauit, cori-eptus eft. 

aSam. 22, 9. Pf. i8> 9 ** iof, 52. .Par. Exod.j, 2. c.9, 24. Deut. 

4, 1 1. C. 9, iy. Pt. Att. f, JJ. i i 

T [*,Forte -Digitized by Google 146 - l^ 

[* Forte haec inflammandi notio,' caeteris- ignota linguis orien- 
talibus, repetenda ex *1j. pceum lignum, quaU- foco adhibetur, pro- 
prie, fegmtntum Ugni aridum, a $;-*. fecuit. — Aliter Schaafius, ad 
b\3 rapuit, referens.] 

Plo^ et Ploo^inflammatio, ardor, vehementia ignisj vis, damnum. 
Sch. 3Theff. 1, g. lt. finifter, fcaeuoia. F. 

i^io^flamma, inflammatio. Aff. Ifa. f o, 11. Off.Mar. fj.474. 483- 

Jol^ incidit, decreuit, perfecit. A<3.?, 28. /« Feg. ^ *-^, ««•"»*•. 

natus, comminatus eft. Jt. irruit, impetum fecit in aliquem, et 

hoc fenfu etv* A<51. 7, f7. 
.Uol^impetus, coufpiratio. Atf. 14, f . J*. incifio; comminatio. F. . 

Uov-^ fceptrum. F. 

Jioov^ comminatus: at. glorians, fuperbus, iaclans fupra virts. 

*n^4 yoi ^ baccae tamaricis albae, BB. '■'..: 

V^xL^ i.q. Hebr. jer.48, 17.' Aff Ifa. 11, 1. vbi dicitur HteraUttr dt 

Hezekiah.. fpiritualiter autem de Meffta, inquit Gregor.Syr. quietiam 

hoc addit, kta^ craffior eft quam J&so», at U»oj eo minor.D.L. 

,. j . 1 ! ' ' " ' ' '" ■ ■ ■■■ ' : , . r . . 

Jjplo^. tres libraej menfura continens tres.libras. BB. iKj^ abfcidit, circumcidit; it. decreuit, ftatuit, fententiam pronuncia- 

' vit.Txod.4, af. Att.7, 8. c. 16, }. Part. Pl. joh.7, 22. A&.21, 

- . 21. GaU, ij. P.P. n*^ circumcifus. iCor. 7, 18. Phil. j, f. 

P/. Aa.7, f 1. c 10, 4f.."c. if. H« hf-.Lv* *> J9- A<fl. if, f. Fut. 

, Gen, 17, 10. toks^? vt «ircomciderettir. jCor.y, 18- Gal.2,3. Ethp. 

■ ^v^zrcircumcifus eft. C0I.2, 11. Part. Joh.7, 23. Gal.f, 3. Fut. 

Luc.2, ai. Gal. f, a. 
tfks* grex. Gen.j2, if. 16. [Cant. 1,7.] Luc 12, $2. PU Deut,7, ij. 

' • -0.38, Digitized by Google ,■ *v '*> . . 1.47' 

c.28, fi. iReg. 20, 27. /i. circumciiio, abfciflio, fedtio* /f« fen- 
tentia, % decretum. 

)>Kv abfcifljo, dos; it. vehatio- 

pv-s^ ftabulum. 

l^-Z^ infula, Adt 13, 6« C. 21, IJ. c.27, 7. /V. t&^ Geii. 10. f< 
[w*ki> infulanus, L e. Mefopotamienfis , Mefopotamiam enin» 
»p^_5\Jf infulam, vocant Arabes. Vjde Aflem. B. Or< T.l. p. 144. 
I4f : i6g, 169. cuius hafec modo verba excerpo: Gaziraeus nuncupa- 
tur quaft oriundus ex Gazira feu infulai fic appellant Syri Mefopo~ 
tamiae partem, quae Euphrate vndique clauditur. Eodem modo et 
accipio in chronico Edefleno, p. fo chreftom. (Aflem, T. I. p. $92.) 
)£x»,2k> <*•&» li^K^ Mefopotamiiy qui > in wbt (Edefla) cuflodiat 
agunt. Vide et Theodotionem, Dan.2,27. 4,4. f,7-it, y*£<t(uivoi 
vt nomen gentis ponentem, quod iam praeiuerunc ei LXX, c. 2$ 

l4-*U>^ I infula, 2 fententia, decretum, decifiq^udicis. $ JapitjL* 
ciua.. .4 area, a/. extremitas, faftigium, pinnaculum^«//)f<;i7, Ezech. 
41, 17*14. if. c.42, 1. 10. i]< In PL ejl et ftrues lignorum, F. 

]^5Z> )4*K^ anuulufc ianuae. F. 

Ii5q-^ circumcifio, Exod. 4, 26. J0L7, 22* Roip<2, 2f# Ephef.2, 11* 
Pbil. ?, j* — 

y>Vtg> fcalprum. 1 Reg. 6, 7. 

l*k^> et l*K^o fterilisj rt ferra grandior lapidaria et lignaria. JK * 

- 1 1 - - ...--.. . m — , — , — . 

jo^ et ^**^, rifit, irrifit, derifit. Gen. 17, 17. c. ig, 12. Ij. if. it< 
lufit. 2Sam.6,2i. Part. PL iSam. 18, 7- Mat.9,24. Marc. f, 40, - 
c. 1 j*, jo~ Inf Gen* J9, 14. Exod. J2, 6. Fut. Pf.2, 4* Luc. 6, 21* 
Pah. yul^ ridere fecitj iocatus eft, Part. Gen, 19, 14. c. 26, %* 

I^Lo^ rifus. Aff. Jac.4,9. 

U»*^. ridenS , rifibilis. • JR. 

T a **<^ 

t 
Digitized by VjOOQIC 148 * ** * ^ " ^ 

; »! • tuffiuit, e gutture excrkuit pituitam. 
J^. tuflis, nutus tufli, vel excreatione fa&us. F. x ULL tefticulum vnupi, vel pufillum habens; it. haereditas. B B. 

^^» • L_— >J ' • — J 1 ■■ - >** 

^A^ ^ terra Milefia. DiofcV, 8o. ^^ terr^: Cfrfa* leg. 
vero cum Dolath. Diofc.V, 174. l^oUtu^ tetra Samia. Diofc.V, 
172. upoL^a-^i jls> t^v^ terra Pnigitis. Diofc.V, 177. «-k^ 

|.v n \rt.ft terra Cimolia. Diofc.V, 176. > . 

m " — " ; - — — : ' ^~-- — : : : "~ 

^I^ neruus.\Gen>?2, 32. Verb. Ethpa. r\^, neruiis fadtu* eft. 

': %t. Xi^ ramus, pidmes. PL Af. Pf.go,ia. ' 

jic,*^^ febris, aeftus febris. 

- ■ " * 1 

jio^u-^x. coaderuatio, cumulatio. F. - : 

JJoas^ auis 4 marirlae gcnus> alienas auium pennas induentis. F. 

tf^ feftuca, ftipula. ?£.%}, 14. Ifa. 17, ij. Iob 15, 2f. PL c.41, 19] 
Pf. 37, 2. et 117, 12. 

teoo*. ,c tonfor. 
jZoioaA^abrafio , tonfura. F. ix*-^ Gehenna, inferi, i.q. hou^. «jiu^ lumbricus terrae. 

JnLs^ Levir. ^N^^ U***jl BB. multitudo, coetus, turma, cu- 
neus, exercitus. Jt. fpolium, praeda. Gen. 49, 19. iSam.30, 8* 
Ho£7, i, IflK^Ponsi it. vir duas habens vxores. Nouar.70. Digitized by Google • • 9 latro, graflator^ficarius. Hof. 6, $. Mat. 26, f f. Marc, 14, 48. 
-P/. aSam, 4» a* Mat.27, 44* Joh. 10, 8. aCor, 11, 26. 
teoj nm » ^ coaceruatio, f. #. l^opK^ -R ' ,• 

l^-xL pi&ura , . efftgies. F. / {^-\i 

i-*-^ uam, enim, etenim, fecundb feritentiae 'toco ' ponitur ; vt Grt 
yd(>3 et Lat. enim.. !fyH&'*J*$%ii,J&is • j^» 

)^a^^4ifljcii4W8 .clqglqtipwK. • '_ vV ,t ; ^ 

[^i-s^' c onuolutus ejly Genef. 4J, jo. ^.cnalaw? <£±*> conuolueban- 

inr vifc£raeius> i. e. t/a/iie mifertus ejl. De hoc verbo iam di&um 

fub ^o^, ^P-Hi] - '. , 

Ifc^. flu&ufc, vndaj vallis, torreris. -P/. Mat. 8> *£• c 14, $4. Marc. 

,J> H- Jaci, 6. "■'■".,. 

jLfeftuca, ftipula, palea. Pf. 8j, 14. Mat.7, $.4. Iob 13, 2f. Luc.6, 

41.42. iP/. Pf.'j7, 2. 117, 12. * V'^»* l^fupeflex domeftica. K 
[* /fcr£a vel gramen* drefcere Incipiehs. "Pf.57, 2.- Ponitur ibi 
pro Hebraico ^xn, gramen* ^inl ^is^^ ?-^ .*•« > ^ 1 * ^ aonfa- 
tis conciane vertitur in ^Polygl. ficuLjefhicae confeftim arefcunU _ne,c 
melius a Dathio, //r«*i Jlipula. c%o. arefctint. Feftucae et ftipulae 
iam aridae, nec poflunt arefcere. Melius Arabs, quem hic fequor, 

"Maroniticus, «-*-£-*-M 3-Jl^ tn/faf herbae.'] 

t^veftimenti genus. 5j5. Iqdumentum, integtimentum. F. 
^teftudo. Pl Hof. 12, 12. ta^s? P^ congeris lapidum. U^ 

\kju> Glarea. 
J^Xq^ endromis, indumentum. y^". Jer* 4J, 12. 
l*X^ rotundus. 1 Reg.7, $1. jf. ii. caufa in malum parata* it. 

GaliUea regio. * ., 

Tj I* Jof. Digitized by Google i ? 5° ^ ^ 

[* Jof. i j, 2. Sytfacum XJ^pl &-VC Arabs rtddidit /j^£l 
» £ : ? t^ ^liJi vallet Philifiatorum; eo ergo aitflore, haud poe- 
nitendo, ^^ et !/«//*/ erifc Sic idem interpres J0C22, 10. iil 
*7eddidit." Forte hicf vallis idem, jquod" planiiies. VTde plura iix Tup- 
ple.m. ad lex.Hsbr. fub nbfy, hic noAWctibehda.];-' <-' \_ ;i; 
lliLiw^ Galilaeus. Marc r 14, 70. .; . { . . ; 

ft^^^rota, a^elifo prioreh, Pf.8?» 14- PL Expd. 14, *f. 1 
Reg. 7. ? o. } 2. j j . " Jac. ? , 6. Currus i ^et quicquid rotae fimite efr, 
praefertim vero fphaera caeleftis, rt peitaiculum papyraceuot arutu 
dim infixum, in pueVorlim lulibus vfurpari folitum. l*te %g^ 
,JIauftrum. IHIj ]J^^ W n Po« Harpedope , rQta lanaria, 
rhombus. 
j^b^praeputium; nola, tintinnabulum. BB. lt. Gilgal, nom.prop* 

' lopi. Hof. 12, 12. . 

iQ^ nirbo- ^ 

^i^Osj^^cranium , qalua capitis, caluaria, primo h>etifovt in %^*^ 

Mat.27, ??. Marc.if, 22. Joh. 19, 17. 
IJ^o. I^X^ volumen, fcheda, codex, liber conuolutus, membrana. 

Jof.i8,?- *Tim. 4 , ij. 

f^ , nouacula, pugio, enffe\2 Sam. 20, 8' 

(\jai\c. nomen proprium fluuii in Mefopotamia, qui et Medorum 

ftuuius dicitur. Aflem. T.t B.Or. p.277. U^? ]&&&> 1*cu *^\^ 

Medio inter Telam (aL Conftantinam) et Edeflam loco fluit: Telae 

enim obfidionem foluens Cavades, et Edeflam caftra mouens, ad 

'' Galabum fluuium confedijfe dicitur. Non habent nomen fluuii ple- 

raeque tabulae geographicae, ac ne fluuium quidem ponunt: fed 

expreffit hoc ipfo fitu, Gjallab, Calabus, nomen addens d'Anvillius 

in tabula Euphratis et Tigridis. Idem et p 14. hanc eius dat de- 

fcriptionem: en seloignant de cette Ville (Edefle) vers Grec* levant, 

*ne plaine> que le nom tfEden fait croire agreable, eft traverfte <fune 

\ petite Digitized by Google petiierivim 9 qui prend te nom de Gjallab, <Tun chdfeau fttur dans 
des montagnes, que cotoye fa* route % et Itnom de cette ptace ejl f Cataba* 
dansla Notice de P Empire 9 et ctans Procope de aedificiis. 
I^^ai^s^ feretrum. F. 

s^\^ eleuauit: refertur ad palpebras , vet ad vetum, Pah. ^^-^ 
Id. et retexit. Jer. ij, 26. Ethpa. ^^^J^ retetfus, detedus,de- 

Velatus eft. v. 22. Jt. inte^tus, implexuss pec. coma io cincinnos 
intorta. BB. ' 

t^^-s^ eleuatio palpebrarum , cum oculi aperiiintur. Pl. Iv^^ 

funes (jiribus vela fufpenduntur, vela. Num.4, 26. 
t,L^ p ,. \ ^ Id. |-jq,^\ ^ Lens minor. BB. 

V ^ \o ^ manifeftatio, reuejatio. 

}- <^ \ <^ ^o habens oculos prominen^s. Exophthalmus. F. 

r*>sA (Ethp.) congelatus eft. 

l^-^-sv pellis; corium. F. U^^patiens. Nouar.^i. 

\ ■ \ -^ gelu, glacies, cryftallus. <?eii. 51,40, Ex. 16, 14. Pf.147,17. 

s^o , r \ ^ Filix. Al. i #. W -A_*y» BB. 

\L*£\. humor cryftalKnus oculorum. * 

l^reuelauit, manifeftum fecit, detexit. Mat. 16, 17. Pbrt. iCor. 3, 
lj. Foem. U^s^ Rom. 1, 19. Heb. 7, 14. Fut. Gal.i, 16. Luc.id, 
22. Ethpeh. «-*^4 reuelatus eft, Eph.?,?. Joh. 12, $8- Partic. 
P^^A-io Marc. 4, 22. Lucae 17, 30. Foemininum \ 1 \ \ ^A-*g 
2Cor. j, 14. Plur. 1 Qpr. 14, 2f. Injinitiv. qa^^Aso^ GaL j, 23. 
* jRtf. Ps^Ai reuelabitur. Luc.8, 17. 1 Cqr. 14, 30. At Judith 8* if- 
U^^J? ei minitetur fcil. Deo : vide Variant. Left. Syr. p. 44. Pah. Digitized by Google 152 ^^ „^^.reuelauit, publicum Fecit- Jer. 49,' 10. Imp. Pf. 136, 7. ^ Jt. 

exulauit, migrauit, tr*n$raigrauit, captiuunvduxit, captiu^us c!udus , 

eft. ira. 77, 8- Inf. Thren.4, 22. Aph. -*^j declarauit. 
' . [ ^XL quadriliterum praecedentis verbi ; feu potius Hebraici 

nVj, in captiuitatem abduxit. Chreft. p^. 104.]^ 
tf^integumerttum, indumentuiri. ' M *Ksuj ty^ fupellex domettica. 

}^"^ ? 11-^v congeries lapidum. V' 013 ? ^ Glarea. * 

[* Sufpicor v non ad hanc radicem, fed ad ^s^ referenda haec 
efTe et conuoluehdo congeries dicitur, maxime glarea a fluuiis vo- 
lutata. ^^Jntegumentum Ipfum quoque ab hjuoluendo. ]£z>*> IL^, 
vnde habeat Caftellus,' ignoro. Vtrumque nomen fefiucam, paicat, 
fignificat, ac forte is, ex quo haec fumebat, ll^ per JAr^ iiiter- 

_pretabatur/ f Poflint vero et paleae, quiscjuiliae , fiue contemtim, 
fiue modefte, pro fuppelledile poni.] , ' 

]J[J herba. Nop. 39A" 

llX^U^manifeftum, apertum. 1 Cor. 11, f. 12. Ephef. f , ij. HebJ 
4, 12. cc o et particula ^ vt ft^ ^ aperte, palam. Marc.8, ' 
52. Joh. 16, 2f. Eph.6, 19. Foem. 1^*-^ Aa.4, 16. ^o^jJ^^ 
clare, manifefto.^ , * _.. 

Vl^J^ Id. Joh.7, 4. 

V . ^ < ^ captiuus, ex.ul, ttansmigrans. Foem. Ifa. 49, 21. v 

| ' V ^ v d 1 iS^ manifeftatio, reuelatio, argumentum. 

) ? -V ^ Id. Luc.2, J2. Heb.u, 1. quomodo differat a \o\* v. ]o\** 
Aff zTheiT.1,7. 2 Tim. 1, 10. PL Af. zCor. 12, 1. lt. oraculum. 
\v .V , a^ auditorium. 3 Efd. j, if. 

^ tv * volumen, fcheda, liber. * Ifa. 8> I. jF. /*gft fc o .i V ^ . 
' ] ^!v v Id. retedio, declaratio/ 2 Cor. 4, 2. taV^^v^ L re te - , 
dio faciei, i.e. fiducia, quia apertus vuttns fiduciae indicium efi. Phil. 
1,20. Heb,io, 19. iJoh-2, 28. ^ Digitized by Google >^ 153 

[* Sunt hi fignificatus ex r £onfueta { ,GaI?rielis Sionitae tempore, 
Hebrai^i jn^a interpretapone fumtae, nec ilJis certa fides. Forte 
rectius Wrteres , tctbuldm , a' ^Jl^ polirt, fic didtam. ] 

A-i? j \ ^ ptiblice,''aperte, f 'palam. Sap. 16, 21. 

|«ai*s^manifeftans, reuelans. Ucl\. captiuans. * ~ 

[* Item, captiuiias. Ephraem "T. I. p. 60, r&ra maritum cum rege 
non permutauit V oN^ «» cdptiuitate , i.e. cum captiua iiigyhae- 
donitide regis detin^retur. Nota et hic difcrimen linguae Syriacae 
ab Hebraica: Hebraei rvta de fola ponunt in alias terras depor- 
tatione, Syri etiam aliquando de captiuitate, carcere.] 

j/o\ ^ captiuitas, exilium ,• transmigratio. Mat. i, xi. li. 17. 

t^a^captiuus, fpoliatus;. J^q^ cucullus, F. 

ft^o retedio: vndt 1&^> l£l tt^> fiducia multa. x Tim. j, ij. 

l/q,\ ^v> transmigratio, exulatio. 

VniWs^ maniMatio, reuelatio. Off. 3far. p.193. \s\ /oiiS^ 
fiducia. ,,.,., . _ 

\ ' ^ *9. manifeftus, teufelatus, manifeftabilis, reuelabilis. 

Vn 1 1 \ s^^io reuelatio >,> manifpljtftio. F. 
•* S 1 intumefcentia, ia&atio maris in mpltis lopis. 

^y^ v ^ oferim quo4 ^ipitur in exprimendis uvis. 2?2f. j 

«pojo j\ .^ fordities balned, BB* \ ■ !"Hi * , i -'- ' ^* |V , Ch. Su abftulit, defrawdauit, orbauit^ denegauit, damijum 
intuHt j ft. cafuic, brbatus eft. Part. Pl. i Cor.6,8- 'P.P^PL Eccl. x 
40, rj. ^. ifco^iVi^ c7>f- £ %'- <^4 4 euanuit; ablatus 
eft. Tud. «; jh'' i£ ^roiibitbs , fnterdidtus eft. i^ £%a.. Jtotf. PL 
: vK^ 1 '' damnuW J i\iftinfentes. • 1 CoU. 7. 

ItoJX-^oppreflbr , fraudator. EccL 41, af . P/. x;.l6, 14. /*. prohi- . 
bens, interdieens. .F. ! Digitized by Google 154 ^ 

]l^ V ' interdi&a , et interdiaum. ' * - Vi \ 

]\ » V ^ defraudatus, priuatus. Pl. Eccl.40, ij. 1 Tim. 6, f. 
li^! ■ \^ interditfum, impedimentum, nocumentum. 
Iji^Qs^ interduftio. , ^, *\ ^ extendit, expandit. Apti. ^\^J manifeftauit. 

j^i^ . ^jg^f^i et |ZrLi.S^o extenfio, manifeftatio, declaratio. J?i*. ~ ^ - > - *f ^o-oop^ -yAwW, pulegium. ^A . [• - 

fv/X' faxetiim, folium petricofunr, et fationi inepturtu PercufltA, 

plaga, idus. BB. Hinc Ettipe. ^^A pefcuffus, caefus fuit. 

>n - V ^ reuelatio, manifeftatio. BB. 
fordities balnei. B B. J^^ i.q. vX^ detiegauit ttc> BR tAto^hx&^ panis albus. BB. 

U^-flpo S .^ tamarifcus. 

|. *** V jj Clyff er r vet fec. Bat Setufhai inftrumentum efied^e6rZ 

pori iniicitur. Blf. It. equeftrtf b&li ifimulacrum. Troiae liidu*. FL 
l&ax£\. torta alba. BB. Spira dulciaria. -JF. ?*miiH>\ . ytuMvii- 

xojuovy marfupium, arca, capfa. Joh. 11, €. c. ij> aj^ • - > — - 

<*£^4 *jconuoJutusi circuma&us, rotatus, tircunuiolutyis eft; w/cir- 
cumit, vagatus eftj irt J3 r r*r.,nymn i Jr.ji.q, ^^ $B. 

[* Vereor, ne vitium fcriptionis fit, irefcio yncfe acceptum aut 
arreptum pro ^^•J + - * 

j-n\L i . #. ivh* quod vide. 
U^J^ im q, ^S BB. I^b, Digitized by Google *^ ^ 155 

}tet\^ circumdfioj ptc. caruocfclae ia ihterfb©miiieo ni«Keri/i3e&^ 

catio. if jB. , . r: i iSi^feU^lh, J caelauk. : iRegi«, 29. /w/7. Exod.28,10. /VP,Hi\^ 

fculptus , caelatus fuit. ~.\ . 

# _ # ^ • ''•■ ^ 

I °v N ^ xaelatorav~Exod72fc 1 1. PL iReg.6, jt. 

tj^N ^ pehnae, ptf. auium maiores, remi££s. Af. Ezech. 17, j. » 

|aoA-^ caelator. ? a a i \ ^ fcheda. F. y^L^ , \i*/* 

£>*^(Pa.) titt*k Ethpe. £±$J\ tiSta dentes nudante diftfentus eft. 
|Zo^x^P ri&us, didu&o labiorum quae fit immobili raaxilla iofe- 
^riorj. ff s ,>' } , / r ^;'. : . V '\ . " '. 

j^ ^? V ^ J herbae ffeftus. /" , ;» 

* > r^fl ^. Glaucium. Ar. Mamithfa. Avic. I, 210. 16. Ar. 

] / ^oJ^. HCadus. M*uar. 215. ~J&*}Au~ -^ .« N^ excoriauit, depilauit, -difcerpljt. M^s^4 depUatus, de- 
plumatus fuit. BB. •■■ < « « p >o^ amputauit, excidit, fuccidit Ifa. iff, 8. Xtta^J impleta eft 

menfura. B B. 
ULm^o^ fticcifus, rtdicitus. # 

lAto^ ftiuea.J?i£- '^ 

> ■ ■ , 

r 2 ^ vf & vr**^ Deut28- -rtfa/ Pec.ApK ^^) audaxfuit, in* 
ftitif» wfit- gthgc. ft^J{ audax fadiw eft. ^& 

V 2 ?!*<^ Digitized by Google 15.6 *:< ****** 

ii^a-^c rf JajjioQ^. audax. Foflff. • ^ - ' ' 

I^Aj^icg^/^ j^Qj^o^ aupacia , tgme$itas >* pertuiacia , ^mpqrtumUs 5. 

rigiditas , foueritas. -. k ^ _ . , . jiolo-La-^ fordes, macula. F. • 1JI, « ^J< - • < - »•• : ' ; 

■ y .'' ' ■■ n r — rrt: — . ? i ,jjt JjujlJ .n: ! : '/ 'ttt — : ^ ' ...: f 

jNvi ^ c .,g ; pamelus: Qen. 24, 64. rf,ji,.j4.,Xev. 1 J, 4.- t Funb »a«-, 
i/rttfj #f/o anchorae retigantur. Mat. 19,24. * P/. Ifa.6o, 6.' Mat. j, 
4. rt 23, 24. Marc. 1, 6. J - r r •' r < j -> . • — -i 

[* Funis nauticus ex fola interpre^ts^pne <^?§oruip, et/vejg, 
falfa , Jbffltvsa .Graeci . xsxms „d upJe* le&p , 1) idpLnAq^/jamejus^ 
. verjoj, yt,mihi vjdetur* hanc Syrus,*vter<jye expj^fjit^ ^vetus per 
P^o^. recentjor per up oS i V» ]^ , qubd ipfum nomen ex Graeco 
fadtum, hac occafione enota~2) Kci/uiAot, funis nautica; fed haric 
leftjonem Syrus noo, exprimit. Haec ^uidem yocabula afrqui &>n r 
fundentes, putarunt et xdfxmXov funem nauti^unj effe.] *- * 

l^uo? V^^ contignatjo.. F. l^^au . Camelarius. P&\^ K^utus. 

]zo Vn ^ Siaiitas. -JF. 140^*00^ omamenti genus.'2TJB. ' 1 vi .^ gymnafium. 2 Macc. 4, 9. 4jpn vi \^ fympofiuritj potusl £B. e d^y- :i ' "•> - . : • tv 
tm ,i, m yi ^ SteUa terr^et. _l\ \\ 1 * \ f 

■> ■ ' ■■■■■!* ., i H | » ■ ■ m ■ . ■ t 

^ou profundauit, ad imum deftendit: vrinatus eft; iubatus eft, cui 
iuba taedio eft. J?5. -rf^A. ^^uL^ ma#£j«fipit. Ethpa. ^^>J^\ 
B B. Uq^ vomitus prouocatus eft, faftidiam ,mpuens. \J.w 

\ ^s vi ^ vrinator. - — — '-" 

^i^i^ captus manus, f.f. qtiAiltum riiarius capirr -poteft. ?/: ^>io^ 
\^i ^ 2 ^^ vitium aliquod, 1 i;i?/ *corrup'tia aqiiae. A ]kt&i^$[et hitil F. Digitized by Google 4t> V 157 «ioo^ vulnus. qf. aifh* tonSo&t. &kvn*.:-? ■ ■- ■' ' 
►^o^Koue^ ~dew>ul«ta.' IP..- . : ' ' - 

3_&a^4 {EthpO foflu^eftg; obxutu* eft. . .' „ ' ; 

|^^7oHa;*To*uearPr7, 16.' .VCfjij rt Tfai,£ft\+Tjic.'6, $9. 7/. 

11 ' ■ ' 1 ■ ' i> 1 «^ 

iJsq^Ji.^ Or/Sbrjor8> M/Rom.7, 8- ij. Heb. 7,jj. Part.i&^ 
defepit, Deut. i f, 1 1. Periit, Eccl.20, 2j. JP/. Hebr. 10, 2. JbflH. 
jku\jo £om- 2 ? 27. a Co^. 3, II. . /»/ Ronj. 4^ '2 1 . Hefy 9, 9. ° jRifc 
Pf.7, 10. Heb.8, %. et 10, 1. et i; 9 i^i JRak ;*^^perfecit, fcort* 
fumfit, Jof. 11, 9. Rom. if, 28. Luc. if, 14. Par. Iob jj, 20. -fttf. 

. Jfaf. 11,6. Ethpa. f**^\ perfedlu^, ; confumoiatus eft/ Heb.f, $. 
Jac. 1, if. JPart. iCor. 12, 9-£ Gal. f , 6. Imp. iCor.ijVir, J^irf. 
aCor. 1/; 9. Heb. ii, 46. :.:_-? ,;-. 

i^o^: if ^H^^P^f^u»* abfolatus, ronfuamratris; Afct. f ,^48* R^ib. 

ii\ 2, "SalUs, pax/ Ezjr. 7. Sch. SL Vr^s^ ^ViW^ * Cojr.2, 6. 

Col. 4, 12. Jac. i, 4. ; 

|^3u perfeftiot Eph. 4, 12. , A^ prorfus, omnino, Luc. 1 j, 11. A#. 

4, 18. , 7i.,didt}#iaJabiorijm, eru&atio, eiFutitio. £ Conuulfio, 
. fpaimys, /## , l ', t » •' ; ' 

* s^Gomor, Nom. Vtri. 
fto.rn y^gerfeaor, Heb.^2, 2. Cprporale, in quo kojtia ponitur confe 

crata. Sever. tib. Rit. 108. 
^k^o^ cjmfun^ai^ , ( ,. 

lifeui^ cifrko, ^Sam. 14^7. J^/. ^^cu; c.22, J9. xSara^A* Lev>l6,ia. ^r-^>*^ 
^u)^a^ abfolutei-^ferfeiSerpenitUs?^ Ifa.2, ig. ProV.ij, 2}. , ♦vUa*'*' 
| Znj i. to ^ abfolutio, confummatio, perFe<SUo, integritas. I C6r.i|,io. 

Heb ! 6,.f / 4 it^n._ L\':.'L''\.''l • *.../. ' V'_ r „' ' "' Digitized by Google 158 •»** *>**> 

teoo^ abfcefluum et vlcerum genurf* variohe.' -,-— '' 

IJjjgft-^Martes, muftela Scythica. Pl. Tfifro^BB. fcao^M 

terfa muftelarum Scythicarum, in qua Tiraxime abtmdant 
fzoii^a^o abfciflio, exterminatio, deletio. F. ^ /^ 

-^^> i w^joq^ et «^qIoq^. bubalus. 2?A # v 4 »-" « ■ — 1 : ■ 

habitauit, obtexit, protexit, obumbrauit, defcendit. 

Joh. i, 14. Adt 10, 44. Jt. ^uiefcere, fuperuenire, defcendere te- 

cit. Exod. jj, 22. Pf.137, 8- Jbt; Luc.i, jy. A&2, 26. c.f, if. 
tiil hortulanus. Joh.20, IJV 
|..i 1 i^reqwes. -r. 
jiuX-^. hortus, viridarium. Joh. 19,40. c. 18, 1.26. Luc. 11,19. &»/?. 

Al^aReg.21,-18. I/ajo^o^ hortulus. 

Jjaa^jthalamus, tabernaculum. 1 Macc. 1, 28;: Ma&9, if* Marcv^ 

Luc.y^4. : #*-l«u > ^/U»'Id. t Pf.i^6..-* 1*oku ^>^pff. Mar.p.t^j. 
|A ^^ clypeus, pelta. 

liolls^o defcenfus, illapfus, fuperuentus, habitatio, * protedUo; in 
- JDittim/ vfurpatur. Sever. lib. Rit. p. 134. G^. Mar. c p. 178. 

[* Nempe habitatio Spiritus SanSi in «oii/. AC T.I. p.48?. 1. f.] 
^l^o hauftrum; tympanum aquarium. F. 
jJoo^anguius. * PL 1^>K^ -^# Apoc.7, 1. c.20, 7. rf UI^ ?/d*ja,. 

anguli oculorum. F. % ~ 

[* Ex Graeco -)Wi. Nomdn frequens Philoxenianae yerfioni, 

GrJfeca multa retinere folitae , yt Marc. 12, 11. Uiq^«*j* caput <m- 

gn/i, /fl/w angufaris, quin et cura Graeca genidui termi^tionc, 

Mat. 21,42* ^jo^| 4A.1.] 
U^j^abfconditus. Ad.17, 2j. Jrq/f. m nojlris reBius iV^K^ ^ . Digitized by Google -^ 159 li^ irifcubliit, 'tfecubiiit, iacuit , innixiis eft ; it. contumeHa affecit 
Ethpeh. ++*>^4.BB. *-4^£i fubduxit, fubtraxit, abfconditfe, de- 
clinauit, receiiit, delituit. Joh. f , i). et l^J] » incubuit, innixus 
eft. BB. V-4r\^l odoratus eft, odor perc^ptus eft. Pah. <■ j s^ 
contumelia afficere fecit, accufauit, vituperauit. Uli^Aio xetor- 
tus. Jtph. **±*Ji incumbere, inniti fecit. F. 

U^w iuftitia, clementia, indulgentia. lt. iuftus, mifericors, ckmens. 
. abditus, occukus. iSam.21, j. 

^v abfcondens. ' '.[ \: 

lli^ rf ^i^ laribulum, vmbraculum. ^f/I ^Sam.aa, 12. * i^. 
jAli^fana, facella, horti, Ifa. 1, 29. pec. oratoria parua infrav Vtl 
prope templa. B B. - 

[*Rarius vocabulum. Pf.18, ia. Arabs Maroniticus reddidit v 1 ^?^ 
velum. Jef. 1, 29. pro Hebraico mao, i. e. hortis vel lucis idololqtri- 
cis ponitur. Incertum, vtrum referendum fit ad hanc radicem, fub 

qua habet Caftellus* (Atabice \i' r pronus concidit, inctinapitfe,pro- 
cubuit) an ad pa texit, habitauit* an denique ad Samaritanum oojn 
tabernacula. Deut. ??, ig. Hoc quidem vltimum forte elia px] 
lljoL contumelia, vituperium. x Cor. 6, 8- 

) « ^» et ) ■ 1 <^o cubile, locus in quo quis iacec JP/. Iti^y* 

)X^id.q. )****<£> v. ^J^/ 

I^Lj-,^0 cubatio, it. vituperinm, criminatio. F. 

^ 1 <^ Lq. Hebr. ^ ^o f» ^oia&j aai^ fe fubduxerunt clam 

alter altero. Sufan. 1. Syr:i 9 14. zCor. 12,16. Part.Kom. 2, 21. Eph. 

4, 2g. PL Mat.6, 19. Gwj/L iTim.i, 10. Fut Mat. 19,18. Rom.ij, 

9. Pah. Id. Awi. PL J*r.aj, 50. JE*Ap*. %als^4 fartoablatuseft. 

[ini ^ /afo/> cuius denominatiiium eft praecedens yerbura, 

.■.-.* ipfum- Digitized by Google i6o «^» ipfumque Hebraicum furarh quafi, ad latus auertefe, Frequentiflfc 
mum nomen, vt Matth.if, 29. 2i,,i. Luc. f, 2. 19, 29- J°h. ?» 23. 
4,7. 6, 2j. Adti, 12. f,io. 9» J8- ii, i- zh 2 ;i7>39- && male 
referre folent ad radicem mj; et ponere fub te-v^, quod forte 
ipfum potius ex h 1 '^ contraAum. Habent et Arabes, *'*'■ '*'-«"• fate,.] ac 

f^ . .' . furtiuus, fubreptitius. Pl. Prov. 9, 17. 

I^T fur. Difffrt a ]ai^ quod hic interdiu, itte noftu praedatur, Mat. 

24, 4J. iTheff.f,4- ^- Mio, 8- iCor.6, 16. 
\£n~' ^ furtum. Matlf, 19- Marc.7, 21. 

lioool^ et tfw^ rf Ul^ Id.^. :'^=U-^furtim. .[[ 
iJj&laL fcoria ferri. F. 
|'~« T , Gigas, rtr. t/. naa. 

Uj-o^^ Vrceus. 

jiioYi-L reuolutio. F. cf. Chald. VI3J voluit, deuoluit.' tf-x^ abfconditus, reconditus, occultus, teflus. Ad. 17,2 j. Ethp. 
lis^f abfconditus eft. y 

^ojaA^ occultatio. 
fabm^ cumulator "thefauri. F. 

, rr r -^'\ commotus, compun&us, perculfus animo fuit. 1R.eg.2O. 
- Maf. Pec. A«a. 2, 5. * 

[* Potius, A<a,2, J7. joeiaikoo**^^ pro Graeco %a.rvuy*- 
o-div tm xS/^' tt - Huits ' deverbi Cgntficatione conieterunt vtcungue 

• lexicographi. ' In Polyglottis' reddituiv ihgemuerunt eorde fuoi Gut- 

• bierius, ex Graeco vertebat, compunQi ftmt 3 immemor, Syq inter- 

pretis non efle.et etymon exprimere, Schaafius ia lexico, conflcr- 

' natus> ptrtmtusy ptrculfus, compunRus ejl: fufpe&a «ebpia , ix his 
r enim Digitized by Google J **' 161 -eftXW : qi|<^nam vefunv? ConAll*nnis pptius de verbi*figmficatidr|g 

, Arabem Etpe^UijlAAys apoftqlorum 9^ Syriaco vertentem: hicqui- 

dem vertit yjuUL*» palpitarunt corda illorum. Hoc duce ex notio- 

nibus, quas habent lexicographi, commouendi et patpitandi praefe- 
renda.} 

l^^ss^ cornupeta. It . pugni impa&io , cornupetitio. 

te^ t - M>a v^ C0|tf P^tt(flid, op$rdfio cordis. J^ * ': • 

-; /;[* Potftfs/ (Mimotiay patpit&tfo cdrdis*] < ; : « w 

1****£\^ Violenta. Judae 16. * 

[* Ppfitum ibi pro t/7Tfpo7Xtf. Ego potius his adftipuler, qui 

horrenda > terribilia yertunt, a commcjtion^ animi et palpitatione 
di(SLa*^.JSchaafins-in te&caj.Jlupenda^PQZtentofa, violentiq x mirandq> 

(en ,qtfqt co^rtipt^vetfione^J .Qiknesne verae? fed. mejius pergit}. 
_ talia cttdo propnt^ quae animum audientis percellunt. Pocoh in notis 

ad epijl. Judae.T ' , - , 
| ii iq^ iropudiokia y -ebfcoenitas^- & timor, ilupor ; compun&io, ge* 

mitus, lipothymia. * ;. • s , • 

[* Barh^bi^ei.pontinuator, in Affem. B.Or. T.III. P.ll. p. r2j. 

— atat. JSHmuitat-jindircnt - ,-ioZ ~]ooi? L^ic^ cofnmoiionem vsl . euerfto- 

nem> quae acciderat ibu De vaftatrorie ecclefiarum fermq.] 
I^juJQ^ fciflura t$rrae,terrae motusj terror, tremor. -F. * 

[* E^emplum habe in fermonibus Ifaapi Alagni, (Aflf. T.I. B.O. 

p.219., qui de terrae motu verba faciens, cuius lin^ua deiim a^io- 

qui mortales dicit , pergit : Mo \*i&%? W 10 ^* l^^oo otin> ^?| 

^gmsNT extutitvocem fuam motibus (fucceffionibus) et hiatibus tetrae* 
• fed non audtuerunt.] < -jl^^ medicaiiientum de ferp^nte confe&um. BB. 
*44^ ** U-^cti^GentJana, herba. ' 

fc*n "W\^ permiffio, conceffio. •uiu^ Digitized by Google 162 ^ iail^i : "|^T / 7froif> •&M& / Tamilia ; ftemhi*V ; gtncAMtte> Tnatftritas* 
" Beut.4, 16. Aff. £en. 1, ir. i^/ ; ift 1 .geniis logitum* : iJ * llC lA 
iiox^^ 5 omne genus. ,r £xbd. $, 2"r. ' ' <•■•...;_ ■•-' 

^Aixkv-^ hoirtus, hbrtulus. ^ 3*^*7* J»;*^-^ 
•jdqj^ oftendit, demonftrauit. , ;,, ,. ,\ . , : ..... 

lioljLflu-^ fiue \Z o%\a\\ ^ ofteijflp, mppftrktip. JF-,. r M , ^; 

«jojbJixLt^ /ta dicuntur Gigante^ $ui aijte diluuium, vixerunt; q+ d* 

antiquilT. generis. 
\-<& ™ * v^ natator. 
cxjjdojq^ Cunofofchis, herba* -u* •jxjolsxLs^ Cblofcyhthts. upo\^i.^ Adeps Colocynthidifc. l^jQ^ obtrediatio , contemtio. k^*^ ^ ^ kk^ Palear bouis et equi. , :* 

J^c^ yola manus,pugillus,aIap3,wh^enriorpercuflmcapitis pugno. 

\%m\ ^» Tetanui morbus. JR ; 

j—s^ Muliebris. Gen. J2,j2. videtnr conuenire cnhi Gf. ytviftk, et 
ymricy qf neruus generans, / cauernofur (Jtt dicufknf penis Cotts? 
ac fi diftinfti ejfetvfus a Sentiente et -Mtihenfe* "dfqhibur Medici* 
atqne ide& y Mulieferis ditius,) cuni Hebr^ qribifsdam < ap~Air^Ex&up(fet 
hic inteltigendnr. DoBioribus autem minirye, anidet. , ^prte^ igitur 
%%m\^ vel efty Lq. Heb. nw et Ar. L~J {prius etifltn cum n faepiur r 
tdqne ita irf onmibur occurrit vxemplaribus) defe&us* pereuffitmts, &u* 
pefadionis fignificatnm kobeiit; quod ei tribuerint LXX. V±~ha?!r4&+ 
•^autem protlietice tantum additur r# U#J,. vt jJri etiam non>#ui- 
efuamfofet, *fic~ $£-*> idem efi quod JwJL-5* etc. vit efl a « • r ^. 
©briguiti obftupuit» (guod non in vfu, vudt-luu^Tet£mi&i ~ vet^ 

denique Digitized by Google ^imifue Htb Mi^ttjSjfr. « 1n*i^ ittifr. *L*& fuHtexpon. netilus 
qui per coxarti ■ dA 'taios fertui- 1 , diquo V: l }/ivic.\, 29.^1. Ar. • ^iy 
in huhute partis ta&u confifiere vidtlmml ma&ttia iafilanJi dexteripat] 
v. Jud. if, 8. Quamuit fupcrnaturak quid Aif agaofcmdum ttiam. r 

jAi^ ».f. b»^£>BB. "■...• ., t-4 

*Jhso s ^ J . ) rfph. ^a^J incubuit, Tfefcuhuit. Part. *ok^p jEfd. 4, ipi 

M-v^ tatus, fubjldnt. Hl gazae ', diuitiae. 

fAflftixu^ defiderium habendi^Toetus', /! grojem., \" ' c ^~ *- ! 

iT rr — - = i i •-■ • ^ ^* -i • ] ±L ' '] 

Jm^ erucftauit,*~vom^^ ~PL ^£94," 4."*^ 

[* Eft Arabicum i ^> ^% eadem erudtandi notione: reliquae liiu 
guae Ortentis noiv habent/ Exemplum< Ggnificatae, et vero trans* 
latae, cape ex Ephraemo T. I. p. 77. lp r Vi^^o.U^ 
mons Moria arbortva fuiit Q. e. creuit arbojr ex ea) et arbor eructauit^' 
i.e. dedit, prodiditj " arietem ? 'i\\\xm nempe , <juem Abrahamus in 
dumetis inuentum loco Ifaaci offert.] 

|m^ feraur, i Reg. 9. Maf. Ptcul. 

llxa^ rudtus 3 1 <eru#atip 5 iU fyscqpe pb vehementiam rifq$. PL |Ajj£^ 

■ ■ " f j [1 1 ■ ■ i , ( 1 ji ■■ 

Jjioc^Cingari^/Nubiiani; y. Vulcm* (k HnguaGcL p k ioo. !*" 

■ ' ' ; i ■ ■ 

]l <* « ■y. pinna jrifcium. F* 

harw . huc pertinet ^^tswcx^ Dolabrae. cf. Chald. n^juo) feftio, fra- 
gmentum. ^ja-^ rugiuit, mugiuit. ParL Apoc. 10, j. * - 

[* Hexapla Jerem. 2, ij. fiib Aquilae et Symmachi nomine, pro 
Hebraico ijnw. Notiiiabent reliquae Jirtgijae Orientales fub hac 

X z notione> Digitized by Google ^^ * ^ 164 

, netione r vel ipfis$#ri$/i^ii<s ve^bwfi».^ qupd Arate $ , -Jfr*\ de 

rauca voce, et tetf/, punupt- A" raucedine, dirtus rugitus?J 
1?«^/ r4«s^ rugitt»> miigitus^- v%.-. . -f u 

U*ojn ss. flagellum, flagrum, fctftica. \ _1 ; ^_!._ 

^j-cDQ^ cadauer. F. .1 *~ : . -..1 ^■s ^v claipauit , vocifefktus eft. Num. r i v .2. et 1 z 9 1 ) . Deut. 36, 7* 

2 Sam. 22, 7. Parf. Gen. 4, 10. Imp. GaL 4, 27. • , j 

]^Xc tlamor, vociferatioj.#. fupplicatio,* excrpatio. Gen. j 8, 20. Tleb, 

_ix7= J a J?- f > 4- .4£ £ xo ^- 2 > 2 ^ : et **-7* -' : - - " "- 

> ..-. ... ■ . • TT . : ; " .w ' . T~ " ■■..'■-,/. j "1 

H*-*^ abominabilis * iVgr. I^*^^ ^. " — 

vfr.LUi^ anguftiatus eft, coar&atus eft* furfutu eminuit* Sch. 
I&a!^^ aborrririabilis ; odiofirs. F* *' • • ^ 

lUfr-aL^ oppreffio cordts j i . ff. Jf t;«Vi II, 1 o\% Ar. W.* *a-M. , rf^ k4A 

"' ~^il, •' 1 ■" • L— 1 _ U -■• ' 

^s^Pael) commendauit, depofuit in fidem alicuius. flph. ^s^J Id. 

Lev.6, 4. Part. Adt. if, 40. Rom. 16, 1. Pl Acfl. 14, 2^.26. <tmpl 

, '^Tim.^, ■%*■ Fut. i Pfcti 43 i 9. iLthpeh: ^^4 , depofituifr,- ''tibgimiii 

— fum eftr Larcri2> 4$; rTim.TS, 20: - 

li^o^ depofitutji, LeV;6j 2.4« Eccl.4i,2f. Tob*i,,i6i 2T11V1. i^ 141 
fj oiNS s ^Y» commendatio. i^. 

' — r^ ■ ■ 1 ■ ■ 1 ' ■ ih 

J^^s^^l XEthpe.) Vomitum finiulauif."^ Faftidfum motum eft, vomituk 

prouocatus. '"' * f "'" -.--•• . . 

fco^^v . abominatio. ^Pl ^v^ abominatus, dcteftatus eft, fpreiiit. Lev. 2^,,ik iy #f $0.4$. Jerl 

14, 19. £/%. 3^4 auerfatus e^^ lt ^ f , <lv ,.., ,, , Digitized by Google a v v< ^ *s *-<s 185 Iji^ abominatio. Phiftum mfflie.. . ci. 
K* 2 *^ abominabUrs , - odiofus , fordidus. 
^Oj*!^ aSominatio, fordes, foeditas.. F. TTTTi . j; » ]' l Wos^ Orobanche. Diofc.ll, 172, t ; r-^v^ increpauit, obiurgauit. Fut. iTim.f, j. E£hpe % »4^j obius- 
. gatus, increpitus fuit. .. 
Ih 2 *^ odiofus, abominabilis, deformis. F. ** s. ^v cornu petiit. F. x ' • cs^^enrptt, eomw itr Part. Pl. ^aa^Exod. 26,24. G - }6> 2 9* 

14^ vlna. *° * l - -- ^-: 

•a-^v/ ja-^alatus, alatumj ala, penna ^auiunv Gen. 1, 21. c.7,14. 
Mai.a^.f7- ixcuLij, 4^1uc^j£>34. _ JL menfura bradiiis^idu- 
dis compc^heufa. ( » , : , ' r .:;■-».. .:..••■ 

IsLAa^c concameratus, fornice te<3us$ Jculptus. Pl. % «^Vw brachia. 
Iob 21, jj. i£. ima^ profuiida toca. 

Jaxld? fte*£^ patena. .r. 

l^aA^. teribolus. Gr. yttf3l3cL$r£. Joh. 1$, 1^^ lipo S ii^ Colocynthis. 


^s^ vitis, vinea. Mat.26, 29. Marc. 14, zf. Luc.22, 1$. Joh. if, 1. 

4-f- J a c*J> 12 - V**~\ri > l^A^ £• ^- ^ «r*?? -^- Serufh. vitis 

quae fola 100 fert. l^aa-a>? ^vitis frudlifera. BB. PU \\&^, 
\&do) ^i \kh nigra, bryonia nigra. !*=>?? ^ vitis agreftis, labrufca. 

]S1mj ^ vitis hortenfis. l?Q-»*^vitis alba bryonia. I^ujAa^j? ^ 

vitisiuxta arborenv plantata. BB. Xj ?^ Digitized by Google i86 i v^ ? ^ V<*- s v^ jja^ Tribulus. F. Vnguis, s. q. H. jncs. B B. . -• f 

baoy^ Spatha corticeum palmulae inuolucrura. * Gr. xxt/BdS-tof 

£* Idem quod Arabicujti /*& (Gol. p.2048). Caph in Gimel 
- tmitato. Annoto, quod Arabia *tymon prodife ab inuoluendodudhim ] 
liflu^jsxi^ Alcyonium. Diofc.V, i$5. < ; ' ' *' 

* - - ; ■ . . . _ 

TAsk^ vitis. 1). lbVp.165. 

^calx. F. 

JZj-jj^ fcabies, impetigo. B B. 

l& Q ^_^ ttf W^ ***** BBm portulaea. F. 

_ ______ . — . . -* i r ... . ■ , ■ , ■ ■■ 1 ■ ', » 

* 

Polium. JS i?. mflooj-.xi^ Capricontus iii Zodiaco. BB. r^. rapuit, abripuit, attraxit. Nah. 1, 12. Ad. 14, _$ rf 17, 6 rf 2i_ 

30. JPari. *K^ Deut. 22, 17. JucLf, 17. </f/;/i. j^J remanfit, pro- 

traxit. Jud. 2, 7. «-_**o* j^? vt protrahat fpiritus meus, i. e. vt pa- 

tientiam habeam, Joh. 6, ii.-,c/. 1:0. Pah. prima gem. ParL k^h^* 

-trahens. Ad.8. ?• Ethp* *<\^1 ruminauit. Part. Lev. 11, J. j*. 6. 

« 26.. Deut, 14, 6. /7. v. 7. Lev. 11,4. 

'^4* telum, fagitta. Deut.52, 2$. 2 Reg. ij, 14.17. -P/. -^/. P£ 7, 
14. Ephef. 6, 16. 

^N__ a ^ ra ^°v corrafio, decorticatio. F. 

l^o^. ruminatio. 

Jtof-^. Loculta. 

l4_. v ^- v ^guttur. P/. y£/. Ron\. j, ij. Digitized by Google to^traha, p?ad«rjin£ tribufom: i Pafcai; aj. Ifa.if, 10. «£ 41, Jf. 
ifcfci^Refiduiira. qut>d'nianetex : iisquae fritttntur rficalpuntur ^JL 
ll*^}^ Eruca , A*r&*. : ' > _ 

to^ IcpVofos fadtils eft. LevJrt,TO;^A/''^jy : 't5. Pfarh loj^ 

ExocL 4, 6- A •: .< m. , 

te>K^Iepra, rf Ieprofus. Mat, g, 3- J. et 26,6. £u$.jv 12.13. It. fca- 

bies, Lev.21,20. i^/. UsN^leprofi. Mat. 10,8. Luc.7, 22 
h ^i -v^ Ieprofiis. * ;• , t 

»K^: Whora,7ageija,hydria, vtx^trfc Jgr. ij, 12. iSam.iO,j« 

Pl C. 2f, ig. Jer.48, 12. * ' . / / 

[* Marc. 11, 16. verflo Phtjoxenian? ponit pro, rowc>.v&'cru 
ticus monet, idem efle quod, W*>, vas. Hydriam taitfen fortaflls 
interpres^ <nttiovJ rtomfnfc< inteftex&it^ quamquim poffit fet Jftthfe 

patere. - Confer Arabibus, geifere quodammodo concinentiaj v^^ 

faccns y et alia. Arabico lexko fi haec adipergerem, et de etymo 
dicerem.} >rrt. - ../ \- • ' ► ? * * N^*£ Ua^ aguilo, loreas, feptestrio. Geu.i^ 14--J0fcfc.11.rij, 

PrOV.27, l€. ,, i .[r 

t^i^ aquilonaris, borealis. 7fc aqtiilo, boreas,, ium ajftxoL* J£ \^ 
kLfc^ pondUy 2f f Iibrarum.\ff B^ 

|*!O^Gfer9bdaei.Dan.j,2. j* -., 

^°^ ** ^*^^!* »ww«i*r ta&us manus^JFv k&^ pedilfcr* ^uaa^. 
% r " : r 1 -' — ; *— ~ — :t— * "■ ■ . ^ ■ — J# fr* i^y 9 * ** 

•^j-^TPflA.) prouocauit, incitauit, follicitauit, hortatusefh Prov.6,j,. 

iReg. zi, 2f . Pf 1 J9, j. 2 Cor. 9, i. /fcrfc 2 Sarn. 20, 1 f . Prov. 16, 

*g. rt 17> 14- rf *** ** Mt 29, 20. 2Macc. 14, 6. /a^ Prov.6, j. 

, JFirfL Digitized by Google V*T 168 l.*L 

Fut. Deut-ij, 6. Iob -}6, lfc Vtovt.Wntb: EikpSh,:.^^ ■ j?U& 
citatus, iacitatus ^ prouocauit fef§,, I^eufc ii-4^ JpZ-if» ■**• Z&H 

aPar.af, 19. >fyA.s^J iniieftigauit, conqupiuit. . ^ 

l4J°-^ incitamentum, prouocatio,. hortamentum. Iob^i, 34. Prov.j 

24, 6. Heb. 10, 24- ....-— --"- - -'- : - 

t^h^"ftabies ;Jt. efca.in veiiandis feris^golita.a^.eas capiendas. B B, t 

^. jo^. Leftica cui vnum ojliohtm. B B. 

V»i<»^*^ v et UiopKs^i^ audaces ; imptfdentes. . . 

uA^guIofus. ■■' -- - " «■:■••>'.■ : ; '• ^ ■-• •' ; ; '. _ 

fr^Nis*^, '•?• *-*-*' ^ 1 "' Sycomorus. B B. -'•- "'" ■ ' 

l&jL '£&* -arbori et qua paranturfellae dbffuariae. 2?j& Prunus 

fylueftris. F. ' . , ', . , 

^X r^ ^ QX ^* 'regiai ocymum. -F. "/ 

Qj^i Vo^. ^bfceflus exigui iuxta ciliuifl ; pyacprujn : prti. J? B. , 
^Vo^ r .hiftoriae 5 narrationes. i?#, ,^ r *. , v .■«..-., 

|ia>o-A>-^ Habitatio vacua. B tf. # ,, /• 

•^^. Aiwr Ethpah. «^^4 volutatus, prouolutus, demiflus, hu- 
.; nfiliafas, fruftratps eft. Daajfcir&- Patt. JPL y^* fonus J;jpi„ 

dum fimul volutatorum. *: ~~ 

l^Iv^T denilflio* .\ hwndliatib, affliAio*\-F. / \ . .>..--<! 

^oai^k^ Nux hendema. Avic. II,' i i 143. Ar. videtur, * /*ro n . A 
)\ Ji! plauftrum. 1 Par. 21, 2j. Ifa.2f ? io.tf 28* 27. 28- ** £?,* if-' # 
r^/^a^^^r^.^^^v^ ^? 1 i^-ai^WI 4-*^, ,cuius arbufoul^ 
*>^ \**U<. ftjTxuli -appellantur trSj^^^- \ " *" " *, , ~ 

^ 9 ^-^, Carduus altilisi et l q. , Xx.^io^. . .,— 

"' ^*^ 


Digitized by Google '*> 169 Ir^^-^Eruca herba., 

lj--*^»-^ . inufcula vini. JVbfftjr.245. ?r^ erafit, fcalpfit, fcabit> texuit. Pah. ?*. texere fecit. Efhpa. 

?k^4 erafitfe. Inf Job*2, 8* 
??K^ textura, F. It. caftoreum* caftoris tefticuli. B B. 

liji^ramentum, fcobs. jP. Lumbrici inteftinorum. BB. U&o? }4k* 

excrementum. -F. 
1?K^ erafio,.f?crificatio. F. 
fe^v dearmatio. BB. 
l*?rJ^rtl^-*?r-v^ textor. Pl. Jud. 16,14. * Sam. 17, 7 et aSam. 21, 

19. j Par.20, f. 
IZowji-^. et l^Qx»?r^ -r- textura. 
1,0,»^. locus vbi iugulatur hoftia B B. 
-»?r-v^ tabuit, languit, defecit, confumtus, infirmatus, priuatus eft. 

Jer. 6, 29. It. liberauit, texuit. F. Fut. bb^ V ne priuemur, 1 

Reg. 18, y. Part. U?iv^o textus. ^frfiVflf. -F. * . v , 

[* In paffiuo -?r^4) orbatus ejl. Chreft. p. 109.] f^ fii»* .*•* , 

l*?*\^ confumciq* defeftio, tabes, languor, euanefcentia * carminatior*^^^*-^ 

It. negatio rei, quod vul%o dicunt non efle rei. F. - 

litL ?h ^o Id. BB. Uor^> textura. F 

lw\*J rofio, et exu&io oflium. B B. 
U^Qv^ trifoiium. 
Uiojki^ ambidexteh F. 
)dfr-^J\ refedlio partium. BB. 

liw Vnde P. IkI trahits fortt leg.Xt^ H^-qwa cc vocc f. g. Apoq. 

Y 13. Digitized by Google 170 • *^ 

12,4. de Dieu tegit^ Pah. ^litigayit, rixatus eft, prouo^ 
cauit, occupauit, percuffit, inftigauit, concitauit, incitauit. cc z> 
p. Deut.7, 20 et 52, 24. iSafti.26, 19. 2Sam.2 4 , 1. Atf.21,27. 
Partic: 1*^° Jo^2, j. FuL c.2Q,2j. Aptu^K^ moram fecitj if. 
accufauit.>flrt. Num. 9 , 19.22. £thpah. -,^1 wfoltrtis, prpuoca- 
tus, litigiofus fuit. A/ .et-Part. ^Reg.f, 7. *ttf. Ha. 3, f. 

?I*a^ irritatio. Sap. 17, 9. ." -,.,■-. 

lia^ catulusj it. moeftitia, vlulatus. F. 

UIk^o feditiofus, prouocator. Eccl. j 1, 29. -P/. Jer.49, 29. 

IZoiJk^ litigium, rixatio, inftigatio, percuffio. 1 Reg. 12, ij. * 

^UjjAiD tradtus. AdieSt.' F. *^S ?oj-^ catulus. JK * 

[* Vide et fupra, Jotas^ "eadem norione. Noftrum eft, Arabi- 
cum ** *, quo Genef. 49, 9. Arabes Samaritani vtuntur.] 
Vooiofs^ vid. looiaoK^. 

j 7 ^^^^^r^^T r egio Chorafan, Arabibus ^UJ^s». Nempe nomen 
z **> teq^Tl exot i cum , incerta orthographia et litera, Arabes per ^ fcribunt, 
V**^ Wf 'Syri perc^: Vide C hreft. p.12: fe t AfT.$.Or. T.III. P.II. p.^jsj 

joj^. abfcidit, comminuitj flecretus, confummatus eH:. iSam.20, jj, 
54. rf 2f, 17. * P-P. U^K^ excifus, abfciflusj carminatus. BB. 
Jt. probauit, explorauit rem. Ethpa. /Ok^l refedtus, carminatus eft. 
[* His quidem^locis pro nho, decrctus fuitp ponitur .] 

I^oi-v^ extenfor, extenforium. Nov.i6z. 

?W^ explorationes, fcrutinia. 

^r^/ t*^ os > fis ' Joh,i9,j6 v iV. Mat.2j,a7. Af Num.24, g. 

Heb. Digitized by Google * .*£ ' I7i Heb. $, 17. }r*1 *^/ V 1 *^ ei V*^^ racJiuS krachii, TrSftt/c 
vlna; fro quo F. V^*<W* l^ *>k^Jpina dorfi JF. Vertebra 
dorfi BB. \g» ^ofv^-os facrum. Nov.$o* 
l-^i-v^ abfciflio. \ 

fcoo^ tabula parUa$ fuperqiiarti goflypiutn a fjjnine feparaturj genus 
fruftuumj vas, inftrumemum BB. It. ofliculum frudtus. 

1£qv> ? fcoo^ femen goflypii. p&4 s^ oflicula dadtylorum. F. 

]x£o)'^ quarta pars zuzae. fccj^ Id. rf i.q. t£c BB. 

fc^°K^ '* 1^°K^ piftillum, mola trufat*lis, mortariumj obfigtiatio. F. 

). ■ tooj-^c impudens. F., , , ^ 

^ioio*^c excifio,excidium j?i?. -> 

lul^rv^ concife, determinate. 1? Jf?. 

j-i* ^s-s^ defe&tfs aquarum J?J5. s ' - 

l_j ■ .v>i ^v vafer, feditiofus F. _ : * 

JaiOi^ gutta aromatica, opobalfamum; fatina. .l."L : '. 

[«-^i^. £uo regio aliqua interioris Aflyriae«, latinis Garamaeo- 

rum diifta, Arabibus - V*_^« Vide eam defcriptam ab; Aflejnano, 

B. Or. T.III. P.II. p.74«74^. et Ptolemaeb 1. VL c. i.> JVtbes in 
ea fitas,. Scbah^rkadt, >Da HuJtj 3 Bava^ig, D^rabad, Gfc*njgf*r* in 
bona Afiae delineatione, d' Anvilliana, fi quaeras, fitum prouinqiae 

. habebis. t . r _. ;r „ , :) 7 .,,, ; . ".-. \ ' , 

unV)^ GaramaeuSy riomen populi hanc regiortem incoleitfis. 

, Mentionem eius, diu ante r Mul>ammedem Perfiam et Mefopotamiar^ 
incUrfionibiis yexantis^ fub 1 nomme, Gjdrmatides er Gjurthacides* 
feck. Herbfclor ia BiblUOr. p^579. Efeqtferitiffimum in Syrorom 
fcriptoribus vtrumque nomen «-^rs^ <A--& ** «»n^ ] 

fLaioJ^ "H jLa^^J _F/ebur, ^*>ok^' >* r tf---V efephas. Ilifp. Marfil. 
Apoc. i8> 1*. 

Y 2 ::;'jr' .--;.' k****^ Digitized by Google ) jZ . ^-^ fubfutum F. Duplicata veftis JBB. 

)\ * "qoy^ cubitum, menfura cubitalis, vlna, F. 

•^£0$^* tt «^^0^ medicamenti genus. B B. 

\t^o'^L cadauer oifium, fceletos. JR 

fuj^»^ Garmice. Videtur dtnotart dialeHum quendam. BB. 

V K^ locufta. .1^n^f.^.-v5 r &-H. 

Isk-i»-^ r #. Uuj^^ w/ pro jto. BB* 

tJta^. labrum, lauacrum tx tapidibus conjlrufitum > crater marmoreus 
ad aquam continendam. B B. * 

[* Ponitur et de vrna maiore in fandtorom martyrumque fepul-. 
cris, in qua, fed ciftulae inclufae, rdiquiae et offa fiuidorum fer^ 
vantur. Vide Chreftom. p. icu. t Eft ipfiffinuim nbmen Arabicura 

. *\^ vrctus, lapis ptrforatus tx quo aqua fluit* ptiuis^ 
?y » ita-s^ Dolabra. BB. 
lyta^porcellus. Cbw. rum Gr. yov^owdxi. 

usf^ t/*/* *®l^ periit, amiflus eft. P.P. «-^K^/ t 10 *^ comminu- 
- tw*,^c6iitufus. Pah. «^K^ amifit, perdidit. Fut. Job. f, j*. * 
r: [*\Proprie eomthinuit> i. e. vexauit* omnibus malis adfecit^Chtett. 
"* p.^8tl fthreocerunt Atabts contra ChriJlim$os> ^J\ ocdj^o rf **/*& 
~' vixttrnnt eor. " ' * ;i ' 

lllxi ^> «jhji^^ ro£o r r* dtjlitutns 9 (proprie, comminutus robore) 

Eohraem. T. I. p. 49] ; 

W-v^ afpis. Pf. 9 1, 1 j.«.. HIU14, 29. Ampjiisbaena, fprpefls ]> f iceps^ BB. 
1«*-^/ Uwcl^ rf |#w>iv^p pepditia. .. la£cb tawi^ :fpondatro ? am- 

putatio ramorura inutiHtnti. .?_._-.-• * -1;. » l 

l»o'K^ cibus forbilis^ex tritico paratus. . B B. \ It. herbae* genijs. JR 
•Jxto^ Milium. i ,;,! ,.'■•'. 

l . ra . .«^ purgatus, deterfus. ' k * 3 ^ Digitized by Google «^ 173 Urio^ exterminium F. Plettilunium BB. 
jimj^V) perdens, perire faciens. JF. 
Jq-jwcl^v fames. 
\l\ ■ , i a mj ^v> perdita, deftru&a. F. 

j. rp } , V ^^0 coquus. "*' 

[* Non ad hanc radicem pertinet, fed eft maiiifefte fumtum «x 
Graeeo jLtoLyu^oi.^ 
\m>\ ^V> A j o culina. 5-S. 

^Kc^ rafit, abrafit, totondic Gen.41, 14. .P. P. Jer.48, 37. 1 Cor. II, 
j\ 7w/. v.6. jRtf. Lev. 1$, j} rf 21,5*. Ifa.7, 29. Ethpeh. ^k^A 
tonfus eft. Jud. 16, 22. 

]sj ,. et l^^tonfor. Jud. 16, 19. Ezech. f, i^ 

? V ^ rafura. F. - 

^a^. deuoluit, jletraxit, Jpijrgauit verrendo % conuerritj conuertit; 
inundauit, alluuione corripuit, ;a]bripuit$ haufit, exhaufit. Jud. f ,, 
2.1. Ifa. 10, 22. Part. Jer.47, 2. PL Cant. 8* 7- Jnf. Ifa. $0, 14. 
Fut. Ifa. 8, 8- Jer.47, 2. Cff. Jffar. p. 297. Ethp.^l^z) exhauftus 
eft. Fut. Eccl.40, ij. " 

ter^ yolatio in altum, BB. . : k 

laoi-^ deiioluens, euerrens, vaftans. Ifa.28, 18* 

Vlao^alluuies, indhdatio^ yaftans. Ifa.;^ jf. Jt. penlicies, eradica- 
tio: ftylus, fiu calrnnusaeineus, quo in pugiUarjbuis fcribunt. BB. 

n * * f^i ^ ca^amus, qijo in qera fcribimr. fi B. ;^ 
fo ■ ^t-^ cjui pueros acoipnmt*;yt Craece Jo*j^i inftruftnt. B B. 
Vo^-^o}^^ et icoiot-^ i>?nis genus B B. Sclav. Kruh. 
^*i-*ao§*.^ praefcriptio remedio^umi. medicamemorunv BB. 

, Yj 1^>ok^ Digitized by Google 174 *** * ^ 

]A-soi-^ auulGo, detradtio, deuohitio. BB* •' 

]As>ok^ verriculum fordium, raftriun e ligno, w/.ferro continuo, pala.- 

Pl. |£uaofc^D radulae. Num.4, 14. 
)Aajl£>k^o ligula, lingula, cochlefrre F. ■ . - ' 

K^. fruftum maffae. JP. * ' 

-oj-^ medicamentum Indicum BB. 

]£u*.oj^^ fcabies, impetigo B B. 

fZy^j-^placenta, panisj torta panis. B B. Exod.2^,2j. Jud. 8> f - 

1 Sam.2, $6. Pt. Mat. 14, 17. Luc. 11, f. Joh.G,*?, ' 
^50-<^ furfur tritici. ' " " ' 

l^-jki-^ et ]y^jto—^ nefre.qs , porcellus. . . 
«^j.iQy. nux vomicaifJ?. 

.0,1^0 not— yv. locus, rece/Tus Teniorum, BB. 

. : : ^ 

tjij-y. traxit, raptauit, extendit. .F. 

liwo^ nudus, vscuus, jjf^ inopia annoijae laborani. ^ • 
Vl^Vq-^ confe&iones BB. ., .1 . . 

j i •o»-^ fculptura , facrificatio. •'-■ • ' 

l^chv^ mola trufatilis. . ' /r ? > ..-,-• " 

«-*-^ palpauit, attre<ftauit> explorautt. 1 Joh. 1,1. Attingendo impe- 

git, peruenit. Aa.27,41. Jmp. Luc.24, $9. Fut. Gal. 2, 4. l Ethpa. 

Part. Uj^C^o tradiabilis, palpabilis, qiiipalparipotseft.Heb.l2>, 

" ■ v%. Pah. gem. * « v^ f ^ palpauit: Fut. Job. f , 14. ' 

l-«n. • s^ attreflator, explorator. jP/.. Luc. 20, 20. Heb. 11,31. Jac. 

z, 2f. /t. in PL nares, ^00* odoratu res explorqnt, Ephram- - Digitized by Google «•-• *>%», «75 K-^-n^ conta&Hs, httretftario. (Smfi. Gen/3?,,;^ - * : 

lA-^o^ ades7 vis, roBur, libertasr. B*B.~ ~~~ " \ 

^exploratio, attredtatio. F. '" 

fenfatio, fenfus. ' F. ' "/" "'" 
TaJL^ 'palpatio. i.q. Ch. BB. ** ' 

[* Nota ^t phrafin medico fenfy. ..jpofitum lLa©> oiAa_. Joot «-«Ua 
cohtreUahat contreStationem vel palpitationem fihiflrae y i. e. carpo ma- 
num admouebat, pulfum venae 'experturus. Cnreft. p. 106.3 
tez+^fec.Alchymiflas, i.q. v ^l BB. Ceratitim F. I 1 ■ 1 J 1 1 1 1 m^m **^4 (Ethpah.) confciiTus eft BB. 
«n m i^ lacerauit, et detraxit pellem 

tus eft. F. 
) » » m m ^ et k*-^s, decortieiatto, excoriatia Rfr. ? r lacerauit, et detraxit pelJem. F. Ethp. >u t^) decortica- 
tus eft. jK . L ^ * s^ adcurate defcripftk i)enommatkmem -a feqtiente no- 
mine, preprie, efformidionm corporis indicans. Chrefb p. 1 1 6.] 

Xxi^, fco^s^ corpus. Luc.j, zz. zCor. 10, 10. Aff. Ifa.j8, *7 tt 
f o, 6. Eph.i,2r/ ' -* - 

WV> j — *^ corporatus. ^ 

Uq^^ ^ MiQAQ^ rf U^q^ q^ corporeus. ^bm. I^aj^uq^ 

l /mVif\ . corporatio,. corporatura. 

A-i> 1 v> •Q^v corporaliter. Col. 2, 9. 

><K^!] corporatus eft. Off. Mar. $17*1. 

KniMa^teo corporatio .r. 

y nvi io^. reticulum. F. 

1 n Vto «^ ei |L£L-sa_*Q_^ a,vrci(>xn<t. B B. Digitized by VjOOQIC 176 l ^ 
»-^ excorirtio BB> ~ >«^ Coriandrum. demulfit attadlu, attredtayit blande, compegit. Inf j£fd. 4, 
ag. * Jt. occurritj obuiauit. Ethpe. •^^J* M-1- ** ^ 2 -^ BB * 
[* Marc. 1, 41. verfio Philox. 010 te^.pro Graeco , tyart. 
«.vtov, item Marc f, 27.] 
) i - ^ palpatio blanda, attreAatio. It. percuffio. BB. 

1 c i^ vindemiatio, abfcifllo. BB. . . 

l_xL*o-^turris, arx. BB. 
]£ r~ -» vindemiatio, abfciffio. 

i. q. oUaJLJl B B. t 2 . pontem exftruxit, ponte coniunxit fluminis tranfitum , pontis 
vicem praeftitit. aSam. 19, 17» lt, audadfcr, magnanimiter egit. JB. 
?^*n«- pons. F. t^. torcujar, prelum F. A-^pecus. Bochart. Geogr. fac. p. 711. E. 
fcksl Gothaei. F. 

t^. et UAj^ faeculentus, fordidusj i. q. Ha^.. Ojf. Mar. p.64. _ 

l>A->^ faex, faeculentus. Digitized by Google 


2 f^ relatiuum omnis generis et numerii vtCh. Pf. 118/49. 2. et gemi- 
ndtrV. 1." Nota genitiui7 v. 27., Vt ?( r. yF«£ rf /Va*/ V.4.J . Quia, 
quoniam, quod, v, f 6. Pf. 97,^1 1* Sic j±*+&h quia.etiam nosl /fc 
cum, quando. Neh. 2, j. /i/Eupnon.'/ pleonafHcurru Gal.4, 24. n? patruus^ t/rnVi. 


.> 


>o?? vt forte. v >o?> *t forttf ne. -MS T Gomjr. tx ? rf >o** - 


p??* vlrnuss ql. fpecies Loti. BB. '- , " 

Joj? rf t^l? lupusl ifc£. nm Gen. 49, xf/ Ifa. 1 1 J 6. Pt. Mat. 7, 1 f . 
A<ft 20, 29. , '•* t- ■1 r 1 ■ ; • , 1 1 ; 1 « • ; 1 1 ■ 1 ■ 1 ■ " f IAa^^q^J? alabaftrum, pyxis aromatica. F. ^ Nom. arboris B B. Cupreflus F. 1 ■ ,\fo laurus. ' «i :-*: t / 

i|? gladius, cui iniicitur plumbum. BB+ iJtoj? JiyjuL* pelMs. - : ; ; ■ 

1 - pq yfr $njbt.ppi& > f via lata^ s magna> r; pubUca., 

i ft v> V Nom s v$i$. ,; .; , s •,, 

^joatefc fiftula paftork BB. Us,]] vel **_*>l? Jd<pn x laurtis _£. lt. friw, famtus pro viatico; rf 

.Ar.j^}^ BB.j /;~: _■:. ;; . . ^, ; . . . v ; 

•. _._ Z UDOj-loist? Digitized by Google udo^To i *>h Lens mmor, r ctfiti$Tolift'Sft«Ita fifftt fcitro, J et ftorw 

albi, et frudlus maturiores nigru Diofc. IV, 148- BB. 
«■flpo <*)»*>!> Pharus* BB* 
v «v • i ^» $a>c> lumen. !?__?. 

•Jddod}> portulaca fylueflris _f hortenfis*/ 
i m tt &Q ^ ^fc duae drachmae_ BB+ ' ; 

■■■ ■ I II II ■ II— —I ■■ I ______.q_______ M _--_-__--__». 

1*1? epilepfia BB. _ '_ _"■..''' 

^g__u7? vioIa_dba. : Biofe.lllt if%. dpkiL i(iu2a.>Ar. ,, \,\ 

■1 ■ 1 1 -■■■ _,,.*. i - ' " ' • «1 _________________ 

Wfc poffibilitas, vis, facultas K qs.cx^ } et \*L\ Futurum. Cony. c.«&» 

■ ■ ______________________ — - _— - — \ J 1 ■ ■ • 

\z>l mufca», IL yrfus> vet yrfL Apoa i£, _t v U_a__i_>> loj yrJTa coeleftk* 
l_=L__^ mtifca* J>/. ')&£»? F* 

T fo 1 __v _-* mtifca canina; pedicuhis _ffjR _P/. |_rn a; RjcM~rermey, x 

cynomiae. _Fl 
lr_-_>2 inimicitia, * waff T^^|Nsfr> r. ro ^rx. 

- X* Haec fignificatux nomini_L ilmplicis tea .gratis. fonita : poteft 
inimicus te-c* ^fcjp dici , licet te-o* non fit inimicitia. Fap eflCei 
fcorpium* vt d& '*l_rr cowecit SchultenGus _ad Prov.^f,.i^ hahtns 
* j^orjmimtJiet -mhnictis poffit. Dtiplex fe oflert ety rao», 

1) a ^ irrep[it> repfit* ferpens, fcorpius, vnde ^y^ rtptite. 

Sic U_£* ^p fit, ferpenter habens^ nomen infmica fatis aptum.l 

*) a Js jaw* (binc, repeltere in bello hoftet__, tutari)% vnde 

v* furor^ Go. erit, haBens furorem i e. furiufus* iratus* hojlis* 

Haec inter leiforibus optionem ita mlinquam iiberaiw^vt ne mihi 
cmidem quid praeplaceat prodam; vtruraque eiiim v^irifimile.]^ 

■••'■• j *. • ;. . «^? Digitized by Google »> " 179 

*ypi? veftJs feHca. 1 &B. ■ ; 

\g*i, ift t gtnut abietis, /oriVa* fwilis> quac Indirdicitur arbor dei, irf 
i7/iH<*^P ^ BB. %n ,ny ma&autf, immolauit, facrificauit.jfreb.9^2$> Part. Pt. iCor. 

., i.o»aa: ^T^^^xo^^iOtrZ-^^irfH? Wi A^-'7»4M ^W» £xo<t 
8» 2f- Pf. 4, 6. . /n/ r . i Sam. i, j t ' .Fw*. Exod. j, j*. 8- 17- PC 27, 6. 
Adt. 14, ij. 18. 

Im^? vidlima, facrificiujn. Phil.4, ij. Heb. 10, 12. i>/. Pf.27, 6. H$k 
1 J* 1 $*. 1 Pet. 2, y. J^-m^? Id. Itorii. w, I. Phil. 2, 17. 

W=? illJfltAo&t/Tor^ Idolis imjnolatum. Adi 1^,29 rt 21, af. iCor^8, 

^tf io/ag. \ , ' V ' : . ■ ,- '. ,.; 

|Zcu*ao? iramolatio. y^l Heb. 9, 26. ^ . ' 

fr»-*y.vp ; ^ra, f alt*re. Gen. g*aow MaLf, 2^24. Pl. Af. Rom. 11, j. 

. , ^ ' ■ . ' ) ' ' ; ■ - ■'■ 1 1 ' • ' ;■. ' "II ' i 

)A i\ n? P^lath^i mafla caricarumj fifcina ficorum, folium fici, cortex 
ficulneus, lac ficulneum, fuccus ficorum. zReg.20, 7. Ifa.;8, 21. 
Pl ^VoViSam.2f, 18. ^Sam. 16, 1. / 

h\^l £>eblatha, ciuitas Syriae, qude pofted (vt $. Htcronym. tradtf) 
AntiocWa difta efi. Jer. 39', $\6. 

1 I 1 \ ,,, 1 1 ■ 1 1 1 rf ■> . 1 ' ■ 1 il " l 1 i 1 1 ' 1 i ■ 1 1 I i Im 11 

MttS^ cougludnauit, coniunxit, vt folia fcdiis afluuntur. Bdr Ccpka. 

— r ^' ' ■ ---r -T 

y - - *▼■ ' 

j^, mbmordi|:, ; pppugit. PflA. ^l 14« - J';***r*fy{' 
l+*sx> morfua, puifdio; u ** -'•- (:» i "■••<.•' ; \ 

l^aa? pittuaip 2?i?. <Je*Riinati$T tadkatie i^ r •' - 

\Zf>o> l^so? TOoruiis ,^w/ pundfo exiguarum animantium j trt #*$**- 
ra^ eic. F. l*tfz j p> briihe aninial pungens. ' '"' ' ' Digitized by Google I8<? *M 

•j&o? adhaefit, conglntinatus, compattus eft.^Pf. %fai\§t JtfffaiQtdLjl 
— P.P A^Ki^vT-. ^Maro^,!, ,Pt!A7--*ftsBS?— copokmc , coaptnui t » 
* compegit, cofnpofuit. Gen. 5,7. Ifa. 44, ij. Inf <fi/n fUn f vp ^\ 

Exod. 26, 18. /!":..•. >U\i\ ■: * 

» * ' __ ___ _ ___ ,„.,_„,,. __ _______ __ ..._,_ , . ' _. „ - r r 

U'n ^>2 "vTfcus^ conglutmatio, compadfto, cornmlffura., gliitiiiunf, bitu- 

men. Exod. 26, 4. Iia. 41,7. 
tea=>?I& BB;~ Ua*l I& ^rtbdV k qua V#cifs 

*J. Itoj It\* adhaefentia. ' littir» vifco * adhaerens, r ~\' ■ 

I fo Q « ag > tjonglvtinaticv f - ?J ,_f; f /i .-; L - : .,n ;•;./; ,>:• ^V -I 

Vcoo> coniundio, cQmmiuvira. . } ff. j ; t "^.^cf „-■ ,: -'li f . - 

— ^_ -_-_—_— . . . , , , „^ , a < 

^-oj ; i.'. CA. *iz?[ duxk etc. L6V.19, ij. Deut.i, iy irf ^2,10.18. Mat.2,2i. 

Atf. ij*, 39. /*. arauit, 1 Sam. 8, 12. Part. Luc. 17/7. PL Mat. f , 

44. Inf. Luc. 6, 39. /wj0. Pf. $", $. f Mat.2, ij.20. _firti Ley^i9,iji 

. Mat.rif, /14, , J^A^^r^£|r(du(ftusr : ^ddu(au8, atSUis, <tenflfcrfeti*$j 

- tnnfetus, direftos~gftr Ma w fthr4, 1. Gat. 2, T). jR.^aratfoTlcinHitu^ 

v 'Iferr^ ! f)eut. xV, 1 7. [Part. \**1&L ' ibjASo? /'Vim pafteris, A&^^;;^ 

" ■ ^^jfSjjAio' ^iaij qui behe praefunt, iTim. f, 17. VFttf. Mat.24,.40. 
Pah. & H ijim.^, 12. Part. v.4. Inf. Deut.2, 7. Ftd. CoJ. ?. 
15-. Joh:6, ij. * Ethpati. ^il\ jaftus^, dy^us ?r verfatus^gi^erna- 

_ tns, cQnuerfatM _elL-AcL 2.^-1 — Awi.^. 4 ,-7/ J?L~G&Lf y^J-JSbem» 
}&>&* Mat. nf, 22u/ i>£ i^Tixtf. }, 6. ,A»p. 1 Pet. 4 17; J^*; 5 %IW 

•* •«»,•*- Hfeb.-ff^-' ~ ;- f ; -• * -' " ' ---•-.. 

[* Notemus^et 1 hos cbniii^aMojti^ Fail : vfus: ou^aa '^ r jgrtp 
egity (ad finem perduxit) negotiuiff fuum, chreft.^pi. 8^. : linS}. pbp*i 
fcit chartamet calamuip ^^if^<^\<^f^ rt&nt>\ i^iiK 

tima ' ma^h^^0f t .jet^ y faaia (fycipuli^ftriQ' : \/ % <^' \\ 

fc>2 et ]t-a°? dudlus, regimen, conue^fatio, ^ubern^o,- adminifixa^io, 

^inlbmtip^^Jex^ ^f . 2Tim.^^^L.J^.fi,^6 f -Epl^fr^i^ 
i^Qmfl. Jer. 3}, 20. * c ;r p ^ Digitized by Google #0$ ponit.J ■ ' rV " 1 « •» • • ' > 

Iio? derertum, campus. Gen,2, 19. P£ 8, 8, e£ <o % 11. Luc. f, 16. 
Ht»2/ tevaruum. Af. 1 Sam. 8, n. ^^u^usj^./fc^tuw^jriigcla. 

Num. ji, 11. 12.26.27.32. -<*/• If*49««4.-aj»' /pWp 4»»-» %>J,- pi* 

~vocem.--Pf. s.tr~&-«r.-«Styr. — '■■-' — 

l*a=>? ducens. 1>a=» futus, anMiili "vefpa^''-' 3, • ''••■ " - ■ •>*- 

|2»-p> ap i s . V efpa, crabro, * -P/. \^\9^\ Exod.23, 2g. Deut.7, 20* 

J0C24, J2 ?) / # 

*' t* Vide et Hexapta ;jef. 7, 18. vbide rnii Watur/ ri/g0& 
. o^itf. jr Sic quidertf fife 'Hfcxapiqirum Syriis ex furie iiiigjuae vfu in- 
• r terpretatus? videtur.]^ . - .'.-•.. i i -o .* - ■' : .- T ^ . .< 11 . 

ti^L^ defertam. Mat.4. i: Marc. '^3. Adt^ 30. 7 '/- : . * 
lli^o defertus. froem. %&& Adi. & 26. "' J ~" 1m 

Mrzyo *»*> redor, giibernator. 1 ^am,^ 16. 2 Sam, 7. g £ m. 2, 19, 
'*' i>/. fieb. ii, 7. 17. \ ' ' '"'. '" ' f " ' . rr.^t.*-- .^. ;> .r[ N ^ y f 

\}^}o m&$erati&,^^ f/ 'Col. 

i, 2f . M^r re&e» n^odetate. Ojf. Mar. /7.424. 

t^__L «2 i — ; — -:-i- ■-' ;--j f " M fl — - - : ' - , ,' ; -—->] 

la-o? mel. l&at.^^^Matc.is 6. £126» i^, 1 4.2. : ' * ' J " f /- : , 

lioo? macerata. HoCj, 1. * ir r( : ;i * f ''^ 11 r /r ^ 

Mos^ pams dulcianus. |AAi|? Uoz>7 placenta uvis paflis con- 

, 4j^ F^ .„. . ._ . j„ j:J '.: ;\' :- \ ;.; <■ ~* 

*J obfurduit, obmutuit Aph. *^\* vnxw^^ '&al£ 

gfjw,.^^^^ nalhutnnu. ... ..-.. ._: 

fcg^yy? mutus , furd us. ^ ^ .jlL~~ ' '" "'_*'' Digitized by Google l^o? ifurdus, qui loqui pofceft, Gr*g. 5yr. in Pf. j8> 14- Dicitur et 
/fcplumbo, au° non */? vox, vpl fonut. BB. > 

l^Oy^ furditas, tf infantia fermonis, vet ex impedimento linguae, 
f/ff ex gutturis anguftiis. F. 

K^v^? cura, agitatia tnehtis. F. 

9 ...... 

v »j^| (Pah.) obmutuit, obfurduit; i\#- s^J* .,..-« *^j» liquatus eft. Hab. ji 6. Ai/r. 55^ meittitus 1 eft , decepit, fefellft; 
perfide, dolofe egit, deti^uit, fraudauit, defecit, fruftratys eft. u 
t o. Exod, 21, 8- Lev. 6, j. Jud. 9, zj. 2 Sanv .19, 27. Sap. ii, 24. 
Ad. f , 4. A*rt. x Sam. 1 f , 29, 1 Tim. 2, 7. /V. , : CoJL j* 9» Fn*. <?en. 
21, 23. Lev.6, 2 *J 19, 11. Nym. 2J, ip. Heb..6, 18* Ethpa.Part* 
\^&d ]5? quae refelli, denegari nequit Sap. 8, 18- 

l&s^j vexit. Nouar. 

^i/ ^^ mell daciumj mehdax, fallax, ementitusj falfus. Job $ <£, 4. 
tyat, 14, zfajph.fy 44. ^013.3*4. /7. Tit,i, 12. Foyn. faX^j 
Marc. 10, 19. 1 Tim.6, 20. P\. Jpb 36, 4, 2 TheflT. 2, 9. 

|2o^> falfitai, mendacium, perfidfa, fruftratio. Exod.20, 7. Jof. 22 f 
21. Lev.6, j.f. Mat.f v ji. iJoh } 2,a7. jlf. Roxn.j^ 7* ^ 

^]L ? fruftra. iSam. zf, 21.' " 

IL? infidiae, et infidiofus, vafer. F. r . . ' 

1«\^? ASQ . falfus, Off.Mar. /?. 249. 6. 

V*\x°? dogma, rf J/oty/^c, "infediatfo. BB. /7. fe&i^o?. <~A' U>w? gla<cies , nix~cbncreta. ""~ F. 
{jli^ Uv^? tumor oculL r. 


Ik^? oculi offenGo. F. i * «*V Digitized by Google *a^| confbdit, pupugit* gj^auitj* perfpr^it^ ^nsg^t. - JytJitE i^ 14/ Fart.lm^- t Prov.i2,iiT. U^* ifoxfc 

^ p * v ^^ 

Uk^ transfixio, transverberatio. 

li^. ? Id. F. 


U012 Jaurus. V»qi2 JsZoAa fericum pretiofifllmum, Jgb-zg, 18. Veftis 
ferica craflior acupida et variegata. Iu purus, cjpnis* Aitidus. 

•jmij iiuuraiit. c 

lam iynrtir/ J0&2& If.i6.i7i A&.J, 6 ftflV* 2g. iTim.2,9. I Pet. 
1, 7. Iiitm Jooi* aurum purgatiffimum obryzum,* jftchymijlis fic 

* didtttr. Sol. BB. r " ? ' f > 

looi? Gemma. 
fi 1 -*m aureus F. tt. acripus BB., laoTg-iro auratus, inauratus» 

•aoy^ auniex. JK „ - . ...... _. ... _ 

■ ■ ■ ' * — ' ? /.".:>; ''? ' :"!■ ? : ' •• " . -.* v ( ' r ' : " 

$19 adipalis, vndlus fa&us eft. Aph. <cn>) vnjcit, pinguefecit. Pf.20,4. 

/* ? 2?, f- . . 

lx»cn> adipalis, vndlus, rfwitor /sfir opfoqiis; F. 

haty adeps, adipalitas, pinguedo. jfc * f ' 

pok>? Id. Job 36, 16. iropiriguatib, Prov.j, g. Ifa. ff , 2 % " tw Arf f ro 

JVii». Filii lxno*> £. f ;' Jib, yfa* ^JLJ*)^ duAorum. BB. Zach.4, 

14. It. mollities, blandimentiim, F. 
I^oxaoi? adipalftas, obefitas, vbertas BB.* 

|..n toi/ lo*n* fcotiae argenti fuperiores. BB. r 

fa&l mola, if. decretum, pi^ndatum» aL obefitas, pingucdo. BB. id.q. 
hoi> vet pro eo. . tZ .. Uj .. .;•; .,•„-,; Digitized by Google 6 V °*F 

— ; ~ * 3?. 1 ■-. » ^/wf — .V. ! .:. — rrrr j > ,m ' i : ' \ — rp— 

*o? liquefadtus, folutus eft, exfudauit, flupcit^ fluxum J^ngvi^iis paflTu^ 6fl^ k 

Parf. *^|? Levit. if, 2. n. 1 j. Foem. U^? v.4, 19. jF#if. y.a;. A^Uj 
~j£ML iiqudittJ^a^quefe^ F a rt , «^o ^ EccL- 

4 3 4 , 7 1 . , ta^&> :.i i(Safit. 16, 1 4. iw/'. r an^Htfs A Sam: 2, 33 j. «/#£#. Ls&?r 

Id. Ethtagh} ^U$ liquefadus eft. r _/ ; J \ * ;^ 

Uioj liquefa&io, fluxio, exfudatio, fluxus feminis, gonQrrh.oeft*icafcu>» 

rhus, rljeuw» r fl .¥* io cap^cis, rh^iim^ifmus.. ^, J^vit^f,,$. tftiv* 

U*j Iqp? fluxio mujieris, raenftruum. 
ULj ttqiiefadio, grauedo, defluxus ad nares, profluuiutri alui, dianphoea. 
U*mo> Id. jla\ «^uoj delacrymatio. .F. i. ... -> o^; 

l^o? iac acidum;'' V^°? mutus.^t/.ar?. 

^ • ■* 

jot turbauit , perturbauir, ^gitrait, moleftiam exhibuit s ihhfbuit T in»-~ 

" pediiiit. Gal. f/7. ' /*. £ So^Ecct 7, 14^ toem. U>o£o Ifa. 4?, 21/ 

Fut. C0I.2, 16. Ethpah. ?o?2} perturbatus, agitatus eft. .Rtf. pccL 

12,4. Joh.14,1.27. jfc. ^o^flJd. JF^ / u 

L^contti^ . ' L s - ? 

Vijo^io .turbulentus, inquietus. Ojff. Mar. i}6. . 
[^oj^ turbulentus, Aff. B.O. T.I. p.46z.] (1 
|io?o r io perturbatio, deliratio. .F* : *. . i 

|fo? ah^nurfr. " " " " 

fei.patnms* patruelis* auuncnlus, ./ . ?» *o xonfobrinus. C0I.4, 10. 
)Zon pttrui,-tff/ patruelis confanguinitas JR, f " ' 

fc] David , /orfc £ moleftiis agitatus. - ' * 1 1 rti Digitized by Google m ■ 185 

f )j L^l -' Ap«/jP««»;^tf,^ifej^epimwn miHiare.. Chreft. p. 71.' 
Graeco huic ,nor.iini cijr -ciuitatem de.nt Syti, m grammatica §77. 
indiqatum.] ■ ; **_? / : 1p?^ apxity" afHixitj-anftus, afflidusi viiis, infelix fadtusneft, do- 

.. Juit, Jeir.fi, ig<oJfe/iP.fJer % 48»^ir^Deut. 28x?2. Jfc.fdlatfc.af. 

fedius eft. Fut. Ajph. <-.o_) afflixit, coTjtriftauit, vexauit, exagitauit, 

vilem, infelicem fecit. Jbb^o, 22 rf ji^ 59. Ifa.'6.; 9 6. Pjrt. iYf/r* 

Job 19, a A jFb^w. ]L^o_io Jer.46, i£. jRtf. Deut. j^, 7. Pah. ^o? 

: folatus eft. F. ^ '* '^ 1 ^ fl ■■'--- ■ *• 

mc? fons, penes quem culpa. v .'^ 

l^o^o? culpa. jff. CtyAa, ^2cuo,I^ ^o^ ]1 ne me culpes. 

V»o? miferrvilis, infelix. f iSam. 19, f. Rom.7, 24. jP/. Sap. i;, 10 et 
if, 14. ^/ iGortif, 19. Fotm. \k*{h PL y&°h 

^•0? infanus. PL\*xi. -^ , f 

Jjoo) imferra, aerumnay afflidfcio* infelicitas. Gen. 44, Ji. <$^vm. Pf.94, 

^17. Eccl.41, 11. Rom. j, 16. J7. Ifa. j-i, 11. Jac. f, 1. 
}2a*oj infelickas, moeftitia* 
\L*q\ formicae breues. Nouar* < ~ ' ' ^ ; 

^K? poier^ — ; — - __.„.,- - -'.- - - •- Llj^o^fecunda. Hoc.graeco numerali vtyjitur Syri, vbi tan- 
quarn propni locum obtmere poteft, jresqiie ipfa eft a Gfaecrs fumta: 
e.g. ]*IJ>1 .ba^brJJ ihdiHio fecundd. Nempe non Syriacae erant, 
fed Conftantirtipolitanae, indidlioties", de quibus fupra fub ' j\ vicle.] ^02^ Jso? rt Ifisoj locus, hofpituim. Gen.24, ji. Lpc.9,6. Jf.Nmn. 
9,-8; Jof.4, 18 rf 6} 4. i>/ ?£u»o ? Luc. 14, 7. vtf/. Jof. f, 8- 

Aa *? Digitized by Google i86 m 

V? venit, iiVgrefTbseft: treriltfit, e^iliit, ax£*tatu$, coramotuSy agitatus 
eft. Ifa. 64, 1. Fut Ifa.24, 19. Jer.6y22H 27, 32 et fd, 41. Hof. 
11, 11. Ethpe. ^-^tlA commotus eft > it. introdudtus eQt/Pah. ^2 
jmotjit, commouit, agitauitj i^ miiiiftrauic Ethpa.^.A commotu* 
miniftratus eft. • Aph. ^?| peruenire fecit, inttoduxit, comriiouit, ex- 
citauit. Part. ^*^o Jer. jo, 9. 

Uj_^-. f -iD minifter, ferutfs. -F. 

]So? (kula, vrna ad hauriendam aquam. Joh.4, 11. It. Aqiiarius, 
ftgnum coelefie. * [* Chreft. p. 10$.] 

ty gladius. t 

ll©2 linimentum textorium, ex axungia praefertim (vet axungia) et 
furfure ad fpiffandam et conftipandam Iineam telam. It. fubteg- 
men. jF. * [* ff.fila, e.g. ferica. Aff. XL.p. 186.} > 

]Lo2 feruitus, SxM/a. 

Jfui^b? ttal^, qgmim* riuus, fluuiu^ exiguus BB. 

]!•? folutio ventris. 

iioo? tedum, lacunar, laqueare* donum.. . 

Jteoi? nebula, c&ligo gtomtrata, Exod. *6, ij. 14. .-'.-.. V M. q.Heb. et Qi. yn iudicauitr rfr.- Lucr7,4J. Atf.i j, 27. /W*. Ifa. 
4f, 9. /Y. Luc. 12, 5-7. Aff. 1 Cor. 6, j. Foem. U-»i H#>4> 12. P.P* 
^ iudicatus, Joh.j, 18. Infi Joh. 8, 26. Imp. Aft.4, 19. FuL Mat. 
f> 40. Heb.io, $0. jEfA/?e. ^>ZZ] iudicatus eft. -Parf. A#.2j* 6 rf 
26, 6. -PA Luc. 6, 37. 1 Cor. Ii, 2 i^Ajf v. 52. f. c 10, 29^ Jiyfa. 
oj?ZAa^ Ad.2j-, 10. FuL v. 20. iPet.4,6. 
1-1— »2 iudex. Luc. i8,6. Heb. 12,25. dff* iCpEr.4,4. PL Deut. 16, 
- i8. Luc.11, 19% y^. Pf.2, 10. - " * Digitized by Google **f /4* &M[ i iirittciiwi ipt aeforiptum 5, , caufe^i ratio ;,~ lis$ (Wceptatw , iur- 

.t /d^ A^.-A £• -4^. Rora : ii,$j. : . . i: 

U ^ 1 , # ? iudicium, fynderetf* i^. ^ 

IAaj^o, M-^o ciuitas, vrbs. Mat. 12, 2 f rf 2 J, J4. - Cb»/?; Mat. 4, f » 

Aff.c^i.^o Luc.8, 4-' ^f^i^i-iic. 4, 47. >-■:•. .*-:.j 

,o?4 infelix fa&us eft. v ' ':■-■■ • « ' 

' — ' :4 r- ' ■ .; ; . ■ ■ ■■ ,- ■ ,,.. . , ■ * — -*— / 

[u»o?] ?ron...i? $0 poftilena.i? 2J. :> Iko? fudor. Gen.j, 19. j*/ Luc.22, 44. S«ccus, fucciaiujn, gummk 

. >ciym*. ; i&ote^ ;l^Ll^^^;V^^- *nafti^ A&mjSj 

J^jiij |A^>o? , ficerp.- ^ l^? ? fuocinum ..mjjrihum. ' : Ck^ .{qqs? jf 

i. ^. -^r/J^. nv>UN. U-s^? ? fuccus Cinarae. bacL^o? V papaue- 

Sri^ '-^^? i.?;/*-afcn^n. ~ <cu^iVuls> ? 3 idtm. ?AiWofe&tf 

fuccimimV Zr*^' ^Vsqu^aA \9fuc^umfpuiet enumcratBB. 
\£i*>> ? Kx&xi* ? fuccus. ?A*j*op? V uq.Ar. uNn^N •£*. J^i, 7 

Aa>Ha)l? *<*. . ^ 2 ^ & £*»+?2:i Muipmia ,j$ B. V. Gorr. d. JUed. ^ ^.//.V^laetatuseft.Luc.i,4i.4 4 ./>.P/. ^J 2par.io,2i. Imp.Luc. 
6, 2j. i^a/i. ^i? exultare fecit, exhilarauit. y//?A ^f Id. Ethtaph. 
< .?z<!? ;exhilarattis eft. ^ ^ ^ , / 

I^J? eiultatio, -gaudinlm, Ifa. r fi, j. 
l.o? expltitib , chorea. F*. 

»4 i\ ; £. $.-pWaduerdtrf*. J k fiMpift; *xu"^4 profpetfus' eft! ; />a)?. aJJ 
*f 1-t^.f^^JjR^lMi^^ii. oa-|f W. Gen.»$,g. Jud.f V 28. 

:. , Aa * " Pf. Digitized by Google i88 o^ -'■ Pf 14, i: P: P± *x>,a> ptofpibiens ,< atgfttt», ^pwituis. ' A&u 1 ^4. <-, 
|£or fpexiulator, excnbitor, irrfidirffo^ afpe&us* pr^peflti^Tp^latfo, 

fpecula. Gen.51,48. Ifa.*i,^'& /V; Nam.aj; ^^ 

a, 16 et zi 9 f. lt. fartago: daucus. iBJEL 
|Zox?? fpeculatjo , excubptio. . . r: , 
J /n ro ,? intuitiw. atteutp|, Ji)(pedio. ;> 
fo no 1? albedo. \fl 

U^r^ -Bttlga viateria 5 iwantiea , -pelHfc- F. 
|Zaua* f io intuitus perfpicax, infpsdio. * \ 


.-.r ' ;?r r...i . *f 


^..i : 


; .<w ; i.t.U , ,.*:.. .:| 


- - 


•* — — . 
• ■ . - 1 


* 


'. • _i 


. ~ — - 


. . — . ^ *6* hinc |Li? habitauit. F. ;•<--"■■= "' J: -'/-"; °' _t ''"'-' '' J '" ; ''• : - ; * 
$ generafloi- *eW Phif. t, 1 f . ^"Acl- $,; £f. J# ftfd 1, f 6. Epfcef. 
^ 'j, y.ai. /*. \>i f ?i» atriuni, MaK 26, 69I A<3. 10, 18. >*/. Matth. 

• 36,3. P/. Exod.S.iJ- •'•■' • ' ■'•■- -■■••'. ;,. .v • v 
fc-? habitatio, habitacyluAk- „4ff- A&j f ,9Q. TygmiHra» ijSam^j 8. 

.?, BtyfcJ ^ 8, 6 '\ F ^Mft> *h,4%;G*RW> f6* .-.»,, mpftafteriftm, 

.. coenobiUm. * # _ '^ "__ . .. .' .,- , ...... 

• ''-[* iJern nonhuriijuam <ifle "vWeturV.guoi '^a 1 e t '2 r b*.'> vww 1 ^. 
•>"lkiinoritm portatili^ex tenHdrtHf «vcrfbem difpoffHs'. Vide ShaVftini 

p. 8- praefationis itinerarii. Sic ponitur pro Hebraico rmxrr<3en. 
— ar» 16. Pfio, 8". rTj3-TSanr7:^:- -p«r,l/.' Graeco" i#ai/7Crr Acln^ 
• r ^FxmV fig»fifie/rtio~ vftdtj' phibari- ,'poilfcv «on -fidfcb. :n -Job ■'& 6; qiie^ 
s.locum ciwt;'pft$Jus,,,p£o ..W3 j>onitHr, : -y?,vel ili{ teutoHum^otius 

Nomadicum fignificare videatur. Arabs S^.-»]Le vertit , fed' A>rte 

aut aliud legit, aut popritatem, .A" 3 ™. lipft hob nomirifi, Aflatef .def 

fignant, intellexit, tentorium proTarhiJia^et pofteritate poni ,exi(ti-' 

mant. Verba ipfa funt, Hebr._ "pnx nij fa W;S '.' ' Syfiace^ ' ^KJ £ 

~'sX°$. H nadficmxeddd liapita^ofiap v^tu^i^jt^m^fm^, 

.«::^% _^U. jhhh&^ quae quidenH A^c^^n^ipfaSy^ca, 

latinus Digitized by Google . - Ja\inus polyglbtUrum\ r int^tptts.jrjeddtdit , .jierficiet ftnm prqbitciUs 
tuae^ infra ^aruen y ex r te*t^ Syjriacis , concinnius habens» parqbit 

, habitacutumiufittiae tuae ' ' : ' * f •" 

f -* Honaftirii-4igilifi6aMoi apud<efcctefiafticos fcriptd^ Hiftoricosque 
chriftiano9 frequentiilima ec vbiuis obuia, in3te faotaifluuottxi* quod 
in folitariisjl^s-, e^pit^t r |u a *i ^/^i^idjqe^-fe ^<fla ^^lct^^ 
conderent. Nomeu ergo pagorum Tolityfioruixi, in quibus Nomades 
per deferta vagi habitabant, ad mon.lfteriaV J 4nitio%bn u fakea; v fi fc ec 
^drnaFa r~tnuisFer6batur. ~~ ~DomuT> vt ^it poet^ , antfd " fuirunl^Tet 
denfi frutices. , *' ■ . >^ -i :•'.> 

:HaecTcribems; -igeif5lrali6fem T "^ia^iEatronis notionenf^neufciquam 

* . ii* ^ubilin» vodos^fe^iprbptias tfb ipec&tes^ona] - v ^ vv - f - r i 'i 1 '"-" 

i^ ^:jfi:^o|t)Job:4^^ii;*fl) Arabe feedtfituft il&fyulnafiiftiSk pm$ fy'o? 

legendum, ficque et legifle Arabem, ponicur enim pro^HebFaiido TnJ 
£^i^?'lnonacKw57" Ephef.S, W>. Off~Mau 

441. Oftianufc. Maf 
]lcJ' t y> monafticum inftitutum, monaffrca Vita. ] ., f ' •' • . »» ** J$-j> habitans. ,. " x "' 

fr— *o? habitatio. l ,. ^ 

• < . ■ f >-. 

fo circulus. ; . . 

fa? denfus. '«- f ••' • ^ i : * *, 

t^f Ttamfffa^ fpiima. *J^ Ji',Tf . X& Tfe* feries Ifentiuffl. .£ Gihj^ 
"* vae.' fixiguifc et arifhlS igrtis fub' olla Tifmus. ; Labra BB. 
•flfo? tf ^ioor-dppaVatuisi fbjipelltoi ftmiius' qiidd Tpbnfus fponfae &at. 
•WUp^ coenbbit».^ ^ < ''-■''•"* ^ -"/.."' ^' -< - 1. 

t^jpk) coritignatK> Tuperior^ i^e^o^ tabulatum, "coenacufum, trjcli- 
" niurrf c , ^maitntincufa. Gen.6, i"£, PL Geh.i^i^. Adi.20, 9.* w£ </* 

Zfow m/. Gro/?r. Job*4, 13. ^/ Ec&i^, i«^*- '- ! - - ! 
.v» [^i^PFv ^^W^:^?^^? 11 ?? ^hneft^ ,^i 6ST r jtin. m *qiiaefnul+ 

tae irruperunt Ede\fam> ou^^io 0^0 ^ euettexiyit ^aedificia eius: 
f v<i vbft miror A flenaanum fol a iutelle xiife coenacula.] 

Aa | ^ 

Digitized by VjOOQIC 190 *• ^ ! t ° ? 

±*i conculcauit, calcauit, triturauit P*rt. PL ***# Luc.K?, 19- Fiem. 

4i U-4 Prov.27, 7. -Fto. Jud.8, 7- Pf-7» 6. Ifa. 16, ib. Mat.7,6: 1 /*. 

. Metaph. traitfgreflus eft praecepu, violauit lege?, tfc* ?.. Aph.***i\ . conculcare fecit. F. 

ticu? conculcator. Ifa. 16* 4.9.10 et 29, *o. ^/. c.*7', 14* . : : •? concuJ[catio paffiua. F. *]?1? praefedtus, praefes. jR Ul*~? puluis exigups, puluifcu^ J90 40, 8« PiCjf» f< Ift- 46, 4 **U7t 
a j rf 40,'if. 0/. Jlfar. f?,ua4 4D8. /#»* •j***?4 i excita^us eft 
jmluis. BB. y / : •_ ,; » V : f 

— " ~ ^ ~77 ^*-* 

V*? i.q. Hebr. fihn depulifi impulit. Pdrt. Pi ^ quia rejjelleiites. 

A&or. 11,46. ifa c.27, 39. 
| 1 m? eie&io, expulfio. ...-..< . -> 

t-iQ ,m? expulfor. ,' *• 

^OiQxi? amotio, expulfio. . ' ^ 

^V— w? impetiginis pharmacum 55. ^SU-? x ^r Cfc *?m et fictc ^o. Hebr.n, 27, Luc. 19, 21/ /i. coluit,' re- 
veritus, yeneratus eft, reuerentiam exhibuit: et{ic cc ^» iReg.4,^. 
Joh.9, ji. Pflf/. Gen.^2, 11. jP/. A&.2, f et 9, 26; f. Um?? Eplje£ 
f, $$. P/. Adl.15, jro. /w/7. Rom.11,20. /tti, Jof.4, 24. Marc.6,' 
fo. Pah.VL»? terriiit^ perterrefecjt. Partetlnf. aCbr.ib,'9- ]PL iPet. j> 14. ^AA*?! Id. F. v\ . 1 , ;. - . 

\Lm?/ Pl*j? terribilis, fbrrfiidatylis. Heb.12,'21. P/.Marc.io, j2. -fbfl». 
Marc. f, jj. P/. c.16, 8- - L 

^ _i~: .•-...::. ':.:..- 1^ Digitized by Google *•.* 191 

****** 

]L \ m^ p>*2 timor, terror, pauor. JLuc. i, 74» iCor. 2 y j. Religio,' 

cultus, veneratio, quod Religio Vet Tefiamenti in timore pofita erat 
Eccl.af, 8.14-16. Superftitio * Aff Adt^f, 19. Deus, numen, ido- 
lum de veroy et de falfts dicitur. Bochart. Geogr. Sa. 440. a. aReg. 2$, 
* ij. PLConfl. ^#,9,^0. dff.XZsn. 31, 4*- A<5t 2*, 19- i 7 /. jAi^> 
terrores, idola, 2Reg.i7,i6. Deut. $2, 16. Cultus idototatrici 2Reg. 
18, 4. ««a«^3 Pf. ?i, 7-.:4^ Aa.17, 2j. 

[* Inuidiofe et ad haerefes transfertur. Vide Aflemani B. Or. 
T.I. p.fo^. vbi JoannesMaro librum fcripfiffe dicitur, ?A^m?^\\^oo\ 

(contra haerefes) qui p. f io eft, liber contra Neflorii et Petri Fullonis 
haerefes fcriptus] * 

fJoXM? timor, horror, larua nodlurna. PL ^iSoSm? timidi Eccl.4f,a» 

Ij£l^clm> terrens, timidus. /Y. Mat. 8, 26. 

]2mL-\a+j> terrefa&io, timor. F. 

Aj»lL*£ reuerenter, terribiliter, timide. :Off Mar. 424. 

lL»o? tremefadtio -Ft 

, — > ^ a ; . ^— _ 

{£020*»? Nomen Piftoris celebris. BB. Conuenit cttm Chatd. ^ttinnx 

11 ' ' ' 1 1 1 i ■ 1 1 1 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmm 

h^cn jnilium. Ezech.4, 9 et 27,17.: *? repulit, expulit, eiecit, propulfauit, repudiauit, amouit. Lev v 
z6, 44., Ifa. 26, if. Rom. n, 2. : Jmp. Pf. f, 11. 2Tim. $,f. Fut. Job 
27, 21. Jer.27, 10. 
Ulm? expulfio, reprobatio. "JI 

loo-^? expulfor, depellens. PL Aff. Jud.2, 18. 

!■■■ m m? .expulfio. F. x 

Iq_j*o? Id. It fontnium terrificum. F. ?*-*»? lapis molaris, mola; filex. Ezech.rj, 11. ij m Jt. Adamas, cryftal- 
lum. BB. Digitized by Google t-^M? expulit. jP., >^W/J forfan menifum fit, pro «jo*>?» 
^wrfr^ &^^iLw> auijci^ H#oreSi fatelfites, miniftri, rtiilites, BB. Piftores; coqui 
< Geit.40, j.4. 2 Reg.24, r8.20» Jer.24, r. Mat. 26, fg. Acftor. f,i6. 

?n\cn ?jmS? pedites. l»'1 l**rf equites. l^cm' ?jlw? curfores» .F. 

■ ■ '' ' ■■ • ■ ' - ii i. ■ ■ 1 11 1 1 l +n \ ■ ■■» 1 1 1 , 1 

?kx4? i.0. ?*a£cn xhetor. BB. . 

?*a— £? Nom. plantae, l^ejiingin P. Atpin. ?6. -> ; 

pi_£oi_io leno, ducens ad vitium. , f n 

^o; roU^j-i? ite dicuntur quatuor Euangelifc; toltf 1» Akxandria a 

<jo a i » ft » £ Epifcopo fcripta afferupntur.\BB. 
«jdo. n iA m No|L»? iudex pedaneus 3 fubaltprnus. 
l»*o— 2>?~»? viciflitudo, variatio. i?i?. Gr. $ict$optct. -*§: >? aquila. CWtf»# aw Ciifm. Altokah. J5i?. ??jo_»? laxitas, folurio ventris BB. ]L] .gryphus, fl/. miluus, tf/. vultur. Lev. 11, ij. Deut. 14, 12. FL \£i 
milui, Ift. ?4> ^* ^- ramus ingens arboris. -F. 

fio-J? atram^ittum. 2Cor.j,j. Tt\ caelattiria F. ' :--~^ 

foi? daemonium, daemon, diabolus * Mat. 9, J2. jj rf 11, 1$. Pfyr. 
Luc. 8» ?°- /w* turma, exercitus daemonumj quontodo dijfert a 
ho> BB. , 

[* A nigredine nomen dudlum diabolo, quafi diceres, t niger> 
neutiquam , vt aliis vifum , a Graeco ^i.a/SoAo^ 3 quo enim tempore 
nouum teftamentum Syriaca vertebatur, (feculo vt puto prifflo) 110- 
men Syris iam in vfu, nec ergo eft eccleiiafticum ex Graeco trun- 
catum. Ex Syriaca lingua in Perficam tranfiit, Div vel Dive> de 
quo vide Herbelot Bibl. Or. I. p. 298« Sufpicor adeo, a^*? inque 

ftatii Digitized by Google ftatii emphatico |o#? fcribendum, fed codicibus pun&atis deftitutus 

nihil adfirmo.] 
«jBua>}a*> duas habens naturas. Cormpte a Gr. [J*«o7oc.] 
po*? daemoniacus, Sou/zovigoiuMos* Luc. S> ?6. P/. Mat.4,24^ 

£<J*?4) daemoniacus fuit , verbtim a praecedente denotiunatiuurn. 

Habet in participio verfio Philox. Marc.-i, ja. «,■ in ii|ft V) pro 

Jmi^ly Vaa*> inftrumentum genitale. -F. 

V»? aper fykieftris. Conuenit cum Hung. Dizno. 

l&*? lapis milliarii F. Pharus ad dirigendos viatores BB. f^r&l 

^^s> ^ifli rySv 7rt7r%(>iwt Gorr.defin.Med.it6. 
1 ^t ^ft »? decretum, Sidrttyfia. Ezr. g, $.6. 

^iVxi i> fummus facerdos. -ff A 

Uu? Particula eft guae folitaria nullius eft fignificationis, at cum variis 
affixis pronominum pronomina varia fignificat, vt «-*X»? meus, mea 
rfmei, meae. ' ,po£»? eorum, ve l fui, fuae. oiX^ fuus, fua f. tf 

^ jr 

/ic deinceps. 01^*? ^ok&^ <£>to fcripfit de eo ipfo /1 de eodem. 

P-*? Morphaea. 

|L? via ftrata, inteftftium redtum. 

• * * 

]£-%*> aenigma. Nouar. 1^3. 

\Ibl±*1 minifterium, opusj qommotio, excitatio. 

i /mS ift) feruitus. ?i S.j| Vi minifter. 

fo mAi N 1? crirofy&BB. 

UXi? et lll^? proprius, peculiaris. * # £ fa*ii^f Pf.g6.t. /*. pri- 
yatus, Sev. URit. 104. 

feb [*' Cood. Digitized by Google 194 " 

[* Conrinuator Barlrebraei apud AlT. T.IIL P.II. p, ua p rf*- 
tiones ^4-^?? quae propriae funt Mosiemis. 
|ioii\i? et ^ioAjL^cu? proprietas. • 

^j^jl^) priuatim. Sev. L Rit. 11 7. 

]AiNi? proprietas. /ifr. logica, dialedlica. F. ]Z c\ 9 *\ *? 0> lio*^j? Id. 
JAuAj^? priuata, hoTtexxfavitis. BB. , r 

)i)\i? propnetas, progenies. .r. 

X 

Jioj?. IjddUoj? et uflDQiQj? timor. 

<oh^<0 i.0. Rob, officinis. , 

cflx^JLiQj? fragmentum ambrae. 

^jificuaj? maximum regis balneum BB. [Snfioriov:] 

•-fctoj? Domitius. Chreft. p. f6. 

^? autem, veroj Gr. h. ^io.igitur, itaque. 
]i i, 1? denarius. JF. t m i fcy-fr poo. i? denarius, nummus BB. «joij|aaQj5 duas habens naturas. Gr. t . 1 * 

^nviSm^i? # lV)\m°u? Sid^&A/uci , Pf. 54, 11. pro quo contraRe ' xAz^i 

Pf A j7, x j6. tf Pf. J8> 19- Interferitur autem Aoc .Diapfalma quando 
variatio aliqua fit, vel in fuaui vocis modulatione* vel in fubiedta ma+ 
teria. Pfalt. Ncflor. 
«jponm^V»? quod de olea ferra detrahitur. 

^ooioj^»? ele<fluarium pro febribus. ■ — -' 

ly? ibexj hircus fylueftris, oryx, dama * Deut. 14, f. PL Pf. 104» 

18. Fom.\ty Jobji, 1. 

[* Non Digitized by Google --'. .': [* Non bona; fibiqueipfi contradicens, interpretatio Syriaci vo- 
cabuli, ex fblitis eo.tempore Kebfaici, pro quo Deut. 14, j*. poni 
putabatiir, verfionibus. Putabatur, inquam, forte enim nomina ani- 

• itiaUifm impurorum transpofita ab his qui ea verterunt: N*n eilim 
et-.yan, noftro idem, pro punn ponunt Chaldaeus et Samaritanus, 
?j*> pro iNn, 

Prov. f, ^9. vterque, et Chaldaeus et Syrus pro Hebraico rihv* 
ibice ponunt, qui fi locus dubius videri poffit, quod in Prouerbiis 

* perfaepe LXX. Syr. et Chald. confentiunt, habentque ibi ihctQov 
LXX, eadtem modo et Jbb $9* r. Pf. 104, 18. n^* a Syro redditur. 

Ergo mihi certum, ]^ Syris f£/im efle (Steinbock), quo de 
antmali VideBocharti Hieroz. 1. III; c.ij. p. 91 f- 920. SicetA^abs 
in Jobo intellexit, |^? % ifl^Jl vertens, quod ipfuni ibicum nomen 

efle docuit Bochartus. Fauet et ibici deriuatio a J\ ex alto fe 

demifity Syriacoque ^o? fubjilire altiw, indeque ebcfultare.] 

Cvs* ? Nomen proprium fluuii, ad Edeflam orientis, parui quidem, 
fed aliquando valde exundantis, vrbemque vaftantis, de quo multa 
in chronico Edefleno habenturl Graecis Scirtus dicitur. Ab hoc 
fluuio, 

^fta Bardefanes , celebris haereticus, nomen habet.] 

fcacU? praeguftatio F. Medicorum princeps BB. 
|nniKin»? locus diaconorum. <^? ^ua facriftia. 
]2odoj? albedo. F. 
\ln po ■? intuitus attentus, infpedtio. F. 

][— »j faliua, fpuma oris. JK 

, — k— — - : 

£*i 2tcL$vxn, teftamentum, foedus. Jof. $, 6. 8- 1 1. 1 J. 14. 17. -P/. 
«fflQfi^j? 2i*&Mct,is, Gal.4*24- Aff. ^otoojA*^ Luc.1,72. )&•? 
v. rm, ; 

Bb 2 «^>? Digitized by Google 196 ** 

«^-s? (/VA.) purificauit, mundauit, expurgauit. Ad.11, 9- Pfl/tf. lafo 
Luc^, 17., /7. c. 11,39. i^.-P. «^*> expiirgatus. Adl.24, 18. /w/. 
cuynSi Heb. 10, 4. Imp. Mat,2$, 26, 1 Cpr.j*, 7. Firf. 2IW 2, 
21. Aph. ^z») pUrificare, expiare fecit. Mthpah. «-^?i? mundatus, 
purificatus eft, A<fl. 21,26. Pah. Heb. 9, 22. PL Matiu,|. Luc.7, 
22. f. PL Heb. 9, 2j. Imp. Mat.8, J. Fut. A&ii,*;. 

]<g ,l»2? mundus, purus, fincerus, Adt. 20, 26. PL 2Cor«7, 11. f. 
WJ[ et )&*b> Gen.7, 2. Heb.13,4. PL ^? PhiJ.4,8. It. PL&i 
puri. Joh. 12, 10. Phil.2, if. 

U-so? purificatio, euacuatio, expurgatio. Prov. 14, 9. 2Petur, 9. 

]2o^v puritas, ferenitas, mundities. Exod. 24, 10. iTim. 4,12. 

'AjV»i>? pure, muttde. Neh. 12, 47. 

Ud^ nouacula. Ifa. 7, 20. * /k Parf . i/.y«p. 

[* Pf.f2, 4^ vbi et Arabs Antiochenus cr»>~« vertit., Du&umne 
nomen a purificando vultu ? an x _Ji acutus fuit ?1 

1 * - *y ^ purificans F. 

Ua^>Z purgatio, purificatioj feceflus> latrina, Mat. if, 17. Jiff % Luc. 

2, 22. *. * 

[* Exempla , vbi purgationem et purificarionem fignificat, coJJedla 
vide a Schaafio, Marc. 1, 44. Luc,2, 22. f, 14. Job*, 6. J,2f. Atfh 
21,26. 

Latrinae notio, ex folis locis Matth. if, 17. Marc. 7, 19. fumta, 
perauam fufpedla, atque ex confueta, fed falfa interpretatione Graeci 
d<pidpwy ad Syriacum vocabulum translata. Nempe vc Svidas y (male 
ad Matthaeum et omiffis verbis primariis, in alieniflimam fententiam 
citatus a Wetftenio) monet, duo diftingUenda: 

1) d<p y ify&v> afeffif, vbi monet latrinas fellas dici. (A^ISqSp 
[dyrS rZv ti^Sv]y %S^ojj yd% hiyovraji ttl cri?h.aj 3 «M^/a, cwnjf/<r; 

2) 6 aqifydbv, intejlinum rettum: fic enim ftatim pergit: Ivn 2% 
j&j wStTct 6 d$i$(>c£v> >&} an/uaivu rd /ui(io$ rov acouarot; rd TTi^i 
vnv %%o$ov' In 6 afifydv (nempe latrinae fignificatione) i&j -A^ 
Tgw> /3tf'g/3*g*. Ergo Digitized by , y GoogIe Ergo naaJiiji et t?*o?4 inUfluiuiti reftum intelliger?, diAum apu r 
rificandis cibis , impura enim fe<;errtens et excerncns fola corpori 
pura relinqnit et bona alimenta. Lucebic iam maxime ex haC no- 
tione, difficilis aliis yifus, locus Marci 7, i^ u% toV <i$*2(>aiia> xa~ 
S&^qv 7rcLvra, rd fifwj&ftra y , modo> raeminerisr Syriace^ loauutujn 
Jefum, non Graeces vetus verfio Syriaca, <^p ^lr 10 * ^40jft-ja 
]A^qi^o quod ad literam verteris, allufione ad etymon expreffa, 
per purificatorem (inteftinum re#un\) qui purificat omnes cibos. Forte 
breuius etiatn. ipfe Chriftus dixerit, )A!^qd^o oC±pi |Aas»Ao. Eft 
et id notandum, veriwaem Philoxenianam, cuius audor in plexis- 
que latrinam intellexit, non noftrym ]&*s?2 habere, fed vtrobique, 
in Matthaeo et Marco , ]lot £uo domutn Jterforis.'] 

[)L±Zfo Levit.2, 14. pro ^d pofitum, vix poteft purificata 
verti, hanc enim notionem quis vnqaam Hebraico -hmi tribuit? 
Retulerim pottus x Nin putuis* verterimque, pulucris in modttm com- 
minuta. Nifi potius ledionem mutandam , refcribendumque )tefo 
commnuta. Confulantur codices. Spicae friSae quas biblia Jhabent 
Polyglotta, ex confueta fumtae Hebraici ro^s interpretatronej vo* 
cabulum certe, Syriacurrt vix poteft fpicas fignificare.] 
■ 1 1 ■ ■ 

t-3> meminit, mentionem fecit. J**a? memoratus F. Ethpeh. p?4 
recordatu6, memor fuit, memoratus eft, in memoriam reuocauit, vet 
revocatus eft. Heb. 10, 17. Pah. Rom.i, 9. Fut. Mat.f, 23. Ethpa. 
p?4 Id. Aa.11, 16. Pa.PLAff. iThelf. 1,2. Imp. Luc. 16, ay et 
17, 32. Aph. \?>a commemorayit, rememorauit, xecorcjatus eft^iri 
mempr?am jceuocauit» adpaonyit. Luc.20, 57. Part. Gen.41, $> PL 
Heb. 10, \. . 

Vw mas; it aries. Gen. if, 9. Mar. 10, 6. Pl. Ifa. 60, 7. 1 Cor. 6, 9. 
^. Rom. 1, ^7. Jfc acies, extrema pars rei. BB. 

]* v v n? mafcujinus. ^ . , 

Uop? fe*us mafculinus. .K , 

* Bb 1 MPO? Digitized by Google *98 ^ ? * ? 

iipo? memoria, rfccordatto, commetaoratio; ltiotiimeiitum, memoriale. 

Gen.9, l6. Exod.28* 12. ^/. Luc.22, 19. 
]Zojp?Aio commemoratio. -F. ^? fecit. Pa/r. ^? proprium fecit, appropriauit, diminiiit. Ethpah. 

'* ^?Z) proprius fadtus, vindicatus, diminutus, detra&us eft. Job28>4-* 

[* Exempla harum, quae hic, fine audore adeo, pofitae funt, 

fignificationum cuperem: habent quidem easdem et alia lexica Sy- 

riaca, fed vnde? In vnico, quod adferri video, exemplo, Job28, 

4. pro Hebraico nVr ponitur, Lm ^io oJ^Zjo^ at quo fenfu, id 

f difficile didlu, nec ex Hebraicis expedieris. Haec quidem clara, 
fed aSyro, ob rei, dequaagitur, ignorantiam, fodinarum metalli 
egregie defcriptarum , plane non intelleda. In bibliis Polyglottis 

• latifte redditum, atttnuantur ab hominibus , fed iiifra textum a cor- 
redore, dttraUi funt ex hominibus: vtrumque ex conie&ura, atque, 
praecedentia Syriaca fi legas, ita obfcurum* vt verum vix -ed*! vi- 
deatur. Vtrumque, quafi vtrumque veruni efle;poflit, iiileKica 
receptum. En quam parum illis tuta fides. Arabs, in quo folo, 

Jobum Syriaciim vertente, aliquid refidet aucftoritatis , CjjLapJT 

^Jj; .11 ^ celeres abkrunt ab hominibus. Ephraemus; quem confu- 
lere cupiebam, nthil in commentario ad hunc veiTum habet. 

His quidem incertis omiifis, vnam pono verbi figiiifkatibnem, 
quae exemplis confirmari poteft, ^'4'* cognomindtus efl, nomcnha- 
beU nomine vocatur. A(T. B. Or. T.I. p. ^28- verfus finem, ordinauit 
Rabban Hormizdam, Amidenum, va*a* £00*] A^^p \!4?Aio? , qui 
nomtn accepit (nempe in ordinatiorte noua epifcopis nomina dantur) 

* Gae, in BethAfmar,. Chabib, Kue, hoc enim iafn nihil ad mtf, vt 
vertit Affemanus, Asmar Abib. T. II. p.48. (Chreft. p. 8 1.> Gre- 
goriut, (nomme ecclefiaftico) qtd efl Abulpharagius filius Akaronis* 
medicus* \*yX* r=> ^?^o? qui vocari foltt Barhtbraeus. Sufpicor, no-_ 
tionem ortam ex J * t monflrare , vt, monflrart atiquem fit, nomine 
illum infignire, aut vocare. 

Ergo Digitized by Google ^? 199 

Ergo has duas, difcedendu et, nomtnandi* vocaqcti, nptioites cer- 
. tasjiabeamus, de^ reliquis, donec probentur, nihil definiamus/] 
^\?l ft^? fopilis, facile. Mat. 19,24. Luc.,18, 25*. jpj. iTim.6,18.* 
[* Nempe in Matthaeo et Marco pro iVKQ7rdriQov ppnitur, in 
tertio loco 1 Tim. 6, 1 8 iv/JLiraSorovq uvaj , Syf us reddit , ^iNiS? 
\k ioX , idqu»- Arabs Erpeuio -ex .eo, Uo-tlU- ^^pJl^ faciles feu 
promtas ad dandunu Haec ergo : fignificatio xeitta*] .' - . 

flA? ranrsrrif. "DaHa* ~Jud. 16, 4. 
kttl^? facile. Sap. 6, Ij. 

] /n\ i N ? facilitas. > . ' . 

\if^Jj^y gloria, honor, hobilitas. 

fkUr repudium, lib^llus repudii. Mat.f, ji. * /£. paralyfis, jR-, 
[* Certum quidem /j/tww fepudri Jopo Matthaei citato, Uokjf 
l^.o?? vocari: vefum non id?o t^cV r^4frm, fed potius* <flr- 
cejjioy ab ante notata difcedendi notione. Graeca funt /3//3A/ov <&to- 
<rra<riov , haec Matth: f , $ 1. yetus interpres v^rtit^ )i\q? ]ot?s 
at a 19, 7 et Marc. 10, 4. M-cusaa? teto libeltum dimijjionis, recen. l 
tior, in Matthaeo, Ujjclm ^o t>As>, vel, ? 2oixuj^o ? librum remotio- 
nify inMareo otfBl&flKSs}? loAi>. Vides, hon proprium in repndio 
nomen Syris effe^ fed liberam graeci yerfionem.} 

P? iq. Heb. phi extulit, haufit, cum ] pteon. t^L]j eduxifti. Sever. I ril 
46. Pa. Luc. 14, f.f. U^? Joh.4, if. Pah. «^ Id. dicitur vt~& 
de rebus aridis, de vitiis etc. . ' 

U-\? hauftus, jfofy?. educftio. , UXo? ^. JF. , ; 

)t^j IpL germina, virgae, virgulta, propagines, palmites. Ezech» 

p 17, 7. c.19, 11. 

Vfo hauftus, fubfi. F. . l / Digitized by Google 206 ^ } 

tiai^^flso hauftus, edu&io F. l>i \o? populus. £en. jo, 57. Platanus. Eiech.24, ijf. PL V\ \ o» 

Ezecb. Ji,8* 51?. phafeolum «cp/. 
QJL^^sdX? Nomen vrbis. J? -ff. 

1. «,.. > ■■ ■ ■ ■ , 1 ■ , 1 1 ■ ' i n ■ ■ 

^ i.q. AX? litera Dolath. Pf. 66, j. Grrqj. «Syr. 

o*^? perturbauit, conturbauit, exagitauit, iReg. i8> 18- /Vif*. -GaLf, 
10. -P/. c. 1, 7 et y, 12. -Pa/r. *-^? Id. Jof. 10, 10. iSam.7. 10 et 
14, 29. 2Sam. 22, f. 15*. Part. /V. v i»«^o AdL 16, 20. jFrrf. Jo£ 
6, 17 rf 73 25* . l£Mj&. «-m^^j turbatus, conturbattis, exagitatus. eft^ 
aSam.22, 8- Ifa.21, }.' Off: Mar.tf^. Par. Joim» ii. 

|a»o^? turbator* perturbator. Aff. iReg. 18, 17- 

U**^? tumukus, turbatios inconftantia. Deut.28720.IIa, 22, 2. Jac. 

3> *6. ' ' ' ".'■'■. 

fc*i\ ? perturbatus, turbidus, dicitur de liquoribus. 

?»iS? Id. (fe animoy de mundo etc. 

l^a^J i.#. CA. n)oVt ne. Gen. 41» 16. Num. 12, 2 ** 22, $0. 1 Cor. i # 

ij tt 8, 9. P»} fco\? ytne. 
j > vio \ ■? Elamitae. Nouar. 

c£^? ftillauit, Eccl. 10, 18. ^ , 

1^-^? ftillicidium, pluuia. Prov. 19. 13 et 27. If. 

te^? coniundio venerea. Kirch. Oedip.1, 3^9. 

]£*jo} diftillatio. 

Ixa^o? et ? 1 i^\o? delphinus, crocodilus; elephas. 55. ♦-a^ Digitized by Google **&-% arfitj r flagrirtdt; Jofcjvjf. /\j*i'<jaJu» iriflaimnauit, iHuminiuic, 

accendk. ^p/u *^?) Id. Pqri^Exak £0, 8; ' 

te^? lux> flamma, fplendor. Afi >Lufc. li* 56. . ^ > 

f^-^? cicindela lampyris, # .;'. \ ,1 " ,1 ; ^ .;i ; .; 
•^lji) aduerfarius fadtus eft. 5^. . '\j V- !'..■--.- 

fnn\ o? bccurfus. : te oi«Sn\ ?&£> oppofitus, 7^/?. J? Repugnantia. 

1 ' ' ' - . , : • ... 

>o? num, an, numquid? neforte, /JuiTrw, Gal.2,2. »j\ vt forte. 
1&o?? vt fofte ne. f.e?. Ud^??. . * •'-'! - ' • 

fco? fanguis. Exod. 4, 9. Matth.i6;i7. v >o? ; ' fco ?) Generat. fic definit 
BB. Chymus humidus et^ fatidus, ex prfncipiis aireis principatHer com- 
pofttus* in iecore fitus* cuius dominium per totum corpus liiffunditur. 
Af. *^C2 Gen.4, 10. Mat.26,28. Infingl. vt LXX. r Ch.et Ch.Sam. 

' Ar. Sam. Ar. nofier et Erpen. at JtebJ tn Pl. tf. non Abel bantum* 
fed omnei ex eo fufcipiendae generationei vindiSam takti fceleris' ex- 
pofcant; vt pofi Chaldakam^Paraphrafiii Hebraei fere ormes. ' Uoj 
fcjLi>? fanguis uvarum, muftum. Boihart. Geogr*. facr. 478. Pl. 
V& vix, aut ne vix in vfu efi. ,. > <• \ ■ . \ 

U&> Pl X^at pretium, pecuniae, Lqv*27,:2, ^Sam.2'4, 24. Joh.u> 

f^Confi Gen.2j r i-^ ^/- Lev.27 T f.^f,6. Mat.27, 9. 
i^^^o cruentus, fanguinolentus, fanguinfe afperfus.' i?. 
^li ■ V>? Genus Maru. 

■ ■ * > n • ; ■■ f ■ v ' ■ 1 y f ■ t 1 ; - 

>o? t>bferuauit, fpedtauit, cumanimi cura, Jitidio etdUigentia. iReg. 1« 
proprie ad animi confiderationem fpeftat. Maf.Pec. 

Jiojlpjio v. *?. • ' . .,. ,,\ 4 . . :./ .- • , - |io? fimilis fuit, affimilatus eft, Part. Mat.1'3, f2. pi c .2j, 27. Lup. 
ia, 36. Jb*m. Uio? Mat. 1 j 9 24. JV. Marc. 7, 8- 13 . Fut. Mat. 6, 8. Digitized by Google -^r 202 : * ? 

\Pah. +*&>. aflimilauit, coinparatrit, Cant. i, 9. * P.iV. ^°^a 2C0& 
ti, i^. JFirf. Luc. ij, i&. 20. Ethpa. *^*y>$ fimilis, affimilatus, 
imitatus eft^ tt =>♦ 1 ThefT. i, 6. />./V. Rom. 9, 29. Inf 2Thefr.$,7. 
Imp. Phil. 5, 17. ify. Heb. 2, 17. 7*. Zo^- affimilauit. Ethpak 
lo&lt) aflirailatus eft. 

[* kem, vt apud Chaldaeos, de quibus vide Buxtorfii lexicon, 
arhitratus eft> cogitauit. Jef. 10,7.] 

9 A 9 A 9 ' 

)&&> et )&*>&>2 fimilitudo, fpecies, figura, forma, typus, exemplar, 

imago, imaglnatio. Jof.22, 28. Tob. 1, 1 j. Marc. 16, 12. ConjJ. Luc. 

3, 22. Aff. Genef. i, 26.. Ptur..4p°i et )l£&2 Ecclef. 3,24. Heb. 1, 1. 

fcc^o copia rerum tt diuitiarum F. Uu>o> Id.. Rom. 2, 20. 
fZo^*> fimilitudo, comparatio. 
)L&> j \b*±o* fimilis. ? /n 1 * to fo fcita confideratio, accurata qbfer- 

vatio. Pntriarch. Antiock aduerfus Io. Grammat. a,|i.v* ^ con . 

fiderate, dextre, fcite. jReg.23. Maf.Ptc. 
\x&>f& aflimijans, comparans. 

Jju*»Aio afllmilatus, fimilis, conformis, imitator. 

,jibiW?ASq aflimilatio, iftiitatio* F. 

y*o> dormiuit, mortirus eft. Gen. 19, 3$. Marc.4, j8 tt 14, 37. It.con- 

cubuit. Gen.26, 10. Par. Joh. 11,12. PL iTheff. f,£ P.P. Mat, 

- 8>*4- I m P* Marc.14, 41. Fut. iCor. 7, 39. Pah. y&>} fopiuit, fe. 

' dauit. Aph. r&j) dormire fecit, foporauit. Ethtaph. y^il) fopo- 

ratus eft. 
|su*o? f U^o? ^ f^? dormiens, fopitus, iacens, fedatus, fomnolentuk 

piger. Luc. 8> f2. Mat. 9, 24. PL 0.26,40.45. 
pt£? foporj accubitus. F. 

)ZasXr> Digitized by Google l2oa*>? fomhus profundior fenfum ligans et intelleEtum, vt )teoQjfmfum 

tantum aliqua ex parte. Cat Pat. «jjooa^oo* dextra exescittis ala. 
, U^o ledus, dormitorium; dormitio, accubitiis. Gen. 19, } }. Joh. Ii>* 
1$. Rom. ij, ij. ]Ax*? U&d£o dormitio fomni. 
^mnVx)? i q. lma*x>i B B. 

Unoo? Nomen Viri ; it. et Mulieris. B B. 

' ■ ■ ■ 1 ' 1 ' ■ 1 ■ ■ — — — — U 

jm vx» ftruaura, domus. jEfd.6, ajr. iV. tf. C^. JSfar. 261.463. 

l/nim too? Id. Apoc. 11, 18« 

^> ■ n i fr-m too? increpatio. 

? ■ m Vx)? argumentuih, probatio. 

^ im v>o? opes, pofleffiones principif. 

• it)o 1 m^oo? 6fxoovaiO$. 

cmoniftmVx)? iudicans, iudex. 2? 27. 

)mV)? ).Zq£poSo? finceritas fermonis. -F. 

^? i #. /&£. von lacrymatus^ft. 

fte^o? lacryma. Pf.8o, 6. Thren.2, 18- PL &*>? ^Cor.2,4. Jf.?C. 
6, 7. jfoh. 11, jf. , 

i±o]z] (Ethpah.) miratus, admiratus eft, obftupuit, cc =>♦ job 29, 8* 
' Luc.7, 9. /V*. Ad.8, i) *t io 3 17. iV Marc. 10, 24. 26.52. liw£ 

ojio?toa2^ Joh.9, jo. JFirf. Mat. if, $1. Marc. 15*, f. 

J*ioo? admiratio, ftupor. Pf.68,28. Gr.Syr. Ifa.28, 29 rf 29,14. Mar.f , 42. 

fik£o?Z admiratio; miraculum, prodigium. Deut.6, 22**7, 19 et ij, 

1.2 rf 26; 8- Ifa.29, 14. Warc. 12, 11. Pt. )£fo>l Exod.|,20. Deut* 

7, 19. 2fhe<T.2, 9. yf/. Exod.7, j. jic^A* Id. Pf. j if, 11. 

> G rs- s v- cc 2 +*** Digitized by Google 204 J? ** 

Uo^? congwgatio, coetus. F. ?A_auJ*;o? Damafcus. B B. * ' 

[* Vitium librarii efle putem pro ? n * vx>fr Confuetum vrbis , 
nomen +£am±c&2 yide infra fuo Joco/j 

\ji Ethpelu ^A accefEt, appropinquauit , adfticit, praefto fuit; ob- 
temperauit, mentem aduertit, paruit, adhaefit. IL fuftinuit, pertulit, 
paflus eft. Part. Adt 10,7. PL 2-Cor. u,ao. Inf oo?A >o\ A<fton 

[* Accedendi notionem cum Arabicp l;/ pro y.1* (Gol. p. 872) 

communem habet', vnde et vicinia dida. Inde et ortae aliae, quas 
confufius lexica ponunt: 

1) adhaefit alicui> vt nofter vertit, aliique, praejlo fuit. Sic*Adb 
10, 7. pro Tr^Kct^Tt^uv pofitum, ab Arabe *-</^ adfiduus erat 9 

| adhaerebaU redditur. 

2) accedere ad aliquem eft, eurw fequi, eius doarina ampledli, ei 
obtemperare. Sic in Aflemani B.Q. T.H. p.12. . ♦ ♦ |/ V^. ^\ 

i o*j»6io . . . fidem alicuius, e. g. haeretici, fequi. Sic ponitur AS. 
7, $9. pro, ihrnxooi •yiVt^cti, ab Afabe Erpeniano *-bUL*Ji ob- 
fequi illi, redditum. • ' '. 

* j) HiruTet eft ita oKiequi, vt oninia patiafis, fuhmittere fefe pa-. 

•• tienter, forte accedente et altera Arabici Verbi ^Jb notione, n/tf 

/wii , ^U t/:/w. Sic pro avt&r&t ■ ponitur z Cor. 1 1 , aa rede et 
^ibi ab Erpeniano ^ULJLj redditum. t , ■ , 

4) > Ji Arabibus, non modo, vt yixdum dui,. yilior, fed et 
debUior, inferior fuit. Hinc «-o?Zj vi£us eft, vt Eph'rae,m T. I. 
p. 14J media, 016*14 ^o^. *+x>z\ w#»j ^ o turbulento ad- 
fettufuo.] ........ Digitized by Google .-■»*.'. 205 

jaj? *£ j*jo> vicinita*, pcepinquit^s i /icceifus* '< 

IAj? |j? anfa, amphoi^- et truncus arboris. F* - 

■ ' - ■ ■ ■ ii < i i i ' i i j 

•£*-j? eauda- praeditus eft. Pah. *sui caudam produxic -ft. poftha- 

buit. Ifa.ifi/rJ.. * ' ; 

fcuo? rf }A*wo> cauda. -^/ Exorf.4,-4; -P/ 1 y^^di/telid^ Juid* if, 4. 
ftaoo^ a^joj cauda murium j Nomen herbaft holofted fimilis.. Btwfu 

Pfa. 190. UwatD Acuo> equifet^m> herba. 
fcajo? j£> filius-fordium, fqualeus. j?jff. ^ 

7T~ 7 " •'■;/■ * "7 •>' H */\. ■ : ., — ■ >.. — 1 > f '■■",!.■[)■ — rrrT- 
fc-j2 (twA Vr°) centipeda, fcolopendra, multipeda^ F. ; . ' 

♦ " —. — ; ; Lj rr 

«*j> ortui eft,* dicitur de fole, defideribus, de tuce, 4e Deo. Gen-li 

31. Deut. jj, 2.Part. j*c. 1, 11. \^ v aCor r V'4r\..^-^?{ oriri 
fecit. ParU M$t. f > a,^ % It. manifeftauit,,, reuelauit. F. .jgthpafa 

^+*>Mi.q. t <sA. B3; -- ™ -- - - — °- — 

[* Noli Conferre, vt vifum nonnullis, curAHelrf.^^akdktk 
literarum pertnutatione, fed potius ciTm £^* et £>LJa twnqtb fuit: 
fed vbi oritur, humilis, in ipfo homonte, ei.pppojiitur qui altius 
iam adicendit.J 

\^l ' ortens. Luc. i, 7$.. Jtt Xmt^u^, Ejpiphania, Marc. tit ' 

'IuaJj , illuftris F f \ 1 r 

U*_j r _i*> oriens, plaga orientalis. Mat,2 5 1.1. y et £, n; ^ 

U^ ortusj '/>/. J-^jjio ld. 4/: Pf. t o,i. /tplaga orientalis. *> CS$. 

• ^e^r;^ ~/ ; ;; ;;;; ;-; ^ ;: 

. [* -Notan(k.et.ge©graphi<»fi^iTficatiD;nomfi ! iuni U^o^.l4^ 
vfci 4e lAfamaeis fermo: ^^rt^^o&ii^^iajfe^et' Antf, £)c 
ridens.^c/f^am&iet. QkaM<iea; rlw -Viflga^us' .noifihiis vfus, vt 
vel firapiic^^.afiieao qaidefe Sytiae-ikdnj$ne', \^3jL Chdldaea Digitized by Google £D 1 J * fit et AJfyria, atque li*Iv* Syras OruntaHs. Vide Aff. B.Or. T.IE 
p.248 et2fi. not. i. Haec vtraque Aramaea dialedto, imperio et 
regimine ecclefiaftico, dtfcreta. De dialedo vide Abhandlung vqn 
der Syrifchen Sprache: Oriens olim plerumque Perfarum, Occidens 
Romanorum fuberat imperio: monophyfitarum ecclefiis occidentali- 
_ bus> patriarcha, orieitfalibue ]Z^d (Mafrianus) praeerat. 
l^xL-Jr-^o qrientalis. F. »9 Ifflj? pulris triticeae geniis. F. usjf -cruciauit vehementer. Ethpa. Part. Pl. ^u^^oo et excrucian- 
tur. Ezech.9, 4. ' 

]n 10? cruciatus vehemens. F. 
^i\nfii? doftrina, pec. ecctefiae , S^daxaXid. BB. 

|*^oimiouDC>2 foufeae, cauitates in oculis, Gr. jSdS^idv. 1? A 

__ — _ 1 , ■ ■ , 

fcji.fr bpo? dyfenteria. 

[lAo^-xo U^frJQa)? Chreft. p.88- dyfenteriahepatica, fluxus hepati- 
cus, rarior morbus, diuturnus ac difficillimus, cum maximo vitae 
periculo coniun&us. 'H-rotT/xwv $u?wrtf>iav veteres Graeci dixerunt. 
Vide Galenum de locis adfe&is libt. V. c. 7. Adami Brendetii diflT. 
de fluxu hep^tico, et Bourdier de eodem 111 ^fournal de medecin^ 
Vol. j8« Juillet 1772. Eo magis notandum exiftimaui, quod Afle- 
manum hic adhaefiife video.] 

>oi^fPo? Anethum. 

? ■ no n>? gerdix. B B. ' [ W? in Ethpaal - : W?4 deprecatus ejl 3 noluit atiquid facere. 
ftphraeipus.T.L p.70. de angelis ponit, quiSodomis in plateis md- 
ras nedtebant vt fpe<aaj?emur ab incolis; at a^a»>4 |h jocn^f ^\ 

apud w > Digitized by Google ^ 1 *. 7 2&7 

-\ - 

apud Abrahamum non deprecabdntur hofpitium. Eftne Graecae ori- 
ginis.a SuiKotet;, morofus?] 

]£&j . \cL*bsB\ faltatio » tripudium. 

Ia*A£doj cingulum lumborum latum ad fimilitudinemU^>fa<lum BB. 

H£m apertus. 4L error, hallucinatiq. BB. 

|oA fl>? manubrium, capulus. 

I nA roo? clima. i'. 

^ extin&us eft, Mat.^f* 8- -P<w*. c. j, 12. Luc. $, 18. Fut. L"ev.6, 
12. -PaA ^ extinxit. Heb. 11. 34. Off.Mar. 146. .Par* Ifa.i,ji. 
^pA. ^?) Id. * Inf. nis t *oS^ Eph.£, 16. Fut. 1 TheiT. j, 19, 
[* Ponitur et de fame ac fiti reftin<3a. Chreft. p«78-] 

fa^c? et \tM^y extindho. 

^axa^?Aio extinguibilis, Cff. Mar.109- 

l^vis? corium crudum. Nov. 120. ; - --il? i.q.Lh.. yvn infixit, inferuit* &. plantauit 2?i?. Germinauit F. 

f*-^? germen /'. 

_ : . i — - — . — — . > 

i-^refipuit JFl Transfudit, pupugit * BB. Ethpeh. £»\A ^llucinatus 

eft. F. 

[* Pungendi fignificatio incerta, a lexicographis inde arrepta, 
quod fubinde pro Grae£b xaravuaatJ&cLi ponitur, quod tamen non 
eft, compungiy fed foporari'] 
\[JLi oculi offenfio. )*i~* K* ***-+»*>*-**. 

l*-£>o?. caecitas, caligatio oeuli F.~ It. metus, timor. BB. 

l_jf s t *> contumeliofufc. F. 

^^j^j^ ftupidus fpiritus. Rom. 11, 8- F. * Obfcurus, tenebrofusj 

Buxt. coramotio, compunttio. Troft. ftupiditas. ; 

1* Arabs Digitized by Google 20& *» ^ ? -' .. £* Arabs Erp. vertit, ^Lm v foiors.'] 
Xh}-^1 mercator ouium. £u_? fudauit. !—-_*<>? fudor. v. %>?. 

Ja? f.£. Cliald.*yi afler, tabula. /£. titulus, ^rx. tabula fcripta, Joh, 19, 

20. PU l_s* aiTeres.' Ezech.27, j*. Adt.27, 44. Conflr. Exod. 36, 

31.32. ^. c. jf,n. |io£vao? et Uo^ao? liber computorum , rationarium. BB. 

^m£&2 cUptythum* liber ia quo nomina epifcopocum fcripta fuat. 

. chreftom. p. 84- Vide Sviceri thefaurunv Alio.etiam de diptycho- 
rum genere, quod vir diligentiflimus,, nefcio quo cafu omifit, poni- 
turychreftom. p. 66. ecclefiafum tabutariisy in quibus toncilia atiaquc, 
vim tegis hahentia, perfcripta erant ] 

,^_ ___________ . - ■ i 

^M.A defecit , confumtus eft. «R 

Via? latus, cofta. Ezech^i^ f.6. jif. Joh.19* 34 tt 20, zy, Pl. ]A__>? 
_4/_ Ifa. 11, f. 7*. -P/. iis>? epulae yariae. F.S+t«»«/ 
^^^y^u^jlac? arca, Gen.f.o,a6. iif. vrna funebris, fexetmmBB. GlofTorombit. 
^juaj rf < o 1 °> . Raphanus iylueftris (famitiare id Syr. 2 pro %)BB, 
V;H— s? galbulij nuces cupreffi. F m 

uxwmao? proprietates eflentiales, a Gr- ovorictQ. B B. ' 

u»c_ol__*? et udoo1jk__? Dipfacus j Nom. herbae, Tahn. i. q. tt* vr _S_.N 

Gummi oliuarum BB. - - 

_opnni°>h Pharus, laterna. >j> Ji»o? arcaj muolucrum lmeum cadauerale. It. • I -=■»- _?_?./ 
|, >j a? cupreJtus. -K 

-_o? Digitized by Google •x>> itfrHih pp cbmmin^t, contriiiitT AP. Ifa. ijtf fi ^fo. c. 2g;2g. 
Ethpeh. vdpil] comminuttis eft, Exdd.32, 20; -PdA. «jcuof commiituit, 
etc. Deut. 9, 21. Aph. «^>?1 Id. Part.tt FuL Ifa.41, if. 

1x35 rf |jdo> L^gumeti aridunu 

)£— d? comminutio, fcobs. ^?/! Exod. J2, 20. /£. Fqeptrum -F". 

JrjjX» paruus, cxiguus, ininutus. /V. loVo? aReg. 2, 2j. 1 Par. ig,i, 
Matth. iu ?4* 1 Cor. 6, 2. \ 

Idod? mola trufatilis F. It. 1*009? p ifHllum morUrii. 

]/nn>n? * ]2qdod|? rf |^od|? contulio F. ^ .. 

lo-oc? arbor ^x qua fifcus «pnficatur. \ ^ r. 

l^-ryjto imortaruimi jnftillum, arhophalum F. 

9 ■*, 

I ■ no? aduftio F. 

_ ■ . , ,, " ; ; 

Ufroo? capiftra, fiines BB* <kc<*^/y*^*~»'^j>(*Xj^ ... \/ r < 

1 ' ' ■^■^^i— — ■ — ^ — ^ — — — — — mmmmm — — 

llo? palma. JPl ^Noj Exod.1^27. Num.^j,^. «rf 1125? Lev.23,40. 

Deut J4, j. iReg.6, 29. J[ 2.35*. Joh. 12,15. 
A - S ? Tigris fluuius. Gen.^ 14. EccL^^g. dicitur a toercendo gf. 

infra anguflum alueum. BB.xf.jir. \S*+ 
|k>> ablutio. f^Li^) purgatio rfriffVi JJ2?.. 

ji^Xc^ fcol^? rf 1^1 puftujae. -K 

Uo? barbas ^fj^.aSam. 17, jf. "-_1«W Ixp? «mentum. F. 
)-■ 1 n? barbatus. 
jfl ■■ 1 r? cauea ^j?. 
UL**? fo > j n ? lupirtiar. Jl 

Dd * **5 Digitized by Google 


^jd? pupugitk percuffit, tttfasfodit, lo&fodfc» -tran^fiKit^. cprnuj?etHw 

conifcauit Jf. Ad. 12, 7. .Jfy&,,£xod.2i, ^g. Peutpr.j^ 17. yPah. 

~\&i Id. J^W. Pf.44, 6. Ethpeh. jo?2| confoifus eft. /w*. Ifa. 13, if. 

^Q£>? cornuferiens, cornupeta* conifcans F. In-g? Id. ,JR r 

^qjd? rf 1h-d? Alapa JB B. r ic|j— £>? cunabuliim, ledus. J 7 *. 9? ludlatus eft, certauit. _ .'" s .' " 

1'? rf 1'1? lu<fla, bellumj Gr.Siif**. It. domus. JV. Uo>Ycertamina BIL 
f^? £uo palaeftra. ...... 

l*? r \y » aduerfarius. Sever.LRit .%?.$%. - 
1*5? bellator, ludlator. 
1"? moeror. 

+&»>? lu^ta. - — — — —■--- ~ -• 

1>»? et )h m ». carduus, tribulus PI. Heb. 6, g: V.cteDleuintoe. /£arbor 
* "~~et bacca"ex qua~vifcus conficitur, dl. finapi; fecale. 
\ ^ ■ S otfn i.q. l^^frl) Nom. Dignitatis. BB. 

'— . ■ ■ t ■ 1 ■ 

*li? fparfit^ difperfit, J ventiiafuit.* J>flf£ ff.i, 4. Jtyf. Mad 21, 44. Lttc. 

^ 20, 18. -' ?; . /v ' s ,l; ' ••-■;/" • .•-.' ; " • *; ^ 

J*n difperfio, ventilatio/^ ^: : <- ! -*"'i rtJ 

|2oi? concubina, i.q. ?Aso$j vetproeo. Pl. ?2o7? -jR 

t^V^o furcilla, ventilabrum, Ifa«$o, 24. /V. ^xi"^. 

—^ i — u^JLiu — 1 1« — ^ •■ *-« - : -- • ; ,: • , ' 

1&2 Derbe, vrbs Lycaoniae. Adt 14, 19. .V 

*j*oz>hoi Radix cyclaaiinis. B B. & *' . - r - - ' * 

Jjos^w Moneta F. * - [* Erfor, prQ r -iiaa^*j : a S^*? Digitized by Google •. >▼ M N 211 

i^rf J%fk)^dfttfm<et fpiifa gfhdu-lflccffi^' ^lathnpromouit. Ethpa. 

.*>^?4 promotufi i eft gracfatim. F. ' c ' - ■'"• - f > 

l^g gradus, l i Tim. j, i j. £/. jzKeg. io , io. ifyfofwr r»w ad eos y ex 
quibusf&lae cbnfiant: tum ad itlds> quibus coelefies orbts et fiderum 
curfus metimur. It. dignitas jR . r : - • 

t^9i%^- U^3or...9ra4atipi ^d)&e^h99^«nDismig«itio- x ^l Jt. qui de gradtf 

in gradum promouetur BB. t > ; .( 

I^^o^? praefepe F Le&ica> le#ijs„,cimabula B B. .> ;14 

\4,ho^: m^ffor^ B B. cmfpnat cum Qr, *jrp*yntwr*; , r riV! T^ ;:■•;• r " - h — '• ' ' - > ■ "' ^ f ? J? . . pelxcanus j *?. arbor ] ex qua vifcus : poqficitm; JT W Arbor lculibiaria, 
f r vlmus BB: >:, ; [ "■* :< •- * A ,;._' ti,*. 'i -i: :;. ->o^ 

JiSo^ puer noudura Mtionis compos. /V. Uwu ^ >£ |t?» rubiis, 'ftfc 1 v. '* *j • p.aio. " 

gudo? b^ofe?' feraen paftinacae fylueftris BB rf« — u I : i >i> f w il*. j L' i lil ' ■» »■- 


r a r l*>oti? ridtus, roftrum .F. [ ' ' . r i. i,- 

fautH^ «» \£i»\¥>i Ptrfic.et Armeh. farcinator, fartor. 
\1<vj*L&> ;ks%to^. i?i?i ; '* 

l—o^i? fuens. * ^ * 

» * ^ . „ — — - 

ll'ioy lancea JF. . v ': ; ^f^ v- x **? i.q. Heb. yn calcauit, conculcauit. Parf. Ifa. 32,20. FuL-joS. r*ifr 

It. genuit, peperit F. Eihpeh. **?Z? comp^eteAfi^Si deprehenfisfe 

.. tritur^tu^^ [} F. t * ^. : ^f;f affecuii&,: profewus eft^ attigit J^»- 

prehendit, praeuenit, comprehendit, deprehendit, calcauit, .tritura- 

vit, peruenit ad perfeftionem. .Gen. J i, 2f . Eocoi 14, -j^ Num. ^o^ 

, J4., Pflft pfco iX^r.9,^ i^X Num. j2, 2j, £-Marc,^, t%l Imp. 

: - Dd 2 ^ iTim. Digitized by Google 3 1 ? • ? 

, iTitn.6> 12. FuL Lev^6> f. Pf.7, £. ,iTfo£f»«- JTiAl^^^t 

comprehenfus, trituratus eft jFI ^ . f ^ 

[* i^ Concubinam duxit. Denomi natiuum afcxri* concubina. Eplu 
T.L p 79^ Abrahamus l£ao*> du^ y >? i&xit J5H concubmam.\ 
M»> comprehenfio. ... M 

liLa** trkura. Lev,a6,f* iTim.f,x8, ijJgC Jinr.f&i£. ifc parturiens JFJ 
f i ^o» calcatio, tritura. ' ••*•■■• 

U>oj>^ l£s>o?> conoubina: Aff. Gen. i f, 6 et jf, 22. 
t„m n i?? i. ^. CAaWl yoT?» ftoDTT numus. PL Ezr. 2, 69- et &I29. * 

£* frr~Ezrae et ^ehemiae TiBiTs iiuidfigmficet» Daricufp forte. 

..ttolitn hic di f (putar£l tarii enim-fatflum in fupplerfr: lexVftebh hurtil 
f 04. Id vnum monendum, feculo adeo XIII y Barhebraei tenfrpore* 
nomen in vulgarijingua fuperfuiflfo. muneuuKjue aliqiram auream* 
nefcio cuius valoris defignafle. Comppnuntujc; ilu, vt muneris loco 
©blata, llol o^ Uaai^ iam cum Jjol ilnt denarii argentei, fequi 

^yj^tur^vt .!*«M^jWtJ3&iarii* aut^mmi-^erte fuerint aurew 
Darici Perfarum femper aurei.} -. \ 

\Zaa*ii firmitas, robur, inflar tramitjr catcath vel areat y ybi ^rlturan^ 

]p&oi veftigium, greifus, paflus. Ad.7,^ Trem^ Jongjtudine;» txp* 
qf.\kM PL Pfj7,ji. • . r , r 

Jta^i^limes^J^rminus^rorum, Iapi^teymiHalis^K - - 

y&t-±o calcatio, veftigium. Deut»a, f. 

)£ r ^)S t ^j& calceus (blea. 

j 1 \\\ rh t v> comprehenfbr. * ■ r 

l$LkLh$6 comprehenfio. cJUst&a U Jiicom^henfibfliten OjfHfran 

-iw- ■■" •■ ; -"• •• : ;■; ' - ; -• '! 

'•inaay? vSipXooG*. Aquarius, fignum* / Usrf» Digitized by Google ? i v>»> pharmacum, medicamentum. :,» * \ "- 

inom v»n Damafcus*' xConii, j.2. * ;,■ 
— [■* Sic per Samech (non vt apud Hebraeos per vr) xtort hoc fo- 
him, fed et aliis iiuuimeris locis veteris et noui foederis fcribitur, 
itemque apud ecclefiafticos fcri^ores, et vera xum infefto Refch. 

; Vide ^ffemaniJrvJipenj geogr- T.IL Bibl.Or r fub^ Dama[cus.\ 

\ ■ qnxvofr Damafcenus i Pfur. ibid* : 

fo^s^o*? ab(Imhiumhumidura,fucco£um,tenerum,molIe, recens BB- 

«a^2 Species quaedam rois ^ BB. 

%^*J>1 Abrotdnum > aL abfinthiun} Panticum B B~ 

l^a Ao> }(&ftnwaL> dosi BB- * ' , ' 

fatol et \Z&*fi£t> machinaticr, excbgrtatio BB. It- Vafrities, aftutfa* 

5o*r—^ improbus, lallar ScL jUof^ia vafer. -K ' 

^ trari^reflbr Iegis BB~ ^i&om-Ojf.Mar.ivU )t : 

* "' * J ■■!! ' a_ L 

|£ao? lapidis genus* -K - - 

fc£* brachium; vlna. A<5t ij, 17. j# Jolu 12, jg. P/l^ Lw.a,ag. 

et A 7 ii~ teJz &> ornamenta aurea brachiL Nouar- 
hio^ i.q. IaJoz^ 

1 n ^ rf lctaofj Agabra£ Grorr def Medi66* { • r 

Ua*<* menfura go libras continens* JTJ?L 
uooH ^ polpn Aribox^ fimilis iaracL B B~ i 

4*-*~£faz Kali, htrba. ', ; • 

^*to5o^ Lenttum genus, v qiJorum fblia fimilia fimt oleae, flores albf, 
et femen totttrtdum tnftat Or 6bL B B+ ""' r ; f 

Dd j ^&uloJo? Digitized by Google 214 ' *r 

,ci&_utfo? Arum. v. $>)). . ^ • ' / . --* 

Ia*jd?o? et U*£|fo? pruna frudhis, mala Perfica, $c*(>dziO¥ BB. • « -- 

«-**? triuit *, calcauit,. ftrauit viam, Job 19, 12. Triturauitj diijiu- 
- tauit, difceptauit, ftuduit; exfercuit, iriquifiuit. Part. Adh 13, 28; 

i 5 /. Marc.9,16. A<t.6, 9. jP.P. Prov.9, 12. Sap.fi 7. iftA; •**?. 

Id. PP: ^mV^d exercitatus. Phil.4,12. Pl. Hefc.f, 14. /m/;. iTim. f 

4, 7. Ethpa. %^5?2? aperta eft t/ia. Sapient. 19, 7. Exercitatus eft, 5 

Hebsia, 11. * 

[* Addo infignia .probandae fignifidfttioni loca: Eph. T.I. P*i9i^ 

I.36. U.o ? $])*£* viaenon tritae, AflT. T.I. p.464. irt_ ^jjMcfe; 

^rr^P in via> quam calcauit vcl triuit dominus nofiir^ . r >\ 

\-*\ tritura, conculcatio. Ifa.28,_26. Ji.circumaftus bojjis fine plauftro, 
\z*V\ Id. It inquifitio, difputatio, quaeftio, jndago. 1 Tim. 6, 4. 
Mo? ftudium^ exercitatip. iTim.4,5. It. promotio, gradus BB. 
Uo*> explorator, difputator. iCor. 1,20. It. Uob et U*+Q*l di{ile<aicai 
Aj|jt07i - dialedtice B B.~ ~~ " 

lii5? trihis/ A. librdeumV decodum Hordei 55. : 

«j»qj^ pauper,humilis$ conuenit cum Perf «-•o^Sf* \ " 

!&—•>? cyclamen 5 cortex carabe 5 Chamaeleon , al. Chamepiiys /_ aim 

^A^odo] Helleborurn , nigrum. BB< : % < ;••,*!.* : ; ^. . : : 

Uv^o lteratus, repetitus* *£. lt^ratio, repetitio. F. . - J* 

i-^r-i£> diflertatio, commentariudi. 2 Par, 24* £7. iV. c. l jy 2& * ; : -v* 
* £*- Hytmws-ex-pkiribns ftrophis* inftar xnfanrm* iatinarunrr * AflF; 
B. Or. T. I. p. 61. Sufpicor, odas ita didlas a pfallendo; iNB; fides 
manu tra&ando: eft enim Wipalparf* manu tangereJ] 

f^Qx*^Aio tatus, fubft. tritura, xonculcatip, e^ercxtifUo. F. Digitized by Google 2> *! i » '21$ 

p*n remlflus. v. ^mi. et td. q. Arab. ^^J^. 

|£c> flarama. F. 

jA ■ io2» mulier aulica. F. , ' . . 

*»?| H4ph-) difliraulauit, conniuit P$rt. JSccl. 18* 2$. * 

. [:* N?mpe eft Arabicum Jj^ , abdidit* occultauit. Diffidet hic 

lingua Syriaca a fbrore Chaldaico Rabfainorum : huic enim \min 
idem quod Hebraeis um conculcqre.J 
l^oii;^ diflimulatio, conniuentia F, 

1, i •? donum, munus. v. -^rwr. 
*s^*? cultet duarum aoierum. BB. 

yOmmmmmO V. *HN rf UW^. 

■ . ' " 11 1 ; 1 ' ) u 8TT 1 » . 1 , 1 1 1 ' ' 111 \\ \ ■ 

]i*oj rf Mi*o? vinum defrutum, fapa F. Jt. |»io? Aegilop?, herba. IU 
Lapathi acetofi fpecies BB. 

l2> et \*> fcopus, meta, finis* e^tremitas, fignum. Jt. voluntas, pla- 
citum BB. - 

$-£>M q.d. ^al^Ub quod vobis accidit. BB. 

mmmmmmtmmmmmmmm ' ■ — — .... " W^ —^*"*WIWW»>WW*W<MWMWWWWMWWI 

^? poflibilitas, facultas. J?A «7. fiNi. 
^o? Dothan, nomcn loci. Gen. 57» 17. 01 Digitized by Google 2lS o <w t 1 01 \ Cl 

«i tn numeris vatet f. <n vaietsooo. tum hac nota w fooooo. 

)<n en, ecce. Gen.47, 2j. tt.i.qi^. aliquixndo TrAwdgu, Btfruch 6, 
57, praecedente \i intefrrogatiuum eft, 1<" tl arinon-, norine. Rom.2» 

2$. Oloi nifi. Jl " • ' ' 

'** — '—— — — — — 

$ ]o% &t(> , ver. , _ , . ' «n nm floruit, flores produxit. J-cLscn flos, calyculus. Ifa. ig f 'f. Afi Jac.i, 11. jP/. Cant.2, 12. -j 
Macc.7, 14. if/. Sap. 2, 8- /'• medicamentum tx nitro defimtum, 

. ^stoi pro defi contra puftulas* st vUera orts> £t Jinguae. B B. U*sxn 
JmNv» flos lalis. J^ 

| ^ ■ ryi canalis, .aquaedujftus. 

j2oaswiio ,efHorefcentia. O^. jffifor. K>9* * 

^ ' ^ oibr, animicus, hoftis, fatanas. AA 

j_^ nooi odium. 

1 ... — . — 1 — 1 — — ^— — — 11 —^— ■ — ^— — ^— 1 ^— .— — —— 

Jkxn vanitas; talitus. Sap.7, 27. Jfc cdonum ;dei, quafi azxn» et Jcv^s* 

liacn paftor porcorum* fubulcus, j>aftori «exhalatio. 

^a V ^m grex porcorum. jr. 

^dot Abel. Gen.4, 2. An. aetatis 70 (-/#.83) interfeStus* tiusque foror 

^a^s (Owain, JEirfycft.1, 14) dicitur. BB. 
JJaoi grex, carauana. Nouar. Digitized by Google l^iaooi i.q. ]Z£uA**. B B. "*, .. :: ,c. •.;. " •> ~, *- ' : v- / .!. ..-' 

ub anfiun o? Althea, Gr.*l@t&zo$. '^^^i.^.^ < 

, * * -V:-; - ^ f ■: ■ r : ■ v " i — - — — 

K*aaoi gibbofus. .F. r ., l# ->,,..,. 

H^v^i lmaginatus eft, phantafma vidit Ethpa* u^&J] Id. 
k^-^oi demonftrator apgarentiae. Nouar. 
Hjj^-v^i/ Ks^^m phantafma. 

1 Zq 5^5! -PJ?* 1 }^^ Qff* Mar. 16 fe JVerfio PhiloX. Marc. 6, 49.] 

« * * 

^T^^S phantgftice JT^ ^ . ; . rr 5 . ., r ir^.^.v 

i^grmeditatuseft, Jegit fyliabntim, Jyllabas cofigmeiiwuit. ^Pah. ^^ 
contemplktus, medkatuseft. Ethp. ^cU] Id. /li legit, et follkitus . 
fuit. Part.PL ^^^a^o legeiites. 2 Macc. i f, 40. Imp. \L<*£) me» 
ditare. JFW. Pf. i, 2. y/^A. «^oil meditari fecit. F. v f '' 
1-A-yOi contempJatib^ mejditatio, gemitus, clamojr. <dff<*+^gp ajedi ? 
tationem. meam. PCf*2* 1» fl/, Jfirp. eft «-m^^oiq. } 

I-a-^ooi ftudium, exercitatio, meditatio. Off.Mar.~103. 
] i 1 -syQi fyllaba, contertrplatio. Jl v ' ^ " * x 

U*-^oiJ5jd et U^^^l^o docens coagmentationem iyllabarum J! * 
[* Potius, difpefcens in plures fylkbas, fyllabatim ac diftindle 
adpellari iubens. Vide grammaticam Syr. § if.] 

i, . ' - - •' -• 

U^oi Dromas. Nouar. . 

imim^iS^gO» Ecclipfis, Pl. «jpfim^iS^oi.' * 

Jo^ot diruit, deftruxij^deturbauit, excidit, deleuit, perdidit, diflipauiu 
Pf.89, 41. Jfa.2*, 19. Bar. ep. 1. c. i.m. iMacc. ij, 4J. Ad.ij,i9. 
Off. Mar. 274. Fut. Ifa.22, 19. Ethpeh. deftru&us eft. c. 16, 7. 11. 

Ee fe^<" Digitized by Google 218 »« ^ 01 

) *n ^i et U^xa^oi deftrudtio, ruina. JF. /' ; . -"<--■ : 

JjQ^Tcn« Ijc^jjOi et Isq^Qs^ci Gr?*yifuSv, praefes, praefedtus, dux> 
gubernator. Mat. 27, 19.^7. PL Mat. 10, 1%. 3 EfiL 65-27* — " 
j/oiiflu w praefedtura. Luc. 2, ^. ;j 1 

Lu^oi ledio, exemplar. ^ , 

Uyjooi Idumaeis i.q. yO& rf Asop afinus. J?J?. 
^j^^ooi camejus foemina. F. 

•jddo^odq^oi alyoxi(>ooG, capricornus, ftgnum coekfte BB. : r ; 

, - ■■ ■ ■ -, ^~ • *- * -—* >- - -r -^ ^— _, 

» — T . T 

[hi$ ad JhgartHot tranfiit* i. e< reli&a fide chrHKana Muhajn- 
meda#igam amplextfs eft : ,a Chald. nrarr Arabs. Barhebraeus iit 
Aflejn. BJOr. T.III. P.II. p. 112 prehendi iuffit aliquem, Tagritenfem 

fooi j^^&l U^f? Ir^ 1 ^P ?** f Jm ««#<> /^' «mw Muhammeda» 
««/ fuerat.j 
' ^*^* ^ty™ 11 " 1 refrigerans, iV/.^. ^H^a^l ''Gr.^t^mfw;. BB. J ' 

U»k^oi menfura terrae, mappa, defcriptio mundi, Grir. 7«o>7£tf$/a J?A 

■ - - ■ , i 

£±* 1?oi Pah. J>cn et B B. \>g\ direxit, duxit *> t deduxit Ethpa. h*4 
du&us, deduftus, diredhis eft. BB. % -\ 

£* Hexapl. Jerem.2, jy ^ <-»?ai> 001 pro Graecis, ua&6hri[i**t 

U?oi dux, re&or, dire&or t/ifl^ index, magifter. Off.Mar.477. U>?oi Id. 
|-*?ooi rf |ia-ooi dire<3io. » 

l-jL,?oi_io direftor. Off. Mar. yj6. - 

T2oj.,?ciio redtitudo, direftio. Off. Mar. 377 . - 
Ijor rf ?oi lo.Acur. Qram. Syr.6f4.6ff. (£t5 Ujoi) baec, illa, ipfa. 
/*. hpc, iUud, ipfum. , Digitized by Google ©01, ' f 01 dlQ )»!d! eiftnido, deliratio. J? ; licujoi l!q!Ch. tyvnn idiotk, plebeius. iCor. .4, 24.' P/. A&4, ij. f. 
.lAiM9-2.Par.il, II.. . . _ _.I 

^o. jo. i?o\ Ilmpliritas, imperifla. ■-• ■ ; 

>•?<* v. J?ou " ' "" : ~~ 

>o?oi JEtftp. >o?cn4 membfcrtitil difcerptiis *ft. 

>o?o»y t_so?oi membrumV Gen. if, 11. Ephef.4, 16. ^w« Lev.8> 30. 

Rom.12,4. Aff. <E>rocLa9, 17.* r ; - ' 

>o?oi ^ojoiTtiemjbratjm. "Ley,;9i ij- Eseeb. $|* £• . >:.; 

)_____^di____o jjiemWtus jR - > , ... f 

" * , ■ ' ," ' ■ \ 1 , f 

^a>?oi ftuduit, diligens, Ib-licitus fuit. Ja>?o__o «oble&ans* Te. BB. «&4^y»in 

\df>ai ftudiiira, diligejitia. , , /i t */r*A**/A. -_v,lcD3oi ftiidipfe, &ligenter. jB_ST. _________ *?oi decorauit, lionorauit. 

hot f tf?oi honor, decus. Eph. 1, ii. It. annulus, tt anus; ni. F. 

?(?cn decorus, illuftris, generofus, ^honeftus,- «xcellens, horiorabflis- 

fr_-?oi Id. Exod. if, 6. Ifa.65. 1. Qmftir. c.j,j. 

ji^__.?oi fpleridor, gjoria, decus. 

"_u*!k-*?oi^ ftlendide, gloriofe. Off.Mar. 463. 
,***" .- 

Jjjoot ; argentum viuum -_R *-<. , • 

l5o??oi fiftula, inftrumentum muficum. It turtur BB. iffi^y^ 

^; STihenpfe. Geri>, ir. ; Pf. $*, ^ot ^) Einf , 9. Pf. 

4 &6. f.^cn^ -*ty ^01 UIi4 ipfe- Mx*£/ ^W/ K *$'* A «J 
r.« h Eea JubduSta Digitized by Google JJ2Q u b 01 *> fubduSa tinea> loco verbi fubflant. fum, es^ttc. a*xn i^fe eft, : ifcni 

eft, ideramet^ illud idem : ^/ 001 091. Joh\4,29- Hefe, 15, 8- <»! 

'■* ' t% a» '# * * *" '"' • • ■ - » ▼ ,* • ' * - ■- 

oop Jd. Oy. JJfar. 4f 0.471. f. -jcnp ^01. 

. , . . — - — - — . . 

?ooi i.q. Hebr.^n decus, gloria, mateftas.* Bfth.l, 1. c.g> 9; . ■ 

- -foo*- fuifc-Matth^ 19,22. Ji- Uci fa&us eft, ,accidit> rr ^ jrf aliquanao 

absque, Luc. ij, J. -Pflrt. Heb.$, 4, P/. Rom.9, 29. f. Geit, 11, j> 

.P/. Lue.,20, J4.JJ.* /«/. MatJ^2i. /m/;. v-poi Gen. 12,2. sJcm 

>oj\m efto fanus, vale, A&.2J, jo.* ^**** ooai eftptetfirmi, vijtete 

c. 1^29. Fut. Gen.fi,-?. et dliquarido \^ ^^rj^iy.Trofl \oour f 

\oo\letc. et \qu/ \oiL f Gen.9,ij*. ,oou. Ethp< ^ooU] facta* eft; BE. 

" ^o^ fa&iisl "7/. Uooi. f. .|Z!uoau Pt. )£ocu' 

^v.im? **. [* Nota. et ecclefiafifticum vocis vfum, looi faftus efl, fc. epi- 

**— *"%•'** fcopus, vbi de epifcopis fermo. C^ron. EdeC (chreft. p. f 4) attwb 

to 667 JjuojO ,>oo^o} _Jo<n Jaftus^ efl\ tc. ; epifcbjriis ^^ 

p. 6j. lin. f etc.] 
Viooi -fcuffcura, eleraentum. Jif. ens r extftens. -F- . " / 

fcooi compofituxn - ex elemen^is, P/. Wooi quatuor ejemeup. t : 

]2a**m identitas, haecceitfis. BB. , . . . - -» . 

]Zot*oi rf IZoj-iooi effentia, entitas, /w. vnita. y.Sev.t.Rit.6j.v.er^m* 
u»oAi-4ii^ooi et •JDDo^jjfcjDV»poi v hyacintfcus, gemma. Apoc r 2i,20. t 

%^ooi heu, eheui hem. Jer. fi, 14. Amos JV16. pterumqtt* inivratien? 
iterata ponitur, > '..'.■* > . ? ,r -|Joq^ ^poi^ ^ooi rf pcuoj Gr ? yAif, ; N m^teruu . $ap > H>-i$. jP/.^ooTc* 

UoJ^ooi %»llo9% /^ P001 perturbattones» Q^. jWar. 144« Digitized by Google \ixlxocn materialis. Off.Mar. 20$+ Tom. i£f. JPX&p.: ..■" 

-— ^— » -j~ ' ■ * i - i - i r - i ■ "- - ■ , 

Uck^o? >oooi lignif.herbaegenus,0«o vtunturrwgiinfuismujjitationibus. 
fuiaooij y JAj^ooqi herbae et olera 4x variii cglleSa lotis. BB. 

^xn mente praeditus, rationis cortipos, fobrius fiiit, fapuit, intellexit. 
.Pflrt. pooiio fenfau»?, confirpatu?, fortifioaifius ratiapit* E<?pl.,«*.i8« 
JP/. ^uocnia fapientes,^fobrii. I Theff f * 6» Ethp* ^oi) ingemoftw 
fa<5tus eft * F. [* HexapL Jer. i,«k>. pro rrtfwn.} •= --* 

^oi. ,001, Jjooi (rf Ijo|oi) mens, ratio, intelle(*lu& fpiritus, cerebmm, 
ingenium , intJo}es:~Pf. rtf it* Ajf. ;-£(cL2r4. Marc. j, zi- 

9 JL T # T ** i i -•*,„ 

Il*ooi rf r £ubei prudens, fapierts.*magus, : ' - j : , * . . - 

]iox*ooi prudentia, mens. BB. v.et]oa\. 
? i .»ooi robuftus, fortis. F. 

[a*U*ooi prudenter. Phiiox. Marc.43,, 84. pro votfw;t5$] * 

r * # T 

J^a— j-joau-io fngenktm.. ;.. -^ ..; <.,--. 

T T * "" 

•^jooiteo intelligibilis. *Sh/. /i£. -Z?/f. 1 f . 

Qajooi Hufini. Scribitujr etiam Uh>). Nota autem, MojigplojS 

. Tataros^.' eas.quibus HuJacus feculo XIII praefuit, ab eiusdem fe- 

culi fcriptore primario, B*rhebnM?o, Uiooi dici, vtchreft. p.87.1.11.] 

U&ocn flatus, odor thuris. Ojf.Mar.4\6. 

|Zoo* hiatus, profundum, chaos, fouea, vorago aquarum. Pf. 69,3.16. 

Luc. 163 26." JE TaBes. "F. J7. fooi ^ r# ^. * 
. . .[* Eft^ijadicem logi refetendum, vtv^l Arabicum ^^ indi- 

cio eft> ab $y-* decidit, practeps fuit;"] 

' Ee j U*» Digitized by Google 222 doi s on ■£ 01 loi 

loioi ft. ^ffnm^nifckmi Iftecies. 2?& .'»L:«. t*]ooi ihagus, fapietts. F. * 

[* Ingeographia UYooi funt, bicolac regionis Ahvaz* Latinis Uzih 
jUfiii* Opii. Aff. T.III. P.II. p.^ij-^ar. Vrbem illorum prima- 
riam, Ahvaz, inuenies ab Oriente Tigridis. Quaere in tabulirf 

• ' Afiae #Anvillianis fub gradu latifc j i\ iongit. €j£.] **•*■ ]±Q\*<n fpinae genus cui nulla folia. ^jaoioot Er uca. j9 J?. V-i-icn Rhamnus, ift£. ton, /{. Zyzyphum fylueftre. Nouar. Pfotp 
^Pf.fS, 10. 

)t\ - t" 1 flagellunu 

Joi heu, vae. Jfc£r.^in. ; Amosj, ig. 

yJ^Jt tunc, A JVnrt. tantum. ^^ i^rf. tf PrarUrU^MUquo^atdmt 
t/iExod. i fi i. Diuifim autetn ^ai tt ^n de rs> mulierc et vtrbodi* 

citur. B B. 

* ■ ,.„.., . . 

ftuoi vide Podu p&*oi quaere ftib^taoi p.feq.*] 

$oi vbicuiique qiiocunque. It. Fduea, chaos. B B. [i/Ato/J 

^a»oit/.^o]* 

IZojLacuoi a£ ^iQjoi religio, $w. Chriftisna, — v ■ r^ 

«^Skjoi ibis, auis. B B. ppoi rf MfAdoi %.q. Mp| afpis, vipera. Digitized by )Za»oy£u0i Google ^ m .201 < * * 7 «" 22$ i/. joon • 

ib-ooi ita, fic, fimiliter, itidem. Jof g, J j. Mat.ao* f. 

^oi^ Vokji i.q.Heb. h^n jpalatiunt^ templunu Mat.21, ia ct i(>^£i. 

Jlfr-lAiGrirQr-ItflLa+r-tr* ~ jnSNn ^ Ua*oL palatium regis> regia* 
D$ft. l, 4. J - 

[* Syri Chriftiani in templis fuisilocum intiraum, et aliquot gra- 
dibus editiorem, pofr~chorum, in quem iblis facerdotibus aditus da- 
tur, ita vocant. Diftirtguunt nempe 1) )&+z> 2) chdrum j)pa*or» 
Vide Schultz Leitungen der.HSchflen T. V. p. 6. Hoc fpeciali figni* 
ficatu accipio in chronico Edefleno, p. 49. 1. 9. chreftpmathiae» vbi x 

vt pars templi ponitur, \Zfg tfsuoi.J 
»1» t 

-soi nunc, itaque. ^doi et \±so\ ita^ fit, pariter; P£6$.f. t mn m ->oi Aiparagus. 
1m f ^Soii^ t;. p.feq. \Sm (Pah.) laudauit. Part. PL Luc.<2, 20. gm. 1. hu&. *<*-i*t 
elongauit, reiecit, amouit. -B-ff. £%. ^cn^t derifui habitus eft. 
Aph. M irrifit, contemfit, vilipendit* EthtapK^A irrifus, con- 
temtus eft. 

U>\i\ot ex*flauo et nigro commixtum. J? J51 

1zqjl&o*> laudatio. 

l*c&oi Hallelujah. vox Hebr. . 

O^ooi Iaudatio. 

Vur^W » contemtibilis, delpicabilis. Off.Mar. l?fr. 

fniSj\cn Digitized by Google 224 ^ " \ 

UlS+£<* ctelatuirae ifftificidaev i ^ \&±m loSfc* poitu myrokdatuu 

r^°>^ ffl ellipfis. B B. 

)L^mL et V^oioZ irrifio , fubfannatio. - . - t 

|La^soiZ irrifor, fannio. _ ~ T 

)Jol^o*oi variatio, mutatio, viciflitudo. F. , , .. 

tyn. ^&ou^ illuc, deinceps, vlterius, longe. Gen. 19, 9. Lev.22, 27. 
_ Num.if, 2j. iSam. 10, j. Ifa. 18» **7- j T JiqxdI^oi extrahens VerienUm, antidotum; ranunculus, allium. It. 
ficnSoi Afparagus. cf.Ar.^X-b. ^ ' ^01 (Pah.) ambulauit, inceflit, iuit, abiit,iter fecit. Joh.f,9, It duxit^ 
ire, vel ambulare fecit. Ifa.48, 21. Part. Mat.4,18. ^VAo A«*> 
fufurro, Ecol.f, 16* 17 rf 6, 1. PL Joh. 6, 66. ^# Rom ? 8> 4- f - 
Marc, 7,42. /»/. Luc.20, 46. Imp. Joh. f, 8- 11. 12. Fut. c. u, io> 

p Aa.?, 12. >.. >* 

^r£*oi greflus," ittceffus, veftigium, via, iter. .jPl. ^i^n j^ljoh.^. 
| ^ V ™ ambulansj pedes, tis. ? a So i peripatetici. 

jioaL^oi et la^coi ambulatio. 
A-ij.-^o_^oi curfim. 
^ - * ^ VmVfl ambulatrix. 
^ n .m^Am Parthenium. J5jff. 

>oI^oiL> Luc.6, 1. fraw in ^m. pro ^oiio. 

jaiooi^ooi i.(7. I^oXm cicercula, pifa. B B. 

^^ l — : — ■ ■ '■ ' , i ■- Digitized by Google t g\cn yv « m\ c t )> Gr. lEaftaY»: Graqcia; l!Macc. 8, 9.'- A2tj20j 2- ] , up |«\\<h Elephantiafis. " y 

codo^S.ooi i.^ udo^voSiswI Aegilops ,5^. j2koi narciflus;* * ericarpum, 'caelaturV artificiofa. iReg.7, 17. .P/Tc, . 

6,18. ^Reg. 2^17. f^^UA'^ VAuy («« >&*& f f^^^JAi^^^3^ 

: £* Iricertae fignificarionos , *k Hebraicorum vocabulorum *nte&&"£fj^£\!fi 
pretatione translatae. Iapi«;grp. ^pD.ppnitur,, inm pro naaur. *%), Km ^ f 
"Narciiins per er ror c m in -lexieon- trrepfit- ex -Arabe, iReg, 6, 17. A 
aliqwii^de narciffq hsbemte : verumieius verba Sydacis fic refpam>- ■ "^ den$, vt ri); l q\q i fint gvA.^-^*--^ fimilittfdo malorurn citriorum 
2) ^o^ u^v-^ narciffut- Ergo potius, Arabem fi fequaris, Jlooi 
erunt mala citria, ac forte ytrumque uomen, hoc et Arabicunv^eoh 
gwiuifn litenis *© e^ k .4 int?r fe;per^watis ; l . y 

Ua^cn encarpum. iReg.7, 18.20. J*. Elcana, Nom. pnvpr. q.d.\ JX*x* 
]oi^s? poflefEo dei. v .*>.,< ;•>* .f^ J 

) ri '■■■Sfti res adulteratae i?,5i ; - . v . ,. f****} An ., \m Illyriai ,JM?,V .'-)r... , .<:-■.> ';:":*»*: ,< Uaa neglexit ,. pajruipendlt , conmuit. yfpA. td. tf aiierfus^ eft , fubtra- 
xit, auertit oculos* vel adfpeftum.* Pf. 10, 1 rf 78,62. cc ^o Dei^t. 
22, J» 4- sMacc. j*., 17. jJWacc. 63 ij. ft/ ?♦ 6en.'4f,2f. Pafticip. 

Ecclef. 1^,4 rt 27, 1. Ad. 185 17* 1 ^£? r -f°» ?• v k* t Zffji. dubito 
«c/;/. vid.de Dieuintoc. Fut. Ifa. i, ij* *if f& 7! Heb. 12, f. ' . 

[* Aflem. T.I. p.2i. <n^ ^%fbt')tf ^o ^ilooij ]) rton" rectffit 
a dtcoro tt pulcro; p. 77. onAnv> ^So ^*io<n| refugimus afcribendo, 
noluitphs fcribete.'] 
lt ■ Vxn baltheus, cirigulum * & pef^V crumena. NoUat. feiod: 28, 
48^28.39. Aff. Ifa.*2, 21. >«/. Eiod.28,40. ' ' vi> /1 W *~ J 

Ff [* Vide Digitized by Google v.-i «. %umK\ 22S "* 1* * ** 

[* Vide Jdfephum Ant:iH, ?,av »>«£ tfl# BagvAafcfo ^m^ 

Vi^aoiio diflimulans, incuriofus. 

fe o . i i V rfOUo diflimulatio, incuria, auerfio, negledus^^^ _ 

' 7 ■ — : - ' ,"'Y~~ ."/ " Y : ~ ; - "Yv/ .. 

..<*, ^ ^j^ooi Hemina, Rebr* Pft Exod. *o, 24. Mutn. if, f. 6.7. 8- 9- IO * 
«♦*< -^- l ? r -'* ' ' » V *» '"* 

' -\ % ),,n > i.ij>Qm ■ rf 1 ,n i j vVoot torques, fpira> muraenula. . &en. 41, 42. 

*•* i Prov. i 3 9. Dan, $*, 7. />/. Num. $1, fo. ; < 

^M-^oi meditatuS' eft, cogitauitf AL dubitauit, petiit» qiiaefiup. 
^toiooi petens \ iitftHns, vfgens; atiidtis, 'vehemertfet eupidus; fcefrtans, 
- v, Jaborans muhum. Prouocans, incitans* litigans. Lib. Fqradifi. 

I m **ri meditdtio,'.cogit&tio. j - 

[^tocaooi meditator* ihfi&trttirrverumi UlikPqSe cuptitus. Ephratem* 
c TUIL p.86] [ ' -' - r 

t m Vxn audacia. 

%.i. ,m toot haefitans, dubitabundus. &. Serufh.* 

li i vxn pignus> arrha, obfes, legatus. P/. NUm^ar^ 29. Ifiuig>a. 

1 Macc: 8* 7 rf 9». JJ et • I0 > 6 - 9* «*""» l * \^ . ^ - 

1joi> ,01 hic, ille, iite. Of. Mdr. 6} et 88. I** y4 huiusmodu % 
; Pet. 1, 17. Ixrt ^ifl ptopt&rea. i>/. ^joi et ^ou £jov/# poi 
,)? ' itcci iii eft, Jioc 6ft> idem. V " ; / ' : ^ * 

Ijoi j.f. CA. N^n commodum, vtilitatem attulit t/f/percepit, Ethpe* Id. Job 
ao,ig- ^ Ethpa. iCox.iSr^^ fyt ftlat.i^f rfi6,z6. i^pj. c*joi| 
ld. rt profecxt. Pf 89? >$• ^'* J? h : 6 » . 6 > .G*^f» 3 * f * Rp%^ ^f- Digitized by Google ra %$7 lHxn^ ^ocn vtilitas, oble&atio, obledlamentun^ Eccl. v^. Jac^j^i^ 

16. Eccl:ifrt2 *T T7rxj *fr 20, ^r. " * 

IUjoi. 2U>oi fuauis, iucundus. C^: -flfar^. igT» lJ - ' '' ~ 
|Zol_*_ici fuauitas* iucunditas , deledtatio. Off.Mar.^ 

[a^Ujoi libenter, am deleSatione. Philox. 12,27 pro jfJiftc.] 
Ucujoi Bellaria, /ro gmriw gratias agendiformulam habent Iacobitae init. 

Pfatter. quorum etiam Officium magna ex parte eft Euchariflicnm. " 

Or-jw.India^ Efth. 8, 9. fiq/?n? joou_ ^ _ _ .._ / _ ; _/^ 

U»o t _xn Indus, Indicud.r *: i 1 ; .crr j -\ . u .-. \ % >, .:.__• 

[* Ponitur etiam o^jcn Tm&i, et Uo^mi Jff/ux, de parte et p<K 

pulo Auftralis Arabiae, feu Jemen: oppohuntur hi Ar^biae Indi 

Cufchaeis, Qjjios^ 1: ( ex~qiia oppqfitfohe videntur Jo&anitae efle. 

Hinc et Sa^aa , olim tjza} di&^, OjJjo* «4u\lo|, Vid? chreftom. 

0*17. Affem. B.Gr. p.-j.yy. j6o. not. etnoftriim Spicilegium geogr. 

Hebr. exterae T.Lr p. 144. 147. in noti (**).] < ■ ' • » ; 
U«g^joi canalis. : .- . . ;;...» . 

1 Si i^ 301 localis. ** JJ 

[** Hoc vt intelligi poffit,. concifius et ,obfcuriufcul£ di&um, 
adfcribo, quae Bat Alt hic;iiab£t, {B&rb^hluhitn efiim ipfum confu- 

r teie nequefc. -* Uoijjm ^01? Islwi £teJl*-fcj ^Li^Jl^ill 'itorftf 
regionibus proprii. Eft ex Graeco, wVoc ir^ujo^] ^ * '- ■; 

^n^ioi Bellariorum ,genus. . - , 

[laouoi curruum genus aliquod* Bar Ali. A graeco woXoc. vid. y*oi.] 
IJj^joi jnfidiae [m^g*] jB& : , .^ '..,, _ , 

|ou^ouJ)D vid. ^u2e* 
^oyoi Penidium. v. Gorr.defin.Med. in Stfx^ago*, 

Ff 2 teuy** Digitized by Google 

^ov— 3cn congregatio, coet;us, J? J5k v . '-;'U tax» malleus ad comminuentf6s aequandosque Ihpicfes faftus. 

tsa-A-Joi aunga. 

"■* • ■ ' • ■ ■ i ■ • i * i i * ' M i ' . i "n i . ■ ■ " " ** '■ <mi£o\o-umo> Indkurr^jff B. 
•jcdola^oi Herintfceus , Gr. ffivoj;. «p^OOI Gf. V7T0$ICIX,0V0$. ^ cxdo ft °m Gfr. $7raro$, conful. iMacc.ij', i&? V '' t .:n'. nl r - -! 
qn^Dfn rhabarbflrum. k v * *v <:«»• , v : •,? .-: A\> ^j;;mo4 * ; 

'^^oi Lq,ITef>r. *]on vertit, euertit. Deut. 2;', f etiyizj. P£ 78, 9/44* 

Reiecit, Judith 'i, ]ii. Pprt. Pf. 78» 29* Ifnp. Luc.8, 59. Fut <2en. 

•■*• ifc 16* Adb 13*^4. Ethpeh* coimerfusf Wuerfus, verfttute, cbiiuer- 

.fatus, ngicatus, volutatras* circumadus, t^ajisformattu^eft. P-nrt *tJoru 

1 , 4. Pah. verfaUic, ' Ijut. ajSara. 8,3 . » Jithpah.. I q~ Ethpi^z Cor. 

1, 12. ParJ. Sap. 16, if. Joh. 3, 22. />/. A&.4,i$. /fi/. iTim^^ifi 

-Ff/i. Mat. i8> ?• ifpA. ^* 301 ! obiecit, conuertit* ciwumeg^t, auertir, 

r fubue^tit, diffinxit, refcidit, <r redux;it,,rei,Uidi^ reftituit ? {Mat.27, $. 

'' Pat%jQ\.,4ir'\3. Pl Jacl j 3 ;$,! ' Iinp. M^ z£, f a» "Jjuf y kwn. i* 9 g.6 9 

^^©ot^ laacny K.^oi/ Uaopoi -rf l/gni ^pi re^UttS, reygrfio. • JA4soi 
'|Ajl»2 annus tentuuus. : ■ jj .^ O i v * ! :'■'". 

y^oi^ |A^ci contorfio, oppofitio, reuerfio. EfccLji^. JV.i'Tiffi.'6;w. 

[ IaNvp |Ais>oi r^fpdflfio, refponfum. ■■•- ' » - : 

fo n ■ «^oi fubuerfio, ruina, rebellio, Gen. i^j^. 2Par. 10, ij^HSl 
1,7. J*. euerfa, peruerfa. Pl. Prov. 2, 11. .^-.;. :-. x:...r:u.'cf 

tfaaoi vomitus. Pl. \t&sau * \ ;; ^ x . . J ,^c, Digitized by Google ^ ot a « 929 « # fc&Q£&i aecipieh^tleceptor, mendax. ^Mutatiis aninu affe&ibus* BJS. 

I? 3001 CQixyprGp^ sqnugrfatio* mos* irfodu$,_juJtio, ..verfutia.; i^bulla^ 

Prov.a, 14 et 14, 24. ^. c u, f. iV. Jacj, i^ Sap.7,^4. ^ f 

-x.8,8.. Rom*8*-i^ .. \._ ^ 

tii^o^cn wn fej^ans: ptHwtrifl&.l\ >: j > - ,rL ^jroo ^ 

itogUo'-** ila^iiL^mra(^aflS, J>almekliAm ; canens. l <•'-••_•• ^uu.J) 
JaioiSo ei fecuJaaoiio reuerfio, r'reditp, retrailatio^ paliiiodi^^ ; 
|2oLaacnA^ reuolutio, r conuerfi.o. . , . r ,;^ 

■ - ■ ' ■ ■■■ - ' ' - * *» I ^* i 'f - .- 

|jphlmi«Nn mutatio aeris a fua qualitate in diuerfami MiBbo* . i ^'- ' - ^ * ■ ■- * ■ «jcQXucxn f. q. |iVriMJsfco. B B. ' * ' ^ oi T 

poi delirauit, ftulte locutus eft, muflitauit, murmurauit,. quiqueffius, 
venditatus, iatjlatus, gloriatus eft. jfph. muflitare ffgftotftfc&to'^ 
tus eft. , . -»' 

fr-201 delirium, deliramentum , follicitudo : in negbtns. •' ~<"— ^J 

Uji-jaoi fodiens manibus. ; r '"'' /j *' : r * 
|ta_aci horribilis, maledicus. Nov. * ' ^ *"* 
iJi^soSLio fuperbus, elatus F. v rf; ^*^ 
^ojaooi euphorbium. ♦ ^ T r : - 
fcafraojL Gr.hra^co^ praefe&us. jEfiL^yi, -* 

]lsia6»' GfiK' l*ag5c/^3 ; jrtouincia; X&l 1 ?, 24* ' ' "' % ' * U<^c<* thefaurarius ettclefla^ • • ' ^ "" -^ cm r * v 

Ff j > ^ofr^ooi Digitized by Google £20 * oi jd oi 

^ioj^ooi v £«To^or, Melampodium. BB. «mim<ViNnoi Ecclipfis. />/. ^■lywSnou 5oi contendit, iurgatus, rixatus eft. Apk* laefit, notfuit, inolefti* vtl 
damno afFecit, ofFendit. Ge 11,26, 29. RuiA z, 22. i?«rt. Luccx8, f # 
i>£ Exod.22, 2$. /»/. Jof.9, 19. Atfor. 18, io ? Fut. Genef.fo, ij\ 
iPat. ^6,21. Ethpah. laefus, oifenfus eft. 

1**oi contentio, controuerfia, iurgium, rixa; ff.ftridor fubmiffus, frigus. 
Uctioi et ]&<* Id. Ezr.4,22. Pf.iJ9, j.E^cl; 28,10. - h. a. pialignit^ 

»Jffilolu. £.£• _.. 

• * » 
l^oi Heroditis a«i/. : , •>>: 

P*oi rf m2*oi contentiofus, litigiofus, morofus. 

1ioiio^moleftus4 & libellus repudii. It. dos* quo ftnfu dicitur et ftate 
. <3en f $4, 12. 

UiVouj^^ ^Hoxius; IZo— mouj*> detrimentum, noxa. 
1*oi Grr. tfjjgi, lolium. |*-£»oi tumultus. 
U=»ooi Thapfia. -BZ/. s^oi ftuduit, mediutuseft,* n^uiauit Operam.. _, . .. • ; , , 

[* E.g. chreftom. £.,104, ? d? BarRebra^eo ex rationibu^ .aftrologi- 

... C L S «P.rtem exfpe^attKU J^lhoL^ ?qql s^oi "a ' J ' VVJ_ ^ ^ 

wwi /*/»/;*# m animo haberet hunc annunt. Itemq-ue p. ioj . liij. 6.] Digitized by Google l^fci ftudium, diligentia, meditatio. C^*. .flEir.Sf.irfc ' 

feotoi folitudo, vaftitas* & tunrultus. • , - 

*so>*oi Rododaphne, cui fimi!i# Oleander* BB. ^ ; 

<rr^r — 1^ " ,'-7* : — — f — : — ■ ■ — ■ — r, ■ » ."^ 1 ' ■ 

^owji phantafm^, imaginatioi a C/uiW. vtyr cogitauit. 

onjxn JVbfg. vrbis.\in>£irfia. 

kipoi ^eftus ex vapore et caligin^ . ^ fcaHci ^ l^oofiai rf V^f xji Mentha , Gr. nSvovfjLos. * v vi«n i. jf. ^crt cucurrit, c 5Aa feclatusgft. /wf.iTim.6,i>. iTheiT.fjif. 
1 *> ■ & *oi haereticus. . _ 

T /hci i p oi haereGs.* 

Uq^ojci propofitum, iludkim^ 55. — — — *- w*am*m^m*** p5ot hic, Adv.ioci 9 Num. a^, *y> * X htto, illtic. Gen. ij> *6 rf 22, 
j. conuenit cam Ch. Hrhn. oo?£d*ji hic eft. - 

*a*i£oi Gr. 'Ejj^fc, Mercurius. A&. 14, u. Atchym. vitrum, et argen- 

tum viuum. B B. 
fc&tioi aromatarius. 

fcoo^iaroma. iY. Marc. i6-,i.- Luc.-*j, j« rf 24, 1. Off.Mar.iii.su. 
*no!±&&ofa&o% Hermoda&ylus, 5 pro u 
ix&fiom fortis, potens, validus BB. **><* redemtio, liberatio, falus, amor. It. Nomen ciuitatis. BB. 
#*»<n et \AiL<LaAoi haerefis. Digitized by Google ^cuojioi haeretfcus. Tit }i I0. x : 9 «I I I ■ 1L ■^■^* u>— aioi imbecillis, macer. . .»,; ■• , ., ;...>' J 

Wdhji rf UXota Heradiflfc Japi$, magijes. .,;* i.., t , : , /, / .?. ,.~^ 

»*!sWor » *jiui*Dtef Pater Melchifetfek-:~^if(wf SEpiphttnio illud a 

deo petenti renetatnm fcribit BlSirftfhai. Addit CatendAr.66. a\ 

Heraclimfil. Phaleg, f Eber, f Arphaxad eU.i Salathhl fiiiam Gom$l> 

vxorem duxijfe. 

**Q&or~ rbi, ilKc. Marcrijrzr. £uc;ij, lu i ; ' . ; ; 

<o.feo$Zofc>oi Radix vet herba qiia tihftores" vtuntur', Cheliilonium , hi- 
. rundinaria. Bh. . . • **oi. Uoi nunc. vid.\±+. i 

_ ^ _ _ , _ ^ ^ ^ ]Loi zythum , ptifana, UjlU|^ij> 
\oJfn~i.q.-Vie*. BB*~ )n )i->l<j} aether. J.« - v ' ' ! ■ M ". ■ 1 . ■ — H- Digitized by Google i m mmmm+mmmmmmmm mmm \ , 

•: 1 .; ia 'v:-'o i^i V v ciq v v rrijru :.i;. .•//:-.. ... ' j o r.f /fc£. i /*r* w omnibus* nift quod pratt.M fut. Mcvon conuertit* 

— .{*<Nounda^€t Ggrti^uioy-Aratibu^ frequentior* ex~qua fitpar- 

ticula iuramis* vt in vita Efto&e#Wqi«ffl|,e^ Anortytfw^excerplt 

/ : ; Ai£ T. L B. Qr. ^ ^ Jj^l^jjQ,. fc: ^ ^gff , jwri t/*fa>if f/^ram/ 

non mentior.T r x 

« ■ ■ %-***- ^ .. - 1 . » " * • '. . ■ ■ ' * i 

. '■ " ' ' :!■>,' .- . ■ •■ •■-.-, • v fc . . • 

w^ loo Gn/A^oV, nujcauellarta. SR. ^ ^ **• , Jo)ojo Latrat. jF. 


fto'~?'lE3o" velum.^7X 0[<>r* , j^Manifefte ex Latino.] / f" 

\?3to"ifVT pifciunr B*B. Xonuenittum Aegypt; Yavro * Ii.~~" 

[* Hanc quidem Aegyptiam vocem quo haberhus aii&ore ? quo 

. in lexico -CSdptkto kperimus? W iktrfil* Wxicb hked reperimus: 

l^o^frjg,^ /mgtaj /^J^ka^Vihktut^/tique-Ara. 

bfce explica*ii> : i\_^j»' ^yjL; 3 tf^J^O*^}) ^ quae funt in 

ventrje pifcis.'} . - f .r fc »~ •■•n.....,«c. 

* , i i . : t » ~ ; ; . .: : : . » ~r , ^. 
-Uio . valiis- *... - ^ -~ 4 ~ - . ,. - 

[* Habet BarAli. Eft ipfiffimwii.AMbimim #*yvaUis ttfluuisif, 
in pdfcninib ys ^gr^lucis it* frequens, y^ f$ jn, alias Jinguas, Euro* 
paeas adeo Hilpaniae et Lufitaniae, atque ltlneratorum tranfierit. 
Exemplum cum nullum citetur, fufpicor, ex communi vfu nominum 
geographicwum excerptumeflerj " 

faoj oper^, adliones,, fada. J55. ,. . f 

i'o. e& u*]o .«ifer>«»kna«.:*.^ -.'.imr *> Jf. HyffojMi4, •-•...•• - 

jjfo conchalapidea baptifterii. •-.'--. -...:.•,•' 

Gg t* Ipfiffi- Digitized by Google [* IpGffimum Arabicum /^ pro j>\ per quod et a Bar Ali ex- 
plicatur.] <V 

JUlo 4arevMln*i*m f fla^^ !&Sju?4</i.0'r • j : .'-mi _..W^9^ inquohabitant infantts* fediufpko^rel^ribendumVr^ 
w £«o abluuntur infantest Arabfce' explicat: t <\£>_*uJt^i£^9R 

JjIo vadum. Nouar. 269* 


^br^P.A-^-iJQfttus^oncurCiSLia^^ ... ,_ „-. _* A * - !? :!/■'„ nrr r^Et3 ^i. 'Vll" '. . .i.J l»olo. aurum. 2f._5. * ■ , . . . . 

[*4t e^u* loco,» Bar A]B r* erio^^^t *Ii_JU-„. r -+*><*uis. 

B..B. exemplo vWjy-M legifle Videtur, quod liiigua Perfica aufum 
erk. De ; KSc ipf* Wdioae aon iudko , id* vnum \tfdeo , auls Siomen 
in aurum mutatum efTe. Fac, veram ledtionem efle *JUjjJl, auis 

' - eirit ab aureo^otdfr-oiaaf-quaer-td UtfTclS:] — " '-•;;- 

-_ , , _j ,,,il-y ,-'> ? 

,J-i«\geuu* «utiis pe«d«rfa.-!/J}A f: 'V ^ J>"; .:' ; -ra , j.j *j 

* : : • : ' ; ['£itt_qoe -^miiiutnjum-^o,- ' ' Aratxfcum' liuhw perdicw K nOmen 

r . .,$rte*\»* #.-J.j -r.-.r:.^ . , - l; . .,,,,/ ... ... ' 

"", — ■ ;v: ; 'j) ? : i ■; grr^ .. ' i.iJoUt/ .. .i,| — 

<»oy 4-«o vae, heo, eheu; Tgfemfifw doknt it\ tt m b* P rov.*|,^y; Ec. 

a, 1 6. ^r^^^w j,^ t/o^w 1 qfur adiuogidsi^owtwB Voafei, I&. y, g. t. q. jjr» y-iy-f^ BB, h'.' • , «.a.;'vr,.i ».■•; ;•'. •;■> t 

•• ••»*•** c ;i '[* Exempla- Digitized by Google {* JExetnpla etN.T. larga manu daKt$cl»aflu«i, ejrquibuj et' 
JifUi t»e nraxmic iu ApucalypG uccuiiere ;-?•?> "» u, 14, quiti 
«-plugliter^ JIo jj jti.f ^' J^ ; J ^ . Jl; 'S.'' ..' "'."' ' 

yp^o Elephantia, morbus. ' ' ' !*;-* -^' <£- r ;>' v:r "¥?ma X* Ar-JL^J, P W quod ftt ^ 

' Extra lexica nuiiquam legere memini.l . I T ' , 

||Q .defceris , conufctiiens v aequnM ,• iuffid tf eft * '^pdrtet. Matth. s|, 2 j ♦ 
Joh. j, 7. £ l^p Id. A<3. i^ Jti-J P/. Rbm. i, *8. *■ : ' '! 

*' [* . Exempla^lura iV.cupis, /aiji Schaa^um.J • : ^ ^ \^ r 1 

l^^onueni^ 'j^&yt ^p/ft^ A^^i^ 

M .«, /\ o ; rf. A^^a : deceiittr^.(*aueiiiffnt&. n ^ t^ ; ' ^ :.. 

*mfcV ordiiies atrii; #& \/ ; M / ; ?' ' '; ' * : ^ «A^^.JfeWta cojtftittitantm pertm:bado*i rt Nomen vfri. j?i?. * 
t c, £* Natou l^Hum ^reg^^ fti ^mn fcrmtis*e- 

t y3gtiifime QJmiU^^ abftimii/fct;]: 

i . , b^h^f^^h fy l ? Uin ! a ? u ? iW^or. Chron f EdeCNad^6 7f J 
■ ^ f p ni i ft fc S o; VaUntinto eeleberriirais fecoli fea. haefeticfus. Bar 
JkU ^USoll-- (j^#nMJ^ 0c iromfeBf^pHcat ex etyiird> \s^Jd> : Lli 
^^*iJ^JK> ^ ndtrimvnks & haehticii^ ' ;i •' n irP ^ 

;|P ^l )i .!;>;■/ r/ 'f:!i ; ,,'Jl MJ7'i|;-:."»r' i TTp i- J T : — rri > ii 

*f ?.'. t-v :::o; i J* :f>-: ff:./: ,.j- ; '«i. * :;a% ftj, ^; "'!'.• "-'iV 1 ^^ 
;., [ % a^Q,./&^rlmperit<!)ir. « Clfcbri. EdSlK k^W«7f(] '• - iii:/ / z Digitized by Google aj6 *>* $<£- 

U_«o peduljfc friatejS&il ;jirm -;:.! .T M -.■> ^ ';^-'- ; '• 

__J ; — , . — _ — ■ , , tM i , ; ' v . '.,j|i\ ui rr- — ui l ..] u-LL 

»o feruus emtitius. Jt. onus, farcina. BB.\ " .. ._ ,_o pollicitus eft, pepigitj condixit, .conftituit foeum vef tetnpfts^Jfebt^ 
-s». Matth.i8, 16. ^oif Id. * \ i r. . ' . • -, 

; [*-€hreft;~p. 19: ojiloij- h> X^? i»£c__ Jf/ftwr /?W jnuicem-. 
indixerunt (q. d. tempus belli' condixeruhO: HW quidem verbum f 
more Arabum cum prima rad„ Vau foribunt Syri] ..■-*" 

lJ__o pa<aum; coetus, congregatio; refugium, portus * Ador.ao, ij. 

fcso- |,_b terfipus matutinura. B B. 1;-o 'fc_b perfugium, afylum. 

[* Portus, ABqr.xo, %j. Difficuis locus, cum prb 'Graecis, «Tw- 

y&nfttf «V toV 'Aww, habeafr Syrus, u»o_ii lf-~_». -»?» -Arabs- 

que Erpenii, Syrum alias interpretari fpUtus, u»jr_' V/-» -v-^r"» 

«row _#<w nauigauimus, Verba Schaafii adfcribo, reliquorum fen- 

tentias aut, errores collig*ntis: xt portut, ita vertitur in Parifienfi *<r- 

Jore et Angticnna editidhibus, AS.20, i"j. Tremetlius, Guido, Tro- 

iJlius, in Teflamento et Lexua^rtddiderunt, cbngregatio, conuentus, • 

„coetus, ecclefia: rf «urf<* huiusmodi verfionem referendum effet adro- 

ndicemJHebr. 1»\~ Mafius in fuo pecuUa Syro verUt, paftum, com- 

Ipaaum» et djducit a p& p«o_il_t, pollicitus eft. Rabbinis "v»> 

nArabibus *_= ? - promktendl nottbnt vtniunt. Caftetbsvtrtit pajftura, 

',*'coews, cbngre§p_oA<^l^ ^ tet & t **!*!>. 

- 3J portus vadunr coetus."' ~ * - 

Hibquidem priraum prbfiteor," copiam ac diuitias Caftelli, viri 
quen^vnummaxime ~erteroriifufp<Nla8enb. Omniai quae ex yariis 
congeflit interprfifibu?, .hqp.jynocjftjofiotiignigcane.non poteft: atque 
fitvnum ex his verum,, fequituj: ? vf.reHquaJalfa fint, . . 

Ex-his quidenriFqultl praefefre reliqiiis vt verlfimilfui; poffi-j, 

portus erit, forte a conuentu nauigiorum nomen fortitus» habetque 

au<ftoritatem B,rAHj «^c^bfttferjt, quod.in, Gweco portus- nomen 

nullum- JegitutT-foknt- enim- Syri nominibt» propriis geographica 

ll.'- : i: w alia, Digitized by Google ■*.ty£-f idt^ t::Eft-mni^n ifc^l tffcftePupi - veriGmf)e| J «%iii% «Jii*d yulfea- 
tiffimum portus nomen Syri habeitf U-*i<^>. qufl eiffcrfioji, vfi^-rCt 

~Aautim a'poflrolicorum imerpre$, vt paulo poft nc.^7, y. 12. ratio 
vix reddi poteft. -" 

Mihi quidpjn,- cuna Arabs Jfrpenianus miil|o ^rte nc^Qmijftu^ 
qui in lexicis condendis et emeudandis Iaboramiis, linguaeSyriacae 

perkior ^Ji propt -reddiderit T id fignificare-te^- vi^etur. JJ^mpe. 
verbum inter alia, ^c forte ex prima vi, eft, conutnire> quod a ?^o 
prope* optime dici potuerit. Mihi quidem de A&ao* ij. fic vide* 
tur: 5yrui interprfcsj drj%&tif*%r tfc rnr iorcrov legens, 'atqtie, homo 
mediterraneus, hoc promodtorium, hajki vrbem,' hune portum igrto- 
ran$*,;verteba,t; prope i.~e. in vicmia, mm procul a litore namga- 
bamus> alta hon petentes, l^oo ^5*0 2 {ed corre&a deinde ab aliis J 
verfio* Afli nomen addentibus, in cq quidem exemplo quo Arabs 
v v&i eftErpenii, ie#e :<*»!?, ille csaim habet &>-*^ uJi in Wid- 
mafiftadtatio , ex* qiio noftrae' fluxerunt editioftes , male , |6-j^^ 
(prope Thaffd) quod hon paufci codices, '^daaov .'yef &zcw habttit. 

Hac quidem notione et.in alip nomjite a.le^ippgraphis omiflcs 
1^6 inueni: : v < ' /. -«* 

hVx£x{ JJ^Q frppf jprUiffb fe<ia f &(ftifidfi ^us.hebdomadis, qijae> 

* doininicae palmarum *proxiroa~eft , vsqtnrard*~hanc doniihicam, quod 

eo die *p*rt»nt«Jiunii quadragefimalis. tenere fideles dicuntur. Vide 

AflT. T. \ x ]>.2jfc qui phrafin ex fermonjbus^Ephraemi illqftrat, (no- 

ftrum tarrien aliter vertens, perfugium portus). 

Ft>rte de vocabulo aut dubittfturte aut ftatuturrs ! non ingratum, 
Jjqu^&^e^Sfw^lia^^ J^p et 

( •£ x *kt\&±+ . «^W!* Mr^. ' duplisesr ** $m r SM9 n £& s&iP9 rm 
, tuiy exA&.2p 9 ij. funjtam* *) promijft^ pcftiy, qu^m ei nuifimene- 

giuerim. " Sed et^ tertiajn addit et quartam, ^i 1^100 X^^£ : *£>ol 

- -aroma etmwmwmj ; An tj>y& ^P', Htotum\ ; YT7~ HaeFfinite iumta; 
*J . Gg j ab Digitized by Google £> o j o * o & *m «fibre malim. -fcjtau? "•* cttfic» apogra^hoy <ju<*n btblio- 
tHeca ■ nofti* acadeniica habet, ! 4ed' alia ferie in Btur Bihlut 'legifie Ca- 
ftelfum, irifra fi»b>.« yiaebirtUs:} ' ' ' - ! - 

*rr ! . ■ . ■' ■. ..,.. . ' .■■■.. ■! "■ ' r ." V, liso verbum,' Gr. faroc. *MtLJie!- LaTeil : #'o/f . fll, 94. tac J fuccus * ( Gr. foocL. • . ! ' . 
" J f*'Ara^^ • - - ;■ 

$J.q< />BS.;*, <* r ' , . • v ; 

.,:•[* Hoppe ?ft quQd alibi infertum, vt p.anteced. momt^ra, habet 

J^pograpW^ f ;Bar Ali^ <u^ f n o ^p»^ fea» ^q Ara^ice ^J ^pl. 

^Miiltaein^exicislArabico-Sjrriacis tenebia© , inultfe £t fortemenda.] 

. .. i . . u j 3 m . m , ', . u — rr-n — rr — ^ ' r . ) .' Ul ' I r^" — ■,; - *« - 
-n ^r-^r ^ q u * medicamentunr, cataplafma, aut fimile quid ex cap- 

mti parat. B B. k ;■ ; ; : Jxfto albo colore.)foj> efc , It. amt diuerficolor, it varifuitem habens 

rcaatiup h dicitur etiam Ae diyeritf^te ciborum^ et de campanarum,pljif- 

£co,> cum^ tnagnaet harmonkflp pulja^q. (qf t JM> variare^ ytf/. Siren. 

'o& canius fui vdrietdtim ac [uauiiattm; al. cygnus. Conuenit cumCh. 

«'inVV 1 . v. *Job jOsiy.-vbiLXX omfpvw.* Cfr. Ifo; 1^,22. v.Ltt. Jt. 

fcintiilulae, ?«o* r* ^rwo prodeunt. [* Sed ihi in Syr. eft ?iqh*J 

|2o*ti5o aeftiis iB2?. Dui' diftans 1 diliita/ et aqttae fimtii£ F. ' 

4 > 1; ( . ' -.".. . r. .-i l — rr ? — — - '' • ' - — 1 ' ' ■ . ' - — ••- f ~ 
'1$la'rofer-dir)^ Sapi,2i 8. il^fcw.^ kt.*. ; ^ 

&o teim retfculrfm. * ' , 1^;1^*^ulhbricus : irfr*r-*jf. r V 

[* Eft ipfiffimum ^r^bicu^n». *~?.p> a medicw Syriacis ex Arabum 

lingiia iii ftam trabslatum. Sar M 1f-*i° Syriace >ikfer^retotiir, 

r wua^ dMb ciflibHcai Arabic^, ^LiirUP^I-- '«^-^^ * i^ ; e; r ' t^nir^iir^lr - iw^- 

diana (&oL p.2o68) c ^dditqp^ 4 ^^^ iCJ ^UL^* ^, ^\ £ir ^^ ^»- 1 * 

^Ur^it^. jCjdbi.l-f-ft vena bafilha , ti vniierfm venae.*} " ' _ Digitized by Google 2i H* gg^ 

ji»o aper iylueitns. *.?/ tyi femur » coxa BB. VnAt Hifp. QuadriJ. 

. -'.■• J c.:.-, f k CF! ■'> ■'. Tg ,.,.,.!' ■ "M-f 

«gjp- jvnaa» ;. - ' 

U»-io>o oiyza _#._?; r ,v v ':> T , fl .■ : .:..,A ,.<■,"•■. ..:, 

- f ^ • ■ — : — * ^ 1 1 ■ » ■ ii f i 

V*3*° pullus exiens ab ouo. Nov.- 1 ( ! -U- - ' ■ , ii» folium ar£ori> (wwfe r^raffl qf.\tnoZ Bochort. Gf0gr.fac.fr9y 
-a.C)pagina, rolumnar libri. :-* Xharta.- Jlf.- - - 

... ..I* ^SP^"» JJ* ■ monetAA^ fr ^hrtotrffedife^itatorlim typbv. 
graphicorum N. T. Syr. Vindoboneiifis et per~ compendium, ©, fcri- 
bitur.} ■' "" J ' ' 

\4-J*Z fcutella. >'• 1 ■" •* ' •- ' •■ r • '•' .; -- >! r v *■•»• tt **fo'M.f; jjr; 'fJHffcofumbit,'" ■ — ..._ — 

te-^Q iq : - j $J£BB: . columba. Ii ' f ' 1 ' \' V ' J '' " ; ' ' > '• ^-" 

' ' ' ' 1 ■ ■ t 1 1 A.. 1 .'V . r ^ ^ ^ __i____l___ 

Ujc_o "o$oW, /atfw herbums novtmis. M. lapis quidam' Ae_?y. 
ptius.,.ff_#, . . . ' r • .ft* ■ . . ..>.•*■ . C v 
. ■..[■.' /.♦ *, -, : ^ :> ; . ■ i . ' : .; ' ■ >• » "\ .v<:' * _■_. ,. r > 
.: c_'^ . . ^ $<_ >>• . *- ■• - : t -O <^ ^V\o\ . c ^.h< :Q 

V, *->_*"'• 0:. , ''ilr- *••' h; -., „ *\ -\\ . > -. r_<\.: ...T ,j, •» *. » 

' .'\; '. v '. , v ; ,' r " . . . • ... •: /J « .:-ii .. . - .$ } : 

•" ' - r - v : -V * ■ • • \ 
5 Digitized by Google 04* **•!«. 

.... ....... --...._. ;T . ... 

X innummt vatery.~1 7»o.~ «f f ?boooo. ?l|i calidus, feruidus. 1^o?lT c altfr, feruor. 

^|t fcabies. I^Wll v. >>#• 


^ 1 jfeM^^ ^ i.q:Hetit. '*&? dotiuiti" c&tiaiiit. 

Ij-jdi dos. Gen. jo, 20. 

_r* pj ZeJbedaeus> ^ donatus, munifims. Matth.4, 21. l t tj ■ « I rfM ^u-ol *.£. C/m/i. tei ftercorauit agnjm, firao piqguefecit. Jfa*. Luc. ifc 
g. vbi Buxt. et Fer. tegunt ex Jph. ^ -M. - 

\tol/ P=>1* ftercns^ fimus. Phil;'j, fc* 

[* floi A-o domus flercoris, latrina. Verf.Philox. Matth. if, 17. 
Marc. 7, 19O 

\5^oi- ^J-t-Di caniftrum. JfA 

^X i.q.Ch. pi emit, rederrut..JVIvc^,46. Part. Pl. c 11, i$\ /«/I 
Mat.if, 10. /w^. v.9. _F«_r. Lev. 2f, 44. Joh.6, y. /\*A. vendidit, 
Mat. ij, 44> 46. Part.Pl. c. 21, 12. f. Ad. 16, 14. Imp. Luc. 18, 23, 
Qj-oja ColoiT.4, f. /brfc pro qacjIo t/. deDieu in locet ua*Lo i. ^. 
Gr. xeu(>6<;. Fut. Luc.22, 56. i&A/ra. ^tj venditus eft, fefe ven- 
didit. Joh. 12, f. Part. 1 Cor. 10, 2f . JP/."f. Mat. 10, 29. Inf. Marc. 
14, f. ito. Lev.2f, j9.42.47. 
Uai venditio. Lev. 27,42. Res emta. iReg-io, 2g. Uaol Id. 

U*» |£-L*£tf emtus, ta. lt % fec. emtio, venditio. Gen. 49, 22. 

^oi^ U=>1 tempus, /w r minor pars - temporis, quam illa diei et nodis- 
£ £r- joh^f y-&* ^ -^wx-aliquando -V.4.. . ^Sn^omni tempore, 
femper. c.6, 54. U^l Pjo U=*o tempeftiue, et ihtempefthie, opi 
portune, et inopportune. 2Tim.4i 2. A. vicis; ^stf ),*» vna vice, 
femel. Rom. 6, to. Aff. Jdh. 7, 6- /7. Uol ^Jiol rf jAiai aTim. 
i,-i6»4f »3» 1. «eb.9, 2f . 2*. ^*lo| Uxd ^ttoties, faepiiw. iuc. 1 ?, 

MO ^r*.^ 2 ^".^kV?* ***. Luc. 22, 61. Cbii/7. fcom. 16, 
*f- 4jf* Matth.21^41, t , ■•,«-., 

I * i "> i/ I / 1 ^ i temporalis. poloi mamceps. Tob. 1, ij. * 
[♦ U^>1 1k>? proprie, qui eft vsque a $ aliquod tempus, lempora* 
f^^.2[£ft{**flK5- ,Pnil-.verC Marc.4, ,17., ^oiJu|2|-I j=>1 lho> $1 
| 11 m v> venditor. j 

fco^oi e* }*o-oi anfa, jparopfis, patina, fcutella. Matth.;*5,3f.2£. Pl, 
Exod.2f, 29 et 57, 16. JZtapi patella, Utaqj )£o£9 g$nu. Us^) 
U*&>? lumtyis. j }4~=><# cpnfufio. 

IAljdi Genus teli, ?iroi gtflum Gr. vocant. Judith 1. 0&I&.2, 4. 

jto? Pix. />/. IaSl Dan. $,46. />or. ■ 1 i i Hg ■ •^^1-JwHsj*-^. CA. mr tintmabulunr; campana, nola. Exod.ajf, 

. ?4; Jtt c. #, *?. • ■ " • ' -'•■'• •-•• - ~ - ■■ : '-* 
1«^>^I ^U^J v tinmtus. .\ -i ■' ■'.'•• .- ,\- 

t^ gtacitf usi pullus gallmaceus. |A-^i pullaftra; #©««•. 

} / rv^v^ # r^^S^ 1 ri^nitns suris. g 

Hh fc^i' Digitized by Google 2*4* f * W r 

|As^^1 «Mfficultas aiiBitus.' : ' - '- : ~* ' * ' : ^ 

|/a^q^1 vitrum. Apoc.4, 6-. jP/. Job a8> 17- ' * •", ^ 

l-^ov—s^ puer nondum rationis compos. 

1 * ~* ^ 1 ) ' * 

l^» V- ^gr^l. P-^i abduxit, feduxit. Atf. 2j. Maf: )f-^ ?• \t^"' " - 

li^i-^i i.j. !'Q-^J velproeo BB. U»?oi crater. 

■ ^ ■ 1 1 T , 1 ■' . ] ' ^ i t ; J ' ." ' ' J - '- 1 m 11 1 j _ . . ' . ■" ' ■ J * *— ^*"" ' ^ ! 

Ug»7>^ ^N^V ,. : , - _ :•:• 1 ■ w.i ■ cr£_ • '■ ; ■■ ■ "■. ..% 

fl^j veruculum, in extremitate funis, quo JirmhtS cbnflringitur vtiris capttt. 
11^51 jpulli colttmbarum.' - » * "-• ' 

jsn ^l peffulus x repagulum, i- <}• )'*$°} » vet pfo eo. 
J-jL^J hepar. 

i-^jr increpuit,obiurgauit, prohibiiit, repreflit, obmutuit. cc o Scvet*. 

i /. J?i*. 4f . -P.P. Marc. 4, J9. /w. 0^. War. 216. Ethpe. K%if re- 

prehenfus, obiurgatua eftj euagatus eft mente. Jiph.\^j\ cohibuit. 

... fyiff.jcfo if, iiv ; v- • ^- • •";-.'? •' •-■ ' ^. ; •■■■^ -—'"' 

Ji-^J interdklio , prohibitio. 7f genus pifcis. fc^ *o filius angu- 
"* Uiae, coardatidmsTcdhibitioiiis. B B. 7 * . 4 * *' v 

U^L4>efliilus^xepagulum, ^i/. Jt^U ■« — ; ~~ " 

7 /4 /, r ,;s ^ t '->' t " * c TT^^ZT gi r ' .m rr \".i T y * mu* f^ ? ■ 

1jd?1 iuftum, aequum/conueniens fuit. H.p^x Parfc ikeg>2,uy. Rpm. 

16, 2. Heb. 8, ?. P/. Phil. 8- caet. temporibus.iateti* A^r^ji-i^ 

ftificauit, iuftum pr^iiuncpuit, . w/ fi/^jrj^t';^ . ^' t eIeemQjynam dedit. 

Luc. 7,29- 'I*. remifit, ?.^r Vnn #, />ar£. Ifa.fo, 8* Rpm.4, f. Plut. 

Luc. 16, if. P.jP. c. 18, 14. JAfrt.it, %i. tfuP; J Koin.^z6.~%i}ip. Digitized by Google O! Ii ft> } 1 - 3r45 

^ wdMl] lullificatis eft, 4 iuffiifcam e^erciri^ & y&:Rm. 4* J,- rPtrfc c. 
^f, £cu tCaupo peccatu «-o?ni6 p non vackt. £ccfcf. *6, fj. Pl. V.34. 

^A*o?n^> iuft2teamini. Gal.^yij... ^he,'!,^^ ^ 

[* Nota et conftrudtionem chreftom. p. 89- repudiat rcliquit, qui 

epifcopi $M c^hbcaA\ ^ \ . ip\ ou-p?iI' adiu&cauit tam (^cclefiam) 

«xl-^i, f-a-*?i hiftus !f: Luc.2s zf rf 23,-47. Adfc 10,3. J?/. c.20,20; 

Ufc^ ^owenipns, tfehritum. Jfa. j, 17., iCp^y, 31. Decoif, -^. fcxod, 
26, 30. Ritus, mos, Lev. f, iq ^..jj ^6. rf^j,.J7.. 1 -Num. if> 24. 
lus^regula^ lex.^DeutjgUj *f Jf ? V4. i2?.4Lj^am. 4 j'o/ayr - Me- 
ritum, Deut2f, 2. Munus, 2Reg. 4,^8. U-^'l facrificia. ♦ 

Itoii elefcmofyna, ; iijftitia. , Mat. 6, 2. 3. ^f/l v. 1. 4. PL A#. xo, ^*. 

luLojioneleemQfynarius. . i; .»•; ? • o 

|iaa*?i aa*?i iuftitia. Gen. if, <> et 18, 19. 2 Cor. f, 21. * It. elee- 

mofyna. M»oi Id. 

[* meritumy opus meritorium> Ephraem ad Genef. if, 6. vbi de 

ffo Qi j?l 3 bonooperc, quod Abrahamus fecerat, captiuos liberans, 

dicit , |Zoo»^ fcn *a) au^ a^a-mZ|o imputatumqut efl ei etiam 

hoc vt meritumy Jeu, oput meritorium.'] 
&4o*?l iufte.^iCor. if, 34. , 

Voc^i et lloo?f Sadducaeus. Pl. l*oo?i , ifc ^uf^tt/ vid. Druf. de 3. /eflf. 

JW. III. x i.Goorfee^ 
Vn ». no?l fefta Sadducaeorum. • f 

T 1 n?W-*o iuftificans. . 

t-c*?l auis. 

- ■ . ■ 1 - • ) * . ' : 

1 —*■ 1 - ■— MMMVMM^MMMM^ 

|oi fup^rbus, magnificuS, circumfpedlus, catitu* fuk, gloriatus eft, It. 
' s Hh 2 . foetuit, Digitized by Google 344 ** 

foetutt, oluit hircumw Jh extulit, Og.Marl \fa P& Zati 'ii^q. 
Aph. illuftrauk, fucauit faciem, cxpoliait. Ethpa. **n?i| illuftratus 
6ft, fplendidus, nitidus fa&us eft, Exod. J4, 29. jo. jf. ; .;. , 
^o* milium. ' ,. •' • c 

frrt f. ^Jti P/. iloii £ l&ii • iUuftris^glarioGis. Off. M4&, 150. 
JZcuoil illuftratio, fplendor, fucus, gloriatio. Off.Mar.19. AlacritaS, /f 9. 
\±*oi\ alacris. Pl. luooii Sch. rf°^ Arrhae. ' \ f 

Ajjuoff gloriofe, alacriter. Ojf. #far. $9* Eph. f , if . J^Wi. moftra b*)yt*+ 
li*on-io illuftratpr. 5W/ff . iib. rk. 27. 

Ueoii ]Zj&aoi\ {ostot. Off. Mat. 433- ' "~ '" : 

[>oooii graueoknSy foettns> chreft. p. jg. NHi fallbr, proprium 
eft in hircino foetore, quia Arabibus adipem hircorumque virus 
notat; fed deinde et latius transfertur. Sic erft ex ecyrno; idemi 
quod Hebraicum wto.] . f 

liooort # vehemens foetens. 

| vi, >rn1 fpuma. 

*oii i.q. Hebr. *)m fplenduit, fulfit; it. adfuit. Marc.7, j£. Parf.ib: PL 
Phil. 3, 1. Ethp. hm\\ cauit, attendit, cuftodiuit,'* diligens, praemo- 
nitus, cautuseft. Mat.27, 66. Parl. v.64. Itnp. Deut.2, 4. 0.4» if. 
Fut. Mat. 16, 12. Aph. *ortJ fplenduit, corufcauit. Part. Nah. j, j. 
Marc. 9, j. 

[* Cum Beth conftrmftum, curam alicuius geffit* e.g. chreftom. 
p. J8- pueri educandi.] * > 

fcoii^ UjSoi!^ ^Zo^oii lux, fpJendor,* fulgtditasl Off. ^far.474. fant 
fel reptilium. V^H^ venenum F Animal venenofum etle- 
thiferum 55. I£.u$oii r«m $0101 # JSoio! admonitio, fecuritas, tu- 
tela, cautio> cautela. Proy.4, 2$. fEfd. 8, fi. 

[* Exem- Digitized by Google o 1 o 01 1 245 

.[* Exemplum hab^ Alarc. ij, 24. .|yi>i in Ehfl. verf. pro $*77°C 
ponitur.] _ 
IriOil cautus, circumfpecflus. PU G4L 6> 1. Heb. 2, I et 12, ij\ 

&»)r-*ort caute, circumfpefle. A&.JY*}. EjjJiejCjyif* . ti 

^^ 1 «kwl Sagapenum, Serapinum, Pttfiaon BB 4 \\ .. r , 

C*>^?0 s^ .^ an * u ^» vociferatus eft. JR ifc vtilis fuit. \PoA. k^ 1 

ZqyCh. tf\ cfembinauit, copulauit. Matth. 19, 6. Marc. 10, 9. iftAjr*. 

• ^ ,\^o?tf conjun&us eft, nupfit. iTim. f, 14. tnf.c."^ y }.*"jtpk. v^gl| 

~-J.q.fah. Ethtaph.i.q. Ethp. ...-., ^ : 

X* Infignem "locuhi nota,*vbi folo genere diuerfo 'Graecum ^ct- 
~ -ILUwT^et-Uya/uUrwTUj exprimit, Maf6< 12, 2 f-. ex verfione Phi- 

loxeniana, ^nio Vo r\fc°3*° & AntlqUa Pefchito drcumfcri- s 
ptione vfa eratj /* ..-. : 

l^ol iugum, par. Luc 2, 24. Currus. aPar. 1, 17 et .8i 609 *t *Q> i& ^ 
/#. vitulus 2?#. c^oi *a collega, con>f»i|iil>, ferfalk jttieiis^ J7hil.4« }> 
PV. Llfc. 14, 19. iPar. 8? 6. Jtff. v.£. /* -^£l Jibra, bUanx. rK^g 1 
t^nnS? mutatoria veftimentorura. ^ol *m+\ principaliores con- 

— iu nA ion c si iitutut -jmnHn Pftttt: latvb. * ijJDfeo*tij^gr ^nritiuus! 

,; ^/'iitiptialis fermo. ib. ! ~ ~ ^ :,,A ^' ;t 'V 

[* l^ol grammaticis eft fignum diftin&ionis, duobus pundlis con- 
ftans, figura, non vi, quale noftruni colori (:), quod protafin in 
fua membra diuidit. Amirae grtfririn; P«476-] ' 

"I^vooi cdhftrgium, ] c^ fa 

l^oi^) cojiiun&us, copulatui* ftuptus, adieff. l^oti#J.q. U$U>* 

|2o^oUa coniundlio, copitfa. 

.KsJL , l ^rgenjtum viuum. B B* 

\ , v ;\ " J T7 T^ — ,', ! ?— • — •> ' 

Hh j ?oi 

Digitized by VjOOQlC $46 r ;n O ! 

?oi viaticum dediu* del fapjftAita&b, Vkticd infttrlixit AR.'^ fd. 

[* Transfertur epam ad benedidtiones , quibus profedtufdS ^a*t- 
quam viatico ihfttuirftlrs. Afl? T.I. f*8 oi?tf? 'l&taao ^iSlL^ *££& 
cum votis et bentdi^ioki^uquihis^iikm ad ittr injlruxiti] >J : - f ^ *«l fc - 

ftol viaticum. P/. Gen. 422^^.*'/- nw < y ..-■■;•-.;/-■ L' u^^^t^ 

i*?of rf -ijd! zodTiculsTjw.^grium in zodiaco! *?/. jj?oi. ^ 

l^j f ^oi obliquae f^eftellae»* tyrres, pinnae murorurp, fpecula^ .^ (Jen. 

6, i6.,Ezech.4, 2, jfe. taio* circplus lunae. , > : ., :f ^ 
^ [* Hae figdificatibnes incertae: vno 1 l<?co prb .Sfis^ qltero prtftD^D 
ponitur. Gabrielis Sionitae intuta fides: Ephraemus, qiiem boAfu- 
-Ufiiet/V '■'--' ■» -"^\ : ^ iTv •'■ : ; . ' •-'•'- * 

. ■ i — ' i ■ 1 « " " ■ _ ,. t ,U> ' J f 1 r ■ " 1 ' * ■ ■; ■■ ' ' ■ 1 ■■ t r- 1 < 'l i • • nl i«i J t 11 ■ 

fcl tumuit. Ethffti. . v-o>il iktisfadtus eft, *- . :..,,. 

l*ol inflatio, fpiratio, tumor, rf tumens. |Za*oi t& < ^ 

$icL*d! tfuperbiA. V, :i ri .-tj;V; .- ■-- / - • '.»' : ■-■; -.";• , f i> * ;.,.-" 

jilol^ lilloT feiflatusi ftijlefbu^ -^ : ^ - r ' '} 

|£oi angillus. Matt&jft, 42. SP/. c.£, f. ^xod.j6,*9. JSf.' fetisfadUo. 
\>o1 rflLoi. Angulafrs/ : >' 

(toi mouerf, fuperbe mcedere, hinc) ^lo>i} ipfl^tusieft, intumjuit,, fu* 

perbiuit. * ; f , ^ f ,-. ., r ;, r * .' .: 

[* Exemplumbabe A*lo?>i proAj] ftoji^o chrgftonpu pi $4. Pro- 

prie eft, fupferbia inceflus. C^nfer lex.C^ldJ ; ^:! , ^ r- .^ 

rto! i.q, Ch.,mvi fi sufa, denarius, 4j/^h^ff» ^^^^^4^p9^y^ m 

{ tem ficli facri*, $ ihateri tmperiatis. Luc. if, 9. PL y^ Exod.jo, 

ij.* /t. eifentia x Qr.oMa. Alchym. plumbum. ' '" Y . 

, [^Defcpbe*e tyc licd^t^ qtfae cfe vb^abulo Schaafius llabet: 

"Lmcis* 8-9- Matth. 17, 24. ^5; vel zuza erat numnw ex-argento 

^cufus: vide Eliam in Tubi. Valebat ardchmani: hoc probatur ex 

»Tobiae f> 19. vbi vox i^aX^ quaiejlHn-%raec6 ttxtu, in HeBrWa 

'^-Mttnflerf editione reddtMf WJVT in SyriacaTverfione )\oi. ' Siiniliter 

in Digitized by Google Jn tribus #* ifcjX^ 

jypres nomine lloi vtitur , graecus tcxtus in fengulis iiscUr^.^abcf ^ggj- 

^Ptyot. „ Quatuor . Zjizin vaUbq^t fulyn\> nimirum facrum: tfoc iderp 

mU »1tgittiP' ro tonaihne Vhaldaeo inUrpilte" iSam. $, & i?/2>.' iljmr/K 
„ £ztf A 47, 1 2. i?. Salomone larchi ibidenf. ,- *SiY/f/J /m*/#i ybr^r patebat 
»dimiditmzfflkttlfrttm ImpktialemL • 'Mnc^ ^o'4nt^gitur^nu^mum ^Zut 
yyvatuiffe oStauam imperialis partem. Znz quidcni -etiqn\ *£##??> 
ndrachma> denariusjjed denarius Romanus ponderofior etat drachma. 
>{i?id.Ufr Schindi C0/.474- FUnius 4e Zuz Ugi ppitjl in t Waferp. fc 

' naniiquis nummis Hehr. libr. 3. cap.20*' ^ ' 

Haec^ quidem totidem verjbis excerpfi, qupci nolui Schaafio^quid- 

"'' q\iam ab eo re2le didiorunf niffuraff^ meumque facerd. In Vno 

. tamen aHer/at, mathematurh rgnora<*one, iw#ri£ fc^mdnteis' ntim- 

, inis compararjs §yriaca, et ? Hebraica j^o^p^ r nifl>aetj5jrnun> §rpri et 

* multiplicari errata i\\ infinitum placeat, riionendum, 

Siclum (Judaicum qualis tempore CJfcrrifti et Jofephi-eraO aeftimauit, 

vt feije poftillantes noftfi -facere^folent, , dimidio thqlero imperialt^ 

\ qui^1iid*tharleru^'eflret plahe' igrtorarisJ ' Sumt^m ex antiquioribiW, 

qui eiim aequabant dimidio coronae (Hatfv ^Crown)^ quqft paulo 

etiam plus argenti habet, quam* noftef fic di&us Spttits ThaUr. \ 

-~ -^tttr^fX*CdTfTp*uto, quem ipfe fumit~Schaafius> ficlus Hebraeorum 
% facit paulo plus quam florenum optimae monetae gerriiiniibae, ditm- 
^ ; ,di^in qjyona«> yj-gernwnicQ^icafnj:*?^ £ r $/n|<*nej&e ftapttiieranae, 
Quae^e^^rcaj^yiltfloreaos facit,- ^ ^ ?■• ^ ^ ., ; , .. 

Eritr ergcj ^ot.pdUga p^rs ? : non tfyaleri ^niperiaJis, ; fe$ c^jronae, 
— d#4iario Romano prope^ aequali^--ito{^e-inonetae,'-ex-iTmea"XV r III 
1 Aor^nds cUdentis, .miriutiis negleftis^ qiiayu drcrter' pars flpreni, 

i. e. 4groffi, vbi ex marca XX^faciuntjflQreiios (20 Gutdfnfufl), 
. paulo jnjj)u&- qnam j.groflL> . '^bi XXIVT. florenos (,24 GuLLnfufi), 

paulo minus qu^tp.fi^ /;;-.;- ii\ ,:.' u: u ■ -.., V '• . 
Caeterum |lo? in oppofitione ad ,^*? forte et generatjm ; nura- 

mos argenteqs o^nnes figjiificabit, vt chreftom. p. 1 1 f. per quadra- 

ginta atmos nonvfdi ?roi 6) pca.55 ov4=> waowf fttw manii 7«a acti- 
y pm aureum aut argenteum nummum.'} w»aioioi Digitized by Google paqi t;. *ot; " . ^ 

Usrtoi damafcenum f rfmarm. B B, Plur. laiol Ziziphus JfrU. Citha- 

rae> JF. ««/* 
)iajL4ci*> f Izcluo^ rf Uwi fiperbia» feftus, acrogantiai 

llio?iiao fuperbus. ii " v ' 

*• ;•*?* ^^ibt^Mt motuseft, volauit, abiit, difceflit; figurauit. Pah. •*>*) ge- 

•>^ h ^ ftavit, circumtulit; extulit, celebrauit, laudauit, coijimendauit. Q^ 

Mar. 24. 62. 129. Part. « t » »i v> /7.223. 2ftA/?. o^?i| geftatif$,.cele- 

bratus eft. j?. 129. /?.4Sf. Aph. «.**-*li propulit.: firf. Rom v i?, 12. 

V_wo? datio, faftus, arrogantia* apparatus, oftentatio, veneratio, pompa 

Adtor. 2f, 2$. v 

}. ■ mqI pulchritudo, elegantia. 

W-fCi commendatio, laudatio, geftatfo. Eph. $,ij.f. \b+sA Jd. jC^l 
v -flfar. 99 rf 100 ef i%6. ^ . .\ 

1zq^wo|1 fuperjbia. It. figuratio, pidura. 

w 

■ ' ■ ■ . ■ ■ - ■ ■ , II fa^— , 

I40I injfantulus. 

£udoJo1 Azotut vrbs Philiftaeorum, 1 Macc. 10, 77. Ortum no- 
men non ex Hebraico, fed Graeco *A£«to£ Alibi, vt A&or.jf, 4. 
udo£o1| fcribitur: alibi Hebraico more ^y*], quod vide.] 

; ■ ■ " " ■ ' ' ' * ' ! ' ■ , ' J1 l i l 

(W)^i defecit. Jud.f, f. Purt. ^SJi afcendens. J?2?. Aph. VUif ambu- 
lauit, iuit, et U*i| ambulans .jR t/. ^MJ. 

(>ooi) >ol tinniuit, refonauit, ftrepuit. Part 1 Cbr. 1$, i. 

U**>1 itis. 

Uotii auis quaedam; et ri&us, roftrum. It. vt et fcofll mucro nafi. Digitized by Google |, . m^V> ol ri*a, iurgiujji, U& 1. ' N ^ 

M£o)l tinmens. ~ , x •-. 

|/o Y>>1 tinmtus. ' ; .,, 

(i?0 4. uq.Ckqld. pialfijtj jpauit, cibayik; educauit, fuft$n#uit. Part. 
Sap. 16, 26. v c 

l_j<H T __-_o alimentum, cibus. Ruthi,6. 

^faot^ udojoI rf •jaobol rf >uol # poi zona, circulus, fafcia. Apoc. 

1, i). Off.JMar. 107, /7. *ia-»oi zbnae. Apqc. J j:., 6, It. «pna coele^ 

ftis, tropicus. ' 

* *# ' . <. 

po*l ditans, largitor, dator. v 

._.,«*# _. * •.-•*'* i . - 

|/oio »1 ditatio. 

I^-jl-joI lignum textrin^e fuperius. 

udoI^ t_*a-*l (Wc* Jupiter, _*4ni£. ^^ AA. 14, 12. ij. Erp. _ 

(W)*1 i.q<Heb.?M mpuit, commouitfe. Jof.y, 1 rf 7,5*. iSam. 14, 
i$\i6. Part.\.+, 1$. /«/• Adl. 12, if. -Fftf. Deuti, 29. A<_t.2,2f. 
Ethp. Id. Jud. 16,9. Pf.6,*_ /V*. Sap. 7, 22. jP/. Luc.24,38- f«fc 

. c.2.iy^6. Heb. 6* 19. Pah. ^w^J mouit, commouit^ concuffit ,_ turha- 
vit. Ethpa. Part.Pl. ^v^p agit&titiitf. Eph.4, 14, Aph. LqiPah. 
Jud. 8, 12. Part. A&. 9, iz. P.P.lte&o luxatus. Prov. x 2f, 19, 
Inf. c. 17, ij. Fut. Luc. 6,48. "., 

(^oi / JA^oi et P-loi et p^oi agitatio, titubatio, commotio, motus, 

terrae motus, tumultus, tinjor, * tremor, oblatio. iSam. 14, ijr <tf 

if, JiVS^p. i4,lf. Luc.21,2^. jP/.t. i2. Mat/24, 7. !^ o! ejp*- 

lepfia. Ia^J? l^ol vire^ahimaerJ • " . . 

[* Qhreft. p^. ]K^iX |/^o1 locn> ^ doneLpturimi timererd. 

De tumultu feftorum in vita. Ephraemi T^I. BitoLO. \A& p.47. 

** videnTi xputt propenfio wttfftt* httmtnii ^td^xaitttta efrJJtTtficdif! *Vff*t % chb- 

Ii . rot Digitized by Google 250 J* 1 - 1 ros virginum injlituit U^? V*oi?o U^u» %o£0^ ttft/ra /tr/iif ci tu+ 

multus puerorum. Inhoneftas choreas interpretatus ibi cft Aflemanus; 
Gramaticis eft vocalis , quafi motio literarum.] 

i is »1 v> -rootor* me»ens. -U±\±\-X> Gencuflor. Pl. Aff. Habac.2,7* 
^iouijVSo mbtit>,< corrifoiotio axfKua. ' pj^jUAio motiis, adj. mobilist 

|Li^.j1 lubricus, perterritus. P**1 terrihcus. 

|"U^»l matrimonium, (Chald. vj)*\) ortum forte ex kkOI quod fuo 
loco vide, s^niutato in^ Ephr. T. I. p. fo. 1.2. £ua \!£* q\^ 
ti>*»1 ^*U> ingrefftfunt ad filias Caini per coniiigium. Dubitaiis poiio, 
cum nusquam meminerim in verbis domeftiqis has literas permutari^ 
fufpicarique aufim, K*1 potius feduSionem efle, a£l^ pro ^f et 
£-j/ ordinauit, dectinauit, feduxit.'] 

Jaoi Hyflbpus. Exodn^ 2:2. Pf-T 1 * 9- J°h. 19* 29. Heb.9,79. fcaol 
laini oiW^oc i/. Gor. def. Med. ^ 4. de Dieu in Joh. 19, 29. v 

)jd)i rtJZcuLafy jisji fraus, fallacia', dolusj it. fraudulentus, dolofus, 
deceptor, fceleratus. Sap. if, 16. Off.Mar.1i7. 

yj^ A aot [ ? r .^jA2>oi medicamentum Perficum, fimile alliorum nucleis. 

— — — — L .^— — *-i — 1 1 --r ' — uiuj — ll L ■ r '1 ■ 

AsfaV caffit^rus^ pUjmbum album. v ;•„ 

l*ool yeftis ftriata. JB,B. _ . _. IjCuI f/rf- fw/rfl *xl.u 

— j — . _ ' 

*1^ *oi manu t/*/ pugillo cepit, manum impleuit. Fut. Lev. 2,2 et f,i2. 

Aph. i-«l? diuertit, decliriauit a via. ]to}&> fuperbientes B JB. 
pui ef fZtoi yola manus, pugillus. Jff Ley.2, z ft f, ix. Ifa.40,12. 

Pl. Aff. jud. 12, j. Off.Mar.40. .jAiai^ |^1 pedtu*. 
V-^^l calor. jff A 

'Aph.Patt. ^iio efferfeirtes. Off. Mar. 26. , TW Digitized by Google 


-i- t* -i a§t 

frV Jorafta-fWit»'^ Job^riy. Deutbjg, 39. 

{^Vhumilis ftdtura^ quafi teciiftarum fimilis. Ephr. T. I. p. 49. 

^XomI f£b> famitiae pumiliohum, quas Camitis tritiuit commenta- 

tor: e.t p. yo. fillae ' Cqinitarum ^ooi^ \?&A Ajj Ajlo ^ fiHabus &« 

< '*' rninores trant. Confer fimilem phrafin Hebraicam Num. 1 j, J4. J 

U^r )4*^a*i cjiificultas vifus tl ex angMiliapu^liarpi^, "Vf,'"V 

, , _ ^ ~ . ____ . „ — — _ , 

'"f^* 1 ,*L f ^ a Q : M| ex P u,fio ' e f terminatio, oppofitus, fubfiant. Merda> 

reie&aneuni, excrementum. " , 

tao>*l exterramator, expulior. " 

fcri£u#r coccum, cpccineum/ Hinc Ar. ukhpo.' Exod.2f,4 rf *£>l 

.Cknt.4, 5. Matth.27, 28. PL ?^Vcu#Tpurpura^coccina, croceal* % 
Sam. 1, 24. Prov. ji, 21. ■■-.■«* 

>ali irrifit, iliufft, fubfannauit. _PaA. Id. * 

[* Chreft. p. iif. >oi?»J Vnon irridebor, vs\,nprehendor\cumpaxr 
, thulam exiguam virtutum eius memorauero. — Non habenrWiqtiae 

linguare orieritalcs.] -• — 

) v^ in\ dedecus. ;: -: ., 

) ^ £oft illufio* derifibi * \ . ;' 

Ivrv?!. va yitiofus, maculatus. - '< ';i • ' ■ . : 

fca^l quafeftio, Gr. gfov/ta. Plur. Adri8, r if. ifc. redargutio, expro- 
bratio. ] j-£l pUellUS. ->fe t f a.<^ ^^*^v\ ^tT 

j n tl vagina. 1<L*i fplenSor, fulgor, decor. Ifa. fj, i. TPar."f, 14. Pf.<)6 f 6* Maie-r 
ftas. iPar.29, 2f. '*" ~ "' ^ ~- 

' ' ' - Ii * [* Hoc Digitized by Google 25« ^ 

[ * Hoc quidem loco Arabs Antwcbettes^ ^LLil gratiartm o&tio* 
r nem, hab<?n$, dubi?m ^gnifkationem feper? poffet: fed jnterpolatus 
eft ex altenx Arabe, Graecos interpretato. Alibi, tft Pf. 21, 6: vbi 
^pro nn Syrus M habet,. redius ille j^vJ excettentiam , reddi- 
clit. Bar Ali nomen interpretatur,, Xasv^J» yo-H ^t ^W^' h+* y 
: 1 e. putcritudol vel.fplendor> glofia> ignis, fpJendor> pukritudo, multa* 
prope fynon^ma, quaerens. De fignificatione vix dubitafi jpoteft.J 

^«-•1 viola. , <- ' x 

\j*V\ Zizania. PL Mat. ij, 2j\ * , 

[* Sic ibi vtraque verfio Syriaca, fufpicorqiie , ipfum Graecum 

gifclvia, GraepiV ^riptpribus ignotum, ex Syriaco ortum effe. Ara- 

' hihus lotiuni (temulentiim)" *£* indeque et Thalmudicum p:nt, 

* noriZonin> ^AZevdnin Cp^ : ) adpellandum. Nec a fcortando (rpl) 

4i(3um lolium putem, -quafi adulterinunu- fed a ^^ irfltfJ* f«- 

iwVio, /"<*//«« (e.g. numen) aut #/«>/ pumiho. 

]Zo>-*i fpdratio. . 

5j*i armauit, Genef. 14, 14. ,-P.P. Luc. ir, 21. .P/. Exod. 1$, 18- ■?**• 

Sap. f, 18. Ethp. Imp. o±^i\\ armemini. iPet.4, 1. ' 
rf arma, armatura * Joh. 18, }• Eph. 6,n.ij, Aff. iReg. 22, j8. 
[* Inprimis, gladius^ ^£44» 7. pro n^n pgnttur, ;■<- Arabe Antio- 
cheno *- ; >-a-.~ gtadii> redditum. A gladii fimilitudiiie literae Zain 
nomen du<tum videtur. 

1 armatus. , " .. i U^jI quaere fub NcOlf Qca*y «Aotf euinuit, periit. BJ3. [cSL.1 Digitized by Google 253 

[«-sui in Ethpaal occurrit* ftiperbiae , . aut fupeibo inceflui oppde- 

"- titum, in chreftom; p. J4. flaccidnm ni faJlor inceffum aut vacillationm 

notans* collato ti^ languidis membris incedere, et *-*-*; vccitlanter 

incedere. Sic fententia r i/£ fuperbl incedis et . iafitanter* <s^2^ langui- 

dus et vacillans incedes.'] 

I n ,1 ventus Vehemens, turbt* cbllarei * Ez£ch. j 43 1 2. />£ i l£»l fltal- 
Jae cadentes', vel volantes. Lanceae igneae, Sap j*, 22. £ }A_n_*i 
ftelfar volanss turbo* Ezech, 1, 14. * ■ v ' 

[* Liceat hic e^defcribere, quae in fupplementis ad lexictf He- 
ljraica, defperans tum editionem lexici Syriaci, de U^l fcripfi p.610 
"Syris, qui nomen foli cum Chaldaeis Hebraeisquc commune k&bent* 

. „lcui fdces ftmU vel teta ardentia y quibus fulmina affimilantur. Lo- 
yycus infgnis efl Sap.f> 22. vbi pro Graecis Tso^tvfrovrajf tvcrrro&os 

* „/&o?ii$*$ d<rr(>a.7r&¥ ; a>c diro iyKtiu^ou/r^GV Toiv^viggy.ifa^^aipTrov 
acihovvrttJf Syrus hdbet l^o?o l£*i? ft\^ tefa fagjttafu^et fulmi- 
„num. Coltatis graecis IxLi bacutus, proprie prd reSft Jmjlh^poni vU 
»detur, quo redtae nomine poctae Arabes fpaxime deleSantur. Jdern 
yjnomenet a Syro E%ech.i 9 14. vbi de futminibus fermo, pro p\zponi> 
„pag.i6s monuimus. Habet et Cajlellus, nullo exemplo addiio, ftei- 
^las cadentes et volantesj quod fi texicorum Syro-Arabitorum pofuit 
yyauSoritate , maxirne huiiis locf efi; fletlae enim cadentes Orientalibus y 
„vt vel ex Corano Houimus, hajlae videntur igneae angtlorum* quas 
„in Satanam, aure ad coelum adplicata aufcultantem, iaculantur. O- 
„teru$ quod idem Jlatim in initio pofuiU ULd ventus vehemens, tur- 
fc bo, Ezech. J4, ia. in erratis numerauerim magniviri, tantoin opere 
„perpaucis y malimque etibi l— 9)1? i-*»o p ■■* ~ > vertere, die fulminum: 
„Graeci> fateor, habent lv 11/A^ai yvopov «^rtyfAHC, aut fccundum 
^alioSy trav ? yvoqoq ; # 'bstpito, verum Sytiuca verfio ex Jlraeca non 
,,/affa.] ' '••> • - •' ' ' > - 

U>1 vter, ytris. -Pt? Marc. 2, '%%. v : ^l^o]j \£\ folles organi. 

Ii 3 ' ^" "IhI Digitized by Google ^54 a 1 * I 

it 1**? torques, collare. jEfd^,^. Ltffiula^ phkler^riinr genus* Ju&$i Jllii/I 

— ■ = — • -r— — - — t-t— - — — rr — 

l£*t i. f #*£. rpt olea, oliua, oliuetum. Gen„8> xi- Confl. Deut. 8» 8* 
^/, c. 24,20. P/. c.z8>40. yf/. Neh.j, 11. te> ^ > oleafter. 
Rom. n t 17. 24. • . •: 

Jil vicit, viAoriam dedit, f. retulit, Jud. 7» -• 1 Sam. 14,47 rf l 7> $>* 
18, f rf 26* 2f. Job. 9, 2. 1 Joh. f, 4. f. Rom. 12, 21. Immunis, 
impunisfuit, w/ euafit. Jer.49, 12. Eccl. 9, if et ift 11 rt 18.24- 
Iuftus, iuftificatus eftj iuttificauit fe. Gen.44, 16. Job 33, 32 rf 34. 

~ L j. 9 , 17 rf 40, 3. Ethpe. viftus eft, ^o?iio tt> inuidi; 3 Macc. 3, 

'lO,* -PflA. purificauit, mumfauit, iuftificauit. Eccl. 19, 4. Impunern 

dimifit. Jer.46,28. . . . ; V \ . 

[* Morali etiam fenfu, a cuptditattbus vtnct* 1. e. llhs feruire. 

l ' Gonrinuator chronici Barhebraei in AiT. B. Or. T.IH. P.II. p. 119. 

^ 'u^rl^ ^ '^? \b***y* ^? l^* ^r"? a cupiditatibus venereis flane 

~ non vtSus eft, nei feminis hec ptiferorum amori deditus.] 

0^ \LzA yidldt, vimit\unis. BccL-9, if. r 

t^si iuftificatus, impunis: Job 34M7. 

]Ua vi&or,* innoxius, putus, innocens. Gen. 24, 8- Matth. 27, 4. 
{* Salet et regum nominibus. ita fubiungi, vt nos dicimus, im~ 
perator tnuiHiftimus. $ic iu Chroniqo Edefleno ad a.724. (Chreft. 
P- 5" 9) Honorius et Arcadius vocantui: U-*— pi l^ Vj V imperatores 
inuiftiftimi.'] * . ' 

liosl vidoria. Ifa.3, 26. Luc. 1, p. Iunocentia. Gen.30,37. 

|2q..i ^l vidtoria. . '^ 

lilsto vidor, iuftificans. PL ^/."fcf 89» '+6. * * . V r .""''* r * 
r ^oToiIswiD male,, uie arbitro, Erpenius verterat, tnmdities ehs, 
meliusGabriel Sionita* quem nofter fequutus eft, viftores eius* 
Arabem tamen Maronitam fi fequamur, ^//Soria^ potius. erunt, ppr- 

—quam vcrifimilher: lijL^^i^Jlfai? *#«-- fecifti ^rtitudinem etus. Digitized by Google ' tiuf. Nfcmpe Hebittfcufa ^nis» Syrus er' Arafcica notione' yerbi 
rf.ib viciU interpretabatur. Vide fuppL adjex; Hebr. mmi. 902;] 

Vni j o ?v^o P infuperabilitas, inuidta virtus. 

•ju-si Zacchaeus, nom^t viri. Luc. 19, a. ... . > Vb?Uo purgans, defricans dentes. B B. |*q_£>1 ariolus, incantator, pytho, magus, veneficus. Pl.Lev. 19* 3 1- 

rt 20, 6. Deut. i8 ? 14. 1 Sam.a8> 3.7. 8- 9. * - 

[* Vide et Ephraemum T. L p. 246. vbi ventriloquos defcribit, 

monetque, a Syris |*osl dici. Habent et Chaldaei, curti perZanz 
fcriptum YVDl, tum perDaleth, *nw AanWtfJ /adduntquejudael 
deriuationem a -Ql, max, dudhitn nomen, quod membri virili$ vfu^ 
in magicis artibus multus fuerit. Vide Buxtorfii lex. Thalm.Chald. 
p. 669. 670. Mihi de etymb nondum conftat, pbifint ^nim a facri- 

ficando, quod Arabibus eft *-* *J1 +~m\ ^fi (nominatum ejt nomen Dei 

fuper eo} et ab occultis nominibus , quibus magi vtebantur, genioS 
raortuosque euocaturi, tiarioli dici.1 : 

*■■■■■■! ■ I , l.ll ■ ' . '■ ' ' I I I >l ■ I ■ll H I ■ . ' " ■ 

^l defecit, deminutus eft, euaporauitj fpretus, contemtus eft, viluit, 
defpe&ui fuit." Gen. 16, 4. Prov.4, zi. It. intemperans fuit, luxu- 
riatus eft. Pah. illexit admalum; illuminauit. Ethpa. ^>}\ illeftus 
eft; grauioribus implicatus eft obfcoenitatibus. Jer. z 9 j6. It. op- 
pugnauit, reftitit, BB.* Aph. contemtibilem reddit, fpreuit, auer- 
fatus eft, vilipendit. 2Sam. 19, 4$. 

[* Item contemtus fuit> contemtui aliorum fe expofuit. chreft. p. 87-] 

W arundo gracilis* et tenuis. ^ 

V! procella, perturbatio. 
W inaequalitas in menfura. 

\L±i illedus, intemperans, luxurians, obfcoenus, callidus, arrogans. 
^Pf. 12, 9. Ifa.i8, f. Eccl. 8, S ** 189 J4- 
Vn\ i S i illecebra, obfcoenitas, Prbv. u ? z. * , [* Ibi Digitized by Google 358 ^ 1 ' 

[* Ibi vero fupftrbiam potius defignare, videtur, pro Hebraica 
iv« ^pofitum. "Tfyiv etiam et fuperbi^m habent, qui in Prouerbus 
cum Syro incedere folent LXX. Chald. Arab. Superbia dida a 
^i vilipendit] - 

U^ouillecehra. -.. - , 

P^y x> lucidus. 

£u|]-iXl contemtim. SfV.lib.Rit.u4. 

\ " w V? BB.C \*t=£±) Anguilla' Al. phalangium maius. 
\'rS-* BB. U^l Id. Artologanus. 

E&lj frixurae minores. Nouar. '- £*^i Pael, Muflrauit, e.g. luce verae dodrinae. Aff. B.Or. T. 
I. p.48 tn nota.] ■ ■ -> 
^J^li (^pA.) fplenduit, refplenduit, affulfit, defluxit, late fe diffudit 
lux. Aa.9, j rf 12, 7 rf 22, 6 et i6 9 1 j. Of. Mar>\tf\o. r 
m~~,,$ .r./*.w^^i l uy , fpletidor. * i>/. 1<^1 fcintillae, luminaria. 1^^4*> Id. 
[* Apoc.21, 11. pro Graeco <pa>7T^ pofitumj ^^^ 

101^1 breue, abbreuiatum, contradtum fuit. * Ethp. 1oU»?ll Id. wq/Zni. 
in miferum ftatum deuenit. 1 Cor. 7, 29. 

[* H&ec contrafti et abbreuiati notio a lexicographis fumta ex 
iCor. 7, 29. vbi pro Graeco, 6 KcuqoQ ^vnar^fxhoQ^ Syrus habet 
^ iV ioi^JiI \j£>\. Atqui ort/iwraA^gvoc non folum eft breuis, fed 
et periculi ptenus, turbidus* Syrumque de temporibus triftibus, tur* 
bulentis, timoris plenis, intellexifle, vel ex loco chreftomathiae p. 
98. liquet. Arabs Erpenianus Syriaca in epiftolis Pauli vertens, 
reddidit, v-ftf ^ ir^i V*°& jpfum, peritnlo plenum, fignificare vi- 
detur. Syriacum quadriliterum retulerim ad triliterum Arabum 
*J : foUicitudo* quod in fuo lexico habet Caftellus, Golio iiegledtum.] 

* llOV^Ql Digitized by Google ;^u*i sigp _* # » * ?1oo_.o? turbo, tempeftas, viciffitudo rerum. .o<VT_ \s J 

tfiaNtSo ^hie&us, jegenus, priuatus tebus nece&$is. .*; . v~ . . "f 
[* tri/lisy turbulmtus. Chreft. p.98. l^i^I^ ^ tlceb turhu* 
tenta ftnb ttmpota. ' Loqtiiittr ibi 'BarfcfebrdeUS dtf fw^teitfpbrfy quo 
"aMongolis regnumr QhAli&tunkiedecGibt^ acitcftai fere occidfentalis 
Afia aiit ^rauiter qqj^cufla eirat jOut y#fl#t*;] -; ; •, < : 

)Zo|oC^|io abie&io, egeftas, paiipertas, priuatio.rerum neceflariarum. 

wmJ^Ii tcs> efFtidk, tnfuditj. fparfit, afperfit, refperfit, confperflt tiqu{da 

Apoc. 19, 1 j. Off. Mar. 68 ^ 4f 8* P*h* W* ;>^W, ^ti*^i^-4-*4 

| .»1 \l infufio, afperfio -_ •';'•' .' ;r- .... ; patera, bra&ea, laminai -P/.:Cant 1. n; ( MWM^MWMMi 1 ii 1 . ■■ ^^^^B.M-a_B__-_-_______. 

*xJ\y frinc Jpk. >oilklf obliquauit, iiicuruauit, comraxit. * Ja^tf 

K tortuaeft. : .♦■"■ '■ •" 4i •-' .- • - •* • : ■*' } t 

\ *n iSi ^prauus^ peruerfus, contradus* * . _. \. . .. 

[* E.g. Gregorius Abbas in AflT. B.Or. T.I. pM7J )frW\l ^ 
textus deprauati.y ~~\ .*'•>-- 

]Zo_*_uXi complicatio, tortura, curuatio, cont^rtio, 'ftexura, contracftio. 
^ocl^i hauriens, fiforte ^ro |ioil r 7 u l a ; 

*....'• 1 : i. ' ' . * - ' - * ^' ' ' * 

_ — mi-m ■ 1 ^ ' _■ ■—— ■ 

«jddo^oi Sapor agreftis. l ' / 

* '•'' • 1 - 1 * ir ~' 9 ; 1 ' ■' ■ • "• ' — i — -»* — '— -*- : n^i— 

I&.1 haufit. J6K.2YS.~ .'""•;" ;" * \ 

l&^hwjtub j^ calices v /_T'._L. 1^1 

lLso\l hauriens, hauftor. .\ nb ' ' i^ij 

j/o so :si t.q. p^kf. t ^.: 

? s \f abfterllo, et explqratio manus. - r ' _ 

* f ^ * ■" * ___________i ■.-• : __• ■ •"* 

Kk "".-_-_! ,'ii Digitized by Google \ A \'l efFufio. i! ;:^ yi » l : ' f? rroi ..vIm» «V.' c/f 

U ^ ^i monetae gefiufi, etiOud duplex.* Mxtiui valet 14 lan; rti- » 
(oSwtcs oboiO> minus 7. ; ■ . •* * 

[f Eii**iloco »m^ et #fcit»r, qu<*| vi4^ inftf* . ; Jfert., ^ • ^ 
Alia eciami fub^hac radice habet Bar Ali,> qnae exempli^ noii oon- 
firmata nec fatis intelfigo, hec riiea facere ir&im : vt \*s£±\ quod 
Syriace vertit ]oi^* Uoo^ os dei, Arabiceque +£ intelligens : porro 
)££*Xi quod yejtit, decfinatio (examen) aut aliquid' in Jliiier^'] 
1 °> -** elegantia veftium. * r * : .: \ .■- . , 

)AajoaXi conchae margaritiferae. .''-', * .. .V 

)A2k!^l Oftrea, JVbt/. * t^ 'n *M to U-jf-^o veftes arte fovataeV . 

^^^^^mmmmmmm^.^^^^mmmmmmmmmmm.^mmmmmwmmm^mmmmmmmmmmmmmm ■— — «MMaMmaaM_n«M— » ■■ -■>— ; mmmmmmmmmm 

9. CankS^ 6. Sap.z, 4. Ecclef.28, z6. Flamma. 0.45,4. Off.H/^r. 
6 et 45. - 

: . »••' ^lj >* j i^ ■-■ l-lj_ 2 »»- <■ ' 

^i Am^ ^pA.-^Til illuxiC . f .: » * I *A V> 1 tinnitus aurium ; vermiculus alatus > inauris, frenum, uo> na* 

^j.i..;::'.' - j-V;" , \ ? j «or» , w * .') ^ '- 1 , , . . : . \ 
res iumentorum conftringuntur. \Lmop->^ fcoipi annulus Aetjriopum^ 

_ quem in naffl geftant v It. ^plama. fejamo fimilis. B B. Circiilus 
~ ad ornatum fufpenfus a labris. F. "* 

I^Pl . fmcgma, HiitSufan, 17- Mundulus, adwflium ornatum refertur. 

Ijoaiol rf (9a^jl vlcera^ fuppurationes, aooftemau. ; if. i q^ UU^ ,^ . 

J^jLiDi vehemens frigus, algor. .^>f)u*r! r .1 .:;^ufi u^'c^4 

^Aioi glacies, expolitio, deterfio, lotura, munditite. . . .:| 

— ^— — — ^nn— 1 1 ■ — — ■ ■ 1 1 —————»—— y—^———^—^—M— — m^mmmmmm 

\ n V>| iribia flatu^fonora^^ / __ to^bol ^ bjcifta. 1&B. " "^ 

r" , '" nr ^' ' * * v ** i - jfc" Digitized by Google teU>Vx> vas mun&orium , lychnuchus, patella lychno fubiefta, ftillanti 

oleo excipienda. PL Exod. zf, j8- I Reg. 7, yo. Jer. f2, 19. 

■ — ' 

) i \ i ^o t fcalprum. Jer. j6> 2j r 

U^*>l/ M^ol lcalpellum.^culter, cuItelfiiV 7 

l^^pi. jp. I<L- jva .£ui jog^^ V_ . ;_L_!.L. * 

«mruNvil .Alchym. icL ^mopS atf» ,; ^ i^ , ' r- ; ^01 (PaA:) inuitauit. aSam. 13,27/ £uc. 14, 7.8. Praeparauit, appa. 

rauit. Jer. li, }/ Ethpa. Joi\\ Inuitatus eft. Llic. 14, 8- 10, . 
L-x-j^o! inuitatus, Part. " ; f 

lic^oi, l^y ji^V^ et Ui^y* it^tatia,; inui^meptum" 
^oi bombus,, apum. £B. \ . ; «niaiskioi Ephemeris, continua febris. r^ol if. Helf. n^.T ipeciijit, piaUU^, Pf $;7> &• F<*r. I48. Greg. Syntiz* 
11,47. dpl.j, 16. />oA.id. PCi7,8..Roni.i^9 v Jac.j, y. . -E%* 
^2Uo? quid canitur. zCor. 14,7. 

?*-** cantus, concentus, pfalmus, nablium, pfalterium, mufica. Gen. 

3;Il?7\ P, an : *• *• IO -_L u ?:_!X» 2f • ^SSfS? 1 ^^^- conuiuium* vbi 
" cantus et~mufica. ~Rom7 i}7 ijVOal. y^ai'1 

?4^ pfalmodia, cantio, cantum, concentys. />/. Eph.^19. Col. j,i£ 

fcr!?? 01 * 14-*>1 W. .P/. !£*>! cantatrices} ociUini^antes^ et ex nC 

gro caerulei; oculi foleudentps et caefii. ~ : 
JfoU)! # )*u* pfallens, pfaltes, • > > . 

]2o*o-idi cantilena. . $ , " \ 

» * »? "^ \ • • • <' v * / : ■'•■'• i* • 

V^Qj ■ frl pfalmodia,, r ., , . ;• * f "' 

)Zo§Jboi nittatio oculorum. . r . Digitized by Google p^, ^ ^ tafaicgn. •-_ * >•_;___ ' ; . ■•*..' ; _ ___! 

^ r -^i-iol fmaragdus. ; 7 7 / J/LJ*>1 capillus, /rf. £. ]tsiV BB. > * \\\ -r 11 ■ ti f ii. ■ ■"' ■ '* «ti ^ l_»! i.f C6. p genus, fpecies; mfcs>*:inodu$. Pf. f2,& J>2. (Ec&^* 
" 19. Pf 1. *. "iTJor. ii, 10. ^l ^Jl variae ipecies. Heb. ^ 10. 

[* E.g. chreft. priijr, l^? <^cnaj! iwow (virtutes) f/tvx a<ft»*- 
rabiles.]' '-,.]' 

!■■■ 1 1 1 modahs. * . , . , / -. - , 

[*E.g. Aff. kOr. T.t p.^zW^^ 
|Ji /</. y. -^r. 45-^-A-f Nouar^ _ 

ft cuni . i l vlcera. t//rf. t_£_&>n """ '"' " , ' " " 

J-^Jt fiious facieij ftridor currUum y rinnitus aurigarum. Jud. f,2g. 
} a s^jt eqnorum amilenae, it. orc^o et ftridor curruum. BB. 
If-^^—jl Zingiber. 
f-2>o_s^Jl Cinnabaris. 

-■ ■ ■ ' -i I 1 I .... . ___JUI ■ 

r-Jl fcidit, abfcidit. 

I^-jI manipulus. _S«w. lib.Rit. 106.107. s Ml i.#. CA. n^t fornicatus, fcortatus cft. Palu\*\ et «..ol Id. Genef. 
$8» 24. iCor.6, g rf 10,. g. __?p„. Pitr/. «-uiio fuperat. _jEfd.4» 14. 
Sic Arm. et Poc. i.q. ^A/ Ibt ,_ 

^ji^ Uii fcortator, fornicator. Heb. 12, 16. iCor.f, 11. Pi. v*9« 

10. c. 6, 9. . ~ Digitized by Google K-*-ji meretrft, fcortui». i Cor. f, if. 16. :P/. ttfc. if, JB. * : - - 
}Zcuj1 fornicatioj.proftitutio^ meretricium, fcortatit^ Apac^jk^ Rotg. 

v v .,' f ) ' ; . J" ■ r :i ' ■ t '.," " " ■ . "ih.j ' " f 1 < " ] --- ; : ■ ' \ , 1 ■ ■■ 

W\^iiK^£t^^ ^^puk r ;WPMiit» t hprrijiti^ , ,. / ; «~ 
ft_*i-ji \&q. hnrw 'dunicuJi?' ' Jl '• •jq-jI iecit, eiecit, proiecit vlterius fagittam. It. retinuii, coercuit. 

Off.Mar.192. ..:.". t 

I .n 11 iadtus, proie&o vlterior. ; / ,i • ., 

Y" * calceusi tf~barba f9ii»f/ 9 

f 1 a ,ii futor» 

j n fl. filum quo onus conftringitur. 

Jf-Jl corysa, rheuiijia* diftillatio. , ........ * / 

Vjoi cingulum. * - v p 

[* Continuator Barhebraeiin A£ B. Or. T.iH. P^IL fr i&- vc* 
tiiit «fl#0> w'j»/r chriflianorum in publico confpiuretur i*«u|b P^ 
fclci^ -^V 1 »/A cinguh y in lumbis cinQus. Graecum $»**£* et$w- 
. vd(>to9 ? guod vide in du. Frefne ghfT. y.tfo*] . .' \ - 

upoVi n >n>t vita bonA, kicunda, felix ftatus* q.d.gmc **Aw$. Voca* 
buta a Gr. Lattnisqui actcpta, faepljfime in tibliquo haheiit cafu Oricn- 
tales omnts. B$. t . :r .,., ., l. \l\ 

J^Jto declin^its^^ " ■ /m< *" f ■ - v r : - ; - ^— - - 

-■ ■ — •' 1 -- UL ■•* 

>oy reprehendic,.;tccufjuit. . ... ■'•',-_. Digitized by Google 2&* >t 

| ,vi soi .Jrrifiq, ^U^CaHhatio.; ^ . ;; v ^. ...j 

tJal^i^ foramen B B* i ; n ^ .} 

_ ; , . — — ) r* , 

cShM id.q.Heb. ^ indignatus, iratus fuit. r* 2 ^ inLPmwtLf*^** 
• ^o £i^^Ma>*tf cembufttre; crematus, acftu pcrcituir, vftulatt» 

eft. BB. Pa. ^^do et indignati funt* infultabant. Marci^f. 
] "<* -y obiurgatus , indignabundus , feuerus. I Reg..20, 4 j rt 2 1 , 4. 

Sap. 11, ii. , 
fcrt a » si obiurgatio. N . . , - ... 
| «i M expulfio. .'..,- 
aI|_«i«1m iracunde: vt interie&io indignattonis. B*EL - •.. . .' : 
—7- — : — " " —•———- r-rr 

tx^l i.q.Heb pvt clamauit, exclamauit. Luc. 4, 5$. i^A. Id. iReg. 

20, 59. Jer.20, 8- Luc.4, 41 et 25, f. 
)bn±y clamor, exclamatio» vociferatio. ^a^l *-iX» blafphematorJs: BB. T j-^l *.#. CA. 1^1 minutus, imminutus fuit, parum, paruum, exiguum 

eft aut fit, abbreuiatus, decurtatus eft. Ethp. \-±i\) diminutus jeft. 

i^pft. dimmuit, ad exiguum numerum redbgit. Jer. 10, 24. Ethtaph. 

^U2|-diminutus eft. ; 

^o^ly tau paruus, modicus, paucus, minimus; minimum. Gen. 42, 

ij. Luc.4, s tt 9,48. f. Cant.8* % X^ **H pufillanimus. Aff. 

Pi Ifa.jf, 4. U*u 5o^l Id. iThe/Tf, 14. 
1**q^i fem.Id. Mattluij, 52. PL Acft.17,4. Heb. 15, 22. 
JZojo^i paruitas, paucitas, minoritas, minorennitas. Gen.4$,jj. ^ofa^i 

l/oiioioi dTrtarick perfidia. Sap. 14, jf. Matfc.s6, 14. Uajj^ 

pufillauimitas. 

a diminutio, diminutiuum. Iof.Acur. Gr.Syr. 113. Digitized by Google *1- *1 $63 

lal vid. &&U < - ^ / , ' ' 

^Nr>l fig <<£^1o xu^si fic et fic. 55. * "~ -j 

[* )A^al, idem quod fupra fub ^sa^J habuk GafteHt», moite-» 

tae genus,~Chaldaeis et"ThaImudicis n^'\. Vnde nom^n habeat, 

ignoro, vt plerumque brigines nominum monetatum ofcfcutae. '"* 

Ad hancne originerit refeferidum, ' quod ex KarBahluI citat tio- 

» fter* /fe rt ^r, habetque et Bar Ali* O&J3 IskJ) henipe *t'^&fifc>'^iAl 

• pfoprie.fit"^«irfW niimmi? [ ' Addeet • l ? V ^ > 

^liaf tffritf, multitudo. Aff. T.HI. T.II. fr.i^o. ? » / • ^aj 

x .... 4 , v _^ ... *.. 7 ,_ t f 

fm*/to.r /?/f annos. Confer Arabicum IXJjA^ caterua,] 

) 1 ">o1 genus quoddam minus ftriatae veftis. M A \ % - - - -f 
f /o 1 a]l fraus, dolus, mendacium. BB;" x J .. . < : .■ 

■ ' • ., ' V » ' . L S ■ -— •»■ 1 , J • 

(i»lj iftfl/;. r^l| oluit hircum, oluit nidprem, foetuit. It. fuffirio 

affedtus eft. 
\[p\ myftacesj barba quae fuperiori labro innafcitur. 
?*o-ai fbetot; nidorem redolens. . - t f , 

fc_aoi iufpinum prouxum coimnuatum cpm, Judlu. \ 

IZd^I rf i^ojoal nidorj odor corruptae carms. , . (W) l&al capillus. i>/. VaU v ltelpix, fexbd.a, J. Pt^y 
\£-£>l claua. Prov. 2$, 7. c c ~ ** (cjdi) |A jpn „ r>l oenophorpnv A*:T}^20 BB> , > t? 

\tavii avMxAwuMuae-^intmaer™^ Pt. 'c"±f, 

ix. i4.i^26.a7^-a7;^7<'J7J9/i^£ : di^^fitil!& in angulis fefet^ri. 

-n*; l"1 Digitized by Google 264 - ^ f - * ! 

\xp) iso£Loi vter faccus picatus ferendo vino. -SFli/ lot 'ir. «-a4i*o .„' 

l^oct fporta. Paruus> contemtus. i>__?. Ua_a_co Id. 
^aorrt T^J<^r ftrigins. r ~7 — ." " 

• • »* * * 

1 ^. . ot vteif- ?mli. >art. a • -— *' ' ? . ; ! •• .. . : ^ : •:-.'* * 

— -; ~ .. •- ( • -'■ » — r— ' , : r— - 

^-cl i.q,Ch. ^overexit, eieuauit. Job^o, 12. Marc. if, 27. ja r Joh. 
. 19, 6? iCor.2, g- Hojruic rriipp. Job. ig, ao. _ft. terram atatro ver- 
f Jam, cortfe^^: et cpmplanauiti &#. - v. I£uag» 14. - £fA/K. «jbujd.i) 

crucifixus eft. joh. 19, 20. J2. JHatth. ag, f. Intui^uit, Joh.6, >g. 
j Erexit fefe, Gei>* 57,7. Job^, if. PaA. erexit, Eccl.27, 14. 
1 t °> ■ ni eleuatus, eredtus, arredius, crucifixus. Gal. 6, 14. PL Joh. 

15, ji. Cruxi v. 17, 19. ay. 6al.6, 14. Phil. j, ig. 
| °)Q r>l crucifixor. r , 

Isldi crucifixio, elatio, eredio.u ; .; , ,. ',.-.. . * 

jic_k_-oi Id. - lioja^ )Zasurft tentigo Virtlitatis. ".' 
fc ' °* ■ ff clauas fecuHs. j&JS. ^n^ 'l&aoei tibicines textrinae. 
|A^oiio prauitas, difficultas, durities. **1 texuit. iSam.g, ij. aReg.aj,7. iia.19,9. c.f9,fl Off.Mar.iig.. 

^i f. ?_v*i contextus, textoriiis, textilis; EzbdLag^a d $9,aa.a7. 
£ Joh. 19, 2j. *' : — - ' - •-'• 

It---=>1 textum, textura; tela aranearum. f 

JioDl Id. Exod. jf, jf. 

(^ftpl rtJijQjpi textor. aSanwai*^ - 

}%-£* textrices. iSam.g,"_j. f lagellum, virg-U l 

^Vpupygit. -^Af^. A«i| 4 f^C9*<. 1 ^tiiBs 1 .p};^U9QaCiis- Digitized by Google n t & i 265 

IfLoi ftimului; r *cutefls, b^Bulus. P*ov. 14,3 rf 2$, 3. Ifa.2$, 27. iV. 

t Gen. jo,^7.j». J9- Eccl.jo, 1. 
'1*£L i^ulatio,igibbus j .. ifc febris rigida. 
I^ao? aculeus, baculus, ftimulatio. /?/. Ecclef. 12, 12. (il) ]^i exilitas vocis. 2? B. 

Ifrtii rf )*ot*i fturnus, turdus. B B. 08) ^l vtdrhrw p.feq. ftl clatnores , vociferationes. BB. 

%z>h coanflauit, ftrinxit, vrfit, continuit, cohibuitj inculcauit, infarfit 

conftipauit. * 

I* Item, abilty profeStus ejt. Aflem. T.III. P.II. p. 116. kgati 

Francorum x *$? <^-^*i abeuntes et venientes trant.] 
IbJi inculcatio, fardtura, conftipatio; anguftia. 
]a>*i ftridhis, coanftatus. PL Off. Mar. 94- 302. conftipatus, inculcatu^, 

infardtus. It. Siren. BJ&. 
\2azuA\ compreffio, coar&atio, anguftia. 

?*po$i Id. et procidentia ocuiorum; comprefSo, repagnlum ianuae; dou 
lor inteftinorun}, t ' * t 

Vtooft turbo. 

latoi reuolutio ianuae. fc£ol vedtes, repagula. 

pioi b \pho\ et ^ajo^i Zedoaria. 

?io_£»i jem,anicuiTj olos^BJitum. BB+ Pl Portulaca auftralis. F. . 

— - — ; .')./. - .. : — : ' ~ttt — ~ «* 

s^*l fplenduit, purpurauit; rutilauit oculus> pec. caeftus; cui fubwridis 
fmuU et igneus fulgor ineft. Gfcn. 49, 12. Prov. 2j, 1 u 

[* De plerisque hic didtis, ex coniedura interpretum fumtis, 
donec certi quid adferatur, dubito. Caeftum* feu potius caeruteum 

Ll ■" colorem Digitized by Google i66 n 

..colorem fi denottt, ^quod vnum ex reliquis mthi verifimile, ideftfc 
erit cum «-o«, exigua literarum eiusdem organi mutattQiie.] 

Oji caefiusj Topazius, vel Praroides. Exod. 28t 17« -&• fiplendor ocuK 
fubuiridis iimul et igneusj caefius color. 

U<\Jl caefiuscolor. ' 

^^Ji oculus niger vergens ad flauum. 

ca^ll condenfatus eft. BB. 

' ^J - * • -- - . 

3*1 feminauit> mifcuit. \ _ ;. / '. 

}>*i lorioa, 
^Ju-JOpi fator. 
' T-s?ft fucus yetiium. 
\-£>p\ Brafilium rubrum, 
^jjo^l palmites. # 
v ^tol x,ara.7r6ndv> pillula. 

A_«?o*t Zoroafter. . , . f M^ $t; Aror Ini] contemtus eft. * — 

}iaju5)i— io inculcatio, conftipatio, fardtura, inequitatio. 

]ah\ equitans, inequitans. 

h>» ?S1 Tamarifci frudus.' 

^o?l Sarcocolla, Arab. Anzerut. %H|>rocurauit, curam geffit, ^rccinxit, inftruxit: Part. Off.Mar. 104 tt 
402. \ '-■-.--. . :. ■-*:... 

[v**i accitifiut i. e. ftrenuus. AfC. T. I. p;f27. Petriis et Paulus 

ibi vocantur Tr-^l t-ft .m * "to, ^ mitites vel ^gouifltae Jlreriui.'] Digitized by Google 5 1 267- \JbuH accin<ftio, procuratio, iiiftrudtio, folertia, agilita$; 
U*oW roftrum. [ ' • " 

£«H1 Stlauda, galerita; reftiur BB. ilurnus> turdus* 1K#j. ZorzaL 
«-oov»*! trabs, tignum. 7 %*M i.-f, r Heb. m* ©rtus, exortus fuit^ 

l*rfl ortus, fub/l. dicitur de luce *tt- fideribus. v#1 laoejrauit, et (Jetraxit fteUetn. . _ 
U*l lacerario rt detradib jp^Xi^exconatio. 
N V> m V> i-^Vol canales veneno infe&i. BB* > V ■^— »^^— ^^— • - — * ; : — - . ■ ■ ■ ■■ ■■^^^» 

(y5l) Ethp. ^h) fuperbiuit, fuperbe fe/ circumegit gtfifoj, Prov^o, 

?!• if. HUtauit, choream duxit. y / 

|7rT « V ^i"^ fuperbus rf eiatior"lncefliis. J i , , J 

Uo*l ^udoritate praeftans, multum tiraendus* . r$uerendus, B& ;a ; .* 1 ■>■ ■ * [ ^?,a 171 gexmens 3rfenicum^j*#. 1 

toolril fluuiUS* * ' -f * > 

qcxHI f ^ lAaaril • v. foiffm^ locufta, et ' acripus, ptdfttd. &B. 

Wl i. q.Heb.'^ Temmauit, feuit. Mat/i j, 4. 24. 2f. tucl 12, 24, T3i r 
fperfit. jac. 1, 1. Ethp* ^>tj fatus, feminatus eft. Gen. I, 11. Marc. 
4,^6-ig- -* - - ~> -7 

U^t femen. Joh. 7, 42. Rom. i^ J N et 9, 7. 8, -. . r 

VLtii fotor, fetfiurator. Mat 15,5- J.Qh.4, j6. V ... .*; . j 

&L*ft femeny femina. Matth. 1 j, $2.* Macc. 4, j 1 . Legiitolba. Dan. 
\. 12. 16. '•'.. 1 / '■ 1 I ' ■' ', ■ ■ 1 ' — ■ i " ■ l >*•'• "' i Ll % . ' A^ ; (Mi v_ 


Digitized by Google 268 l * * » 

(*s»i Ch. fcidit. incidit) ' Isfl plaga» cicatrix» ftigroa. laort Sorba MB» 

</■ 3 °i i?i codices, libri > fchedae. 

\£>£i-J\ pluuia, imber vehemens,. nimbus, tempeftas* Joba^, 8* I&» 

^, 6 et 2f, 4. f. >f . - 

V ^ rii inftrudlus, accin&us. vid. ^o?V 

«-0*1 t. j. Heb. p*vr fparfit* afperfit> conlperfit. 

lo*l caeraleus. *' - [* Confer Arab. j'; caerulei ocuti, et £_£,/ caerultus cotor» ne 
de veritate fignificationis fine fcxemplo ^ofitae dubites. j 
**1 fparfus, difleminatus* * -.--.• 

[* Exemplum habe ex Aflemahi Bibl. On TonuL p*p8- v{/K* 
laoi^ *a*M infperfa auro i; e. intexf a, variegata aiiro.J 
Uooft fparfio, difperfio, difleminatio* eiiufio* \2&d*S\ Id. 
IZooH Id. /f color caeruleus- . .. _ _ 
I&00H Alchgm* Aurificum genus. ' 
\ts ^ ttil et va*n Acripus, ptanta* JB B.- 

cjd^H Berberis, cuius 3 recenfet genera BB. Frudlus niger» teropera- 
menti frigidi 3 alui fluxus cohibet* pritur iii Iocis incultis, montanis; 
i(L~BB. v.Bauhm.llV-24. 

lh\ I \&\ i. q. Heb. nv palmus maior, dodrans pedis, fpithama menfura 
^ 12 digitorum. Exod.28, 16* Ezecb.4$, ij. i Sam» i'73 4» 

fctoi Bugloflus. " • ;. 

U*t* xio 0r* |Vi^i facrificia quae Idolis et Daemonibus oflerfebamur* «lagana, placen* 

^ tae. Jer»44, *? et 7> *8 *# f x >44* •& fegmentum, dimenfom panis» 

carnisue; portio quae euique tribuitur> panis furna co&us, placenta 

fubcineritia, ligamenta, amuleta a praeftigutorihu^ iequacibus fuis 

* collata.jB.ff. 1 \ ^* Digitized by Google I -M ***+ 26^ < ja 

in fnwieris valet g. uj gooo. tf •-«• 800000- -* <- :~r ': • ' * ? * £ , v z l^-»; «-» ? -»» traduxit raiferam vitam. j» et~ \£" Y\ .m-x pyra frufltut* 
pruna. JVotfor. 29 j. I^IOMmK ^Wfe UfcM* jvTt ," "'~t' u\ i*.[ \ZxL±±> placenta. Lev^8> 26. iReg* 19,6* HoIt7,g. PL v**-**/ 1 4 **» 
Lev.7, izet 2JV17. Nunr.-6*if.'' 

1$cAj*j* tudes, qua linunt tundttur* BB+ 

\2x>\->+ Heb^ nwcrv butyrum, pinguedo* Gen. 18*8* Deut. jz, 14. Juct 
7»Vf7 Job20 3 17. * 

[* Neutiquam butyrom, quod Palaeftina prope ignotum, et lo- 
cis incojigruum* ex lexicis Hebraicis huc translatum, fedpotiuslac 
fpiflatum. Vide fuppl. ad lex.Hebr. fub HN»n n. y. 7f7*l 

It^ Gr* a.Xt&f** rimae, fciflurae* 

{* Neutiquatti eft graecum, ■ (*£ Graecorum qui» vnquam rauta- 
verit in Chet orientale?) fed domefticum orienti, ab Arabico ^, 

JecuiL De Olaph mediano vide grammat-Syn p. 66.] 

** ■ .. ■ j f ■ .. M ' . ■■ — : — - — - ■ ,. - i ■ — , ; 

UoU» placentae. jff-ff» [Et hoc a 0>2r* catuit, dudlum videtur.J 

1 " < , — ; : : '■ ■: •* ■»» -m r • 

T ,if »«■ daftylus- JjW fru&us immJttiirL \BB» * 

. ■ ' ". " M 

fro sl *» lacryma arboris putatae» jp. Ll s teW Digitized by Google 27Q ^f : V* 

IsI-m impetus.* Pf. }2, 6. fczech/j, i£ Dau. 8, f.Tiabl j, 8. OffMar. 

[* Referendumne ad radicem «Am pro *ao.M /sf/if , ita vt pro- 

prie (it eluuios dilimum? Siq ilne -dubid Pf. 92, 6 DV-n oyq *|t&> 

"pomtur, )U^cd fjioj teUs idque Antiochenus^vertit, s t g; t n yx.L 

npn credq ^vias qquaruhi* led immdationes aquarum. NeC vero ideq 
reliquis locis, impetus* notionem nego. Apoc. 18,21. p^w^tttTi /3Aw-» 
'Swfr«f Bol@vXc0V, Syrus vertit, ^=p feoUZ')ai**p» 

4^U ijiipQJUpf^.veh^enteri.ardentej:. "; 

^)-m 1/. H** ^jy-jj fofla, receptaculum aquarum manufe&urti, ca- 
nalis. 1 Reg. 1 g, 32. «ytyi £ atV &* X^*^ u. /, ^ 7fcr>$ . >► . a^ 

ptoU* nomen mali, cui mandragora forma fimili$, apud Ephr. 
T.I. p. 84- -Generali nomine, mata> vfus eft interpres latinis, fect 
putem, fpectalius eife, forte mefpilorumj] •. , ».1 

■ . j Tvrr-gr' i.. ' -. ■ ' ' ■ ' ' ■ 

).•]. *»> fpecies. • '• ...,. /<" 

i : : ; ■ r ■ ■ • « , t , ; 

•£ul accenfus, incenfus eft; e*af fit. 2 Sam. 22, 9. Pf. 183 9 ** 106, 18- 
Ifa.'42,-2f.'/ > ii/r. <^w amore acceHfus eft, amauit, dilexit* blandu 
tuseft, amplexus, amplexatus eft> Deut. 52, 10. Prov.4>8- Jer.-ji» 
22; iThefl;2, 7. 8- ify^ Id* Luc.7>47, Joh.j, 16 tf 17, 2$. GaL 
f, 14. , k - .;...- -. . 

} n n m ardor, inceiidium. 

fr ^ - q m diledtus, charus: \Matth. j, 17. Luc. j, 22. iV. Rom. 1,-7* 

. rf. 11, 2g. iTheiT.2, 8- £$=*?&* RA-i^ 1 ?-! - M. 
AJi r\ « g m amanter. Qff.Mar* 1,09. :, 

| ^ jr^ M farmentum P/. A&28, ?• 
locLsk-M -rf Inounii liguum minutura, ftipula, feftuca^ 

)A^m Digitized by Google Usi^m i.a. Tnr»». . 

•*■ . * • » 

|/n no n m inflammatio. 

? *ry\;..»> atnor, kfile#k>', charitas* iThte-Tal.2* 17 et 4* 9. Heb. 6, 10. 

1 Joh. 5, 16. f , ^ 

I ■ 1 ■no-A» amabilis. Off. Mar. 6$. 
1 n m rt ?..n »< inienfura; fr. inflammatus. «8/?. 

A-_uA V-ocixi ncaligo> tenebfrofitas denfa. t 

t* - r> m amphora,- lag&na, diota. Ifa.jyio. ' *' , " 

'•'-■--' * - ' J I. 1 L 

U<^ri » Pyropus, fardius$ AL imagunculae paruae. ^/. idolorum 
aede€> dorounculae. BB. U?o__-vm collucens flaroma, TTVQvfa. Maf. PecuL -_— 4,n w 1. ^. /fc/>. tonn excufllt, decuffit, concuflit, quaflauit, aliifit, 
contriuit. Deut.24, 20. Jud.6, 11. Ifo. 30, $0. EccleC^S, 7. IVkinJ. 
9, 18.20. 

Vft n »/perciiflio <yjpe fit yirga, decuflio, allifio. . 

jfc ■ n »» percuflus, allifuss percutiens, praecejjs* pljLiqia? Prpv.285 5* 

|A.. fr n 1» v> tela. , ...*.»" 

^c-Lm coiffudit, mifcuit arida; orta eft 7w«fl. Job j 1, 26. >o cun r> , jj 

comires r benigni in ke ffiteruht. B B: ' Ethp. miftu-, cbmmiiius ett.* 
) n ■ n m miftus, confufus, dicitur de aridis. '. < 

Li.so^ " cdnfufio, permiftio aridorum. ' 
lnn»Y> i.q. ?no»f. c *. u_ \k-~ Digitized by Google 272 a *• 

ILsLm Wrupit, dfftruxtt, geF^dit,peremit, -demeHtusfCjft,* Uefit» 
cruciauit. i Sam. 26, if. Dan. 6, 22. Eccl. 19, 1 i.i Gor. ?, 17. .HeU 
1 1, 28. Maftupratus eft, corrupit fe voluntaria feminis effufiorie. Gei^. 
58,9. Peruerfe egit, iSam.2,6, 9. Parturiuit, £nixus, partus^ do* 
lores paflus eft.- Pf.7, if. Ife. 2j, 4 tt 26, \$ et 74, 1, GaJL.4, 19» 
j£*A/7. corruptus, deftrudtus, vaftatus, perditus eft, in- corruptioaetn 
abiuit. Gen. 6, 1 1. A<51. 1$, 41. 2 Cor. 11, 3* Waif fo o p> incorrupti- 
bilis, corruptioiiis expers. Rom. 1, 23. 

l)n m corruptor. 

V^-k» funis, Joh. 2, if. Series, coetus, rSam. 10, f, 10. * i*a* ^4* 
fulcus maris, vel bolis. /7. Acfl. 27, J2. /*. confe&io, cataplifma BB% 
[* Nempe ibi Arabs ex Syro vertit, X cl ♦ .> coetus."\ ._'-' 

l&t-i* contagium, lues, peftis, tabesj & dolor parturientis* 1 Thel£ 
f, j. /Y. Pf.481 8- Ifa.2j, y tt 26, 17. Mat.24, $• Ad.u, 24, 

]tix» corruptio abfohtta, «xitium, interitus. A<ft 2, 27. 5 1. Rom. 8, «• 
Gal. 6, 7. Labes, Dan.$,92. Laefio, c.6, 2J. -:-< 

]2q..N i, q m corruptio. 

)t>a-M debitum, conueniens, vfura, foenus quod debetur prq accepto 
beneficioy beneficium. Eccl, jf, 22. -P/. v!j,2. 2Cor.6, 1$. 1 Tim. 
f, 4. It. vicis niutua, retributio, par gratia compenfatio, aPac. 20, 
11. Sap. 18, 10. Yoenadebita y Pi. xSam. 20, 19. 

i&o*» corruptio inchoala el imperfeUa. 

|h N n m alga, germen. Eccl.4b, 16. 

jr-i m v> corruptor, corruptusj mollis, maftuprator. P/. iCor. 6, 9. 

jiNnuV» «xtermiiptor, interfedtor, corruptor. |Sam. 15, 17, tt 14, Jf. 

iCor. 10, 10. 
|, 1 N a »»A-J*> cormptibiles. 
jlniNnnteo corruptibilitas, corruptio. f^oiSnwA^ p incorruptio, 

incorruptibilitas. Rom.2,7. ! .Cpr. if, f.p. fj. 74. 2Tim. 1,10. ^£^s Digitized by Google •O J*. ^m Ethp^^a£JI et ±±t**4 piger fadus eft, r fegnuit, torpuit, focors , 

° # te Jud. t-8,'9? Efccl. ib/V- 

M-JlsIm piger, ignauus, focors! Prov. u, 16 rf if, r^ rf ig, 8 tt 19, 

.A4 / .^ip»-4 , ft^i^ I 4 f i^.i&'.Mat.a^26. -P/. Prov. if, 19. Rom. 12, 11 f /n 1 1 n ,M pigritia, ignauia. iTim. f, Ij 
f.f< C/r. ySn prfefltt;*cortpreffit :: , expPeflitj bppreflit, expulfir, 
protrufit, ftrinxit. Num.22, 2f. 2 Reg. 6, £2. Ecel. 3 1, 17^-Marc. 7, 
$ 9 ; Luc. 8, 42. £%*. .Pa^! rt compreflit fe..-feftifn\24, 2rf. *._r : J.,".. : 
]^*s comprefllo, adftridlio, coardlatio. M^cc^ 27. 1»p*»»U.:. 

Moy^»r-^ |j^i^**-ear ex-quibus Jiquor aliquis -exprimitiHv 

K * -a t # polenta. ! - { '. 

" ~ ' !*" ■ r ' . • . " . ~ ■ 

1 n n m amptexug; a pbh Hebr. et Ch. afmplexiis eft. * fociauit, aflbciauit, comitatus eft, 

i^* f 1i^*- focius, comes, amicus, proximui. Eccl. }o 9 4. Luc. 14, ji 

rf 25,46; 2*/. c ;f,7 rf'7,32; Joh.n^itf. /m.?4iLfocia.Mat. 
12, tj. sCdr. 14, 7. ., : 

1 i ^ " fofla, fouea, Heb. n&n. Mat. 12, ttJ nofira fc&Un£; M w 

» » / . . >. , , , 

?i ^ »* Id. rf veneficus. Pf. f8, 6. it. tumukua|9r« "— ,-? w > *v-i 

] ? ■■ n .,» T ca*ffrfifiatu&; & airis gradipess Stibii genus. ? * - i 

T4^"~ vurnusVcicatrhr. " 

V^ ">" ibcietas; & regio Babylonica, et Nomen Auis. -ILB. 
jioaw fumus thiiris. .:? > . ; . m: r i.:; -«^. / ft »» inclufit, conclufit, obftrinxit, coafdtaui*. Sap.17,4. Rom/ii, 
j». GaLj, 22.25 ri. 4, 17. Heb.6, 17. *. f r 
I .. Mm' '"'" [*Poni. Digitized by Google 174 ^" " 

[* Bouiwir ct in lihgua ecdefiaftica de incluficme.rooaafteriaK* 
vt apud Aflem. T.I. p. Jf. -inuifebat , monachur Ephrpcmum m { loco 
oio fooi. «jm^m? vbi inclufus f erat ; Hiiic et „ \ \.*J 

? • ■ n m reclufus, monachns, ,vt p. j^ chreftom. muajj >co*t>? 

Afyrahamus reclufus.] • • '. t 

I in n n includens. ' J ' ! * ' "' - r ' ^7/^* 

}»»o\»» clauftriim, carcer,* anguftia, inchifid. (3en6f 40» 7. 'Al£"&' jj". 

Rom. 8»/Jf. JP/- 2Cor.6, 4 #12, 10. Heb. 11, j6. • , . * __ 

K-jo «> ,m inclufio, muninientum. tk 

I io n * m mala fruSfa. • ' - ,] * ^ • .- > -- ^ ^ 

^■jq-i *V w Scarabaajs B B. ' - l \ L {* 

)A£u* Nafturtium aquatile. t/. rf/aw «jaa>*. I^m rt <-*^-» feft^m celelprauif ; i. q* Heb. :un. Exod, f,i. OffJllar r 
2f 2. £%?*< Paffi». -vn+fraectd. Aph^ celebrare focit foftum, Off. 

Mar. 248. 249. , ' f : . :•;» it ^ ^ 

U^» feftus dies, feftum, fpllennitas.-Exod. $2, f. ^. /^ 

l^» et ls^-» rupes, prAecipitium, , pinna. «P/. Job^p, 7.. Ji. papa- 
ver fpinofum. f. Us^* fpina, quae fert filiquajn.; frutjetmn /pino- 
fum. Ifa.ff,-!?: <4f. vite*. ..; — ^ c >i i.L i ^ ^ \ 

Uua* k^ hiatus ejuuiesw Nouar, l^^ fana i&»larum» . . 

Ul^o-w f?na. i.Reg. 19, 1. 2Par. jj, 19 et $4, j. ^ 

.. ^ ii_ « ■ m. '. ,;., i.. •». — ^i-^i "/ > c *• 3ull3S ;-''•-• 1 - . * * 

^^-*» circumiuit, accelerauit. ^- r , t u . M ,j ^l>r 

i(^ir>ef dS. * ' 7 ^ ^" -^^.. " 

t* Certa ugiiificatio, cum ex Epliraemi defcriptione, qui ad Jer. 
17, 11. auem efle dicit, alieA^ furari oua folicam, quod de perdice 
'• ; *'" narrare 

4 Digitized by Google iwraj»* .4t3qw id huti4 ifrfum .txcerppre; idfcum cdmmentatdres fo- 
lent, tura exArabico 3^-** q U o communi adhuc et vernacula Jin- 
gi# perdix,,dioitur, tefte Shayrio.. .(Vide ^ditionem primam T.I.. p. 
2fj. in l pofterioribus "enim male Arabica nomina omiifa.) Nomen 
habet a «V-n-a» fubfultim incefftt, ligatus pedibus fuit ^ fubfultim enim 
9 incedere perdices folent, ac fi vno pede ligatae efTent.] - 

ft^ME» tfitulie^S.: r < . ;. .'•::", .♦ , ... 

| /o \ ^ .. ^ circuitus. . < [^ 

l 9 * — ^ » , ; — r . . ,' ~ , ■■ 

!-« r ^ ji daudus, i.tf/tr*^ 2Sam. f,8. Mat/i8, g. 'Alakfc+j. 

Z'/. Joh. f, J. rc r > .;;.!() .. / fc ->~»^' 

Ua^* cuniculus, lepus. Lwitiirr. 1^:14,7. H%.i'<J 4 , x8. 
Pror^o, i6: JRrrr. «xy/: echihunr tertreftft^, erinaceum '^Vvftncem, 
. choerogrylJum, \ . ' . . _.. : , • a ; . , ;., ; ,:.„„; ^ : ~ .; 
lo^* i.q. ii onS b choerogryllus t/. i*i\v , . . L. . t 

>^ K^? 9-* V^gj; JCcV*^, -por^llus. x;, ^ }; 
Vn ni ^ »i claudicatio, i.^r. fco»*^* vel pro eo. * ^ t-^M claudicauit. Ethp.ld. Pf*i8,.46. 7*. cJaudus fadtuseft. jfph.hl 

Yt+gg* claudus. 2 Sam. f , 8- 4R*g- 2j, ?9- J J- 54- -W * Sam. f, 6. Mat. 

ii, f rf if, jo> JI. 
K^**/ (2°KyO" rf [Zoj-K^» claudicatio. 

Ifc^r-" interdidiio. 

I^clm^ claudi. Luc. 14, 21. Ad. 8, 7*- 4 . . . _ "' ^ 

^ - — — — ■ ■ — , — ^ 

j-** i.q.Heb.^n vnus. Num.28, 11. Mat. 19, 17. Vnictrc, M:frc.T2,6. 
Quidam, Matth. 8, 2. Luc 1, f. Vnusquisque, fingulr.f. },._*• Gfcn. 

~ 2, 21. femel, vna vice, 2Reg. 4, $ JV 

r*! ,** vfiusquisque* "figiUatim. Marc 14, 19. Luc.4>40. £ Joh. 21, 2;. 

t r >*=> in^vnmnrvna, fimul, pariter. J r ~ ^ ^ If- 1 ^ ab vne, illico, 

Mm 2 ftatim Digitized by Google :276 ■' « -•* : 

ftatim, cottfeftim. aReg. f, }. J3J»<: a*& /*&<; Luc. 14, 18. w FutL 

Mifcell. /. 1. r. 1. ■ ■ ' ' •' r 

^Jz^i prima, rf altera vice, tandem, aliquando; Eccl. i^, 4 rf l8f J J- 

Duplus, Jer. 17, 18. . . . /^ 

L^ao-» dies dominicus. . *. ! -i '•/ ' .*- 

\Lz±lz> j>I feptuplus, feptupjum, feptempliciter. Gen.4, ij*. Ife.^o^. 
^stf IpM vna vice, femel. 

tm^H» vndecim, vndecimus. Luc.24, 23. Pi )'<£-£->?-» Mat. 20, 6.3. 
far^r» vnus poft alium, deinceps, fubinde. * ; ' 

[* ^liqui. Margo Philoxenianae verfionis ad Marc. 11^10. ad- 
' UQtat^ fcriptum effe ^j^mo in quibustjam codicibusr Syriacjs.] 
)Zo»1m vnitas, vnio, connexio, coniun&io. Sev. lib. Rtt. 40. 
|Zn 1 ->, m Id. ' ~ 

^ ^f fimul, pariter. Eccl. 1 l, 6. ,Ja>s ^m quanto tnagis Jr^ ^- r^* 
^ tf nemo, nullus. f. Ih* V nulla. ' 

MpM vnus, fingularis. Sev. L JRit. 67. * 

["* l„i I d n ■ i; m monophyfitae. Aff. T.L p. f 17. 

&*\j f M fmgularitefy fenfu gramiii&ticb. Margo verfiohis Philox. 

ad Joh. 5, 16, 36. £uVi?m IIm i.e. v.itae nomen, Um, Jicet Ribbiji 

impofitum habeat ex more Syrorum , fingulariter tamen accipien- 

dum eife, atque adeo Syriace cum verbo fingularis numeri conftrui.] 

^Jj-aJm vnicus. Sev. I. Rit. 42,. 

} f ,io m vnio, . '*....' .... 

■j^m ft t?r**^ inuicem. l4>I K]^ intybumj cichorium. tr^? Up.r" grofli. Digitized by Wv* Google U^-M-fponfor, fodaKs. Off.Mar. 109. 476. 499. /f.inukato? iniptiarum. 

, - ' - / %i . .V '.. / y > • — ■ — r^ ' — , ■ 

\^ 1 ^m i. q. Heb. mn gauifus, exhilaratus, laetatus fuit. cc a Ifa. 

04, 7. JVlat. 2. 1 o. Luc. 1 o, 20 et y, j*. 9, j 2 rf 15, 3 7. kom. 1 2, 12. 

if f CJon«atulatus p^cc.X^ Luc. 1, fg. Pah. exhilanjuft, laetffi- 

^caujt, 2pqr.2, 2. 3. Efthpa. l^etificatus p£L } . ,^ < 

t^M hilaris. 2 fcbr. 9» 7. . ' - 

Joy—jy -gaijdium, laetitia. PhU. 2, 29. Jac. j, x 
V^h* Jjd.J^^ Joh.j, 29 rf« ift-U- £01^14^17. . Ciunalu* tri- 

tici, rf hordei. JP^f. Jer.41, &. p^rps, grex.- Qu\ttf, r i. Tr^bsj 

carra. $ Efil. ?, f f . 

^•fjj - pe&iisv pedtlfculufti. ' Exod. 2$, 2$.' j o. Joliann. 2 1 > 20. PluraU 

»V/ tsr" rf V°r» Lev. 9, 20.21. Luc.2j, 48. 
fi^hr» hilariter, alacriter, libenter. 
U* 1 i 8 m pedtoroFus. 

^xlr^o Lietiflcans.' * : "'^ f " * ' ' 

* ., = i . -.. ■ ■ *1— 

h ■ ■ »»i *> aedon, lufbinia. Vh*t» t/. ^ 

■■ ■•-. ' .''''" - ' ' ' " '• ' ' ■ - ' . ' ' ' 

Y» ambiuit, circumdedit» cinxit, obfedit, ^buallauit, cirGumkiit. Pf. 
3, 7. Luc. 21, 20, Joh. 10,. 24. A<Jt 3f, 7. Mendicauit, JMLarc. io, 46. 
Luc. 16, j rf ig, jf . Pah. Id. Aph.ld. it reduxit. repetiitj refti- 
tiiit, Teferuauit. 1 Reg. 6, j*. Mat. 2i> jj. Marc. 12, 1. 

^pMy 5^-m rt (^pM ambitus> circuitusj it. circa, circuni, prope, ad,iQxtas 
ftiw jp circiimcirca, . peli aiBbhum. Exqd.29, 16 et J7, 2. affixamore 
ffur. habct. PL Gen» 5 y , f. Exod; 7, 24. Baruch a, 4; 

^h* peribahis, ambitus, circuitus, circulus. Iftegt6, 6.8. P/. v. 10. 

Vmo^ l^pM vertigo. 

Vcy-M mendicus. Adtj, 10. r 

Mm j U ^ ^ Digitized by Google 278 °~ ? ~ 

Up^m ctrculuS, jjytus, •?;. ^* .--. i / ' V* ..;!... : I v*V ^H — £ 4 

]i)a M corona, circuliis; iFar.2j, n. -ISt&ae? ~la*jfKu/ fcodfacus.v 

4 .1* -„-, ■• <-- - ...... .i,;'i ■ ■..,'/,..*•.: *«,- % .J 

|2'<V» focale, torq ues. _•,..,. 

4-ii i. #. Cfe. nnn renouauit , ; iriftiufauit.; Pib jr i i i *• ^f. Afttf. J-7 1 • 
Initiauit, dedicauit. Hfett.ta,2oi JS^dV^nbuatu^^r^^uMtu^-re^» 
Eph. i, io rf 4, 25. CoL j. io. Heb. 6, 6. ' : ^ - w V 

^Zj-L * nouus. Mat. 9,47 et i$, 28. Marc. '1,-27. Luc. frjfc Pl-^r^* 
'Marc. 16^17.; Rpm,6v4- { Fem. ?4-m noua^M^t^, 16. HebV8>l£ 

« tf 9, 1 jv P/. ^£* ; Matth. 9, 17 rt 13, f a. Mata. i'>2fr m "* [ 
[* A ftatu abfoluto i^ jjou, /^. Cum»E .futftrato h^bef fet 
in lexico Schaa£us, et iri B. Or. T. II. p.266 Aflernanusr] ^ 

•A» ........ -! 

|Zc4--w nouitas. Rom. 7, 6. , % ; 

£ul4-^ noue, de nouo, recenter. Marc. 14, 2f . • » • ■ 

)Z?o>j initiatio, dedicatio, renouatio. Num. 7. t. v. 10, 11. Rorn^^^ 

,Tit,5,f. /*. Encaentai^ttim/o renauabatur rutmoria 4edicationti tem- 
pli quae contigit fub luda Maccabaeo, v.i. Maccab. 4. ...... 

liipttio-Tenouans, reftaurans, ; viuifrcator. 'Off.Mar.4f1. '~~ 

(^oom) i^-w reus fmt, fadlus vet pera^us eft,< debitor fuir, ddbuit. 
Deut. 24, 10. Lev. 4, 22. 27. Mtft. aj, 16. 18. Rom.' 15, g. Deliquit, 
peccauit, culpae obnoxius fuit, iCor.6,7. Vitfus, profligatus, fpe 
vi&oriae fruftratus eft. Hof. f , 1 f . 7*. congregatus ^ft. Ethpe. ctebi- 
tuseft. Rom.4, 4 rf ij, 7. iCor.7, $. Pah. %a-2_jj ; condemnauit, 
damnauit, reum peregitj iricit, conuicit, confutatiit, Deu&ajvi. 
Job j2, i.j et 53,29 et jf, j. 1(1«. f 4 , 17.yAdor.26>, io/Rom-8, ?" 
Decreuit, iudicauit, Sap.12, 14. Ethpa. condemnatus, reu? fa<^us 
eft, Job $4, 17. Marc. 16, 16. Rom. 14,25. * 

1»om Nom. propr. ciuitatis. *' ■ » 

Digitized by VjOOQIC 


279 i4^? " ; debtodr; v tfttf*. -Deur. 04, 11 *fr **jy 1* *S«aw2*, 4. Luca^ 7» }P/. 

c. 7, 41. Mat. 6, 12. Rom. 8» 12. £ 1 Cor. 11, 10. 
I r\ ■ w debitum. t 4 v ' / /^ 

| n i . » » eleemoiyna impei;titus. 
| /nn a i» condemnatio, damnatio. Rom. g, 1 ri 12, 12. iCor. II, J4. Sap. 

^jk.' ;;/■";-;/; /;;;•' -;, ;';;; ';;■ - ; : ; ;^ -•' 

Vsa» reatUJb Culpa,"noxiir debitum, peccatum, iniquitas. J 5 /. Deut. f, 

9 r 9 

9. Ma&'6, 12. Col. 2, 14. f. VVrm# Id. Deut. 24, 10. )m, m |t-*> 

creditor, foerierator. E*od. 22*27. iSam.>2, 2. Luc.7, kil 
I^uom condemnatio. Rom. f, 16.18. iCor;n, 29. zCor. j, 9. /R. debi T 

tiims it. carbones. BB. ' v *~ *~ ' u ' "' 

|/nni»Iv> condemnatio. 2Cor*"-7,-j--v. rf **Sn»». - >t' - - /i-ooa^/ 

. . __ f*fr*;y, 

(v^omY*^* circumiuitj deprecatus eft, cauit. Pudore attonitus, con- * ***«*■ • ^? 

fufus eft. 
K^oli PL )b±^a*s ambitus, circulus, globus, gyrus, circiiitio. Job 

22,14 et 26, 10. Prov. 8» *7» Ifa. 40, 22. ~ 

i-A-^^ cttcmtio. r * • 

I^om velamen, phylatferium. It. inhibitio, prohibitio. . 
t^I^HvelattienTinr e gume n t um . ~ — • - - ,, 

1^^ inKiK|rio t py nfyhity^ , /? /?. _ ^ 

■ ■ ■ ■ !■ r ■ , ■ ■ , . ' ■ ■ j ! ^ ■ ■, ■ 

^o>Iy/ iQ^^^.jfff^^n^n^ind^uit» annunciauit. Genef. 24, 49 rf ji, 
f. iSam. 22,22. Luc.24, 40. Joh.7, ^rf 14,21. * 

[* Jnnumera dabit, .fi cui opus, exempla Schaftfius. T£ft tamen 

- etalia veirbi notjmda riodb ecdtli&ftica, profiteril pntfitt docere, er- 

' - rcirefe, 'hk&&6H. ; : Chireftam. -p- S • 1***- *'• ludaicttm • qUam de Chrijlo 

fouebat fententiam ]ooi ]**&> profitebatur , propalabat. Hinc et in 

Ethpaal pagirik praeciedente, lin.j. aPdulo autem Samofatino *ia*ij 

«JBUariot Digitized by Google 2gO , v °^ 

} v . ^ .^Aft l .m*.i-rtei. propalata tfl hamfts^auasvatmt mChssfl* 
docens.} ..-..;.: .'' ' i.; 

U-*oo~m manifeftatio, declaratio, demonftratio. > « .■ -•*-* 

Uo*I ferpens. Gen.3,1. Exod.4,^. Joh. 3, 14. a P/^ )2o^ Kiun.2i^. 

7. Mat.10, 1$. Marc;l^i8- * .<:: ■ . . . \ :« ... .-- 

[* Hoc nomen ferpentis Syriacum fpedtabat Clemens Alexandri- 
vt apud^ Graecos SwgiV, fic Syris et Chaldaeis antonbmaftice de 
; ferpente ppnitur.] ; , v , </..'.;.; 

J£.»oa*» Pl. JZooii ferpens, /0«». * . j -■*.•. 

J/Suom fcreatus oris. Fox.otiomatoppietica, > ,,_-.,, ..,;., 

U-»<*» prunus f. pyrus JE 
1 1 jq ,»*:*-> demonftrator, monftfator, indicatiuus. 
VniintiV> demonftratio, monftratio^ indicatio. 
•p »njiA^> demonftrabilis. '*•-;,.;*"' 

^jofsi 1 \t^L oftenfio, demonftratio, inftrudio, fpecimeu, argumeif 

tum, exemplum. Rom. $, 26. 2Cor : 8, 24. Phil.i, 28. 2Theif. 1, j*. 

iTim. 1, 16. 

. - — . , ..» ■ 1.. — i* \ , ...,... ; 

(IcljjJd oppidum. - ? 

1 rr ■- - • , ; 1 1 ■•■*..< * ^•jjoi^ijiw/mifere vixlt/ " ~" ~ / *: r~ 

\£aZ prunus Perfica.* IU olus, f. herba quaedam debilis, tenuls, te- 

vicula, rf cinara altilis. 

[ * Nempe <j«W^ vertunt Syrorum VxicqgtapKi, quod vide ap^ 

Golium p.29. Baralium fi refte intelligo, poteft et ; fiae iVaii ti+->* 

i:i fcribi.] < ' * s 

VJ*ax» -comis, hilaris, facetus, &dulu& ani^e cupidus** diuturna folli- 

citudine affe&us, perfeftusque. 

" [* Exem- Digitized by Google [* Exemplum kabe ^ ye^o^fhilof. Marc.14, 58- Grpefa, itf 
^w 7mvfjL<L 7ro6§vfAQi, vertente, ImOm -U> ]U*p*«1 < 
Umclm exiUtan^, ,gaud^ns* , . , 4 

|2omuom hilaritas, . fedulicas. ? : 
]^oamqm hilaris donatio. ' 

A»U1»om hilariter r laetantef. 0ff.Mdr,66. I - * 

(^°**) «•&>* circumiuit, circumdedit; afljiit, infuip. Marc.2, 21. Pfl/r. 

*■&*** circumiuit, circumdedit. * 
[* ftem confuit, ex pluribus vnumfeM* denomiiutiuum a fequente 

U -"» filo. • AfT. T.I. p. fj. Tatianus eof quatuor felegit euangelijlis 
• ^**rt> ^t rtniunxit, ac fetit euangdium.'] .^: ^ ;- .._'•; 

H^ vilum, vitta, fafcia, refticula, linea, perpendiculum, norma. Geu. 

14, 23. J0C2, 18.21. iReg.7,if. Cant.4, ?. Ifa.^/ii. Jer.ji, jj. 
U^ futura* Joh.jl3b-aj. 
|^m t Id. rf abortus, abortiuus^* .PA Job J,if. 

[* Vide infra, eadem notione, U*m> Ex his alteruqx ' yerura, 
alterum error librariorum in iexica adeo receptus.] 
1 - fr i m citcumdans, ^ircurtiiens^ fuens. * 
IZq^^m circintus; et futura. * ' V (yCL^) j^m fcabir, texiiit. J ; _ lj l 

Uxim textor; '& vepres; ocympmy cjiamaemelum. 
KaaoM ars textona. 
tepl» cfchojcea. Nov. 2%i. % (\5om) 11m arena*. <?en.22,- 17: Rom.9, 27. Heb.li,U. if. auuncplus. 

]£^m matertera. •» 

Nn "" MJa^ Digitized by Google 282 -O 4* JU~ Havila, India. 55. % : ' ::! •'■'"/ — •'- : ~ ' r r ;-\ 
ll^kcu» fiflurfc, perforatio, rima fcrra*, fciflura natnraRs peiraium> Jiia- 

tus Jaxorum, foramen, cauitas.* />/. Jofrjo, 6. Cant. 2, 14. Ifa. z, 

19. Jer. 17, 6. — * " 

[* Malim referre ad radicem geminatam \Huv.] « v . 

Pw*io imbecillis, infirmus, debilis, knpotenfr, humilis, macilentus* 

Rom.8> ?• -P/. c. if, 1. iCor. i}>4- £ K ^ i > > v> Sever.l. Rit 123. 

/>/. Gen.41, j. 
jynSnuVr infirmitas, itapot^htia, imbecillitas , humilitas. Pf.^j.t. z 

Cor. ij, 4. Heb.7, ig. Sev. I. Rit.69. '< ; . ; •.*«.. 

foSnuVi />/. pcLMio cribrum praetenuei t# farinarium» fubperniculum. 

(>oclm) >q-1* incaluit, i. q- >i** t/. frrti **» 
>a-L fcham, JVbm. /?ro/7r. viri. 

U-*o>* India. Nouar. 299*. ( , 

[^* mifertur ejl. Chreft. p.88] - . . 

■ ■ ■ — — 1 ii 1 | n » »— — — p— — > nn .■ , m 

Qjjxu^ uilm i.q.Heb. o*n pepercit. Deut.7, 16. Rom. 11, 2r. iCor. 
7, 28. 2Cor. ij, 2. 7f. abfit, vt Ch. Genef. 18, 2f et 44, 7. 17. Jof. 
22, 29. * . 

[* Proprie udom imperatiue eft, jrara, s.g, p. }}*. chreftotpatKiae 
y ./onirp ^ •jdo* parce fen$ae tuae; hinc vero et Syri clicuht, 
*jbi*i ^arrf, i,e. abfit, aut >^ %jxl** parce tibi> i. e. abfit a te, noli 
hoc facere,. quo fenfu pofitum fine Vau fcribunf, Exempla habe 
Matth. 16, 22. *A. *ia*- Acfl. 10, 14. >-4*> \ia** pro jun$ctfx£q Kv^tiy 
Rom.^4.6.ji. 6,a.if. 7,7.*}. 9, 14. ii; 1.2.] , ^, 

lijoxLM propitiator j venia, propitiatio. Rom. },2f. ijoh.4, 10. Propi-* 
tiatorium, Exod.2f, 17. iReg.6, j*. Heb. 9, f. Digitized by Google ^ Q* a&3 1___x__« pat_fm_*tf_v; Jdb _v ro i iCof.^i.. . ; «••>•' 

l_£_o<___ indulgens, rnifericors. N p_a>a___) Id. 
]_*_j__do__ indulgentia, mifericordia. BB. * 

[.* Exemplum habe ex Aflem. Bibl. Or. T. III. P. II. p. 115. vbi 

Barhebraeus, U^ ^ocn" Nnn i__.x. j_.<_u_._xcu_. -*-^ oculis clemeniiae 

refpexit omnei populos.] 
^oi^xca^ Id. OJf. Mar. 164. 179. 

«____*___*•) «_£__w lauit, deterfit, lauancio purgauit, fricuit capat 2Reg.2o,2g. 
) «na,,» "deterfio, lotura. i^-m Id. _F. 

r,aw^)^J flrinxit, coardlauit; ineiilcauit, infarfit, conilipai.it. Palu 

ja*j quod vide. 
)ZqJ1 ftoreae, fportae; it. folia palmarum. 
)-*» carus v amplexu adftridus^incufcatus. , "* 

___,.'_____•<_ ftridiej al. circumtircaj a/. intrinfecus. 1 Pet f , f. 
VJom ligamen, cingulum. 

__ - »»'" f -j ... 

(^_bai/) in w ftrepuit idnual - « >..._.}' •«■ ■' * 

i_ca__-M gradus fcalae. 

Voom verfus libri f paghae > lineae. 

fcflai» ftrepitus, ftridor^ cianior^ , ( r - f: 

Uu-L ftrepitus ianuae. ■. ' • ' 

• • _ _ _ ___ ' ■ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■■■ . r,_- _____________ 

Aa*^-) _-*» vidit, prouidit, refpexit, profpexit, afpexit, intuitus eft. ccz* 
Gen. $,6.*t if, f rt *8* 16. Num/ai, 9 et 23* 9.21. Marc. 10, 27. 
Part.^Jof.if^.io. 11 rf 18» \^\l-f%tfhH& iMj. Ethp,M*>2A 

Nn 2 dealbatus Digitized by Google £&l t£ >* dealbatus eft. *q-j* i.q. CA.^nn albutt, jflbUs faAus Pait.,L6Vvi£ ? >, 

af. Mat. 17, 2. Joh.4, jj. jfpA. dealbauitj candidusfuit,,candic£* 

vit. Lev. 15,24. Marc.9, 3. PaA. ?q*j dealbauit. s . * * 

[* In nialam etiam pafteflhppnitur, yt in aliqua Gregqjii homi- 

. lia ^ai^oZo {pyfnXto \pa>*Z« \1 AlTemano interpcete (111 J8ib1. Or. 

T.I. p. 17^.) nolite itaque difcipulos vejiros defpicere.'] 
))Om forma,»exemplum, exemplar. zTim. 1, 13.* v, Trem. in loc. It. 
vifio, vijfus; agnus, hornus, ammal\ifiniculum. Xarbo extindiisj 
populus arbpr. Jt. alumen, ... k , % 

[* Ephr. T.I. p.48. oi^ona |i(u* ^oou^ ]ooi fuit r illis^ phritatis. 
exemplum.^f^wt ./^w*** ■ ^fcd. _. .__". ' '. J *^~ 

^a** intentio oculonjm, obtutus. , ' 

))Om helluo, gulofus, auidus. Prov.2$,6. IL qui toruo et intorto vultu 
intuetur. . . • , r r . 

bow albus,«candidos. Lev. ij, J8-4 2 - Mftf.283 }• -ft. albedo. Gen. jo, 
jf. 7*. candidus. f. Msrc. 16, f. 2*/. albi, cani/nfi, canities. lfa.47, 
i. Hof.7, 9. Eccl. 30, ay. Candidae veJUs. Joh. 20, 12. Adl.10, jo. 
Colores, albedo. Gen.50, 32. Jf. piper candiduni\F. qnod B B. fcfi- 

bjt ]&»*J*„„ _ 1 1 . . '" 

[* U<**p ^^ hebdomas atbarum* chreftbra* p. 8f- i.e^bebdoisiJs 

pafchalis per quam recens bapttfuur albis. iijduti , ftplisy incedebant. 

Vide du Fresne gloff. fub, Albac* et, Dominica, Svicerique theTaii- 

rum fub AdUTr^dc. 

Eft et ^qaj moneta aliqua argeintea> tefte AiTematio T. II. p>377« 

(in nota 1 ) valens fexagefimam parfiera, fcuti Hijpalenfis , «yuJgo 

Pezza Sivigliqna da otto. 

„ \ UVaij,Gen.40, 16 Syms. pro J»m .pofuit forte panes albos ex fa- 
rina exquifitiflima intelligens, Habet ibidein Saadias ^-I^.J 

fao^ albedo, totum capttt animalis occupans BB. Crifta, iuba ferpentis j 
foramen; fine pun&o fubfcripto' fastinn :' ' >' ' . \ 

* r <* %. Digitized by Google Ijfo»* carbones non excofti. 

|*cqj» dealbatio. 

)2>a*» piper album. - 

]i ■ m vifio, vHbs. 

?4*** locus attus etprofundus SB. 

)£*j*a*»' populus arior. ' 

)&>$qj* albedo; candor. 

]^cklm y. pd^ albugo. /7. Lev. 2U20. 

U*oj*io dealbatus. Air*. Pa/i. A&. 2j, 3. 

jZa^Qj^ dealbatio. 

ii}>* t/. *p* 

]4>* 1^0»-« butyrum cum ladte.. 

T j\*cu» cognomen Eleazari, vithis ex fratribus Maccabaeis, 1 Macc. 
2, y . de quo vide notam illi Joco adiecflam. Solus Syrus veram 
nobis fcriptionem nominis, de quo multum difputarunt, feruauit; 

ex qua transfoffbrem elephanti fignificauit.] 

■ 1 11 ■ { 1 ■ f ' 1 ■ ■ ■ ■ ■ . ■ Zom defcenfus, B B. z A^i. (h**) )fc^*? 1v» podex. U^fr -^ centrum terrae. ^o**? £* profunditas 
inferni. v. it Ju#. f. yfy. ' 

]iw* auribus l paruis praedkus; caudam breuem habens. Scabiofu*. . 

)^iv*f li^chen, impetigo. Uk». £ lfchen, arbor. !£Ko/?. IV, f j*. cft. 
Ar. //-^* ' 1^»^ '■»* lichen equorum. JDio/r. 11, 4f. 5 ; i?. * 

, . ■■ 1 ,iji . ii . ,' ,', 1 ■ • f ■■■ n 1 iii ■ ■ ■ . , 

\Jjofi~** .fycM* pclliurh^ 

,■ • i. ,. ... t: — -trrr ■ l '■ . . — ■. ' ' " ' ' ' 

, vr-,. ., . ,Nn i, .:•-.. :;.** ,i«'«! rt Digitized by Google 286 •!-■/ 

!>-* i.q.Heb. nm vidrt. Gen.44, 28. Cant. 7, 1. Marc. 1, 16. 19. Gon- 
fiderauit, attendit, animaduertit. Heb. $, i. Vifuseft. 2Macc. 14,52. 
rwm a, fpe&auit cum voluptate; mrf«f arma humilitatis , vt Deus 
ya ]im ^ Ji» «s videns te, cum tvSoxuz te cojitemptetur. ^EphK ' 
Hom.d.HumiL * iftA/?. vifus, confpe&us eft, apparuit. Gen. 1, 9. 
Mat. 17, 25* # 24, jo. Vifus, reftitutus eft, vifum recepit. Johf^, 
if. Hinc et **\ou*t\ vifus eft faepe , fplenduit. 

[* Eft et hinc arfir*, inuifere aliquem, proprie, eum yidere. Chrefti 
p.88- lin. 1. his diBtis flexns fuit Barhebraeus y iuitqut ad pafriarcham 
in hofpitium eius y ^ouv*»o inuifitque illum. Notanda notio, quod 
ex ea ratio r^ddi poteft cur )c\**, vt infra Caftellus reddidit, col T 
loquium fit. Vide et quae fub l»P* et Ui*> addemus.] 

fai— *• vifus, afpedlus, fpedrum, vifio, pec. quae fomniantis vigilantisue 
apparet imaginationif vt h*\^ quae vigiianiis iantum ingeritur feri- 
fibus. D.Loft.ex Gr. Syr. Gen. 12, 11. Mat. 14,26. A&.9, 10. Cant. , 
2, 14. , It. attentio, confideratio, p^opofitUm/ihidiurti/perfpicacttas, 
colloquium. Ifa. 28» if. * it. membrum virile. cfAr. ${-±. 

[* JojjM. Syrus 1 Reg. 84-29 .pno Tlv» 1 ? pofuit* opusne fpeSabile L e. 
pulcrum, intelligens? Verba eius lunt, lr*a* l^o^^otM» Tn fe- 
quente verfu 30 fimpliciter \^m j^a^habet. ^ 

J°k$8*2J- Syrus, cuius. hic cum Hebraicis paullo difficilior Gom- 
paratio, habet, egreditur ventus. fuper, tefranh fr*> 'jpp* J0010, «<£. 
que Arabs reddidit, U>^ 1,-fa-* u*£-*-* fitque ptuttia et tonitru. 
Ergone et pluuiam ?op* figqificabat? an aliquid e$rori$ fubeft?] . 
1*v-m vifus, LuQ.4, 19. 2Cor. j, 7. . ' 

V.P* yHens, prophetaj fped^tor. PL Luc.i, 2. aPet. 1,16.* 

[*-4#V-m cft-efif^briof) qui nos honoris cauffii aditr Chreft. 
p. 87- lin - penult. mifit tres de inuifentibus ipfum ad; Mafriamim pe- 
- tens, vt et Mafrianus Ipfum imriferet. ~ LaboYtfbat in vocauulo noa 
"^intelledo ipfe Aflemanus, quo minus eo carere lexicon poteft.] 

Jjovm Digitized by Google ! " 287 

Ljov-jw yifioy fpe<Sac»lam, celebricas* \PL Job 28* 26. A& 2, 1 7. Heb; 

10, 22. 2 Cor. 12, 1. , 

|Zw vifus, confpedlus, * fubjl. Rom. if, 24- Sped^culum, triumphus, 

pompa. Luc. 2$, 48. 2Cor. 2, 14. 

[* Eft et ?Am inuifendi adus. Chrefti p.£7. profeHus,efiin> Orien* 

7 9 90 f f 

tem ^ion • i|? )A »» ,\i y*) ad inuifendos [uos.] % - *j 

}Zo.oi*i vifio, profpedlio. IZqjuIQm Id. 

poiVM furdus, w/ mutus. . . , 

1i m v> afpedus. Gen. 2, 9. 

Ij-M-Jtf Id. Eph. 6, 6. Col. 3, 22. Specula. PL Excd. 383 ?• 
}ft-rt ii v> fpeculum. iCor. ij, 12. 2Cor.j, 18. Jac.1,23. 
|Ll»vmA^>/ [1ovm&o et pu1ovmAU> viubihs. 
\2cluv»I^o opinioj confideratio, matura deliberajio. . 
IZoj-ilovM&o vifibihtas. 

(jovm) \x**u* accin&us, praecin&us. BB. i.q. U>Vm, vel pro eo. (^ssv^) Ethp. *£>p«4 afper fa&us eft. BB, 

l_ac*j* raucus. 

$ *■ * » 
]2ioaov-M raucttas. o>u» abiit, peregre profe&us eft, iter fecit. Mattft.2i, jj. 2f, 14. ^f. 
A<a.2f, 4. 3 Erd.4, 2j. Cinxit, accinxit, praecinxit, Ezech.24,17. 
Johann. 20, 7. Ephef. 6, 14. 1 Pet. 1, 1 }. * Pah..^*s cinxit, prae- 
cinxft. ,2Sam.2o, 8- Pf- 18* 40. JStA/;fl. accindus, prafecin#us { eft. 
Lev. 14, 4. J / / > 

[* Item /fl^o fufpmdit. Philoxeniana pro d^rny^aro Matth.27, 

4. habet>'oi^ *cvm alligauit, i.e. fufpendit fe* 

U)Vm Digitized by Google 288 ■ - 

ta**. cindorium, cingulum, zona, vinculura» Ifiuii, j\ Eph.4, j. Col. 

j, 14. lt. difceflus. 
ya_>w.»* robuftus. v 

%£l*u* viator. Nouar. 40 f. 

jbov» peregrinator, viator; it. falcia infantum» Nouar.20^ 
Udov» profedtio longinqua. 

(*w*) |5vm farina, , a circumuoluendo. - 

faov* malus ar£or. Cant.2, j. Malum /rwffw , pomum. Exod. 37, 21. 
ity. c.lft 31. JJ. J4- '* J7> x 7« 19-^0. Uiji? L malum medicum, 
malum aureum. Scyphus aureus. BB. Al. duae genae. Uc^ L 
malum Pefficunv. LjLjb*] ?jou* mala Aflyria / Armpniaca. ?(oj L 
Hypomelis. U^ ** mala medica, aurantia. l%| Jiovw genae, 
malae. Mi- 3 ** M* Loca fub oculis prominentia. ?--";/& ^ *• 
adulterium, F. jpofiw peponum genus, i.q.Ar. JLJLi -B*. 

\\m\Z fus, porcus. Pf.8o, 14. Pf. IVlatrh. 7, 6 rf & ?o. ji.;a. Marc. f f 
iKi2.1j.16. Luc.8, 32,3; rf if, if.16. tr^ hVm aper. 

^v» Nom.menfis, Heb.w Zif, jpartofi Maii, partcm lunii contiriens. * 

[* Potius Junio noftro, quantum Junaris poteft foJari, refpondens. 

In chronico Edefleno ad annum Graecorum 674 Julianus mortmis 

, dicitur ^U* ^h^, id vero fadtum eft die 26.Junii anm jjgj. 
Nqmen dudum menfi, fiue a Chaldaico *nn rediiU quod hocmeiife 
fol a tropico redit ad aequatorem, fiue a U*u-w apro , eo nempe, 
qui Adonidem occidit, ab Adonide quippe menfis qui fequitur, lutius, 
loioZ nomen habet. Junio ej JuJio apri faeuiores. Forte vtrum- 
que etymon coniungendum : a redeunte fole primo nomen accepe- 

. ritmeufis, fed deindeillud fabuJae de Adonide Syri adcommodarint. 

Quod nofter dicit, efle w Hebr^eorum, raemoriae.eft aut ca- 

lami lapfus: )Y>0 fcribere debuiiTet, Eftherae enim 8*9. pro He- 

braicis Digitized by Google 4 * ; i ~ a89 

' feraiois, flro ,tfvr ^^t&Hv^nna', haea* leguntur Syriaca, l »* f *> 

J*V** fubulcus, paftor porcorurn. 

f£^w* verrucae, tubereuk Wlit ^ *- fi * *&» fodit, effoditalte, excauauit, exhiimauit, eruit. Num.21, ig. 2 

^ Par. 54, f. Ezr.4, i*« Pf-7> *6- ^A. *&£* Id. aSam.20,6. Ethp. 

Pafliv. praeced. 2? 5. x 

• ^ fc m exophtalmias if. afperfio tenuis. .AW.27V 
!■■ jo fr »» fulcus. A , " 

* * * w* 

}2o£La-^-j#- eitoffio. 

tfr*k> acus. Mat. 19, 24. Marc. 10, xf. 

Tftinfrp lA&x» cufpis (^ecilll. t/. t^f-M* errauit, peccauit- Exod. 9,74. Luc. If, 18 rf 17, j. Joft. f , 14. 

^pi. «a&j») peccare fecit, ad peccandum induxit. iReg.ai, f j. 
ll&*# peccator. Luc. f, 8 tt 19,7. Joh.9, 16. PL v. $1. Rom.4, f. f. 

)£a^ai peccatrix. Luc.7, $7. $9. 
fai^ peccatum, fcelus» Jac.4, 17. Pl. Mat. 12, ji. Helr.9, ng. 
)£*£>» Id. Joh. 1,29. A^i>i8- ^s^l^ peccAtum accidentale / ve- 

niale. I^o-io? / ^-^-jdoJ-o *# p. mortale. Ir-s^? i* p. adlualew 

'***.. . . 

V^ula»* *» p. onginale. 

\ajb*$» peccabilis. v ^ 

Vftj^i abortus, abortiuus. 1 Cor. 1 f , $. i/. tJ-£-"* 

_ _ — — . , — . , ^^ 

ftir^Ivn et )£&£&& tunica Phrygionataj ocellata, teflellata., BB. 

, """ ^ ■■■ , 11 I , 

Oa U&£" Digitized by Google 1QO l~ 

feo&M yf r . ^U feruus |£aa$.» ferua, ancilla. 2. i. 4. yfr. 
1 i«fr. m accufatio. Ezr. 4, 6. ft. peccatum, qf.a U^. •J2^>^ rapuit. Jud. 21,21. A&. 19, 29, Sev.lib. Rit. 31. 1*, ;inteuertifc 
praeqertit, praeuenit, hortatus eft, c. 18*27. PaA^ rapujl^ Alat. ii, 
J2. ^&uriuit, P.P. ^Sam. 15,13. Ethpe. et Ethpa. raptus, abreptuis 
eft. Adl.27, ij\ 2 Cor. 1 2, 2. 4. 1 ThefT. 4, 17. 

ji:aJuM raptor, rapax. Genef.49,27. iCor. f, 11. PL v. 10. c. 6* 10. 
Luc. 18» ii- /'• celeritas, praeda, rapina, direptio, BB. 

I^q&m vis, violentia, iniuria, rapina, direptio. Mat 23, 2j\ Luc. II, 
?q. Phil. 2, 6. Heb. 10, 54. 

I ^„^,m Id. raptus y«*/?. hint i Id. 

■ . .1,1 ■ — — — »^ 

t r • ? t 

I^m carminauit. Pah &** v™e Part. i fr +* v> valde, vehementer cona- 
tus eft, /7^r. in ftercore egerendo. Ethp. ^om^? baculo fuo niti fiy. 
dus, addu&us t/f/ coa&us eft. 2?B. * 

?*-£-** carminator. 

}i-^>* carminatio. 

Prg-» rf P4^ gibbofus. 

}4£*» gibbus, gibbofitas cameti* 

|Zo*o$o* carminatio. 

U*q&m Id. rf carminatrix. 

fto. t^ periftomatarius. 

% f * 

f^q fr ,.m arcus. ■•"•_•«• 

?i £o m virga, baculus, fuftis, fceptrum. Gen. 32, 10 ^47,^1^ Exod. 

4., 1.4. Heb. 11, 21. PL Mat. 26, 47. ff. Marc. 14,45.48. 
Ut^om Id. /f. gibbofitas. 
^a^>i fuperbi. Luc.i, 5*1. G F. Digitized by Google - * 291 

vnruit. Etbpa.vrutus eft. 

I^om vrtio, vndio, coniun&io. L(um Tcl. 

* * * * 

f lo^^o Id. tf laeuitas* aequabilitas. 2f# # 

|i<^&* Id. Off.Mar.164. i.q.Heb. mn vjxit, jreuixit, reualuitj et faluus* feruatus eft. 
Joh.4, fi.fj^ ^itf-; l^ AA.1U14 rf 16, ji. rf jL)2 Gen ao, 7. 
Rom. 10,9. Aph. c»-*>| viuificauit, conferuauit, feruauit in vita> 
ad vitam refufcitauit. Genef. ;'i, if. Jofs, 1$. /V*. Pf\*-] ^ 
txod. 1, 16. rf ^*io v. 17. yfe et Fut. LJ)i rf |Ji 1 Cor. 7, 16. I 

Tim.4, 16. Ethpah. «-^Ul viuificatus eft. 

- vtr x .. , 

, Um viuus, viuens. Joh.4, yo rf $, 77.' iV. Luc *o, a8. Acior. 
10,42. It. crudus, noncodus. i$ara.2,ir. h. vinum, raerum, 
• Ef.aj,"f.* .1.-:. 

[* Verba Pf.2j, f. fui\t, W* >-l W<> t^a>oo poculum meum in* 
ebriat vt vinum, vel, iwm«w ro£fii/. Redie ibi merum vertitur, 
au&oritate, non Gabrielis Sionitae, quae his in rebus exigua fufpe- 

Aaque.videbatur Dathio, fed Arabis Antioclifeni, o^ reddentis* 

quod et cotofam rubrwn* et inde, merum fignificat. Prinia verbi *n 
vi$ in rubore, vnde et vino n.Qmen. Chreftora. p. 76. Dionyfius 
de haereticis, vinum euchariftiae facrae miJcentibus, quisque fibi 
adfufa aqua cali&a impie temperabat U* \-&8 |mn\ calicem fanguu 
nis rubentis. Non ergo iam opus corredione S. R. Dathii, qui cura 
veri yideretur diffimile, £*# tnerum fignificajre , fufpedusque. Ga- 
briel Sionita U>* vxta edidit.] 

[laau %*** viuens anima* idem Hngua ecclefiaftica, quod nobis, 
beatus, e.g. tmo' up o fr m . , i f ( , 1 «~a £ o | a <v„i **_* foflte/ i^ 
perator Anaflafms+~\ , Digitized by Google 29$ ** 

)£*Z viua, viuens foem. Gen. i, 20. Jlon*. wi;»A obftetrix, nutruc? 
puerpera. Gen. 3^17* MExod. 1, 15. 17. 1^19-20.2,1. ifc \wifc 
catio, refufcitario, refurreftio mortuorum. iCor.if, 12. 

Jjum rf l^» vita. Mat. 19, 16. Rom. ij>ii. 

]AaIm remanentia» refidua.. ( 

lia^I beftia, fera, animal. Gen. i,af . Heb. 12, 20. Cdnjlt. t+» et 2o^I 

Gen.40, 17. Pf 68, ji. Pl AAio, 12 rtti,6. dicitur de brutis* 

volatilibus* reptilibus et pifcibus. BB. _ , . 

JjJJZcliai fera rapto viuens. iVbttar.237.. wife.lu. 
1 ■ jZq - - vttahs. , . 

]a>* Eva. Gen.4, 1. , . ^ ..';,. 

^f euge, vox exfuttantis et infuttantis , quaft viuifica nos. Ifa.44, 16. 

Ezech. 2f, J rt 26,2 et ^6, 2. 
j y /..v^ feruator, conferuator, viuificator, viuificans. Ifa.2jY6. i Tim. 

1, 1 et 4, io. Tit. 1, 3.4* £ )£****& iCor. if^4f. 

•0. w 9 « 9 r 

Ji*mUp f. I^xIamJ^ Id. 

^ZniiM^o viuificatio. , V Z i.q. Ch.h*p m roborauit, confortmiit, confirmauit. Luc. 22* 45. *A<3. 
if, 32. Ethpa.^^A corroboratus , validus fedlus efi, fortiter egit, 
inualuit, vires fumfit. Gen«48> 2. Deut. 3,1, 6.7. Ad.19, 16 et 23, 
11. Roborauit fe, militauit, praeliatus eft, pugnauif, Ifo.29, 8 et 3!, 4. 

.) )'* .! \5uum vis, virtus, potentia, facultas. Marc. 13,26. Adtor. 4, 33. 
Miliria, exercitus.E2ech.j85 i$% Pl- Ad.8, 13 rf 13, 11. i Maccab. 

[* j^/, hac conftrudione, Jfl>oioj} ]k* >-1 fttundum vvm* men- 
tem et praeceptum, /*gix; AiTem. Tom.I t p. 372. nifi forte 1l 1 »' 
pun&andum.] Digitized by Google * J* UiZoaxi P«jI fccultas vhaJisv Jl*aIs Irfocultas naturalis. 1ii»°u I* 
facultas animalis. l^r 1 ** facultas vegetatiua.. -- ^- 

|L** virtus, vis, violentia, adadioT*/. imbecillita$. * 

[* Vbinam ? quo au&ore aut exempJo? p^io infirmus > qupd 
huc refert Sbhaafius, putatque infirmicatem a ^obore per /ujtiphrafin 
didam, quaere infira fub litera *>/} : ^ 

j /o\ ■ m exercitus, virtus, poteftates. PL Luc. 2, ij. ^#.7,42. 

^l^jkx». )j^am potens, potentiflimus , vaKdus, fortis, vehemens to- 
buftus, ftrenuus. Jof.4, 24. sSam. 6, lg. Ifa. 51,4. Marc. 1,7. PL 
Rom. if, 1. Heb. n, 54. £ |fcjA^*»' c. f, 7. * 

[* Aliquando et ponitur pro Hebraico mNi^, forte exetcitur ha- 
. 'ientem denotans. Pf. 46, %.n. 5*9. 6* 
liQjA^iM potentia. 
A^jaX*** potenter, ftrenue. Sap. io, j\ ^*-* cognationem,. w/ aifimtatem contraxit. Ethpah. confanguineus 

fadtus eft, affinis fuit. 
K»»»Y> cognatus, confanguineus. 
)ln ituVi cqgnatio* confanguinitas. 
|Ajox» adeps mueteratus. 

» m cinxit, praecinxit, fuccinxit. Adt. 27, 17. ^**^^^^^ *u*c*<*~«£. M,*> 
l^ua linteum, findon, fafcia, rem cingens* Mat. 27,70. Luc.a^, fj, 

jll^Ito cin&us, accindus. 

(***») |4*a» exercitusj & iioTWttj locl 

]2y^ fubctneritius panis. 

~— 1 .■■ ■ ■ < f ■■ ■— ^^^ 111 1 11 ■ 1 ■ 1 11 1 1 ■ 1 — — ^— ^»»^— *■«— »—i^^— . , Digitized by Google 294 O J» 9 * * 

i&m palatum, gtittur, pars imerior inandibuUe mferioris; 
I2a**et ^a>* fcarificatio. 

>oa>* rciuit, cognouit, fapiens fuit. Joh. zt[ 17. Cognouit carnaliter. 
Gen. 4, i. Mat. i, 2f. Pah. Id. zTim. j, if. * Ethpah. prudentiiu 
fiipientia, arte vfus eft: Exod. i, 10. Eccl. 12, 6. 

[* Cognouit fenfu etiam tion venereo ponitur, pro, familiaris. 
fuitj vt Pf-ff^ 19. vbi ,^ mp, proximos et coniun&iflimos intellU 
gens, Syrus vertit, *^2^ k »\vu»>. qui norunt me: (fi modo *era et 
editionum le&io , ita enim proprie Hebraicum vocabulum ex Syro 
reddidit Arabs Antiochenus, Vji ^ ^ v t \\ vt in ipfo Syro p ^a^»jO 
reperiife videatur.j 

>Q*aw^ Uoaa*» fapiens, prudeiis. ** Mat.7, 24. Adi.i?,7. jP/.c.i7,a8« 
Rom 1, 14. 

[* Magus* incantator* vt D\*n apud Chaldaeos. Pf. f8s 6.] 

jWn»n»» fapientia, fcientia. .. - 

)lxin2. fcoo>I Id. Eph. 1, 8 tt j, 10. Jac. 1, f . * 

[* Notanda et conftruftio elliptica in elogiis eruditorum, oiteoiuuf 
euius eruditio fc. nota-eft, vel celebratur, i. e. erudilifftmusl In chro- 
nico Edefleno de Ephraemo Syro ponitur p. ff chreftom.J 

lls:»o,n m notitia /. concubitus coniugalis. 

A*Uq*£m fapienter, prudentef. Ifa. 29, 16. Marc. 12, $4. 

l&coaj» i o fapiensi i/. cognatus, c«i iiir* hercditario debetur fufcstatio 

feminis. Ruth. 3, 2. 
Uaaou aftutia. 

\s£-a» £Pah.) lauit, abluit, terfit, purificauit. Lev.n, 2f .2840. Num.g, 7 
rf 19» 7-8* rf ^ >j > ^m dimouit huc et illuc, inclinauit, vacillauir, 
nutare fecit. JEthpa. ^»»\»j2] inclinatus, dimotus eft huc et illuc. 

Jjph. Digitized by Google ,^>» »95 jfpk. Mm| polliiic,' vi^lauit, prafariattir fabbathum. Neh. ij, 17.18- 

Ifa. f6, z. Jdat. 12, f . , Ju licere fecit. jF, - 
1» ^ »» diflblutio; #. fciflura, rim*, crypta. PL iSam. ij, 6 rf 14,1*. 

Ifa. 7, 1 9. :...'. 

IVNm nuptiae, conuiuium. Jud.9, 27. Mat.if, 10. Offi Mar. i8j. 
?£^q^m Jr. nSxnrro. BB. 

V*\±> diifolutus, cauus, xotXoc. Exod. 27, 8 t% } 8, 7» /*• fciflura. 
?2o \iYm diffolutio. 

1L* puluis, puluifculus, aren^ Gen.9,9. Cant.j,6^ Ifa. ;, 24*6 ^24. 
rf 29, f. Marc. 6, 11. StQla, veftis &J>tiH* et tenuis. Ezech. 16, 10. 
«Sjyr. fi .* sc» Um tunica oculi alba. 

Um t/i<fc U"» 

V. \ » /V. ^m vagina. iSam.17, p. iPar.21, 27. Jer.47,6. Joh. 

18, 11. lU enfis re&e amputans. . . 

]h \ »» finus. 

?rsn m deterfio, expolitio, Iotura. 
?!»■ \ m iens, tis. 

tf»\nM rt ?fn\u\nY» diffolutio, paralyfis, commotio, concuflio. 
?H m fas. (U») ?LI acetum. >Ium. 6> j. Mat. 27, 74.48- Jbh. 19, 29. jo. tn\i» munxit, emunxit, lac fuxit. . 

? n \ m lac. Gen.18, 8 ^ 49> **• iCor. $, 2. Jfc, iperma. 

? n \ m diaphmgma. 

?A^oAs>?ln.\M argentum viuum. ?£a*^? ** Gummis Aratyca. poa»oaj.M 

balfamum. ?&£.:^d? j» fcobs. ponl^ X» opium. ^ ?*|i*> *♦ Saga- 

penum. Digitized by Google 296 ^* 

pemim. Dhfi.UL *f- U*-a ~ difficulter muldUm t t£bA^>? 1> 
Tithymallus. VflN^N? * mel puriffimum- Ui^do *» lafer. 

j«4v.t adeps, veJame», omentum 5 membrana mali punici. Jud. j,w# 

liSyvSM galbanum, ftyrax. Exod» ;o, $4. 

joiN*» emundlus. - ^ 

U^om rf p/vso m fpina. 

[«,n\>* AUppoy vrbs nunc Syriae ffrimaria. Vide Affem. djlT. 

de mqitophyfitis tomb II. bibl Or. ^raemiflam, fub* Aleppus, Hm^ 

4-^IiioI AUppinus, et 1>^jSJm Aa» iSyr/a rirrtf Aleppam. Chron. 

' EdeflT. ad a. 84?« chreftom. p.71.3 l 

\ m ■ — — — — — — — ■ 

^jj fuffodit, effodit, ferpfit. Deut J2, 24. Ifa. $4, if. Pah. ingreflus 
eft, infinuauitfe^irrepfit. 2Tim.^, 6. fithpa. attre&atus, palpatus, 
inftnuatus eft. Aphl introduxit. * : 

[* Etymologicam fetriem fignificationem verbi, deriuatorumqu« 
ltominum, qualis mihi opinabilis videtur, fi cupias, vide fupplem. 
ad lex. Hebr. p.7f7. Nempe efi^ 1) fofit, inde 2) ferpfit, repfit* 
irrepfit j) transfertur ad morbos erodentes, maxime gangraenam, 
atcjue 4) apud Chaldaeps ad rubiginetn.'] . ,\. \- 

] z ^ »i introitus, infinuatio. 
1&**^ gangraena, eance& mor£»J ro*fc»j ferptnsque in corport. 2 Tim. 

i.iy.BB.fcribitetSyr. ^^. 
^Zq^m^s ingreflus, inuafio, irreptio. 
l^axi talpa.* Lev.ij, 29.30. Prov. 24, $1. 

[* Ta/^ fufpedlae. Primo qui adfertur loco, Lev. 11,29. ^ ^ 
plaue non legimus. Hebraicum quidem in illo verfu nomen "\hn 
habemus, quod talpam interpretari foleo, alii aliter, at in Syriaca 
verfione eius loco non l^o» legitur* fed tf*oao , quod quaere 

fuo Digitized by Google ^^ 297 

fuo loco,., #anif«ftfc ejrgQ^ yerfus. etTor$ r s]&&i Eiu^etatca. 

- iMtis- Wu ja->Aa-" l«gim«»,- fe4 kctrtM-notMn, pre Hepraico 

- n«o, ab itrependo foctaue didae. Provi^yjf. pro Hebraico o-^n 

: nemo taipas interpretari teptauit,. pofitum eft, manifefto librarii vel 
1 «titoris rfitioi^ Jl^fcitibendum erat, ve et Chaidaeus, in p ro . 
verbiis SyrO fere ideui ; exl eoque fttfus, habet >S-)in. 

Ergo: kteftaiJgemif<>fa9j%ibioi_ taipi» fignitfcatlo ex folis trans- 
lata lexicis Hebraicis , vbi ne ia Syriacis quidem nomen ]^om . 
nifi errore librariorum, legimus.] » "' 

-r^* HoMj ptopbetiffa». u Regijjz* 14^ 
<t . vu »»' dwcatus. "• ■••■ i :• 

•^v»*^dulcis fa&jus eft. Exod, jf, ar. Pafc*+^ edulcauit,* Ethp. 

•" t; [* OrnMt. Alf. B:Ori T.I. pir^. U oj^ Vv*>? f«w onwfc 
(dbchicfla) >ra«* atoro.] ' ,-'••*■ - • -..,. » 

P»>. t»\** diilcis, fuauis, iucundus. Eccl. 11, 7. Pl. VZ^, u c yi Tf 
12. P£ ifo v 4*. f.;)A*^j» iucunda. 

)£^m cichorei gernus, yfr. L^^L^JLfc .#& 

j Zai\» r dufcedo. Caat 81 2, Off.Mar.46z. 

t 1 ■ > m *venem genus. » • 

), i No m dulcedo. 

?iNov habiutor cffuprnarum» 

|iSmV> jfuauis. Ruth j, 7. . ; - ,.;' 

U2^rO foeniculuril. } " 1 ->' •* l . '. ! \sjyy\*>/ ]lsu^* conchylia. -L— Pp ) /O m \ q*» Digitized by Google 398 ^- 

12o\»Nclm et )te~±uil£> demidirtto; Ifctoliatib; Bti. v.VL*' ;»; 

«^Lm mifcuit, coniunxit* copulauitr. Ifa. ?, 8- Luc. i$, ii.JMarc.ij*, 
aj, -Pa/r. commifcuit, pamcipem feeit: Ethpa. commiftu$ r T partiBeps 
fodus eft, commerqiuni» femiiiaritatem hatuit aReg.,i8i *$* i£on 
f,9.n. 2ThefT.j, J4. Heb; 3, 14. Off flfyr. y^. . > ; : . 

U^» mixtura, mixtum, raifcellanea, Ley.i^i}, VeuhAh}. t&mSyr. 
nitito tunica gpffypio fuiFardfct, // : .! .M. r 

l^^J^ Zea. .; ; : 

I^o^m plebs promifcua. Num, 11, 4.; Gyliortii$, riccrtqi ve^niwv &*• 
rabaeusj multitudo animalculorum immundorum, c mtifcarum can& 
narum copia, infc&orum mixtura. * Pf. 78» 45" rf .105^31. 

[* Coniedlurae hae funt, altera alteri contradicemes/ vtriiilti 
fidfcs. 'Nec"eqiiidem certjora ac veriora expedierim, fecf db7~quae 
habeo. Arabs Amiothefitts vtrobicjue ^S^ verttt, ad : literat^ 
effufiones, incertum, vtrum imbres, an aliquod infedti gemis-kitel- 
lisens. Slmilljmum npftro vocatjulums fiOTificatjpne^vt vidcitur idem, 
1 ^o,\m, in vita Ephraemi (AiT. B. Or. T.L p. Ji) ,vt f infe<3i 110- 
men occurrit , ab Aflemamo, cinyphes, conuerfunv Abulph^fagips, 
Aflemano in nota 2 ad pagitiam praecedentem citatus, in hiftoria 

dynaftiarum eius loco habet, - ?v *.i» quae Golio (unt, mufcae exifes> 

culicum inflar facies oculc/rquc ouiurii ei afinorum infidentes. Mihi 4 quid 
verifimile videatur, fi quapras putem pfalrttorurti 'interpretfem Symm, 
ab interprete pentateuchi diuerfum, Hehraicum ^yys^ vt raujti Te- 
cerunt alii, ad :n» mifcuit relatum, de colluuie infedlorum intel- 
lexifle, et ad etymon U£^o*># mixturam, vertifle: Arabem inter- 
pretem, gui, quid eflet, non aflequeretur, f de 'tffibfo imbre ' cogitaflV, 
illum autem anonymum, qui vitam Ephi>ieflii,!fyri fcjripfitl ^yoca- 
bulo U ^" eundem tribuifle fignificatum, quprn, ^jv ex iuterprec 
tibus , iiue Gx^ms^ilue-Sjtriack. ioJiiftoiaa plagarum Aegypti ha- 
bebat. Seclufa ergo fit haec Syriaca interpretatio a VQti vocisque 
iure, vbi de Hebraicp zy)9 anquiriturj. . ... . ...... Digitized by Google ^*n\rw recuperata valetudo. Chreft. p. 8?J 

)/L^a\^ mifcellanea. 

1 & \o m perraiftio* ^ . . 

Ix^clm Id. rf commixrioj.conjiqii^uie, c^njnercium, ftmiliaritas, awi- 
^ ventt tttftt-hm$ld. wp?^n fftxom vttk :2Coiv6*, 14« Conuementia, har- 
^monia inter res inferiores atque fuperiores. Kirch.Oed.il> 417. jf 7. 

l£wW*> ff |i . ft\ , MS? mif^ns. ..;-,"... 

» Ethpetii >£±**l\ fanatustf fanitathreftitufcus eft, conualuit. Ha. j8> 

" sV.^Job^Vfi tf"?, 4/£. w 2RegV8,8 v Xi\*n\\>uj fottinteuit j it. 

pollutus eft in fomnio, effucfit Teroen genitale j>er quietem. Aph. 

fanauit, fanitati reftituit, ^ianunV, incolUmem reddidit. Joh/7, 23. 

>Adt*ig, &'.V £*Atajp/u'«fanatmc^ : f ' u "* < - • ^. ' 

frn i V n^ Xi i. V^ fatiu^, faluitsv intjoliwfe$<waJens^validii&; integer. 

(Hinc Lat. columjs, incolunjis.) Joh. j;, 11. Adt. 4» ,10. >d*Xw. ^jqoi 
vale. c. ij, 50. Plur. ^j^u^m 1 f \ii\ m Marc. 2, 17. £ ? >qi\m j 
P^o^ai c. j", $4. P/. j£ta V ,\>j iTim. 6, j. aTim. j, ij % 
^qvqJ^ fauitas. Sap. 7, 10. Adtj,i6. "' '' - . 

Iv^* fomnium. Mat. 1,20 et 2, 12. jP/. Adt.2, 17. \ 

risn >m £» effiuxus nodiurnus feminis. jSB. l ** 

VfiflNv t ciP^i opobalfamutp^vijtellus.* Heb^ M3S^n ,J[o)| 6,.t M i JIUJ l 

/"'- [* /^/£d5S fignificatio ex lexicis Hebraicis fifmta» et. atf Syriacum 
vocabulum translata. Arabs Syriacum vertit, L*-*.o portulacam, 
abfurde, fi ita fcripfit, verum puto male editum efle pro Uu*^"i«^ 
fania; fic Syriacum ?£ ni\m idem fignificaiieritr , quod Hebraicum 
mihi fignificare hoc ioca videtuf , infaniaih. Vid£, nec enimrepetf 

. --—•■'' Pp a velint Digitized by Google 300 ^* 

velinfc lptftorfs, qna? de Hebraico ftVaVn . . Jcripfi \ in fuppJertientis 
lex. Hebr. num.7j9.] v 

\t \t\ u papilla. 

Uia^OM incolumitas, fanitas. 

I^^oXqai ftellioj auis quaedam (inquit F) dorfum habens' nigriVe^ 
jmrpureis penms diftin&am. Lev. iu jo. . ' ' ' **" 

l,,ny-.><-i> tapetum. ** 

Im^^^M ariftae, folia arundiriacea, flabellas it praecox, niaturusr 

*si^L*» mutauit* akernawt^ Gert. ji, y.> KoiSi. 2, 2j.lf.2d. /k l rfcik 

rapil/um. Ethpa. riutatus* alternatus eft. -.i&tg.rf, ij*. Bf. 49, j6. 

Gr. Syr. A<3. 2, 20. i/pA. regerrninauit, jrepullulauit, pullulaye fecitk 

Jfa 40, ji. F fio/Irp w Pael' habent*'- 
c^^a» i. ^. Qia/rf. 1*?n prq. U>a* £ pronomen. 
1^\m gentilis, ethnicus; profanus^impius. Job 15, i& Pl. Ifa.;o«4. 

/Mnconftansj caluainia, frjttw; peruerfius; et iuncus, it. iniuftitia* 

tyrannis. . T ; / ^ 

H\m germen, furculu?. Eccl. 40/'! f. It nodus laxior. 

P • *• ^ . .■ 

nXn culter, rf amputatio. . 

h\» mutatio, vanetas. s 

H\m gentilis, ethnicus. , 

l<fln«vS»» tnutatioj nialitia* fraus, impietas. Ifa. $2, 6. Culter, noua- 

cula, ferra. 
fo^\ V M mutatio; contumaciaj vicarhis/ E&I.44, 18. it. thecttdxTuh- 

cis compofita, in qua lac in cafeum denfatum portari fol^t. Yltsg. 

17. MafPttut, "V : ! : * ■ "' v / J 

, ^siaXjj grauida. 

frn\o m variatio, mutatio. 

q^Nam pj-anobis,, 5*/ Np-7in i. f a^l^m^ ,ii i; v 

\ . JskiLmZ Digitized by Google 


'?' ' : K; r<»fI3 3*2M» ^diripmt, furnpuit ^ ^tpilauit, jfpoiiamt. ' .AiA. Id. Exbdi 1*2/ j 6. 

$^ . h, - , /; 

^i\^; Accimffais ad opus, prudens, cautus> tfc vterculus. Jud/4* 19* 

V°A ' V M aggreffio operis* alacritas adopus; direptio, proteruiau 

Job 12, 21. . 

^^^jw^accirifle, atacriter. Off.Jlfar. 2^2. ' / _"_. ' ^ 

]..\n*# direptio, exipoliatio, rapixuu *'•:'< 
? / v mu^) latro. 
fjoL^Z fpoljum, e^uyia^u il... * <i t-j^ \* m to latro. x "• *••»-'■-, . r 


InSn fqr;una, ircpiperitps* for$, portio. ,, * ■ * , 
]Zaa^X^ ordfriatio, decretum. 

{jL^yM 1 debilis, conteratus, viKs/ Jac. 2,' 2a /*/. Exod. j2, i&. * ' 
■ p~frotfanes : Verbo 'Sjhrfacoi J e!x! J cortiec^ura dat$e, dudla ab He- 
braico ^Sn vt illud intfetyrebiri ebnifoeueraftt. Dthitttyy nyspiam 

- figriificat* id toturti ex^Rabbihoriifri ^bftimjentartis tr&latiliumv Jac. 

- 2>2fci VtiHHm* <inamnt> 4nkhdatem fignificaW yHetbr, pifittim ptt>-Gr. 
zwo$> et al> Arabe Erpeniano retfditurii "$JLj 9 cuiu$ drneit notio- 

- nis in lit%ui& fojroriis veftigium rion imieni- Ctmtethti > iAHs , no^ 
tforiem Y Bar AH * ^raeiuit; - poft a]{t}ua, jqb&e J ;nrale defcrfpta ^prito, 

-' J>oriens, • J^* •| f J^Xi^J^/ ; - , Slc tt' &iff,li;' , ii: pro fteferaiio nt33 

•• * ponittm Hfrte 'fct fafdhriri , vf ^^ 4 ttte^es V** ^ef.f 4;' i'i: Vx 

fuae Kngiiae vfu contemtarem (y^^)~1ffietyretAteXur. Siffpicor, 

feauc notfoh^ni : pef iiietaitheflh ' afctepifle , ^Sdf^rh^ile efle Arabicis 

aL v&w habuit, defpexit. * '" ' 

Pp j Habet Digitized by Google 1Q& *M< ±» 

Hatet e* Bar All t*Jo*? r U%» * ^ii^J ;quid fifc n«r* antelligo^ vir 
enim putera, Syrorum nomen V*Xm efle, inque 1 rel^iidmtejiftiea 
ArabicaV in qua tamen a defcribente literae quaedam jegi non pDt- 
erant," erl-*-^ *V 5-*^ £*^' • •*'• J1 — ~ #uo fucatur ocuUtn 
Aliquid veri fubefle puto," attddremlexici d£ frifoocblori loqui, 
quo oculos inficiunt, refcribendumque t^l*' Arrfbrbus certe uJG^t 
coJorem exiubra et nigro mixtum defignat ; Baralii audUriUte 
pono, ipfe non legi.] _ ■ • 

m^M ^ecillum oculis Iniingendis. 

e % 9 •• • i — • ~ i * > t 

]Zqa^m abiedio, contemtilitas. . j£«\»» aurificia. ■ v 

i ■ i ■ ■ — — ^y 

£u^a» affociauit, adiunxit fe comitem.: -^ . 

]£\!x» i;. Viw. f£ \ . * » puteus. . 1 1 . . . 

>om i.q. Heb. caluit* incaluit, calefadtus eft. (?ei?. tfc. i/ Mac. 1*5, 6. 

~$copis mundauitrverritTa i^^TTucVii, if et if, 8-7*. elanguit, 

eneruauit. ^P^- calefecit- tft.^/iy- 1 #%• J^oiLjf calefadlus jeft. 

V v> v> m calidus, febricitans. ' J f '* * ' 

■-.-..-.,- -- -^ ~. -~ -- ♦— .. . .. 

1 V > i ^q * » rf I ^n * \o , i i y. Jof.|9, 12. Scppi^ m^ndatus)? iU nygmfc 

riumentorym cjbus fcurrago, frument^^pe^ gra- 

, , *&en fe<tu'm.' Job £, ,$;,*>#. 24,6. ^,10*24^ 'j , '.^ ^ c r 

. » [* Hoc quidem tycp .(Job 6, ? ) Arajbs,^ ^rfox rifititafr vejjtit, 

;q#'ae funt^ars. farr^inis r , Enoto^qupd ii^e tftli au£tore>d$,figni* 

ficjatioiijs? tayiraginis duj^itj^ri .ppffil;. Jff ; ■, . « ' 

Notat et aquam jcalitjam (Arab. f *+-*), i>vt? chr^ft. p.76.ivbi vi- 

( , num pqe^e facrae/aqua cajidf tgmper^r,,, nerppe vt? qi^ampluri- 

IV mum p f er totnm diem : bibi floffij: .% ehim temperatun^viu^m» .ma- 

X V v xime rubrjunu . gratum bibenti^i&,/ Gfin^ rcfti^g^t^ nec inehf iat 

, ( Job 24, 6 l Syrjacum fco*^ Arabs y^cti^.UL^»^ ^ mm caUdtm, 

inepte q^uidep illi loco, fed tam^. %nificatiojiem, : vft notamet ^ul- 

gaum ffrmans.] ''•».»-. t , •"'..-! ' Digitized by Google *e ■•* 303 ?Zo vi ii vi m pirrgaftb} cta^ fuprd M c Mor. ' l /;* 

fe ^n ,■ vi m thermge. - 

A^Uo^om ardehter, feruetoterr OfiMtr.Sto 

fca* puigamfentuth , ; peripfefna. "V - ^ * 

fcxu* aeftus, calor. Gen. 8> 22. Mat.20, tei "Jafc. 1; 11. Gr.xav/u&. 

)£s±cq*s verriculuij) , fcopae. 

Vrf^ooM calor, rt inflammatio oculorum. vid. et &om. 

f vi Ti-v» focuhis, qwr caltfatiunt cibes. 

) vi m incaluitj aruit, marcuit prae calore y periit, arefaduseft. Marc. 
4» 6. Jaa.1,11. It. mundauit fcopis, verrit yt >x~m. JPaA. «■ ■ ^q »* 
calefecit, exc^ndefcere, furere fecit. «^pA. Id. 

| ■ Y> *« marcjdus. 

# •'••■• „ . . 

fo 1 .si tif» perufcacia. ' • .... ■ - < ' ; 

Hv)o.m vide yVu#, 

fcoM^ >*** focer. Genef!$8> i?-2f. Joh. 18, 13. P/. JotL^m. 
i£tfL» {bctus. Rutha, 19. Mat-8> 14* Luc. 12,45. "* ' 

.■■■ '■ 1 ! t ' I ; - 1 ■ j 1 ■ 

W • , 

l,.ft vi m apoftema immaturum. 

Ii&vim et ]x&*>om propugnaculum ; fc Nabataeus. fecundum BB.Ar. 

I^om Nom. virj. JVbt/. 407. ^tt^ra ntenfam. * 

tivriM rt Hvxim lignum, fafcia. BB. Pt: jt^clm arbores infru&upfae. 

r 

^ Vi m collegit* congregauit, coSgit, comportauit, recepit, excepitho- 

fpitio, coaceruauit. Gen.6, 21. i,Par.2j, 28- Pf.27, iq* Mat.6,26. 

Luc. Digitized by Google 304 *>» 

Luc.12, 17. Conclufft, cpittinuit, cprtttaxit,,<»hihuit *-. 1^,77» ** 
£M/>«. ^f. Gen.if, 14. Jer.47, 6. ' . ,\ . . -,v 

[* Ab omni tatere hoflem' prejftt. 1 Macc. 7,464 • •;• 

tLL* comportatio, coaceruatio, fercina, colleAio. Exod.a£',if «£f4,ai.* 
[# tfuL 6*0 /o«tf «H afyairf adfenurtur , e. _g> vbi.^exnma^^et 

condunturr>E^eph.a8» : i3'l - . . -.„; ..■.._■- -, f t { 

ij . v» ~ P.P. rSPeat. 

^' S.vo .. cortina, tapetum, aulaeum. Jud.4, 18- 2Reg. 8, if. 
^iab^iojw coaceruatio, congregatio. ^ "^ A^ >fyA. «jaiowf arripuit. Baruch^ai. 

ijoj lasa*» lilium fylueftre. , . . 

:^ v^ T .. pertulit, fuftijiuit, paflus eft, continuit fe, detinuit, cc a. 
Gen XX ?i- Exod^Vrf 9, i. Ifa^i*. Perftitit , perfeuerauit, 
perdurauit. Jer.Sif- iTim.4,16. Confidit firmiter, ira.64,7. Con- 
firmauit, iSam.25, 16. Ezech.ij, 22. Generofum praepuit. Qen, 

-2T, -r8- '■• ~ 

P^q^>om patientia. 

^oxlm^I^ ) perfeuerantia, tempcranria. zPet. 1,6. 

v \\ ' ^v^ m &s tolerabilis. . j_ > .. ■ , 

►4o*i i.> Cft. »isri. fermentatus fuit. Exod. 12, 59. Hof.7, 4. Ethpa. 
K&a»A Id. /fyA. fermentauit. 1 Cor. f , 6. Gal. f , 9. 

fc^* fermentum* ir. grana mali granati. B B. ' . 

]^axZ ferment%tum. Exod. 12, 1y.19.20- 

^los -^" fermentatio. 

yf. [ cvT ^ V. OxaHs. ' ■"'-■•'' " • • ' 

^ acidus fadus eft. Ethpa. verecundatns eft, erubuitj reueritus fu# 

aReg, j, 14. , ' 

- ^oia*» Digitized by Google ijQ-so™ *. acris. 
\ ^ ■»» Ciceres. 

?A_____*, Rhaoarbarum. 
* • » 

H^«* pudor, verecundia, reuerentia. i Tim.._, 9- Heb. 12, ag. 
Uj2y__L»* modeftus, verecundus. 

«»«T 

|_-}^q-_m verecundia. 

Jc-%o~ narciflus, liJium. Ifa. jf, 1. H. r&ari. #. f»^, her- 
modaaylus, j?2?. Veneni genus, JF*. ' 

fc-a** ^ iid*. Vinum; differtaV^ #<£ fc->_Q Ua> __>, ct pritn. -V) 

► ^t J as,w tonficitur. Gen. 9^1. Marc. if , aj. Joh. _, j. 9. 
U=>> JjiOM i«/ }a.Vqo> * vinum mulfum. |1m _; merum. $0 ^' 

rofatum. }liA^l_> ~ muftum. J_j_c__» _» gummofum. 
fe---_* afinus. Gen.z_, ?. Matth. 18, 6 et _i, *. 7.7. 

l i i V1 " H. jPZ, Gen.^yai. hae voce vtuntur Syri vltra denarium tm- 

merum; priori vsque ad denarium tantum. * 

[* Aliud vtriusque nominis difcrimen Ephraemus, feu Forte alius, 

notat ad Genef. j6, 24. alteram volens folos afinos fignificare, 
^ ]fi___w afinis et equis tommune ejfe. Ephr. T.I. p. 184] 
U^£___a__M - propugnaculum. 
l^oioMy Utefijm granum perForaturaj globujus. Ezech. \6> ij/ /Var. 

J^x___-w gemmae, i.q. nn. JVbfMr. Job.28> 17. Dan. 11, j8- Bafes. 

Cant.f v if. £ Ugoo» fpondyli verjebra, verticijji : Aox ai fpino 

dorfi dicit ig, Ephraem. Vp-^ ^*^? konaw ^ermes inihutiffimi 

ficut gemmae., ?***? I^oom fpondyJi lumborum. 
^go v-.jiocuj Alcakengi montana. 
fc__A*# ferinentura. Mat.ij,ij. iCor.f, 6.7.8. Digitized by Google 3o6 *" 

\UoZ*xi» , Zingiber, ~ 

^j^io^ granum perforatum» 
j/ogv^ du&or camelorum 5 it. oenopoKta, BB. 
\fn % «y^»» duflio camelorum. 

fr rA^l ve l |5oiQAi* 1. q. Hebr. *w»n* bubalus, f. dama, f. affntrs fenwL 
Deut. if, 4. iReg.4,23. [Vid. Supplem. acl Lex. n-777»3 ' 

— rr : ; — ? — ' ; — ? 

«^iaJ quinque £ Joh.6/^ Ad.7, 14. U^ Id. m. Joh. 6,I0.IJ. 

A&4-4- - ' , Vr , , > 

^x^xm quinquaginta* Mara^^a Joh.$* f7- »^^ l^o^-.di» 

Jouis, feriaquinta , 

l^^vn^ quinquagefimus^ 

fZiii-^^ qumquagenitus. 

fl^oj^L* quinquies centum, quingentL Gen. f, $0. Luc. 7,41* 

; r^^- quindecinv decimus quhuusk , I Jns a fn» I(L GeneL £,> Kt 

Luc. 5, 1. . 
|£a!oj* quiuque, vet quhttar» 

ypsftaVi» quincTecim. Gal. J, rg. 

^I^oom i.f. Tr*Aw> inguen, ifia, quae quinta et mecfia pars corporfs^ 

Caput nempe et Peffus dnae funt partes [uperiores , Femur et Crurd? 
/ duae inferforis; iuxta Syr. v. et FuUer. JJWifc. V, u Minus bene, qui 

de Pedore, vt Syr. et Jir. aut Cofta exponunt. zSam* j, 27 et+,6* 

ft vi m exeandiiit, ka, forore exarfit, indignatus eft. 2ft/i/?<j. Id* 
. Matth.i, 16. Luc 11, f$ et i} 9 14. jtfp^ ad ifam prouocauit. 

PrOV. 20, ( 2. ( . . ,.",/...' 

)&aZ Pl. )teaZ ira, furor; venenum. Prav.27. 4. Acft?, {"4. Fdr* 
titudo , ^rwo* t;ir/«/ eft partis animae irafcibilis. Bar Cepha. It* 
aeftus febris» * Digitized by Google 4 M iO *s 307 

^teoj* I bteW Jraolindus. Prov. 19, 19 it 22, 44. Tifci, 7. 
/ub^^ou» indignanter, fracundb. 0ff.Mdr.z6o. 
)£j£o*» tr. Uo** --- 
liojrobOwAia indignatio. ' u 

v ±**/ ^m i. q.Hebr. )*ri gratiam fecit, mifertiis, beneficus, gratiofiis 

fuit, donauit. Matth. i8,jj. Luc. i8> ij- Ethpa. ^^4. gratiam, 
^ mifericordiam confecutus, ^depjus erc^ #. mifertus eft. iCor.7, 2f. 

1 Tim. 1, 1 j. Precatus, depr;ecatus ,'.' humiliatus^ eft, \ fupplicaUit. 

Job 19, .16^17. Sap.ij, liV Rom. 1, lp/ 
^i-M/ Ujlm clemens, mifericors. 2Par*jo, 9. Neli. 9, 17. 31. 
Ixxm gratia, clementia, roifericordia, beneficentia. Matth. 9, ij. Luc. 

1, yo.f 4.^8-72. 78 et 2, jp. iPeM, j< haud fentel (ni fallor} in 

V. Teft. occurrit; Gratia nempe per Chriftum tantum. Joh. i, 17. 
Ijlq m rancidus. 

|iii m Um^> rf I^jclm oleum vetus, adeps inueteratus. 
^i-m nos. t/W. La|. 
Ijlm fundum. 1 Reg. 22, 'jf. Sexus, pudendum maris, t/e/ foeminae, 

vetenda. Deilt. 2f, 11. Gremium, fimis. lfa. 40, 11. Hannah, 

Nom.propr. Mulitrxs. Luci2, 36. it. ftirps, pediciilus fruSuum. BM. 

PL Ezech.2j, 20. 

Uai jmA^o miferatio, miferabilitas. 

f AjjlmZ deprecatio, fuppKcatio, obfecratio, interpellatio. 1 Tim. 2, 1. . 

■ 

hs^ fufpirauit, ingerouitVft- ^fatum efle, fieri. [referendum ad ^] 
ks^f-M fufpirarts, gemens/ PL f. Off. Mar. 'ifo. 
\t^Z vel I^v^l-m gemitus* fufpirium. Ifa. f7, 17. Jon.j f 8- PL 5 
Maccab. 1, f . ... 

. CLq * ^W» Digitized by Google Ms^uj blande 3 gemebunde cum fufpiriis. Sev< fth. Rit.il^. ll*i abfcondit, diligens fuit, obferuauit, diuinauit, fenfit, animadiier- 
tit- (Congruit, appofitum, accommodatum, idoneun^ruit. *SVA.) 
1jmj\ Ij-m in fcopum intendit. *J 

[* Oppofitum, alia conftrudlione, habes in Aff. B.O. T.I. p.464 
l^o^ik |Ll*j2 P? Iaajlo foj*, fcopum fpeSa\ nt defltSlas ad erro* 
rem* — Nerppe prima/vis verbi eft, fleSere (videSupplem. lex.Heb. 
n. 779.), hinc et fledtere oculosad. fcopum dicunt, et ab eo aber- 
rantes fledtere ad erroreml ^ flecftendo et infleftendo 'eft et, ali- 
quid curare, (ad illud tanquam inflexo vultu attenderfcV vrT.l^ 
Ephraemi p. 40. de Caino:, l^-a-4 JJa-xjj ^5u^ Jx^ 1 1 M . v g ]oav |I 
non quod curaret ari/las optimas offerre*} 

• 9 9 l 9 9 9 r 9 V ' • n# <TY* 

Uqa**# poxx» tf |i!Qx^ caupo. Eccl.26, J7. /7. Iia.i, 12. 

9 A 9 

litu — m caupona, taberna, hofpitium, diuerforium. zReg.239ll.-Gn 
V. xova*/. /*/. <al*> rf ]iol^ Ez. 40,44. A&28,'if» * 

[* Opificum tabtrnai, nobis, 23uben. Chreft. p. 49. Nec puto 
nomen Graecum elfe, ied vocabulum .proprie tentoria fignificare» 
. ab incuruando et infle&endo didia, vt Hebraicum narpo caftra.] 

9 9 r * * 9 

Iaaq? \Lquo4 pudendum mulieris (j^jf^ Cunnus.) 
ILjclm Ar. i-t-Xj** BB. Cinara. Gr. mlktoq. 
]£-jo-j* vide <om« ]A m , 1 ■ m maxillae. ^jlm edidit, protrufit, protulit. Cant. 2, ij. Balfamauit, aromatibus 

condiuit. PaA. Id. 
]£l4ujq-*j vnguentum quo cadauera condiuntur, condimentum ca- 

dauerum, miftura aromatica medicandis cadaueribus, Joh.19, ??• Digitized by Google ■ * ! **» 30$ 

t ftfc- V triticum, frumentum. Marc.4*a8« Joh. 13, 24: iV. tfit^ Gein 
jo, 14* Lucbj, 17. . 4 h 

tax* jP/. ^i** palktum , L a. N&r}. 
|» n ki>» maxilla, mentum. Jph.*sn*j\ apoftatauit, apoftata euafit. - ' 

U*i~ gentilis, ethnicus, impius, profartus, (ftultus BB.) Matth. ig, 

17. /7. c. 6> 7. Ifa. $ j, 14. • 

I^jlw etfiiTTcus. X 12ugLi-M Ecd.47j.3j. 
uoaA**. gentilitas^gentilifnins. aMacc. 4, 10* \ 

1 ■ ■: ' ■ ' . : n . •— ■ 1 — * ■ 

\£-**) \g±** porcellus.* 

[* Hoc quo audlore di<ftum? aut quo exernplo? Arabicum certe 
cPy+^ multo patet Jatius, omne paruum feu recens natum in quo- 
que genejre compJe$ens$ qui et palmam paraulam **?yi-± vocant* 
Hac o mni latituding* et Syriflcum vopabulum acceperim.] 

« niM /. tf. Htb. psrr ftrangufauit. iSam. 17, 2 j. Mat.27, f. Suffoca* 
▼it. Luc. 8, 7. Pah. Id> et ftrangulare feeit,* Ethpa. ftrangulatus, 
fuffocatps eft. Marc.f, 15. Luc. 8» lh aCor.4>8* Iti impeditus, 

• detentus ftiik BJJ. " ' « 

[*• Verbom non de ftrangulatiotte lohim ponitur, fed de onini fufc 

focatioms genere, vt, quaefit per fubmerfi6ncm y Chreft. p-49. quin 

et p. 70. de his, qui terrae motu et ruina aedium oppreffi funt: 

terrae motu cecidit Antiochia* ac fepeliuity ,Axa t **> et fuffocauit inco- 

. Jas fiiof.- Latius etiam p.40. de omni excidio, ^01 \ q~£jlj*4# 
omnes Judaei caefi funt 

pboX iAj . ii fuffbcaninummos, chreft. p. 8* farte auarus, vald^ 
nummos auida manu premens.] 

! *> ■ ;* >» ftrangulatum, {uffocatum. AdLif, ao.29 ti x\>%. Digitized by Google IfiLij* f^ngulatkr, t fuffoba]t;io.: , Jf. vi^ulum,*laqueu^rii?/itV!iKadaf 
Pf. 2, $.' Lora, vincula iugi, ligna iugi vtrinque, ad bbuis coihim 
pendula. "YReg. 7, 29. ' Ea jLm /7.1d. * . - - 

|£Qxm rf Ldqjom fuftocatorj refticulafufpendii. * 

) *&\\ ,m ftfangiilatus,Ji(i/Z. . praefocatip. J^^o ^ Vnoij» praefocatio 

matricis, ftrangulatus. vuluae. , ■ > 

* * •■■>'• - 

ftni ,'m ita F. mendofe pro Syr. ?ni m», 

^A^oxj^iD laqueus, fufFocatio. iCor.7, jf. 

» 

[/ o .i m aromatarius mortuorum. [pro Uqjlm.] 

fc-oL*j Iadlucae.; fco? fc^ la&ucae lylueftres. cf. Afab. \j*^>. 
JjDpQiLM^ p»dM4aM . ^ fnuomM cartilagines; vide etiam <j&m« , 

f - m ..» irrifft , contumelia affecit, aemulatus eft. lt. mifettus, amore 

complexus eft, mifericordiam impertiuit. Pah. exprobrauit. Jud. 

%%.i%. rSam. 17, 10.2f.26. j6^Sam.2t,2i : Ifa. 57,4. JWarc. if,J2,. 

Jt. infidiatus efb JSthpa. projbrum pafTus, probris aifedtus eft. 

iTim.4, 10. iPet.4, 14. 
] } m ,m probrum, Qpprobrium, conuitjum, probrofum, contumelia, ex- 

probratio. Gen. jo, 2$. Lev. 20, 17- iSam. 17,26. 1 Tim. j, 7. , } It. 
. Gratia* benignitas , r mifei^icordia , miferatio. Efth. 2, 17; iPar. 19, 2. 
1 /^fi^fe ^r..Knon ma Bethefda* D.Lightf. Cent. Chor. i$y. Joh.j-,2. 
|Zo r .'i m m Id. 

), rno m improperium , irrifio. 
I^jJdojI^) contumeliofa. iPar. 20, f.6. 8- tefp. Heb* **&VJ, jbro )quo 

Svjrus videtur legijfe ncnn. 

I» m# «^cdlm * expiauit; *c. ^, Exod. jo, 10. if. 16. Lev. 8* 24 rf 9> 

7. Purgauit. Pf. if, 11. Propitius fuit, condonauit, veniam tribuit. 

. Heb. 8> 12. lnfons, innoxius fuit. Gen. 24, 41. Jof.2, 17, Matth. 

*7, Digitized by Google ^7* *N" ** Etbp ai «itiocetis, innoxtus fiiit 'Gette£-24i4i. Impunis. 
Pro v. j y, £, $< Expiatus eft. ^xod-2^ J j. Sap. & 1 i F Aph.i. q. Pah. 
£* Caueant fibi. le&qnes ab errore gjammatico, qui vel apud 
dodtiores inualuit, hoc verbum cum Hebiraico n^on coitferentes. 
Significatione conueniunt, non funt radice etymoque cogttata, nec 
enim Daleth ex earum eft litterarum numero, quas Orientales.ab- 
^j^ciunt. Rgyidem de deriuatipnejic habeo; _ _ 

i) Verbi prima vis eft in timore, quara vulg^tiflimum Arabibus 

verbum habet, * -*-++-£ timuit. 

a) Hinc fugere dicitur Hebraeis, vt mrvh won confugio ad 
lehovath, quod guidein, reni fol-tm fi fpetfes, poflis et fidueiam in- 
terpretari, fed haec & conFugiendO dicitur. 

j) Verba timendi apud Orientales perfaepe et pietatem -fignifi- 

cant, quae a timore Dei nomen habet. Sic £cLJLi timor Arabi- 
bus pietaSy wo-i/StiA* feu, vt Graecus vocabulo fere eiusdem deri- 
1 vattonis diceret, tvhdflua. Hinc iam Um» pius. 
4) Huius nominis deriuatum eft w*aui expiauit.] 
«* *£" /, Uau» fandlus, benignus, fuauis, bonus, pius. Acfi. 2, 27 et ij* 
. 3J*. Tit. 1, g. hinc qosog, et %d*i?%* * 

[* De fignificatione vix dum dixi, quae a timore ad pietatem, 
atque hinc ad fanditatem tranfiit. Statum nominis abfolutum uj&m 
Caftellus habat, ego malim ex analbgia U***,. formae ts*. quam 
• il vitfe ih Grammatica noftr* p.171. 

JNomeii Umj* ex adiedtiuo fubftantiuum fit in lingua ecclefia? 

ftica, ciii Uai*s ' pius> fimpliciter eft, epifcopus: e. g. Chreft. p. %z 

1 fynpdus \±» f 2o U&»1 fanftorum epifcoporum y et p. 82. ljJ-^7 J*-o^ 

..V*fc?Pf..drmeni>.> pauloque poft decreuit patriarcha, maphrianus, 

Uxxlmo et,epi[copi] 

4Aum** fanditas, fandimonia, puritas, pietas. Eph. 4, 24. Sap. 6, 11. 
AjUaijj fan&e. Sap. 6, n. ; Digitized by Google 312 d> <*# Ua>x» propitiator, propitiatio, exptAtio. Etfod. jo, t£. Levit. tfj, 26. 
Rom. j,2j\ ijofc. 2,2 et 4, 10. Piopitiatoriutn, jAflurnigjo?. Exod. 
2J*, 17. 18- 19.20.21.- Heb. 9, f. Uoclm a*o domus indulgeiuiae. 
|iimi»v> propitiator. 
v fiimM^p propitiabilis. 

^Zq-mJ&a» VtaB < fllfflM» 

^jaxi prohibuit, cohibuit, Gr.<rXtz£a> 9 continuit, immunem fecit. Gen. 
20, 6 et 22, 12 rt 39, 9. Job 7, 11. Eccl.yi, 2. ; Pf. 19,14 et 78, 
yo. Jerem. 14, 10. P.P. iReg. 1^,22. Pah. Id, , Ethpa. immunis 
fuit, euitauit. Ad.27,21. { 

[yutz» immunis. 1 Reg. 1 f , 22.J 

UxmM prohibens, interdicens, vetans. 

lionmM prohibitio, interdidio, interdidum. i<frnifflM Id. VinmoM Id. 

f inTinV) f. #. Uxifllw. 

^cIm abladauit. iSam. 1, 24. iReg. 11, 20. Ifa. i8> f. Ethpe. Pajj. 

praeced. Gen. 21, 8- 1 Sam. 1, 22. Job 59, 4. 
]Jm. m. abladtatio. 

I&xlm abladUtus. If^. 11, 8- ifc. exclufus, prohibitusj* vi&us. 

[* Notum ex ^ *jq_m afyfe a te, quod fupra vifle fub- *a>o-** 

Adde et Supplementa lex Hebr. p. 862.] 
\lxmx0 prohibens, arcensj fortis, robuftus, i.q. N^Dti Syr. veiproeo. 
)Zq^*i&m abla&atio* #. prohibitio* et fortitudo, roburj i. q. Nnfcwbn. 

rf .isenn^on, vel pro eis. 

^qolm zelauit (£» ^onww rt iwo/ww), inuidit, aemulatus, inuidia commo- 
tus eft. Pf-i7i 1. 7-8- Prov.24, x 9- 5ap. 1, 12. Studiofus fuit, ftu- 
diofe, cum zelo fedatus eft. Tit. 2, 14. Fafcinauit. GaL j, 1. Ethpa? 
inuifus, zelotypia correptus eft. Gal. 4, 18. )^&m Digitized by Google fcu&M zelus. Pf. n8,iJ9- Inuidia, aemnladoiUuor: Kbm.i,2yrjae.j^i4. 

PdiXLK» t/f/ poati* iriuidus. Sap. i, io. * Wioaaui Id. 

?v>tm»i inuldia laborans. * 

j[* I^qnitutj et pjro, in\ddendo\ et v^o, optima notipne, eximio. 
AflT. B.Or. T.IL p. ?6?> Jij^>»? jviim" fca^ P^pulus inuidendus 
lacQjbitarum, (nimis £uo magno dq^lore, Barh^braeo, felix).] 

VV^oajm la&ucae fylueftres. inualuit» conualuit; praeualuit, vicit, fortis, robufttls fuit, muni- 
tus, fbrtificatuseft. Gen:fJfi*f* 2 Sam. 14, 6. \h.~$y, 1. Mitth. 16,' 
1 8. c- 173 20. Difficultatem paflus, eft^Gejt. jf .,16. Confternatus 
eft/iSam. 12, if. £i/r^. fprtis fuit, 1 Cor. 16, i}.* Pak* fortifi- 
<&uit, muhiuit. Ethpa. fortificatus, roboratus^ munitus eft. 

£* Cohaeferunt fibi innicem. Ephr. T.I. p.46. Gninttt, dnmviuebat* 

paries dntergirinus faity fuos inttir et Sethitas^ hr**^ < oim» * A J & 

iif cohaereretit fibi inuicem> t /e. 'ioniugiis atque adfiriitatibus iunjg^ 

rentur. • Dudtaphrafis a rouro, foKde coniun&oJ^ . *• ; 

^aioa*^ gom** fortis, potens, ftrenuus, validus, violentus, rdbuftus, 
munitus. Matth r, 11. Marc. ?, 27. P/. aCor. 1, 10. 

U -iL i m Ki fortitudo, munimentum, vidloriaj it. cartilagp. - k ^ 

hj\L*£&*s vehementer. poteriter. Sap. 8, if. 

K»>* turris, arx, munitio. P/. 2Cor. 10, 4. 

m-£dq>j robur, vis, munimentum. Job 28, 10. t/. «jdom. 

^a»i *nX vix, prope, parum quiu. aSam. 19, 36. Prov. n, 31. Rom. 
5-, 7. *. ^o Sap. 9, ,16, A<a. 14, i8-_ 

Km»iV> duae venae circa vmbilicuin, inguina, venter inferior. Ifa.if,^. 

\ v.t? »«v» )i^a> pubes. 

li wdm^o difficukatem patiens. Ojf: Mar. }&i.- * 

|_ojjuxm*A-d difficiiltas, difficultatis palfio. * fry.inrn*» t;. * imnW 

Rr N 

- ' DigitizedbyVjOOQlC VJb'| r^Ti.mM impuden& effrons. defuit, defecit, eguit. Jud. 19, 10 et 18, 19.20. Luc. 22, if+ 
Damnum, detrimentum paffus, muldatus eft, amifit, et damno affe- 
cit. Matth. 16, 26. Marc. 8,.j6.' Ethpel perdkus eft, drritttr de opibus. 
Pah. \auZ infidiatus eft*,' athittete, deficere Fecit. ** Ettiptt. perditus 
damho, detrimento* aifedrfs eft: Exod.21; 22. Aph. iafturara fecit. 
[?j?V jmiii^o laedens aures i. e. ingratum auditu. Aff. T.I. p.426.] 
)^&m vacuus, expers, egens, inops, deftitutus. Luc. 12,, 20», Rom.4» 

3.0. PL c. J,2j. Gal. j, 1. ]f^ V lufciofus. I^ojr L fiirdafter. 

* #T , #,, * TT r* n * ' T 

\jog\ f U^V/f^ (foem.) demehtia, ihfania, infipientia. 1 Jio^ .** 

infulfitas. \Lo?& ** iaurbanitas, rufticitas morum. PL \l£s&>* jjuis- 
quiliae, fordes, peripfemata. 
^yzo^oi^ vacuitas, penuria, defe&us., aCor. 9, ix d ii t zi.a$. PhiL 
4, 12. h. refluxus, receffus maris.i?2£. 
pfaoM iadlura, daninum, detrimenram, inopfa, raulda. A&27, ic^ 
31:. Eccl.22, j. Sap. i* ia. 2Macc;'4, 48- fo. Aph. t^i^ fuperbiuit, defpeftui habuit, voJuptati fe d^edit. 
JsLsxm fridio,lotura,deterfioi quiqquid adcaputlauandpmvfurpatur,BB. 
|,an a m cicer. 
)£ °\ ■ a m fubfutum. Islm operuit /^mip/. Ga# Couve. i>aA. texit, velauit, abfcondit, cela- 

vit, obuoluit,^aperuit. Gen.20, 16. zSam. 19,4. Pf.4, $. Luc. 8, 

16. Ethpa. \su^) opertus eft. BB. 
99 \ •• 

|aslm abfconfio, integumentum. 

1 "°*" / «■■ *» »/ « ■■ ^ *» difcalceatus, nudipes, nudis pedibus, difcal- 
ceate. iReg.3i, 27. Ifa. 20,^.3.4. Mich. 1, 8. ' Digitized by Google 5> j* 315 | 7rtu^M difcalceatio, nuditas pedum. Jsr>ii(2f. :\ 

1 - » ^ ^ integumentum. T 

^-*-a-«M cancer, morbus. 

V «■■ ^ ■■»^ velamen, operculum, obdudtio. ACQttBth.-;* 1$. 14. If.16. 
iPet. 2, 16, Off.Mar. 262, et 444. sHunm*cU«. >j>y fWu//,*.;*- ; 

«^-a-** incitauit, follicitauit, vmt, hortatus eft, ftuduit, cauere fecit; 
ftrenuus, afliduus, diligens fuit, fategit, fedulam naualiit operam, 
efficax fuit, mqyu. Pf.i$6.*. Gal.2,8. Phil.2, 15. Ethpa. Id-Rom. 
1, if. iTim.4, 1$. iTheff.2, 17. 

) & « ) , «% ■ m diligens, ftudiQfusV follicitus, ftrenuus, affiduus, iitftans. 
2Cor.8»22. jPL Rom. 12, 11. f. PL Ad.26, 7. 

£ut£*aj* prompte, follicite, diligenter, feduIo7 Jbf 9*1 9. Ezr. 7, ii. 

Prov. ij, 24. Sap.2, 6. Mat.2, 8- 
]io^M rf afcv*^M diligentia", fedulitas, ftudium, follicitatio, efficacia, 

perfeuerantia. Pf/uV.i. 127.fc.R0m. 12, 8- 2Cor. I, 6. Sever. tib. 

Arf. jy. j^bOM Id. 

|i^uV> exadtor, diligens, fedjulus. Ifa. J4J 4. 

|<fni^»»V> , diligentia, fedulitas. Hortatio, follicitatio. Pf. ifo.t. 

(^jj) l\ < viMi.f Heb.)p'n pugillus, pflgnus* ycJa. Eccl.4, 6. Ex.9,8; 

£u»qsuj cognomen Jonathanis Maccabaei , veris atque Hebraicis 
a Syro interprete literis defcriptum, iMacc.2, jv de cuius fignifi- 
catione, ante confultum Syrum ignorata, vide notas ad libr. Macc.] 

fbdiV effodit, petfcidie/ Pf. 7; 1 6; Mat2y, 18- it. erubuit Pah> 
erubefcere fecit Ethpti ti Etlipa. foflus, effoflWeft. P£?4ri?. dpk 
confufus, pudefadtus e#, erubuit. Pf. 70, $., . 

\e&i^geuus*quajerram ,effodiunt. BB. 

Rr 2 1**" Digitized by Google 316 i** a " 

)\ - ~ m fofltis; & feputcrum '— : 

^Zji^m foflaj f£. fouea. 

l^ fouea. Mat. 12, 11. ./*. vena metallorum. It. rubor, pudor, con- 
fufio. * P turpiter. Ifa.4jy 16. 

^JkLa-^ efFoffio, aqilaedU&us. • v ^ 

Jj^i^ foflile, mqtallum, vt aurum, argentum etc. s* f f^ t/*/ J^jj* lapillus, glarea. P/. Ifa.48, 19. 

[)$»*>* Id. Proverb. 20. 17. , 

^J# lumbusy quod hic locum habere pptuiflet, paulo poft fub 
tertia rad. Olaph pofuit Caftellus, vbi quaere.] 

-\jil ly-*** eruit, eiFodit oculum* exoculauit. Matth. f, 29. 18/9- Gal.4, if. 
^-f* Ethpe. ^A Pajf. V* jtfr. *f?p, -S£. 

\LJs dorfum, tergum, lumbus,, femur... Gen. 1 f , 4. 17, 6. 3 f , 1 1. Ifa. 
$0,6. Rom. u, 10. -P/. Num/24, 8-' Mattfi. 3, 4. contraB.a Chald. 
y>xyi f. Heb. D^xSn.* 

[* Nota et phrafin \^ \^sA vbuertit tergam i.e. /agft. Con-- 
tinuator Chroh. Barhebr. in Aif. B.Or. T. III. P. II. p. 120» — De 
dorfo rotarum porntur Ezech. i* 18-] 
iJ^L^ -exoculatio, dculi excuflia. ^ » / 

X^Qg* liber, JBB. : ^ 

] n^ m lagena, vrceus. , ' jj_j* mefluit, demefluit. Joh. 4, j6. 37. J8- Gal..6, 8- Jac.f,^ % . v 

1?5-*> meflis. Gen. 8* * V Jof. J* ij*. Luc. 10,2* 

Ijopl* meflbr. Joh.4, y6; Pl Matth. 1 5, jo. $9. Jac. f, 4. Jjo,* Digitized by Google ; f - , 

U>yM bipennis, fecuris. Gr.*A^ivn y , tt Lat. Afcia. r .fljR, 
E^yMjo trqrr J r i n-wrt g— Demifcalpium. /</. --- 

pL** cubitus$ f &0 ,E /?r<? Jk$** Ezech. i}*i£. ^ : ^ . 

calxr. per Metath. Lat. aufus eft, impudens fuit , colaphizauit. Aph. 

td. tfobSrmauit, procacem fecit vultuni. Prov.7,1^ V*rfit»;Dan.2iif. 
t-fiSj-^ Ch. r\cn tefta, Pf.22, 16. Dan.2, jj. 2Cor-4, 7. It. heri- 

naceus, echinus marinus. PL Eccl. 22, 8. 
}**$>*/ -)&&*§>* procax, atidax, impudens. Jer.&j. Eccl.JS>>$. !*£ 

fcTcclef 8> !• * 

jfn <S ». m impudentia. 

1 «y> m impudentia, arrogantia, pertpnacia puerorum* colaphizatio. Qffl 

,Mar.}4.\ r 

|fti 1 «^ » -impudens, meretrix. \iu^o iWisy* oftreum> J5f2?*\ 

— ^ i r ; ' y - • ' '■ — •" • ' ' ' ' ' — * 

\r** JEtbp. *£-*4' jpertinaciter conqepdit BB. 

P,5-**/ *y-** feptum, reticulum jetoris * Exod.29, Tj.22. Lev. ?, 10. 

[* Sigmficatio ex confueta verfione Hebraici rnrp, ad vocabulum 

Syriatfum translath. Quiil fit Y$>* copiofe difputsit Bochartus, hie- 

roz. T. I. p. f 01. f02 ad quem ablego, cum difficile fit eiim excer- 

pere,putemque in omnium manu eife.J 

^V* digitus auricularis, fiue minimus. i,Reg. 12, 10. It. calamus fcri- 
ptorius.* ^yM ja figillum annuli. BB. 

[* ExempJum habe chreft. p. 106. Iin.7. Nifi fallor, nomen 
habet a j-**-** viruit y irhda et Hebraicum T>*h: eft ergo proprie» 
i/j>#i/ v hinc, calamus* quo fcribere folent Orientafcs. Sic quoque 
Hebraeis T>*n aliquando. arundinetum.— Supplem. p. 89fJ 

Ki i ' «^a** Digitized by Google 3i8 *.■» i- 

•^a*- rf t^L (5j&h/. Skakati> faltauit, exfultauit, affiliuit , fho$cas 
"" diixitr '" . -- - - -....., .. 

f ft n m faftatfo, exfultatio, chorea. 

■ ----- ■- ; - - -" m -^ 

Wa*» ager.* Matth.tf, jo. Adb i, 19. iPet. 1, 24. .P/. JAtofltM. 

[* Noli eonferre, vt vel aKquLex eruditis feceruttt> cutn Hejbrl 
pbn portio, vriiterae fint traiispofitae, fed potius cunr Arabico 

^ji^ area, aedificiis arboribusque nuda , indeque ^ jl_1 0£*r &#»'• 

Aethippibus quoque bpp et defertum et agrum notat. Hibraei? 
periit vox, in Graeco tamen 'AMhSajud Adt. 1, 19. ex Chaldaifmo 
fuperftes.] * M , 

* ' ' " n ■ > ■ ■ ' *■ ■*« »■ 1 ■ ■ ■■ i . i ■ 1 1 ■ «■.»«■. 1. 1 <■ 1 H WWM.1M I 11 1 , i i ^ rrff 

Vi^a_Iio i.j. IxtyMio dentifcalpium. _5i?. , ^ ' / adulatus, affentatus, calumniatus eft, laudes falfas velvida. falfa 
attribuit. Ethp. Ar. Vnnaw B B> 
) \ % n m adulator, aflentator, calumniator. , - 

**-m aruit pra* caiore, raucedine laberauit gnttur. Pf 69, 4; Pahz n» 
manumifit, Jiberauit, liberum effecit> libertiaite dbnauit, mlibertafeni 
. JTuplu ^/,aifecuit. 1 Sam. 17, 2f. Jer. 74, 11. Joh.8» 3^ }& GsJat. 
8, 2. Ethf. liberatus, manumiffus, 111 libertatem vindicatus eft. Pf* 
119-*. Rom. 6, 7.22 et 7, j. 1 Cor. 7, 21. \ 9 -**- » abuiidare fecit, 
ditauit; it. motitauit caudam cahis> blanditus eft. BB. \ 

\S\** et ^VCm ja liber, folutus, jngenuus, nobilis, illuftris|, clatus, 
candidatus, princeps.. JExod.21, 2. iCor.7/22. PL )Vj~j£ vel *^° 
♦ V?U Matth. 17, 26.,A<ft.i7, 11. hinc Qr. wg«c> /^i.fceru*. t J-f h; 
libera, domina. -Gal.4, 2,2. 26. jo. n, . - -i ■ 

|^95"Ui JibertaSi Ifa,. f8»6. 2Cor.j, 17. GaL2, 4. 

fcopj Id. Rom;$,2i. , « _. " 

)ioi_M foramen. Matth. 15, 24. Luc. 15, iy. _ . . . Digitized by Google >H* 319 fal» i.q. I*!**, 

JZofo^ raucedo B B. 

|«ol-m libertas. Uj^ l!5a>* Iicentiafaeculentai fordida. Off. 

Mar. 64. 
fa, »» ^ liberatus, liber. 
)}a»;q_j* Jatratus, vlulatus. 
^Vwfofla. ttjU*. ' 

l4c4-^j— ** raucip^, rf profciffio, aratio. 
)p90M albugines oculorum. Tob # *> 11. 

., j 1 ' 1 ■ i i ' ■ ■ ■ ■ ' ■ ■ ■■ ■ 1 ■ ' 1 ii 111 

«£>*->* deftruxit, vaftauit, ©ccidit, *; trucidauit. Genef 14, 7 et 32* 8- 
. Pf. 94,6. GaUi, 1$. #. N excifus, occifus, deftru&us, vaftatus, defo* 
latus fuit. Matth.12, 2f. Luc.ii, 17. *£>*_» digladiatus eft. i^A. 
deftruxit, defolauit, demolitus eft. 

[* E. g. Ephr. T.L.p.&g (media, verfus finem comnlentarii in 
caput 34) ^oup? ^a^ oa^# occiderunt omnes mafculos, etfeminas 
praedam igerunt. Eft hac fignificatione denominatiuum a ? ^ »» 
gladius. De vrbibiis etiam expugnatis verbum ponitur, Aflemano 
plerumque vertente, expugnauit f propfie gladio tiet belto vicit: vt 
Chreft. in chronico EdeiT. ad annum Graec. 8fo (p.73. chreftom.) 

» -\ Nm . N q poj^ *£>*** expugnautt Soram et Jteppam, ct p. gi. 
chreft. de Bagdada a Mongolis expugnata, ??r^ ^£^> 9 vbipafiiue 
eft, expugnata eft Bagdadn* quamuis ibi et poflis vertere* vaflata 
eft f direpta enim a Mongolis Bagdad. Sic paulo poft ead. pagina, 
^ifau A*oo U*u» oii^po % r>\ »» Ad**» twyfata */? Alappa* et totd 
Syrta et Mefopotamia. Dubitans enoto, quod Mogolorum expugna- 
tiones plerumgue cum direptione et vaftatione aliqua coniundae.J 

|o^M gladius, enfis. Mat. 10, 34. Luc. 21, 24. Defolatio, deuaftatio, 
caedes. Ueb. 7» 1. Defertus, defertum. Matth. 2 j, 3 g. Ad» 1, 20. Digitized by Google -\ 320 * > J+ Jj^j Ja^ vomer flwin. Luc. 9, 62. Ecclef. j8* 26' 

|£^^L defolata, deftituta, deftrufta* it. folitudo, defertum. 

]^ fcbV*# cichoreum. £B. 

IZoaj^ vaftatio, defolatio, deferttim. i 

Uao» Id., Matth. j, 1 rf 11, 7. Luc. 21, 20. It. Cicoriia* Lev: ii; 19. 

Deut. 14, 17. Jer. 8, 7- Zach. f , 9. - 

[* Neutiquam ciconia. Quinquies occurrit, hi s quae Caftellus 

indicauit locis, et Pf. 104, 17. femper, pro HTDn pofitum. lam 

cum m^on nullo veterum praeeunte, lexicographi Hebraei^ctdoniam 

vertere foleant, quibus adfentiri cur . nequeam in fu^plementis 

<■ lexicorum Hebr. num. 796 rationes reddidi, Gabriel Siomta, pro 

' mpre fuo lexira Hebraica fequi folirus; Syriaium qtioque Uofcu* 

• ciconidm vertit, eiusque au&oritate in lexicon recepit, Caftellus, 

* Bochartus etiam.T. II. Hieroz. p. jjj. vt eertum fumfir. Atqui in 

eitismpdi nominibus nulla omnino Gabrielis Sionicae audtoritas, 

ignota fibi animalium» arborum, plantarum nomina Syriac* ex con- 

fueta fui temporis interpretatione Hebraicorum vertentis. Nec. 

, folum gratis, nullo idoneo tefte, fiimtuhi, fed periquam veri eft 

cliflimile, k»a** ciconiam efle. Ephraemus enim in commentario 

ad.Levit. ii. fpiritualiter immunda interpretari adgreffus animalia, 

,' Io5om eos fignificare ait, qui foetore cupiditatum et coeno operum 

mortuorum ptifcantur: quod quidem in ciconiam, fatisr puram vidu 

auem et honeftam, vix cadit. Falfa refellere,* quam vera adferre, 

hic facilius: fperare tamen, aliquid opis ex Arabica ^aufim, cui 

J^.aL e ft> mas etliS auts cutus totum genus <sjLa-*> (Hubari) diSus; 
Golius eam tardam auem (Trappe) interpretarur, fed male, vt <vu- 
to7tt>»c monuit Shawius. Hic quidem c^La-^ et deliireauit et de- 
fcripfit p. 18 J itinerarii (verf. Germ. p. 162). Deferta arnat, vnde 

et nomen ktfoj* Arabicumque v ^ du&um putem a v/-^ defer- % 

tus fuit : . cum accipitre pugnans ftercus verfus illum eiaculatur, 
foeda ergo auis, vt te»aj* apud Ephraemum. — Aufim iam, te>*OM 

Huwari Digitized by Google ? *» i%t Huwari interpretari. Occurrer^nomeii etin Hebraicis Sophomy 
14. exiftimo, ann, qupd <}oleo i;i fypplementis lex. Heb. omiflum 
efle.] 

loop* ceratium, faba graeca, filiqua. PL ioop* Ifa.f, 2. 4. Luc.if, 16, 
Jtoosp* copia hellebori? jtfr. r\w RB. j 

]A*so»*.m forameu .interttjae ad colJum, j cui futiiculus inferitur, *f 
funiculus ipfe interulae. v 

Vajaopj malum granatum fvlueftre. ^F. yfr. ^pSp nn J?5. 
|. 1 „ n ->fo— . m diftin&us albo rt nigro; ft, «helleborus. . . • \ 

^om i-i-=>'cuf helteborusalbiis. 1 . *■ , 

|>dn rxtUH femen paftinacae iylueftris» ,2Mf. • , 

lo}£>r» ve&or. 

v^£->* fricuit, BB. f ' ,■ 

VvV-** Ephippia, BB. vid.de Dieu. A&.18, j. 

l^cj— ** fubfiauus. 

U<4>r »» focu* pellium. 

fl^ m i.q.Heb. Snn cantharus; ophiomachus. Lev. ti, 22. 

Ap*V? r *»4 fricauit; fcabtt, fcalpfit. BB. 
'))?,.» 'firiapi, finapis. Matth.ij, 51 et 17,20. Luc. ij, 19. 
Ijou^rrxi finapis fylueftris. F Ar. v-dSn naNDp^N Avic.\>2tf.io. BB. 
IjJ j_>* * ' fcaj Ijjh^ crocodilus. Lev. 11,29. ift£. ssn 
f - «s »? li^t-** lafcerta. 

lia?kiM * prurigo narium^ ' &JB? Mucus narium dunoj,Jicciorue. 
fc^ow blandimentum, titiUatio, vejlicatio, aftutia, adulatio. \ 
J^taj* .. : la?*XM Jd. * * 

Ss . 0**0 Digitized by Google 322 *M (W) Ethp. **»A contendit,* Ktigauit, litem iiuiuit, pUgh&uit, re« 
pugnauit, altercatus eft. Gen.49»22. Jof. i,i8- Jud. li, ay. Pf. 106, 
*. Luc. 22, ^9. i£. fra&us, illifus, al. refupinatus eft. A&. 27. 41. 
j£ph. ^-»f aptault, accerfiuit ad pugnam. Jobio, 17. Etpa. -r-^4 
affirmauit, affeuerauit. Ettaph. ^m-^4 contendit, altercatus ^eft. 

C^-E.g. contmdit curfu* Jerem. ii, y. U^>o^ ]f>*£oo cnrfucoOm 
tendit cum equis.'] 

I » i » » fcoria. ^ c / 
? ■ >i m contentiofus, litigiofus. 

]2oaj^m Ul?, lioi^M lis, contentja,~"iurgium, Jitigium. 

I I i g *i Id. Deut. 17, 18. Pf.ji, 21 et *8> £• Proy*. 17, 11. Obftiaatio/ 
Ifa. co; f . /7. iTim. 1,4. \ , 

\&i** coxa, coxendix, femur.* Genef. J2, 2f. jz. Eccl. 19, 12. 

[* Pertinet potius ad radicem 4*»*3 
V&V-m ram * palmarum. * . 

Pg »j V» Aao latrina. 2 Reg. 10, 27. " ' " ordinauit,.difpofuit> difpofuit verba, concinnauit orationem. 

Ethp. ordinatus eft funiculus tnargaritarum > tnonile* ornatus; loquu-» 

tus eft concinne. 
Jl.#j*# pronunciatus, prolatus, JR Ordine iun#us, rythmice compbfi.' 

tus, BB. hih h*'i** fpinulae retortae in auritiis. 
}Zoi-~»r-*» pronunciatio, vel textura vetborum apta , concinnitas oratio- 

nis. It. raucedo, i.q. Syr. Nn^P^n, vel pro <o; v. ux^ 
\\,-j* ordo, feries. )i*o-» feries margaritanjm. 9 % • * U^i-M frigkUiS. f Z a i^ M frigus. 

l**ku* Jatratus: canis caudae motitatio, lufus. i?i? # vide et V*. •4m* Digitized by Google *4j— m isteidit, hqerauim fcalpfit; ftigmatiiauik Pdft. Id. Lev.21, ;. tf 

hc£rar$ fecit. Ethp. incifus, laceratus eft. ♦ 

?— i» ■ ■*» incifio, lacerarip. 

Ia^om incifura* ftigma. P/. Lev. 19, 28 et 21, j\ J^io^kui Id. BB. 
I Sto fc ,»* ridtus; & r *Jr> / -^ (3umia.,iVbt/.2j9. 
fcurra. * y*-M torruit , adutfit. y^4 Pajf. % praec. £ B. * 

[* Jef.7, 4. ^*****> 1?o| titiones aflujli, pro Hebr. D^ow» Dp^N.] 
&h« aduftio, combu^lio; & fufcitabuium , fomea igniarius. l»*oj*Id. 
ftn , - m . V> aduftus, torridus. ' ; 

U^cum blanditiae, blandimentum * pec. motitatio caiidae inftar canis. 
«a ^fc i Sc» adbJand^ns^ caudam motitans canis. 

IKo-*»* efcae, / aljmehti genus, pifa, cicerculae, BB. CarJina?; 
[* Sic Prov.24, ji. legendum c6nfeo, vbi editiones tiabenfc 
i^OM, de quo vide p. 296. In Hebraico eft, D>Vnn, inqu^Chal- 
daeo, qui hoc in libro mire confentit, ihym. Pifa ( J ^ y M) 
etBarAli vertit, vbi liceat notare,, Ar^bes ea transpofitis noftri 
nominis literis i.^. vocare. Addit et alia, fed quae vix fine c<mi- < 
mentario defcribere poflum , vereorque ne copia fiam moleftus. 
Syxiace idem Bar Ali reddit )tf>£* *&]o )t^QM quae infra fuo ldco 

quaere. Pifa quidem loco Prouerbiorum parurn apta.] .* . . 

•»— •* > ■ " * * • * • ** * * * - * . — ^» 

(>Ot**) /Qk*A 1. j. jp&^. D\inn anattiematizauit, internecioni, perditioni 
deuo^t, perdidit, exctdit, deftruxit. Blatth. 26* 74. Marc. 14, .71. 
Ad. 2j, 12. It. exulare fecit> in exilium mifit, relegauit. Ethp. 
aqathdmatizatus eft. EttapfuJd. et excommuuicatus eftj it. exula- 
vit, f in exiliurtr miffus, relegatite eft. • 

j^Qj. m anathema excommunicatus ; it. exd» contumax. 

" ' ' Ss 2 ' " ■ • *** 

Digitized by VjOOQlC 324 *+* yo-f^f ho^ ariatheina.* i.Con 12» $ e# f 16, 2*. GaL i»!g.% ti. an>- 
thematizatio, excpmniunicatio; deuotiovdica»' AA.2j,<i4» /*• fexi- 
lium , exulatio. * ,...:■ 

f* Hin£ ^£p* •-*~'i homo fceteratiffimus et matedjSt^Sy proprie* 
caput anathematum. Affl B.O. T. L p. f$i. H1K19.] 

Uo >Q| k» anathematiz&tio, excommuiticatio. : * 

pJ*)K» contumax, _/£. ferpens *//>«/, peruicax et ifnmmxs r afpis,~T>aJI- 
lifous, reguliis, cqluber, prefter. Gen.49, 17. Pf 91, 13* Pxoy.2J* 
32. Ifa. 11, 8 et ,14, 29 et 27, 1. i>/. Num.21, 6. * 

f* Solet a Syro poni, vbi Hebraica de bafilifco, non fabqlofo 

.• illo, fed cerafte diriilimo loquuntur, aliique vecerum bafilifcuro in* 
tellexerunt. Jacobus Edeflenus ad Geuefji, 17. <~*°h* Sxrorurrf 
fic deicribit;: Jioc genusy quod prat cqeteris dicitur noodum y fu&erat 
omnes in terrarum orbe ferpentes y inque viis non tritis y vmbrofvque 
aut gramineis locis y immotum pene iaceL Vide quae in fupplem/iex. 

"~ Hebr. dabo fub w6x et fpto.] '^x^ Aj- *<?jy. 

ft r? \ ^ - execrabiliter, inclementer., r _ f 

); 1 ~i v>§o-^t qanis, quae , vomuit» reforbens. , : * M 

JZq-^i— a—lo5a-j# appetitus. 

|- • v>fo-M palmes, .F. Sorbum, J? J?. 

ff...Vfr..M Hermon. 

plc^> jhcp* praelegmen cbrfaceurn iarciendis calceis aptuhi» 

[v*~** Carrhaey Hebraeis fjn, Arabibus . f^., vrbs Melbppta- 

>% mi?e, ab Abrahami tempore iam nota, Genef 1 1, $ 1. et Crafll clade 

WI nobilitata.' Nomen antiquum Spiid Syros* ferua£, eiusque frequens 

* : mpntid. Vjde Aff. de monophyfitis. iriT.lI; B.Oi% fiib Harariy et 

' fbpplementa fexJHebr. fub |^n.] " : ' r • 

w. . 1 , , ■', i ,i. i : , LI — i f ■ ' - l ; ' | ; ■ - . " . -• - - *jx>t—±> faginauit, et raucus fa&us eft. Ethpa. %a>f**Z) durus, afper fa- 
Aus eft, BB. u *-.•■„'.. - : J 

fcabies. A r . X&k** Digitized by Google i~ 325 

tsLiJ* l^ \ &!iuni. . , ; "/' .. .'/.. *: * •/ , 

taoj— m inferior pars, ^interiorque gutturis. 
l_a>Oj_K» raucus. r a * r * *■ \jL(\ moj »* rf |Zcmifji* incr^fTatia^impinguatio; raucitas. - 

t 1 ff>7 » pifces faxatiles, ^^. , - * 

UooiVH^ roftrum^ ridlus Id* if.jigtmjn, qua nares canis lorp iit altum 
adltringuntur. _ _ 

1 ■ v'- \ ' m ' 

(jr^) Ethp.^h**$ aftutus» vafer fadtus eft > /per "fraucfem_ mftitmt» 
, .ooaatys pft. E&Vi^ Judith^f *4 ; £O r <cfajtttf : m Ptc r $yr* : , \ > . 
I s > M ^aftu^u6 fx callidus, aCor. .42*16,^ .m ,:;?>■ .ci .' i - 
1/QNj m aftutia,-callidkas* Ljlic. iq**^ iCojr, j* l«h 2£or.4*,2* Epfe.4, J4* 
|^i* . .^ fc^M fu&fiaups^ ..^<?Hft }*+& afpen* artetia. fc*c*** ^ 
; ^rf^aino^;/pn^^ : i^ug> &,jfol#efe(*,tt>l$j:e t praeditus* . 
fc^j* Heliotrdpium. 2?i?. afiv./f ,r- ' 

1 ' V . ■ 1 ■ 1 ■ ii ■ mp 1 1 * n 

[*£*** iflem -quocf Arabtcuiii 0^' mutauit y vnde et de jllis pa- 
nitur p. 76 chreftom. qui vino aqairri adfundunt , illtidque mutant 
feu temperanU Poculum euchariftiafcV ot^ ?oot «^-j» ^^uatw {^oo 
f » « 1 m > vnus et alter aqua calida temperabat] r r 
«ah-N aberrauit. * r . /w. .. . - ,-- - 

l ^i ' t» afcie&;> 'afcumcta. . - - : , 

i ^ -j» mjftura. * , 

Usx*** exacutio; miffio, R Ar. ^kri (iiiHexio, rfecIinatipX &B»\ 

\^l^*k^&SZ&\&*. „... -■ --'.- - ' -~ 

to^- wrf jbaofi^ .^cutos > alper, peitetrans ? dttUuf dc fttro* ingtme» 
voct et fapurt. FiWi^ 3 '4. Ifa.4^2. Ezech.f> 1. Sap.a» 11. Heb-4> Digitized by Google 32$ *" 

i*. Vehemens, iFet.4,8. Miftus, Pf. 77, 9. Gr. Syr. cum caumft» 
grana Berberis, 2? 2?. * • 

A»Ui»fA» fubito, ftatihi, ocyflime. 1 Cor. if, $•*. Acute, Sap. 10, xu 

|Zo «v >f— a» acies, acumen. 

l&ha** acies gladii ; et hircus fylueftris ; it . agnus annicularis. 

I m «twq-m paftmacae, filer, 

|Zo*a^w iungitur cum Im^n 2?2?. ' ferpejitis genus? 

|j^m Ornithogalon. DiofcAl, 174. * B B. '' 

« )£d,r» -.veftis ftriata minor. BB. ;, > * ' 

■- ■— — ' ; ~ * 

, i£pi fcidit, ampiita^t, 4nterpella6it:' Pdh. frenduit, freriiuifc JT.? f, 

16 et 112, 10. Mat.9, 18. Lnxi.^T^. A<ft.7,f4. Ethpa.' Pdjf.l." 
ta*- terminus, extremitasj ilf^ moiile. /V«r. Cant.7V 1. 

ta^turma, ceh>6rs, legio, erwrcitw. JV. teV* afperitates* qtiaejbtti 

in afpera arteria; rt villi ventrituli. < Ephracm. de Homin. CotHpof 

1_joo}_j* ftypticitatem adferens. •-- '■ • 'V' 

Uio^M decernens, diuidens ; acutus, vehemens, fapor acvisi Efhr* 
loc.cit. coniungit r$ )^oxlm (acetofo.) / 

lA^Tt--.» pars pe&otis fufirem^ * ■, r .<-A.. . ~ ;.i : f i < ' 

^qdo^m acumen, vehemimiA; , * f : -. ti , s ..- * ..,.. . 

1_jo_»j — »* infculptus, decretus. ■■-- u> *• 

UnoMf ccioji ftridor, frendor dentium. Mat. 8>*a» JJ-4A» fo. 02, 1 j* 

^i^fi. 2f, jo. .,:,! ^- /' 

lAjsfcu*. abfciflio, interpellatio , fremitus. - c * / J ; 

t fr Gj-j* capiftrum. . \ ' \ • 

•-•^ obmutinti oitfurdMit, at %*t** iugukuit^ et raucuiu Etkp. iugut 
. . Utus efti f^. furdu^, mutus f^ctu^ eft, Qbfoni^it^ obmHf uit. .Mkh. 
.,- .7, 16. Ethpd. incanutus ^ftt ^ % |^„ Digitized by Google U&* mutus^fiirdtts. Mat-ss 32.^. tf 1?, zz. Marc.7, jz* 7>/. Mat* 

* 11, f. Marc.7, 37. £ jAo^I c. 9, 2j. ^t-^^^w*^^ 

1 »i * » majjuf^ lncantator, raagicam artem exercens* Adlor. ij, 6. & 

P/. Gen.4u 8. AdfeiQ, 19. h> **< *™ J^r"* 
K-m w/ Mp* mcantamentum, nuigia, \eneficium, ars raagica, prae- 

ftigtae, incaritatioJ jP/. A&g* <Mi. 
fco^ furditas, rt infantia fermoniL 

Ko*h*" veneficium. Gal. f , xo. 

• 9 r . » 
l^r-** &ga> yenefica* 

Uo|a» raucus, f. y. {00*»+» 

|/n • Cy— >a raucitas* * 

^-•cj— m iugulatio» 

iugitlatps. 

fbrda vet iraita» 

1 >o . » i raucedoi catarrhus;, et iugufeticx. , 

filius myfteriorura Satanae» ipfiqne adhaere&ens ***** dici- 
tur 3B. 

_» excauauit,,profcidit, arauit> d. raucum fecit, Ethfc. Pojf. pratr 
It. irraucuit, "caucus fadtus eft/ 
Nomm virL . 

9 r m r 

14*» twfc r»l /*. puppis. Aft.27, 29. 

biSaj^, blandimentum, titillatio, vellkatio, aftutta, acfulatio, 

_ 9 « r ' 

[V^i^m Mtetabutum fimoris, 3 cauitate Syris, vt fere et aliis ple- 
risque gentibus, di&um Gene£ jj, 26. j$. ns eft * VL^iit. Prov.aj, jf* Matth.^, *9- -?*• 
iPeta,2j rf 4, ij, 16: tes uui fonnn«,, *» Mff.) ftat con- 

tra Digitized by Google 328T ' - -- ~- ••' 

tra (coranvpalam, in canfpeftu fnit, B B. vttiusque Num.) M*i&U7»\ 
Aph. dolore aJFecit, c. j *, 10, 

[* Nota et translatam 'fignfficationemT ex qua pro rog7*ponitur. 
Chreft. p. 97. excnfabant fefiinationem in tligendo patriarcha* 01 »»r 
#«flm jwi^i t^iiif, i.e. ad quam vrgenteMneceffitate coa#i efTent.] , 

. pkAjLM confcius. Prov.28, 17. iCor.,4, 4/ 

plenus palfione. 

paflioni obnoxius. Jac. y, 17. P/. Adt. 14, 14. Gramm. verbum^ 
Pafliuum, lof Accur. 21J. ., - < 

paflio. Pf. 2. *it. Heb.2,9. />/. X**» 2 Cor, i\ f .6.7. ' lii^o?. J 
morbi ex diftillatione, phthifis. 1 i 1 • >i.i jm pafliones aniwae. l *\ ! 
[* e.g. iTheff. 4, j\ l^s^i? L***a pro Graeco, iv ird9fi'bri- 
SufA.icL$. Sed et alia conftnufiione de immoderato defiderio, quod 
tanquam morbus animi eft, ponitur,vt in chreft. p.5^;|Z<i^^^a: \jL« 
morbus patriarchatus i.e. immodicum pamarchatws dbiiderium^ . 
£uU»«" pafliue, parienter. Off.Mar. 241. . # - w /'_; 

I^qjqam cura, fcdulitas. ( 

^ZoaOAAi V fecuritas, incuria. i.q. Hek *zpri cogitauit, excogitauit, dellberauitrimpu^auit; re^ 
putauit, machinatus eft. Pf.77,6. 2Cor. f, 19. Phih 2, 6 et jv 7. 
Ethpe. «-^ax^I aeftimatus eft. Ifa. JJ,8- Lev. 7, 1 jj/ Imputatus ieft; 
c. 17, 4. Pf. 106, ji. Ethpa. msza-mI) annumeratuseft.^Gen.fo^b. 
Pf. 140, j. s et iq> 2. iSam. 14, 1 j. 14. ^ - - l >.--. 

uim, aeftimatus, Qomputatus, deputatus, fup^iitatus, repfutftbs 1 
Res[.lo,2i. Ifa. 2> 22. PL c.40, 17. . :j»,\: 

[fn»»»V) * aefTtmatiis, honoratus, titulus apud Syros primariis.viris 

tribiii folitus, vt ipfi Jiiftiniand, Juftini imperatoris filio, timTteiti- 

: poris* patricio, chreftttoi. 'p. pj » liiv io.] - . i> . Digitized by Google I ^ *n m coguatio, mens. Jac. j, if. 
j£. n « m lamentationes, naeniae. Er. 2, 10. 

|i^ « o .M computatio, fupputatio, ratio. Exod. f, 8. 14. 18. Mat. 18, *h 
]):\Jo laato. v nr>M ratio accepti et dati. Phil.4, ij. 
^pto» ty* in gratiam. Sap. 13, 17 tf 14, 2. 

jAraju*ip cogita;io, difceptatio. A6L f, 38- Luc. 9, 46.47. -P/.' |A n f m\ o 
c.2,jf. f,22. 6,8- iTim.2,8. Sufpicio,Prov.iy,22. Opinio,Sap.i7,3. 
|m«»>\i fupputator, calculator. . 
)2o±zimMU> fupputatio, ratio , fubdudtio, 
U^mu^teo cogitatio , et i. q. l.n i n> i> , aptum, commodum fuit, profuit. Luc. 9, 62. Philem. 11. Heb. 

6,7. Eph.4, 29. Ethpa. «^*ju*?) vfus eft. Adl.27, ?•*• Baruch6,j% 

OffMar. \6f. iTheffal.2, f. Rom. 1, 26. iCor.7, 13 et 9, 12. if. 
- abufus eft, 1 8- accommodatus eft, quadrauit. >o-U k i*»anA,V) )) 

non yimf accommodati cum reliquis. Mof. Marden. Vfum , conftietu- 

dinem, familiaritatem habuit cum aliquo, conuerfatus eft familiari- 
. teh participauit. 1 Cor. io, 30. Joh.4, 9* Sever. RiL6f. 
!■■»/'• »• caufae. . 

l>i*al» vfus. Sap.i, 10 et 13,21. iTim, 4, 3: 2Tim.2,2i. 
I 1 >i • m vtiiis. - ' 

1/WjLm defiderium. Philipp. 2, 2f. minijler *-A>*jljj voti, / vfus m$t 

(ffM mihi vfui efi) c.4, 16. Rom. 1,26.27.. Vfum naturae^ 1 Cor.7, 

31, Col. 2, 22*23. 1 Tirh. 6, 6. 
Dm4m Id. Jer.22, 28* Philem. 11. Facultas, Sap. ij, 16. vtilitas, 19* 

Emolumentum, c. 14, 29. iTim.6, 6. Valor, Heb. 9, 17. 
}£j1&*» coagmentationes fyllabarum, pronuntiationes articulatae, at 

diftindtae. 

UjIjm. opemton,e$ vtiles, conducibiles (F. neceflTariae, dubito.) 

« 

Tt igitized by Google 33P 

\x*l*a» vttlis. 

y Z** i.q.Heb. r\pr\ obfcurus, obfcuratus fuit. Luc.2j, 45* et 24, 29. 
Matth. 14, 2 j rf 24, 29. jPaA. / ■ •»; V> vefperans. 1 Sam. 17, 16, 
.if^/i. obtenebrauit, Joh. 12, 40. Ethpa. i.q.1. Kom. 1,21. 
pqjlZj Ux^Z f U^qajI tenebrae, tenebrofus. Lue. 11,^4 dt 24, 1.- 
Matth.4, 16. 8,12. 10,27. f. Ifa.4f, 19. Pl 1*20*** Eph. 4, 18. 
fcuia» Id. Jac$,if. Trem. 
]}n ™ • m obfcuritas, tenefcrofitas. 
^ou» Zqpqa># ecclipfis lunae. t*^o* jm ecclipfis folis. conflauit, Exod.57, j.ij ** j8, f- (incrufhuit auro, w £ ar- 
gemo F) Cogitauit, vt Ch.hvn iSam.25, 9. Prov.6, 14 et 16/27. 
Pf 4 i,7 : \ ' l 

P*_m iythum, ptifana. 

liii m aurificium. 

V^Lm aurificium, ornamentum ex auro argentoue conflatumj jncru- 

ftatio aurea,/ argentea. * Jud. 1$. 18- Pl* )b-±±» lPet. j,j. ,/fr. 

SLa.X-^ BB. it. conflatilia, Deut. 7, j et 12, j. 

[* Chreft. p.26. t-ioUflpo |^W> K S' m n,] 

Jjojla» aurifex, feber argentarius. , 

)iS^^.m aurificium, aurifaber. Bar Cepha. - 

\\om^d tempeftas, procellaj vmla, Prov. 25, 54. Sap. 19, 7-« Jon: 1^4. 

12. Pl. if et 2, 4. Pf.42, 8 rt 6f, 8- * , 

[* iMacc.6, iii Aff. T.III. P.II. p. 12+- Spud continuatoreot 

Barhebraei, l>iViio IJqjlm^) tempejlates hiemales.'} 

>qjl>s ^A. coenauit. Luc. 17, 8 rf "> 2 o, iCor. u> 2J. * 

£* A JTe&is* 'vt videtur, cibis> collato Arabico *-**-*> fecuit^ . < Digitized by Google IAiVtm ^ l&caLm coena. Luc. 14, 12.17. 24*16. Pt. c.20,46. Mat.zj,£. 
) ^»>» monile, torques. -/?/. aedificium* cuius funt curuae opere 
, ibrnicato ^liquae partes, porticus inftar. 7?Z?. Erat antiquitus nulla 
iimitatio fadta* nifi ad coenam. Panc. Mtm.1. tit.^i^ 

Ujl£m i 7 /. acerbi, afperi? Off. Mar. 188. 

ZA-j* confirmauit; comprobauit* ftatuit firmo confilio, accurate fecit, 
diligenter egitj elaborauit. Ajj&h incitauit, perfuafits peliexit, in- 
duxit blanditiis. * 

[* Blanditiis (muficis) deUniuit aures. AflT. B. O, T. I. p-4g in not] 

]ZA-m pera. * 

[* Capitulum columnarum. 2Paral. j, if. pro Hebraico no* pofi^ 
tum. Forte haec ornamenta columnarum a blandimcnto, vel etiam 
ab elaborando, nomen acceperunt] 

£u*A^m , \£*L** PL ]$&*• confirmatus, comprobatus, decretus, fanci- 
tus, conftitutus,, accurate fadus, elaboratus, exaftus; eorredtus. * 
Pf. 19,4. Gr. Syr. et 72,9. 17. Sev. Lib.Rit. 102. 10 3. 

[* E.g. verf. Philoxen. Marc. 11, 10. in nota, inuenitur, non qui- 
dem %n omnibus codicibus Graecis, — inuenimus tamen ? y *», n n 
v i ■ l nfl)? ^ ^^uA^? 1» nonnullis, vt nobis videtur* adcuratis. Item 
in fubfcriptione eiusdem verfionis, <fao codices Graech ^*r***^ *-*^ > ? 

J^u£u* yfr. <?*^, *%r. IfAsooi BB. perMetath. j ante z> pojler. con- 
venitcum Hifp. Cohumbro, Cucumisj vide Ar. aU^, et Syr. V^afro, 
^ZoAjAAi diligentia, fedulitas;» certitudo. * v 

[* Ea, quae Graecis, a,xf>t/3uct. Sic ponitur in fubfcriptione v?r- 
- fionis Philoxenianae, vbi translata dicuntur eitangelia ex Graeco irt 

Syriacum , ? 4*^ > V<ZoAjAj*=> fumma cura feu dxfufalq, .] 
£u|£*A*J Aduerb.praeced. BB* 'S 

^ Xt : Ukuio Digitized by Google 33* L • ** {jotfas? ]ZA*jio indicatio morbi. 

Wu*io ^fr. f*-t.jj-3 BB. 

\£m4i» pruritus. 2Tim.4, $.* Off. JEKrr.&f. 707'. ft. defiderium, cu- 
piditas, concupifcentia carnis. Incitamentum , blandimentum , ille- 
cebra iucundi fermonis, voluptas ex lenocinio verborum. 

[* Arabs Erpenianus ibi vertit,, q « t - j^LX^L» «wprt* 0«- 
mift. Suutne autem proprie, blandimenta* feu potius, vt in Graeco 
eft, pruritus aurium. Sufpicari incipio, totam blandiendi notionem, 
quam verbum ac nomina deriuata habent, a frittionc iucunda fluxiife, 

cognatasque effe cum Ar. ^ylL fricuit , confricuit] 
]2Ai^£> vide Auj. 

jAw # lo|? 1&** tfttfe U*l* 

\k.** AIqH. jP/. IAjm m. trabes, pontes columnis impofiti. iReg. % j. 

Capitelli, aPar. 5, K. 
|ZA-m pera. 

» » ' 1 n — .— — — *^— ^ ■' ■ i ■ 1 ■ 11 11 

>oA*# tV^. /fo£. Dnn Ggnauit, confignauit, notauit, confkmauit. Ila.g,i6. 
^ Ethpe. Paff. praeced. Off. Mar.^j. Pah. notare fecit, fignare, ob- 

Jignare fecit, fignauitj finiuit, terminauit, compleuit.* Ethpa. abfo- 

lutus, confummatus eft. B B. .% 

[* Exempla fignificationum dabtt Schaafius, quantum fatis eft. 

Lingua ecclefiattica eft, figno crucis faSto alicui benedicere* vt chreft. 

p. j6. lin.6. - 

Eft .et, ; claudere, Levit. if, j c%a& Xx»Am, ctaufum efi mcmbrum 
ehtS) gonorrhoea obturata* Vide fupplem. lex. Hebx~ n.888- vbi et 
_ nocionum feriem habebis 1) ligare x) claudere j) obftgnare.] 

Xu>b**l X&2oj* figillum, Ggnum, Ggnaculum. Exod. 23, 11. if; finis, 

terminus* (complementum, Sever.lib.Rit.iiz.) •>• 

I *n ^ ■ » » notatus, fignatus. lReg. ai> 8. , , 

*4~ Digitized by Google [>o4— m Aytho* vel Hayihoy vt nos eum vocare folemns, Arme- 
niae minoris, i. e. CiJiciae rex, in hiftoria ecclefiaftica nobiliflimus, 
ab anno 1224'ad 1270. Notnen literis Syriacis fcriptum reperies 
a continuatore c^ronici Ba^hebraei iu t AflT. B.O. T.III. ?.ll. pi2f.J 

^*» Ethp. £j»$ defponfatus eft. , > 

Ij^ fponfus, gener. 1 Sam. 1 8, 22. 26. 

\-jfn m affinitas inter focerum et geaerum; / inter virum et fi;a- 

trem coniugis, et contra. Ar. S r jL.]i.* BB. 
|2qjAa» defponfatio. MjA**au>' nubilis. •~L*I (faA.) confregit, (eradicaiiW BB:) E£ 29, y . £/A/?*. Pttf BB. 

\^f^Ar.^BB. ''* 

\Jst\ ** j 1 ^/o - m confra&io. -- 1 

*A*> Pah. tf-j* inflauit, fuperbire fecit ; voluptuatus e(fc Aph. *>—»•! - S^ r 

inflauit, fuperbiuit, faftuofum reddidit. iCor. 8» 1. Ethpe. >£^A 
^ Pajf. c. 4, ig et ij,4- Jac. i, i4- % Col 2, 18- ' ' 

?**£>* inflatus, tumidus, fupwbus._/ > /.XV*^^.j^t?A M Rom. 1, jo. 1 * # » 

Cor. f , 2. 2Tim. j, 4. Luc. 1, fi. .*,• ? : IS- « 

fr /n m admiiatia>jt3ijaMtf artrogantia. Off. 

Mar.10i.463. ) ': ■' ' 

/o^A*#y Uop£Up Id; f^. ^4. -Pf 48.^. aCor. 12, 20. Jac.4, 16. 

(4*^4* fuperba. fem. th fcJu»* 

ft A .»; *o humor oculi, et ramus adhuc viuus et virentf. 

?2o?A>*u> faftuofitas 5 a/. demiffio vultus. 

\>ql**1 irrifio, fubfannatio, fuperbiae tomes indiuiduus. Tt 3 Digitized by Google 334 ■' l - '* * 

•4 itt numeris vakt g> «4 valet good rt «4 9° 00 °* l_o*i_£-4 Tetrarcha. Matth. 14, 1. u ** • j 

]Zr\ 0^4 Tetrarchia. .-,...- 

upg i svTf-A-b- Tetraeonus. Apoc.21,16. " * 

^n 1 \ ^ 'i fr £ quatiior euangelia. 

U-^r^-i/, praue o pro o* terebintnus. _ * ^ 

l^oic^ contraSe pro t fcvirfm& o Irfri quatuor feffiones; 1/. frflmiftn; 
|^ffl*£)^ .vefnus, vernalis. ._; 

«o^£>lr&£ quadratus. .r M! , ,<„^ , ^ ...,,. .J t£>Ui 1/. •■=> Q -^ . j:;,: •. ■ -■ < -i» ■'.!.. ^^Lfc cyclametf. 

«.oi.A*]cuU multoties, nimis J?i?. 

^ *• u - \ ■ * • : r ; . < ^lohooA-l/ ]loho\-l vmbra. 


j I 1 1 1 ' ' i f ' i r ^oi-4 fideiuffit. JLioo-i fideiuffio. 

t-^-4-4/ V * » i Arabsj /w. Taiyenfis. jB[^. v.jlr.w, ft Qa/rf.^t* 

£uiU»L-4 Arabice. t * ; 

XHi v.Kbl. ou^U t/.^. , , X !**■ ^-i corpus. Perf. BB. Modus. . J 
J h n quomodo. UlDoVj Digitized by Google •«oU modicura, aliquid, quicquam, parum, vix, attf ne vix. B B. 

^^ ^ ^ r ' mmmmmmmmmmmmmmmmmmm . 

*^>4 * 4pA. 4£^J <?/. ^m famam fparfit, diuulgauit, difFamauit. 
Matth.9, ji. j?o/fcr. Marc. 1, 4$-. 2ftA/?a. nuntiatus, ceiebris fadtus 
eft, fama peruulgata eft, f (fefe praedicauit, fibi ipfi bene precatus 
eft. Sch.) 

■ -[* In Peal eft, romfnrm actipert, refcire, iSam.20, 1$. *a# J 
^ au&tro vel refciero a patre meo aliquid mali.] ', r 

[f AfT. T. II. B. O. p. 1 o. Xenagas |*/no 'i^jl^ tnagnam 
fcriptis adeptus celebritatemJ] 

[t-^ f am *> ™*or. Matth.4, 24. 9,26. Marc.i, 28. ij, 7. 
Luc.4, 14.37. f,if. 7, 39. Ad.4, 17. Scribitur et UA-L chreft. 
ip.j9 (Vide gramm. p.66).] 
] n n ^ praeco. 

te^, lA^ur^ manifeftuij, notus, illuftris. Job^^. poft. v. 17. f.ma- 
nifefta, cognita. 

I ^ ■ q i praeparatus. 

.• * * -■ ---.., . ." 

}2 o n i n , ^ manifeftatio, notitia. 

I fc a ,■ ^ l , praeparatio. . , 

] rv.^.fr . fr> promulgatiis, renuntiatus. ■- 

AiJ •jQftc^o melior es? 

»"^ / f^s^ai/ ^ 00 * '•£ ^ f - rt ^ L ^ b ^A liquor cohcre. 

tUS, Goh 14^9. ,:.[., 

jZai aibp^-. V niTpft So promulgatio, tenuntia^o^ numiatio. 
?n\w ^ l^p^ opfoiiium cum aceto. £4 caprea , capreolus. Heb.^x C ant 8, 14* *Sam. 1, 19. 
ftl Zm l faccliarum. tmMSXl Digitized by Google 33 6 yi- 

^l madauit* humedauit, rorauit. Etkpa* i»*H# vulneratus, com 

tiifus eft. , - s ' . :. 
V rr ^ -4 coquina ; carnanum. 

I-m " n l coquuss lanio. 

madtatio, incifio. ' 

1 — »— ___w£ fpodium, * 7 
]^ l tympanum. v - 

)\ >v ^ l tympanotriba. 

$&4 tabellarius. iSam.if,!. aReg.u, 4. i 9: ^Par. 30, 6. 10. Prov. 

24, 54. Circumpes. ... 

lA__*_v£ tabellula. '&if. /**• &*• U?> 
oZo_l_*^ lapides ab Hierofolymis add^i, qui,profunt ad calcu. 

lum in vefica frangendum. BB. 
X£^jL#£> oculus prominens. \ / 

l^oj—i t#mAo7oc. BB. forte o pro o. 

Lto_j_l /V. U— ^ 4 rumoris/ famae diuulgatio. !-__£* "• *^=4- 

toiimpreffit, fignauitj merfus eft. AAor.20, 9- •/»/. Matth. 14, jo. 
Luc.f,7. 8.**.* /^^ ^*- Mat.j^6.P/.iTim,6, 9 , J E:%. 
_ii impreffus, obfignatus eft. Ethpa. y>l4 Paff. W Pah. 

\* Degtutiuit, Pf.Jf,2f. vbi-oui-U etproHebraicoV^ivSii 

ponitur, et ab Arabe Antiocheno redditur *U_L^.] 

l_^ impreffus.*' [* Item, qui indotem moresque aticutus. habet. 

Ephr T.I. p.7f- vidit Sdra Ismaelem o_*1-3 l^ ^-4 U— — > 

«wm /&m- <// «*ri /««. Eft proprie, eodem figUlo notatus; 

Terape folent Arabes, aliique Ortentales, uaturam- indolemque %L Digitized by Google ; '. V 4 ** 337 

Ium vocare, (vide ; Golium fub £-*-k) quod adeo in botanicam 
tranfiit, vbi nomine nimis etymologice verfo, de jigilto plantarutn 
difputata legimus. Suum cuique plantae figUlum tribuentes Arabes, 
hoc volebant, foanrxui^iie namram peculiarem efTe, quam per- 
difcere cjesbdamuij \ m *-"• 
V s \ a j xnerflss vndas^ vel fomno. Ifa. 29, 10. 

?-s n l fignaculum, figillum, nota. Off.Mar.47}. Circulus (panis 
aondum cpnfecratus) Sever.L Rit. 108. ^M^oAa 4 fignaculum vir- 
gineum, <dattftrwn*vitgtnttatis, hymen. ?teaj> 4 Bolus Armenia. 
v. Aldrovand. M. Met 269. «jp oi^A ? / fiiSi i V fclc^ lemnia, #. 
2,70. /Y. gemmae, 1 Far. 20/2. 2 Par. J, $. 9> *. Job 28, 17. 

? \ ■ n & merfio. 

]±sjcl4> immerfio. Off. Mar. 3S7.}f$. Aeftus maris. 

jspfr^ merfus. , 

l^as^ blatta, ricinus, vermis. 

\*^l ludi genus, £» grwo r^x anguffatus euadxt fatuut. BB. 

lo£4 feftago, frlxorium. 

. , ■» — , ' r ' ■ — ■> ■ ■ ■ 

.sJj^ Lq.Ar.^zu. [Saccharum album. Gol.!4$9.] 

I og nn ^ pera, mantica. ^i?. 

^^^-4 frixit fo fartagine f. patella {rfiyavi^ca) Jer. 29, 22. £//ya. -Pfl/. 
U^i/ t*^-^ fartago. Levit. 7, 9. Ezech.4, 5. 
J— 1— s^-4 tribulatio. * , 

Ui- s^ft ^ frixus. 

ts^ Ethp. k^4 moleftus fuit, mojeftiam exjbiibuitj Ar*T\w conteil^ 
--cUb.apprel&i^ v*^. o^ fraudem. 

1 ' Vu K5rf Digitized by Google 338 oj, «i n ^i 

r-r^-4 medicamentum ex India allatum, contra amuleta proficuum. 
^j-^-i contentio, difceptatio» fophisma. 

. -_ , ^ . r —r, .-^ / . , , , , -I 

H^jija^ Eryfimon; Germ. Hederichj yfr.pnm^n [Aviuh+ij. if. i«l«x 
duo genera (fic etiam > Mathiot. $89») Albunvrf Rtibnim. 55. 

J01-.4 aberrauit, diuagatus eft* id. q. Chald. rwu. 
U<nl aberratio, diuagatio. 

•^vQOLi, ^ou^ minus, perdicis genus. * 

«jpQim&oi^ # ux>ol£ol£ jLflf. Tetys. 
•jdo]o^ol£ febris quartana. 

>xji£ ift/i/;. >ool£Z} familiaritatej cogriatione coniun&us eft. Off.Mar. 

160. /' ■ . ' . . . :■ V ... 

liooio-4 (Lat. domus) cognatio, familia, progenies, gerius* Gen. 21, a;. 

Jud. 1.8» 19. 1 Par f , 7. Neh.4, ij. Ifa. 14, 22. 1 Macc. 10,89. Luc. 

J> S 8- 19**2. Natio, Adt 18» 24. 

.•jdo&4jol£ aurifaber. ... ^pou^ v. s^i- ftoi_£ meridies. Ifa„ j 9, 10. Gen.4$, 16. 2f. jP/. U^ik ^Vou^ media 
nox. 55 ti<n—i meridianus. 
A— *^ol-4 meridies. 

>oo f 1 v^foi— 4 grani, / leguminis cuiusdam genus, tritici injtar > at 

tninus. BB. 

■ 

o-£ Alckym. ftibium, ahtimoriium. ' 

j,» ■ 1 • ■ / . . ji, 'i > v 1 1 ni f \ \ ,1 ' ■ 1 ^ 1 j"'l ' " 

t£>a£ Digitized by Google (•S*^) ;«f?li ;Jiitecatps, Jaetuseft, Ruthj>7, iSzm.2fy}6. JParkgM- 

i n ■ »' ■& parauit, praepacauit. Gen. 27, 20. Num. 23, 1.4. Cant.7, 1. 

Luc.2, 31. 12, 21.47. '22, 13. 23, ff. 24, 1. Imper. c. 17, 8- 3, 4* 

Jt/^. c. 1,17.76. 22,9. i^ori. 2Cor. 4, 17. P.P. ^Z^o paratus, 
'"(corrfirus,* planus, domplanatiks. Rom.6,16* f. Heb. 12, 1. * ^/?A. 

«^iij benefecit, Ruth 3, 10. rc \* AirJ.iSam. 16,23. Luc.6, 3f. 

3 3 . -i/ufc: *^4; JE%^. ; Pujf^fraec. Pah. Mauh. 20, 2 j. Ad^a f, if : 

-,rIv^rJU4*JL:.vi •.,.:. .1 T # 1 # ' / . . - • \ * 

£* Eft et in Ethpaal, pojfoyj;/, ir*, venire; proprie, praeparare fe 
et accingtere itineri. Chreft: p.j?2. 8?. Aff. B O. T.II. p. 2^7, pre- 
cari folebat tfi^jioo cio t±**&o?. ?viNo quisquis Maragamveniebat.] 

) ^Ul fama. Num.13,33. iSdm.2,23;. Nuntium, Rutha^f tf 3,9. 
.pertmet ad cac^* 

< "> ^ bbnus, J 1 Pet. 2, 3. iCor. f, io- 9,8- 7*. multum, valde, vehe r 
mente } r f «jdjpojium, Num- 1 h *?• Matt;h. 7, 14.^ 4. 2, 16. 18, 31, ;i9, . 
iy. 26,22. He6. 10,37. fiene, bptime, Philem. 1,23 et contr. Jer. 
7,26. Vulg.Lat. Peius, c.24, 2. 3. ^? 'l^^peffimi. GenJij, ij. 
iSam.2, 17. 2f, 36. Saepe. Sch. mk ^^otaCompar.gradui.yi^ 
gi$, potius, 2Tim-3,4. Heb. 3,3. 4, 12* 11,4. 20. ■ 7rA«ora<Ji/ K c.f,g.' 

&-» ] a & bene. . . 

^a-i bonus f Mat. 12, 3f. 13,27.37.^8. PLV^l) r^i Coloffci^roi 
Mat. 3, ia f, 16.4^. f. PL Ja£.XiL;,.& (.1^4 Matth.'rj, gj.-^j. 4 
J>/.VfeVc,7, 11 tf ia/34. [ ■ - *' ; ~ ' ' n ; ^ 

Joa£ fceatitiido Luc. I, 48. 6,20. 7,23. 11,28. 12,37.38 4J. 

? ■■ * ^Q 6 beatus. Adt.26,2. Jac. i,2f. f. JAajlix^ Off. Mqr. 464. , Pt, 
Joh. 13, 17. * '. \_ ! .. V . 

[* Etiam pi«w lingua eqcjefiaftica U^ai fignificat, .vt.chreft. p» ' 
79. Sic autem cum foleat maxime de monachis poni, epitheton in 

Uu 2 fubftan- Digitized by Google fubftantiuum tranfiit, mdnachum deiignansj .vt \ . m ? , » .• epifcoputni 
Exemplum, fed ferioris Syriasmi dabit chreftom/ p. 80. t-jjJ^c| 
^ju^oi fJLoo^r vexatio horum monachorum.j 

|«*-j^-£>q-^ beatus hatura fua. 

ULo£ promtitudo; praeparatio. Pf.10,17. 1{a.i8*4* aCor.9,*. Eph.f,jf* 

]7o n & bonnas. ; Eph. f , 9. . ~» 

o n i ■/ gratia, beneficentia. Rora.4,4. 6*17. i>.j\ 7.-^24. * c 
[* Hinc et, eleemofyna* vt, AfT. T.I. p. 380 1Zq-±u4-4 *£&-* 
tleemofynas erogauit. Nota et phrafin, T/nni^ \fc*c gratias egit* 
(proprie, pro beneficio accepit) in Nov.Tpft. frequenti^imam,] 

^oi^so^ bea,titudo. Off.M0r.466.46fc. , , ... > * ; / '; 

jlo^u^* Ix^^io fautor, benefadtor. Eccl. 1^,27. Ifa. ^, J2. 

)2qjli4^> beneficentia, humanitasi H. promulgatio, nuntiatio. 

fo-i aflauit. >-*H Id. Ifa.44, 16. 19. Tob. 6,6. iSam.2, !f. Exoi 

12, 9. £^/;j. *Al4 Paff. praec. 
|_»q-4 aflus, aflatu*. Luc.24, 42. ... 

l-ia-i aflans. 
U*cL^ aflatio. 
i ,»pa & Id. #. fide^fifltt); fideiuffer. . * • ' > . -i 

* r * » r « , 

|ZQX»O^Aip COflCOdtlO.- V. A% . «^Jd. -.;»;. 

^»0-4 i?A incoenatae, famelicaes ront/. cum €h. rinto, ^fr. g^fc Joel 1, 17. 

■ ' ■■■ ' ' ' — — — II ■ ■ ■ ————»■ .11 ■ ■ I ,tW0 

»-»10 j diftare fecit. 

Ua| momentum (tempus ^^.) 

{*4><*i) Ethp - *-»^q^4 imploramt> ftippficauit. * 

U*4 Digitized by Google •* 341 

V^fll deprecario, fupplicatio, fubmiffio (nifi Sumxai nulla folutio BB) 

Tutiaj fl«<»U$. BB: -W **&»»{, 
VloxIioiASo id. deprecatio. 
fe 'fo t botrus, racemus, acinus. Ifa.gf, g. (Jia^)^ abijt, fpatiatus, v^gatus eft, ambulauit, inceffit. Part. 
^laxans. %cc\. ^iL Ethp. egreflus eft, ai praedandum. B B. 
lCa-4 euagatio, deambulatio. a^oi Ar. V^Nn. 

|6^aJ fajtago, in qua caro frigitur. 2?j?. re~ (usa^) uaj vojauk. Jer.48, 40. 49,21. >P<i. Deut.32, n. Job$9,ij. 
1*JB-*4< ^ol^tiiAj peci fubJimis^ ^ ? - ; 

lfi^£ pa«p/t i eyit.ij, 19. Deut.14, i'8. JV. rReg. id, 22. V/^ 
ittolj volantes, quivolatu tolluntur 55. h T ;f ; 

- - ; — — ' ' . ' - — r — - — 1 — rr— r 

(+s*H) *£>-£ redundauit, fupernatauit. Thren. 3, $4, 2Reg.6, 6. /n/. 

- ^-Efd. 4^2$- JVi.^ Apocr *8, 17. JPak. «^vfr.^ i ^erepitauit flamma» 
JfhJs^ demerfit Ecd.24,29. : 4 ' ! *"* ' ' ', 

[* NW iW Pael eft, vt Caftellus feftinanter dixit, fed-Peal, hec 

eas, quas fupra pofuit, habet fignificationes, fed ortam a natando, 

, nauigandi. Graeoa irai 6 f tti toVov vXiw> (fic enim legurit pleri- 

que codices, non vt^ vulgatum eft in edkionibus) Syru$ reddidit 

•^1-4 1*»oAtf 001 \5o« Sic fct nauigare eft verfioni Philoxeniaiiae 

* Luc. 8> ij. 0001 ^ '4 p 7rte6vrw avrw,'] 

]tenl gutta. i>/. U&i% t/aaag», ?Aaa&J Off.Mar.yx „ .1 _ . 

Jso-i fupernatans;* Compages -trabica vtribus impofita, ad flumin^ 

transmittejndaj fchediaj -rates. iReg. f, 9. . 

[* gutta: Hinc ?£a£ guttae duae, yocanturduo pun&a Ribbui. 
Amira p.48, granua.J ,.., 

Uu $ Isx^ Digitized by Google 342 o 4 

l - fo . i fupernatatip. , . ■. .. *„ 

Jao^ natator. i^/. Ojf Mar.tf%. |i£^,|Acu& ^imenta n^tytipa.. 
liaai i.y. CA. N3MU,* ff. crepitus lucernae. . -•■, ,lf 

[* i.e. inundatio. Vide chreft. p. 79.] 

■ i .. ~ • ' - .■-■.■■-... -* 

Ikx-J, momentum. * ..,,-. 

'{\* Momentum> vude habeat Caftellus, ignqrb ,/ Ucet forte^ta 

vertk Uberius poflit. Habent ' Syrl, |*a{ Uas , ^quamdiu ? vt p. £}% 

Tomil. Ephr. (Iineaa 'fine jqiiarta) proprie, quousque litfies, coUafo. 

Arabico, s lje 9 Limiti Orientales a monie nomen duiere (olent: fic 

y^ Arabibus, raons > Hebraeis Stoj limes, .fims^ ,, «; 

]hol mons. Matth.4, 8- Gen. 12, 8- Pt.$\<*-i Gen.^i 2^8*4. fl --^«1 

[>**a£ *tnortfanuf>fceXhio&\& jnontitfm (MentaguarJ) ChUeftbnU 

p. 9 j. lin.4.] • - . - - 

)}.i & auis, ^fr.^voraxjTapax;- * * 

l-i Or-vj^ I-*?cl4 ribtcines textrinae. * 

Qjtol) -*-4 liniuit. illeuit. Joh.$ t 6.y.jxy Pjfa*^ foedwiU 'ppl- 

luiti inquinau^t, profanauit. Gen^49,4- Exod.2<V2$;* L*yit. 19, 8. 
i r x. 22, 9. 1 f. Num- 1 8 j 1 1; Ezech. 7^2 1 • 2^. Ethpa. toflt^minaftis, 
pollutus, profanatus eft, Joh. 1%, 28* 1 Con 8* 7* .; 

l^too-i polltttiq, coinquiitatio, r / * :r» r v *» - : 

Uao-^ Uo-i linimentttm rt immerfio. Gluten, r i?2?. ' * — / ' 

|£_Aa-4 mquinamentum. . * 

1 i ii & litura,- litus, fubjl. \ 

\mr\ t fr.fro pollutus, profanus. 

Vn #o, .fc Jio pollutio, profanatiow :> ' T |£i ,tn {Z fordes. 

|A^a-ii! f.^. Uafrio Levit. io, 11., Zai Digitized by Google » i m © i 343 

2q-4 ieiunus , incoenatus. Dan. 6, 1*8. * //.• «>t»pliclllt, in fe conuel* 

* Vit, duplicaliit. BB. " 

m i , . . ) ■ ' i •' f r ■■ t _ | < 

l_uv4 f.y. c-_a.,£ vet pro eo. Aeftus.' Therma*?? BB. /_ ; 

[*-ci_£ fiue cum artietflo' Ar.'^cv4^f > nomenWbife, in qtia re* 

Mungaiorura faeculo XIII eligebatur, Chreft. p-9f inf.] 

: * B ; -- — , , — ■ — r 

*-»*-£ ilhixit, fulglirauit. Ethpq^ gem. «-m^-w^) coriturbatus, exagt- 

tatus eft. Part. concitatus, perturbatus, B B. ; ' 

U^MQi.. rf .u£*»a£ vndae, fluxJlus- (iaL^. n^Q^f permrbatuu-comu- 

, ratio, -fiJS) , / .« . ;"', • 

_____—-—_-—■— —--—--—■--—-——-*—■ — ~» 

tt»*-£ globus , congeries conglobata. it fplen, lien. 

T* ' ■ ■ ' " ■' - i. , .... . - i ■ ■ i ■ .i ^ ■ ■ 

^jL^ i.q.Heb. moluit, contndit. Deut.9, ai- JobfU 10. Mac_4,4U 
Luc. 17, jj*. ift/i/;*. -Pa/. B£s>> . t : ,.j-. -;• . •, 

t r ■ >» w molitus, Itfola tritus. 
) 1 »*4 molitura. 
I 1 »» & molicor, qi^i molit. 
|z> t >*-& molitrix 3 - w/ dens molarjs / maxillap^ t >*> l anhekuit fub onere; eriixus eft iri exorierando ventre. 
^xi. 4 anus, podex, et nifus exonerantis ventrem. 
ffo »» ^ Icf . ^i Sam. f, & x " 7 7. '/'.*" - " 

l-^a^ gemitus ex ponderej nifus fonorus exonerantis ventrem. oAo\on.& z;idV ^f rf «-C*x£; b-_-__-___-_k-. 1W Digitized by Google 344 •* - 

)Ui et \h*l anW, pocter. Plur. ]fc\+l. ? ft • & vel X*-&+l albugines. 

? & * l raacritudo corporit. ' 

ubo^ Nomen Latronis ad dextram ChriftL 

u»ol^vft calx. 

ux>aa^4 auis genus* Jff-B. 1^^ ledtus, ftratum. BB. ett* ]xul> ***l+l *wn> honor, reuerentia; pretium, aeftimatio. jEfd. 6, 
9. Matth! 27, 6. A<£t f, 2. * 

[*.Hincfca*4 U*g> pretiofus. Philox. Matth. 15,46. Marc. 14, f. 
o ^, ii ;j .Timaeqs, ,«ow?. yrqffr. t/iW. Marc. io, 46. . 

^icu^ thefaurus regni BB. r^ist^ 

- , 

j 1 1 , t coenum, lutum, inquinamentumj terra. Exod. 1, 14. Nah. j, 
14. Joh. 9, 6. 1 1. 14. 1 f . Rom. 9, 21. Praeter ilta terrarum genera 
dequibus Avic. Diofc. Aegin. etc. haechabet BB. ^V^? tep? h*j 
Ui 1 mi^?o terra,quae effoditurin Aegypto et Alexandria, 2) faZteoi 
for>A*>? Usj ^)? «jp oi»\irD ? M <^*> quae afportatur a terra Sa- 
lina (diuerfa haec a l i roo ioNinr> <fc jwj Diofc.V, 17 j\) $) Chia, 
^ cn i t i ^ft) ? U£^^>] U**1 ^o ]A*Zteo? ucoaoo quae ? terra Afritftu 
(/;ro Cretica?), rf 4) quae a Sechinis afFertur. 

)2ain'»i concaua pars, /' concauitas hepatis. BB. Ih-*-4 caula, ouile, feptum. Joh. 10, 1. 16. Pl. Gen. 2f> 16. 
!*-*-£ vide V&* ,- . V&&4 Digitized by Google ^*.a* 345 

y ft a & ebulliuit, aeftuauit. 

**£ forfitahj fiwrtaffis, , mmc, &. rdx^ Exod. 5 2, jo. Rom. f , 7. 

— — — — — — ' !, ■■■ ■■' ' ■ 

" * w ' i * * ; rr « 

^a-^ aftute egit; circumuenit. Ethp. r^ltf vaFer, rt induftrius fadlus 

^eft. -R r 

Ixsoj verfutia, i.q. Ch.^yo y a r'*Xfn. 

«m *t i l ordinauit, ornauit. Cant. 2, 4. * Sev. lib. Rit \j. 

[* Obfcurior paullo locus. Hebraica n^HN ■><?:» •ftrj LXX, iSai 

efferentes, verterunt, rei^an 'wr ijui dyairnn ficque et Syrus, forte 

ex-illifr faecule-VIII oerre&us aut interpolatus > |^u!^ oaxa^ 

. ordinaU fuper m amorem. Eft et ah ordinando, componere mortuum 

— *d feptrfturamy chtefb. p. 109 ey ^^ N ^01 m a & compofuerunt 

c6tpui eks.] 
\oolI Gr. rdt;iG 3 ordo, feries. Luc. 1, 3. * 

[* Qrnatus* (vt apud Chaldaeos,) paramenta faeerdotum. Aflera. 
T.H. ? p. a6f. l( not.j et p.2<56.], 
imimn^ ^cies, exercitus; ordiaatio exercitus, rf criminum a# accufa- 
torc. BB. ^ 

ima^^ moderatus, ordinatus, difpofitus* compofitus. Deuter. J^Jku 

iTinuj, 2. t ' -■••■- 

Viinr^to f.>. U^xi C6I.2, f. {Aff. B.O. T.IIL P. II. p. 119.] 

|iimft^> otdinans, difponens. 
]2oimnfto ordinatio, difpofitio. . . 

^4 texit, obtexit, -prqtexit ; la q ueauiir rPar. 17, ir itff fc Id. Exod. 
?7, 9. Luc ; 9, 54. ' , 

^fc^ et )£+*r*i^ vmbra. Gen.19,8- A<a.f,if* Pl. Mat*4,i6r Col.3,17. 
).i, ,1, „\ j vmbraticus. 

Xx V^oi Digitized by Google 346 • =•*, - 

. (I^Gui obumbratio. uh u : j :. ^ ; i- 

^&oy $±&x>f U^/ $^&o rt ^^o. vrabracuhim,, ubernacut»« r 

tedtum, tugurium. Pf. i j i, j. IJ9>8« IGu i\8* Mattfc 8> 8-ibr P&r. 

Deut. 16, ij. 16. Mat. 17, 4. ' 

11*^2 teftum, laqueare, tabulatum, contignatio^. Eccletio; i8-,Luc.. 

f, 19. v. de Dieu. jEfd. 6, 4. A. vmbra.. * ' f ' * : 

I^aX^Z laqueare, taberuaculum^ 

jl£ rf ]3li ros. Getv 27, 28- 
jlju^j^ f. }LhL\l rofcidus.. ^ » ■ |jmn\& {andalium, foleav *£ cornix, anrtulus iamiae; idf. <yrf. Jjia»^.. 

fc recens, fuit. jEfd.8> i* PaAi **X£ puerum fecitj; ii.. imminuit,, 

obliniuit. Ethp. Lq\ Ar.+ upx*n BE> 
V>1 ; UX£ infans, puer, adolefcens, paruulus. 1 Sam. 1, 24; Gal>4> 1. 

Recens, jEfd.8, 1. P/. ^A^/ T^* ** T^Gen. jj, i j., Mat.z, 

16.. 19, IJ. i<b*m. I^^i puella, adolefcentula,. ancilfa. tuc. 8> (0.. 

f4. Ad. 12, ij. PLfcl^if ^4 i.Tim.f,2. it.tfi&i filiae libe- 

rorum. JVbi/. 410. 
IjoIv^ e t IjpqiN^ puellus.. £ l£a>oi\& puellula; J 7 /. ULdgu!^^ 
|Za>\^ infaijtia, pueritia, a4olefcentia >; iuuentus. ;Num..jo, 4., Genef. 

8, 21. Adt.26, 4. 
JZolX^ pubertas. 
rnniN^ pueliula.. 

' > •" ' -i- • ' : * • • ' l 1 ' v- — " - - ' 

« » * \^ anguftiauit, rorauit. , 

^ mi S^ fundum ftomachu / f - ■ 

IW^ conformatio capitis puerilis, quae obftetricunv cij*a.£u Digitized by Google ±* 347 fo»n\i tenuis, ^frfl^. «JLjwtov' •• "M» U^i / U°^4 piget, vmbratilis, qui vmbram «bcuim amat. j?5. JoX& oppreffit, diripuit. Levit. 6, 2.4. Deuter.,24,- 14. Z^ch.ti, 12. 
Luc.7, 30. 7f. reiecit, fpreuit^ afpernatus efi. Luc. 10, 16 * 

[* Lingu.a ecclefiaftica, afpera iJia et adcufatoria, ponitur etiarn 
de negatifybdQgmafy. ^Hfifcw^, . vij chreftom. p-7$2. de Eutyche, 
l^oj-^p >qV^ ? qui humanam • Cht\jllnatur<im ncgauit^ 

. * ""P * 10 *» «alumniator, oppreflbr, tyrantms» JPL ?£.%*, 4.- ' 
l*2Jai4 ^p{Jfefficr,;iraTr^fraudilTtor£alaninia, tyrannis. Lev.6, 4.. P£". 

U*<&*G4 # fc*»f^c^is^5)la«e«ta<jpo^, 4#'e*A«*i #a/. Suppa? J^. 
te&<£&^<pte^^ -'• \< ;•■•■';• 

■ ■ ■ ■■ ■ '-'* rO ... ' - ■ - | g , . 

Jjoi^ Ricini veniies. ; !r' r r ! t "'•> , ^ : 

ov**^ty i?/, iili^ teljiua, pifcis. yidt jChfn. dt aquat. 940. iflfafe *\i\^* 
^^IX^ oxymeL.BB. nVfh' uxuxx)a\ai Gfr. ti;A^j«v C^of^ ,^alpebra. BB. , 
*spn*\*l MohamtnecJ^ni. 

. . ^ iffl^, 4 f r *dem~quod Arabibu* ^iLW, nobisque, orientale vqca«. 
bulum *etih^tftbu$, TW^ hdoferifci-lpecies;] 

! ! '•; j !' — ■ v, .... ^rrr: i ... , y — i — >— : — • ■ 

^iA exprorauit, aflecutus fcft mqrborum caufas. BB. \&\ 
p>£4 .^Jaud.k^tio, tergiy^nitip; fc lutuni tenue. B B. 
V^o^ horror, rigor, et perfridlio febris. ;/c*f 
\ Xx 2 f n^Nj Digitized by Google 348 ** : 

|J«i\ # t lens, leguminis genus. P/- Gen^^y, 34^ »$*«*• !?**# '*J*«* 

Ezech. 4, 9. fcoSol i» . ^'\& lathynis. - , 

Jjoa^i Ricini, yermes. \' ^ t • n : 

jifvn>>\t nigredo cum flauedine, liuor. 
Jjoila^ et fco m^ kntigfinfefe. ./ 

I^o ^»#><vs& ulva, alga. 

|imWs& UdsVoo nomina ludentium taxillis et fcrupis B B. : ,; : 
^m^Nj fandalium, folea. vufc <*~*\& « 
fiSij£a^a£ abfciffia. \ •'../••/. • — ; ' ! ""' : * <- Tr : n ■ ' " " ' ■ ' 1 L. ■ ■,. L ,U * T- , 

%A^i defecit, euanuit, diffipatus, peifunda^us, deftrudlus, infumtus 
eft. iSam.9,7. Thren.j,22. Jac.4, ^4. ^a*: Wipauit,peiTunde r 
. dit, eu^nefcere fecit, abf^uit<iSaifl.^ti;ii^ j(*^^ Etkpa**b-\ 
folutus, proieduseft. de Dieu in *Q^j*> ltiJ4 r q :i ^eh.?i^J t i 

112, 10. Hof. u, 6. j.EfiL&_3Q» '.._ 

Vo^oi diffipatio. Pf.8* -tit. cum\*nn eft Plenilunium. i 

)A\aj ttirma, agmen. Nuhi. 2, 2. 3. 10. 10, 14. Congrfcgatio pafua. 

t Pl^c.i 9 J4- -'. ! :.«=*- 
IjcL^o^ excellens, infignis, praeftans? folers, acutus* 

jiaxuiuai excellentia, praeftantia, acumeii ingenii. 

Voq,\ i Triumuiri, qui e tribus tribubus eligebantur. 

■ - . 1 '....«' ^^^_ 

It^i calceamentum, fandalium, taladk. Marc.6, 9. A&. 12*8. t 

J*o^ H P$aX£ P/. V&aixi Tudiciila cdquTnariaj Sartago. ' \ m^o£ pollutio, macula. Sap.7, 22. iTim, 6, 14. Heb.7, z6. Off. 
Mar. 144. t 

\ f v # * * _^ • 

lA^ai lunim aedificiis aptum." "*'"~ '" Digitized by Google jaoXfl vifcofum, glutinofum, fordes. BB. 

****** •'• 

|lo»o\& ■coniugtum. ,'" ^ 

v^i an\j id. q. Perf. ^Lm^Js tegumentum capitis, vel gerius' aroteuli» 
quoci capiti impofitum dimitfitur per dorfum> ; i \ _-*, >o&a-£if X*£~<*i i.q.Ch. D»u -oUu^auj^, obftrimt,. claufitv Gcn.26, . 
' if. *Reg. $, 19.^2 Par, 32, f. /£. pronum fe deiecit, pronus iacu^t, 

iiiclinauit fe in anteriorem partem. It. fodit; oppleuit, Etbpu. 

oppletus, opertus, obftrudtus eft. B B. 
\<k*\frl qpertu^, obfyrudus* occlufusT it pronus. 

]Zoi\nfc>>oi obftrudlio, obturatio; it. effufio, effluxio, adhaerentia. 

■ i -* — ■ ' ■ > ■ ' ■ •' ■ *; 

\-*L-l i.q.Htbi N»w immundus, pollutus fuiq, polluit fe. Pa#. t-ia-4 
inquinauit, polJuit. Gen. $4, y. 2&A/w. t pollutus eft, fojrduit, Jobi8> 
j. Heb.9, 1$.^ 
U&4/ Ua4/ 1U**4 inquinatus, pollutus, impuru$, abominabilis, Prov. 
" 29, ^fJ Aft. 10, 14. 2Cor.6s 17. /fc' inquinamentum , pollutia; fi, 
jilia£ polluta, immunda. Maft. 1,2^. vbi in nofiris efi fteoj l /f»* | 
.inmediq. , _ ;< . ., : : f j; w / " 

|2q^>U pollutio, inquinatio^ inquinamemum. AA. if, 20. Res nefaria, 

rt abominabilis. Ge. $4,7. 1-^>U Id. : v .^ ; \f 

• ** 
ft*>o£ pollutus; rf pollutio. r .. .- i 

t » *n ^ vngula, pes afini. = ,■*-'- faio^ j$. Jaaioi qulin fuppuwtfone , halluckiaEur* BB.^ ., . ^ 

^o^ foedauit, polluit, inquinaiiit Ettipa. pollutiis, contamWtus eft # 
| *i N i M ^ contaminatio, inqijinamentum. , : ^ , * r . 
I bn ^ , ^o ibrdidus, inqninatus, pollutus. Digitized by Google 359 **•" *^/- ' ^ 

Vottooi pagina, fcheda, epiftdltf, a tojuos vt Chald. 

\nxil filum primumquod circumuoluitur iugo textorio, id.q. X^q* 

•jp&xH Alchymia> )&u&£> B B P tl , : 

^o^ mnn^o j, Nom. cuiusdarii animalis. BB. 

yJn-l i.q. Ch. "vou abfcondir, occukauit, inhumauit. Nehem. i j, 2f .'• 
Pf 9, 16. Luc. ij, 21. Off. Mar. 66. It. onerauit, obruit, vnde 
<t*va&? obrutae, vet oncratae peccatis. 2 Tim. j, 6. Tremett. cuftodi- 
tae. Ethpe. abfcondit fe. Ifa. 2, 10. 

\£al abfconfio, occultatio. Somnus arctior, fopor altus. It. findoil BBi 

Vr-^o-i arcana, fecreta. 

tfajaL-i abfconfor, occultator. 

]k^l maittile, findon, focale. T • ,"" ^ - 

|^<^ pajiis fubcineritius. .. ■ . , o ^ 

J4toia6>ft ' Pl- lAaVo&aio latebra, latibulum «, luftrum , fcrob^ rei^ccul- 
taitdae, rf obrueudae effofla. It. occultatum, obriitutn. 

*jCa£* tinxit, intinxit, infecit, immerfit. iSam. 14, 27. Ethpe. merfus, 

)^j tiiuftura. BB. y** ■■* .•----■; - • - .;:" 

JbnmiHil et X&a+l flosj nux. J?j5. •>' ^ •_ /•' 

, ! i T -■ ! ■ ■■■ ■ ii ii - 11 1 1 m 

loxul v. «-« ^ l * 

-' J^jyJ^y t^MJ- C/i/^fe ihuidit, aemukttus eft„ zelotyptis' fufc: Nifrn.*fy~ 

>^ £i- : ?fv. ; iR?g : 19-, 1,0. 14. A^-T^ 9« Apih. zelum concitauit, ad ae-- 

■ mulatioWm t/rf" zelotypiarn prouocauit, aemutari* zelari fecit/Num. 

11,29. Deut.j2, 21. Pf.io^ii^. Rbni. 11, 14. Ethpa. ^4 zela-* 
tus eft. ..:•■•.*,>': .; >>;> ,"'i'*iM r ci^:..^J Digitized by Google » 4. *±. : 351 

lx±l zelus, inuidia,. aemulatio.. Nunt; 2f „ r r. Jbfi; 2, 17. 

MJ4 zelotes» acmulator» zelator,. zelotypus.. Exod.,20,. j;.. $4, 1$. PL 

Adt 2i„20.. 
, |£-l*a£ aiiceps,. dubius. v. Ar. ULiv 

IBjo^ funes tabernmulbrumi funiculL Ua» j $,. 50.. f 4*. 2- : r ^lx 

.— - — ~ - r- ttt— rr — j — rs > ■ ' — r^ : 

Uuxuo^ alapa,," colaphtis.. jRifc 

■ '' 1 1 1 1 1 v iii .^^■^ — — ^— ■*— ■ ^— — — *r— y— — ^». 

t^t^ inquinacus, pollutas eft. Pah.. in/punauitj, foedauit. propric 

refertur ad. fordes eorporis* vt n>oq ad fordes Anitnae. Levit.22, J2. 

Num. jf,jj. Abominatus eft r Deuter. 7, 26.. Ethpa.. contaminatus. 

eft, cotuaminauk* ; foedauit fe; iReg-21,,26. i,Pe^i,4. { 
fcxi^ immundus, impurus,. fordijhis.. Levit. 1 1, 41.. PL LPetjV2. f.'. 

Marc. 1, 26.. -P/. v. 27. { 

J^aaxj impuritas, y contaminatio> immunditia, inquihan^entum,, abomi^ 

natio, impnra libidoi EjcofL 8, 26.. J,ev.20,. 1$.. Deut.7,26., 20, ij$.. 

G^Lf, 19; ; ;. / _ \ ; . ., 

•juojajoi. pilus,, capillus,. crinis;. B'Bi 

\mMA Lq.Jrlf^fJ BB. 

V^oi^ fbrdes,, foeditas.. 

Ujo^ fubmerfio w frigidam.. BBL 

]ml lamiha^ bradea.. 1 Sam. 17, f .. jP/.. Exodi.jg, J, Nura. 16* 79.. Pa^ 
tera, phiala. F. . r . . 

T-'m~£ frufta, tabiilae.: " . ~ ; , "/ 

) ™ m £ tributum.. . .. fcaax^ tributum, vedligaL. '\.\\... 1« Digitized by Google 352 v ui »i 

9» T j • * 9 r 

hfaa^ pugnator. l^9 H m l pugna. ) ^ l i.q.Heb.nvu errauit, aberrauit, vagatus eft. !5 Lev. 4, ij. f, 18- 
Jac. $*, 19. Oblitus eft, Gen. 27, 44. * Pf. 9, ij.i8« Diffluxit, Gen. 
49, 4. Periit, interiit, defuit, defideratus eft. Num. 51, 49. Jud>ai> 
- 3.17.* i-Reg. 20, j9.2Reg; 10, 19. Latuit, Luc. 8> 47. Ethpe. fedu- 
dus, obliuioni datus eft, Gen.41, ;o. Deut. 2f, &. Jac.i,.2f. Aph. 
caSjf feduxit, impofuit, decepit, iaduram damnumue attulit, Gen. 
9, ij. 1 Sam.2f, if. Deut. ij, f. 2Reg. 17, 29. 2C0T. 11, 3. 

[* Ne vnico loco credatur obtiuiftendi notro, axido et alterum HoC 
2, ij. Caeterum verbum Syris peculiariter de haerefi ponitiir, vt 
Hebraeis Chaldaeisque de idc4olatria: AfT. T.I. p.44. 1^ q »v^ <nik AsL^ 
' titauit errorem, in quo feptem haerefes inerant. Sic perfaepe. 

ln fith^eal dl et latuit* vt in Philox. Marc. 7, 24. vbipro Gr. 
■•, Xct&iiv ponkur.] < ; 

!■,■■. s j errans, aberratorj iropoftor. Pl. Heb, Ilij8* £ l^-*-^ Pt- 
*' iTim.4^1. ^ f : ; : » , . 

}l^a£ rt mSftj error, aberradoj decepuo, faliacia, ignorantia, Levit* 
f, 18- Num. ij 1 , 24.2^ 26. 2^. Matth. 1$, 22. 27,64. poft. mtridofc 
aliquando fcribiturs et a qnibusdam legitur wm^oJ/ 
JZcu^ et Ca^-4 Id. job. 19, 4. Rom. 1, 27. Off.Mar. \$€ (t 14JJ 
It. erratum, fedudlio pafliua. > 

tViS^ impoftor, fedudor, decipiens. Matth.27, 63. PU 2Cbr.6,8- fc 

JA*j >s -fe*Ljob J 1*3 l - _L . " " 

finViSftfr» «rror, aberratia> deceptta. 1 JqJi.4,j6. Ojf.Mar.2z1. 
U*a£ abominatio. &&. * 

1 1 r—f , f " «^*uoj tfii* y«/;ra U^* >i ~s j gnftalrtt~* •Matth/17, J4. Hebr. 1, 9." JEtAjw. "deguftatus eft. 
_ Ethpa. infitus eft, Rom. 11, 2j v yfyA. infeuit, ibitL It. cibauk, gtu 
^ .ftare fecft. txen.2f, jo. Ettaph. guftatus eft. 

.[* Nota Digitized by Google [* Wota et vfum translatum* 1*jcu? teo?j-fo t Vi ft ■ \^ ^■■^ fl J? 
graecas litera* non dtgufiptHt f) Afl^ , T, I. p. 48 . in nota.] 
l^i/ >^ .guftus, fapon iSam.^f*^. 2Sam. 14, 1$, Prov.26, 16. 

• Dan» jV-3* - i>j _^ v ;;.;;.]/. ,..\i^-n!»/ ,v *-.*„-■ \ j t » * t; ; " /. ... -.v 
. IrniS^ infitus': deguftatus, Iibatus, .-"••:" -';i ; M? ,-„■-• 

jgniv^s^io mfitio. .Snw. /. JWf. 6$. 

, -^ .>:i--«M.: n^.-.it.-,- » ... -.■■■ . 

^ ; pmrftns.iuit , tUlit ,, -portiuifcT A&, 2»ily i >ju Mae; $, 17. ^pA. por* 

tare fecitj oiterauit. Onus impofuit. Luc. 11,46*. 
1^4 pia^jpondfo^jfera^ Adtor.21, j, 

Merx* Apoc. ig> 11. 12. //. munus, al. ratio, iudicium, M.q. *i»S>d, 

- Atft:^,?. :/*/.-<5en.44* *v#. Ifa. 46^ r. 

pa^ portans, ferens. • s-i .iz -. <• --"**•• 

ffi ia,s,& farcina. r . ~ 

Uc^ pqrttn^* ^ port^tus. ; ♦ {i ^ . , . . . , 

§* Exempiii^ *<%tea* fig#ifieatiofti$ h^l^, chr^ftom. p.79. l<g. 
lc^&c-e^*^ $.40.) r 4 ' 

Vna ^^ fruftuofus, fereas frudus. _ 

■ * '■ _ ■ ■ - __ 

%AiIi^ *Jk±4 errauit, dedinauit, Japfus, hallucingtus, oblitus eft. Hftb, ' 

1% •*?:*- jfifd.^ 417. r^Sihpe,- I4r £-Br~ 

|fr ^Hoc qViideei eJaffico iopo fifl& dubio.jeft, luxori; Graetfa enktf 
7n* **» tcJ £»AoV fcr£479> Syrus .vertit, «« Sfr i P ^ ^ty; haecf 
que Syriaca . Arab* Erpeqii, .^^-JlaJ» 'Cftjautem v& in. quarta, 

Mtfiiiifniii iirtiiiriii wstik At iJ^ii/r jtA/iLmjEiaAg^iaa^— * _ 

TTlTUlltUFn jrtrjjttlH JWr %J9 ^fWI F wi HWF UviUfittn*J *■ *~* --— -.i*H » 

Yy W Digitized by Google 354 •*- i *- 

U^ etror^ dfcfditlatlo. ' ^-^; :f - - 

lic_*cL/ Id. et baniicfhaftio, obiiui'd. Off. 'Hfar.^%6. \ / 0l ' v . \ ';' V ,. 

__-. _«• ' t ■ - - .- i i f^ 1 » »- - . ._ ■ « r -- ^ -« »-. ' *. ■_■ - — ' ■ ' ^ • 1 . . . ■ • ■ ■ * n ■ . ■- ■ ■ » i , ' — : — ' 

* r v ' 

- ^fr^i crepitauit flamma y fumig3uit. Mat. 12,20. Gr. rv fojuwov. conu.' 

cnm Ch. n&u. Ethp. %£j^Iz\ eiusmodi ib*fafif iedidit, t;^ tap. tap.; Bfi. 1 

t__-fc_sa£ crepitus lucernae, _F. dquae alteriusue rei biillienris fontis BBl 

] A A l difFufio , fluxio. -' -' - ,i! < ; : ' i- * : M '-' ir ■■* *•. - ; 

■ ' — ". . ■" ' ■ ». ' ." f " , ■* 

)&± tt •___"*£ claufit, obferauit, cortiunxit. Ju^ £» ^4, I^thpP- coiurtiw 
<5ius eft, inhaefit. iSam. 26, 19. . , ^ -"•..- 

I j.^ . . . ^i-pPmeu^aifiyp^ , .__ . . ; . 

l____^ Usi£. hiciufid; ocdufio fohian H. otp r ridix, ima pars, lSam» 

yjh-ftj, rt fca_i_a_--^ i^ &**• _r c ^ ' .!■ ..m t r* .i .;.{. " n. __- ^cuilaa^ Topazion. Apoc. 21, 20. . .,. : lt , : : ,, j1( 'JL-J 

• - ■ ,* . 

>*-.2-£ humedlauitj & expandit, extendit, dilatauit, aptaint. Ifil^g/i^ 

[* Stgnificationes incertae, exfolita mterpremtibneVerbi flebraici 1 

n&tD, quae ipfa iiicerta, grais fumtae. * Vkte $i_f^lem. fe*. Hebr.} 

VJ-__i hume<SUriojv&extiniGo 5 ^ V^*__^4 Id. 

l_tac_4 i.q.Ar.&j BB* [argemUm viumtf.]' -' ' : — 1 . ^ t l^a_i rf l^*___i tapetum* - 'V^ *-• \ .*.*•• 

__ ! ' ' ' ■ •. v ,i [ . .: . . , — ^ l-_.. i . j ',., 

>L_-_-_/ foedauit, inquinauit, fordidauit, polJuit. £.Apa. Jfyfttrl iprtuc. 
]J_^ foeditas, foedatiW ^oliutia, 7 iriquirtarttehtum. °^ u:> ^- A ^- 
Qft.V^ lapifr quo* cbnfringitur calcuiiis.^ _S_5. *- ■>- - ' 

• » v- - ^ Digitized by Google *g-a-4 Typhon, qui bellum gerebat aduetfff? deum, J?2?; . < 

.•»o^j€^ : :{^ ,^ ^ Trcm.in loc. 

*»Oii£L£ anfmal marinum. jB^. 
Ikv O^ n » *& ^pifeiwiH JUZ.-6errupt.*x Graec. T#yoAoyg, » p » 7 yAJ^ifct.^r/J ,*~ jtjk^ jP-'-~~ '■' .P-rVfi.^ *ja£>£ confugitj opitulatus eft. BB. Ethpe- t-xuz^z) et Jfakl4 obe- 
diuit, paruife obtemperauit, confenfit, aifenfum pracbuit, fuppficauitj 
placatus, quietus eft, acquieuit. Jof 7, 12. Jud. n, 17. 17, u. Efr. 

. , ios 19- Neh, 8> 9> ih *4- ^P- i*>i 18- Jub6, 9.28- Heb. 1 3, 17. /*, 
confugit. ,S5. Pah. ^s^l adumbrauit, figurauit> typum fecij, lt. 
initiauit, cpnfecrauit, t^ Sace^dotes^ facris ordinibus initmntur. Ethpa. 
•-na-44 typus fa&tis, infculptiis' eft. Sev. tib. ffit 4.1.' ~ ~ .* 

upoao^ laao^ twofe typus, fignra, forma. Exod. j*, 4. Joh.i$,if. 

„ .$:_ TQ ?££» locus. J&JL _ " 1 . ^ "•"'•j_ ' ! i 

-^^i^i^ fig^rar^> typiee^ O^". Jlforl ^47^ S*i><ti& Rihi^ i.. w 7 ; 

) m a $ 1o , fguratu^jidjtmbrfflgs, 1 .1 ,-r> < ^ <^. r T 

JAua*^*., obedientiaj r. IX inobedi§ittiaj, comumacia. Rom. ii, 3,0. 

< }z~ Gokj>6.^ -.^:^i '-'-. — "J. ^> ' : \, - • .- - 

^■ "' " ■ " r ••■•*-' , ' ll ■• |i: ' ■ 1 - ' — LnI *L*ij— ^l | *" *-<- •■ , 

I 0: . ^>;i piacfenta xocfte in f&r*a§hig. < ?.? ; v - . .».•..- . l V. m 

1*2*4/ Ir^ vnguis, vngulaodorata, onycha. Exod. 10, 26. 30, 34. 
^j5. Lapis alabaftrites. h*^^? i «albugo. , 

oa^oi toparcha. jEfd. j.a.i.f. • ul '" d " tlJ "'• ' '^* 1 ' - --^ 

HsU rf \iaoii puluis. s r^- " ' ' - ,;nl - •^• ; ''7 . ~ r 

**o^sai herba Chamaedry fimilis, ilr ^aa Galenus, Pauttu 'et \Diofc6- 
ridts. BB. _ -^f "■■•'A. -? : <. ! .' ; -.- , Digitized by Google 356 U *&-j4 a* lza*&bj fSeditas, pblMi^; inqttittametttum , forte pro **r\"&Shrila J t&&. t-iu-4 Nom. loci. Nov. 429.. Ir-s^-i defertum, folitudo. __ r „ . # __ _ l«!«3 ".U ..n tzeesirr- • ^j i y 

^i-^cU^ dbna, munera, ftipendia, opfonia. j_?i?. -" < 3 : * :tlf > 

i» . v * r : j - ' ■ h p ■ 1 . ■ ■ ■■> - . ! ! . i , , i , ■ , j - 1 r 1 , f ,. i , . , ; i . iqt 

i-4 volauit, aublauitj eua^tus^ft iwrnte) ojbfecUaui^aiH^ctotrt^ X 

«Llf vdJudris, volAile/Geiie^ ! i^xi^ W^Ppauo/ :,lj V l . ,;,li 
^^-4 zona mcerniculi. ,_■;•■ 

|r#Q-i murrriur ventris. ,, ^ _ . , 

lr& rt -*4 P^pulitv impuKi 4t*r ^ ^^gk^it/^agitaUit; ^erddffit.^HWJ'. 
Heb. 10, *. * Liniuit, Ezech. 13,^4. Wi& fo^ ireq^t ^ttrf^ 
Ethpe. et Etitpa. muit? iropegit, confli*it,<aliifus« illifu^obAi«*te 
eft. Lev. 14, 4J. Job 1, 19- Jer.46, iz et jo, 44, Luc.^^g. • 

^ _ ...(*.. Ne mp c ibL Graqca, pnit/ u up i%u* jjvudnew- t^*w«S*-*-4ibe. 

rius ad fenfum vettit Syrus, Jflj|«P. iioaiifj2 ^Bi^-4M<jji4%itt0»$> 

' idque\Ar«^bsTErp. fedcljtf, quorum dyima rion anxid eratvfcveccQtaJ 

tijl^ expiilfio , eiedio ; litura i " liiumentufh '/ tediofium l trulliilatib. 
,2Par.J4, 11. Ezech. ij, i*. ^ L ^ rr ^ ( _. . ; / ^ ^ 

. 7y : " — : »uuj-L>i ^(\.u^u 

laMgij/ rixatio, perturbatio. . .. f 

Uo5a2 velocit^s, celentasj perturbatio. x r , -- 1 - 

Ijor^t^ tribjunus. , . 1 ,,.. - -« 

j*akxi Turbit. Nov. 127. ^j ;u i CT ^r^ Digitized by Google ■ ■ . . • • ■ i. 


-i ■ j 


. i . : i.ta 


-y- -f 


v . -viATv 


'i- : -'' . 


: .<•-.;■• :-'.^ 


;.u.q 


■ ' ■ ,- - : «irr. -: 


.-;— f 


• '-""'. ■ ' .1 


' m f-^o^-4 auranpa, citri. Neh. 8, i£. v ; i. \~- • 

ho— ^j—^ pfallens. ^J?. cantus, cantilena. % ? 

)i^o_^4. compofitio cantilenae> aut eiusmodi. 

Jp^cl^ melos, pfalipodia. 

P^ij. I pifcis mar !^_g?nus. *-~ „'"^_Il_ ^ 

Jrjo- ^ , ^ l triangulus* . r . ;,, ; .. u . ,- , ; ; 

•xu^jaSl.Ori regulus auicala, trochilus. r , . 

■■ - ■ ' " - ' — ■ i ■■ i i i , ■ ■— ■ i |i ■ 

*»— l expulit, depulitij fugauit, detrufit^afnandauit. A#or.*i£> r6v ^ 
Etkp, Paff. praeced. . n <^ : -x< 

£* Aliaaexempla ailfcribo: Affem. T: ; LuP». iff^pwalix^q P#-*4fl 
expulfi funt ]t<jejfa, item p. 2f in vita Ephraemi ^*><b?f*4 . 4^ *i l 
•oi2o..\ > pater eum domo fuatxpuHQ l ' ,? f — *c c - 

1ioV4 expulfor..-'- : - ■•'- ' ' * ^ ■ ; " , ? l ' ,i, ' l,v - 7 '-'" //J -"^ 
i?o>4 Strabo. v r v :' : ' v: r - '" V; • * ' : ^ %;i -' fi ' w ~ 5 f;-^ »* * ^r )la90t—i Strabonis vitium in oculis. 

U*?<*-4 et Ui9*i expulfio, detrufia Sev.LRU. 44. . r / 

>* ....•■' .'."i / ' ': >r j .'- «;t., ;.;•',: t :>-.'i. ; :- . ^ 4 >. '.•,,'•, j ^ \:- T ..i 

|hos-4 *«• v« f «?• 

l*i*?i| JjI^ -oculi diftorti. ' ""." ] 

Vii-r; — , i U ii to t ^[* ,t ui i i tup i f , i ^7r; ■ ") ,.;«,. ..I «.. » ■ &; , vj i ,» >^, / 

Uiou^i «P/. fufa. i-;. .. . •? . v 

"— s ; — ,--,.> 77 — . r . „ i . -rr . ■ ■ " ' . ; ,. * , .. ■ . ' 

•4Do|oi&*2 tei"tiana febris. 

' 1 •-. t -^v.. ; ;;, .i- - o ^>>,;. ^ i.r x ■ :.> n , •., .■on:a: -;.:. ; / Digitized by Google 358 w 

}lci-l frigidus. .: * : .';. ; ..< 

|2otot_ j procidentia oculorum* B B. 

)A»iYq4 mons oliuarum, aquo datum fitit Euavgttium> ut a Siuai Lexi 

Off. Jttar.ni> \ /u ' , 

lliSo-i Sartago^ id. q. l^oi vel IXo^. „ r .. 1£ „. ambitus (dimenGones omnes) parutis* longitudo> latttnd# ?-■<&$- , 
tudo, pro funditas. BB) JU\ ^mX^ Kifj^ fc^l^^teV* 

l-^a-J egregia voce praecinens camelorum diifXbr: J5 jfc ;> ^- v ~~ ^" 
\k£l ttitzgo ftne tabro/BB. ' — * ^ * < ■ V - ,>^ 

f^xu&i foculus, clibanus ferreus, in quo panis coquitur; artript*; t 
upoN^i l balbus, blaeuis. l -' --.,"' 

4^n)n,>^^|^ balbu^Si contradtio, abbt-eiuatiqf, (r 4 , 
>o &i & muffitauit. ?M - V ? i v. 

f1*l#a-4 murrmiratio, nluflitatio; *f murmurans; J i, , q, Ar. fu&^+s rf 

v i>oiV^p dirigentes; al. Ar. ^y****?. , , 

Jm^a£ crepitus ventris fonorus, rf id.q. Ar. SLJLJ. .. t ' : j 

tjauilr— £ Nom. Regis Armeniae, Tiridates. iw/. Concit. JEccJ. Armpf. 

c. u. 16. (1 -> . . 

>5u-^-i ebulliuit, aeftuauit, efferbuit. 

iLi^Q-i fonor ebullitionis, ebullitio, feruefa&io, covi&fanguiriis. 
I n tfo.fc vlulatio* t ; 
Vfi^^i crater perforatus, f c r ates a en ea -quae -40w fuppoaitur r 'frixo- 
rium. Lev. 2, 7. 7,9. Prov. 26, 21. * -1 k< . \.. t \ ( .t. : 
[* Ortum rufpicor""! "latirio "craticula > pro ^Ait-o , literis K et T s 
-.. vt *liquAn4oJJ.txJfl«iroe ittj^oaa&.,int^fiL^ „ * Digitized by Google lt4^4 et &^°murmur rentrfs. trid.i& 

lU^ti^' rtWt i^f. vi^J^ ^fi/fr.I, i8j. 

v i ,fe 4 foedapit, inquinauit', polluk, confpurcauit* et L q. *&4. 

?#&» «' j/ ! fc & feniefa&lo ; coinquinatio, afperfio Jbrdium. f t * v 

lini {i,^ perturbator. feditipfus, fufurro, detredator. Prov. l^yg. 

2& 21.1X2.1$. 

poa*|4 notus, infignis, celebris. !?/?• 
udqjoa^ Trichomanes? Diofc. IV, ijj. 

«^&o^]n-£ Teragus. OefnetK de jlquat. $^i» 

La_.*U£ Lq.jfc t^r^ B° tar §^- Nov.ni. - < . 

l.ra .i'^ pifces faliti. v , 

il^ia^ Turca, Turtiheftattj */. Thrax. 

Voti ti P*q.£ fartago, vas quodlibet ferreum frigendis cibis aptum. 

[Ex latitio, trulla.] . ' 

U-o^Ofi ftimulus contentionis. J?i?. 

fci»£&/ «^o^ calor, aeftus, feruorj /. thermae. - ..»•-:"■.• 4 

lioo'^ Tgtft/^ta.TA, vulnera. 1?#. 

foooiofri mafla, f. farina macerata et fuba#3C ] * j>**)> • J ^^l^*^^i^ %* K*J*l 

% * miY>j l dimidium denarii, BB.fecundum Bar Strufch. tres vnciae:' 

. ^rO^tdrm^yf- — ' ~" ■ — — -- - 

^Aauioii calcei, / ocreae veteres, pittacia. Jof.j, f. 
'r^Ori vide t. n # av >. . iij J \Sfr)'*&bf ''->*&$> ^uruit, Japis fadus' eft. - Digitized by Google g6o *4 

hll petra, fitex, rupes. Exo<f.jj>ar.2*., Vflfg&ifrMX ,Pfj I(a.£>£$.*: 

[* Hancfaxt notionem trafitspofitis literis habet Chaldaicum n^w 

dtiriffima petra. Vtrum verius, fett potius prirrium fit* dicfcre noa 

aufim, reliquis linguis Orientalibus hoc faici. nomirte caremibus. 

iMacc. 10, 7J ponitur, ybt in Graeco habemus xa^Aa^J w ,- V-. 

faoU tyrannus. 2. Uo^, ftrenuus> fuperbu?, f^ffuofus> ar£ogaiis*,ci^ 

,, delis £&. PLjoCij*;. Jud.^, j. 16, j^g. ig*2^^7- jo. Sap. ^ 

, lo. j6, 4. * :j , : . • ; /^;. i-.V-.j 

[* Videtur in hoc vocabulo duplex diftinguenda fignificatio: 

1) ex Gracco ruqawos orta, 'qua et in bonam partem fumta poni- 
tur iMacc. 1, 4. Etiam Chaldaei Graecum Tt/gawog' fua ciuitate 
donanrnt, , ^ ; 

2) vere orientalis, nduritic, ynde mtdejem > 'violentum f vim in- 
ferentem fignificat, adjedliue etiam. Ephr. T. II. p.6i (adjef. 2$*, 
10) Moabitae V»?ccu Cs+&> Jjc^ )\xa> ho/fes duri (implacabiles) *J$£ 
daeorttm. Ephr. T.I. p. 7} filiae Loti fingunt, fblae curti efltrnt, 
fponfos fuos ipfas vitiafle, hohi **] vmrinferentt^ i- :•■ 

Jjo^ humidus, reo5hs. "Jud. 1 f, if. It. capita 1100 hominum, fftio^* 

id. #U. ' - 

U n in i 6 tyrannis, crudelitas, immanitas. 

V a 1 ■ ^ t menfa fcirpea._ • __• — . * 

i-jo^ corruptor, fedu&or.- . .'*-'* 

«-»cu*a£ tomus. 1 Reg. 7, 9. v . f . - . > -n • ^' ;.v; 

Ufcu*i ferum laithr. '. 

*-x--j^a-4 luna. :- 

L-j;-^ m >, & hermaphroditus. . 

>ooa)ki^ vir celebris, notus, illuftrisrf reuerendus. - - - 

laax^ (corrigiae calceamentorum, i.q. Vaa/jVJ calt^'<tt,Jy*(-JLk) Digitized by Google u 361 

^v^flDoaau^ tredecim .Apoftoli. BB. ....", r 

— r ■ ■ ,, ■ - . 

*£>h4 rapuit, praedatus eft, decerpGt. Luc, 8> 13. tf conquaflauit, alli- 
fiu Peal Ez. 3, 13% ifc conturbauit PaA. turbauit, exagitauit, ex- 
cuflit. Exod. 14,27; Pf.ijf,if. Thren. 1,22* P./\ Gen.2f, 29. 30. 
2Sam.24 r 10. angore, anxietate afFecit. Job22, 6. Tutijdit, pulfa- 
vit, plaufit, complofit. Num.24, 10. Job27,2^. Ezecti. 22, 13. Tri- 
pudiauit. Ifa. 3, 16. Fatigauit. P.P. 2 Sam. 16, 2. 14. 17, z^Etkpa. 
agitatus, conturbatus, correptus, fatigatus fuit, elanguit, exagitaiiit 

• £*~E#od*-fT ig< Deut. 32,24. Jud.4, 21. Ifa. 40,28. 29. 30. 44,12. 

. A<2.* 7 , 27.* Aph. lq. Pah. } 

[*. Latius etiam pro orapi vexations ponitur, vt Hebr. 11, 37. 

' x^&b&o pro graeco z&iouXwww* Arabe Erp. verbqm Syriacum 
jeddcnte, ^y+^*-* Vttiati.'] ' 

\sii>*l pertutbatio, anxietas, criiciatus, calamitas. Gen.42, 21. Ecclef. 
1,^4.17. Thren.f/10. Job7, 13. Eccl.30, 13. Luc.2,48. Plur. 

paaoti colaphisatio, colaphus; percuffio, eotlifio, contufio, compbfio, 
.. alliOo. l^ao^ rf Imao^ U. B B. 

Jaopi Gr. rgo(prf, cibus,, efca, alimenta. Jf. dolores ftomachi. JSB. 
fc**4 •.£. U*4 ambitus, 4dimenfione$5 ijf.lac ex quobjityrumexpret 

fiaaj^o perturbatio. > 

te*£ folium. Exod.io, ijr. Auricula, C49, 20. PL Gett.3,7. Mat^ja, 

)ffcj£j? 4 foramen nafi, naris. 

\$$ )&s>] U vet U>'ii furfur,,triticetts* -..-. - ; 

» 7 _rii * *•• 7 

|->2>i^ -pLfsii puliiis tenuis, pec. jiiolae. ~ -, , 

lmaa*4 cingulum, zona. '_ r V f 

^oa^ Tripolion, ifif. DiofcW^ ijf. Digitized by Google 362 '* 

\ms»'& i. q. \su£ii corrigiae calceamentdrum. / , 

trei^ humerale, lorica. iSam. 17, 6. 

f f> m, ^y^ cera. , ' . r ' 

l^l^ri cuftos Joci. BB. 

(£uj^4 pulpulae, ottulae. 

Ifi^aso^io metropolita, ' archiepiicopus. 

un^o^o^^o nietropolis. 

} c x l redtus, immaculatus, iniiocens homo, vel via. Praeclarus, opti- 
mus, excellens, praeftans, profper, profperitas. PL Pf.16, 6. * 

[* Ponitur ibi pro Hebraico , D^a. Reperio et Ezech. 27, 20- 
pro ton "Hjor, fcu potius, vt legerunt qui fic interpretati funt, 
^sn nx, quod LXX xT»r» ««Aejc-ra, eosque aut fecutus, aut ad 
illos corredus Syrus, ]to^J )f*L reddidit. Adfcribo iu verbo ra- 
riore, quod reliquae linguae Orientales non habent, verba Barali : 
1 .v^ . y, ]], t-Xt-i ^ttrar a£ /iwe /afo* et Arabice ^— *— i *n~ a__ ^ 

v V q + H L . T -A_i; y+ kJ>L* $j *-A-i <-*-*-* ^ 7 y j ^ # Q fl bonuffirnmacu- _ 
tatus, in qito non ejl tnacuta, neque vitium, nec turpitudo* purificaius. 
' Excerpfi ledonbus, quod ipfe aliquando de notione, atque adeo 
fcripHone verbi dubitaueram.j 

\hL.^i bonitas, innocentia, re&um: excellentia, praeftautia. 

la.^ i.q. \AJL jfrak J-*--*. 1 -: • 

c-iu4ai Nom. Jtegis. Nov. joj. • ••' : - ri - (/ 

l*c''a& Thraces. 

jt.Vr^ triclinium, conclaue, cijbactlhttm ' i^ 

Uii/ ?^fi # arbufcu!a quaedam glandifera. ?:j;. 


loiSo^ eiulatus, vlulatus, Lq.ArjiJylyJh BB. k^U Digitized by Google itfhl Tharzuxr-ifav: ij$. * i Z * ^, ' * . . Jatuit, delituit. Lev. 4,1$. Deut. 7, 20. Marc.7, 24. Pah.l*&£ 
abfcondir, celauit, occultauit, Gen.47, 18. Exbd.j, 6. 2, 2.}. Num 
$S 15- JoH *, 4,6. aM^cc. 1,2, 40. 41. ,Ad. f , 2. JftA/w. recoiiditu* 

~ fukr abfcoudit fe. Gen.4, ^ -j t, 27. Jof,2, ±4. 1 Sam. 19, 2. Joh; 
8, f* • v - 

|i tn i occultum, abfconditum, fecretum. 1 Sam. 19, 2. 

t**o^pr rf oojq^) m occtslto, clam, "clanculum, fecreto. Joh.7,"X 

•Ephetfy, ii. -' :r '- : -- J - ; ' : ' ' l / ■ ' : ' ' 

\\ «\ t j abfconflo. } i J . ,' 

1 • m 1 linimentum. , 

% \ **!> arcana, fecreta, abfcondita. ' 

$i^*> $. q. Ar. ^JL*^. 

bJ[ ii,^ inocculto, clam. Matth.i, 19. 2, 7. AdtiS, J7. 

. [] Vi •& in Philoxeniana verfione occurrit Matth. 17,46 Ak^> 
)*i*4 magW ffrf/o, fed lapfum librarii efle puto, pro )to*l 4sM0/ * 

' quae phrafis in eadem verfione Marc; 14, /. et pjo eadem graeca 
voce 7roAi/Ti^{jJoh. I2,.J legitur.] Zx x Digitized by Google 364 ^ in numeris vatet 1©, 

* heus, heu, oh. Prov. 31, 2. Particula irmocantis et doleniis. «nnV» vide «^t, ^ ( U* - oh, heus, pafticuta inuocantis. 


*£±U * id.q. Hebr.^w auide defideraijit, concupiuit. Qff.JUqr^.iiS^ 

Ethpa. *£*sU4 et%z**A Id. Luc.16, 21. rf conciipitjUs ^ft. [A£e]tou 

Bibl. Or. T. I. ' p. 28. 29.] ..*'*« 

["* tr>C, trilitcrum, concupiuity habet verfio £hilox. Luc.16, 21, 

in Ethpaal, ^fcamj? ]ooi t^U&o cupiebat fatiari^} .. * 

)/rT ^ 4-^ cupiditas, defiderium. " 

|. i.nlQ-a optatiuus. " ^ 

V-J-a^uio ^ IjIcv&o^ Ma»&&> cupiclitate flagrans. &J& Exbrtus, 

^QAOJaAio propenilo vehementis defiderii, - , ( .,, 

■ ' ■■ • ' ' ' " ■ ■ •- — - 1 -- » , — ■ 

fjl. V»U pulcher, elegans, decorusv Genif!j9, 6. PrjjVi. ProV 19, 

10. Eccl. 14, 3. Mat. 3, ij\ UU Id. Gen.29, 17. /7'Rom.io, if. 

£ )£u|I Prov. 1$, 19. 
/)Zqj)« decentia, decor, pulchritu do, fp ecies. 1 Par. 16. 17. 29, 11. Prov, 

4,9. ji,J0. Ifa.44, ij. iPet. 1, 24. Honeftas, Sap.8, 18. Venu- 

ftas, c. ij, 14. 

\i|oj rt ^Jqj Joel, #«fl/i (//Vax loi^ i^ocnQio donum dei: *raf dt 
tribu kuben. BB. de tribu Zebulun. Proph.Ar. Ox. Joel 1,1. 

v <&b Digitized by Google «^-^* voafenftuseft, vhilauit, li laetatiis eft. Jud; f, 28- iSam.17,20. 

Job j8, 7. /rfiir i . ^ ii V> /;ro «. n^ t *) ficundum Armach. et Poc. 3 Efd. 

U 6f. -ft. laudauit. ,; ' Ltj ' 4 ^ v 

Iaso» clangor tawf, cantus, jubilatio, ouatio. Numer.29, 2. ji, & 

^aooi..f.^:iiwM Jotx, rfe quovitk Abnlphar. HDyn. 19. 

r f >~— V ; . , ,t, ; ,,, ; ■ . ■ , .,' ■ 

U» ^o ,»^ » pro ^ ) perdita vita. BB. 

t t m r -. ^>" ; ■ t^ — ; ■ w * ? ;-., ' u >" v • ' ; ; ■ — .,v - m , 

^W^. *?"^\^3(7» ^f^;^ od %/^vHv Mat.26, f7. A<a.f,io. 

£tta/;A. allatus eft. Pah.^xL detulit, deduxit/ adduxit, Off. Mar. 
x 101. * Ikilio, ?£*^Lo dedu<aus,aeduda; l£*Apa. %Lz} dedu-- 

dus, depomtus, addudfcus eft. A&.7, \i, Off. Mar. J 70. 

£* Item, transtulit librum> interpretatus tft. Aff. T.I. B.Or. p. igfl 
~~J^-Li. n ElhfiSaLgiLrt frequenter, traditione accepta tt qa ppfterof 
*■ frWgfy $1 ^pa^na^ £<ta, ( ^grffr ySic ^ A(&7, 4f . de- tf*beij. 

naculo dicityr, ^^~#*r k ;f»<ro*J traditum.eft fuccefforjbus vsqut* ad 

tempor* Davidis, |xro q^ vttidocuityneRuUejTis, Heracleenfi* ha- 

bet P»oao olaa acceperunt traditione.'] 

i.q. Painablium. />/. 1 Par. ij, 8- I^T» i6j;Ik/ jwo *o. J^rtoi' ganus 

r ^uoddarti fadici^,;fyri»gfl./5^. ,; : 1 .^ . \t 

ikSL deduOip* derjptio, ferie^rogeirips. .JDan. 1 1, 4. PL Jac/j, 6i 

- Jfr. tradjtio, confuetudo. . * 

Ibo^ onus, ppndus, iarcn\a. Gal.6,f. Pl. aPar^ f4 v U. acus ad 

onera adftringenda. *' T ' ; , 

KoxXsoSd ^eftatio. „ _ . ._ 

tx\^i fpirftuft ventus. A w .<\ '\ v > ■•- Zz J Xe^ Digitized by Google Jso n ,» /V.£. /X?£r. dm ftatris absque liberis defuhCK vxotfeta 4 xftjxtti 

Jeuiri, rf affinis^ proximi ius et officium praeftitit. Deut. if, f.7. 
I V> n r i Levir, Deut. 2f, f. . 

AXxum 1 )L^z±> PL)£±a£* fratria, glos. 

^ v n.,?^n,i fratriaematrin)9^um* i: ^r?r . .- ; 

[ v nvn> Jamnia, Hebraeorum ftXFi iHfccc.V&f- Plutalem ter- 
minationem acciplt dpud Syros, qiiod, vt mouiiit Plinius, hift. nas. 
J. V. c. 1 j vel § 14 ^famniae duae> aitera intus,.] - — 

, , — , ,, i ■■ f ,11 r i l , , ■ . 1 , 1 I . | 

«jrcLil Jebus, Nom. vifi ex PJfiiliftaeis et pofteritate Atymetcchis orti> jf 
qno Jebus vrbs quae poftea Salem it pbftremo Jerufalem dffiajuit. 
iChron. 11,4. ■-.'■' ^ ; • ! - •, 

Ibmrvhi Jebufitae, Jof. i& 16. 

«^jfoDoou cnicusj crocUs/ 

i.m»^» Ibis. BB. *> Mandragoras, Pl. Gen. 3 b, i 4. \ f i f C$ti 1 7* 1 $ . Eitts funt 
duo genera> Agrenfe> Hortenfe; figuram hahet hominis absque capite* 
-, Mt cum ventte> teftitulis tt corona; itemque pudenda muliebria. BB. vide 
ChalcL mx , • . * /; > ; - v — «/■'.. *: j* aruit, exarult. Marc.4? 6. : Lud $*<&.' ^fpA. «^aof arfefecit. Jac. 
i»ii. Ettaph. arefadus eflb ( r ^ t ^'. . 

l*a- arida terra K ariditas. Marc. 6, j $,* Adt. 27, $ 9. 40. /*. bubo. BB. 
.r^-i aridus, arefcens, ficcus. Luc.ij, ji. Pi. X**z * Joh. f, j. £ IjLc», ^Aain> ficca, arida. Marc. 1, £. Greri. 1, 9. jftkin» {ajo 
; fiie** & dichur. BB/ "'' :> ' " ''"' %U ' ,7 ' ^ 

iZo^int anditas. «v^ol expulit, eiecit; conv. cum Heb. mn. Jt. expoliuit, deterfit. Digitized by Google J-v^>? e* piilfio. S ^; >'-;«- i.{\y: : .-j-[ 1: ft 3 . ^ ; » , ; • : 

IZqjus^g^ liiai^gib ~eipu;fioi expolftio, detefho. ! 

-tt*. — — — . r — •-> — ._ * — , .', , •' , j ■ 

i^^-^^k^ aceruus. Gen. 3 1, 46. Jof.7, 26. Ifji.aj'» 2. Mkh. i 9 6. 
-' Ecti. 21, 9. -<.*-' .tr^v'*, r:-u;r^r: t .;j • • ' ., 

£-•$0-^*, nomien ^urcordm^i.Tatatia , . fecundum AiTem B.Or. 

T.II. p. 2^7 et copipfijUB, T. III, P,IL p.469,470. Eft nomen,^J- 

> y §- ur * V ^? Hungari di&i* qjjod ipfum nomeii olim Turcorum fuitf 

aaepe in hiftoria Huhgart et Tufci 'nomina permutant Ljteras 

fuas Jaguritae ante reliquos Tataros habuerunt, Mogolis Jingnae 

cognatione coniuncli ferunetfr- a?Uarfr*brae<J. / Porte pluriJbus iii 

gentibus nom^i plim jcommufie fyit, vt alia Afiae botealis. Schlo* 

^urin -5>vcbe -Siuff^r 7(nna(en p. 7$ monet, £fe»r, Jligur, $*%&* 

nomen efle appellatiuum Mungalicum» exterum Qfnfommltng, ^rcint)* 

ling) defignans : pro qua fententia xitat, ^et^burgifc^e 5^onawfd)tifj 

1764 Dec. p.497. Corneille le Bruyn'TWage par la Mofcovie 

aux Indes, T, J. p. ij if y a uqt qutrc nation. yersAes Cotes de [a^Jer^ 

qtCon nomme, ^faecogerie.ou jorgra.*] ; ' " "*" w . . 

• — •/ 1^1 manus. Mattb.ig, 8« Siy^4, °1 ^r*! nianus, mt pes h* e. 
vxor, aut feruus tuus fcandalizet te. Syr. Patrurn Cattha. Ad.7, jo. 
* iViTrV*?/ £# tf ?^^ *'*lhc.6l l 6. vK. Pl vt Htb. wt' Vlfrfa- 
: fAor. Jmper fignJ axes.' 1 1 Reg:7, ji. ??. jV- $£. Fulcra manuaria, 
brachia fediliiwn. i Reg. 10, 19. 1 Par. 9, 18. :I > 

[* Exemplum habe iReg. 7, $2.] t 
1 ■■ n . «d* per. Mat 1, «y a-Pctt. ;* j. 4.* ' 

-' [* ExempUtum^hiu^G^M eft, ltcet 

^inimrt riori Bt locus,^ c[uahtain _i^trrefft-c<>l]eAtini reperies inScTiaAfii 
lexico p. 227 quae nolim defcrifc««i\ w Qwiit ecjn libris feridribus * 
.aJSqymdQ 0ft.:P£R r lfiP^JiJBbafu»;Yt ^n PWIoxeniana verfione Marc. 
n> 16. non permitUbat vt quis portaret amphoram )la*o* ttp . fer 

templum Digitized by Google 368 >, 

temptum (Std rov /fgoSf)» item vt particula temporis, eadera in j vex r 

fione Marc. 14,78 ^** l^ i*° ^xo, hd ^t&v i^m. Npt^ 
-•«Miunc liberiorem vfiim, <w#«*& ift U*^ lat^a ,1» vultu Jiilari. 

Aff. B.Or. TVI. p.427.] '* . r .": ) - - * v . * 

l-La? pulmentum. lio^ ? pulmentum oryzae. Ivm * ^ {rolmeritum 

cum granatis. ? ft -*oq ™ ? pulmenturt 'ttttb^filmSSlw* ^ Jf^LoT? 

pulm. cum agtefti, X A r. 3^^*^^ 8ju^pn]\.o:; .»;->,-- 
r ^ iuxta, fecus. ad» Exod.a* 4~ Mat-4,*$Vifr- ; , 

1 f '4a £l per manus, viciffim, figiUatim > ordinp., vnurti poft alterpm. 

[Chreft. p. 107-] , - . > : ,• -. :; '. ; .1 

|J*lo 1^1-d paulatim, deinceps, ,per majius, 

^Jj-I centipeda, mfllepeda,; milltlpedi. Levit; iu ?& 

1 r —* r — • amicus, charus, diledus. 

- » * ? y j ^ 

Jiop^-* diledtio. 1/. rf j—** 1 v 

JUVVAl.. 1 X, )V. ■ i ■! "iT* (V) ^1°^ ^#' ^' n T n S r * tias ^£ iljV laudauft, cpnfeflu^ eft * G?en. 
a% Jf. Mat.26, 27. Marc. 1, f. l&A/sa. ^*4) confeffus, confortatus* 
. - confirmatus fuit. Jud. f, 12. Ezr. 10, 1. v.Arab. 3 s\. It. obftittt, im* 
pediuit, B£. ^tw$& v. h-w > . 

,[* Confite^di nojionem ybi hab?t> yetbq frequentiflienam ,\ qutn 
co cpnftruitur, e.j. Matth. 10, p. E^empla figuificatipuum larga 
manu dedit SchaafiusJ - - ? :'< 

li*?a& gratias agens, confeflarius. ~ •* - ' 

[* Stilo ecclefiaftico, confejfor, l'e* qui «ormenta>s>b Ghrtftmn 

: paffus eft, non mortem^nw^^ vo- 

cantur. Vide Syice^itjief-^cc^f. X^. ft4;78^.>!^fi ^^r^" 

dhreft. p. f J. teniplum^cwfefforum f X .: , .' ,1 ?. , -~. -; -i :v 

|iollxaio gratiarum a&ib ** confeffio y ^lebratib , laudatiortoenedWtio, 

profeflio. *-- -■ '-,•>- '— i^, ^W * ;r ..iVaV./O'.^ Uv', .oi .11 Digitized by Google -?oZ. 1> ? o2 Id. iCor. 14,16. Pt. iCor.9, ia* 

[* Hinc ,K-*jo2 «*.; primarii confeffiotiis e.g- MohammedaniGae> 
Le. viri primarii qui hanc vel illam fidem profitentur. • Coiumua- 
v tor Barhebraei 'ia A<T: B. O.-T. IIL 'P.-II. p. uo.J ' 

tiailjoiaio confeflio. Pf. 7. i. • ,.,-.., '":.", ; 

**r* Judaeft.-Marc^f: ,,..-,. •• ., . -. ■: ,.'i . -. 

fcoou Judahyjlius Jacobi. Gen. 39,. ;;jv <« Judas Ifceriota fiiius Simeo- 
.• t w. }o\k.xux€. „• /"; 

• ^TTs ''.!? ? '^t J udaeus " GaL Zj H- P/..Joh.*2 J 6. iMacci^jg. £ 
, ?*jjoiu rf ii,jol AcY. 16, 1. , P(f. 27^ 6- Gr. »%•. : " - -. : 

liQ^ooi^ rf J^a.?o. Judaifmus. QU.i*y.;i4- 2Maca/& 1. 14, jg. >; 
£u>l?ocu Judaice. Gal. 2, 14. 
ji^Oi f.^ ^?4^ raemorialia. ; 

fy 7- ?^V (Gp^Aavof afarn.Mt >,' et conitaBt ydvo$.) fera quaedam . 
Koraihes, deuorans, et fepulcris cadauera eruens, hyaena. jirab* 
- &*& && corrupte Alzabo, Gefn.de Quadr. sst- R*t- Hebr, anai 
Jer. 11,9. 

*[_, nouit, fciuit. Marc.2, 8- 7«^.*? Heb. g, M . ij,2?> Ethpe.^4 
- innotuit, notus, cognitiis fuit, tv/faxfhis eft/ cognofcenchiih.fe^Kie- 
buifc Luc.24i'jf. A&.2, 14. Ethpd. ^4 ld/ 1 Cdr. 11, 19. Philip* 
4, 6. vt haec potius ad Ethpt. referantur.* Jiph. ^?o| notum, vel 
fcire fecit, indicauit, fignificauit^ manifeftauit, oftendit, patefecit. 
Gen.22, 12. 41,. 99. Rom.9,22. 2Pet.i, 14. Ettaph. ^oilf liotifl- 

catus ? notus fa&u$ eft. .,?."., ; 

[*; Cognomihatus efl, ,hem^e/ qiio4 ^riomiiie nolcimur. ' Chreftom. 
p. 8j- ordinauit Bankmam \honachitm> out^L^jp ^a ^J*teo? ^«Vo- 
gnominatus efi Barfumanas. Arabifmus eft Syriafmi./erioris , ex 

. V: o^juj fognofcitur pxJf. JSt^ Le^notmnatuL M<KO£ur.J„ ~ 

Aaa *?oA*| Digitized by Google Cl * * M 370 

*6zobM) [ m etf. vide ^klm* 

^y/ ^ri nota » fignum. 
, U^ r * fciens, cognofcens, peritus. P/. <iMac.6,-;o. 

j.s, i cicindehj lampyris. ... .... 

^J* rf ]^"ti -P/- Uff* cognitio, notitia, fcieritia, inteUe&UsL 1 Tim. 

6, 20. HebMo^at* Rom. 1, r^ -,..•■ 
-l^c^i hariolus, fciolus, diuinus, magus, veneficus. i^.Lev. 20,6.27. 

l-^Opji Jd. ff cognofcens, notus, familiaris, gnoftes. JP/. Luc. 25,49.* 

[* if r/fr peritus* Chreft. p. fo. 1. 1.] "\ ' * 

)j^o { A cognitkTne d intelltgenria praeditus. 
JZoj^cy. cognitio, intelligentia. c '' - 

Ulir-^ cognitus, notus, certus, conftitutus, peculiaris, famofus, telebris. 

Mat.^y, 1 6. Sap. 14, 17. PL Luc. 1 u 44. 1 Macc. 7* 4f . f. A&.17, 4.* 
[* lltuflris dignitate, nobitts. Aflem. Bibl. Or. T.L pag. 379.428. 
Tranfit. etiam in nomen proprium: Antiochus Epiphanes Syris efl 
fc^rt ^^Doacu^j] Ephraem. T. IL p. 227. fumma.} 

4*1^.* fclenter, vet nomiriatim. 

l^JU) * \J& mens, intelledlus>. intelligentia, iudicium. Ecclef 10, 20. 

Eccl.15, 10. 19*21. 2i, 16*21. 2f, 4- PL 2Cor. 3,14. Eph.4,18. 
l^xiia notificans, notuiri faciens, fignificans, certiprem r^ddens. 
)2qjl^k&0 notificatio, fignificatio. 
l^aio fcienti*. 
tlL^Aio fcibilisj fcitus, notus, praeclarus, illuftris, fplendidus. Off. 

Mar.tf 8-465- 171. f.U^LjItoo PL\kLk^te£> ibid. 467. 

ci_* ens, eflentia, Deus, ens entium. Exod. if, 2. 

L i -- 1 ■' • * ' " 1 ' •■ ' ' 1 ■ *- j : '\ '•■ L * e ,t j ^ s - J Digitized by Google o. * G1 * 371 dedit, tradidit, attulit. Gen. 1, 17. j, 6. Mattb.2j, jfv **^oqi 
da ttrthh-Oen: r^, 2r. \f& vsmr mauum dedit, pro vi&um fe tra- 
didit* deDieu. Ait.27, ijf. ti** «Jdou terga dedit, Jugit." ?TiV> \ Jm* 
dexteram dedit,7» pacis et concorcfiae figniimt brfikt habei^^l] 
etc. . 2ftAjr7*. ^fiaw, /&A/;^. dati*s, ^traditus, jpofitus eft, Matt^. *8, i 8. 
^oh.7, $9* Deriuatus efo Num.ii; i8- *, ,f ".'/ ' , 

jocou dator, donator, largttor, xtor.j), 7. ' " * ***- -*•-** 

tZosQou datio, largitio. 

U*SHi jdattfs, doiwtus, qoncefTi^, ft 4 ^ ».[pra§fHt#s. ,.£/. Adl.2,47. 
)2qcuol_* datio pailiua. |^m * fuga. Jxaa i' fortiriO; '" <" '• . 
I^JaoiQL^p donum, mtihus, donatio, Iargttio.'Jbli.4,io. Pt. |a_4^> *A 
Gen; 52, 12. Matth.?, 11. »• 

— r-jj : : ; ; : — : f — — 

%-ou hem, fiiterieStia increpaniis et commindntis. 'Jer. 2f, 30. '48, jj. 

) ■ : •• '"■ 'iL ■ f ■ • — >..{',. 1 J — - — ff-riQ — j i' -r ', >i , , 

_£ T * * 

P«»/; ^hj turraa, coetttts, multitpdo, f qxercitus, genus, g^ne^logia. * 

[* Sic occurrit apud Ephraemum Tom. L p.67, quod dicitur de 

Ismaele, eum procreaturum duodecim principes , eo pertinety j* m,,s3A\? 

]oai ^^^glf^fMj^ 

K *b***> Vidts ergQ> p*q|*i'ftnv norpinie vfynfc e#ft ybi* cfej^ibuljus 
Arabicis fernto: nec tameij rvpptio nom^n apud Anibes. . Eftrt/at , 
ortum ex Srw , J^t/J 9 9 A rr « fr ftant Jehofhaphat, Rex Jndae* 1 ft.eg.2x, f.io. c^^#ool» 2 ,!&*•• 
18, 1. « nvn rf odv </«fl/Z diuinuji iudex, a deo conftitutns, . . t 

* H t I ■ ' I » ■ ■ . ■ ■ ■ l| I I . II .!. ,. H ■ I I — — -^ 

|?o-* puer. ^ 

?qL» Jud, 1£t$ jdecima (et minimd) atpliabeti litera y Matth. f, 18. vide 
initium titerae £fud. 

■ l ■ ' J ' ' '< l ■ T '"J" lfc ■ ■ 1 ii» . ■■■ ■ ■ '■ 

Aaa 2 ^ - Digitized by Google 37» o * 

ffcs pardus, i.q .?«».. 5 ••* 1- lAiao*. UiDQ-. » >co_* dies. Marc. 6, 21. >o o * \on^ indies, quotidie. 
Gen.6, f. Mat, 26, tf f «- <^ Q */ ^°*/ l- liocu Gal. 4, 10. ^uc. 

P In chreft. p.ci reperies, ex AiTemani B.O. T. I. J92. fumtum, 
}vi\y ^oqaX tiDfi. vsque in dies aeternos de tata in perpetuum lege 
Jlbgari: vbi nota formam femininam ftatus conftrudli fingularis 
numeri, aut, fi placet A^Scu lege, vt fit ftarus conftrusflus plur. le- 
xico praetermitfiis. Eft folemhis in Iegibus vox, vt illa Hebraeo- 

i*Lim, oWv hpn.l 

§ 9 t *. * 

fcrtaj/ PL^Ji^} dies, pee. artificialis * Gen. 1, $. Caten. Patrnm, 

*%r. rf i?i>. huerdiu. Pf. 1, 2. Atfl. 9, 24. Uaisuo iu die, interdiu. 

9 a 
[* Verba funt, UXX ?p 1^a**Xo Ua.Jsuj ^cnoj^ ]oi^s fcpd 

^w liccu fe&j* facno U^» Jocno^ vbi vt re&e monuit contra Caftel- 
lum Kirfehius, p. 4. praefationis Pentateucho Syr. praemidae \x£&*] 
eft ea pars diei, qua ful lucet, (dies proprie fic dictus) et Ucq.» 
totus XXIV horarum dies, notftem quoque complexus, addens 
Ephraemi dictum ^* Ii^*-^ U^r^ P*x>*? ^-^ W **3&P*I 
l?or ^A*J , <&>/ rf ho# ^^mi rf/Vr A77 Aorax durauit.] 
JjliooI hodieruus, rf hodie, $/I |joi ^xl. ztf hodie, ff. hoc die. Luc. 
13,32. Adl. 20,26. (^»). v-*a*4 graecus. facius eft, graeciffauit. 

^q-j javan. Genef. 10, 2. 

Ujq-J, <<?—•/ ^o— i Graecia , *Io)i'/o£. Ifa. 66, 19. IL Roma. -o«ic]2 • 7 r 

rllexandria, 2>if. 


Jlao. Graecus. Coloff. 3, 11. P/. Dan. $, zi. Rom. 1, 14* 

£*IjqI Ionice, Graeee. Luc.23,jg. Joh. 19, 20. iL Romaue, faepe in 

-BU. Ijo*. Digitized by Google 1 j o * 373 jLio-t coltfinba. ujoi columbirius, cuftos columbaram. Charus. 
, : QjqJ fk r emph. ^-jo# cohmba* fem.. fr^quentiffimum Syris vq- 

cabulum, mire in lexicis, ipfoque adeo Schaafiano omiflum. . In- 

venies Genef. 8> 8-9- io. H. 12. Matth.j, 16. io,i6. 21, 12. Marc. 

1,10. iijif. Luc.2, 24. j } 22. Joh. 1, 32. 2, 14. 16. nec iu vetere 

modo verfione, fed et in Philoxeniana,] 

ji flft* r pardiis, leopardus, v. ?Ki* / s 

U*o* q.d. tempus domini protradtum. SB. Nbm.Heg.JoGsu iReg.1^,2. 

[^M_» vocabulum bru-barum, ibnans, maiidatum feu diplom» 
jregjs^Tst^rorum, quo munera, vt 5 epifcopatus, dabantuiv Chreft. 
p.86. fcognatumne cum Turcico, «J3/L (^faztik) fcriptia, et«JU^U 
* -Qfdzmat) fcribtte?] ' - ^ 

■ II .l|l — — — «•■■■■.^■«■■••^■■•.••■.^^— «— MA*^BMM» «M^MMOTNM^MWMMMaM 

*ai— • mutuatus fuit, tnu^oum petiit. Dalm.Zayitu DeutjLj',6. 2JJ, 12. 

Nehem.f, 4. P£$7, 21. Eccl.29, f. Matth. '7,42»- .jfyA. mutuum 

dedit. Deut. i f, 6. 8* Pf.?7,2i. Eccl.g, if. 29,1.2. Lu c.6, 54. £%;. 

•jav»|2| mutuo, foenerato dedit. 5-5. Ethpa. %£i\ol\ commodsfcu§, 

tnutuo cfimis eft. 
&<$; Tntituum acdplens, mutui?an$. Ha.24, 2. JP/. Eccl.29, 4, 
tfssuj Aaii jP/. lAs>v* mutuura. Eccl.29, 6. }z. 
\ i^loV) mutuum dans. Ifa. 24, 2. Eccl.29, f* tew Id. 

ogloio mutuatio. Eccl, 29, 10. . 
)2ai£>io^A2*> additio, additamentum. 

Vhva^ /V. Tj;v*io cingulum. Ifa. 7,24. Funes, vincula lanea, F. jridc 

[* Opponitur cingulo elegantiori/vt facile intelligas craifiu* modo 
et afperius ita vocari Elegantius ibi voc3tur IV-** t-^3 

;• — ■ Aaa j fa»*« Digitized by Google 374 ^* 

|feoj** i.q. Itoa» fumus crafiiis» denfus, 55: Jud, 20» 40, yj^» </fyA. r**of accendit» incendit, G&iiW. npw Judith 7, f. ij, 16. v. 

^jjI Ethp. yj^-4 vnitus e&. SeverJib. Rit. 126. 
^jjoZ ftipula, JfcR. . > " 

r j.»o vi />/. sj>^> inclufus. Exod. 28, 20. 

ji^Jo^o />/. jZpJo^ vncinus, pala annuli, cui figillum inferitur y.f£. 
l^) fjjo^o Aas manubrium. aPar.^, 16. 

^jad) i.#. Heb. rm* vna, Gen. i$i6. 22,6-8. 19. Exod.26, 9. ^ 
^ajII JPL ^L*** i.q. Heb. w vnicus. Tob. 8, 18- 
^•r^T/ Uf^*** Id. Ifa. 14, $1. Luc.7, 12. 9, }8- Joh. 1,15. 3,16.18. 

1 joh.4, 9. f. ]Aj|*jj-i Luc.8»42. 2 Monachus. Off. Mar.441. vbi 
* retiqni enumerantur ordines religioft. 
lioj^AAM proprietas; vnitas; folitudo. ..<>.., 

]ioj r ^olo inceiidium, conflagratio BB. 

\ZoifnZteo inclufio. Off.Mar.q71. vide **>]* 

] r — ~o/ flamma. V qjjjjq^d incendium, conflagratio. v.< ^lv - 

■ ' ' "' *~ * \" ■ " ' , t'BH'j.'< ; JU 1 41 1 . ifmmm^mm^] 

I^ja* abortiuus, um. Ar. LJu** Eccl.6, j. iCor. rf , 8- Reticuluni 

capitis. BB. -' 

) bn » vifldr Uvjj p. 281. 289. * 

[* Dubiae fignificationis et deriuationts vocabulurti, Job j,jf T^Lm 

icriptum, quod praetulit Schaafius p. 168 lex. ad rad. ^clm referensj 

: —- - — — — : , " i " ■! , , .; - 

***** Aph.^o) defperauit. Eccl.22,24. Laxauit, debilitauit, admi- 

rari fecit, admiratus eft. 
Pjjo^ herba quae detergendae cuti teritur in puluerem. 
Wau> defperaris. Digitized by Google f/oi\»iO y> machinatio, ftropha, techna; inuentio illius quod quae- 
• rittfr. u82?. Defperatio. F. 
]^^mo2 defperatio. ftella, ttD. » 'n » nigruit, denigratus eft. QilL.) \5£^| i.q.Heb.h^n ehilauit, vlulauit. Gen.*7,$4. iSam^ij, 

iSam. ij, 19. iReg.22, $2. Pf.,22, 18. Ifa.if* $.4. f. Jac. f» 1. Ge- 
muit, iSam.28, 12. 

|Abx^.T et l^i^i vlulatus, eiulatus; Genedz^ J4. t/wfe U^ & laderta. ^J?. , \» genuit, ^generauit. Gen. 3, 16. Luc.2,7. Joh.ig, 37. ^o «t 
genuerunt, Gen.6, 4. pro ^ . V J o . iftA/;. ^^ natus, genitus, ge- 
neritus eft. Macth.r, 16.20. Joh. 9, ^4. Rom.9, 11. atm ±j*uJ* ♦ T io 
*/? regenitus, regeneratus fuit. Joh. j, 7. 1 Pet.i, 2$. g-^z4 Id. Aph. 
i-^o) genuit. Genef. y, jrfr. Matth.i, zetf, a-Tira.2, 2j. Ettapk 
genitus eft. - » • 

\r** natus, puer, infans, partus, progenies, natiuitas, natales. Gert. 

. Jo>9- 40,20. Mat.3, 7. V^s^l* genimen, prcdu&um vitis. c. 
26,29. I^f3> I cyma brafltcae. PL Luc. ig, tj. 

1/r-V genitrix. 

f^r^puerperae foecundae. 
'fc o \ t paruulus, puerulus, infans. iCor.ij, 11» PL Pfi8, 8- 

l2 ° -- \ » genitor. ijoh. f,i. 

Vfe g mS --*. g^neratip aahta tum in humenir, itaa i» Aiuiuii. 

?.*v Digitized by Google 376 .; *«. ^* 

j[ i ,S j natus, proles,- fifius. : * T ,*. , . 

jio^____, natiuitas, progenies, cognatio, generatio ftaffiucu Matth.1,1. 

)p±ax> Id. Luc. i, 14. Partus, Joh. 16, 21. cum ^? ^J? regeneratio. 

„Tit.j; f. - • • \ , 

}i *Vn^ genitor, primogenitus. PU Genef.49, 26. 

I^j^q^d obftetrix. ;,. . / :/, 

}_u_*^c___o genitor, nutritius. • 

|j f \J_\^ geiterabilis. 

ji^oi generatio. iV. fipioi Genef.2, 4. ii, ^7. 2^,19. -* didicit. Mat.a;7- 24, J2. A&.2 8> 1. -£/A/tt. dodus, inftru&us 
fuit. Luc.21, 14. j 

)^a_^_I difcens, doftus, peritus. ._ 

}_2a_^_4 docens, do&or. - ..;..., 

} ^A' edodus, inftru&us. Rom. 2,18. 2Tim.£,ij\ 
{j^\ai dodrina, inftitutio. Marc. 1, 27. Rom. ijr , 4, JP/T Matth.if, 9. 

Heb.lj, 9- 

* ^_ -• ■ - ; *•'-■__ 

fn v - dominus elephanti. £ B. • ' ' ) v^ * mare. Exod. 14, 21. P/ar.: i^n ,vu Genef. i_ 10. Atf. 4, 24. * 
J^vqI ld. t et ftaguum, lacus, pifcina. Ifa.22, il Luc. $*, 2. 8> 22. 2j. 24. 
P/. }_&*_! Ecclef. 2, 6. Cant. 7, 4. * 

[* Ex regula mafculinum, Ua»^ >qI mar* magnum, ftgnifieat, vt, 
Oceanum, mare mediterraneum, Erythraeum, contra ieniininuw 
- \L*Lm \xi-j> laciun ; vnde in N. T. ponitur, vbi in Graeco eft^fy^» 
Luc.j-,2. 8»22.2j.jj. Apoc. 19, 20. 20, io. 14. i f. 21,8. Nec 
tamen haec lex vniuerfalis, exceptionisque expers, video enim ~\) \\\ 
ipfo N.T. tifwn femel taflfcJS^? l-bi red4i, Luo. y, u jpto^fc xr\l 

vt Digitized by Google ' ^ * 377 

vt eft jn verfu fequente,. (fed boc forte vitio ecUtionun?, Philoxe- 
niana*quidem verfio ibi ]A-a* habet): 2) vbi de Jacu Tiberiae fermo, 
fed x Graece ea SdhtLTca vocatur, femper mafculinum ? ta *. >a~+ 
poni. Exempli loco adiicio Matth.4, 18* vbi vetus |L\,^ jioi. 

Phiroxeniana adeo adiedo p r o n o m i ne mafcuKno, &X4? -oor feo»; 
habec Plura fi cupias, aut Sohaafii Iexicon euohfr, aut ipfam ver- 
fionem Syriacam, vbi in concordamt. N. T- Graeci 3 , aA«W0 , tf-de lac* 
Tiberiae legitur. Nec vero ita mihi indo&os fingo aut imperito* 
interpretes, fiue veterem, fiue recentiorem, vt lacum Tiberiae pro 
vero mari habuerint, Oceanq connexo. j) in chronico EdelTeno 
(chreft. p.48. lin. ij.) lacum, quem fupernatantes aquae fluuii effiU * 
ciebant, mafculine vocari, |s? ]ia. ]oou Ergo mihi fic videtur, 
Syros vbi ipfi fcribunt, fatis pofle promifcue vocabulis vti, at vbt 
Graeca interpretantur, et vero adcuratius, mafculinum pro &ttA(fiao , & 
femininum pro >apm pottere. Ptura adhuc da vfu vtriiisque V6- 
. cabuii axcerpenda atque enotanda.] •- " - . ^ 

?iVi\n» iparinus 9 maririraus. 
N1M1 pifcis genus. 

5 — t . . :, _*> 

1 v> 1 iurauit. Geh. 21, *;. 24. zf,}}* 26,4. Mat. 14, J. A<3.a,jo. .* 

jfph. %*&>) iurare fecit* adiurauit, obteftatus eft. Cant. 2, 7. Matth. 

3$, 6j. Ad. 19, 23. Sever.l. Jiit. +6. Ettaph. adiuratusjjjft. . * 

[* Scribkur et ^a* Gen.2 1, 2J. $ u 47, j u Vide g*nm. p>if J \J 
] ' v* . iurator. Eccfef.^, 2. Eccl. 2j,,io. 

j,.w.v» adiurans, m. j£*u>aio adiuran^, f. -i 

)teoai£> iuramentum* iusiurandum. Heb.6, 16. 17. Pi \L&&> G*h< 

26, 18» Mat.y, ||,- y — -- 

uoj^cXiO oii ^ ^mj-JU-i^ ^m-jJL^, j(arihes x et Jambres, pratctptoret 

Mofts. jSbutphar. Hijl. D$n.x6. qui Ar. c^L-^ £>%l-*~ 'appetlaritur. 

BB. vid. Cor.Sur. II, 202. - 

Bbb U-aa. Digitized by Google 378 JDj . J s ' iO j jVi^n» dexter, dextera, dexterum. Exod. 29, $2. 
,?„i i vy \Z aufter, meridies. Gen. ij, i. Luc. n, ji. A&or. S> *£• 
)i.i # v>»j aufter, auftralis plaga, fi affixum fequatur vel ipfi vet proximo 
x nomini additum. 

, - iv i •pr-rr . ■ ■ ■ T i- ' . , ■. ■ ' ' '. "" - ..;/ . ^ '■ " "* " 

fr mV) ») 1 m ■ V* • , %n, fcurra. 

|io ,nn vi i .V> adulterium. 

| (d m vi i. v> adulter. 

Un vi » vter, tris. Ar. y*±s> o, jBA 

(^l.) ^x-*/? confcius arcanorum fadhis eft. 
jnmi» vide fuxit. Jef.6o, 16. Aph. *sul*\ ladauit. Cant;8> i. Luc.2j,29. 
ii, 27. Part. ^aj^ o Duc.21,23. Mat. 24, 19. Ettaph. «jajoiif ladta- 
tus eft. 

Iai* infans, la&ens. ULu Id. 

.?£ n , . i * ladfs fu#us. JioojLl Id. 

j.po „1, » i.-j. ]jxu\ * . 

I "> n t VfI 'l^ml 1.^ ?x!x»V ^EfiLi, fj. 3,4. Tob.7,2. 

?/ocuU QahdqjU.JBB.) ladatio. 

l£ ni » Vo ladtans, lac praebens. * . ' 

jjon.i »to, 1. q. )2.G£ul* ladtatio. ; T 

'•j^J~±£aJo\ addfdit, auxit. Gen.j8>a6. Num. 22, lf. 2Pet.l, f. 
, jEttqpjk. «jsmdoZZ? additus, a^ie&usefl* adiunxit fe. Adi.n, 24. Mat.. 
* a ^9« ; _ :';':: : ._-:". / 

r.r* : " . v >2Lo>oz Digitized by Google *-■/»* 379 

|£a»o4 JR/. I^mjoZ aildit3mentum> additio. ' f 

«^udoI Jofeph, q. d. additamentum dei. Hic anno 17 aetatis fuae pa~ 

Jlor fuity eodemque anno a fratribus venundatus, anno 2% infurrexit 
contra eum Domina eius > et biennium carcere indufus fuit; anno 3» 

fomnia interpretabatur Pharaonis> eodemque |nSw> Prorex faBus efl : 

anno 39 Jacob ingreffus efl Aegyptum: anno 120 mortuus efl> 22 an- 
nis Iacobum lugebat. B B. 
^agJ. <o£*aJj et tftii^fl)») Jafpis. Ezech.2g,ij. 

# * 
^cmuia iugum quo tela conuoluitur. It. tubulus arundindtes quiliciis 

arundineis tnuolutus rq, pannum includitur. ' ' ' S 

%>)lau) vel ^lau) Ifrael. Tf.783 S- <*b Heb.bHW.' _ 

ji\m>] Ifraelita. 2Sam,i7, 25*. •• ." •»• w... ; 

* • L ... ■ ■ 

IL^Lj f.£. CA. n^. Heb. n^ exiuit, prodiit, germinauit. Gen.2, f. 40, 
10. Ifa. f, 6.. Luc. 83 6.7. 8. Aph. «^of / t^VI Sch. «ire, prodire 
feck, produxit. Gen.2, 9. Ifa. f f l , 10. # 4Ji, 11. Job J8> *7- Heb/6,7. 

. Gff. Mar. 24?. Ettaph. produdtus eft. 

J*1m# )£**** P/.^uLi germen. Pitoiedlura, protuberantia, prominentia 
mnri. Tudith 14, 1. 

liu^QV^ id. Genef.i9 r 2f. U*£? JA<&* te^igus, pars capitis. 

*•»■• * * ' " * ~ ' ".' 

auis quaedam. » ■' r-^o i. q. Heb. w condixit, jndiatit, conftituit certum tocum, vel ttrnpu*, 

vbi vel quando aliquid^fieri debeat. Mat.18, 16* Comjocauit, 2Sam* 

. 20*4 i- Ethpa. r±oZl couuenit, recepitfe, congregatus eftr Num. 

.' 10*5.4- Exod.xf, 21. Amos j, j. Jt. pa&us, promiflu^eft. *-- : .; 

[* o^oidl ? - a[rv\ ad proelium conucncrunt, vel toiixhiS bt(tutti fibi 

indixerunt. Chreft. p. 19. lin. 3.4.] .'.. ''■■ ^ 

\t^o congregatio, conuentus, coetus, ecclefia; poftiis, refugiumj pa- 

dum. Ad.20, ij. Tempus conftitutum. 2Sam. 20, f. 

. . Bbb 2 -c '?•-■■ - •'* \2^ Digitized by Google ^ 380 ^ ' 

yz^ ecclefia, coetus, coiigregatio, fynagoga. K7, 8. Matth. 16, 18. 
1 8» *7. Off. Mar. 440. vbi varii IWmifitortm ems recenfentur OrtHnet.' 
lUl,-^ cohgregatim. Qf.Jftfr.j69. 
, ? ' ii g ^ ecclefiafticus. /V. O^. -flfar. J89 rf 4^8- * 

[* Femininum V>- Lj2 r s funt, ref ecclefiafticae > e.g, ad hiftoriam 
ecclefiae aut ritus- pertinentes. Chreft. p. 11 8-] 
\\\^* i. q. Heb. i»w cqnftitutio. Matth.27, if. 
)[ s r .s rfhi^ W. Joh. f, 1. PJ. Pf.74, 8* 
r s f s dieiWfeftum egit. * 

[* Chreft. p. 90 inf. ^ioZ j^ feftum ibi egit.]> 

■ ' ■ ' . * ' " », 

\hL-> jupicapra,* ibex. Deut. 14, f . aL hircoceruus, tragelaphus; bos 

iyluefter. 

[* Deme rupicapram, diuerfam plane ab ibicej ibicem relinque, 

- Jgnptum prope nunc in Eutopa animal, nec nifi in fummis Alpibus, 

vtj monte Blanfco, fuperftes. Rariffimum cum fit, ac faepe cum 

aliis confufum, adnotare ljceat, Haec ipfa dum fcribo caput cum cor- 

nibus ibicis veri et geminiy quod dux Saxoniae Gothanus in valle 

Jaricingry, vico Chamouni, a venatore rupicaprarum emerat> dono 

Ducis illatum mufeo academiae Goettingenfis efle, vbi oculis vfur- 

pari poterit. Vix vlla boni ibicis imago in libris , aiit tefte Hal- 

lero, nulla.] 
•** 

* ' , 1 ■ ■ ■ ) ■ , 

l ^ m sy, ^ ■ virgulta montana fub niue nata. 
\± ** La i Honaim, Ar. <A-±t 4 BB. 

Cy**) r**A auarus, auidus, edaxfuit, inhiauit, expilauit, fraudauit- 

aCor. 12*17. 18.. 
I 1 s » auidus, auarus, cupidus, gulofus. Prov.a8>^J'- Ififcf^» iu 

Hab.a, f. Eccl.21, %%. 
fZo-a-L-* auaritia, cupiditaa, et gulae vitium, ingjuuies. Luc ia, 1 f . 

aCor.9, f* jMaccab.7, 8. * ~ [* 1 Digitized by Google [* iTheflli, f. Epft^'j.9. Ephrym. T.I. p.27. nw peccare fe- 
cit protoplaflas <a> ?/aisl o^j ,f«(/? /wp cupidita$.l[ __^ 

I^ Vepres, carer, fpina, dumus. Proy. 24, Ji. Ifa. f, 6. 7v2j.24.2y. 
27,4. Hof. 10,4. P/. Job J8>37- K^J* ftimulus peccati- aof defecit, euanuit, emarcuit, confumtus, deftruftus eft, periit. 
2Pet.2, 14. Jac.4, 14. Jutbe 12. 2Maccab.4, if. * Off.Jtfar.tff. 
cum P f/f, non potuit, non fuffech. Genef. 36,7. Jof. 8*20. Impar 
fuit • Eccl. 42, 18. . ^ 3 

[* Adfcribo adhuc duo. vfos exempla fignificatiotiis, ^uae reli- 
quis Orientalkim linguis adfuetum turbare poflit: Apoca 1.21,4. 
^cni^o? \i^> ^o I^JSdj ^b Jfjoio ^ «gaAmJ/n, vel potius, vt 
legiffe Syrus, cum Aretha, videtur, <$ IxAiftJ/a ^riSV idx^vof *W 
t£f d^d-tfAft^y avrofr, et in margine Phijoxenianae verfionis varia 
le&to Joh. 2, 1." ]2at-MJto? fa*** ]om c*so}? \&o quod confumtum 
effet vinum nuptiarum. At hae notiones qtio modo cum no> pulchrr 
prit in concordianr redlgentur? Mihi quidem Gcvidetur: primo 

notio verbi ea, quam fub «-S^ habent Arabes* integer, totus> per- 

ftRus: ab integrtiate et perfe&ione Hebraei pulcritudinem dixere, 
Syri ad finem pcrducerc v^l perduci, finem habtre> plane vt Hebraei 
fuum Dtth, Gefmani, ofle n*rben, ponunt. Non bene Schaafius 

^J^jr mortuus efl> cootulit, quod proprie effi, toter adDemn<Maa 
X)e* reccptus, pia phrafi. Certe eiemplis antea allatis mortfc figni- 
ficatio parum apta. Concraria* quam idem fingit, verbi Hebraici 
notio , quod quae deficiunt omnem fpeciem et pulcritudinem amittimt* 
vix probabitur noftrae aetatis philologis» antiphrafin admittere re* 
cufantibus.] 
lAsol 1. q~Jr. i-tr& BB. ^ angor, defedtus, deiiquium, defatigatio 
animi 
au-t jecur. Gr. liraq. 

Bbb j . **** Digitized by Google X 582 s* ** 

ilal piftor. * [* Eorte pro £af*} 

]ioju3Q^p. perfedio, abfolutio* confiimmatio, j/T cbnfumtio. 
^uc*}su jecur afini, Gr. w^fltg pv*v BB. mU \su tantum fievertUF* 
|£u^o deambulatorium. 

__ *I „, i r , ., [Aa* vt nomen habet Barbahlul, explicatque h&** o) : ]&i*£& 
dilatationem aut pulcritudinem. Sufpicor, de Japhethi nomine illura 
lequU quod his ipfis literis Aa* fcribere folent, illudqUe fiue ad 
n^ puleher ftdt, fiue ad nno tatus> amplus fuit, referre.] ' CvvO 5*5*^ progenitus, propagatus eft. 
K.i. i gens, natio. lz| 4 fordes , |1 3 rf?.. twfc i» ||y \L~> cubitus, iun&ura cubiti. Eccl. 9, 10. * 

[* Quaerens non iilueni. Alium ergo locum adfcribo, vbi 
J^)? ]fy funt, iunSttirae manus (radix manus, quae manum bnt- 

' chio : hinglt) Ezech. ij, 1$. Confer Arab. Ju^ uwjcft.} 
_v ■_'•' ■' j ' * " * f ' ' ' " " ' . * , — — 

io^f^-^gM anxhis, foliicitus fuit, follicite perpendit, contendit. Prov. 
-. 14, ^j. Sap.6, 8« 8. 17- l 3>' l 6* Eccl.18, 28. Mat.6, ay. Luc.ro, 3 f. 
! Ethpa. «^^l cura ei fuit de eo. BB. 
JsojJ curans , curam gerens, prouidens. iMacc. 14, 47. 
t-^o^—* rubicundus. - 

] ~ •■,-« curator, prouidus. Digitized by Google * * i ■* ■ ."■/•■ 383 

UL*. curitns, prouifus. .PP. 

llQ^i»* fedulitas, prouidentia, cura , follicitudo. Sap.2, 19. 14» J. 

inltantia, importunitas. Luc. 11, 8« Off.Mar. 94.7. 
*4^*5+ folHcite, exafte, accurate. Ezr.7, 17*26. Sap.7, 4. Luc L>^. 

^-s^ i.jr. I/qsl^ Mat.22, 16. 28, 14. Luc»2i, J4« It. ftorea'arun- 
dinea, et gemrna annuli; * • •-- ^ 

[* iReg. 7, jj forma, figura* idem quod Arabicutp f j^ . a rad. 
deftripftt. Ponitur ibi pro Hebraico pwn.] qqfa. "',■■; t ' — i . « — 1 ■ ."■ * . CkP^ ^^' ftf^ ; manumiffUs, Hberatus eflk *- . . ' » , _ ^ ; 
wnj {$ Vbinam leftym? aut quo ex, autfore iumfcum?] 
^y affeftus, Gen.6, f. Inclinatio, Deut. 31,21. Arbitrium, EccL if , 
14. Voluntas, c. 17, 28. 21, 12. AfFeftus, inclinatio , pec. ad ma- 
lum. F. 
.liy procliuis ad malum. 
fyo| vide y. i^ jA* arfit, exarfit. Geri. j8> H- Ifa. j j, 12. Mat.17, 30. zCor. 
ijj ?. Ethpe. r-*-*^ Id. Aph. r-&6{ incendit/acoehdit/fuccendit, 
combuffit. Mat. J, 12. 22, 7. Jacj, j\ 6. Ettaph. Pajpv. pratctd. 

)f£u ardens. Aft. 7, 30. P/. Vd** Eph.6, 6: It. Seraphim, tt fagittae* 

£-1^ PL\Z^. - . 

Jrp-* holocaufhjrn, combuftum. Genef. 8*29- Levit. 1, 6. Combuftio 
. kQlocaufii. o>;$yj* it. carobe, nauta. Nouar. Pl. \^ A$arc,i2*jj. 
m Heb. 10, 6. 8- 

* f9 * " V ' 

I \ r° » incendium, ronflagratio, combuftio. c.6,8* 

fco? o n ] Id. t/f/ardor. Off. Mar. 179.' 

Mjq-a-^ fcrdonyx, hyatimhus, i?JJ. F^tegit IfjQjo*. Digitized by Google 384 .o *• l g ' .r rfv ^ > ardgns, combuftusj it. focus. { Pi )^^o Pf. toi> 4* 
j/oj ^ aj^ i.g. U^ BB. 

|1q— • ligatura, nodus, vinculum vejlium. 

• 1 1 1 1 - i.ii . 11 1 

. ^xu effinxit, figurauit, typum fecit. Ethpa. ^A jlepi&us, expreflus eft. 
Mxa» rf t i iro i tixar, icon, imago, effigies. Sap.2, 2j. 
? r -jLjcft* rt J^jclo* fardonyxj mbinus, conchylium. BB.kgit li?o£u. 

.^lc] circumdedit- 2Par.2j,7. circumduxit, Deut. J2, 10. ambiuit. 
sf exorfus eft, coepit, incepit, A&i, 22. 2^4. Phil.4, 10. It. dd- 
didit, adiunxit, adhaerere fecit, Prov. 6, 22» «/. drf ^pa referunt quod 
vide. . J> grauauit, oherauit, et oneratus , grauatus, oneri, grauis, graue- 

dine qppreflus fuit. Luc. 9, J2. 21, J4. 2,Cor. 11,9. Caligauit, gra- 

vatus eft ortf/ttr, Gen.27, 1. Deut.54, 7. * ^ e S- ! 4>4- ^^- i - n ■ ' 

honorauit, inpretio et houore habuit, Mat. 1^,4. A&28> 10. Rom. 

12,11. Sever* L JRit. 16. Ethpa. \a-*A .honoratus, in honore habitus 

* »•• « - 

eft, jQh.4, 44. Eccl. 24, 1. Aph. i-co] aggrauauit, A<ft. 28, 27. gra- 

vem, pretiofum, honorabttero fefcit. Ifa.ij, 12. Ettaph. t on//| 
aggrauatus eft, oneri fuit. 
jao» grauis, onerofus, ponderofus,, infenftis, moleftus. Pf.j8, f* Prov. 
27, J. Sap.2, 4. if. Carus, pretiofus. Pf.72, 14. Eccl. 10, 1. Matth. 
27,^. Honeftus* nobiHs, illuftris. Pl. Pf. 149,8- Jac. $-,7. Eccl. f,y . 
fe«£u plumbum aduftunv; lithargyrus. BB. Ar. gJ**»\ V*" 1 * Avic. 
1,207.18- f. )h**±/ 4*** Eccl.29, J2. Mat. ij, 46. te^ **£ 
liberalis, magnanimusj grauis, ftupidus corde. Luc.24, 2f. fco* * aurum. 
)ln\ i, n i grauitas, ponderofitas; honorabilitas, aobilitat. L»]\ ■ n , Digitized by Google c Q + 385 A»)t*a» grauiter, lente. Matth, lj,if. kS&ifitf. . .' 

Vocl» ponderofus, grauis; inclytus, honorabilis, liberalis, carus. 

jioio n ■ pondus* - ; * 

&>\ f 1in*? gloria, decof, honor, njaieftas. Pf.J,4. Rota. 2, 7. 10. fu 

et 2Par. 21, 19. 32, jj. vW -F. funus, pompam, funebrem, exequias 

exponit. PL A<a.i8» 10: * 

[* Item, donum. Chreft. p. 40 miffi dicuntur legati UjVo* JJoj) >o^ 
v% cum donis magnis. Forte et Adt.2g, jo. eodem modo accipiendum, 

ex vfu Graeci TifiiA t : ; : • 

f 9 9 T 

l4o*J ita Fer. ex Ifa. 1, 14. vbi nojlra ]l^]* 

9 t m 9 w m 

l^ru et t4-«3t" ontrs, moleftia, labbf.~Deut, i, 12. Ita. i, 14." STupel- 
lex, familia, pubes. Gfert.J4,29l 47, 12. fo,2i. Exocf. 10, 10. ftum. 
31,18- Deutji,i2. Jof. 1,14. * 

[* His locis omnibus ]4°-* ponitur pro Hebraico *\v. Nec ta- 
men omnes defignare videtur impuberes, fed impuberes pueflas y piut* 
lutas: certe 1Maccab.5y.1j. a pueris et feminis diftinguuntuf, 
^oiZ|Hj oiXdo ^ouiao ^ooulaj oj^*o. Infignis pro hac fignifica- 

tione locus, Num. ji, 18 l*£? lA^ ^> ormnes impuberes exfmeUis* 
quae non rtorunt concubitum viri. A charitate nomen habere viden- 
tur charat. Supellex, familia-, pybes, (ine exemplo fumtae fignifi- 
catioties ex xonfuetis GabrieHs Sionitae tempore interpretationibus 
Hebraici nio.1 

h on ■» onus, pondus. Joh.21, 11. Gal. 6, %.~-PL Heb. 12, 1. 
l-H ' rcv » penuria, aggrauatio. 

?y 9 t > 

r£uu>[ l^cuio honorabilis, honoratus, honeftus, venerandus, gloriofus, 

Marc. IJV4J. Luc. 14, 8. PL iCor. 12,24^ Eccl.2^7. 28, 17. 
o § n i V> honof abile eft, contraSe pro ooi^alio Heb. 13,4. 
Ijo-io P<^ colof luteus. 
]2c&*u> honor, reuerentfo, veneratio. . v ' 

Ccc' lw*' Digitized by Google 386 £> + l?ojxu gummi medicutn^tbbris cuiusdam. ' r 

ppj x> i rana. ^ 

Jtejo? et kLx^>2 )|£Q^> vitellum oui. Akhqm. crocus. BB. 

ho^l animal cani fimile, canis fitueftrifc, conuemt tum Ch* m\ PL 
Tipi* Job jo, 29. Jef. 15,22. $4, 1 j. 45,20. Dracones. Jer. 10, 22. 
. ^ii, 24. 
1)0^ arbor quaedam gummifera, et medicinis opportuna. ?foi* «nN»» » 

Opopanax. TlPM r^ principia medicinae.2?2?. 

MJ^ f.f.^fr. g^-f-f-^ ##. J : ' " v \ 

"■■!' ., " -.! . V.; . ' A [ T? [ — T " ^ ■ " 

•^f-i magnus, magnificatus, excellens» pr^eftans, fuif. Genef.26,112. 

41, 40* 48, 19. Numv 14, 17. i Sam. 26, 24. Heb. 1, 4. Creuit, Gen. • 

26, 1$. iPet.2, 20. -^/>/l *»*of magnificauitt magnum fecit. Gen. 

12, 2. Luc. 1, 46. 12, ig* Magnifice egit. 1 Sara. 12, 24. 

jinioto magnificans, magnificm. Q^JKfar.i;?. /V.U»oi*morbid*.BB. 

«=>*-« Aegyptus, tf. Thyrtiiama. > * 7 . "•' 

U^i<* mus agreftis, nitedula. . .- ■ 

fc) )>i~* lacus, ftagnum> lacufculus» pyteus, 

^Jiyos* ^»»0* Jordanis. Geri. 1 j, 10. 11. Num. ja, 19 q.a. ^ cj*jj fcjxu , 

lux afFulfit nobis. BB. 

■ 1 1 1 1 * 1 1 ■ ■ ■ \\ 

\k-*So\ lex, Gen. 1. tit. pentateuchus, et totum Vet.' Teftamentum. t 
?/oLii-»AJfeo eruditio. (ajfr i&M 717» iZfcA. rrnn.) 

?-»t-* luna, menfis. 7*/. U*k aReg.ijr> 8. Ad. ig> 11. U»^ ^ 

nouilunium. i 7 /. U»^ c*a."i Col. 2, 16. 
oam^i) Jericho. Num.22, 1. Jofuaa, 1, 

]A^Vcu Digitized by Google 1 * •- 387 

Ja^Vo» aculei quibus punguiit apes.JBJ?. >*» vide yb). ^ Iris, A*r£a cuius duo genera, Ittyrica et Jethiopica; al. lilium 

caeruleum. 
liAicta-o. procreans. BB. v 

\ Sj ■ i cicmdela. ■ * 

^-i^r-*/ ^-^«.|-*^ l- 1 -^*-* aulaeum. aSam. 7,2. /V. ^H^/ }-Hh 
Baruch f, f. 

}2ai-_*Q_o colJiGo, aduerfatio, oppofitio. * ■ " , 

[* Eftne idem quod Hebraicum r\$V\T\ clamor, vel clangor bel- 
licus? Exemplum non addidit CafteJlns, fed forte 1 Maccab. 4, 40' 
vbi vide notas, pro fa^r* legendum )£*,* clmgor bellicus. Res 
dubia, praefigendum enim et Dolath foret, , )--&*£«? }Ajj_J/J 

____ ______ «__»————- ______ ______•_— ___ M_— _—_■___— _—___l . 

JJAki-o i.£. ]LxiflMa_0 procreaiis. £ B. 

«-o*- 2&A/;. «•£}*_} attenuatus eft> macruit. «^p/u -xrioj pallidum fecit, 
Eccl, 2f, 21. v 

•-Dfa * io|* olllS. 

Ixx^i color luteus f. croceus. ^ f . 

Ijlo^ vredo, ventus aeftuans; pallor y aurigo. Deut.28, 22. Legit tt 

_%r. Jer. $0, 6. noJlrqUfG*. 
] io t 1 Idtericia. 

V-odh olTis, />/. Matth. ij, £2. Marc. 4, 52. 
U-ria-» Id. Genef. 1, 30. Pf. J7, 2. Ifa. 57, 27. Luc. 11, 42. Jt. color 

.viridis dilutus, qualis ejl olerum* viriditas herbae. 
IdkL* auis quaedam viridis. 

Ccc 2 hi^o Digitized by Google 388 

flauus. * > * /*_*, _h haereditauit, pofledit. Gen. if, %. 3. Pf.37, 9. Marc. 10, 17. 

Heb. 1, 4. Poffefliones acquifiuit, Gen. 34, io. yf/?A. -*o] haeredem 

fecit, /! inftituit. Gen.28, 4> 
\Z±* haeres, Marc. 12,7. PL Ur* Gal. 3, 29. f. lPet.3,7. 
]2o]l PL ]2o£ Id. mafc.g. ]2zo t l PL \2zc*> Id. f.g. 

]loZfM haereditas, poireffio haereditaria. Genef, 23, 4. Luc. 12, 13. Lu- crum. F. 
V>Z*c_ haereditas. Gen. 17, 8. Adl.7, 4f. 20, 32. 
)L#£ muftum. Adt.2, 13. 
V_*Z?ZA_) haereditas. Sever. L jRtt. 19. Aph. t-~-»o| calefecit, combuflit. 
___oj extendit, mouit. 

lr-1 *__-o} extendit manum, plaufit; immifcuit fe a/iV»i; interpofuit 
aliqua re. * 

[_* Hac conltrudlione occurrit, 14-*-% *W» i r -*l e_-_._o| apud 
continuatorem Barhebj^aei, in Aflem. Bibl.Or. T. III. P. II. p. 122. 
Aflemanus vertit, ecclefias adorti.] 

(jt**) dpb. f-of mouit, agitauit. Sch. 

-&_j) Aph^Mo] extendit, porrexit. Gen. 22, 10. 12. 19,10. 37,22. 
Part. Exod. 9, if. Matth.7, 9.10. Joh.20, 2f. Ad. 4, 30. Ettaph. 
•^•oZZ) extenfus eft. 

l£__ gula, guttur, jugulum, curciilio, fauces. : Rab. tooS. tf. paruula 
quaedam in pulraonibus fiftula. 2?A" 

-_>*) j£ 1 • fomnus. Genef. 28, 16. Luc.9, 32. Joh. 11, 13. 

_#cxn Digitized by Google L * 3«2 ^toooi Hofeas, Prophcta de tribu Jffer: fub fin. Dan. w Mff. Ox. Hof. i, 

i. Rom. 9, 2f. 
*om* Jofua, c. i, i. v. Maf.in Io. BdSafier. Onom. 408. alius> facerdos* 

Zach. j, 1. 
Miuj^ Ifaias Propheta. Eutych.i,i$$. _ 

fiSio i Hofianna Mat.21,9. [it.fpadix pafmarum, qualem feftis diebus 
geftare folebant£ Judaei, iMacc. 15, fi.] 

^q-a— • i?flW. anun cr6t)Twf, faluator iwtt»<tf. Matth. 1, 21. 

(vaAi) ^fp/r. c£^cl flauit, flatu excitauit. 
oiaA* Jafpis, /fl/?/x prctiofus. Exod. 28» 20. 

)£b coij/Zr. A* jP/. 1& efle, eflentia, natura. irf, £. Heb.wi> Syr. Iju^ 
V&>&4 ifr. ye-asv^, ^Ju, oli. Gen. 1, 1. A* /w /mj/t* voces ver- 
tunt Syri apud BB. * Eccl. j, 1 1. } viNv A* A. e. ? v*Ns £-**-*» 
iii^fift Grtgorhis Syr. vid. c. 9, 1. Jfc. ipfemet, ilJe ipfe, ipfummet, 
Heb.xzx», Syr. Usa-x^ Jjw. cumAff. Cant.2, 7. 1,8. oia_* ^ 
ex feipfo, ^j nosmetipfi. jBjff. yfc ifc£r. Dnm E2ech. 34, 10. CAfl/. 
twtf* prwM. Heb. nyt, ^r. ^ \sl ille. Cant 5,4. 

[* Ipfa verba Arabica literis adfcribo, vt in Bar AH lego: K-* 
jua-aa^ *.„ xjj ^JiJt £«li: nec tamen eiusmodi metaphyfieam 
notionem particulae dederim. Quid primum ex etymo fignificet v 
ignoro. Nec comparandum cum u?> Hebraico videtur, quod Syris 
eft A»), fed cum *w, vt redle monuit Schaafius.] 

[Zo&> legitur Jef. 7, 19. vcnient crabrones et requiefcent onmes. ^>*ad 
^o£u? , quod Gabriel Sionita interpretatus in Polyglottis eft, in vatle 
ffathoth. Haec valJis Jathoth quae? vbi quaerenda? — Merus eft 
lapfus libxarii, a Gabriele eum non animaduertfcnte in editionem 

Ccc 1 receptus: Digitized by Google 39° z s ■ - 

receptus^ fcribendum ^oAo? D*aa , vt eft in Hfcbraico n^ni?v 
quod pro nomine proprio habuiffe videtur Syrus. Nec haec con- 
iedura, fed ita textum fcriptum reperio abEphraemo T.Il. p.Jj.] 

A-l id.q.Beb. rw, Chatd. rp nota accuf. cafus. Eccl.2, j. j, 17. 4, 1. 
8,9- 17- Cant.j,.f. 8,4- 

]^A j^ A*a morbus alicui peculiaris, f locus talis morbi. B B. 

«->L* fedit, manfit, habitauit. * Verfatuseft. Inf. Prov.21, 19. Pah. 
4jd£-J vomuit. Aph. *z*L$ federe fepit, collocauit. A<fl. 2, 36. Eph. 
1,20. Frequentem, vel tutum reddidit. 2Reg. 14, 22. Job if,2g. 
Ettaph. fedit, federe fatfus, peregrinatus eft. Genef. 19,9. Ethpa. : 

' %jl>Fj>1] habitauit. BB. 

[* Videri poffit et flare fignificare apud AfTem. T. I. p. 427. vbi 
cum mortuo, de thefauris interrogando, didhim eifet furge in nomine 
domini pergitur, <nyon\ «^^S V& A°? <^^ ocn ^hZo Aflemano 
interprete, continuo in peder Jietit iUe. Poflit hic forte iti mentem 
venire obferuatum quorundam de avn exfiHre. Sed puto malfc red- 
ditum elfe, reddendumque : erexit fe audita voce et fedit coram eo/ 
i.e. ere<ftus fedit in fepulcro.] 

] ^/v-I habitatio, habitaculum* fedes, manfioj vernaculus. aSam^aa. 

LdAj fedens, habitator, incola. f. \kzz£* habitatrix. 

fc-tf.»' Id. -P/. Exod. iy, 14. it habitabilis. f. ]£&&* Exod. 16, }f. 

L-o£-* Magnates. Locus quidam 111 Oriente. 

]Lszh—* vomitus, fputum. 

La_j£— * euomitus N 

Joiaio# latalo/ coioio fedes, cathedra, thronus, habitaculum, con- 
ceflus. Pf. 1, 1. Habitatio, feffio. Pf. 1 59, 2. 2Par. 9,4. nojlra eon- 
ditio. P/. Luc. 11, 4J. Col.i, 16. * 

rioiaio «-** praefes, epifcopus. AfF. T.I. p-46f.] Digitized by Google I* 391 

/ % 

UJjoZ/ )b&Z iheola, inquilinus. Ador.7, 6.29. Aduena, perfegrinus. 

Genef.2j, 4. 
IZoaioZ peregrinatio, incolatus. £en*47,9. Pf.n^,?. iPe&i» 17* Offt 

Afar. 207. 
|/->aLso/|5 inhabitabilis. . 

x - 1 1 r mw_^_ 

>ob* Ethp.yA+A .orbatus, pupillus fa<5tus eft. y 

bofa pupillui5.jP/. V&P* Exod.22, 22. Joh. 14,18. 
JioioA» orbitas, tt pupillorum fors. '* 

k>A» Tithymalus. 

I i aA-» incuruatus, Hnuofus. BB* 

Ko&» JJV. fc^oA* herba quaedam foluendo ventri opportunaj herba 
' ladaria, tithymallus. BB^ 

1r-oA~» charra, papyrus, liber. 

'£.* fuperfuit, reliquum fuit; lucratus eft, lucrifecit, profuit. Matth. 

18, if. Marc. 8, $6, Joh.~6, 12. 1$. Pah. ttl abundare fecit. 2Cor. 

9,8. iTheff. j, 12. Ethpa* *>b*4 abundauit, fuperfuit, praeftans, 

excdlens fuit, fuperabundauit. Matth. i}» 12. Rom. f , 20. if, ij. 

1 ThefE 4, 1 1. Aph. 52of reliquit, refiduum, lucrari fecifc, fuperftitem 

referuauit, refiduura habuit, lucrifecit. iSam.2, f. Ifa. 1 , 9^ Luc. 

19, 16. Iuuit, -profuit, 4>rofecit. Ifa. jo, J. 47, 12. Tob.2> n. Mat. 

27, 24. Hebr. 4. 2. et i£*) Id. Tob.j, 10. 
U**f ]l*i* excellens, abuftdans, (uperfluus. Matth. 7,47. tt AdtttrbiaL 

plus, magis, abundanter, excellenter, potius. Mat.6, 30. Luc.12,28. 

tn\matum y plus aequo, fuperabundanter, fupra modum. Ezech.22,12. 

Adt 9, 22. PL Joh. y , 20. f. Mat. 6, 2f. 2 Cor.2, 7. PL Joh.7, j 1. 

*»&*£> |*A-» j # ^. Arab. ULaJLS UuJU paullulum. BB* Digitized by Google 39* ^* 

[**m~ |*£« ptustninufy i.e. praeter propter. Chreft. jx4f. La. et 
p.68 lin. vlt. et penulc] 

l£oi*£* abundantia, affiuentia, fuperfluicas* copia. Luc. 12,17. 2Cor. 

8 9 2. Excellentia, Rom. j, 1. Acceflus, fluxus maris. BB. 
tJ\t*£* plus, magis, potius, potiflimum, abundahter, vehementer, ve« 

'hementius, plus, magis abundantius. Eccl. 12, ij. aPet. 1, 10. 
A&L , Jj*Zo* vtilitas, ludrum. Rom. j, 1. Phil. 1, 21. Pl. 1 Tim. j, 8. 
J*£u* chorda. Prov.2f,*o. U*-o?j trabs. )A*£>? « ueruus, amentum, 

chorda arcus. 

\jMx£d vtilis, cotmnodus, ditans. 2Tim. j, 16. -f . V^^o excellen- 

tiflima. Sever. /. J?ft. 1 j 2. P/. Tit j , 8» 
J*aI*> praeftans, excellens, honorabilis, virtute praeditus. aCor.9, I2 - 

Phil. j,2. /V. Mat. 10, Ji. f. K>A*io Heb.7,22. n, Jf. P/. |££io 

virtutes. Baruch 2. /wj/f ifift. • . 

jiotolio virtus xnoralis. aPet.i»j.f. It. meritum. 
* |iari£ute^ mora, cunftatio, prolongatio. . 
yfloL fragmenta, refidua, fuperflua, redundantia, reliquiae. Marc.8,8* 

Luc.6, <ff* Digitized by Google %^> w numeris valet 20 rf *s 20000. "' *:.'."- * -* " 

*• V- — : — --• T~ — r ">' ■ ' ' v - 1 , ' — — ' : : : —' 

U^od ftelia; Nurri.^i, 17; IWv S cometa. )L.?oou £ Spina Tu- 

. % datoa: : juaj?) ^.Spihaajba. if^. k s 

**• -^y^ r •*' ;•• M; * ■* — '->, a . -~< --\ * -^ '■ '-- " - ' - ' ;• f 

«^-so-d ftella. l^ksvCU/ 1*<*aj ^ ftella matutina, Lueifcr* l^f 5 

verperus,vefper,vefperugo. M kfxioni* U a Atter Satfrius, T.tfcuoi 

2?oo*. </. Gem. I. 2. c.zt^. '* ^j^o HTVenus. JtHB. Pl.tl^i j-^d^ 

"Tteflae "errantes » planetae. , , -, * • ' 

[* Sic et Bar Ali, ^rUjyr^ ui\jLi\ taleuml .1. <i. Jletta 
terrae. Nempe omrtiaatiteiitEa* ftellaii difcuitt dticfhtal^s. Vide Go-i 
lium p. aori.l . - *.'>;.* . - . , . ,-. j *•■ ,< * -, - , 

m-ti no J3 Erodion, .F. Ny&icorax. Arab. ^.fc-ArfcJl f y-A-ft J9J9..* 

.;..> ,[*: Qccur*it-Ley;ji,i7<. Deut. 14, 16 ; * Sgnificatum 11611 definio.] 

i^T^il^ • - , : - ~ 

)b*DQD Boreas. Job2i,ifc: ff, 5. \% 20.^ Tutbo^Nah. i, jj £/^3 

'gimac Ik^' 'vefttus validns, Wrpeftasj ln.»i vfcntus vehemen- 

tior circumuolitaiis , quiin aerem euehit ptituifcutum ; / ?A*sos tem* 

; J peftas viotentifflma /mgtfa* 'fejffAr frcbtutnnae in attum afcendens, nunc 

cum folo puluere, nunc cum nube minore jhtatius, aerem turbat, ac 

i depjuere focjfrgnttas grandibrtsi-itimfit a^ciio^ B B. u '' > - ^ 

l&jitoo placema. 'iReg.i^ij: /?/. '^a^ iirculi, orbesV Tpirae dul. 
* drifiae. . • ^ "* . - 

' jiNnn maculae»' Jer* 1 j, 25^ & difthndus albo, nigto rubrbque , ver- 

!V ficol0»« ; ;. j.. .;'.-•• .. ' \'r ;j '. ; ,, ; . . ' ' 

ImoD u q.Ar.^yr^f ImDOS). roffb.f r 

J^joodb q^itique ^ vtrtebrk d^f" f -SA ' ' • "* • 

Ddd l^ , Digitized by Google 394 ' ° d d 

)*as> PL IJao talentumr&^TJ0iif!af7. continrtifo \U+^ BB. at 
iuxta Zachar. 120. Ar. 3Uv. \> 

1^00*1*3 f. talentum paruum. • ■ ■» 

^Tjas fauus, * Exod. 16, } 1. i Sam. 14. 27. Pf. 19, u. Prov. i6 9 24. 
Cant f> 16. Eccl.24, 2j. de Dieu. Luc.24,42. 2) Genus quoddam 
vlceris in capite, BB. An juifazutfq? Gorr.def. Med.jji. U^»> £ 

*'■- f. cancer morbus. r - ^ - . -- - 

[* Didhis ab orbiculari forma.] : 

A P 

)£*aaa muftela* Levit. 11,29. )_Uaa rafc Ua?» 

' — ■■■■■■■■-— —f— 

1 ^ ^ 1 \&o hinc, illinc. Num. 11, 31. 
J-rM vbi. Gen.j,9. 4,9. 18, 9*1 *9>f; M»7- 

Ua-io 1.^. N^>q hinc. Gen.42, ij*. Jud.6, i.g. iReg. io^ 19.20. 

_ . , ■ ■ -■ ■■ - ■ - - •-■ ■■ -.-.....■• * 

»c4a doluit. cc ^ iSam.22, 8, Heb. 10,24. Part. i Cor. 12, 26. vfpA. 

*alsf afflixit. Por/. ^laio Prov. if, ij. P.P. JPf- 10^116. £ Ife. 

6i,~j. Prov. ig, 14. P/.-lolaio Lu^. 14, 3n. _ vM .,..-■ _ c . 
j-aj-s dolor, oSvvfiy Rom. 9, 2. Paffio, aiFecfhis, animi perturbatioj 

convenit cum nio Ar. ^yb^ B B. morbus. Joh.y,4. . 

%zte Id. Dcut.7, iy. Matth.4, 2j. 10, -i. PL c.$, 17. 9,jy. Roro. i, 

26.^7, f. ^ Gal. f,24- ^ 

V Ivo +s\d dolor vifcerum, tormina, dyfenteria. A<5l!i8/8- M £ 

Ar. *lx«s\Jl elephantia; lepra. ]y* 2 dolor dorfi. Avic.l, 60 r. 

22. (nephritis, -£) V*** Zos^a? £ * hemicrania. ll&_! £ Arab. 

^.A-^ft to.. U-»r- • » dolor iunflurajrum. Avic.l 9 6b2. 8» 

[)k^£> *»ls Aflem. T.III. P. II. p.ng- apoplexiam vertit, ego 

malim hemiplexiam intelligere.J I 

lao dolens,*Prov. 1 7, 22. trifte :<or 9 c. 1 f , 13 . -P/. Jer. 4, 1 9. Digitized by Google -.»-; 395 n> o Id. Prov. 2f,l0. 
1*&£U> dolehtes. Otf. Mar. igg« \Usr increpauitrrobiurgauit, inhibuit, reprehendit, cc o. iSam. J, ij. 

lReg.i, 6. Pf. 118, 21. Matth. 8*26. 9, jo. Ifw/?. -4a Pfal. 14J, y. 

Luc. 17, 5. 19, 59. Inf ) ) av>\ Marc.8, J2. Mat.16,22. JV*. ^U 

c. 20, ji. Luc. 181 J9- rt r-lt Marc. io, 15. 
\4-d Pt. )£Ls increpatio. Deut.28» 2,0. 2Sam.22, 16. Job 26, 11. 

Ifa. jo, 17. aMaccab.7, jj. 2Cor.2, 6. 

ylcfcf \iq\o plauftrum caelefte. Conv. cum Slav. Kollo. it. pojler. sxvc2L f 
•- nauis. t/. fias>. 

gftot^o" i.q.At. ^L+JLJSy *J5> praefertimj eo quod tf<\ BB. Particula ' 
interpretatiua apud BarCepha. quafi dicat, ac fi dicat, feq. )o\. * 

[* Eft particula faepe redundans, quaip iios aliquando perinethpc, 
exprimere poflumus. Vide chreftom. p. 99. lin* 10. Alia habe ^e* 
Affemano exempla: T.I. B.O. p. 46J*. fumma 3 ^olKcr bJxAo W^a 

- Uaom? 001 m expHcathne itempe tapxtis quinti > paginaque medte 

p9 T *., * • ▼ * * ^99 7 ,9 7 ' i ^ 

t-*l i m s odi * ^olJ^-c? A-Sol-s Mt*£> VLa-soi «^>£_o /Jt/w J igttuf, 

• aemp* tit expticationecapUis quinti : p. 467. yb/wtfo triwtfi quaejlionum, 
o^^i) ' fco^ folL^o! £«a* nempt eloquenter propofitae funt a Leone 
iH epijtota. In antiquo Syriafmo, vti verfionis bibliorum, non re- 
peri. Bar Ali Syriace interpretatur, Aj] jsmqU)^ *JIJ^ jCjI^T ^iJa-* 

t*4-~ ^ oWfj ..... (haec male defcripta, atque vix exj conie&ura 
1 reftitutfa^ non interpretor) ejl vero etiam, praecipue y inprimis.] Sufpi- 

* cor omhino, noii verbum, fed comperidium fcriptioriis ferioris Sy- 
riafmi efle.l 

-• A * 9 r 

]2<L^oUs aftutia> fagacitas, verfutiloqua malitia i auaritia. 
.■-.- v ' Ddd a v°V> Digitized by Google 396 & * '* -°' 

- — y » - ; . ■ > — 7 — ~7 ~ . ' . ' ., r7 ' ■ — T rr— 

i}C» reprehendit, incufauit. Pudefec,it... 4ff *N ^P^endit. ^4A/;a. 

$]U>2) verecundatus eft. F. r , 

1*]q-d redargutio. , > 

oUio i>/wr. f. tetrici vulttis. * Dan. 1, jo. Uo*o\d vide **od* 

[* Ephraem. in comment. Ad Jef. i^f. ]zs\d Xi^. nubes mgra. 

-Surpicor, et in Hexaplis Jerem/2, jr. fcribendum, fate M ^erra 
1 trijlis, tetrica, /Graece*7w z-X^™/**™- 'Caetterum feofc idemver- 

bum, proprie, foedus, tetricus fuit, Chaldaei habent fub nvn. Vide 

plura in fuppiementis ad lex. Hebr. num. 1090.] nocuit. Aph. *£&] Id. * 

\ n 9 o glomus. ; ; : 

| b.j , io , -V) placenta. - 

fcoOS l/f </* %£>QO. » .-■..'»-«: 

. r — ._ — — . — . — ,, — - — . ; — , , ■ i ■ 

(jS&j ^r&A iratus, indignatus eft. BB, i.q. Ar. «x^-^J*. . t ; 

l^a— P hfpar, jecur. Exod. 29, 19. Adt.8v 23.. * -vW *&'• /*?««£ lipoo*. 

, . * [*" Generis eft, aut feminmi, vt monuit Schaafius, autpommums, 

nec folum ob locum Ad. 8> 2$ 14*£*> ?pr> cui olim contrariixer^m, 

,qued iiio in loco incerta }e£tipf ,fed ^am ;pjai)p in fliys^partep.^on- 

"cedo, exetnplum fine yaria ledione ex chreftomadaip ipea citajns, 

*' \p.zi. Pueritne etiam, vt 13:5 HebraeorumV mafdulini ge.neris* in 

" certis dicere non habed;. exempfo t mafculine pofitiyocab^li non bc- 

currente. ]h*£*> ?r^ vtrobique, et Ad. 7, 2j (Graepe ti^ ^oAnV 

irutqi&e) et in chreftoraathja p. 2^ f vbi J^daei Chriftianos. ojccidiffcj 

- di cutttuy j \4*r*> )fx*s>-r"de iractmdia, edfafut Jamffim^ -ac funre 

v * ?: > c IU(1 ponitur. Digitized by Google . ;pQmtii£ PoflitivA hepati tribui, quod iniillo fel fecernitur:- fe.d 
expeditiora omnia, fi cum Schaafio fumas, ?j^s et fel ipfuna figni- 
ficafle. Apud Hebraeos certe Thren. 2, n. fel eft, uon jecur, quocl 
effundi nequit, et A<51- 8, 2j. ab interprete Syro pro ^oAw ponitur^ 
Alii quoci Adior. &, Jr^fJ legunt, Crinefius nempe, in lexico et 
• Schindlerus, erroribus adnumerandum putem, nulla lhiguarutrf 
Orientalium fiue fel fiue jecur fub ^SD Jiabente.] - '■ .' 

p r o-i) hepaticus, irdcundus,* 

[lojaa in ftatu emph. jAu^ao chreft. p.8§- 1* f • <*e A wxu hepa-' 

tioo ponitiir» 'lAMf-a-o ^i-^^^Si* morbo rariffimo et difficillimo. 
Graetis eft, faanKJ iu7%mqm. Vide Galenum de locis adfeSis, 

libr.V. c. 7., Adamum Brendelium de fluxu hepatico* Witt. 171 f. 

et ^fournal de medecine y 71 3 8 ^uillet'] 

V$& fimus, ftercus, ftercora, kots^o^ inferio {> Ezech^ia.i?» Zeph.1,17. 

W n a cefnpediuit, ligauit, vinxit. 

Pas compes, ligamen,' vinculum. iY. Luc. 8, 29. O^l -Wixr. f 07. cinxit, amiciuit, induit. Ethpe. ^oi) praecindhw, indutusfuit» 
"^ (jinxit, accinxit fe. iReg. 183 4f. 2Sam.$, ji. Job 16, if. Jer.4,8^ 

% tf, 26. Ifa. if, j! Efth.4, i. /£. iaculatus eft, jB-B. -^A. ^>I id.fi 
' primcr. tf. 30,12. 

?ii*y> cintflus, indutus. 0/f. ^iir. 1^4. 

M^s cindtura, anii&us, induroentum, Ifa.22, 12. Camifia. 

|Ajls£> veftis piretiofaj it. caputium monachi. 

Ijo^b cnlices r Bar Serufch. vide ?t t,^% 

fr- ft a audlus, magnificatufi eft, creuit in operibus. Gen. jf, u. 48» 16. 
^j?A. i^s) auxit* accumulauit op*/, magnificauit. GeflL 17*20. 28>J* 
^ Ddd j ^ Digitized by Google 393 £> a hP-s forfan, fortaffis, forfitan, iam, nunc, olim, antea. Gen.;2v2o, 
Vum. 22, 6. ir. 23, 27, Jud. 3,24. 

Ir-a-a vide rZ&. 

|z o j i n o augmentum, magnuudo opum, magnincentia. 

]^ir-^-^ fulphur. Gen. 19, 24. Luc. 17, 29. 

|A-j^ij_^> fauus. Luc. 24, 42. * 

[* Vide omnino Schaafii lexicon, qui ita: fauus* Chaldaicum 
KtTOip P/ *9> II- Proverb. 19, 24. 24, 1$. Denominatio ejl a muU 
titudine foraminum in fauo, iuxta lexicon Schindteri Syra vox in N. 
T. non legitur nifi Luc. 24, 42. et quidem in qnibusdam tantum tdi- 
tionibus , quae in variis te&ionibus ' recenfentur , in atiis efl \i*ipn* *_ 
Huc j£ups per Cvph verius exiftimem, dicfto fauo tanquam orbe 
mellis , ac Hw^^ ? ipfumque adeo Chald. Nnnsa, pro fauo pofita, 
vitiofa.] 

\L*>Q£>r> \ r pD aiueana. * 

[* Et hic putem emendandum, Yi?& vel !£*d> aluearibus a ro- 
tunditate et orbiculari figura di&is.] t f ^^ fubiecit, fubiugauit, domuit. * Prov. jo, 33. Jac. 3, 8- Ethpe. 

- - a qZ\ fubactus, fubiugatus eft. Jud. 1, Jj.jf. Pah. « • ^"> i</. q. 

Peal. OJf.Mar.^. 

[* Proprie eft, calcare. Sic Job 22, if. t/fa prifca, Uq^oi qt id? 

Uqa? f razm catcartmt homines mendaces. Sic redduntur ibi Hebraica, 

pN Ti>o *o-n "WN, Arabsque iterum Syriaca vertit, L^h <sisS\ 

qvam catcarunt. A calcando, pedibusque fubiiciendo, reliqua mana- 

runt, plane vt apud Hebraeos.] 
1 m d ariesj caput pontis, fpuma, feu liquor finapis. It. herba 

quaedam dulcis guftu. Digitized by Google ? d ^* ^d ^ 399 

\m^d compreifios fufum quo nent mulieres. 

l.m n d fecund. Buxt. prooemium, prima praeparatio, prologus. R, 

ep.hialtes, incubus. 
I «n a p ftiua. 
laoo o fcabellum, liippedaneum. Pf.99, j\ iro, 1. A&a, jf. ft.lerra 

tnollis lenisque, et fufum. i?i?, & extin&o violenta, oppreffio. 
l*o££>^ compnmens. 
|a«~nv> fubfedus, fubiugatus, compreflus. 
|j[ino . flaccefcens, flaccidus. 
] unotoo fl inexpugnabilis. Off.Mar.374. 

j2too^> Anchufa? ftmilis eft yjjtaa^ Byzantino BB. de cuius cum fy- 
rupo Byzantino vfu , v. Parkinf Theatr. Botan. 767. 

pi quum, quando. * 

[* Adiicio reliquas fignificationes ex Schaafio, exemplis eas con- 
firmante: eum> qnando, poflquam* dum y etfu etiamft, licet, quamuis* 
— ? p vbh vbicunque* in quibusdam editionibus legitur, AS.io^i^ 
2,%yi}. Bom.f,zo. 9,26. iy,20. Cot. j,,ii. Heb.6*io pro ? i-s 

^ttcw^ t/iir infira /ko toco. His addiderim, p inter repetitas 

emphatice voces poni, hoc exemplo, fitim famemqUe reftinguebant 
U»Lc0? ]u>^o Ik^? «n^ r4 ^ 1 ^ ^ 7 / e °d m( l ue Chrifti corpore et 
fanguine, chreft. p. 7f. ibidemque p 78* vt in foribus monafleriorum 
^aAaiXj ^ajoi £ ^ajcn Afl# v/a fcriberentur] 

op fatis, fatis eft, fufficit, age, agite. Num.16, 3. Jo£22, 17. 2Sam. 

19» 25. Luc.22, f-i. * 

[* Vt Schaafio vifum, idem Rabbinico >•«. Addit et haec fcxera- 
^pla^Joh. 14, g. 2Cor. 2, 6.] 
op ^io iam pridem. Eccl. j, ij. tandem. Rom. 1, 10. Digitized by Google 4<x> ■? s 

«^> r -^> mentitus eft, abnegauit. ccz> \2Par.26, 16. 28,2;. 19. 30^7; 
.' ;6, 14. Ezi;. 10, 2. 10. Neh, r, 8- -If* ST^ ll +. Gal.i, ao. - : '* * 

1 ^, o mendax. Joh. 8» f f« ' ' " vJ '' 

? * p , 1. . ■ * % „ . "... • - _,» 

)/n ^-a mendacium. Matth. 24,24. Rom. 1. 2f. 

^ i, ■ V . ; P ri 1 j 1/ » 1 V- . ' * — « ■ ■ ■ ;< | i ' i<. ■ ' • ■■ ' 1 1 1 ■ i i u * A * 

'99 a nr • / 1 ~^^m 

\soOfp ^diftortur, obliquitas. tfp Ckald.vns v. f> tt vf° ; : /''' l-^jo-s embamma, condimentum de capparibus. BB. n*v* : t 

__ -• ii i i . . i ..II. 

^,-a in feruitutem redegit, iunxit, alligauit iugo. Judith 15M4. Off. 
Mar. 44.4.474, J08. Ethpe.iugo virtfliis fw/Znr btft\ae> mancipnttre, : 
in feruitutem reda&us eft, fe fubiecit. Gal. f , r. * _< 

[* Ponkur tamen et honeftiiEme, vt ab Ifaaco Mag^io * - T. L-B. 
Or. AflT. p. 21 8 . l^jtsL^ cup |iojjiao taicos quoqne faccrdgtio ob- 
firinxerunt, i. e, regulae et voto facerdouim obftrinxerunt. Caete- 
rum Gal. y, 1. maxime proprie £onitur, lr*xo ^Jp^ P ^ ^gfc, 
tnini n/£0, idqne Arabs vertit, oULiJ aUigaru Quae^ habe£ mofter 
paraphraftica funt, : fententiam Pauli aliis v^rbis exftriipentiaj] i^ 

l>|3 . -iugatio* fubiugatio, hrguueula.* ; •.— 

[* Habet et Bar Ali ^JLW <s.+^> «x-*_*aJl t-jp-o , <juae fic tn- 

, telligo: vificulutih vinculum in copiu. _ Praennflt et a^a, quae w*$b- 
fcuriufcula omitto ] , , t 

]j?op et Ui?oq j°/. Izojjqo muJus. Jud.j, 30. jaSam. i;,.x$. f.^V^ 

9 9. K ' V9 \ ■ ' 

Pi J^oVqs» tf |£-j:oo Judith if, 14.* 

[* Pf. J2, 9. Ezr.2, 66. vbi exemplum plurahs habes .oijqo.T 
|Zo-jVa^D Pharus,: lcfcalucis. -. :....-.* » . r * i^J^?p - ")«i?V *)1d Rex. Gen. 14,' 1.: - 

09* 

] tn D blatero, linguax, ftulte ac fuperflue 111 verba proiiecflus. c 

- * ...... - ]ilCLO Digitized by Google c\d js 40| faaa' aqyih v quaruni fscundum B& Isia genera^maximum dicitur \aLDfr 
ifr.-iU-&yJ', minus \>1<& Ar* ^LjJIS , minmnm l&>) At\ ajuaswJl; 

^ r o ^nfirmi, imbedlfes. 1 *frm ;U: -i'^ ; ^ * ••*■''- - 

«J * -^ . . f ' — - r i — 

"jou) yfo^. ou>| exfialautt rpiritum frigidum. Ez.31,7. ftflZXYnna 
vertunt €VJ;t;>;t fe £2*21,7.. * ' 

[\ioir> iii fiia Ikigua non : habeht Syri. Inuenio tamen in Bar 
AIi;:1^ai^) *^j&._?; Chthlti fntit ttibia, et Arabice, ^ULiJLH 
(iabia). Manifeftum, Graecum ;£§/%* effe, forte quibiisdam in li- 
bris ferioribus in Syriafmum receptum, putemque iiaec puncta fub- 
fternenda i*^lou3* : Addit idefn^uj^otD explicatque SyriaceU»*J 
t&rrens > Arabice *s*\yl\ <3+,£ ripa (proprie, labium) torrentis.J 

^-z> t faderdotem^egit, faeerdotio fuu&us eft, in facris adminiftraoit» 

Luc.i, g..iPet.a, 9. Ojf.Mdr.itf. Chrijlus dicitur 1 otvS? xo 

^Ajoiii^) Ajljaio^ deificatar v corum qui perfe&e fuo funguntur nlu- 

riiere, It, ^u-a beatus fujt. . Ethptf. ^i— aZ} ipagrtaruto diuiciarunj 

(opum) poflefTor fadlus eft. * ■ ^ ' , 

[* Liceat ad ^oj-s eiusque deriuata omnia defcribere, quae ia 
Slipplementis ad lexica Hebraica, Syriaci edkione.m tunc defperans, 
p. 1218- 1*19 occupaui,/atque aliqua addere. "In Syriaco Caftelli 
„lexico legitur, <ou>* beatus fuit , ^ix>4 magnarum opum poffpjjbr fa^ 
yySuseJt, IjLicj-d abundans; adjluens opJbus^]ZQ^au^ sfiundaritiOp 

, -ftrtjlttas*., Habet et Bar Ali: «.« *i ^-+Jj ^LaJV v^ua*v.» U>oto 
fertilis* habitatio fertilis , et SbL*.«yJl ^l /«.^Jl "i^,*l.£c\JI }2aL»mi& 

- —f$rt i K f>"Ztttttt regidy feticitas. Non ha$ equidem fignificationes nego, 
„cum videam, ab Arabe Antiocheno Pf. 121, (Heb. 122) 6. Syriacurh 
^^ijuold verti, JUUt dinitias , verfuqW^; ]ZcLi^^ 

vfbundantiam et felicitatem. Me tamen iudice jns cum deriuatis 

Eee r>pacem Digitized by Google 402 , * * 

topacem potius et tranquiSitatem notat, quippc pofitmn Job 18, ioJ 
„27. pro rros, ct pro nSu>% iW> rnSiD Pf.7$,i2. i2i,(Heb.m) 
„6.7. Jerejn. 22,21. 

^Videtur et Syris aliquando hypocrifm notaffe. Arabs certeAn- 
^tiochenus Pf.7$,i2. ^^<YJ "7*'***» ^ . * 5 ; i i ^ hypocritas. Forte 

^liuic notioni cognatum xjlW-^ perfonarum rejpe8us> nifi malis 
w $d id> quod fequitur, referre, vtfit, nobilitatis refpe&us. 
, y ]Jbx*oiD in lexicis Arabico Syriacis vertitur ? vt momiit Caftellus 

VLuli, XJilLasvJt gtoria* honor. Hoc quidem denominatiuufh a 
, 5 fnib facetdos: Hebraeis, cognatisque gentibus fola hereditaria no- 
^bilitas facerdotium. Jofephus, in vita, ftatim ab initio : Oxrm (> Trag 
xixdcrois aMn f j'$ ivnt tvyivua^ v7?6Si<n$> ovrco$ 7ra.f> y n/xTv n <r5t{ 
^U^ocrvvYiq fjnropo-ia, xuL/Juifiot iert yivovQ Aa/OTgorjfTot.} - 

4*£>f, mou-o iacerdos. Luc. i,f. Ad. 23, 2.4. j*. i 7 /. Matth. 2, f. 

^Zo-joi^ facerdotium, munus facerdotale. Exod.29, 1. Luc. 1, 9. 

99 
AjIjou-o facerdotaliter. Off.Mar.2j 6.} 91. 

Ua^jouj» abundads, affluens, locuples, opimus. Jud. ig, ia.27. PL 
Pf.7j, 12. 121,6. 

facu-jop abundantia, affluentia, fertilitas, vbertas, profperitas. PCjj.t. 
i*J>7- Jer. 22,-2 1. It. i.q.Ar. asL^Jl, ^«Jlgloria, maieftas, cfc- 
ritas, magnificentia, excellentia. vid. de Dieu. Ifa. 61, 10. 

txjciaio miniftrans, facerdotio fungens. Off. Mar. 2^6.264. J91. 

lioiQ-a abuftdantia, t'*/ minifterium facerdotale. 

■■' L ' " ■ ' " . ' ' ' ' " ' ■ ■ "" ■ ■ - ■ — ^— —^— " 1 m*m^^m*m^m^m 

•jdoicu* forte pro •jdojovo %'wo<; 3 peregrinus. BB. ^haiD^ lricu> columbar vinculum, manica. 
+*£»oid carobe* fuccimim, ele&ran. B B. \Zata Digitized by Google )/oljd odor; htlitusi BB. 

[o_s> quandoy cum. Saepe occurrit in libris Sabiorum, ex.gr, 
l***; Ipiio |vm ^&W\a q_q ^m» JEetachil videret difcipulum lucis.] 

fcxp vrceus, /w t/J 06. cupa; it. fpina. -P/. Gen. j, i8- Exod.22,6. 

Jud. 8» 7- Prov. if,.i9. Ha.f, 6. 27,4. Matth. 7, 16. Off.Mar.241* 

Ar. *-A-j jBA /t. frutex lanifer, Goflypium. 
1 ■ t nn o fpineus. -' ]?or> meiiftruum, yhi profluuium fanguims a partu. 

fcjoa puerpera. * 

[* Ex folis notum lexicis BB. et Bar Ali, quorum. hoc habet, 

. } r i** tf» U}> Uo?j in verfioni enim bibliorum Levit. 12 &c. alhid 
ponitur vocabulum, loai>, quod infra vide. Cognatum yidetur 
cum j^lLJ exteriores pqrtes femoris linteo cinxit , a j£^ ^arx /mo- 
ris exterior &c. quod profluuio laborantes inuoluuntur.] 

— ' l — — i 1 1 . ■ ■ r . 1 11 1 1 ■ 1 

1a_D aduffit, inuflit, cauterio notauit. PP. PL ^op 1 Tim. 4, 2. Pah. 

^oa Id. Ethva. )os4 aduftus, combuftus, vftulatus fuit. Prov.6,28- 
* •• r 

lfa.4J, 2. ^pA. ^Qsf naturara indidity creauit, plafmauit, i.f . ^+a)* 
i*os aduftia, cauteriuirj. Exod. 21, 25*. Levit. 1 j, 24. 2f. 28. 
Vaoos epiftomium. Uuaoqs fc^} argentum viuum, hydrargyrum. 
U*z feneftra. Gen. 8> 6. Adl.20,9. aCor.ir, jj. P/. ]o? iReg.6,4.- 

vLs erubuit, pudefa&us eft. * BB. Retraxit, feparauit. 

[* Item, timuit. Chreft. p. 107. )l<u& ^o ^fiu-x»? po }ooi loJ p 
non timebat tnortem. Proprie retradiationem aut contradlionem no- 
tat. Vix mihi tempero, qiiin adfcribam, quae Bar Ali habet, fed ' 
commentario opus, partim ob orthographiae vifcia aut iftfueta.] 

1 Eee 2 , * !*»■ Digitized by Google 494. -'--• s ^ 

1?cLd pudor> erubefcentia> verecundia, BB* Retra&uy Aft u^H*A 
lta_o doliumr oenophorum. - ^ 

t«»lQLX) infptlfatio aeris s . 

(cwos) Ef/ijp. *-waa4*inuer(is, fiffis", laxistie palpebris fiuflus, aftetfus e£. 
|£>j.ao *( IZowoo cui palpebrae funt inuerfae> tf» lenisyentus, aura. 
? »», in i> ftrabo. 

• * ■ 

l2ox«ao ftrabonum vitium in oculis. • -- - ■ -• --• 

|aoa# Isoo placenta. Jud. 7, 1 J. * - c - c ' 

N ■[* Eft fine dubio vocabulum peregrinum , a Perfis in linguas 

Aramaeas et Arabicam> fed varia fcriptione, receptum. Perfis £\£ 

\ eft panis biscoftus (Gaftelli lex.Perf p. 4.54} quod, vt iinguan* Per- 
ficam nouimus maxima teneri cognatione linguarum Qermanicae 
fKrpis, noftrum eft, $udje, feu ex Saxoniae inferioris dialedo, ^auf e> 

. AngHcum, Cake y Svecicum, Kaka, Danicum, Kage. Ex hocPerfico 
Syri quidem faciunt 1 sq ^, Chaldaei hdvd 9 placenta > Arabes 

sJ*J* Eft a $od)eu, feu vt Saxones inferiores dicunt, ifcferb /g- 

quere. Cognationem vocabuli Syriaci cum noftro iam obferufuiit 
Adelung ' in lexico germanico T. IL p. igij- fed onvttens nomen 
Perficum, ex quo haec diuerfiflimarurr^ linguarum iun&a cognatip, 
et male addens Hebraicum ^Sd,- quod plane alius eft originis.T r 

I » QQ-P , ftrabo. • 

o-ooo vlcus* Jethale. ^ 

(^Sas) ^dZZT menfus, dimenfus, reraenfus, menfuratijs eft. Mat.7,3: 
*Marc ; 4, 24. Luc. 6, jgf. yfy/i. V ^ -*- 2 ? ,menfus eft, menfurauk* &£/» 
Exhaufit. Jer. 6, 11. Refp.Heb. ^on. : 
1lL- a menfura* /^7^. maior. ExocL 16, i$* Deut-^f y 14. Jolj.^, 34* 1*. 
GramWr c^njugati» yerfcswrum* '. u, '. Digitized by Google l&J^-l^ menfura min&r. Grig.Syn* \ 

iLo^ Pad| et jLsi dimenfus* menfuratu** 

P—o vermisniuis. ■[ 

IIqd^ Jkao rt (Jote^ IMa arca * Mat.24, £g. Luc. 17, 27. Ojf.mar* 

91.208 rf 5 f 7- /fc. plauftrum caelefte. .1 ' 

, y^ [* Arca* fc.Noachi; de alia enim arca poni non memini,, ac He 
•' certus quidem fum, nauigium Noachi arcam Syrum interpretem 

dicere voluifle. Rarius eft vocabulum, alias enim, vt iPet. j, 20. 
" arca Noachi \2h^o vocatur, quod et pro noftro nomeit Philoxe- 

niana verfio Matth.24, jg. Luc. 17, 27. reponit, habetque interpres 
- Mofis. Iniieni tamen et apud Ephraemum T.V p.^o. infimai Vo- 

calium diuerfa in editionibus ratio, vt iam notauit Schaafius> 

poo^ XkiD/ in Ephraemi operibus ]Lao.« , Significatu^ proprie ft- 

retruniy vnde et plauftro caelefti duci nomen potuerit? Vid.fuppl. 

ad Iex.Hebr. fub rrnn, quod forte nomen eft [epulcralis Aegyptio* 

rum cymbae.] 
ftoo liauis obloftga. - \ 

(>ooa) Xl- 3 aftutus* verfutiloquus fuit, auarus fa&us eft. 
I Vi ■ o auarus. 
) M .■ a auaritia. 

m * A 9 

Pdoo vafer, aftutus, callidus. ., 

Uo.vxuo et ]Za^>ofc malitia, fraus, fagacitas, aftutia, calliditas, auaritia. 

fcaxo \mmu\** Arnberobarits. BB. 

— , — - — 'i — r . , , ■ " ' ■ 

(<pi) -& coepit eflfe. Ethp. ^A praeparatus, coniundhis, naturalte 
fadtuseft, naturam induit. Aph.mJmOJi (i.q. ^qd) a ]os) plantauit; fir- 
mauit,ftabiliuit* naturam irididit, creauit, naturae eiusdem confbrtem 
fecit, qf. identificauit, tt. naturalizauit. Ettaph. ^^A Pajpv. hinc et 
^4* confubftantialis fadus, identificatus eft. naturam ^andem par- 
. — ■-: " Eee } ticipauit Digitized by Google 406 iOd ticipauit. * Pah. ^o arguit, corripuit, carpfit, reprehendit, cbrrexit^ 
Increpuit, difquifiuit. Job 6, 2^.26. 19, 5. J^4- Ifa.26, io. iTim. 
f, 20. Sap. 12,4. Ethpa. ^A corre&us, culpatus, reprehenfus eft r 
Eph. f, ij. Sap.2,11,. 

[* Accidit* foEtum eft> apud Barhebraeum , p. 117. chreftbmath." 
Ex vfu verbi Arabico.J 

\i*z> natura, elTentia. Jac.j, 7. Rom. 1,26.27. Sap.7, 20. 19, 6. Pt.\ 

Galat.4, 8- 

99 T ' 

U^7 qf vna diSio conditio naturalis, phyficae difpoficiones feu qua- 

lificationes. . 

f-uco fagacitas. iReg.7, 14. Radicatio, plantatio, ftabilimentum , in* 

choatio cutis, introdudtio formae in materiam. 

Jajlo naturalis. PL f. \t^u^ naturalia. 
99 

LAxtD naturaliter. 

ac • 

9 * 99 

| Vn i i i. Q natura. j£ujui>Id. BB. 

^a dein, deinde,* poftea, quomodocunque rf geminatum ^o ^o I& 
[* Exemplum habe, chreft. p. gg. lin. vlt.] 

M-2/ iLte iuftus, re&us, probus. Joh. f, 30. Ador.22, 12. /Ytfr. 
Matth. f,4f. *' 

[* Jlabilis, immotus. Pf. if, j\ #hi /iirft Aaw 001 ^ yfaW/w enV, * 
iitf vnquam mouebitur. Male alii vertunt, iuftus eji. Pofitum pro 
Hebraicis, oS^S viw nS, et ab Arabe Antiocheno redditur, 
(sL\ yLut $ 3 *1a J permanebit, nec vnquam dijfoluetur.] 

b*h\o rede, iufte. 2Reg. 7, 6. Merito Job^ 17. - * ' . *' 

jioalo, a*]b iuftitia, rettitudo. Pf.f, 10. Mat.j,ij\ Luc. 1*6, iTim. 

2, 16. Ad.28,4. 
9 » * 

,oUs> Saturnus. 

tlo^ jAxa bafis, ftylobates, fundum, fundamentum. Exod.9, 31, jpq/J. 
os natis. . .^. Digitized by Google o o 407 ^/nii^l ftabilimentum, creatto* identificatio, praeparatio. 

^o naturale. Rom. 1,26. PP.rSJph. 

\/n\ r*o quod quis vehementer* poffidendum cupit a et pofleflbm often- 

tat, vt homines barbam et pueri dentes. BB. 
pos infundibulum molae. 

liooa reprehenfio, increpatio, redargutio. 2Tim.j,i6 f 
]/oi i*inAY> praeparatio, introduftio formae in materiam* inchoatio entis. 

^jJop Fjrumentum Turcicuftv 

} m o calix, poculum. Gen.40, 1 1. Hebr. b*D. 

X^Q* cubitum , curuatura brachii. 

(•j&qo) l^OD curuatura, curuitas, incuruatio; reU vide «^s, 

[oiacu) Ck/j> vrbs celeberrima quae et alio nomine Akula.vo» 
catur. Arabibus SJj^-T fcribitur, fcriptionis Syriacae exemplum re- 
peries in Aff. A. O. T. III. P.II. p. f if. vbi et ex Abulfeda de de- 
riuatione nominis haec excerpit : Cupha didta ejl ob orbicularem eius 
confiru8tionem> Arabes enim Cuphano (^Li^-f) nomine aceruum are- 
nae in orbem coUeStum vocant: aliific appeUatam volunt a frequenti 

hominum conuentu , efi enim y*A\ j/Xj accumulata arena. In in- 
dicibus geographicis Aflemani hanc vrbem fub Akula quaejres.] 

(5o&) *l* pudefecit. Ethpa. *}p4 verecundatus eft, rf *QaZ) aeftuauit» 
incaluit. 

5os , ??Q5> corus, i.q.Heb. yd; ii. fphaeraj fornax, catinus. Num.51, 
21. Follis magnus ad ignem excitandum- Jt. Archipresbyter, Epi- 
fcopus, cum ja oniwj Vicarius Epifcopi, PL Luc. 16*7. * 

[* Item, rrgfa» fed 5os et Jtas fcriptum. Marc.i, f vetds verfio Digitized by Google 4Q8 os> 

joou? ioa biiJo, et recentior, additis etiam praeter morem voea- 
libus ?oou fcos <nln>* Sufpicari ' poflis , interpretes ibi ex Graeco 
Xti>%* retinuiffe, (fic Schaaftus) eft tamen vocabulu*p nathium-orieii- 
tale, Arabibus quoque et Hebrads vfitatum, proprifc, circulum* or* 
' bem> fignificans. Vide Supplementa Jex.Hebr. 11.1122.112j fiib ^D 
et *iSd. Occurrit et alibi apud Syros, vt, in AiT. B.O. T. IL p.if 
jioa]? \iqo regio Aratneae.'] 

teJa" Gr. X®Z&> re g io Marc - x > ?• '%• * wm ^ M0 /° *» noflris. 
|*os alueare, t/f/ amphora Frumentaria; it. cariria. 
]^ .exultatio, gaudium, chorus. 

jJoa-s rubor, pudor. 1 Cor. 6, f • jfta CW. imfn^ oarotf, a* -flfa/far 
/fgit poaa mcrepatio. 

_^_ — : ; = r , , ■ n ■ , , , 

(\j»oa) «^L collegit, accumulauit. Pah.+*\z Prov.n, 29* i.j. Jj^* ; 
^cd Chush, Nom.filii Cham. Gen. 10, 6. 

*lio-Is> colus, fufum* verticlllum. '.'*"* 

|_^n, y ^ filentium, taciturnitas, quiefcellae. . ; 

Vlioo Aethiops, f. l£**oa Aethjopifla, Aethiopica. 
y ' 0*02 familiaritas canum. BB. 

]1£mq]z> reprehenfio, obiurgatio, prohibitio, expulfio. :> 

laa , 2o& Chutha, regio Perfidis a fluuio.nrrv, cui adiacet^fu nomi- 

nata; at. Samaria. 2Reg. 17, 24. jo. 
}Zaz> cruftum, placenta, 

^ioJa vide ]oa. / ' 

\Ld j £& fponte natum, vel crefcens ex granis deciduis meflis. Levit. 

Digitized by VjOOQIC i* ^». »o „ 399 

\mjz& compreffioj fufum quo nent mutieres. 

V fi i n q fecund. Buxt. prooemium, prima praeparatio, prologus. R. 

ephialtes, incubus. 
1 •o a o ftma. 

?•*•*) o fcabellum, liippedaneum. Pf.99, j\ iro, 1. A£t.a,;j'. ft.lerra 

'Tnollis lenisque, et fufum. BB. it. extindio violenta, oppreffio. 
V*o£^ compnmens. 
|»nnv> fuW^ftus, fubiugatus, compreflus. 
)+*^q % flaccefcens, flaccidus. 
ti^nnAV) fl inexpugnabilis. Off.Mar.m* 
fr«w> i.q. pQAO. J52?. 

— — —^^— » ■ ■ 1 1 ■ 1 — — — iii 1 ■ 1 ■■ 1 .ii 1 1 ■ 1 1 

faoa^> Anchufa? fimilis eft ^qzZ^ Byzantino BB. de cuius cum fy- 
rupo Byzantino vfu , v. Parkhtf. Theatr. Botan. 767. 

P-o quum, quando. * 

[* Adiicio reliquas fignificationes ex Schaafio, exemplis eas con- 
firmante: curn* qnando 9 poflquam, dum y etfu etiamfiy licet, quamuis* 
— ? p> vbiy vbicunque, in quibusdam editionibus legitur* A8t.io 9 i$ 9 
2% 9 ij. Rom. f, 20. 9,26. iy,20. Col. j,,n. Heb.6 9 10 pro ? i-» 

. jfwi/ viir i»/ra /»o /oro. J His addiderim, p inter repetitas 

emphatice voces poni, hoc exemplo, /?//m famemqUe reflinguebant 
X^L^ot fcajo Ifc^p? °VJ^? r4 ^ 1 ^ W/^ eodemque Chrifli corpore et 
fanguine, chreft. p. 77. ibidemque p 78- ttf in foribus monafleriorum 
^pAdAj ^ajoi ^ ^*jcn haec ipfa fcriberentur] 

op fatis, fatis eft, fufficit, age, agite. Num. 16, J. JoCa2, 17. aSam. 

19, 2.9. Luc.22, ^i. * 

[* Vt Schaafio vifum, idem Rabbinico ^D. Addit etliaec fcxera* 
pla Joh. 14, g. 2Cor. 2, 6.] 
op ^to iam pridem. Eccl. 3, ij. tandem. Rom. 1, 10. 

Digitized by VjOOQIC 4io s D i 3 ** i* lio t » u,.g Id» * f 

^n-oAito i.q. )l*&>> tumV^ impudens, ittuerectmdus. Off. Mat. 124 

rf 2j6. 

^ ^ ■■■»■»«■■■■--1— ^■■■■■^ — — — — »««^— »— «^«-^«— — ^— • 

^SlJd fucauit, ftibk> pinxit, colorauit. Ezech.25> 40. Apoc.j, 18- 
]Lo medic3mentum, t/rf pigmentum oculorum, collyrium, ftibium. 
tf^os Id.* . [* Hexapla, Jer.4, jo. pro Graeco erri/Lcn.] 
fr *; s> coloratus, pidus, illitus oculis. 
li#l^-^> fpecillum ad inungendos oculos. )[*& fumus inclufus in loco, quo ei non patet e*itus. BB. 

lm»^*i> Epifcopus. BB. 

mjJ^ ne, num? ergo, dubitatiua et interfogatiua particuta, et faepe ex~ 
ptetiua, voabus Jemper pofiponitur. Gen. 27* 5 J-iJof. 7, 7. 2Sam. 9, 1. 
aReg.j,io. Luc.4, j6. i8»8- 19*42. 1 Macc.ij, 17. 

fc-Lo Chios, Nom.reg.; vnde terra Chia. 1?!?. 
l-*— £> Maftix. Nov. 140. ^jlSjL * ^*^A hucusque, adhuc. Gen.12, 6. 
U)ti\iQ Chiliarcha. Pt. teVi\»o Marc. 6,21. ? ta. 1 o Pleiades. Job 9, 10. 38» J i» Amos f r 8- * 

[* Nititur 'fignificatio teftimonio B^r Ali, et Job 9, 10. vbi Arabs, 

"Syriii6a interpretatus 'Lj^S vertit. Videhaec breuiter di&a, copiofius 

contra Hydium difputata, in fupplementis ad Iexica Hebr. p. 126$*. 

quae legehti fi quid adhuc dubii remanere yideatur, rem plane 

certam faciunt Hexapla Syriaca, Uao pro Graeco 7rMieihg ponen- 

lia. Exempla habe a Norbergio ex codice mfcr. beneuole mecum 

1 coipmu- Digitized by Google -» 4*.i 

communlcata : Job 9, 9. 7roi£r TrXttdSet. 49$ %oirt(>or, fco*s jai»j 001 
U*!c> lascvoo j8, ji. foffftov }$ irMtdios tyms V r*? A^a-A»? 

pofruo proceUa, tempeftas, Gr. Xuu&v. Adt 27,18. , , 

[«■i^ hiemalis.' AflT. B. Or. T. III. P. II. p. 1 2;. ex Barhebraei 
continuatore.] 

11 ' - — - - 1 

1 m i n loculus, marfupium, cifta. Proverb. 1, 14. /Var. Matth. io, 9* 

— tue *e, 4. * - - - - 

[* Nempe proprie eft loculus, 111 quo pecunia feruatur. Sic p<* 

nitur pro Graeco /BaLXcivrtovy (illis etiam locis vbi /3kA*f t*ov et irn^ 

diftinguuntur) Luc. 16, 4. 12, }. 22, Jf. j6. atque adeo pro (^wti, 

(in qua pecunia recondkur) Matth. 10, 9. Marc. 6, 8. 

At Vecentior verfio Syriaca, latius vocabulo vfa, etiam pro wnqa 
pofuit AJarc. 6, 8-] 

U i 1 f L n ■ 11 1 " 1 ' f 1 1 f i i ' ■ 11 ■ t r , k 

%£>j&. I2L0 rt «^t?/ Ms JVbm. Petri, Cephas. Joh.1,42. 2) i.q. Wb 
vei pro eo~ zMacc. 6, jo. Codd.Armach. et Poc. j)petra, lapis. Mati 
4, 6. 7, 9. •J»aiK5j ^ ageratus. Ptemp. 2. 146. «j»oa£a>o] 2> Ophi- 
tes. |£*Ubri) S Armenus. uxjofivLa]^] S Oftracites. (leg.; s pro ») 
«jxuj]w) seboris fimilitudinfcm habens, eburneus. kg.tndrtur*jw\s?]* ' 
Uo??£ Haematites. )fliin\jM £ Galaflites. )A^ t ^ proueniens ex 
fomibu* argenti «iui. uxufc*&*^oiio £ Melidtes* )*oi> H> Pyri- 
tes. «jDa^awoa> ^ Schiftus; teg. & pro z>> )£mioa» £ corallia, 
.. U^xxd2 i Muria medica. 'Nov. 141. R^>? 2» Ephodj r«/«/ lapidu 
in : quatuor ordims di/linSti * qu&rum • 1 ) Sardius igneo , Topazius +& 
bro, Carbuncutus betaceo colore y typi Ecctefiae fupremae y SerapUm % 
Cherubim> Thfonorum. 2) Hijacinthus Jlibaceo, Sapphirus taelejli, 
Lyncuriutp aqueo colore; typi Ecclefiae medioxumae Dominatuum, 
yirtutum* Fotejlatum. 3) Achates cotore ceraceo* Amethyflus pur- 

Fff 2 pureo, Digitized by Google 412 * * 

pureoy Sardonyx aureo, typi Eccltfiae tertiae Princhatuum* Archan- 
gelorum* Angelorum. 4) Chryfolithus fuluo, Beryllus album inter et 
rubeum, ^fafpis cornco colore, typi Ecctefiae terreftris* Archiepifcopo- 
rum, Epifcoporum* Diaconomm, BB. tJDo&*a3H> Pyrites. V^ £y 
*&i&x»q±d a Morochus. ]£iax> a Lapis ex marmore ct' vifco tati- 
rino confetftus. l-^o^V? £ Smaragdus, al. Ar. ^JLll fo '» nV> ^/ 
IAajld^o MarcheGta. uxu&j]o?Z £ Aethiopicus. B B. 

PL^e^, i%b Luc. 19, 40. 

%sxsl2\ lapis fadus eft. latuit; moratuseft. kx& BB* 
)t*-p vernix, gummi juniperi. 2) /t&ga * vidua. 
U^oj ■ a chirurgus. 
U-L^vOi-A-o chirurgia. 

JjLjoip^ Gr. Xti£ororict , impofitio manuum, eledio, ordinatio, con. 

. ,fecratio. 

),*) 2ho chirographum , fubfcriptio. * 

[* Sic quidem Bar Ali, . y^ j^ jT^ fubfcriptio manus huius vel 

' ittius. Exemplum reperies in chreftom. p-78- lin, 6. Eft, nifi fal- 
lor, vocabulum male compofitum ex Graeco £fjg. Similia habent 
Samaritani, quibus ipfum to efi fcriptura, vnde et faciunt, to, deus 3 
foluis rnN ma t\h chirographum (peccatorum). Vetus tamen interpres 
hoc vocabulo pro Graeco Xuf>oyfxt$or> C0I.2, 14. non vfus^ fed illud 
? noi» r&* fcripturam debitoruw, puro vocabulo Syxiaco interpreta- 
tus eft. Videtur ergo recentius efle.] ; • - 

4-*-^ nimirum, fcilicet, Gr. yi. Aduerbium interpretatiuum. Sev. I. Rit. 

< if • 74- * 

[* Credo gratum me fa&urum lettoribus, fi ip{am Bar Alii inter- 

pretationem totidem verbis defcribam: f^j {jjmqa «ja) 001 ),ib} 

o| Digitized by Google iiMtoZ. )U))Z Alc^£? >^ai\o ] i bj «fcV> It&l )\m\rfro \^sd) %*£oi «t\n q) 
]Atiufe2 ^^jj^oo coniunStio, aut expticatio eius qttod Jhquitur (fcilicet- 

' fic frequentiffime ponitur) aut pro ^Uooi igiturt coniunSio duo con- 
iungenSy coniunfiio explicans. Arabica interpretatio eiusdem lexici: 
JiJ^ \^S ^,-a-b^ is 1 id efty fcilicet 3 fic vel fic. In Syriafnro receji- 
tiore eft frequentiffimum, in antiquo, vt vetfionibus hibliorum 3 Ie- 

. gere non memini: videtur compendium fcriptionis efle ex duobus 
aut tribus verbis compofitum, qualia permulta habet recentior 
Oriens, (vetus, fuum nSo). Oblitus fum de hir iit grammatica 
loqui, alia tamen, quae iam fuccurrunt exempla, adfcribo, AJsofe 

(P-?9f0 >°^/ infraJ 
l*Ao Grapcus, Macedo. * 

£* Pro l»to, fic enim verius fcribitur 1 Macc. 1, 1. Scriptio cum 
Jud vnde fumta fit nefcio, nec tamen negauerim eam quoque in 
libris occurrere.] 

^^^» ■' - ■ 1 ■ — m-^mmmmm — — — — — mmmmmm .^— — ■ i M — — W^^^— — » 

[IpsoD et fimilia* quaere fupra fub oo p. 405.] 

: -- . : — : 1 „ _- - 

(^) Pah.^n coronauit. Ifa.2?,8* Ethpa.^oZ) coronatus eft, co- 
ronauit fe. Ifa.49, 18. 2Tim.2, f. Sap.2, 8. Off. Mar. 2f f. * 
[* Nota et phrafin de vrbe, 011 mn ^\o2| fAi^o i/r£/ roro- 

1 iwtfa (/? aedificfitione x u e. fota reaedificata. Chreft. p. fr. Nempe 

■' vrbes corbnis comparant Orientales: Vide Suppl. lex.Hebr.] 

)L^o corona, diadema. Gen.49, 16. Mat.27, 29. Pt. A&. 14,12. ' It 

commifTura offium. It. pellis tenuis cerebri. Nov.if. l«oVo £ 

corona fignorum 3 fupremum caelum. " U?od? . J4*P2 5' corona 

fandtitatis yhi Nazaraeatus, o»ra admfiar ferti quoA fibi imponmt 

- tnulieres* in qua TabtUuta et Feneflra, qf * digitorum vtr.aque, i*d> 

paSis in eam lapidibus pretiofis. BB. 

?lNo -> coronatio. Digitized by Google 414 -.*-» 

|x\'\nv> coronans. - Gff. Mar. zfz. 

ji^i Pl. )feu>f |A\\^ i.q.Hcb.rhz fponfa, nurus. Matth-io, jf. 

2f, i. Apoc. 18» 2j. 21,2.9. ^0,17. [Nomen dudum a corona, 
quam fponfa nuptiarum die in capite geftat: nomen coronatae et- 
iam poft niiptias apud parentes fponfi retinet.] 

\£±J> PL tf^ iinteolum. . 

^). V-d omnis, vniuerfus, vel potius vniuerfitas; noit enim proprie efl 
adieSiuum, fed fubflantiuum, et facit conflruSionem fubflantiui regentis 
fubflantiuum. Adt 20, 18- Gal. 2, 16. aliis vocibus faepe praeflgitur, vt 
ti 1 i,\o vnusquisque, quicunque, quisquis. Joh. # 1,7.9. ^ooiNo 
quotidie. Att. f , 42. quotidianus, c.6, 1. u Mj S^ omnis viuentis. 
Gen. ?, 20. pro ****2v&2 i»» No vnusquisque. v , s\no in omni 
tempore, femper. Joh.7, 6. k ni \ nn Id. Rom. u, 10. jWso 
quicquid, quodcunque, omnia. Adl.j,22. >o t v> \ :> Id. Joh.4, 2f. 
<viVv> quisquis. c.8>?4- ^poja^o omnino, omnimodo, penitus. 
Jt.oC^o. ^d Id. «^ 10 ) ^ quotiescunque. iCor.u,2f. 

XuM^oa omnino, penitus. 

]b cohtbuit. prohibuit, ^vetuit, jnterdixit. Matth. j, 14. Adtor. 27, ^j. 

Detinuit, denegauit. Gen.2j, 6. iSam.ai,8« Coercuit. Mif. Mar.%. 

Ethpe. % i v W } cohibitusj interdidus, prohibitus, detentus eit Gen. 

8,2. 11,6. Rom.i, 15. iMacc. 1.47. 
)b omnis, es, ia. Eccl. 6, .6. 

? 1 ^ n fa*>fubfl. it. i. q. jfr* u-J±~*Jl al. oppida jffA P/. |a v V t 
praebitiones, iMacc.4, 14. 

jii-Sp^ ,^2^3 prohibitio, interdidtoni, obftaculum. iSam. 14, 6. A&or, 

2g,ji. 
)A*!^> Id. c. 8> 37* 

|Ai\o3 Digitized by Google ^D 415 

I^J^ao ten, PL i+£asif \kl&x>, Ex<kL29> ij.iz* P£-7*,icl Hebr* 

nS^SD tt Ch. n^Vd. , , . 

\k>Z fimbria, vejlis terminusl Sch. ' . ; 

, ) ' , , ■■ 

• nV> rabidus fuit. iSam. 2 fr $. vbi tamtn refp. Heb. "EiSs 
?nNo canis. Prov.26, n* /*L l.]^ Mat. 7«» 6v Va^iT* canicyla* 
Sirius. ]r^> i' <*h4s raTifofiisr, - % 

[* Potius y^j^gigantis i.e. Orionis* Vide p*i£2~ • Nec eitcon- : 
.' iecfiura, fed fic lego in Bar AILJ 
HS o vter natatorius.* 

[UtdqXo ^orta, e.£. aucupis. Sirac. 9, 30. pro 7ri%fy% Snpvrnz 
fV x*gT*Ma>, Syrus ? » ^o\v> \^ tf^- Occurrit adhuc femel Jer* 
f, 27. Ortum inde Graecum «Ao^o^ Vide plura iu SuppL lex* 
Hebr. n. 114?.] 

Ixic^ Choerogryllus>fl/l ]£*-** vd Arab. ^ fiut .V-f-L-^ 

lcprinNo catellusT 

IAq>onSo i 7 /. |^xfiDQ£^r> catelfe* 

p^oo Ligo *ar a/ffra parte tatus? ex afteyx partc praeacutm. iSanw 
ij, 20. Bipeiinis> fecuris> malleus* Pt malleL Pf-74r 6. Secures, 
Jer.4^22. - - • ' - "■ c •' J 

f£an\o Galbanum, i.q r ffiimSM» ' 

foa\o falx, forceps. If*. 6, 6. fcnSo^ Corbis: * 

[* Bar Ali paula cppioffus t fc*>p- ^> Tnis» ,0010 ^iSnm? tt£jjo 

- U^oX torbify quo uvas. e& vined ad torcular deportant. Aliter 

paullo Arabica inrerpretatio habet, aLa^J^ SLfcpXJI torbis et auisi 

fporta, vt videtur> aucupis y m quc* auesF captas portat- Vide prae- 

cedens fi«"»oSo, ~ Quam primo loco nofter habet notionem 

forcepS, Digitized by Google 4i6 __,* 

forceps, etemplo iukio uttitur-, ', Jefciae enkn 6, 6. 1 Q \*> legi- 
imis, quod fupra addidi.] ^ , 

' * ■ — — — ~ — — ~— * ■— " — — — — — — — — — — — — » — 

^ , 12jq___> calix, fcyphus, poculum. k*rS* /*».-m. 

|I r '---> Chaldaeusj aftrologus* incantator. . ^ 

jin» t '_-o Chaldaea regios aftrologia, incantatie< 
^pV^ Chelidon, Chalcedonius, gemma. Apoc. ai, 19;. ' 
l_30 ( ___> radix croci. 

«jxu>ol___> .Vbm. Aegyptii quem iuterfecit Mofes et ia arena occulta- 
vit. iSA • * ' 

■u;,^ . |*p__*c_o f J*loi__a_> profluuium alui cum vomitu. BB. 

)q& pileolus, tiara. PL Exod.28, 40. 29,9. 59,28- Judith 4, 16. ]lov--^ barbaj al. mentum. BB. 

lil__-» Is-Xm Gummi Laferpkii, afla foetida* u/^^ integritas, fanitas. Ar. 3L__\.*% 
^&*j utA^ Gigas Chetrenfis/ J?i?. n[ nVo vafculum, in quod chrifma baptismale ex ampulla effun- 
debatur. Graecum, zcthaSos Chreftom. p. 84-] 
|^o___> pinnula verendi. * ■ 

^o^___j fcriba, legis peritufc. * 

[* Deprauatum putem ex chartularius.'] 
)lo^a^^ et \te£i-^> fcriptio, kgis peritia 5 t.q.Ar.V*&> BB. 

|w!v^ orbita. t/. rt ^M--** 

^^«Aq ; ,mij),iV>\n calatnitas. Digitized by Google •mmXx^d, 1^^, .^^ X**(*h> chlamys, vejlitus regius. BB % 

^Chlamyden. Mat2 7j 28. 28, Ji. Ezr.9, j. aMacci 12^ ff.. 
imviSi) capiftrum. '\*^ .i.8.jtr.^\ BB*.'. 
?£*2cLio lilia coeleftis coloris. 
M**^ i.f jtoSd chlamys ' M. vetpro eo. 

«i ntiSo Bagdad. 

**°f*f^? Nom < A^gyptii quem occidit Mofe*, id.4. \a#£±c>.BB. 
^l vSn o omnino. t;. VV^o, U m S o arca, feretrum. *in t?4n « 

"fSS^f; > Gr ' ^? c ?l/ UCCU8# ^ ^ f - J /// «**• @ o^ ra>il*' J nifus.) 
s&oi***» aqua xaiiai. jB-ff. 

•J»o*a^ omnino, omnimodQ. . - ^■ijn\ o Chalcedonia. 

I i i| n , \ a Chalcedonius. 

i m i fr . nSi flos, aeris, a Gr. £aA*oV 

|*Pas> orbita, i.^. ttt^oa. ^ . 

r >gi\o^ femen lini. 

I aS i S^ i ^h^> mucilago faenugraeci. BB. ±m&> (Pah.) et Aph. <^4 dealbauit, calpe obduxit. Deut. £7*2.4. 

flfe jDiftf, Matth. 2;, 27. 
U^> calx, gypfum. Deut.*7, 3.4. Dan.f, f. 

|£^a laguncula. JVbMr. fe caruncula in interfoeminio excrefcens BB. 

Ggg ^ou^liolao Digitized by Google 4*9 ^V • 

^oi\W)Vn Camemelon. 

I *n n fwfr lio. . , 

faiD) / ^s) ficut, quemadmodum, quomodo. Sap.i.fif. 

j-Lo-d tabuit, marcuit, defecit^ languit. Ifa. f 1,20. Ethpa. ^dZ) Id. 
^ZOfAios tabes, marcor, languor. 

oCod excoecatus, caligine offufuseftj tf excoecauit. Ethpa. c&aol) Id. 

oiiooj joiioa coecus, caligine ofFufus. Deut. 28, J4. 

lcfciDf (Zooiioo coecitas, caligo. Deut«28,2g, 

\LoJx& quantitas. > ■ 

" , ' * . ■ ■■ 

ftfco^ Alchymia: *fc £Ka t/i</. Pancir0f.Mem.lh7. «fjnpitttvr- Xfim*»* *+ 

V^^ rf.|i\iiNno cidans. (U^ui: 

«]]vqo Jigufticum ; forte camelinum, aut camaeleon. BB. * 

^oo latuit, infidiatuseft, abfcondit, recondidit. Exod. 21, IJ. Job ji, 

19. 2)faliuit, fale condiuit: at ^os debflitatus eft, languit. Ethpe: 

<* <• 
^lnaZ) infidias tetendit, fnfidiatus eft femel. Jud. 9, J2.j4.4j. 16,2. 

- " Jif. falitus eft. Ethpa. ^odA iiifidiatus eft faepe. jjph. **&) id. q. 
Ethpa. Jud. 9, 2f. 

) i vi o infidiator. 

JjUap ialidiae, A<a.^^2i. PL fifcaa Jud-9,2j\ 

)fa i| Vj.o Id. et infidiatio. 

Virti^no infidiator. 

IZojAi^icp i.y. IjUoo* 

tittoa cy miaura. . Matth, 2 j , 2 j . 

jjninio '*)•••■ Digitized by Google ' * » * . , ' * * 

t^iivno quantitas. f.£. |2o^Qd» 
^ioo] t/i*fc Jiao. 

«.miao macerans, eruens. jB-B. 

jmi^Qn placenta azyma. Pl. iPar. 2j,2y» #J^ fr^ f i?*sr 

«3co-vocr-.-D humor, ;tt/#*o£. 

T - , ' t - - 

? » 

i Vi o tt^ftam$, contriftattis, mocftus -cfk. Ethpa. jio^) Id. Gen.4, f. 
Pf. J9> J. Marc. 10, 22. 

li « ^ D moeftus, triftis, tetricus, morofus, atfatusi. jP/. Geh.40,6.7^ 
Matth.6, 16.' Luc.24, 17. 

4£*+&£> moeror, moeftitia, triftitia. Pf. J8>7* i*8>H- 

Ajl^oo moefte, trifte. Job 30, 28. Pf,42, 10. 4J>2. Matth.ifi, f." 

J^dod fecrificulus, facerdos. Jud. 17, f. rffriittf et de veri dei facerdo- 
tibus, Ifa.61,6. Et de ipfo Ghrifto, Pf. 110, 4. />/. f r-iodLi Jud. 
18,50. Heb. 2, 17. £ |4iooi) * aeditua, cultrix. Adt. 19, jf. 

[* ?j >ck\ n, rf Jjoio plerumque hoc difcrimine ponunt, vt ?jSbas 
{it, facrificulus idotorum > hois veri dei facerdos. Solus hic a reli* 
quorum librorum Noui foederis interpretibus diuerfus, is qui epi- 
ftolas a<f liebraeos vertit, et fcoos et ]£dqd «^» non 36 ' Ahafone 
modo, -4W et Chrift6 ponens: Exempla petes ex Schaafii lexico. 
Vide et introdudionem noftram 111 N.IY Edit.IV. p.jtfj. Praeicrat 
illi pfalmorum interpres, Pf. 110,4. quem, vt in introdu&ione mo- 
nui, legifle, ac faepe fequi videtur/ Notandum iam et compofitum 
* ]$PQD >=>* t fummus facerdph dgXftpvt. r Exempja ex eadem epi- 
ftola colle<$a dabit- Schaafius.] : m ' " : 

UoiiOQa ^facittrd^ium, pontificatus. Ez¥.2, tf2. Neh.7,'64. Heb^j.f. 

^jjNQaio contriftans. Off.Mar.tf. . * * 

Ggg a (**») Digitized by Google Q^&od) Ethp. «j»^aa2| contraAus, pugillo apprehenfus eft. 

j io^o Ephialtes, incubus, fuppreffio noAurna. 

)2a*Qvo3 carptura quae manu fit. ? 

JjOA^aJ Acinus vinaceus. -P/. Num. 6, 4. 

«' ■ ■ " ' i^— ■— «^^— — — — — — — — <— ^— — — mmmmmm 

tp ficut, vidt ^o* 

^! 1 -> Nouember. Zach.7, 1. iMacc.i,f7. ^fZ. V»H[ £ Januarius. 

. \ I^OjD 2 December.* ■..'-•; i 

[* Aliqua hic errata, ex noftra commentatione de menfibus He-' 
braeorum §6. p. Ji.-ja. ff. corrigenda. ^ias nunquam Nouem- 
ber, quem potius <-***] -^mI Syri vocare folent. Potius, 

^cbpO vel (UiOfO legere me non memini) >cyo ^xo rofiiu* fffoft 
December, (chreftomath. p. 68. 69.) quem.et abfolute aliquando 
^ls vocant, vt Zach. 7, 1. Hic locus XJaftello fons errqris, pqni- 
tur ibi pro Hebraico ^od nono menfe Hebraeorum , . quem cum 
receptus error Nouembrem explicet, eodem et Syriacum nomen 
Caftellus retulit. Pro eodem iSto et >cyo ^jjd ponitur iMacc. 1, 

57. 4,5*2. Habent et Arabes Decembris nomen,' \*\ Aytf. Veri- 
fimiliter fufpicabatur pater meus eum a Tj^ vnde jJLxS defes, fe- 

gnisque fuit > nomen accepifle, quod * 

Frigoribus parto agricolae plerumque fruumtur 
Mutuaque inter fe taeti contuuia curant ; 
Jnuitat genialis tiiems, curasque refoluit: 
quod R etymoii verum, vt quidem eft verifimile^ plarte Nouembri, 
menfi arationis in Palaeftina, non competit. Nec tamen rem, demto 
/ errore de Qienfibtis Hebra^erum, aliis argumentis certtm, exetymo- 
Jogia difputo: poffit haec et aliter inftitui, a 4^-^, focuto cart* 
Idtntium prunarum receptaculo> potuerit duobus menfibus frigidis 

nomen Digitized by Google * © 421 

# r .-nQman diici, aut r «fi f inuerfa potius placeat fententia , a foco , feu 
potius olla prunarum , frigidis menfibus , quibus hoc foco opus. 
Vide Jerem. j6, 12. f % r ^ 

w^m? ^Qo^ conum pojlerior > eft, vt redle dixit Caftellus, Janua- 
rius. Exemplum vocabuli habes, nec tamen probans quis menfis 
fit, in chreftomathia p. zz ftatim ab initio/ , Sic et Arabibus Janua- 
rius ^SJ £>-*£.} 

^xllo Pi ^ajqjl^ dorfum manus, planta pedis; Gibbus pedis, tar- 
fus j it. regula qua lineae diriguntur. 

I 1 "> os natis. vide ,oa. * 

[* Item Jef 17, 6. forte y Jlemma> ifuncus arboris. Poijitur pro 
Hebraico t»n.] - 

^> multo magis. Eccl. 2, ia. • 

W> crater. 

JAjojlo pars exterior brachii medii. 

- - . • — - U*»- ^ 1 s fumaria. 
ujuk^lq fuccus cinarae. J?A 1 f >■ j . *> placenta. 

^,*!^ j ,q. Ar * £k+5 Jtatera maior. BB. 

l-s6 r 1 o vafa in quibus thefauri conduntur. 

y-io-s chondrilla, cichoreum* v. Parkinf. Theatr. Botan.7%4. 

** 1 o cognominauit, cognomine t/#/ titulo appellauit. Ethpa.^xsiA 
^appellatus, nuncupatus, cognominatus eft. Pf.91.frt. Ifa.44, f. 
l *i ■ • 1 r> cognbminatio. 

Id. cognomen, agnomen. ' % 

Ggg * !**» Digitized by Google 422 *» 

^LjL» cohfeniiis, focius, fodaKs. Mat.ifca9.3j. Pt. tioLils v. 28. ' ,?*• c.24, 49. § , 

l7a \ o ima pars, Rindum. lPar. 19,4. i.q.)£m>. 

)lo+±z£o vide ,03. (^xi*) Ethp. ^4 humilis fadlus eft. ; 

1_uj>-3 f. uVuto Jiumilis, manfuetus. Sev.l.Rit. 148* 0ff.Mar.6f. 

IJq^jt) humilitas, manfuetudo. fifr. foo. 

^pjus modeftia, grauitas, pnidentia, temperantia. j?2?. 

uBQjosi catinus. 

,mrn .«i cibus, efca. BB. ...!,*. J r v \ ^ Canaan, nepos Ndae txVham* Gen. 9, 18. 2) Terra Canaan 

Gen. n, 31. .•*"'*' 

£Lla Cananaeus. f. ]2aa^--> Gen.46, 11. Matth. if, *2. *ai-S/ l<____> ala, ora, extremitas, fimbria. iReg.6,27. Pf. ff,^. piit- 

naculum. Mat._£ f. Luc.4, 9- **•* s fmus maris - * a ? r " a £ J * 
- l«oH» pennic«lum. Uh->^ pkinaculum. i?/. !--£>, K^ 
t .^_ uals ftruthio, qf. alae laudationum. Job 3^ 13. 

y * .. — ■ — - — — — ' . i *. ■ 

)[Lo i.q.Heb. T\_:> cithara. Gen.4, 21. it. tympanum, pfalterium, 
)IL> fcapus cannabis, caulis cinarae, et cinara. It. vlmus. BB. It. 

frH&us arboris Sebeften. 
^fiDopoa aurifabri ars, opusue. BB> - -• 

collegit, congregauit. Eccl.2, 8- Matth. 3, 12. Scopis munda- 

vit, purgauit, fcopauit, conuerrit. Ifa. 14, 23. It. abftulit* conclufit, 
fafciis funeralibus collegit, conftrinxit. de Dieu. A<£t f, 16. Ethpe. Digitized by Google m o j d 423 / *jkx34 cohgregatus eft, : Gen. 1, 2. Colle&us eft ad patr6s, : mortuus 
eft. JPah. « ' • i . o i.q. Peat. Joh.6, 12! A&. 19, if/ JEthpa. «Vii.giZf 
congregatus, colledtus eft. Marc. f,2i. Joh. 11, 47. 

Mos.coetus, congregatio, turba, iyncyjqga. .Genef. 1,10. Num. 14, jv 
Marc.7, jj. iV. Matth. 14, if. 

? • 1 ' o congregatus. . ., 

V/ ^ < * > J r> hydropicus, in quo aquae colligunjur. Luc. 14, a. 
J*aqjls> fi ]pMQXD t.q. Uio'Num.i4,f. Deut. 10, 4: A<ft. 19, $9. 2$, 

if . j /V. ItffCL^p rf ^jL^aio . i^juklx^V c. 22, 19. Marc. 1, 21. 
1*402, Jd. U^> > i 1 , congregatio^ aquarum. 

Iaxd purgamentum areae dbmusue. Colledtio. 
\2f\M ij o i.q. \*LLD. 

fc » i *>y > dongtdgaris, cplledltuus. - < • . 
| / « j nv> t^/ j]£«inv> fcopae, verriculum. Ifa.14, 2j. 

}Z o 1 • 1 o Aio congregatio. 

■ ■ * ■ ■ ■ ————— 

1&jq£> J>L\£jq2 fpelta. Exod.9, $2. Easech.4,9. * 

[* Ponitur ibi pro rtttOS, quae fine dtobio zea* feu, quo nofter 
jiomine vfus eft, fpelta. Pro eodenv rvooa et recurrit Jef.28>2f. 

■ vWfcitoi ex quinque frumentorum generibus duo omififfe Syrura** 
quod vocabulorum infolentiorum fignificationem ignoraret : .quod 
quidem non animaduertens Gabriel Sionita male in Polyglottis, CU 
bique ipfi iam non conftans milium reddidit. Moaendum duxi, 
ne fraudi ledloribus verfio eflet.] 

l^Llioo fluxio, profluuium alui. BB. i.fi^lM&OQ** I4iaw 

\bx6 vide l±s* * > 

«mn>o) Ethp. « mmoij reprehenfus, redargutus, accufattis eft. Luc. j, 
^9. Jah.j,«2p. Sapui7,j. Jiph.+J*z>\ arguit, reprehendit, admonuit. 

Gen. ' Digitized by Google 4^4 a> P 

Gen.ii, ijv ji, #.42. aSam.7. 14. 2Reg. 19^4. iPar, 12; 12: Job 
f, J7^6, 2f. Lev. 19, 17. Joh. 16, 8, Spreuit, Jof. 22, 19. Ettaph. 
«mV/j reprehenfus, admonitus eft,monita admifit, erubuit, (efe 
compefcuit, Jer:<5, if. 8, 12. ignominia fuffufus eft. c. ji, 19. 

)t\m2 Pl \itop ftramen, palea, foenum iumentorum. Gen.24, 2f. J2. 4 
^ 4J, 24. Eccl.^j* 2f. 

}£auao PL Vfrrno folea; litus. fubjl.* 

[* Phifoxeniana verfio ponit pro, oV<pt/'c, Matth.2,4. Marc. i,6. : 
ad quem locum narrat White, Barbahalul vocabulum eicplicare per 
u -lalxJI ^-$-1*-», dorfum, intercoxas, et BarAli, *-*~aev4 ^ J<&\ 
vJu^m Jl /rarte/ infer tatus et lumhum. Sic et inuenio in l Hexa- 

plis Jerem. 1, 17 >^? ?Axama *oa>] Aifo, vt verfionem GraeCa» 
rum, jye) at; wgg/^Wt*f <w ocr$w aw-j 
jmnipo o cartilago. 

px&o vedtigal, tributum. Num.31, 2& JM&fc 17* 2^ Rora. 13,7. PU 
2 Par. % 14. 

p p * ' 

Ioq qv o publicanus, telonarius. Luc. f , 27. Pl. Matth. 9, 9. 

jiirnnvn .arguens, reprehenfor, refelleus, confutans. 

fzoimnso reprehenfio , cohfutatio , correptio , redargutio , fed tnitior tt 

99 A 

priuatim tnagis quam pooa 2Reg. 19, j. 

. ' » -A 9 9 9 9 

^fcfno^o^ ^j&TOixu^ ^r^Qtfo rf <Of&mxm> xyftus, cajicelli. Jud.j, 

tj. f*2S. iKeg. i,2. iPar.28, n- Prov,7, 6. , 

^n>?nK> £f$k, giadiolus, forte pro ^ln&i, at. Qaay&vov. Diofc.lV,io. 

)la&y \a& plenilunium, dies decima quarta Junae, * ifteg. 12, $2. 
afar. 7, io. 1*?** A^.A/->f*- 4 . 

[* {decima quarta) Error! iReg. 12,^2 eft manifefte, Hebraieis 
infpedtis, dies menfis decimus quintus, et2Par.7, 10 vicefimus tertius. 
Videtur totum lunae tempus a plena ad decrefcentem fenfimque 
oculis fe noftris fubducentem compledi. 2Par«7 Arabs, Syriaca 
)wius libri vertens, reddidit, /-«^Jt i~L*J dimidium mnfis.*] Digitized by Google IxSa fefta quae ceiebomtur in plenilunio, w/ dimidid menfis. 

l^acDoo i.q.Chatd.^ttD, ^D? Coriandrum, Exod.16, .31. Num.11,7. 

^flv ^nnnvo et Jaattoaio Gummi tragacanthae. BB. 

Mas> abfcondit, operuit, iitduit Pah. uoa Id. Aiatth. n f zf/ Luc.q, 
47.* Ethpa. Mjopl] te<5us, opertus, occultatus, amirfluseft. Genef. 
7, 19. Mattlv6, 29. Adt 1, 9. 

[* Bis Jobi interpres pro Hebraico noitt ponit* vt ideni, quod 

tromo tafligare, forte quadriliterum inde deriuatum, efle videatur, 

,c. j j, 17 lapio U=\^ ^ 1 *** 1 ^ cprptu viri cafligat, e% v. 19. |npjo 

. orn^ato \&sl tajao cafligatque dotoribuf in eubiti fuo. Putem omnino 

Syrum imerpretem hac fignificatione pofuiile, Arabicus tamen in- 

terpres, Hebraica non legens> ex confueta aocipiens, vtrobique 

tl texit, vestit, minus expedica fententia: tegit corpus viri — 

et, tegit dolore teSum eius.] < . ' 

Imb/ Uno rf Mftb occultus, abfconditus, fecretus* Luc. 8*17. Pfur. 

-tiln-L Gen.41, 4f. Rom.1,20. vitae noftrat ^mosu GoI. j, j. roii/r. 

Schab.iii.z. Animae iuflorumm^ abfconditae funt fub folio gto- 

riae dei. •.»•.-. 

?imr> te&um, operimentum. Gen.g, ij. Expd^f,ii v Coopertoriumfurni. 

[fri ■ m r> ahfconfio. 

&*Kmrt abfcondite, clam, clanculum. Joh. n,2g. 

| ■ mo o abfconfio/ 

I/aibcld cidaris; it. officina oltrum, vini etc. BB. 
\jLopl pallium, velamen, operimentum, indumentiim. Geuef.49, 11. 
Adl.12, 8- Heb. i, 12. 

Hhh Digitized by Google 4*6 m a excidit, fuccidit. Lev. if, $.4. Ethpe* «^*o£>2) putatus, amputa^ 
tus, fuccifus, exterminatus eft. * Ifa. f , 6. Ethpa. ld, . 

[* Non memiiii, nifi de vitium putatione legere, vt in Jefaiae 
loco quem Caftellus citauit, et chreftom. p. jj ima, 1 v»; n p**-*) 
)>Icq^^ vt vitis > quac putatus* abundantiores datura fruSus. (Pe- 
tita hic quidem fimilitudo ex Joh. if, 2. non yero verhinft, ibi 
enim vtraque verfio literaliter Graecum x*&tt$($i per **=>? purifi- 
cire, exprimit).] 
j.^, ffi.o cepula^. 

1-»» °Q ■*> fiiccifio, putatio, amputatio, extelrmtnatio. Cant.2,*n. * 
{* At Bar Ali reddit, irf/W minores* quifcruntur, (^Jjiia? )*o^i V^o 
et Arabice, g/^ /JL*y SLX-ao-j) Hebraica fi confulas, eft inCantici 
loco putatio arbarum r: reliqua, fiucifio, amputatio, extcrminatio, nullo 
exemplo gratis pofita.] 

j^j t . r m *> / U*«o putator, frondator. . v 

)„jj..-i m o ' putatus, amputarus. 

)i n m s' Cophinus. 

' - - -- 1 - — 

|ktt— s) corallium. 

\ft m r> Gr. ijJA<t, lignaj J7tt. poftes; antae. jff-B. 
)^v^»Q3 JPL ]£&&& fcarificatio chirurgica. a)cucurbitula, i.q. Ujdqj» 
#. i. {. Arab. J^tf, ^L«wo y. ^^.a^«\^ B&. Nouar. 

\x£s>j jLuxb Margaritae; Chryfocolla; Coralium. BB. 

Ixdb frudlus aridi, poma arida. iReg. 14, j. 

n\^o t i irrp tentona regis. 

•JM^Lcto hofpitalis, (zr. ££vioc. aMacc. 6, 2. 

lujaa). Jiafp^^j^ r og rinw , alienig^na. Gr» f*w>$. Digitized by Google limvo viae*J*mo* (ao^ « «tmo argentum, pecunia. Genef. 17, 12. ?**$£ argentum ca* 

pitale, cenfus, tributum. Rom. ij f 7. 
? ^ mn j> vnguentum. jffl?. 

S o^ i pmv» gummi tragacaatKae. vutep.^if. 

- ' ■ ........ r . _ ( _ _ . - -'. 

[o*mD Chosroes, vide fupra fub te> p.409. 

■ , . . . -; : — : . , , , ■ ■ ' , • 

^— fio-s ftramen. vide titimn. - 

?£ m d peluis terrea. 

Ji^fiDoa gibbus, fubjl. aL febris. * -.,-.., ^ 

JiAmc^ gibbus, gibbofus, gibberofus. Lev. 21,20. Attradiua vit. -J 

Uoi^a>ao gibbus, yi^. /*. tuber gutturi vel occipitio adnafcens. 

\.\n o cubirum, curuatuira brachii. (^>) -Jalljd? Ea.r.4,10, 11. pro Ghaldaico my^pofitum, quod alibi 

c.7, 12 Syrus >o\a interpretatur. Significatio dubia.] \ * 

■■ , ' ' ■ ' ' ■■ ■ 1 — -fa^^y^^,.^ 

i&Js incuraara^ eft. i-uc. 24, $•. Fut. Rom.14, 11. Phil.j, TO. PafT. 
Ephef. j, 14. PP. Rom. 11, 10. f. Luc. ij, ii. Ethpa. «^ A n/f 

* Id. a) 'lapis fa&iis fiiit. t^s2zf lij. < " ' ' : 

teo-D intortum, peruerfum. • r , 

jrvify^ «^i^o gibbofus ex fenedute. Demiflus, Eccl. 12, 10. Curuus, 
itiHexus. Levrzi, 20. Pf. 69, 24.- -P/. rf^nrjT2$. -13,42. 2j, i*. 

* ifrtr.?, 6.*f ^4: 2j, ij. 29,2^.28. IfAiL a nafumlhatiens curuutn. : 
frw> * ^n^ i ^o ' incuruatio.* U***J? 9 aduncitas, curuatura nafi. 

'. [* Peculiariterec;iacra incyruatip in piecando. Chreft. j>tf6. £$. 

cum x rem facram fecijfent ]£^^incurtmthme * L e* prcahts. . .- 
.nvl *J Hhh a Sufpicor, Digitized by Google 428 * d Sufpicor, et huc referendum Aao verbum, et |A^d de lino po- 

fit\im: piin&ator autem cum ad tert. rad. Thau retulerit, quaer* 

infra fub Aao/] 
]siD Pl. Xsp manipulus, fafciculus, quem quis metendo, manu apjire* 

hendit. Lev.2, 14. it. palea. j^ ^ ^nJW.iM"' 
l/ao palma manus, vola. 2) lanx librae, f.g. 5) calix. Num.7, 14« 

20.26. 4)feneftra opere fornicato, bilanx. f)frons,dis, folium. F. 

JP/. }%j Exod.2f, 20. iReg. 7, fo. Num.4, 7. ^jf. 9. Difcus, Jer; 

52, 18. i^£>? 1&ao lanx fundae. iSam.tf, 29. ' 
]£ ^ o fornix. Sap. f , 22. aim Kaf Phatat. Ifa.40, 22. 

j «y o . abfcondit, celauit. •■■m/1 concidit pronus in faciem f. genua. 
\&d vtfe t wa, 

^ao efuriuit, famelicus fuit. Matth.4, 2. 12, j. 21» ig. Adl. 10, 10. 

Rom. 11, 20. iCor.ii, 21.44. &&. Joh.6, jf. Luc.6, 2f. Part. 

Mat 2f, $7.44. -P/. Luc. 1, y j. -/fyA. celauh, abfcondit. F. 
rp^ f U^> PL Usb famelicus, efuriens. Luc.4, 2f. if, 14.17. 21, 
- 11. Marc. ij,8- — connexuit; contraxit, abbreuiauit fermonem. BB. 
Imiao menftruum. Lev. 20, ig. 12,2. if, 19-20. 2^.26. 33. iSam. ii, 

4. Ezech. 18, 6. 
Uaao^ ^AAAcoao menftruatus, a. Lev.20, 18- ifjJJ. Ifa. 30,22. 64* 

6. Ez.22, 16. n , 

— <; -< ; ' , 'm — ~ : ' 

i~s*-D negauit, * inficiatus eft, ingratus fuit. Genef, ;8> if- Sap.12,27. 

Matth. 26, 70. 72. 10, 33. 16,24. Luc.12, 9. Abrenuntiauit. Sever. 
Iffitf}. Pah Id. ib\ 60. Abfterfit, purgauit, diluit, aboleuit, Ifa. 
, 281 i8- Fer. Prov. 30, 20. Ethpe. negatus ift. Ifa. 28, lg. Luc.12, 
9. Ethpa. ajbfterfiis *tft, euanuit^ EB. 

[* Item Digitized by Google c~ ' k i [* Itehi, afltffgflaft/quae freqiwntHEm* inN.T. Ggfti^atio, \fide 

. . exeropla in Schaafii lex. Vt ili&con/itendi et abnegandi verba cum 

«r> conftrui folet, vt Matth. 10, jj ? * "i ». ir> >cyx> **o taaaij \#? ^p 

r «^0] ^QjXj jLjj +s>) 010 tasvsj. Eodem modo et Arabes conftruunt. 

» Qpod ex Jef 28, i.8* Caftellus pofuit, abJUrftt* purgauit* dituit, 

\ abolfuit, m$re conie&urale eft, optime $x confueta verbi fignifi- 

ca^pne ^attup jaq&j vertes, ^fga&terX^ refcindetur) foedus 

veftrum cum mortc.'] 

|i °> *> armanum. «r. -* 

[l i s* a v&ttf. iSam.6, 18.] 
3tappi; l&ijQaa ^bven\inti^6{atan^y quueJU in baptifmcK SevJ.R.w* 
)toaa infidelis, incredulus; denegans, ingratus. P/. Luc.f, jf. 
|**Q2k3 abnegatio, infidelitas, ingrati animi vitium. 
Ij^od cyprus* Cant. 1, 14. JHtumen, Ge^. 6, 14. Exod.2 r j. \*r<nQs 3 
Judaicum. U^o* £ 1.9. la*3* i-xyD» fco«? £ fpuma maris. BB. 

[* Qf!P n " fignificatione incerta, ex Gabriele Sionita fumta, qui 

confuetam fui temporis interpretationem Hebraici ">M ad vocabu- 

lum Syriacum transtulit. Mihi potius idem efle videmr, quod Ar. 

• <§j*3 Syr. ?i»Qs^ fpatha palmae. Vide fiippI.adlex.Hebr. fubnobj 

\tSOD maritile^ a)afinus, BB. j) prirgamentum. iCor. 4, 15. Hxne 

Armm, Cljavarari, piirg^torium, 4 

Uoys& arroarium> F. 2)oppidum. Jud. 1,27. JoC if, 47.46. 47. 17,11« 
ViJla, c. ij, jo. ji. reSius oppidulum, deDieu* Luc. 9, 12. Num.ja, 
41.42. Deut. j, 14^ 

fc^*» i.q.Jr.ylL**2\ &B. 

jic^ diffijrtfus albo.et nigKP* : * . • ; 

[Aa-D, Exod. 5p; ji.. pro ^a^ ponitiy, 2Nas IjAs linum, vt vcr- 
tit GabrieJ Sionita, foUiculos emiferat. Inuenio etiam nomen de 

Hhh j Kno Digitized by Google 43® * *- -*-* D 

- Mno pofiwtft, ftd fitte interpmtatione Arabtea, in BarAli, ^) Jteka 

*, t>^s> ^jou . Mihi qiiidtm videtur ad radicem ««v^o referendum ,' vt 
ideij? fit, quod Hebr. ^p» Syr. la^ \}manus incuruata ad aliquod 
tenendum, indeque 2) fenfu vegetabili, capfula fentcn complcxa* vt 

^Levit. 23,40 D^tth ri^ fpathae palmarum. Sic quidem Bar Ali 
verba vertenda: manui i. e. gtobulus femefi complexus, vt> inlino: 
i^codi autem hono tusLjo legfcndiim, verbiim iftde denOminatiunm, 
globutos emifcrat femen continentes.] 

|Aa» vide •s&d* 

?A «vi s fuccus. • ; c - I 

J^^ * Aao 1 tierba odorata, WSuS rddiot tttuf tcdotet. t. jLiifto*! 4*a» 

balauftium malogrinati. v ' r .: f : 

" — -7—7 — ~ — : — ' ■■ ••■• ": — " — 7 

i— o vbj, vbicunque* tt? Gen.20, if. 30, £8- Jer.2, 26. 1^,7. 40, 

4.f. v pl* quocimque, Juct.2, if. 2$ani. 7, 9. - . 

^o,-s confinium humeri et colli. 

)[*& contemtus, a. Reprobatus, paruus, pufillus. F. 

Y^t—D brachium. ' " 

*£>j^ atauit * Part. Job 31, $8- J^*. iCor. 9, 16. Pah. fimulauk# 

diflimulauit. Eccl. i 5 20. Ethpa. textus eft. £ 

[* Hinc ?t ponitur pro, nouqrc nouale i.e. aruum primo profcin- 

dcre. ."Hexapl. Jerem.4, $ teV^ <^X aao^ pro Graecis, vitbfar* 

i&vrott vtduara. 

«£>p in emph. lap, nouate, ibiden^ plurAHter ,legitur fcjT^J • 
U»*a- fiikus^ ?L£.f + lx. — Aratio, cuUura brafiica : textrina, F. Aruum, 

Deut. 22, 9. Eccl. 7, j. U**i a i. q.Jlr; u^-dl «-^. ri&* £ nyn& 

phaea. BB. 
loop arator, iCor. 9, 10. fcultorj it. forrriator iiiiaginum. 

'•• ■••••-.■ ' - - 1 .:•- ■ • . . * .\ c o:.;. •:•■ :- ^ .': Digitized by Google *-3 431 toop Cherub. Exod. 1^,19. $6, 8* ©pus artificis. 2) Fortis, potehs. 

Pupilla oculi. ' 1 
Jiosop cultura; fortitudo, vis, potentia. 
loj^o ceratium; braffica, crambe. 
I m ^i o Proxeneta. *../-., 

jA^p criftae galli. 

ty^-o bulga viatoria. 

1i-3 doluit, infirmatus, debijitatus, coptriftatus eft. iSam;i,6. Vff. 

Mar. 376. 4**^/ «^ A*P rff. Aegre tulit, Nelu'4, 1. Mat. i4> 9. 

difplicuit illis, c. i£, 23. Gen.£4> 7. 1 Par. 13, 11. -Fitf. Gen.^f, f. 

Joh. 16, 20. itfeh. g, 10. 1 i r Pah. — r-^> decurtauit. Ha. 28» 20. Mat. 

24,27. Marc. 1$, 20. \/fyA. contriftauit, 2Cor.2,2. f. 7,8. Job6,27. 

Condoluit, 0.42, 11. Ethpa* decurtatus eft. Matth.24,22. Triftatus 
,. eft, # Ethpe. o»pZ) aegrotauit, infirmatus eft. * 

[* Non huc, fed ad «jip. gei^inet, vbi quaere cutji fuis deriu^tis.] 
]i_s apex* humerii acromiuin. Jobji, 22. 
!*•» exultatio, gaudium.. F. tr 

U*j p -£/•, l^°rp cuwbJus. ;2)frumejitunva patfea purg^tum- j)trijftis, 
. iKeg.20, 4J. 121,4* f r £fr. jq, 6. flreujtev Leyit.22", 25. Ifa. 17,» 11. 

ou*o* Up impatiens. Prov. 14,20. - :■ , 

MP contriftatio. iTheff.4, ij. Joh. 16, 21.22. nq/Jra Caryo. 
)Zo*p moeftitia, Rom.9, 2. Joh.i6>6.20. Heb.12, II. Breuitas. U*o*a 
' pe&oris anguftia, afthma. BBl . 
jA*p lignum circa quod inuoluitut tefa. B£. 
\Llpl dolor, moeror, triftitia; P£ i$,,2. 
f2ol*ptob deCtiPtatio, parUjta& 

■ ■ , ■ ■ ' ■ ■■ ' ■ 1 ' ■' ( C ■ I ■ ' ■ , ■■■ ■ ■ M , .1 

' i x [<"P Digitized by Google 43* ^* 

.[ot^-Ethpeel **f>4? infirfnatut ejt, aegrotauit, finio mortuus ejfy 
doluit, Genef.2f, 8- 17- *V> 2 9- 49> ?J- P ro ^,— iSam. ?o, i j. i 
Sam. ij, f.6. pro r6n. Sic et de morbo iMacc.6,8. aReg.22,19, 
^. cipZj i/o/Ut cor tuum, pro ^nnS rp — pr.40, 4 pro nw» 
vaciltat, labitur. — Pro atfoveiv AA. 9, J7. Rom.4, 19. aCor.n,29. 
Phil.2, 26.27. Eft Arabicum s^-f inuifum, ingfatum, molefium fuit.'] 

- £oi*|?y \n*g> negpetuf, dthilis* tmguidus^ Ad. 28, 7» R° m - *4? *• *• 
Matth.2f, 56.j9.4j. 44; iSam.19,14. Plur. iSani.z, 4. Mat.10,8. 
Luc4>40. \t&M Zau}o aegrotd atiiore, perdife anians. Cant.i, 
f. f/& tfU4 ^P morhidus in veritate, heterodoxus. Chreftom. 
p.77. infiraaj 1 ^ ... 

f f)Zooup infirmitcts, morbus 9 f&fau*. Roml6, 19. iCor. if, 4J. 
aCor^n^g. Hebr.f,a. cum ruffixis Rbto.f, 6. 8,j.26. iCor.i,2f. 

Hebr.4, if.]' . \,> , / . . 

f^btfoo emphat. JjoiSqs morbus, infirmitas. Deut.28, 61. aReg.i,2. 

Matth.4, 2j. 10,1. LuciJ, tt. Pil Luc.4,40. f, 14. 6,17- 7»«* 

*- Adfcripfithic Caftellus: dicitur de toto corpore, vt \z>te departe ali- 

qua, feu membro. Catena Pat. D. L Tide fupra fub ^ fcripta.] 

[Ixnp vtilitasy commodum, fine exemplo pofuit Caftellus. Mihi 
fufpeilum vocahulnm, putemque per Judt**p fcribendum, vt fit 
Graecum /C£*/V, folent eiritn ntmtiunquanr Syri-E Graecorum per 
01 exprimere. Vide gramm. p.67.3 
kxmo-s Corchorus. v ,: ■ ' 

ip praedicauit, vt Chald. AA. if, j6. *oipJ Trojt. ^oipfe noflra reStiuS 
Ethpe. Pafpraeced. Roip. \6. 2f. Col. 1, 2j. 2 Cor. 1, 19. .A&17, 1 }. 
12, 2f. Part. c. ij,j8- iCor. jf,i2. Fut Luc.i2,j. 24,47.^0111. 
9, 17* dph. proclamauit, protnulgauit * Deut.20, 10. iPet. j, 19. 
Adt j, 18. 10, J7. Jmp. Matth. 10, 7*27. • Inf. c.4, 17. ii,i. Part. 

cj,i. ***- 9>*f- * l * Ad.4^a.z9. Rom.10, 8* ~ - ; 

[* Poni- Digitized by Google '•■•« '* 433 

[* Ponitur etiam pro, titulnm henoris alicui dare> Hcct id fcriptp 
it obiter fiai. Chreftom. p. 84 infima indignari dicuntur Neftoriani, 
quod Jacobitae Mafriano fuo nonnuriquam in diptychte titulum ca- 
tholici darent, lao&a*p Vuj«V*)\ |a7>nnSi ^lpio tap nn i S oAef.J 

?lr-s hircus, aries, dux gtegif. Ar. /■£-*• 

?lop praedicator, concionator, praeco. aTim.1,11. iTim.2,3. Ptur* 

K€t. if, 21. 
)l_4-o reiedhis, contemtus, abdicatus. BB. 
UoioU^ jpraedicatio. PC6j*.*. 66.*. Matth. 12, 41. 
llj 7 fr> praedicatus, praedicandus. f 

Wlpio i.j. Jiop Rom. 10, 14. •. t } 

|2li n vi praedicanda. . ' 

jLilptoo praedicatus. . i 

fttti-a paftpr p puium,.ppilip. Iklp Id. .) . ■ _^" 

|*Wp bellicofus; poten6, fortis; ftrenuus eques, .'•,?.- \ % , : . ':_ Li 
H^ooiip oleander J?-ff. 

~ : *"" ' -.-,.- !^ '■ 1. .- ? 

L^Iki-o cella. 

' T ' ■ ' * l " '■ '■ \ ] * . " r ■ • * -- j ■''■-*■'-- -' ■ - 1 '' 1 i_j 

]Ja^p rf lA^Q^P fupputator et tabella a^oedajafc % \ :-:,; :, 

Imj^P /7. im*i£j c.g.Ephraem. al. f. charta. , \ 

•jn^kio Alchym. u q. Ar. \ ? $ .«»,*•« JfA, <; ^•*» ^j-s inuoluit, conuoluit, operuit, texit. Mat.27, y 9. Circumiuit^Nijm. 
54,4. Jt. ambiuit, circumdiditV* tirctfrrt^jftfjj cirfcriMduxft, io hi aui tj 
plicuu7Xuc.*4T io7 Inffitit argi^entancTp. ,Ethpe. ^p2j muoluttiir 
deuolutus, flexiis eft, contorfit, ciraiiuit, circumcurfltauit, peragra- 
' vit, circumluftrauit. Exqd. u, ^gt.. Num.21,4. $4, f. 36,7.8- Aft. 
i?,6. 27,4.7. Diuerut, iSanj.22,17. VaUayic, Ge^i^,^. ApK 
yiz) inuoluit. lii; " " j^ p Digitized by Google 434 ~'° 

r i&j£4 conuolutus, inuolutus, circumdatus, circumdudus, circumadus, 

tornatilis, rotundus. Cant. 7, _,., Vallatus. Pl.f Deuter. 1, 28* 9* i» 
It. iugum textorium, quo textores telam conuoluunt. 

|op arx, oppidum; ciuitas. Num. 21,28. Jof 14, ij.14. ij*. PL iReg^ 

1 3, 32. Luc. 19, 17. 19. ' It. acerrae, phialae. 
1 Qj o orbis. Cant. f , 14. Volumen, Ezech.2, 9. $,2. J. Fafciculus, 

2Tim. 4, 1$. It. curuatura falcis. PL Sap. 16, 2$. 
U>i-s tela iugalis, fubtegmen. Lev. 1$, fi. ja. fj. f. ?top fafciae, exu- 

viae, indumentuffl. Job j8, 9. ""' ' 

1_>o*d arator, fi. U^op t/t/ /ro eo. . f <•'•'" 

]_._sop ventus typhon. 55. 

}i_>k__ PD/osXoo grus. Jer.8^7. 

Udo^ (P/. ^^0^. ]eoo&y }._*>*___* ambitus, circtrittis. 
l__ ,__>*__ ^ Mp 3 ^ AmethyfttiS, vet Achates. Job ±8, 18. noftta Mpi-> 
BB. exp. cornu beftiae, quo cultrorum caputi (mambria) muolmi folenkk 
frpr-v bj-s cuftos carceris. 

1V<LvfUii^ JWQ^ Alnr Pxqv. 7^17- - Crbcus. Cant. 4, 14. 
^^'i*_r> i.q.Ar. 3Eji__duri'' - 

Ij-^oj-3 brachium. •* ■ \ k • l 

Ipkxo f.-f. ifr. uV^ a* 1 ™*** viuens. """ r ' t£___>p cinguli annulus. , • 

$>*-_> vncusr, hamus, ! lfa.':J , & |- ilf. baculus incuriiW, Tarcinar iinarxus 3 ' ftira; baculi luforu genus. _?_?. 

/J, f .«■,." , ' f -. - ■ ___ ___--_-. **- 

$&_? afftputatift, pr«&_tt^ ifoio,!!.* Digitized by £* Bar Google '-*•- 435 

[* Bar AH mone*, idem efle quod Jof^r Vide p. 170 >qj^o >op- 

Uop vinea, rf viris. [Vide chreft. p.jj inf.] /f.amputatio. ^om? £ 

Colocynthis. BB. 
l^)p et uop vmitor. 
]£iop epiftylium, capiteflum * iReg.7, 16. Pt. \te±>jp c.6, 36, 7, 3.' 

12. 7i£. mutulus, proceres. .v-_* ^ ' 

[* (epijiylium.) Sumta haec fignificatio ex confueta Gabrielis Sio- 
nitae tempore interpretatione Vocabuli Hebraici, a qua putabat Sy- 
rum aberrare 11011 potuifle. Hebraicum ivmtd, excifa cedrorum* 
ad literam atque etymologice Syrus reddidit |Ak>^ i.e. refe8a>cx* 

fefta. Arabs jReg-7,2. ex Syro reddidk, \s 1 denudata. De epiv 

ftyHo.plane non cogitmiit, fed verbum yerbo peddidit, forte fentea- 
tiae, fi archite&urae erat imperitior, incurius. Mihi quidem nvp"D 
trabes quadratae videntur, fed hon eft hic fclebraica difputandi locus.] 

fcoop color. Exod. 24, 10. * Audacia, impudetltia, inuerecundia. 

.- v[* Sufptepr, non cotorem generalem efle, fed rubrum: opponitf 
enim ad hunc lpciun in coramentario Ephtaemus, \ % *n M ^y iWop 
^ZqaSjO (colprem ro*/i i» puritate) et |£*ji? ?l*^ U«is> tojores (fu-* 
cum) 4afciuos meretricum. Color mere^tricum, quo fe ornant* no'a 
coeli eft coeruleus, fed rubens Aurorae/ Vocabulum Perficaeror*-, 

ginis, a (7^ vermis: vermiculi fanguitie coccinea tinguntur,~Vfde* 
fuppl. lex. Hebr. fub ^wd.] % ^ 

jj£ioop audax, impudens, inueretftfdus. • JZoiAioop i. j.Viloop, J 
Jlop Carmelus iwowj; tY. peritia circumcidendi. ^ , .- 

lm*iop placenta, panis tenuis. ' ' J „'' / "'' 

•^ojop Nom. Idoli. Uioop ZizipKus. * ; " 

fo, Vi-^ tigilla, quae pariefcibus Mxatabulata fuftinent*ad a^drficiuitt* 
excitandum. * . 

, . ; Iii a 1->^ Digitized by Google 436 » » 

VjIod aeftus cx vapore et caligine, aeftiuus vehemens* nubes atra. 
lojp Mufa arbor. 
^xL»jop chronica , annales. 
%jLQ&& coquus. BB. 
\lca->&^£> decurtatio, paruitas. 9 m f \w& i %&& venter. Num. f,2l. Pt. \ka>v> Tit. i, 12. 

l »i tP } d ventrofus, ventricofus. . U*£o? ^ofc ventriculi cerebrL v 

udop gladius, Cr. fAciX&i(>* BB. 

•jfio^os Gr. /to'go<, turma faltitans. -BJ?. 

99 A - 

V-xrto-o quaternio chartarum. 

U*-o>?a-i> cathedra, fedes, thrortus, folium. Gen.41, 40. Matth. f, $4. 

9 • T„ A ^ 

/>/. ]2Qfl»os c.2i, 12. Marc. 11, if. 
■9 * 
^iDioD bulga viatoria, mantica, pera. 

, l±aa/p cuJmi, rr/ fafciculi lini /ftt cannabis, fafcesfafmentorum. Jof.2,6. 

V^Qa>fO iunftlrra manus t/f/ pedis, cubitus, iundura brachii. 

til&nsip: Chriftianus. PL Pf. 2}. *. KGt. n, 26. O^. -flfor. 4f 6. 

fZQix^aiip Chriftianifmus, religio Chriftiana. 

^xAo^j Chriftianus fadtus eft. 

Ijqa^xjdp ftatera magna. ^ . - - ■ . - . f 

•JDQAflDoaotfp Chryfopofius. Apoc< 21, 20. 
' I hofip q ^^ l) nrt> cio Scobs* /orfr Chryfocolla. 

IfiflwoD inuentarium. Ref. ad lp. 

tfl>o\Vnmp Chryfolithtfs. Apoc. 21, 20. ' " 

M n , i/n« op i*q.Ar< «•X-aJL* Xjl^ J?jff. ^ Cifta quatnor pedes, habens. 
JVbv. 207. I^P Digitized by Google »*• 43? 

P>r* crus, tibia; Pl. ExocL-fij 9« Zach. 11, 1$. i*. coris, JXofc.llI. 174. 

• * : : ; — : — ; ' — ' * 

t-ata-s afpis, vipera. 

| A ..a r .D fcruta. 

Jjbqsp Apiunv paluftre; Petrofelimim. 

Kpo in tabulis. jMacc*4, 8. Armach; noftra jafcx 

«jrioa Mn*b vr. t.q. jj ~ , zs\ .aS ap. Emirchond Cyrus> Ifa.44,28. 47,1. 

Cyrum Perfae Solem vocant, Plutarch. ArtaxerX. vide Skick. Taric. 

Prooem.tf. v. Abulphar. %%. 
\m±J> ligufticura ; ifc odoramenti genus. 
jnajo rf U^P cingulum, taenia; v. lc*Aa>o?.' 

V4J3 i>/. Uojp pollex * Exod. 29, 20. Levit8> *J.*4* Jud. 1,6.7. 
lReg. 12, 10. 2) digitus minimtis. * BB. 

£* De (jgnificatione dubitari poflit, ipfo Caftello contraria adfe- 
rente pollicem, vt lReg. 12, 10 digitum minimum, qui certe a fc-s> 
&ywj7 /»#, ^p decurtauity ita dici potuiffet. Vtrumque fecit, Ga- 
brieli Sionitae obfequiofus, qui fic verfcit, prout Hebraicum jna, 
pro quo pofitum )A-^> iutelligebat. Ergo fupplementa lex. H£br. 
fcribens de vocabulo Syriato dubitaui. Sed iam me certioreiii fa« 
.citJiar JUi, quem tum ex bibliotheca nancifd non poteram, plane 
poUicem interpretatus: £-*U*5N ^ fL*-*5N pollex ex digith. Eft 
et ei idem etymon aptum /reJiquis digitis breuiori. Ergo dtgitus 
minimus, repudiahdus videtur. Vix putem, vtrumque digitum, natura 

-' diuerfiffitrtum,* eodem nomine vocari: Barbahlul a CafteJJo citatus 
quid habeat, ignoro, vix tamen ea Uli au&oritas, vt duas contra* 

— Tifts maxinve fignificationes nomini tribuamus. - Caeterum non ad 

•* Aoj fed ad fcp rfcferenduni vocabutum fuiflet, formae A120. Vide 
gramm.Syr. p.180. , Argumento eft quod in plurali habet |*>i-s*j 

Iii j 14» Digitized by Google 438 * s fy^> i.q. Oh u^p polrrus,i. Num, ii^ f, ; *' \ . - - , 

[* Arabicum £\"s feu, vt ab Arabe Erpeniano fcribitur, c&Si 
porrum y ibidem, i. e. Nura. 9, f. Chaldaeorum \m.o.] 
l*r»l ^P chirographum. * [* Vide et fupra Z\*s fub ^ P-4I2-J 

JioZJa-O acor, acredo. 

■ 1 i 1 ■ 1 U i \ ' h ii- t 

[^jl-o in Aphel ca^} abtgity verberibusiie, an ftridvce jjc fono* 

an agitatione, aues. Genef. if, 11. defcendebant aues* ?ooi 1 m ~\ St o 

>ocn^l oC^ et abigebat itlas Abrahamus. Samaritanis wwd eft \ ptr- 

.culere* Thalmudicis motitare , Arabibus * f contundere y et -Aj 

fonum fl&r*, vt, cum vipera pellismotu fomim.edit*. Haecadiect 
omnia, quod verbum Syriacum adhuc dubium.] JL-a-s ftrjixit, jcongeffit, accumulauit, colligauit v infafciculos compegit.. 
Lev. 1, 7. 6, 12. Jud. if , 16^ Ruth j,*. iReg. 18, ?J. aReg. 10, 9.' 
Sap. 18, 25, Mich. 1, 6. Pakld. Ethpt* Paff. piaeted. BB. . ' 

fa-A-o i # q> Af. ^yi-^-*. 

]j^ coaceruatio. jjauo* s ftrqes lignorura. Jud. 9, 49. if, \6. 

K * jLd cumull iMapcab. 11, 4. , , 

J/ois Helxiiie* Colocynthis. 

{, m o horrea. 2?2?. # 

' ' - i : ■ ■ ■ — r- ! ______ Lj— — L r , , ■ ~ t* 7 i '. 

U a ^o j. q s Ar: *-*«£> quaeftus, lucrum. - > * 

? n *c\ o Orobus. 

"U-baa-a carchamum, pnicus agreftis; jflchgm. i.q. As>$Qta} W J^. 
f&tfl*. _F. ■•."• • • ., ; ■-,_ .:f- : ' ; . ■ , 

(*4Jfcs). 4pA. t^dl &gietauitj «WMKwfc cum Ue, Sthpe.PflJf.fruee. 
; VfMar-.)7S i ... ... 

• ' ■ ' : / . ' " " U^> Digitized by Google ** 439 

I^a-o Arcusi pec.in zodinco; fagittarius, fi&us* efqtii fagittar emittit.* 
[* Manifeftum literas hic o et p, h et» confufas effe, fegne- 
fcente lingua, Hebraeis nwp arcus eft, ad quod primitiuum haee 
referenda. • 

Sed addenda hic alia, in quibus eadem mutatio literae p in £ 
accidic: 4 

]£mqs veritas in libris Sabiorum, id vero, eft, Galilaeorum, impfe* 
. rite et loquentium et fcribentium: vide Norberg. de rejig. Sab. p. 
aj ; lin.7. Eft Hebraicum towp. Hinc] , 

[v^ao yerax. ibid. p. zz.J . P^ NomenRegis, JVbt/.j 02; quae profert Arab. JLL 2?JB. vide paao* 
lr*^> panis furfuraceus. W £%..lUa4 impegit, offendit. Mat.if, 12. 11,6. 13, 21. $7. />o/?. 

*) irrftus eft. 3) fciflus eft. BB. Aph. fcandalizauit, Matth. j& 6, 
. Part. c. SV29.30.* 
it . [* Vide copiofius «xempla colle<3a, vbi eft, tfipMi r* (iure an 

iniuria) ojfendi* ideoque focietatem refcindere, in Abhandlung von der 

Syrifchen Sprache § 10.] 

[ fe ■ • ■ ** *nrf«/. Chreftom. p. 96.} 
fka oifehdiqulilim. Gal^i 1. IPec.2, 8- ijoh. 1, 10. 
VcLato id. ReWsi ij.-vpt; a l6j I7; . ; ji., ! f 

(^) 1%^? l^o xamuli fefamini. ;i -A— *- Vw> Qrpbus. 2)1. f> yfcv ^ljj^! £ # ^'nqi £ p j&> (^o) Ethp.^1) fupplicauit, deprecatus eft, rr\. Gen.42,^. 
- .Lttnieta» cefebrauTtrrerTTdiut^m feci^ facra peregit. Ador.J*!. 

ia*oi> Digitized by Google 440 l a • 4 |,«v ao o fupplicatio, deprecatio. 

Uiaod/ ^AsLftOD tapetum, ftratum, lodbr. 

)£z>2d2 %.q. \sLmqd Heb-f,7- Pf.i4i;j. Off.Mar.jo3. gratia,Jof.ii,20.~ 

) 1 <\ m n&j±o deprecator, fupplex. 

]2ni°ianA^) Kj.q. (2L»od Sev. L Jitt.ij. 

^^joa^os iV ^. ^r. ^JLxJJI J5jff. Gol.2402. 

!■• o profperatus eft. Pah. fortuuauit, profperauit. Aph. Jucratus, 

ditatus, profperatus eft, profpere egit. aPar.15, 12. 24, 20. '31,21. 
Eccl. 11, 6. Jer. 10, 21. Ethpa. Id. * 

[* Proprie, reEtusfuit* idem, vt videtur, quod w, literarum pa- 
latinarum permutatione. Vide lexica Chaldaica et Hebraica. 

In Ethpaal et Aphel etiam moraliter ponitur, de roorum -emen- 
datione: in Alf. bibl.Or. T. I. p.229. Ifaacus Magnus orationem 
fic orditur : in ntedio pacis ^>r*s) P non emendauimu; mores> iam in 
regione ethnicorum j«nv> ^o quis emendabit? Vide quae ibj fe- 
quuntur. Ephraem. Syr. T. III. (paginae iam non recordor) dum 
hic ejlis 0^1] emendatnini poenitentia.'] 

\ % + A magifter. 2) beneficus. EccLi8, 18» * 
k*s> . \tmQ2 profperitas. IJccl. 4, 4. pojl. 2) cowmodijm. Ecgl. ?8» 4 jf* 
liarMts profperitas. P£68>7« Solertia, ProY % $i, 19, Eccl.A 21. Str^. 
. mritas, c 10, 17. 

yi • ->, ]**■*=> profperus, fortunatus. Prov. 6, 11. Solers, c. 1*0, 4. 
VtiK«, Eccl. fj 10. Generofus, c. 17,7. f. fedula. Prov. $1, 10. * 

)Vqa£> trabes itk ordinatae vtpef eds tux tranfeat; fec. HonainAr.cAAai. 

_ ». * * ..... - - * 

3-vv*p • ,0 zea. ^ 

j^, » *> Chamaeleon. BB. , ft^^ ^-o jP/. ^Als frumentum volunurium, fponte nafcens. Lev. 
af, f. 11. 2Reg. 19, 29. Ifa. 57, 30. * [* Nota Digitized by Google I o 441 [* : Nota efc phrafin, Jer. J7, $o. 2Reg. 19, 29. viam ^A-jd A_o 
*jf /ponfe renafcentibus rentifcens, tnno. Non videtur ad radicem 
M^ 9 fed Zc^> referendum comparandumque Arabicum ^jsjt par* 

vut» pumitio. Nempe fine femine renafcens frumentum" quotannis 
minora grana effert, minores arjftas. Vide Supplem. lex. Hebr. fub 
^no. Eft ergfc, Tecunda anno Gne femente renafcens, Syris* 
minvs > tertio anno inde renafcens, minus minoris.} 

Q-jȣ-b Nomen geographicutrt , duplicem fignificationem habens: 
i)antiquam, Ij£-p Macedones. Sic Dan. 11, 29. jo. in Syriaca ver- 
fioiie ledtum accepit, ex confueto lrnguae vfu, Ephraemus T. II. p. 

* 229. itemque Num. 24, 24. vbi T. I. p.261. adfcribit: defignat An^ 
tiochum ex Atexandri Juccejfaribus. In primario tamen loco iM^cc. 
1,1. non hoc nomen pofuit Syrus, fed Hebraicum b^ro interpretk- 
tus eft ^jcyiio* 2)forte et Cyprum infulam* Jerem. 2, 10. - fi (iiuf**** ^ ^^ 

- gulariterlegas infulae nomen, U~*to? ]ZH<^ oja^. At pluraliter &&** / 
habent Polyglotta, Lto? l^K^ tranftte ad infulas Chetaeorum y id- 
que Ephraemus interpretatus eft, Ua^oia? M? In g SVp «gouljfc ^joi 
quae funt ab occidente terrae promifftonis. j) recentiorem apud Abul- 
pharlagium aliosque Syrorum hiftoricos, Sinenfes. Ipfum regionis 
4jctmen \4te Chataja, vel \te> Chata. Vide Aflemani B.Or. T.IIL 

P.II. p. f02 fqq. 

Vide de his fupplementa lex. Hebr. fub D*hD.] # 

|to i.q. .te Job 14, 19. -2) iutum, puluis terrae. BB . 

*fi£-a fcripfit, prae- con- in- refcripfit. 2Reg.i7, 37- Ethpe. ^L-zl]' 
fcriptus, defcriptus eft. Rom. 1^,4. 3Tim.j, 16. Aph. tnft/.o f con- 
ftripfit, fcribere fecit. Luc. 1, 1« 

[*&£p fcriptory nominaliter, auStor libri Chreft. p.9.] 
)£s&d § \s£* liber fcriptuflu fcriptura, infctiptio* Matth, 1, 1. Adt.i,i, 
pi. \sj£d Matth.26, 74. f6. Luc.24, 45*. 

Kkk lxx>**> Digitized by Google 44* L a Jjoa^ libellus. Apoc. 10,8.9.10. 

)2o£>Aa cartilago. 

\J&ks fcriptor, fcriba. U o n , .^ ,D fcriptlo. 

l£=u£s infcriptio, fcriptura. Luc.20,24- &U Heb.f, 12. 

fcAaio fcriptus, defcriptus. |jLoAaio fcribens, defcribehs. 

}/ninnnY> fcriptio, defcriptio. Luc.2,2. 

|oAo f.#, loov^otaiato Afparagus? Ar. <$yXS BB. 

>oAa cicatrices impreffit, fignauit, Jer.2, 22. Pah. >oteJ foedauit, * 
maciilauit, commaculauit. Jac. j, 6. Off. Mar. 244. Ethpa. >o^— s2| 
maculatus, denigratus eft, i.q.Ar. ui.JLf, .£odL7 f a^l jgjff. 

[* Foedandi notio coniedturalis, maculandi certa, de qua ex 
Hexaplis Jerem.2,22 conftat. brba Hebraicum LXX ibi x«xwA^o>- 
cro/ maculatus f/, reddiderunt, idque Hexaplorum interpres Syrus 
^DuUoAato vertit. Vide plura in fupplementis ad lex. Hebr. fub orp. 
Adde ex hoc ipfo loco] 
[ v S o fl:>Y» maculofus* macutas habens* nomen ex particip. Aph. ortum.] 

faoZoa^ \&dJLc& macula, turpitudo. Pf.2i,ij. PL \te£lo& Sev. L Rit* 
14. 38' C^- Mar. ijo. Stigmata, Gal. 6, 17. ,: : \ : 

}jto linumi linteum, linteamen- Matth.27> 1*9. Adl. 10, 11. PLX^ha 

Exod.9, 31. Luc.24, 12. 
\x*loa tunica, indufium. Matth.f,40. PL \£L^Iq& Genef. 3,21. Sin T 

dones. Ifa.;>22. cum \L&± tunica oculi, palpebra, et absque t»-*- 

.0-0. Vmqu>? |£ujj2aa interiora medullae. |s>to humerus, fcapula, Gen.zi, 14. Ptitr. \&te> 0.9,23. Mat.2?,4'. 
Luc. if, j*. Digitized by Google 1 * 443 

[lato ^ humero vno> i. e. iunStim. Continuator chronici Abul- 
pharagji in Aflem.Bibl.On T.IIl/ftll. p. 116. Mongoli et Franci 
teto Ih* iunSim erant contra Aegyptios.'] * r tt-D expedauit, manfit, permanfit, perfeuerauit, moratus eft. Gen.s^ 
21. Exod. 14, ij. 24, 14.. Joh.g, ji. Conftitit, Jof. 10, 12, jj. Oj^ 
Mpr" 279. 

[* At, quid ftgrtificat, pro Hebraico W pbfitum, Pf k 22,20. 40^ 

If? Reddit ibi Arabs Antiochenus ;-&-* refpicere: inpfalrao 22 

^yJL* LoJ _s yJaJl r*/JbiY* miferiam meam , inque pfalmo I40 

v ^h>-« 45 J r ^ ■>! rf/Jw* flrf auxilium meum. Visne prima verbi fuit, 

/peSare^ refpicere attente* atque inde, exfpeftare, morari? Illam 

qui,d§m his locis infpe&is vix ei abiudicaueris.] 

|Ajo5£ta*>. ]*Zo3 videntur idem quod Jj?ds irae aeftus^ fumus. 

**to contendit, certauit» altercatiiseft, percuflit. iCor.9,26. Ethpel 
**A«sZ] ludtatus eft, pugnauit, agonizauit, Exod. $2,117. contendit, 
conatus eft. Jon 1, 1 j. Viribus defecit, 1 Reg. ig, 26. Affli&atus eft, 
2Par. 16, 12. Vicit. Ethpa. **£&4 certauit, decertauit, dimicauit* 
bellum geifit, rixatus eft. Gen.19,9. 52,24. Exod.i,io. iRig.l8,2g. 
Anxius, follicitus fuit. Hof.7, 14. Pugnax, contentiofus fuit. Tit.j,2 f 

UAa perturbator, percuflbr. \*b& perturbatio, percuifio. 

IAgAd altercans, conteridens. * 

\m.*&d pugnatus, oppugnatus, percuflus, vexatus. Eccl. 30, 14. 

)2ojksdD oppugnatio, vexatio, perturbatio, percuflio paffiua. Ua*> d 
agitatio maris, aeftus marinus. 

jiAo^percuflip* Job6,7- Perturbatiq, Eccl. 2j,io. male q habent noflra. 

liqto/ beUUm* digladiatipjt certamen, collu&atio. 2Par. 32, 8» Ephef. 
6, 12. PL 1 Sam. 2f, 28- Tit. 3, 9. Off. Mar. 146. xfj. 

~*fatf** pugnax, pugnator; duellus. Nouar. 221. 

. , — , ; , ■ 1 — ^— ■ - 

Kkk 2 ^ Digitized by Google A/IA 
TTTT i>i> ^t in numeris vatet 30. et i^ 30000. (%±) Ethp. V&zU] ftultus euafit, fatuus, infipiens faAus eft. * 

[* Exemplum figmficationis intranfitiuae non reperio, nec tanpen 
eam nego. Tranfitiue pro infatuando vel incitatido ad magnum 
fcelus poni video, in vita Ephraemi, AflT. B.O. T.L p.28. Jin.16. 
\l&a> qd V\&fl infatuauit eum Satanas. De puellae amore fermo, 
quem Satanas indidiffe dicitur. Sufpicor, verbum 6vofiutro7roi*rix,df 
efle, a fono quem edunt loqui nefcientes, lal laU du&um, vnde et 
noftrum fofleru] 

^ ftultus, fatuus. Matth. f, 22.* Gr.AtfAoc. 

[* Et quidem in vtraque verfione, antiqua et Philoxeniana. 
Adde Hexapl. Jerem. f, 21. vbi Acto^ M*>£<k redditur ]L^ U^o-L 
Bar Ali reddit, u-trVI ^.^La^JI flultus, vecorsj] 

|/oN\ ftultitia, fatuitas. iCor.5,19. 

fll^) £^ nox, vide ^. 

]Ai\ N lamia, iuxta F. Ifa. 34, 14. vbinofira l^^l t/wfe W# tr. Ojf 

Mar. 165*.* 

[* BarAliinterpretatur ]^^o |zftjj' >-1 UvwAio faU daemon* ad- 

parens vt femina ornata, (qua de fabula vide Bocharti Hitro%. 

P.IL 1. VI. c. 9.) et Arabice .ij-*-Jl *Jj-*J!$ quod daemonis genus 

eft. — ]A*2^ Jef. $4, 14. fine dubio vitium fctiptionis aut -edil 

tionis fpro ^*^^, tvb^ Hebr. Lamiam ex Vulgata fumfit* noi 
ex Sytortim vfu, Gabriel Sionita^ * 

• ■' » '■ ■ ' ! ■ 

P non, nec, haud, nequaquam, Pf. i,j f - cum adieftiuis efi aduerbium 

priua- Digitized by Google priuatiuum. frnn»! tf infipiens. liaEiySip^ lic^ 'p Irtniwtialirf. 
-~* |i^a^ 1] impaflibilis. >o^d fl nihil. ?&• p non ens. * Interdum et 

ipfi voci praefigitur > yt f*\l nemo, nullusj quomodo jplcrumquc habet 

- praepofitum Vau: cum fubfiantiuis* absque, fine. ya> Id. ct PrQen. 

. lj-,2- ^lo P? absque liberis. ? n\ro P> EccLj2, 23. i*wi o 

ttf Jxao^o P? inuitus, c.2f, 22. Upo^ 1 *> $ citraregulam, £.33,30. 

tb^ p? extra tempus, c. fi, 3^. Ante verbum quia nonj Am|P? 
' quia non demiferat, Gen. 2, f. 
. t [* Innumera eiusmodi compofita facittftt Syri, cum ^die(Jtiwa* tum 

fubftanriua, vt |Zoo? M impuritas* quibus aliquot paginas hic ,im- 

plet Bar Ali. Non defcribo, femel monuiffe fatis habensj 
\cn P nonne? Heb. 1, 14. etabsque \o\ Matth. 18» 33* 

)ooi U Id. 1 Cor. 10, 16. Jac. 2, $\ if. non fuit, non eft, rf abfolute non. 

■V - T , 1 ■ J ,;■'■ - : _ 

^JJ i.q. Heb.nnh aegre, molefte tulit, laborauit, defatigatus eft. Gen. 

19,11. 41,49* Exod. i8j8- I&.40, 38. 30, ju ^of.24, 13. iSam. 
,. r ±7? u aSam. 17, 2. 23, 10. Job 3, 16. Aph. %±^ lahorare fecit, ve- 

xauit, defatigauit. c.16,7. Ecd.10, 1 f. Ifa.7, 13. 4$, 2$. Aft.24,4. 
-IHlf &^^ us " faug^tus, .defeffus. Peut^aj', 18. Joh.^i 6. Plun 1U|ly 

MJ^ ^}/ Thren.4,6. f 5 5*. Matth. 11, 28. " ; ' u v * 

liofl^ ld$ labor, fatigatio, moleftia, opus. Genef. 31,42. Exod. 18, 8» 
\~~Nuiiwao, 14. Deut. 28*33. Job 10, 3. 20,13. sCor. 6, jv 

(yfl) ]sy^ angelus. Angelus awtaw ff^ 9 ,S^r. t ^\^^,l^^ J^^^ 
^-jL^ck)] P? corpus fimplex, et rationale operans absque prgfcfio* p$r 

„Jba4a^~inteGigitur )o£& ^& ^&Lw tiusmodi fubfiantia> qua difiin- 
guitur a Deo> quae non tam pura eft atque itnmateriata. Angelorum 
nouem funt ordines> fec. Officia corum atqut Hicrarchias; de quibus 
fufe BB. ■ . • . - -. -i ! > 

Kkk 3 teVto Digitized by Google 446 a> 

UafLo aagelicus. Ojf. Jlfar. 146. 

<nVs cordatura fecit, animum addidit, corifoJatus, hortatus e(L, cor- 
roborauit, confirmauit, (dudax, animofus fuit, 5.5.) Job 21, 34. 
Cant. 4, 9. Sap. 14, ig. iThef. f, 14: Ethpa. * nh\Vj cordatus, con- 

rt fifus» confortatus eft, bono fuit animo, auimurn fumfit.* i.Sam.17, p. 
Job 11, ia. Matrh.9, 2, 22. 

la^ i.q.Heb. ^S cor. Deut. 4, 11. PL 1%^/ 14? ^ L?v. 23,40. Pf. 

4, j\ Jac. 3, 14. te*h ^ cor, centrum, medium terrae, profundum. 
» Matth. 12, 40. - Uo# 2£ medulla palmae. |^i >) 1£ profundum 
\ itKtris. Nov. 16 f. ^Aaju*!? I£ Akhym. fucciis cedri. -ffA 
?ni^\ fidens. Bellicofus. Nov. 220. 

[^il n i n\ animofe, fortiter. Chreftom. p. 31. lin. if.] * 

I ^DjiT^S fidentia, fidueia, generofitas. i'Macc.£,4f. Off.Mar.^. 
-to r > o \ fiducia , incitatio , confirmatio* promtitudo animi, confolati). 

Jfa. ?f, 2. 1C0D14, 3. aCor* 8*19. Off Mar. 3V7. 36*. 
^io^ w / l /rvS^ lagana, 2Sam. ij, ;. 6.8.9. 10. ^o/?. medullae, Lev. 
: 23,40. Frixurae maiores. Nov. 188. 
t t n\ Lebbaeus apqftohu. MattK. 10. 3. jna^ cordatus, tte/ vt J).Hit- 

ronymus, corculum. . < . ! . ^ < . 

fta^v^N balbuties, blaefitas. .■ .• f 

|0^ coniunxit, coagulauit. Ethpa. 8 n\V) coaguJatus eft. 
JZcucA* damnum, detrimentum. 
^f-oJ^ camus. 4-fc^ concitauit, incitauit, inueftigauit. * 

[* Significationis incitandh impeUendi exemplum forte dare pofllm, 

Chreft. p. iof. lin.2. cum femper dt hoc anno vt fibi fatati loquere- 

^ *. tur Digitized by Google - f tur Mafrianus, et quotannis tatrones ilturvmifettb* fr$ttn?ekf, folici- 
tusy <\g&> oi£m\& .^; fo-ij i fiftfy •it/iS ' } * * : H* coe Pit -incitarf vel 
impellere Mafridnum* vtsMaragam difcederet. Alteram .inuejiigqndi, 
vnde fumferit Caftellus, quo : alio ex lexico., ignoro, nec vspiam iu 
me legere^ memini.] ' . 

l£c^ incitatid^ concicaiio, rf cakkratfo; •. l&ofjk Id. «*., 
]0^c&& concitdtio, excitaiio, (folicitatio, £B.) Ecchiiy ;}*. * 

[* Nempe hoc loco rixofa mulier dicituf efle, ?Aii fl^W» )j^o ^) 
l^nN yf tuba ad praelium incitans. Alteram, calcitrandi notionem 
ynde habeat Caftellus, ignoro ; n$c tamen .eam nego cijm Arabibus, 
• k^J fit, percutere terram ptde. BarAli \Jj*A k N et* i- 

?2 oi{r > \ lto interpretatur la^s^J ^-kJ** rt^^ 3 ie - **iP etuT ' 
concitatio* decorticatio , (forte idem quod excoriatio,) aut iteruni 
impetus.] * 

y£± tenuit, prehendit, retinuit. Pfjo.i. Tit. i, 8. Heb.6,19. Apoc. 

10,2. Ethpe: Vi^? contentus, retentus, apprehenfus eft.*' , 
[* Peculiariter prehendi eft, m carcerem duciy invincula coniich 

vt chreft. p.59. lin. 11 ^aX/b prehendantur Rabbini Tiberienfes* 
- 9 *t cogantwr etc.] 

Udqcu^ apprehenfiOjCbmprehenfio* — ' 

(Zoius^ tenacitas, retentio. ""." . 

fco*j? ?/ap^ diiBctiltas refpirandi, afthma. 
l a -i^N o anfa, capulus. . 

1*a n\A k> apprehenfor, apprehendens, tv/ apprehenfus, retentus. Off. 
Mar. 189.224. ' • , , [^ 1 ^ HbtUui fupplejt. Chreft. p.69.;I. ■ *« G 5 ^) 1**»\ thus. Exod. ;b, 14. taferpitium. Nov.itf. ' Digitized by Google 44* »* 

^nS Ltbaftus Judtth ivT- > 

^uH^N linimentunfi, fucus qitg ocirW illihunt BB. 

Tm\> )rotou habitatores Occitfentts Judith 1^7. 

?it n\ candidus, candens, ignitus* Libaniticus. Apop; r, IJ. 

)Aa\ later. Gen. i»,- j. Ezech.4* 1. * /^r. t',im\ #wt 

[* Signifigatio iridubia, fed praeter illam videtur et aluusrjtaftere» 
in qua Exod.24, 10. V ■ sx ng }A su \ occurrit Laterem Sapphiri 
quis dixerit? Sufpicor ibi eife, vt in Hebraicis, vitrum fapphiri r 
e. i. fapphirum pellucidum: fed fcire aueo, nihil ne hic fani aut 
probabilis aliqui Syrorum commentarii habeant. Ephraemus me 
deftituit, myftica prodens: laterem de feftritute Aegypti, fapphirun* 
cle mariexplicans, coeli colorem, volens ab emendis coloribus me- 
retriciis dehortari. Haec quis ferat? quis illis contentus fit?] 

VjonN/ cibi lubrici, ffov. 19}. Acetaria. JPl 

f^n\ lateres, crudi. 

uiujpj Vi i. S Libanotis, cuius tria recenfet genera BB; duo> fru8u)n 
ferunty tertium, nullum. 

MmnN retro vide Aoia. oi i fon i N Libertini. A&. 6, 9. 1;. Fufl Mifc. Mk2. c.l. veftiuit fe, indutus, ornatus eft, induit. Lev. 6,11. PP. 
)jp indutus puteis (alris machinationibus) Eccl. 11, $4. Ethp.*A£&±Q 
indutus, veftitus eft. Aph. f *vs | induit, veftiuit. Lua 14, 22. c. 
23, 1 1. Heb. io, f. Ettapk *^\//) 1. j. £*A/k. 

|«n\ arma^us, indutus. / .._.._ 

U^. veftis, pallium, indumentum. Gen. 39, 12. Marc.10, f. ij, 16. 

l«i i ^S R Majt.3,4. 6>2f. Luc. 12, 23. Pi VyTnN c.7,2j. * Digitized by Google -^•' fli:: 449 

[* \imof l « on\ veflis carnis, in libris facri?; Sabiorum efi, cor- 
pus craffum humanum, quod exuiife . Jqaiuienr fingunt, qppoGtum 
cocpon lucis aetherep. Norberg. de relig. Sabaeorum p.28.] 

U ^ S v. in ^s^SZ: "^ "" 

* V .ii, f .v -/'*;" *»!'' ■ . _ . *u* 

MnN poit, retro. fr. iAa» v^X— ^ X balbutlute ♦ ,V 

i-^J^-^o-^ balbuties, haefitantia lihguae. . 

1* ^^ peluis, paropfis, catinus. EccL ji, 17. Mat.26, 2j. />/. fc^ 

tf^^-. parqpfispacua. ,^ , 7 «j^ 

[•^-^^ collegity verfatus ejl, inlibris Sabioruiiu Norberg. d£ 
relig. Sabaeorum p. 26. (lin. 4 a fine) «^n^-X ULm ? - u> fci#* q£ 
vertiir cvm of lordanem ' aquae r viuenits verfaretur Ccolligerei). §ic 
quideni Nbrbergiiis. Mihi tfn fei fumma confentienti, de etymolb-. 
gia fic videtur, t^^proprie eife, humi legere , vel colligere, idem 
ijuod Hebr bp^, inde, forieilegere, fortiri, porro, forte acceptum 
habere, pojftdere, ac denique habitare. Nempe habet Baf Ali et nomen 

Uk*^ at< l ue ^&^ (diminutiuum) idque explicat, & f **}\ J. 4^ 
fortitto hereditatis. Sagutis proi^iis ef colledfe /ibrtiri iblebanfc 
Orientales.] fio^y ^^ legio. Marc. $ , > P&r. ty>N^y ^s^ Num. 

X4? 24. Matth/26, fj. , 

■ ' - - 1 - ■ v - • ■ ■''■ * J * '^ ' • '* ' ■ ' -' 1 

l__V^o^ - fraenum, habeqa. /f.m*ndibula, maxilla, mentum. Jud.if,ij # 
" ? prorfus,,t/iVr Ijio^. , ^— ^— *— — — ■ ■■»■■■■ ■ » ■ 1 11 -~»-«^_»»_»»._-_«--»-— -—_-___—— _——_— _^—__ 

' ^ Lll Us-> i Digitized by Google AtiQ 01 ^ ? ^ 


, \<* -.♦!• :»*• , k.V 1, ii i y^ V lagena. «. • 

1 V ^S* />/. lls^N cinatou 

lA^ lagaftum, placenta adipe, tfc/ oleo condita, <pUce*ta butyrat*, 
Num.6, 19. Pi &^ ExQd.29»2. Nujn<6Ju^ 

cjdo a. > v^Q^ Gr. Ao^ixoc , logicus. 

•juoa^X AQ^wkLogica. .... * - «£-. -. -^ ;i t <?. , . »j — . . *' -.«— . . . ,.| jA ^ \ jugerum. ECCKJ583 27, 
fAtioA^^ paropus parua. V lisjgtY venacor leonum. Medicamentum vuluae. Nov. 144. 
Ja»2^ y^natio leonum. 
j^unty Nom.: Idoli. .&5. —r 


£<*ou^) oi^oiS^I; de^nir.atus eft, obftuj^Mj, \^orrai^..X* A^efic«.coa- 

iunftus fuit. BB. ,. ; 

fcu^ n o ^ lloiXooiik demiratio, ftupoft .ecftaffc, horrqr, j£ Adhaeren- 

.. tia, conijjndtio, fij$. :; - / . .\ : *.\^ . <,.....■ * , \ ; , , .1; 

J^o^V c;incej: mortus. ■» s '; c • -•.» •»!• /-* /; >. , 

|*b^ anhelitufc, rfftliAia. XtoMW ' l \ 2 * •" : ' • •«e- V^. yapor, exhalatio. jPar.£9,iy. P£j 9,6.7.1*. Hr 1 !- J a *4> r *# 
Solis clfor, qub vapofes excitaniur^vei fylendou ?£. 19^7.^; 

[* ItemPf. 62,10. 144,4. Cqhehr,^ jUfpondet H^icd^in, 

" atque Jac.4^ i^Gr^co *t^.] . v . t ,.„, - rf , ,. fl ^ ;~ 

[f De noc vapbre aeftuante vide dicenda in fupplein. lex.vffebr. 

fub zw. Vapores, folis ardore accenft, ^fluiftiiare, et Viftr mwia 

, fyepim referrcvidwirat. BarAU, '*£**>-)£ /^-^ t/opdr^^af/fBt. 

, . I ^ Pf. Digitized by Google Pf. ?9>/Sy*u&ito^ ctf i/appr ardore foHs 

r. >ca*defiii, id v«ra Arabt ^Airaoohenus Ctui ett Pfalm. 3*8* 9.) vertit, 

«JV^ ^JLiJ^ V quod-verto* ttf pothetidianw atftus. dnHnat -vel rfterf& 

Aefturi f6Hs !ncellexit,-fed poft ; meridiem deereft^iiten* ac taittlem 
- e^nefcefotepivk • . ; i t ■.[ v -.. .^, _-■- , -<-•' 

?^t«i<4m^j crcfpufoalom wireatiiiijm,, diluouhiifc ^ai _t_ #anorans. * ' * ; : - -' rr •' ( 

{* Hoc quid eft? et vnde fumtum? Bar Ali habet *^U ^ 
iu^Labu^, quod effe videtur, exhalatio vel vapor noxius ferpentii. 
Nempe ferpentes ahqjii nuxium exhalant ac foponferum virus,quo 
temulenti et homines fiunt et animalia atque ab illis capiuntur. 

Spirare ergo virus Orienti ferpentes dicunturv maxime bafilifci.] 

— - 1 u . 1 __ 

«^oiX flammauit, inflammauit, accendit. Aph. t^oi^f Id. Job"4i_U. 
UoioX, l£ou__> flamma, ardor. 

j/oa^oi^o inflammatio, ardor, 

■ ■ — — — — ■' _. ' ■ .' rf* j w"/ >'t '*' ■ . 

(^A) y/pA. t_£oi__£s inflammauit. Ethpa. exarfit fiti , cupidifatj, 
ardenter concupiuit^ Off.Man 324. '., r 

ir* n \ calor vehemens , ardor. 
V-___-oO* vehementer^ cupidus. 
IZoG^o^ cupiditas yehemens f ardensue. 
f /ni rim\ftv> IA. ardor cupiditatis. , ^ 

(^0&) l^ou^ anhelitus. . ^ T^ j , .. ^. v.x, 

Joh. 1, 13. Numquid? -nonne? $ Efd. j, 24. 0.4, i/iff. cV ^ : ~~*w 
fjn\ vtinam. Ifa. 48, 18- Eccl. ij, 17. . ' .-<■ 
vrr <.__-_-_ - ■ i y . VJ j rb ia . AflA JLig^ . Lll a Uao^ Digitized by Google 45* -'- °^ 

Vpa^. nux, juglai», fmilax. 2RR Phafeolua Nov.WjJ * , 

[* In Ghreftotnathia p. 9. fuihtum ex.Affemam bibliotheo* Or. 
-m»^V ^s&t cpgnomen eft opprobriofiun dodoris Edeffeni a pueris 

f pnhodo^is ei inditum, quodAffem^nws, yertit, fadens pkafeolos? 
Scribendumne, ^aoi? Et quid eft, faciens phafto/iosf Conie- 
dura fuccurrit, fed quam prqmere nolim, incertunvet turpiufculuni. 
Ipfum textum in aliis exemplis libri confuji yeliny nec explico, 
fed intprrogq, vt, qui diderium alibi repererunt, fuppetias feire 

' ;p6ffint.] ,: ' 

lol^LX Lybii. Eiech.jo, f. J 


Ii^cl!^ Ly di& foetnina. A<ft. 16, 14. laJ^* wal^ ? adhaefit, cbmitatus eft, deduxit. Gen. i8> 16. Eccl.li, 
18. 3 Efd.4, 47. i>aA. Id. Adl. if, i. 20, jR. Rom. 1^24. Qhpk. 
Id. Num.18,2.4. Prov.i9,i7.Ifa.H4;i. A<a.i7,if. Jph. «toiwxti, 
- affociauttr exequias cdcbrauit. •-•■- — - - 

•UbP/ >-4^T LeviGen.29, jr^. • •-'■ "•• 

itcu^ focius, adhaerens, comes. Ojf.Mar. 481« 
l - u i O .. >w Levita. 

)£„»a-^ comitatus, fubft . Luc. 2, 44. Adt. 19, 29. r' 

)-*ocL2^ focietas. 1? >r . - ,\r 

ifeoj^ ^nuuidio, adhaerenu^j^<mi/..i:. 1-^^/ Ifo^iN . 

|jgJjftS» id.q. l*oa£^ - . .»' \ + •• 

'^IqJ^ Leviathan, balaena. (ex J^b40f2Q.>* Diabolus, Sathan. BB. 
wcL^. vide <^._ . . : , .. ^ ,- .;. - >; , illo:r ^. L ! .- ,' • 

^oq^o^ l|a^Uo materia. ..- ^- 

VnitnSy focietas, affociatio. _r '■ in m! ifi 1 1 *■■■! T * -Tc J" £ * f T n^ Digitized by Google li<L^ i.q.Heb. rh * Gen. jo, 37. jKu^ii£> pe*feaiis iuuentutel 
Nouar. 4*. - 

[* Nempe vel amygdatae , vel «aw; eft enim fignificatio adhuc 
dubia. OcQurrit praeter v iila loca, vbi in Hebr, ttV iegitur, ia 
Chreftom. p. J7.] 

,M^ _ tabula - Jph/i 9 /i 9 . i>//Prov.^ a. Heb.9,4. ^U h*&> Jd„f f 
Arab. vyfon hn^n (gyJUI ^I^JQ * JVbt/. 160. 

[* Obfcurius ac breuius excerpfit Caftellus, forte ipfe non in- 
tellfgens, quarri vt rationem fingulorum verborum reddere poflira* 

. \\ funfc et literae Hehraicae pro aliis pofitae, impedimento. Id tamea 

.1 m&i videre videor, i~a2x nomen proprium geographicum efleyf/L 
vahatae* feu Oafts, Arabice ^», de qiia copiofius egi in notaf^ 
ad AbulFedae Aegyptum. Alvahatae loca culta et tanquam in de- 

- fertis feliciores infulae,ab Occid^nte Aegypti tres funt* infima, tem- 
plumjouis Ammonis habens, ad quod AJexandetr M. acceffit, media, 
et fummaj exilii loca fub Romanis. Certi quid inueftigari Romae 

1 . facile poflet, fi quis ZkCKkKikviiiftoriam ctclefiajlicatn ibi adferuatum 
(vide AfT. B. Or. T.II. p.jrj) euolueret, Neftorius, enim; de quo 
Zacharias copiofius egit, in Ojftn feu Alvahatarum aliquam rele- 
gatus eft. Vide, quam dixi, notam ad^Abulfedae Aegyptum p.ja.] 

lW<£t Nom. loci; Ptotomaeo At/Va j pet I^OjA* expoint BB. 

frftiX) ^i^ makdixit , erecrattis eft. Gen. f , %6. Deut 27, 1 %l 1 f • 

Pah. ^L Id. Ethpe. ^UA maledidtus eft. 
wfj^ ^ Vfi^ maledi&up, execracilis. Gen. 3, 14. Gal. j, 10. .. J 7 /. Joh. 

?fli\ / l&»-^ maledicens. - ,. , T . - ; , J '^ i. 

)£.£<& maledidio, conuicium, execrafio, imprmttp. Rosn.j, 14. Gal. 
+, 10.11+ M* \N&* Deut*^7, 16. -; 

*4o\ Lobjsdi. tjiih* . j** _> .;' _1 -^ 

C^^ LU J VLfr^JO Digitized by Google $54 *^ 

].jl&.^Z£u> maledi&us, anathematizatus. 

4^xpabw lancea ht& J?& Gr.XtyXyi. l Nov.22}. Joh. i£, J4. v.deDieu 
in ioc. Sev.l.Rit. io^. /*. Olla. F. 

#_*J^J^ Janceai cufpis, t/rf aculeu* iagittfte i ' tagittal Pi. |£-i "Norv 
Num.jj,ff. Jof*2j,2j. Pf. ff, 12. £9. l£uac&» a/. >**#*', ihanis 
loquacitas, ludibrium, fubfanrratio. Maf.inPec^ Sch.etc. v. ^Mu^* 

&Na\ Egj^ppiurri. /*/. jj SoS <rx«to7ro/a/>> conficieittjes tabemaclilA, 

.; o/. artfficSP^pii^piorurti , rf phafcraruni, ,t/«/ textores arulaeorum. 
4e Die^Actii^. * Jtfov. io(>. v •* 

[* Nempe de obfcuro yocabulo difputauit ad h. 1. Ludavieuf de 

Ditu> monens, ln Jexico Arabico Syriaco verti* tjtft -*Jjl\ tphip- 
• jpfe, ttiteUas* Syriace circumfcribi t-a^p* ^r^* fe^quidem 1 nefcire, 

quid flt k^> at, cum Arabice addatm: , t ^* ^ tt apifiees ephippio- 
' fttrn, l^ videri ephippia. Redle ille hadtenus coniecit: conferre 

potuiflet Arabicum rj, pitentum cameHnum: nec tamett fimplimter 

ephippium intplligi,Yidetiir> fed, vt diyi, pilentum^domuncuJii foi 
. . le&ica. camelo impofita, in qua muJieres geftantur, r^tm*s-imagi«em 
- ,vide in Joannxs : Helfhich, duis Lipfienfis, kurzm £crichtxio*d4r 
Reifenach Hierufatem ijgo, fub u.Odobris, paginas^enim citare 
non poifum, quas liber - hon habet. Arabs Erpeniauus Syriacum 
U^c^ fitnplicitet vertk, ^^4-4-*-^ tentoriorufh faSorei: 'Bafffliei- 
dem habet, quae Ludovicuf de Dieu excerpfit, addeni^ *f Ifcw*^ 
fcribi, quod deinde feparatim interpretattfr, ; otii ^oSL \J^> g^t 
l>b^iiL?\ tptiippiiim*, atqfue i " u >2 dfltingui vidfetur]] J; r ^ : ' ' 


V©o\ monetae fpecies, denarius, quadrans. Jlfiu*- Digitized by (uool.) Google (•jaa^) hooL^ relatio, conftrudio nominis cum nomffie. U»m^^ X v 

liber arcanorum. 2?j£ M 

• * . • ~ < '- . < * » * * *. > '* - '" 

]A, ,mn.\ vterus. ! 

_______ — !_: : ■- ' • - - • - ■ <• • - / 

(^ol^) «^ lambit, lihxit. ll^eg. 2i> 19. c. 22, 43.; iVfc Jud. 7,~j>. 
\ s > V lindusj adjeft. ] x - ■ ■ •> ' 

1 sn \ et ) so , \ alga, mufcus * Ifa. 19, 7. It. maxilla, mandibuh^ 

. J#^ .££ m. fuperior. W*»<J 2* -m* inferior. . 
] .. I* M^lius dices, pro Hebraico nn* (tyrtntia) poiii, quid autem 

. fpedatim figntficet,, npndum conftare,\^fed quaerendppi efie.] 
jftisVo. hq&ys, fubflant. vidt tt ^fci^X K \f' . , 

(vao\) *a2^ texuit, coniunxic. 

V*vS viriditas ^arietaria;'femperuiuum. iReg.4, jj.^ * 

]Zo^i\ textura, coniundlio, ptc. vtfrborurii apta. r * » A j ,fo ,\ - Lueas Emngtlifla^ - difcipul ut de ftem m afe JfraeHtrco ,- fe/fc 
r Moft Ear Ctpha, ittm otim \ brthodoocus medicus, primo^ corpotis , -Cdl; 
4» 14. ifcj»A animae, Sanfiti Pauli condifcipuhu 1, tius Euangetii (vt 
SanEti, Pktri Marcus) fcriptor f. amanuenfii, in Jlkxandr\a ,Euangc- 
Kum graece fcripfit ; ft^unt aliq^ alu, Jproris 

eius fuiffe Jilium : Audita autern \ Donrini noftrtfamS, fcil ih^Iudaea 
tff( iArurm qui<abiqu6 vjtmjnedicikac, ope egregiar ptt/Utrtt turdientsl 
jubdubitabat ipje et magifier eius Gaten.uf* rumpwem hunc out non efft 
verum, aut imaginationis tantum opus effe; vnde illis in ludacam ite$ 
fuum, vt veritatem comperirent, dirigentibus y in via obiit Galenus, I&cat 
autem ad Dominum aduentans ab eo cdoBus tftv tt ik numrrum 74 
difcipulorum cooptatus, ttpoft aliquqtf ttmppt inTTftbaidt, vffcmqgtu* 

diem claufit. BB. "....!_. . _. ~ 

^■no\ Lycaeura. ^ t - - / r 

|Iino\ Lycaonia, Nm*cm A& i+f4. - ~" — Digitized by Google 456 »^ °^ 

V^m\ vidt tao» 

[|SaX vide paullo ante fub ? i\o\ p.^f 4.] 
t&nriaX lyrifta, qui /yra irti «ott/*. BB. (i,*!^) •^» depfiti^riitiim/fii/famfutegit,' confperfit. Sap. if#7» f 
V^^/ U*»\ mafla, pafta, farma. Exod. 12, 54.59. 
|«X fubador, Abt/ar. 

/ p S. coniunxit, oonfociauit. SchinMdrf. ]<*J± velproeo. Aph. I n ^ 
ordinauit, difpofuit. F. Eihptrhff. ftgnif.i. vnde pro ouvd^H<Tt* 
Jof.17, io. 5j/r. /ia£tf <o /o\VA j iKii/. ^r. a<£#* rt. iReg.14^. v& 

Za^ ad, apud, verfus. 

>or^o 2oX Log. relatio, rel^ta. |Z o/aVo Id. 

]lzo^> coniundtio. 4Reg. 10. Maf. • » i .>/; 

A»lIn\V> coniuudle. 

»- ■ ■ ■ 1 1 ' 1 1 n m 1 ' 1 1 1 i f ; 1 * ^ww»^». 

(n^) Aph. v-^ laefit, nocuit. i«/. j Efd. 2, 29. oi\vi\ pro 

Q*lVn\« 2) concubuit. F. Vinxit, ligauit. £*A/w. Pa^ pr.fignif. * 
[* Speciatim, defcttigatus precibus annuit petenti. Chreftom.p.iog. 
^oiomI ^ n^l p cutn prtcibus fratfts viStus ejfet.] K 

)Zoi*£* rf l*y£> ligatio, compadio, congeftio, colle&o. BB. z) 
damhum, detrimentum. F. 

)v»£*» nocuus, noxius. 

)!&* PL^S^ nocumentum. m, 

) lni i \fc o damnum, detriraentum. v - (n^) )*yv^> vidt n±. (*&) Digitized by Google ^"^^^^^^A^^^^f^ti^eiirt firopff.feguljcr^ta nafcei^. 2?i£ y 

„ ■ ' — *- ' ' 7—* ; i ■ 

(*£*$}' jJvL ' cj&nW &£. Vul&o Lafcuii l hj)is. ^ ^ : > r 

,p " , ■ " ri ■ "' ' ' ■ * • p ' • ' ■■ ■ i ' '-■■■■•. - 

fc** V ) «-m^ fapere fcicic i//dfc uA« 

W\ - » »W fem^, narAe^; f :^ A { } { ; <•* 

j*Ifck&&»: firpairatftsi diuiftis. ' - 'i "i - ./ 

fe?&}£^ folitarius. ii Ij* genus vnicam fimplex. 

t£j2*»£i - fofitirie; r«brfdt^; f6hi ( m;'uritum. 

IZa-j^a^ iolitari^ vita; ^gulantas, ^,^ pato 2cu?oj^ compendio- 

J ius liber J'Rnchiriaion. BJB. f "' ' 4 K f 
» t MMitX circiaf. ' x ^ " — 

l /<?r > yfr tt\ o fcHtudo» vnitas. < '*''* »■ ^ f i ' ? ^ — w ! ■■ » * % deletio, abfterfio. -. ^^ ^ ,lxit ; Pf *7 2 '?- ^-^- Mich.7, 17. Ifa.49,^. PaA. linxit 

fiepe. Luc*i6, 21. x 

Pm\ IhuSus fubjl/ --*•--• 

lt^^ 'lingua-aghi, f iieieniuiiL jR .jwtfifr plantago. Dhfc.lt m. «» ^ »» \ f cauda blanditus,; adulatus eft, t/f cants folent, caudam iadlauit. 
;>#^ >' ■ ■ .- ^* 

lfon » t\ adulfttor, blandiens. 

^ a ^ fy U^lo^x perttirbator, tumultuans; al ^r. oL^t/^,***, Ui. Mmm Wu Digitized by Gbogle 458 -* - 

>u*^ infidktus, miiiatuVeft; ec &f M^.€^: : EtHpLKe(j^^ 

Id. cc ^ Adt.4, i7.ai.. : Qfi[n^7 9a ^/iT^f>^tf ^ — f * ^rJ*#) 
> i**^ concordauk, -eenfeiifit, conuenitr - Aptaukr^om par auit y- con- 
cinnauit. Pf. ifi, 2.* - ~ % '-- - '- : .••** < j 

[* Haec quidem, cum nonnih|| ^uperefle dubit*ttQiiis,ciitie jfctetf 
. erroris videatur, co n a b o r -exponere paulo diftauftius^ Ergo — - — 

i& cgrtum >cu*\ atqae iri Ethpeel &*2±*% e&e,<-nlinari. Sicp*d 
a7r«/A*rv ponitur Adl. 4, 17.21. iPetr.a^^j. bic qui^emf ab Arabs 
Erpeniano per ajL* ve * ajL^J minatus efty[ redditmn,; quo ^y.ertio; 
Arabico et BarAli Syriacum, exppfuit. . Epd^ et jSenef v 27i 42* 
^N ft ovr »^ y^ xxf^J^o minatur tibi, te occidere y refejrre poffis,'fed 

2) forte ibipotius fignificat, iraty JuU\ cdete vt^eft 

in Hebraicis *\h Drono Bar Ali ^*^ >o m \ expouit r per; (JuU* 
im percitus fuit contra nos, (quod err^reiibr^rlii ^mfcrpt* - Goett in ge n fi mu ta t t t m in ^^ -htjueo fafpcndit-p-fropter nos\ 
Sic-4cefeperiitf P&fa,- k ! U^ "^ ^ j W*1&J !,i }d< ^m^irarus ejfel 
Saulus facerdotibusy quod non indicaffent Davidcm> (certe ttoh mina- 
batur facerdotibus, vt vertit GabrieJ, fed omnes 1 occjdit): et Mzrd 

™ ^,19. vbi htTxvf uutg> irata erat ipfi (quo de verbo Graeco vide 
Wetfteniurri) vetus verfio reddidit, loa\ |Mim\, alioque verbo, nf- 
hil ambiguitatis habente, recentior, ^on \ s* /001 (vl^o. \ 
j) Verum ex hoc Marci loco Caftellus, \y%Xuv de iflfidiis ineek 

.'• ligeVis, fuum fumfit, infidkMi* • £uii*s ritrtium ^aliud erempltfnr^ti&iii; 
Bar Ali, u*-*-* H &-*>-* L*J j-*-* dijlulit nobis ittm* hon ftatim vlnid 
efts quod quidem* per confequens ppffit er de^ infidis poni, nec'^ 
men ideo verbum ipfuni eft infidiari, fed irafci> lic^t non ftatiai 
vlcifcaris, fed iram ditferas. .;;■'' ... .. :, '•.: ^ •--..:-*-> 

4) In his**quae iaya fequi;ntyir, fGfi^^ 

x iugationes et fbrmae verbi diftinguendae. 

_ . *>*j^ per Rebftfib. aptusfuit. Hinc in participio, ckteft. p.g2. Digitized by Google Wik. xxxaj* J*ujX ^n.yipUtf*' vftl digmm qui ittis , praeeffrt, p> 86. 
jhoi/ i«w i/w anfia upofi /Soluo toou? |ooi Xu^. dignus erat, fitri 
c 'QUhQliquSir/Wn^ ri w , . . 

, in Pael Xu±^ aptauity condnnauit , quo referendum citatum Pf. 

^.... .... ,'. #i iJ *;- * ^ . ♦, ;• * -L .. 

i.fi*9. U-^2 t* 2 ^*^ ^^A i/igfff intf> fiue, apturunty fiue\ com- 
niode putfarunt citharam> inqi e chreft. p«H7. hijioriam illius temporis 
Xuju^ jya Aj^a^Z m frr/ diuifam partes concinnauit? ... 

> -Videtur fyaec^ quarta fignificatio cum Arabico *.«i\J firmauk f Jb* 
Irifc traftauit, l^ \\ texuit telam y origine eadem efle: quomodo 

autem accidat, vt fub iisdem literis conueniant diuerfi&m;ie, rovf- 
^idendiy inirhii ithruni > befli, mindtidi, [btidandi, btiie iompingeriai} 
\ apttindu hotiones, non me, fed lexici vniuerfalis linguaium Orien- 
talium so^Iitorem, confukum jri a ledoribus puteip. Sufpicor, li- 
teram •-* dupliciter adpellatam, Hh et Ch (^ et g), r ^cduoJefle 
verba origine tenus ditlerla.] , > .:^- uo^.f 

tSn»»\ panis, cibus humaniis. Gen.j, 19. Matth.4, J.4. 1jf*s? ftn»«S 
panis primitius, h.e. e tritico primitio facftus. L£«m? -^ p. triticeus. 
t»r^D ^ p. hordeaceus. V*A& -^ p. furfurofus , recrementitius, 
. fecundarws. U^ ^ p.candidys, primariu*: cruftulum. l*ioootr 
Id. Nov. 191. fcioi ^ p. recens. U-co2 X' p. de genere tritici di- 
veffiformis. l^ f ftoAa? ^ p. facierum, f. menfae^ Exod. if, ^o. 
Matth. 12, 4. Marc.2, 26. h. e. duodecim panes cruis in modum po/iti, 
trini, triniy ad duodeiim menfes inditandos* et rerum vkiJBtudmes. BB. 
jsiM^N? )>a^p. comnienfalis. Abd^7. # 

feo-M^ incifio, comminatio.\ .... ,, 

]*L*±L et TiVi»»^ vtilitas. F. forte pro ?ma hordeum, in BB. tegebat 

yftjto cum 2 punftify quodleg. •. * *+ • *. 
U^nMiS coucordans, confentiens) adhaerens,^CQgiun<flus. , 

Mmm x ?Sft a»* S Digitized by Google 4&> -■** 

1vu»i\ Id. 2) minax, aduetfarius* Afarc, 6, 15. - " *'' ^r^ 

Vo^im^ comminatio, odium, ihaigttario. * ^: 

[* Dubitari cum pofle videanT, exemplo nullo adlato, adfcribo 

Bar Alii verba : «N-$JLItj *f^-M* juaJLa!^ t «xJu*\Jl %ra 9 intmicftia, 
iracundia, et minae.] i .,<-'- .:.;-.* 

]Zq^q^*- \ concordia, confenfus. * i r 

A jVu i N rede, apte, concinne. ** 

fov» i n\ i.q. \ to>ait * \ Job if, n.2j. Prov- 17, 10. AA. 9, I. PL c. 

4, 29.* t.#. i/o^oqm^ ivqi/. 414. 
ll oviM/sV) concmnatxo, compa<juo, coagmentatioj congruentia, cqityie- 
niemia, barmonia. Efl |fr>viu\v> inter corpora Superiora et Infe- 
ridra> vnde curationes omnes maximt > infigries. Kirch.Oed.il. 4.17. JJT7- 
, H. P.II .^7. ?.IH.£f. ' 
|iVu»\y> concinnator, coagmentator, conciliator. • / 

- : ; ,^- ' l : - — .v ,: t^t^ )/. ~ — ~ — — r*-r — tt ^^ - ; 

«»»■> incantauit.-i > fl/r. bJanditus eft cauda, vt canes folent. F.id.q. 

iin»\ velpro eo. Sufurrauit, muflitauitj incantauit. Efa 26, 16. 
' Jud. 16,2. 2Sam.i2, 1-9. Ethpa. fubmifle muffitauit. BB. * 
"U (# Mujfttandi notio cum etf Hebraicis fumta lexicis videri poffit, 

quid BarAli hicjiabeat^ (Barbahlulum enim nunqu^m infpiciepdi 

pppqrtjunitas fuit) enoto. Syriace habet, pJ-# ue.mu/fitarunt, Ara- 
fcite, L^f^J^ )y^y^ confenferunt. In pfalmo4i,8- pro Hebraico 

TOnVm ponitur: Arabs Antiochenus ibi vertit, ^JLr ^L£J? confi- 
lium inierunt contra me. Sicet sSam.12, 1 9*. Hebraipufli pwrhno 
Syrus reddidit, v »« m\v> , hocque Syriacujn, Arabs ^^LiLpL^ •deli* 
berarunU clanculum coUoquutifunt. Aifem. B.Ojr. T.I; p. fjr. liiif 
columnae fecundae, ^c yxM^s^ % m »* \ o 1» 0«r*w feruvs fuir infu- 
furrauity vt negotium clanculum perdgerent &c. Luc. 12, j. -7tgo<;'<t3 
ouc «ActAwVtfTi -^ju^ j^ia? >Orioa. Hic tyrid^nv Micus* !6cus 
'!■*.".* *„ ^l V. fuffice- Digitized by Google : fufifeep^ , figriificatioiie,-cle qua ariquifitum bb Hebraicum verbum 
eit, indubiae faciendae.] -j 

|*i\*\ incantator, praeftigiator: jw. ferpentes, fcorpiones &c. ca- 

piendi peritus, eosque foluendi, qyi a morfibus eorum confodiaii^ 

tur: Vt t?o*| dicitur, qui edticit feras ac venenofas creaturas,, ejr- 

cfttfe e~locis fuis/recitatis fuper eas daembnutrinominibtfs.^jBi?. ~ ' 

^ A ^ o m.\ faga, venefica. 2)fartago. r. :t i i ( - -i 

foa»» o\ incantatio, muflitatio, veneficium. - y 

■ ■ ■■ n 1 ■ « ii ■■ ■ ■ «. ■ ■ ^ 

I^aiu^ Lichas, palmus, pugillus. 2) anima fpiritus. BB. " j* 

(w^/ h- 1 ^? Ufi^ acies arundinis. t - 

-? j — . ' ' ' . — , ■ ■ ■■ ; 1 . 1 

J&A^ baccae terebinthi maiares; nuces auellanhe. Gen.4J, 11. Ih 

<' Theriaca. BR * 

"* [* Item Genef. $7, 2$*. fed vbi exprefTum eft l^». Habent et 
CKalcfaei his ipfis locis DtpS, quod Celsio, Tom.I. hierobotanici p. 
281.282 Iadanum videbatur. 

Ipfa iam adfcribo BarAli verba, in vocabulo magnorum etiam 
philologorum diifidiis dubio, ad quorum interpretationeni ante 
orania fciendum, vulgarem terebinthum nuces minores efferre, pi- 
ftaciam maiores , piftacia didos (Blakwell, num.461.468.) Sic 

m ■ 

^ <ergo Bar Ali: «JULj^ o^xJLaJI ^l ^LjJLli f \n kJ\ *-*-> 3 \ j^XJt 

«X^t Jt*A\ 3La^ ^ ^xS L^ ^ (J*_aJ1 c^ ^ jx!\ y* 3 5-*-*-» 

J.e. quantum ego voces non adcurate defcriptas, omiffis aliquoties 
1 fmwftis diacriticis literarum, inteliigo: Caru\ i.e. bacca (vel niix) 

• tettbinthi maior, altera (minor) vdcatur Boudok. Dicitur etiam Aabl 
•* (qu^voce lexica Arabica carent). Ejl autem maior tetebinthi baccis : 
•• aSa* now maiores funt> quam fruEtus virgrie ... (credo, refcribehdum 
- 2A-^1 coryli.) Nempe vt ex his aKquam fummam faciam, eft no- 

• men* 1) coryti : eiusque nucis, -fe\i, vtCaftellus vertit, atManac, <juae 
- : nomiua idem iiguificahti 2) terebinthi > et eius nucis pijlaciae.' Sunt 
^ * - > Mmm j " quidem Digitized by Google 46% . ' * ± 

c qtiidem et tefeWnthi verae diuerfae fj^cie«, varii fntftus, fetf |ias 
non fpe&are videtur lexicographus, raro hortulanus naturaeue co- 
gnitor curiofus-J 

Tnfr>\ Litania. Sever. lib. Rit. }f. 

*°* 4 ^ ra ^ ^brafit» fcalpfit, it. terram cura herbis comedit. lfj? 9 
\A l \ fcabies, pruritus. _■ ; 

^i^&o^ radix cyclaminis. BB. 

» fr S cecinit, celebrauit. 

l*&*^ i.q.€h. Aifgtf j libra, pondo. /V.IJ&^ iPar.ni 14. Joh.19,39.* 

[* Chaldaicum male, libra, peius etiam, pondo, virttt. £ffe^ 

~*pondus Orientalenondtim exploratae quantitatfc, non libra* ^ nec 

>pondo latinorum,. licet Joh. 19*79. librarii verfionem Vulgatam dei 

fcnbentes, tir(>a.v, litram, quam ignorabant, proua, yt videbatur, 

r coru£(ftura in Jibram mutarint. Pondera nationum non. ita per 

totum terrarum orbem conueniunt, vt, vbt apud Orientales, exaue 

illis apud Grafe^os, litr#m y legfs, libram ftatim Romanam, vnius li- 

terae mutatione, fumere poffis. 

Quanta fit litra Syrlaca, de eo nihil certum habeo: coniicere 
autem nullo tefte, nullo argumento, de menfuris, mathematum eft 
* plane expertis, ac prope contemtoris: 2Par. 22,14 id modo docet, 
ponderis aliquod genus efle, non qtiantitatem: omnes homines qui 
ambulant fiiper terra, non valerent inuenire ^mo^H^o ta» nume- 
rum et pondus eius. Joh. 19, j 9 pro Gr. Air^ct ponitur, de quo.ad 
hunc locum in hijloria refutreStionis 1 difputaui aut dubitaui, ynius 
rei certus, libram efle non pofle. Centum libras Romanas aroma- 
tum fi fepulcro Chrifti illatas narraret Joannes (abfurdum prope 
di&u ! ), eius etiam fuiffet, poft refurredlionem ex fepulcro auferre, 
aut certe in his, quae in fepulcro corpore vacuo reperta funt 0.20* 
6.7. enarrare, nifi interpretum fuorum fimilis eflet. Occurrit et 
nomen' in chronico Edefleno fub anno Graecorum 749. chrefto- 
math. p.6o. vbi Senajoj: menfam argenteam dicauit, 720 Htrarum Digitized by Google — titate fitrae-Trihil ippttigi poteffc— Bar Ali JJa^ vertit, fed et hoc no- 
•*~ meit fta '«flu&uatas, Vt ijjhii csrti Jiabeaft Vide VdLKEar Vvyagt & 
Syrie T. II. p. J86, aut fi ipfum itinerariuiiLnonhabes, excerptum 
in biblioth^Qr. noua -T/iy. p«?89-, , ^'. . - j 

_ ^Jncfirtiorei feoi leitorau fci jneJin&^eft, aliquid ignorare> quam 
in re mathematica turpem errorem committe^e. s Id vnum verfirfiita 
■TO*? antiquum Phoenicum pandus fuifle, Vnde ec nomen Graecurn 
Siculis maxime vfitatum. Vide Julli Pollucis lex. 1. IV. $ 17 j— Me 1 - 
minerimus, Phoenicujp/st CarthaginienGMtn diu iuifle , yt yel ipft. 
Siculorymiiumifmata, literis Phoeniciis infignia, oftendunt Siciliankl 

|?^a-^ encfomium, paean. 

■ I ■ ' ' ■ , '■ " ■ ", ■■■■■■ ; »»M^»»^^fapM»^MM^«^l— — — — A— ^— — ^— »■— » 

4jl^ acuit , poliuit. Deu t. 5 a, 4 1 . P£ 7, 1 j . Ifa. 44, u. £%*- /^o^ 
, pracccd. 

Iaa^I acutus; linitus. jffjff. A 

1 • fc ^ exacutio. 

t . 1 ■ ■ i r T ' = ■ 1 ' ■ 

\ ' *0 indecens , inconueniens , indecorus. ] ~ » ^ ventus, libs. '*-;-■< 

~ "^ ^ Libya. . c 

tt»Ix uq^Jr. &+»*-££. 

[* i.e. hmpada. Eftne ex T»tA Graecoque XdfMTrtt^ vfudiuturno 
peregrini vocabuli diftortum?] , - ' 

- T : tt~ — : r # 

4^ *<^ cit0 > velociter. * > H^ M- . ]J[\, ( _ ^ 

[* Sola lexicprum audoritate nititur, nec hucusque exempluin 

^jreperi: ergo Bar Ali. ipfa verba^adfcribo^ *^-4> «^-$/1 £^ ^/~«J 

■ i" ■ ■ '■■■ ■ ■ ■ ■ ' ■ ■ »»^— ■ I' , ■' ■ ; ■ f / T 

^Y^ iq^Jr.^J^Qonorus.^RB. .--.-. ' '• '"*. , -" J .V T~- 

■ »■' " ■ ■ '* ■ ■ "■"' ■■ - ii i j i ■ 

• -~\ **+* Digitized by Google y «n>> Midtan, impetigo.' BB. T iL^, fe\ f U^ K fr^/ ^^/ l-to^A, <>•¥• *<>*• Qen. 
' 7,4. Tuh. 8v 11* 12* Matth.4, a. *. 

[*&L\ J^L interdiu et «ofifii. Ephr. T.I. p.20.] 

„i, 1 - _- : — ; — -^r^ — .'■■! ';' 

f «^ . \ nux auellana. ■■-.■• ' 

l_i>— *J^ quercus maiores. BB. 
1 » ^ - \ GV AiAtifv , portus > vide et ^yi\ * 

• |[ {^U-.V tl^jVoiV MpLxyy'i(L> auiditas, gulae vitium, ingluuies. BB. 
I^Zq-yi 1 \ propinquitas, vide ^ou^ ■ • 

^xpUP nux Hendem. * BB. al. terra graitofa. "~ Vfde unm^. 

*- {* Haec -vtinam Arabicis literis defcripfiflet Caftellus : fic* enirti 
vt icripta func, non intelligo, ac ne coniicio quidem, qufce nux 
Hcndem fit. ■'.-..' -j . - . 

Nihil horum, fed alia omnia habet BarAli, aliud etiamjiQmen, 

4^xa*!^quod pe£~aeque ignotum Syriacum u»ao explieat, fed clarius 

Arabice: *£-U-H J-f-Kt &-* t** fP eciei toWtfotf.] ' " 

| n 1 S remus. *.#. CA. n^N. | - - V redemtio, falus; vide *-*o^. b£L non eft, nihil eft, nihil. ex P et £u£ Gen.2, j". Matth. if, $2. 
\A<LL^ non efle rei , negatio ref, annihilatio. 

CyA^) >^4 vafer fadlus eft. v. ^h 
l&.n \ ? vide Aa^ 

\\ \ hucj w<fc te. «m^ Digitized by Google 


io 2* s ^ 465 }>^A lindtus /m^/?. |ZQj*a2^o Id. • roimn\ As£i$, dicflio. 

-orumVs Ae&xw, lexicurti, di<ftionarium.* 

£* Scribitur et ^nimn oiX, vt, in Ebed Jefu catalogo pap. 17$. 
pofito' 01 pra vocali E, (gramw. p. 67.) et-cum OJaph prosthetioo ^flifn *^.] ^paanu^ lamberites. jBJ?. 

Uuj*]? |;ifnn\ Alchynu argentum viuunv B B. jjl^oiu^ perturbator. 

JzoiAaoqX perturhatio, percuffio. i?5. ^^ fcutella, paropfis. i.y. JA^\ JBJ?. *_L >o^ Fatticula complethta etaffirnmndi (quae denotat fenttniknh f* wiitf 
oi/ufr ponitur, non niji jui/u.nriKoi<; in aliorum perfona dkitur* Treinel- 
lius.) q.d. videtufc quod fic, fortaffis, opinknem, tonieSurom indigitat 
BB. vt jir. S-*J videlicet, nemp*. Co\.z,z\* ^Theffl 1,2. £Mac- 
cab.4, IJ. * ' • 

£* In literis facris, bibliisque polyglottis, non nifi his tribus, 
quantum fcio, aut inu^ftigare Schaafius potuit, Jocis occurrit. At 
multo frequentior eft vocula in ferioribus iam inde ab Ephraemo 
fcriptoribus , vt in hoc info audore T. I. p. 191 ftatira ab initio: 
^cyi jo^ ^ t ^£m \&% ^e] licet hdtc verba y Tc. utdidando iudicabit 

., rJJam) patriarchae diBa fint &c. p«?46. lki<22 «os^oAj Xl^ <A§iO! 
f^^ jfjr.w femine tuo benedicentur omnet gentes. h\ chreft. noftra 
innumeris ita locis recurrit, vt ne tironibus quidem nota excerpam. 
Eft particula citandi, fiue verba fiue fententias, ac, nifi fallor, com- 
pendium fcriptioni* pro iiofco^, Hebraice S*nS, Rabbinice w^, 

Nnii qualia Digitized by Google 466 lolx qualia Orientales multa hafeent, vt mirum fit, neminem in re ma» 

nifefta de compendio fcriptionis cogitalTe.] 

■» •* frVn^S balbutiuit, vagiuit 

UniViN, etabsque ^fud^ rationalis, rationator. fca^ vide V*. £a£± erudiuit, docuit.* Pah.Id. %) difcipulos fecit. Matz8» 19. A£. 
14, 20. i8> £?• Ethpu. edodus, difcipulus fadtus eft, difcipulum fe 
praebuit. Luc. 1, 4. Mat. ij, fi. 27, 77. 

[* Hoc, de Peal didhim, nulfo exemplo probatur, eftque ex ana- 
logia linguae Hebraicae et Chaldaicae falfum , ex qua ^oX in Peal 
potius foret, didicit. Schaafius, "didicit: Cajlcllus expofuit, erudiuiU 
^docuit: de Dieu f*£± Brnoni reddit* difcens* in gram> hartn. p.%+* 
^Hebr. *i>cV, Chatd. T?S didictt" Haec ille melius quam Caftellus, 
fed male addidit, ex feculi morbo etymologico: »Hinc per aphae- 
rejm /ua$ia)„ — Nec verbum ^aX didicit, vspiam in Syriacis 
legitur , fed eft ex aliis linguis Syriacae a lexicographis cjonatum, 
Etiam quae de Pael habet Caftellus, erudiuit, docuit, difcipulos feciU 
vertens, atque exempla adiioiens, in erratis ponenda , nuspiam 
jioi^ in Syriacis libris hucusque repertum, locaque omnia a Caftello 
citata, denominakiuum \ xi\f habent, de quo infraj 

Equidem potius ^o^ omittendum in lex.Syr. cenfuerim, donec 
^rel vnicum eius ex Syriacis fcriptoribus exemplum adferatur. 
Bar Ali verbum j^&k omnino non habet, interpretesque bibliorum 
pro Hebr. *voh et Graeco fx&vSdva femper aliud verbum ponunt. 
Ergo n» 1 ?, difcere, foli linguae Hebraicae relinquendum : nec $yri 
habent, nec Arabes. Deriuata quod habent, vt fequens f • yi, N/ 

difciputuSy Arabicum<iue *\-a-#-XJ? non mirum> late per vtramque 
regionem non viguit modo, fed et profeJytos, O^Yos^n, difcipulos 
fecitj reges adeo, Felicis PetreaequeArabiae* Syriae* Adiabenes, re- 

ligio Digitized by Google x>^ 467 

ligio Juiaica: cum re ergo ec vocabulum Judaicum in vtramque 
linguam receptnm, vt alia plura eccleGaftica, ipfum fco 1 vi iou 

Chnftiana adeo religio, a Judaeis perSyriam propagata, non potuit 
non nomen onTpSn difcipuli* late fpargere, maxime* cum primum 
nomen, quo Chnftiani vocari amabant, eflet oi uad-firaj, in adlibus 
. ap< ftolicis frequens.] 

f^iViNZ difcipulus, Mat.10,24. Pl.v.A * Hi amore confociatu qfi vnus 
t aauo t°iini pturer tamen numero: fcil. 82. qnorum 12 erant pro 
numero mmfxum anni et Tribuum; et 70 pro numero patmarum* Exod. 
if, 27. rt Seniorum, c. 24, 1. et duo pro Etdad ctMedad. BB. 

{* Vixdum dixi, nomen efle ex Hebraica lingua tralacitium.» Sue 
atque vernaculo vocabuJo' Syri difcipulum Ir- 1 -^ vocant , vnde 
Mendaciy di/cipuli loannis, didi , quod nomen vide infra. m Nec ta- 
men in Mendaeorum feu Sabiorum libris, l ^aV plane ignotum: 

~ proprie fic di<5os Joannis, cum adhuc mortalis eflet, difcipulos 
^■vi\/ yocant, at nomen fe&ae ^4^0« ^lio^j 

[i^l^Z a praecedente nomine du&um, 1) difdputum fecit* id. 

- - o - - 

/ quod Arabicum *x^.A.y Matth. 28> J9. Adt 14,20. i)docuit y A&or. 
I8> *f • Hr*>? cruj5ol] Jooi i^nN^^o xdrnXnfAWOQ rnv 62Av rov Kuqiov. 
Pafliuum jio^ZZ) iterum, fiue 1) difiipulus fuit , Matth.27, $7. fiue, 
difcipulus factus ejl. In vita Ephraemi, T. I. Bibl. Or. AiTemani p.j g 
^,AiS/- ovX 00010 JIs^b oiX op£±J2]o vbi pofterius, faSifunt ei 
difcipulu eft praecedentis verbi explicatio. EphraemuS T. II. p.ng 
Jeremiae illud c. if, 19 ^Jcu^ ^kji ^ldAj conuertentur itli ad tt* 
explicaturus, haec* inquit, diSta funt de Barucho et Habacuca aliisqut, 
otk o f Yn\//]i qui eius (Jeremiae) difiiputi faSti funt. Hinc eft 
peculiariter chrifiianum fieri , quod et fcnptores ecclefiaftici de hae- 
reticis ponunt ad orthodoxiam redeuntibus, vt chreft, p. 4. deDio- 
doro, qui antea Macedoniaffus fuerat, «■»o$oja— *} t vi ,S<VJ ^ao 
?j.t&m»p\ cum gi Chrifiianos conuerfus effet Diodorut. 2) do$tus> 

Nnn fc 2 tdotitus Digitized by Google 468 *^ 

edofihtf tjl> Matth. i$. fi. Luc.1,4. (pro x^Tw^tr^.) \n vratone' 

prifci faederis nuspiam legi. In euangeliorum locis, quae citaui, 

non fimplex modo, fed et Philoxeniana habet.l 
\UL^ol dodtrina, difciplina, difcipulatus; feda, coetus. iTim.5^6. 
^t^q^ morbi, aegritudines, perditio. BB. * 

[* Hoc quidem ad Arabicum *x^J percvJHy. referendum, nen ack 

didicity Hebraeorum, Syris ignotum.] 

01 v> \ appropinquauit. BB. 

\ ln va 4 \ vicinitas, propinquitas. BB. 

l&nN hepar (penula, Nou. 206.) tU^«//*. 
U^pou^ obolus, id. q. t^cu^. 

iLoo^ fermo, argumentatio. BB. jputo a Gf. CfiiXict. * 

[* Nempe.fic Lomad erit ex articulo Arabum pro J^pH. j 

[i v> m \ Bar Ali explicat* Sy rkce, }*ai^> triticum* et Arabice, 

lh ; ,-cu» ^LaJL^I commeatuSy triticwn. Sufpicpr, per Ain j^t vn% 

fcribendum efle, ac permutatione literarum B et M, frequente J^a- 

brbus, ex l**c^ in vulgari fermone ortum, In libris non reperi.] 

ifl «^\ ^ IiUa^ tf l+icu^ portus- Jud.f, 17. ?L 107, $0.^3:7,41 2. 
^Efd. f, ff. JVbt>.266. Pl. A<it27, 8. 

< fl>^itM\ liquor quidam circa arundinem in mari crefcentem con- 
cretus. Ar. r *m\-xJ!o BB* r ? ; : 

fa:*)o\ f fcioai^ Olympa, nomm mutieris. Rom.i6,if. 
Jzl^^w d l t ^v»\ lampas, fax- Gen. if, 17. Zash.w* 6. JV.^&o^ 
rt ^«f&a^ Mattb.2f,i. Jobuig, j. A#.20, 8, , . 

«jpQj>oboioyiti\ Digitized by Google V ^iio*iBdio?auiw Imozoftis, Galenu BB. Au ^«Xyull wA &V 

7 1 ' 1 '' '' .'llJi ' H » ' l j. i ' J ." .. 'I , j'j *■ » ' l I »< ' ' f ' P | > 'iinny ^. il M ^ym^m—m •*•* » 

»p oi i \ . ^Ninuiar. Nov~x79~< 

' a * * i i i ■ j i i 

* >^N furatus, latrocinatus eft. 

l i ftmS AwcttwV -P/. MaL2i, i$. 2^,38. ..*,..— 

^o^xnli latrtinculus/ . - * ^ ;-' 1 -- * :; •'' \* 

I fo i ftmN latrocinium. ' *- "" ~ ..■'-. 

.£lI^aA BarAli Udo 3 jeiunium . vertit, adfcrioens^Mwrn/'*., Eft 
fine dubio vitium fcriptionis prqji&mu, de^uo..v\degram.Syr.'p.60 

(>oflaX^ |ioiDQiiiik impudentia. l ' , : : 

"i ' ' ' " ' ' '» mni il i mliiMwllH f IH .1 f V I ' t¥ I II I |l f i| U wmimmm^m^ 

P^m i S mtihtusy B.A. vide fupra fcriptatfub ^ta^*] 
V M 09^ > Ytierus.. . .•■■',» r -h'' .;;h;rf<.< *& i&f..»^ Jairfft^ linxit Jud*7,,j\6. ijteg;**, J£»;ij**»$g„ /^ 

fcaturiuit. « - 

&^ l icul^o linflus, /afy?. BB. 

( tnsS^ ) Ethp r j ^\> . / i fubfannauit, illutit.^ 2) lafduiuit, liguriuit, 

gulofus, auidus fadtus eft, fc^iu iSam. 14, \x. 4°*qs,6,4, Ifa.J7,4. 

^Jac.f, f- " / '/'.*. \ / /.. '; " " v ;V 
PvsN auidus, gulofus. * ^ : ' - -*' <• *' - ■ 

. [* Haec, quae fequuntur, cum fine efcemplis pofita dubia adrtio- 
dum fint,' adfcribenda putaui, quae fti BaSrAli inuetoi Hic erg* 

primo noftrum 1$^ 'Veftk, ^TjT^AU "cuptdijas > Bguritta^ 

Subftantiue ergo ille % non adie&iue accepit.}^ 
V^V>s\ iuiditas cibi, iiguritio/ ! * ^ ' "''.■ — ■ • - 

Nnn j , [* BarAK Digitized by Google 470 ^ 

[* Bar Ali «^^ JUJT. v^W-"^^ ^*^ ef faniif dkdtiarum 
^anarithr) crtiarumque rerum. Vtrit, et de pecuniae cupidicate pom* 
et de aliis, vt voluptatum. Paulo poft idemr LtfiiJ^ j^J^ ^fcJI 
" cupiditas, et ghta> iique grata.] " 

A»ps\ auide. * 

[* Bar Ali JLU* ^^ ju^ «* £* fcJL^ anfor tf«jm*, cupiditar> f 
tt votOy ac /tmilia.l 
jags^ faliua, fpuma oris. * 

[* Bar Ali per V L*J yii/waw explicat, et Syriace addk: ]\*S* 
*. A*»> in rfwfeafo Betligarmaeae, L quae eft Affyriae imimae regio. 
Vide p. 171.] . , : . 

}!^V faliuans, feiiuafn emittens, fpumans. * 

[* Bar Aliy *-*-*J $-*-<+-*. <ffW- cuius effluit fatiua. 

Id quidem adhuc geheratim addiderim, plura a ^ incipientiai 
aut g«/a* vocabula efle , aut balbutiei, ovo/JLOLroTrdifiriKa, vt puto.] 

cswl^ balbmiuit* ba]bu$l r blaeftis^fuit^ Exod.4, u. c.6 r i2.J0. Ifiu 

55^19. Ethpa. *^L^Z) foedatus eft. 

rV\ > «^^ balbus, blaefus, et balbuties, haefitantia linguae. Ez. 

j, f . /7..Ifa.?2t*4- it. pfittacus. * . \ 

[* Adfcribo ipfa Arabica verba, quibus~ Bar Ali vtitur: '"-' 

^^.fiLl^ 'LiULMj * £-S3Ui btaefus, batbus, barbare loquent, et, 
V^ ^^ (quod Jer.jj, 19 legitur) 6 UJUI ^JilwJJ HW* 
ditus et barbarus lingua.} 
\isx^L audacia , confidentia. , , t>s\ tf4'«*& 


vL^> karbare, /w. Aegyptiace looutus eft. ift/p. 1^4 Id. BB. * 

[* Bftr Digitized by Google ^^ 471 

[* Bar Bahlul quod habet dejiegyptio peoolmitet krmon^ fumtura 
Videturex PC 114, 1. vbi tamen generatim eft, populus alia lingua 
vtens. Bar Ali, non fatis mihi intelle&us,' explicat per y-o, et 

deinde }^ . t , . Hicforte y& et £> ftultusrfuit, j+x-j vitiofe 

defcriptum pro j-*/-* fiftula canit. - 

Videtur et effe, aenigmatice loqui* myfiice innuere* in Ifaaci M. 
oratione, incipiente, *^ 2|iJ^ |^ouio*oi ^fflfex irihuit > ex aperto 
Chrifti latere facramenta prodiifle AfTem. B. Or. T. I. p.2ji. Nifi 
forte ibi, cecinit, mfufurrauit tanquam in aurem , interpretari velis, 
fequitur enim, manifefta brationis gradatione, •jsJo «-*-^ 4— s>o 

uA 4-^1*] 
Iv^ locutio barbara, oblocutio, detradMo. Off.JMar. $44. /f. garritus 

hirundinis, rf 1» gm*r* vox, cantus. * 

[* Verba ipfa BarAlii adfcribo: IAajouqd? |k> c©)o Arab. o^^ 

JuA.b L. t t 4.*. Ephraemo eft etiam, ferpentif fibilus,* et barbara ho* 
~ minibus lingua* T. I. p.27. aut ferpens locutus eft ouiw H^ ^W- 

/«nf /ii«m, eumqueinttUexit Eua. 

Eft tamen et aliquando quaelibet lingua, fed forte fbriptoribus 

modo ferioris aetatis. Barfumas, anno fcribens Chr. 1286 defr^tre 

iuo Barhebraee, qui Graeca Syriace, Syriaca Arabice transtulit, 

quibus ex linguis nulla barbara, frs\K |i^ ^o ^4 transtulit 

ex tingua alia in aliam. Chreft. p. 1*09. 110.} 
)ia^ barbarus, loquens barbare. Pf. 114, 1.2. lt. celer linguae.* . 

[* Hic quidem Syriacum )lo^/ Arabs Antiochenus J*lj\ bar- 
barusy reddidit.] 
]Zo1o^ barbaries fermonis, celeritas linguae. * 

[* Verba BarAlii funt: f&JJt X-e^. Sufpicor, erratum libra- 
rii efle pro f^-£j', fic idem dicit quod BB. nimia ceterita/ fermonis. 
-iU rion habent lexica Arabum, poffit tamen, vt alia cbghata a 
Lal incipientia> vitiofum feimoiiein erbalbiitientejm notire.J Digitized by Google 472 ^^ 

M^!s Laxarus. Luc. 16, io. * ~ ' ] 

[* Item Joh. u, i. et vero vtrobique in vtraque verfione. Pun- 
cfta vosalia fi retfe pofita, Hebraicum w>*?n ad fuae linguae modum, 
n^ai'^ immutatum per O locol adpellarunt,, vt Chaldaei, ^uos 
Graecum Aa^tg^c fequitur , per A, w^n.] } - 

luJiU ftabilisi affiduus. J?#. V&^oiv mandibula, maxilla. * 

[*<Cum fine exemplo panatur, adiicipaHquid autforitatis adla- 
tUrus, verba Bar AH: ^l^o lao^^q.fc^a^o jA^oXo t^oX 
i^aX Ihdo «ojct p: vult, haec pmnia fynonyma effe, et mandibu- 
Iam figniHcare. Arabice habet: ^JLH 6 U--aJJ1 ^--aXH u^S 

gU3\ -^JJl >i~^ <^' vJL^) J&l ^l J0J1 ^ £>u.St O 1 ^" 
' * Sentehtia: et totanf mandibulam ita vocari, pleruniqlre quidem ma- 
xWam inferiorem, aliquando tamen et fuperiorem.] } 

|vr>vnV f.^. U^cu^. mandibuJa, maxilla. 

^^ coram, ia confpedkuj 4 ^ et -^ oculus. i I i n ia^\i < nt\>* mafticauit, mandit, comedit. Gen 19, j. 24» ?J. M>?4« 

Jud.9, 27, Luc.4, 2. PaL Id. £%f. /><#/. JSJS. 
^vV manducatio, rumiHatio. 2)calix. Sevtr.L Rit. iq%. Im^oXld. 
|^Vvrt lignum croceum, <juq vtuntur infe<3ores. - 

*L^ haefitauit liugua, /.4. h$s^ W jpro 10. IaS^ barbam ptolixam habens. 
lla>os\2 uq.Ar. o^ i?i? f ^^ Digitized by Google *i> . 473 

«a2*> coniunxti, compQfuits i. q: Ar. f-k-*# 
?a*\ plicfctura , complicatio. . 

? t °*\- blanditiis deliuitus, delicatus, otiofus. * ^ 

[* }*2u^ fcribendum fufpicor, quod Vide infra a BarAli \^Lq 
*et (2j JU^t"redditum, quod forte in Barbahlul per Dolath fcriptum 
iifueniens nofter adulari vertit.] ' [ 

J^aS, tenuis, minutus, gracilis, macer. 

%^s^^x A*p i.q. t^i^a Zua doipus redemtionis, falutis, refugium^ vel 

pro to. BB. 
m ^fr\tim curae, cordi illis fuit, foUiciti erant. BB. 

\\ t %mA\ i ?tim«i\ pauo. 

Wi I t I ■ ■ ... I " ' ■ *" !■■■■■■■ II 

-.ry*\ j, q. Ar. g^ V** concha alba. BB. v. Gcfn.de aquat. 27%. ||.^\ idolum paruum, fimilitudinem hominis habens, vocat ur et \&±*A 
BB. It. effigies, imago: et fpatha palmae, i.q. ?rS>a^. 

?I «* - ^ flamma .vehemens. * * 

[* )jsu^ dupliciter vertit BarAli, i)/LJ L4-A-5 x-^L* fouea in 
qua efl ignis. Nil habent eiusmodi linguae Orientis reliquae. 
Suntne Liparae infulae, igniuomae ac Vulcaniae, nominisque in- 
condita interpretatio ? 2) paullo poft, nonnulJis vocibus interiedlis 
|vr>^^ et # ^JLJj^ delicata. Hoc Graecum A/7r*ga'.] 

Qioa^ idem BarAli vertit ^^JL feruens.'] 

■ ■ ■ 

]bs±£, )£s£± rapum, (uo5-£oxtf'gi/or, nux myriftica BB.) 
^Vs iuxta , praep. fortitur affxa more nominum fingutarium. 

Ooo Qo£ua^ Digitized by Google 474 £ l^ £> !^ [$oA*aX, feu, vt potiui fcribendum rebr, fotUs^ Jud.4,4. no- 
men proprium a librariis deprauatum ex Hebraicp WO 1 ?, quod 

Zo t *~\\ fcribendum fuiflet.] 

j ■■ ■ — * > > 1 . ■■ 

Jii^- lt£± j jniS remus. PL Ezech. 27, 6* 8. 26«*9- '. 
cjpgcpQoixiX 1 uDODDaaloQ^ ladtuca afina. 

? »i n \ foflli, fuburbium. Hab. $, 4. * . 

[* Locus Habacuci perquam obfcurus, in quo pro Hebt. lYOn 
ponitur, cum probandae fignificationi minime fufficiat , , addo aucfio-' 
ritatem BarAHi. Hic quidem Syriace U*&*, Ar. $y» «^S?/^oi£*JI 
*-a-*±-Ji x rujlicum (pagus), quod ejl circa urbem. Sufpicori fiue er." 

~rore librariorum, fiue transpoficione radicaliutp, ortum efTe ex 
?^*^;, quod tale quid fignificare poffit; Arabibufc emm <JL»J C o% 
haefity attigit , in quarta, adiunxit> adiecit.] . r , • ^ i^Li^legit, coUegit. Exod. 16,22. 27. Gen.ji^. Joh.ij-,^ PaL 
^£± Id. Gen.ji, 4 6. \k£ ^x^u> colledlor verborum, Graece 
*7nZ/n*ayoc, gerro, biatero. Acft. 17, 18. Jt. felegit. Jph. ^ft^ 
. indidit in os efcam, vt aues fotent. 

Ifra-^ cblledio. a)infitio, infitum. 

}££^ et L^aoX colligens, colledtor. 

t^a^ £t i&saX colledio. 

1 1' ja n \ Id. .85. 

^afra^ colle&iuncula. ' - ' ' ! >; ' l 

» * .*. . _ ^ - . . . . . ^ . , 

infenN , incendium, conflagratio. - - ^ _. 

U-o^o forceps* emundorium, />/• iReg.7,49* . ' , . 

V&a^ caelatura loricae, /eiusmodi. * ' Digitized by Google \Sjo&cl± mkturaeiferuai flabcidonun, et noii -flacfcldonwT. BB. 
v*n*br\\ LeGfca, NniaK Thif.Arab. aofc ; 

U^i.q.Ch. wpSlagena, peluis. Jud.6,38. Exod.,24, 6. 30.18. /V- 

* IReg.7,^8. *Reg.i6, 17; * - * »' -- ; / . 

[* Ex Gr. Aflfyuroc, vel Mxctvn, cui apud Chal^. et Syr- Ju^. 6, 
38- refpomdet] T 

— — — _-^__ : — ; — ■ *' r . \ . " - - -i 

« * n ^ . tar . dauit > ferotinus fuit, * dicitur de pluuia, frugibuf, pecudibuf> 

feminibuf etc. ... - 

-i J . .i:5- ',t .i^: . :. .. ; :\ . - V # -- . - , • / ) 

[* jfcmiim ro%#, Jobz4,6/ ab Ar. ^JiJ an</ifflr. Verbumde- 
— nominatttrom, de <juo phira vide in fiippl.ad Jex.Hebr.] ~. - ' „ 

ii"n'N ferotinus. * , L - 

[* BarAli S^rfir ^s#JI ^iill aliquittfirum, ittarduin, ; e.g.fruffuf.'] 
]*n\ tarditas* ferotinatio. * ' " ' " / 

)* * * n\ ferotinus. Jac. f , 7/ /7. ^eri. jd, 42. Exod.9, 32, f 4t ^ 
|/ni«in\ tarditas, ferotinum teriipus.* -' 

[* Pluuia ferotina y in Hex. jer. 3, 3. Tub Aquilae et Symmachi 
nomine.] , , . . ' 

jift i ,.mA. i » !S Alchym. flos aeris. BB. rtJ> , < V i 

^ [l?V-i* ^ecundum BarAIrm Imgua 1 Affjtfi&rfi dl, lofcirfta. Non 
habet alia linguarum orientaliurtiv •'" SufpicorJ vnium fcriptionis efle, 
prp hrSr Arabibus.enim j£jTJ locujld femiipa.} ^a-A^.iL ./#/** 

ux>^) Ijqdo^ niftans. ■ 
|£oix>^ et Uoa>£*> ftultma, ni&atio. */ , "" 

j«mj\ ftaltus, fatuus. , ,. _ '""* M^w deleuit, abfumGt, perdidit. Ooo a G*"K) 

Digitized by VjOOQIC 476 .-_:_.__--- 

(^is.) Jph,S^ totfit, ooucuffit, .obtudit; Sck.i •.-•-- 
___**, U___ Jingua. Pf. 12, 4. i>/. __--__, U-^- Marc.*6_ 17. Adt 
V, J.6.H. "Jl^T^ lingua agnij plantago. ]jol^ QotyXoorrov, 
bugloffus. ' )U>\£ arnogloffum. , Nou, 140. >^-> -- cunoglpfum. 

IjV-N linguax. Pf. IJ9» 12. /f-eloquens. .. _ .. .'._._ ...."_. . 
jfrii 1 _N ioquacttas. ■ - 

(iAs. 1-u_-_ floccus, tnanipulus lini. /f. foraraen interulae. cui funi- 

culus inferitur. et funiculus ipfe interulae. : " 

■ 1 ... 1 .. 

>_\-_ concordauit, confenfit, conuenit. Ethpe. foedatus. cqntaminatus 

eft. Sap. _, 4V Pah. dolofe egit. 
^».-- femicorus. Hof. j, i. • 

lo___ . U--A_>, «mcordia,. confenfus, compa&io. 
l_.ia__ inquinamentum, pollutto. 2)permiflio. jF. .'. ' f 

l_j_u__o infidiofus, dolofus, callidus, malignus. 
*ic_3£___> aftutia, calliditas, malignitas. 

f_oA__-_o, forte, concorj, confentient. Hexapla Jerem.6jH.fiA 
,: Aquilae nomine pro, D^in- _ rV\V -° habent. Concorfente? Nor- 
• bergius vertit. Sed fopte dolofot notat,} • ;. ■ . ;.. , 

^o-S^ccJmjre^attte»- Pah. murmurauit, obtredauit. Ethpe. id. q. Arah. 

fciicl_V_ detracftio, obtredlatio. , ^oti^ vide >o± 

l^v^v? vr. ft 1U rmurans,robtre&aris- f 5^ 

jJ<-CgA^. ^o ^. l^icL_v murmuratio. " * • ■ >^- Digitized by Google EDMUNDI CASTELLI 

L E X I C O N 

S Y R I A C V M 

EX EIVS LEXICO HEPTAGLOTTO 

SEORSIM TYPIS DESCRlBI 

CVRAVIT ATQVE SVA ADNOTATA 

ADIECIT JOANNES DAVID MICHAELia P A R S S E C V N D A. GOETTINGAE 

SVMTIBVS JO. 'CHRIST. DIETERICH. 

MDCCLXXXVIII. Digitized by Google / * e r \ J \ T 

v .-» -L '7 -i- -'iv. <u 


i A 1 :i \ o t \ .i 1 1 . . . r .. . x ^ ■ ** Digitized by Google <30 iO 477 J*> ** 


n^meris 


vattt 


40. 


>o 40000. ^$i^-(f^^bdte f ytmk'>d rf o) diluuiiinu. P£z9, 10. Fluxtis, rtre- 

fluxus. Nouar. 26 f. ^ "* 

tfa^ \^ r Aethiope* B& a) fitttiam apptUatur Mogulj permutatur . * * Jjc^a-io. diuitiae. Exod.ai, jo., Mat.6,24. Luc. 16, 9* Po^? Uou&o * 

mamoh falfitatis. s 

[* Adde Cohel. f , 9. vbi ponitur pro p*n, nec a Syro modo, 
: fed et a Cbaldaeo, qui amat y ptf» \D3Dto 1 ? coUigtre dluitias. * Excexpo 
< locum, quod attt pxw ltgiffe vterque ihterpres videtur, aut, quod 
. pptius reor, ex fui temporis lingua, coniecifle. Caeterurn non in ver- 
. fione mo^P jbibliorum, fed ep in «Joraefticis Syrorum fcriptis vfurpatur, 

vt apud continuatorem.Barhehraei in A£ B.Or. T.III. P.II. jj. ijli^ 

^ JjQVQia t^joo coUeStio diuitiarum* etia?,Uo^> ^aio diuitiaemundcmae. 

Dhiftiis et fuperfluo vnde hoitf nomen du&um, de eb variae funt 

.; fententiae. Ahqui ad pto refenuu, vt fit ytcuQ occultatum, in the- 

fauris rcconditum, ^arum fauente gramm. Hebraica, per cuius leges » 

'▼ixexcfdfet*: alii ad \OH r vtfit, concreditum aDep, conceifae pobis 
' opes (fuppl. lex.Hebr. p.99 vbi niTON LXX vertunt £iira(/g<fc), aut, 
: - vt Schaafius ift lex. £.28 Vult, nutrimentum, ab ]»n nutrire, fuften- 

tare* quae tamen verbi HebraicL fignifieatio ipfa inqerta, nullaque 
, exemplo ex conie&uri* fumta : Syriacum infuper nomen nunquamv ne 

in Philoxeniana quidem £2ofco fcribitur cum ]. Mihi verifimile, ad 

. po referendum, vnde hahemijs &V* commeatus f ^^ alumnus, 
cmdtviQu profpicimus* Prima visjterbi Arabici £>--o in profpiciendo* 
curando necejfaria, nutriendo* futuro tempori parando. Vide lex. Ara- 
, bicu m, maxime Caftclli, pfiira quam Golii habentis.] 

)£iitt0 meritha. Nouar. 140. y£ra£. La_A-«. > ^ooAio^ W* Jof&o* ■ fci >it i Ppp " Uo . 

Digitized by VjOOQIC 478 »*> 

fc> quae, quod. 2) id, res. ^lio ^ quid ad nos, Matth.27,4. fcoj 

fi, quum, quando. Prov,2f, iJ.Slat. 6, f. ^*? Ulo Id. c.24, if. 

paD quantus, a, um. c.6,23. quanto, quanjtum, 1x7,11. quot c. i/>?4* 

: r*f? r fc° quoties? c. 2 jj, 5 7«. ^ ^xpl ; |to quai|i^iu.?L Cf 9t A 1 J. „ V*o* 
tiescunque, c. 2f, 40. .v\ . 

Uo^ 1 bo^? ; J$ufc, an, Aumquid,' G*nef. 4^ 1 C NUto il 2, ^.'22^ j o«* 
ne, ne forte, vt non, vt ne. 1 Cor. 8> 9- v . r 

fcoA donec, vsque. - •• •. ;^ 

**j*Ua^, umi siS / « » » ] 1 ^^ poftea, Luc. 1^,9. Duobus abhinc die- 
bus. JVbt/.^i. -rfr. J^LS ^J BB< : * . ;% . ; /' '' 

{-* Rarius vocabulum et wtt*% teyo/JMot, prq„$uo Philoxenkna 
▼erfio aliud in Luca fubftituit notius, -J^*^ -0» am\o proximo, 
quae veriffima eft explicario. Videtur non rarum modo, fed prope 
prouinciale fuifle interpretis N. T. In hoc ergo tnifae ittterpreti- 
bus tenebrae, ftd vera exjtediatmi* ahtea. 1 Eft i. q. Heb. rr»n rp)D, 
koc tmpore reuiuifctnti^ #ddem anmtempore redeunte; «empe-Ver, 

-. aeftas* autumnys eroorij deinde fequente, anno wpiuifcere yiden- 
tur. Sic ergo Syris eft **** ^ol^ urmoiVti tempore, quodreuittifcit. 
Lege integrum locum Luc. ij,9 1&i* |>oi ^f o ur i dbfr / %-£o rfo- 
«fiW, relinque iUam hoc anno> vt e$hm illam et.ftercorjnni r ".' 3i" ^go 
*w/rni frufitum! fin minus% ^o ungHy «^ ^a^ tmpofe^quod renmfcit 
txfcindei iUam: Iam dixi, fic ec Philotenianam vecfionem habkre, 
HRfio proximo. — Obiicere mihi poffis, Syrum interpretem ipfijm 
phrafin n>n nso Geiief. 18» 10.14. 2Reg. 4, 16.17 np^intelleaifle, 
ac male, ridicule pene, expofuifle, feminam parituram fUium y Jivu 
xerit. Sed iam rtionui rariorem Syrfe phrafin fuifle:»alius a^T. 
interprete, interpres veteris, forte et exaliawbe, vbi phrafis^fera£ 
MyojULvm non vfitata. ; ^ ;/ * •*-. v 

Nunc difpiciamus de his, quae Caftellus aliique attulerunt. No- 
varini illud, duobus abhinc dichus > non audaciffimae modo conie* 
Aurae eft^ fed plane a.jBlp^&tionis iliehum^^ek huiic totumenim 

annum Digitized by Google v ■-* 479 

*nnum excifionem arboris hprtul^nus deprecfmm Scbaafius^ xum 
in Graeco eife videfet, %U ri ftiMor, vertit, pojlea: yerifimiliter 
ille, et tameri manifefte male, tota eniitt verba graeca legens, non 
animaduertit, ex fuperjore verfu Ptos fubintelligendum efle: &<$i$ 
avrtiv *$ rovro ro \roq> — — xdv /Av Ttoiiay kclqttov* th 3% uj, 
uq rd /uftfiov (fc. itoc) IkkoiJ/uq avrviv. Barbahalul vereor vt redle 
defcriptus fit, ^1$ tamen, i. e. proximum annum, fn "eo agnofco, 
eoque ipfo vocabulQ Arabici interpretes, (ex quibus fua fumere fo- 
let, pro H>n nao vff, Exod. i$, 10.14. Saadias, x J^LS ^ £<-*yi\ 
et Maurus, a-aJJU-M cXJ>Jt !£*-* J-S-* hoc tempore injlantis anni. 
Sufpicor, Barbahalulum fcripfifle yj^j jjj anno proxipto, librarii 
culpa rton intelletfum Caftello. ( 

Alionjm. conie&urfe 'chartam replere noliffl, argento leftomm 
emendam, fi quis tamen et illas vifere cupiat, euoluat IauL de Dieu 
ad Luc. 13, 9.] 

* ; ' *. :. V 

.}Uo# liolio* |4^ centum. Gen. f o, 22. Ifcota*) : quadringentkl Ad. 
f, $6. ffcL^o» quingfenti. Gen. f, jo. f fti<5Aj| fexcenta. E*.iz,*j7. 
flHiiVil o&ingenti. Gen. f, 17. jrnSa/ nongenti. Genef. f, 14. 
2?«a/L «^Uo ducentL Gen. 11, J2. Marc. 6, 57. PL U4*> centum, 
centeni. Exod. 18» 21. 

ilfto ptifana,, polsnta. , , , 

Isho abie&us, vilis, ignobilis, humili loco natus. 

jio^lio inclinatio capitis vel corporis ad reuerentiam fignificandam. 

^cLofco M>dXa*Z*y gladius. •'- v 

|Aaolio per tranfp. ab ^h] nocens , dolore, moleftia afficiens. Offic. 

Mar.^io. 
|xofco vidtfa*r x ^^— ^T" ■ ■ i . ■< . ^ ■■•■•••. • 1 ; -^ — t t 

Ppp 4 *° Digitized by Google 48Q ** 

^o moleftum, taediofum, taedio fiiit," taedtfit, frigiixt. cc6 rt ^ iSam. 
*fr 14. Job 6, 7. Heb. j, 10. -Fitf. ^oZ atheflT. 3, ij. tf, ^Z Ad. 
9,$ 8- rf 4^^ Gal.6, 9. -4pA. ^ol taedere fecit, Ceflauit. Part. 
\1\ ^o |I non ceflb, non defiftam ego. *Pet. 1, 12. * 

[* Non nifi feminine conftruitur ^ ov^ Aafco e.g^^o «^ rufco 
coi Hebr. J, 10. Plura exempla vide in Schaafiano lexico colletta. 
Verba taedii folent Hebraei aliique Orientales cum vm conftruerc» 
verifimile ergo et hic l*aj fubintelligi: aigra (/7 mAi aismi in i tta 
vei itta re . 

Vbi fine fequente *o obielU fimpliciter ponitur, ot-lk A_jf.jo 
verte, deliquium pafjus eft r vt in AflT. B,Qr. T.J. p.aij. Hinc 

|ZaL*|io dcliquium, ibidem.] 

^oj \i]& vas, inftrumentum, veftimentum. Matth.9,21. Tela, Ifiu 
a8>*o.* Moleftia, taedium. aCor. 4, 1. PL \*ko vafa> iuftr qmenta, 
arma, veftimenta, Gen. 34, fj. Lev.6, 11- 14, 8 r 9- Num. 8» 7. Jm- 
pedimenta. Ifa. 10, 28. lla^/b mediaftinum, partes mediae corpo- 

ris, vt pulmo, renes, cor, fplen. lai&o &> veftes ornatae, acupidtae. 
[* Telae fignificatio valde incerta, hoc tamen nititur argumento, 
... quod in fequente mesnbro. Jef.28, 20. U^j^o flamen* ponitut pro 
Hebr. rotra. Ego tamen malim, Pbo veftem* i. e. pannum* qui 
cjibantes operimur, tegumentum interpretari, pofitum quippe pro 
Hebir. » Tegumentum % nimis curtum efl> quam vt quis fe eo ope- 
riat, et textura minor iuflo , ncc fufficitJ} 

tLfco piger. Off.Marztf. I • 

*? * x i * . . . ' 

liaufco pigntia. > - . .. >* 

a ▼ » ▼ ' * 

1 » M i V> dementia. <• \4ttfa> it tea>)*> ftatera, bilanx. JR&- »#^ l^ Digitized by Google li ii< ^o ferra. ,,_ 

14j&? cubitus, curuatura brachii 
>J*0 Maris, BB. MathioL no. *** ** )* ^j $*> malleus ad comminuendos aequandosque lapides faftus. '.**{** *S* 
tacWD" fcirpiculum, caniftrum. \M]u> vide 4* l«Uo vide W. -*- ^o^io Nomen vrbis, in qua fuit olim Mpifcopus Philoxcms, auHot 
feliberr.*; Maf 

[* Scribitur nomen et •^^oafco, fed fcriptio fine Olaph et fre., 

* quentibr et melior, pro* s^oajuso elifoNun. Efk Hierapolis Graeco- 
rum, celebris, quodjbi prodigiofa Derceto (lA^W de qua infra age- 
xnus,) culta 5 £*-*-*»-* Arabice , vnde literarum B et M permutatione 
ortum graecum latinumque nomen, Bambyce. Plinius hift. nat. 
lib. V. $ 19. Coelefyria habeU — Bambycen> quae alio nomine Hie- 
rapolivvocatur > Syris vera Magog (iege, Mabog); ibi prodigiofa 
jltargattSy, Graecis autem Derceto dilta, colitur. Copiofius de vrbe, 
cuius frequens in Syriacis fcriptoribus mentio, egic Aflem. T.II. in 
indice gepgraphico fub, Mabug, aliorum etiam errores corrigens. 
In tabulis dVAnvillianis Tigridis ec Euphratis, fiue ec Afiae, inue- 
nies fub gradu longit. ffgr. fomin. latic j6gr. iamin. Caue 
cpnfundas cum alia Fhrygiae Hierapoli, C0I.4, 1;. memorata: haec 
et Syris et Arabibiis Graeco nomine eft, • miNnaon}, u^>-*jfQ*l 

■ ' ' '^"""^*»™ 

Us^o legumen quoddam. JV&1/.377. 

IaJ3 vagiens, (j.q.Ar. j*S 9 La^ BB.*) 
l^^n ^ V> lnlipidus. 

t^^o Nom. vm^ Gen. 10, 2. et reg. Ez. j8, 1. T. Sanh. 94, 1. Gens 
Scythica* Groiius. Apoc. 20, 8- Boch. geogr.facr. 219. a. 

■ i . m . I m ' v mmum**m y \ * \ >!■■■' ' . ' ■ mmmm I ■ ■ ■ 

" ' Ppp 1 W> Digitized by Google 482 **>* 

£^J frudus aridus* pomum aridum. Afbenfus. BB. 
V»oLoo falx dentata* ^ t V|^VQ muftel^a» animal inter muflclam et murm. BB* 
U<^> vide fo^- ' (S*&) 4?*" ^H cut * m im *uxit, inaturuit, extendit, dilatauifc 
ll^o, I^^k^o Pl. &^o falx, falcula. Marc.4, 29, 
ift^r / K^i^ -P/. feo codex, fcheda, i.q. ft^ vide U5^ v ,- 
lS ^ok e_xtenfio, dilatatio, permiffio, licentia, libertas, faciiltas. 2)pus, 

vt Ch. pollutio, Nov.4.0. 

■ ■ — -_-_^---,— _ —— — .^^ 

| <^ _^^ crocus , pec, Indicus. 

^v^o gratis, fruftra. Gen. 29, if. 
l-i-s^o defcenfus, illapfus, habitatio; it. clypeatus. 
Vx^o clypeusj contumelia. vide r 1 -^* 
•jhu^U^o^ u»£*a^o Magnes. 

Im^ phiala. t) accubitus. vi de uarn^ Pi fcb^o Exod.$7,i6. Num. 
, 4>7-,J # er.27, 19. 
U*U> j im s ^o obferatio ianuae, 

H^*0 cecidit. 

lis^ fAdjuqos, BB. i.q. U^. G*^ ) ^^ magus. P/. Vio^o Ifa. r9, j. Mat.2, 1.7. 16. jEnm* 
3 -flfogi ^/ii, jE/flfw, J?«r, 5Ifaww, quorum genealogiae per 3 Tfri&i funt 
in traditione* prout eqs delinearunt piSores quidam; mde 3 eorum dona; 
numero autem 12. Ex principalioribus ac celeberr. i* vniuerfo Perfiae 
regpo viris erant> vt fu perfeStum atque facrunh qui in fcripturis oteur- 

\ rit Digitized by Google >* «^* 483 

rit nuttierutn, cmpttrent; 'mmina eoram haec eranii 7^^0901, : ^o?o4 
•jjo^o j£d ^oio : jjoft : ux>o?oiio ja ^>| : js^o^ ^ «^A*l : r ols^| jo 
•-*-& ^$* • <ojjla* ja ,teajA*t . : Ai\om *o A«*m^| \ o^xna *o ool.>| 

^ ■ -> 10 ^?Of-io :«f^^ *o *- m4? 'a : ^^*a *° t -*r aA>J ] * f * > * /-* 
wi£ Wheloci Not. Perfad Matth.2, 1. IJEmper. Midd. 17^. * ' 

[* Sunt proprie, Magi Perfarum, Zoroaftricae philofophiae addi- 
&i ac facerdotes. Ifaacus M. (in AflT. B.Or. T.I. p. 229) fub facer- 
dotibus (chriftianis, IjotLd) pudicitiae tegem violauimus: )f~A A,i „.i^ 
)Zo£unj j^j aiio l*Q^o? yit£ dominio magorum quis eam feruaueriL 
Caeterum /jutyos vbi in N. T. pro impoftore, praeftigias faciente 
ponitur, vt Ailor. ij, 6 8- non hoc nomine interpres vtitur, fed 
\+*»: femel ita ignominiofe pro o^wn prifci foederis interpres po- 
# fmt Jef 19, ?.] 
)Zo»c^o magia, cultus et ftudium rerum coeleftium. Elementorurn 
" timtum fecundum Jacobum Rutienfem. 
)£-* s^v> ahenum. 
l**o^o exploratio, inueftigatio. ^ 

P^> euafit BB. Aph. $o\ Id. Amos9, 1. Pah.ifo Id. 

Mpto* /?/. W|^> trfbutum, yediigal. Gen.49, if. Deut.20, 11. Jof* 

*7> 1 J- J«d. 1, 28. * 

T* Ezr.4, 13 pro Chald. rmo. Neh. ^,4:] 

I^Ojialo liberatio^ v. et ]p>. 

1 < ' 11 — — ^— ■— » 

l^o fugit, eiFugit. iTheflT.f, J. 

\ i| v> euafio, fuga, eifugium, liberatio. 

Jljr-io Hberatpr. 

fcj&r-^ moeftus. 

M ijWo Gmilis, conformis, ito jF. * . Dotath pro JRefch, v. ]jio# Digitized by Google 484 '* 

J^f J^ Medta, Jer.*£,*f. $ MLtg* •&&.*& u» M*n*esf«g< 

Ahvaz> Nov. fox. * - 

[* Quo id audore Novarinus dixerit , compertum non habeo t 

occafionem tamen mihi dat, adfcribendi quae BarAli habet: *^-a> 
)&Vr*> etArabice ^L* aJj«u. Fuit ergo aliqua vrb* Matu* 
alio nomine JEfoi/f dida. £t ftatim proxima linea \*£o ezplicat: 

/iyM\ *<* J' ^^JS ^ a^jJL* J^. wL^JT y*\ poputus 
Mahatae (regionis, vrbi cognominis) vt Aladinudy tt populus num* 
tium vsque ad regionem Ahevaz: qua de regione vide AflT. Bibh.Or. 
T.IH. P.II. p. 419 -421. Sita ad Orientem Tigridi9, vbi in tabu- 
lis d'Anvillianis. paulo poft gradum latit. $1. longitudinis circa6i 
Ahvaz repejies.] ' 

£l±o, \lf*> Medus. Dan. 8*ao. f, 31. Pl. \+'f&f l>£o Ifa.1^17. Dan. 
9, 1. Adt.2, 9. . . " 

\\*f&> \teufluuius Medorunty nomen proprium fluuii Mefopota~ 
miae, Telam inter Edeflam, alio nomine «A^s^didi, quod vide p; 

ifo. Nomen Medorum vnde acceperit, ignotum.] 

--— - — — — — : — — — — 

rr J& (Pah.) condiuit, faliuit, concinnauit. Col.4,6. Ethpa. deno- 

minatus, deriuatus eft. BB. 
\z->q±o conditio, condimentum, cibus conditus, miftio, litus fubjlant. 

(vifcum. BB.) 
\Ld^> mortarium, n y*? contudit. 

{jqs^o aromata ad condiendos cibos. Nov r \%6. iicbrto A*a capfa 

aromatum cibariorum. Perf. c^Ah^ 

fco„r> t w> concinnatio. • 

. m -- * 

#^0 vedes hgnei, quibus oftium claufum contra vm» munitur. jOjJto vtriusq.gen.it num. res, aliquid, quicquam, quodcunque, omne, 
aliquis, quidam, quaedaui. Pf. j, z. Mat> f, $7. if* 17. >ojio >oJto 

aliud Digitized by I « *v aliucfc ftiuttft, a yana.*;A&2i, 3^ *f» *9^ Fartiirf, ex aliqUa parte. 
iCor. n, 18. *••' 
'[* AKquando, pauxiUum> exiguum. Chreft. p.6$. locujla adparuil 
. IU^d 1) wm-jd ^»? >o^so aliquid damni (exiguum damnum) attuttt, 
- nm mnttum. • ; *.>.*. 

De >o,io )o£ce* aliqua ex parte, quodammodq y cfr.etChreft. p.^.jl 

vbi Simeou Betharfamenfis Simonem magum fuifTe ,dicit, Samari- 

_tanum.genere>o£o >cy*» Ijjoou?"^ <£oul*m) cognatum quodam- 

mqdo ^fudaeorum. i . . ; 

•r >%^2^ vmnia. Matth.^1,^7. ><^o \&as> omi iihxA>> xatra *•*■* 

•^v-ri Tf^Tor Rp r m. ?, 2. . .- ,, ■ - 

2 >o^o id quod. Matth. 2, 1 j\ Exempla plura dabit Schaafius.] 
fco^o copia rerum, et diuitiarum.f 

[f Ipfa adfcribo Bar Alii verba, >Qf& \&x*l*^a muttitudo eiuf, 
quod Medem vocatnr, et Arabice, L*Ji\ res plures. Eft ergo noip^ 
.jnultitudinia^ ex- >o^p fadum, forma (imile Arabieae magnitudims 
v ^i (gramro. Ar. p. I7f.) Exemplum adhuc defidero.] 

*-v; r— ' ' — — t— : ~ 

**r° igitur, 1 quare. aSam. 1$, 22. Mat. 12, ii: 

Jj^io £uo cellarium. JP/. Ifa. 24,10. Soph. 1, 9. * J*. terra mercede 
conduda. BB. *<; J ' , 

[* Hac cellae vinariae fignificatione refer ad Arab. ^ vrceus vtni, 
qualis fub terra recondi folct. .Putem, his potius pun&is inftruen- 
dum, Xfr^ A*o domus vrceorum. BarAli ipfa verba adfero: t*m 
]fcaj* domus (reconditorium) vini> V^ *^1° ***?«* (latius) vbidit* 
quid adferuatur: et Ar. vV^ Jl ^-f^ reconditorium potus. 

_. De altera fignificatione* terra mercede conduBta* cuius nullum 
exemplum noui, adfcribo>ipfa BarAlii verba, fed mihi adhiic pb- 
fcura: - m^A) ^aj? V° 'J- 101 ^ a ° l»*o&0 1r-\^^>? "cabZ l^3]o 

u * CLqq legendum Digitized by Google 486 ** i* 

lcgeitchtm pBto> l&a fi* et terr* mmeA Mfdb&l dhHitt * +&u*> dam Maddone Arabica defunt.} Itiy^ filum iugi ttxtorii* Lf. rfr. {-*-*}? U»>>* - ■ n i i r ij L |i | i hiii< ui*yt * (Vio) V°^ cognouit, fciuit, intellexit. t/ufc V 
l > ft i f V» pera. Nouar. iif. ^MMfpMMMh^lW *£oj l^ol) extenfus, pandiculattts eft. 
^jio gleba terrae, cerpes, terra, jw. Ochra, Jr.jJjW ^L^vJ ^jJ» 
2?J5. Nov. 261. Ezech. 17, 7. 10. Matth. i^f. Llmus^ puluis dkfau 
terum, te*>? rubrita. jBA 

U^j-io Lithargyriuitt. ^A 
J^o^o exterifio, pandiculatte* 
%*\*r*> Coenobita. f\ x>* **,*> filuit, conricuit* contiilttit fefe. BB. «onniuit. Eccl. ig, *j. ^ 1 -* «ue. U*ko&* inora*, cyndationes. JBB^> \n-U> coxit, bulliult. 
Uoiio />/. Uoiii co&us. 
|^»oi_*d coltura. Nov. i8f. «fcoiio dans, donator. 
f ffn on u^o donatus. 
^aoufito 2?2?. twfr «jdoo. ^o^oiio communicatus, participatus. BB. U^tti&o Digitized by Google O 2» 01 *0 

fc^Mtto arlrtr, ex %«a haftas «onficiuart, iftff. 
t^ i Snm PoiSo conturbario mentis. 

%to*joiio Lq.Ch. ioiS^ pifciculorum genus. 

^um^wiio oleum galbani. 

)ouoi^o tardans, moram faciens, qf. a )ouou BB. cf. Ar. } J4 W 

IfiuV^Doiio ligamina venae mefaraicae. Nov.}6.\ m 0*«} 5oiioZ| dote praeditus eft. ^A 

$&iJi dos. Hebr.^fth Geh. J4, n. Exod.22, 17. videettok. 

\l*c* id.q.ffcbr. * v 

£* Nempe Hebr. Wltt Pf.^f, 1.2. Jef. 16, f. Caftellus expofiie- 
rat: feftinus>*expeditus> exercitatus* promtus; iu bonum femper. Syrf 
tpridem in feis feriptis, atque vbi interpretes non funt, maxime 
ponunt, de roedico artirf fuae perito. InEbedjefu catalogo £bript0» 
rum Syr. Maruthas vocatur* k*<nio U») mdicus promti/jfmus , i. e* 

# peritiffimus, inque AfTem. Bibl.Or, T.III. P.IL p.44. Barhebraeus 
lilxx* Ua-i) ^ Uoiio Ki] oiifl^ ojQ venerunt cum illi aBquijre* 
ritiffmi medicorum graecorum, qui Hippocraticam meditinam in Orientt 

, feminarunt] 

]2x**oC*> exercitatio, dodrina. 

<Lto i.q. Ar. V BB. • 

!»?<*> ^ l*r*>/ ^°r^ m. modius. Nouar. Thef.Ar.140. 

■ ' '■' ■ m m m mmmmmmmmmmmmmmmmm 

jiiQ iV) medulla, cerebrum, fpinadorfi, tempus pars capitis, vertex. 
Deut 28, jf. Ifa. 1, 6. Heb. 4, ia. >os^ 1^0*0 iracha, pars pofte- 
rior capitis. Nov. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummm^m \ i immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Q_qq a *#* Digitized by Google 488 - ° * 

vfi£o motus, dimotus, hpfus eft, nutauit, declinat)it* - de manimatis du 

titur* Pf 62, 4. et de animatis* Pf. 94* 1$. Deut $i 9 jf 

# ? # # 
Uoio^ V^d declinatio, deflexus fubfi. • . 

^o macuit, attenuatus, fubmiflus, deprefius eft. Heb. 2, $. 

V r>.v> humilis, fubmiflus. ( 

} *v .■ V> humiliatus. . ■ * 

*&\L±> Michael, le. Angetus humilis, vet humilHas Deu - •■ ]iaLo f. ]£^o*> mulusj it. arbor quaedam* rf vas aeneum, j«o tttfuMl 

ex oeno/iihoro aeci/jiunt, fimite Ar. ^Im^. B £ t 
|^Jsn\p mulus rt mula. P/. }Efd. $•, 4*. /fc pifcis. JJA 
f>^n^> Moly /itrfa. *; < ■ * • • . t 

■ ■ " L ' I II! I .1 

fcoo^, >oo*> uxZijlos> vitium, labes, macula, Col.i, %%. ' . 
JJ^joqSjo maculatus, viriofus, crudelisl Nov. 6}. t 

^^too^ Mumia (ab Ar. <•** cera^) Hanc Daniet pri us in Pfrfia ion* 
:feci]fe, Perfasque eam conficiendi artem edocuiffe dicitnr y BB. 

i£o cur? quid? Jud. 1^,17. quicquid, res. Neh. 11,24. Off.Mar.y*. 

* 9 9 * * 

V-i. ■■ \o aqueus, a Ulo. 

X^joU) . cx&ijQVo moneta, Hgnum, fignaculum. Ojf Mar. 497. ^ * |0Q^> * Pt. l inViS o intta&atus, indomitus, rf calcitrofus mw/o/. #.ce- 

rebrum, rt atramentum. BB. 

9 * # # * 

[* Sufpicor legendum ^dojo in ft. emphat )juk£o calcitrofus mu* 

. lus dicitur a . f - --* percu/pt.l 
vifliqpto rt i^qiciifPO^ mUlica. 
li n i mn^o muficus, cantor. Apoc. 18, 21. (*c*>) Digitized by Google (W>) ^imunxk, ^mufcrifc, - B±prcflUrAVfioft«i;i /Jqtairiuks etomfy* 

liSn^o fcaturigd. 7 * 

p*cC*> emundtio, exprettio liquorit, tt ratipcii\atio. ** - 

• ^iiii^joio jut/or, afparagus. -Oia/Jr. ^4ff. - . 1 mt^ J^. " i . ■- i-X, (tf£o) y-to exfujcit, €inunxit, jLtvtTvq. , , ( , .^ 

lyjiio fu<au» /»*/i; '•.:..- » •"' *••>•. -•,-'•' •'. 

', I -" r II ■ ' ■ ■ 

«n i V> derifit* fubfannauit 2Reg. 19,21. Neh. 2, 19. 4, r. Jofc 9, 
' * ijT 21, ?. Pf.2, 4I Luc. 16, 14. /*. mimtim egit, ludicfam jtfteik 
fecit, lafciuiuit. , • ■ ■ ' - ■ ,. . t 

LqciJo cajceus* ..,„,- , '- . . . • • ' . 

1 n 10^0 illufio, derifio, fubfannatio. Job 54,7. Off. Mar. i^ % 
^6lLo\ yjnniSr> opium nigrum. -. .< • , . .• 

|inAfro derifor, UUidens.' fubfannator. PL ¥f.r 9 i # 

» r- M r - ; — ■ v ; : 

(ta*>) i-io emit. Gen. 42, 2. 4J, 20.22. Ifa. ff 9 1. Jph. n-iaf. emere 
. fecit, vendidifc Gen.42, 6. < 

]l ■ ^o annona. Gertef^^, 2. .. , 

^oL pvpp<i> myrrha, gumrai, fongus arborum^mofchus, fucoinurti 
odoratum. Mat.2, u. Marc. i f, 23. BibJ. crit. IX. }? 11. Nofft.vrbis 
Myra, Aitor.27, f. /t. gradus fphaerae coeleftis. Jt. et -™ r^ ^ 
lonchitis JA „ 

^ioio^ ,ok*> ati(jov> chrifma,* opobalfamum. Matth.26.ift. Styerjib. 
JKMtt*89'9°- lo *« -.- ^ _ 

' {* e -fr chrifma baprifmale., Chreft. p. 84.] 

Xljoto iVbif* atboris, r«/«/ /o//a tf /orw rutilanti hafiae fimites: d&fon- 
chitis. /i. BarSerufch. i.q> njw^ #j?. JV&t/ar. 19J. 

— — — -— ' . ■ " " r 1 ■ 

Q.qq * t"**v Digitized by Google 4$o i» •* 

-(uaaio) «j*>palpauit. Gea.27* 12, Deu&aft*-*9» ihfcwtom** pei+ 
fcrutatus eft. Rora. 8, 27. 11, $J. Aph, «Juig Id, P£ttf,7« ^a*. 

ux£o eduxit, perduxit, extulit. 
|*oc£o palpatio, exploratio, fctfninittnt, BB. 

fjoi \*x> inferuiens bobus, bubulcus, _ c _ , \ 

1 ■ ■ ■ . ■■■■■■■ ■ ■ 1 1 ^ 

Lm& mortuuseft, obiit. 2Sam.i2, 1$. Marc. fyzti tiatowtunli ?«** 
violenta morte; at teo extitit, faftus eft, cepic eflfc Affa ^Mof tititf- 
tificauit, occidit.Matth.io, 21. &ota.%y \i- Pak *&> Id. 

ja > v^ ; /u^ pinmiiis. Gpn.2j, 3.4.IJ. Pkrti^j lft*^ .Eph-lil.f. 
f. |Lio rt li^uio Ador.f, 10. 

jioJo mors. Prov. i8>*i. ^- fioio^Cor.i, 10. ^J^-uio? S* mfrti 
repentina. . 

iiioi mors, mortalitas, peftilentia, peftis. Exod.$,|. aSam.44, if.lf. 

21. Clades, Sapui8,ii. PL Vtfi** Matth. 24* 7. 
^Zcuio mortalis. JV. Sap. 9, 14. 

)2oZaSo mortalitas, cum P immortalitas. iCor. if, f J.f4» 
^ioA^ mors, mortalitas, mortificatio. 2Cor.4,iQ* 
iujio^o mortaliter, cum U immortalitet. 

jA-abavo herbae genus. 

\jZ^a^d mortificans. * 

1 ■*■ ^^a^ ^ 

f%-i cirrij byflus. BB. Ch.">\v t M :V?- 

• - ■ • - -*- - — ^Jmj mifcuit, temperauit yinum affufa aqua, infudit, libauit, deliquo* 
' tHms dicitur t Gr. fihrju Pf. 102, io. iCor. 12, 24. Pah. Id« caupft. 

natuseft. a.Cor.a, 17. Hebr.4,2. Jt. aequalis, iuftus, re&us fuit. 

BB. £thp.+^*4 miftus eft. 1 ^ Digitized by Google \^«^ifhd% ptwriftMi >aciiluB[L Cantj^ V, 4, .; ; 
1^£* imfttis. Apoc. 14, 10. 

£* f emperamentum corporis, fenfu tne&coV conjfifutio corporiA 

€hreft. p. 106. flrdf anno robujlhr erat C&rpon 01 ^J^ Q >o^Lmo 

« /imor conjlittakm*, qwm praettritif.] * 

F-^-^QjiD mifcens. -- * 

_ ^ 

*" ' ■ ■ ■ — ' — — ■__ i ^ r ^ . _ . . 

$»ia)j£aQ*> Iphaera, ciccuIus.ftReg.2j, f. Sap.7, 17. i/ toj. 


(H_)-.fiMpr**tfj | annuit. iextenfurftit, Ar.-pb+J- J_;> 

T?.»*> nnmellae, columbar, colHftrigium. 

*i~i_ crines, capilli, concinni. BB. . ; ' jit_T*v-iS? 

\&U»J. pcmft !*»*> ftcurifc. .•: V : ; i' W-***K 

t$9t— > V.|aua< iVpo, If6. 

|h$o eartenpo: «xteafiun Jmibus fitis tmtormm. MB. 

pf_o pahd.cnlario. ' r •(.- 

l^PV-Jto fuhesJanei} vincula Ianeafc '^ 

\jMv~ inehrians, potens. _Mw. 196. •^■'BfCH 1 *>*_ odojfatus eft. _M/*. ___<_J fermentatu» eft. - „ _*____) volii^ 

.tatus eft. . » >v_»«a ote o excitatus eft j>uluis>f ouivi puluere -ipfum 
exeVcet. 2T#. , \ . ', , . 

l^U> Off.Mar. 417. vi&iur mmkfiim pro U*-_, 

!-*_> percuffit, plaufit. Genja, n, Num.jr, 16.17. 1)011.27,14.. 
«inxit, praecJj_ie> L acci__t, Ifcja, 19^ Judith 4, 8« J6-ij, f. male 

•luk. Digitized by Google » * ■* • *• ¥ 

oluit, Ifa. 1 4, j . Pii^. uu££ . verberaiiit* jP*rt.P Lac 1 6^ix£ '• t£t($&& 

verberatus, percuflus eft. Ethpa. cruciarijs, v^xatys : ; percu<$reiuffu$ 

eft, -^p/r. t*j*^>| pondus aequauit: fermentauit* viflfe **Jbo. . •*. 

iZoMip^ Uo*a^p verberatib, pert^iffio, ftag^llum. plaga, viilnus.fexod*. 

L t 9^H- Marc/ft.asi. *^.&. xL£)L* #£. P/. JUic.7,21. pAqj & 

percuffio clandeftina i . f . dette<2atio, EccL aa, af . 

fc o 1 1 mVi v> percuffio grandis. JfjS. *•• 

(^xiSaio^ fmViV) verberatus, vulneratus. ^r *•«' , 

fc i nte vide ^m/ * .■-..„•*'- *<s 

■■ ' , , r— ,. ; r tH il yuf ■ » 

Jyo^o Nomenloci. Nov. jci. *" "" 

-— > ■ .. , , | ,, t , II II VI f ■ I l ' | 

m * T * . f f v - 

^J^^JHy U^**^ mucus, pituita nafij Epijl/Sft.AthanafiiadHammonetnAbbattm. 


(W*>) JEiAp. WoZ| aegrotauit, infirmatus, huftiiliatu^dk ^Aph^ *i*:*| 

f T * 

humiliauit, exin^niuit. JE*A/?. Wo2? Id. Ethpe: Deut. 17. Maf.ptcA 

{* Ethpeel , ^\u^ ih Hexapiitr pro dvrd^odfraf ptffitum J£r. 

6, if. Eft ergo aliquando non folum aegrotare, fe^ et, j^mrf. 

Caeterum male Schaafius p. 170 lexici ad ]L» robur* ^etulit,'gu T 

tans, per antiphrafin infirmitatem cffctam. Eft potius .Mfcm. radi- 

cale, et conferendum Arab. }*-**-* , ! cognata fignificatione inopiam, 

ftexSlttjitem denoiansr); » x . *", 

^ftjisb^ -Pft ^Vi . i i V) Jjpbecillis,- infirmus, , tefiuisj humilisi mifer, macf- 

m 'tenttis, 'Sap.i, l Yi; f. ^i^iblEzech.j^, io. PU ?^^>^eri!^i' f 20. 

Dan.4, 27. S^>.9, 14. f * \ . 

••• - [f Solent mocteftiae CJruffk (humilitatem hic ver-e latine dixeris) 

*~ clerici pHmatio fuo nomini addere, \L^o inftrmuf* pauper: patri- 

'*'•]',' krciha Maro^iitigus ipipfo figill^, P***^> U^^h l^U^a ^aoj^a>]. Digitized by Google ^ . j^ft ^ i ^V\? fT'.|W? f«f«« ififiruQlty do&rifla^tf Unguae peri* 
tia. Chreft. p.Qf.] . ,, , • .* 

| AvNi» i Vfl imbecillitas, infirmitas, humilitas. 

(_&-. ^ m\ »ii \ o diflblutjo. . „ (i , /- : , • . , f , 

^ j%Lwaitf iioitienpriJpriufn ]?ortj*te cuidsdam virfcisftagcbdVad quatm 

r fituni ftiit templiifn Jacbbitarum. 'Chfeff. p.g^.ji. 1 ]^ J .■■.-» 
— — — , _ _ * — . — , 

|2ouuy^o cagnatio, q. d. fraternitas. v. M* 
|A)iniViY) percqffio grandfe. BB. 

i i ni i V» dentiicalpipnr, quo dentes quafi deterguntur. BB.* 

[* Nullo exemplo cum ponatur, adiicio ipfa Bar Ali, idemdicen- x 
tis, verba Arabica, fimul monens, illum } i ■ n iiVi Tcribere : jcJA^sssJI 

£UL*jn a^ 3>--5\ a j ^-^J', quod puto, emendahdum , ^^JLll ^-apJI 

• . ^UUmN^ ju ^^OL,, detritorium (puluis quo dentes deterunfur) 

•*. id quo purgantur dentes. Non efle videtur fcalpellum, fed q*od 

hos dicimus, 3a$npufoer. Equidem potius retuliflem ad radioem 

lo-w licet ea Syris non fuperGt. Habuit effupra fub verbisprim. 

rad. •-*# Caftellus, ex ipfo quoque Barbahalul, p» JI8-3 

* - ' ' % k ' r •* ■ i — ' — ' — ^i !r"n cras. Exod. 19, 10. < ; ^: . ^ j 

lr-M^> menfor, geometra, arithmeticus. ^ , > ,.-<-,- ^ . __$ 

I Zo^o menfio, dimenfio, aeftimatio, menfura, arithmetica, geometrla* 

t-fito * vacillauit, lapfus eftj deanimatis iantutn dititur; F:^pro*ij[wi 

„. *R, &Scr. Jaeptus K>6i. ;_ _ /- ; 

[•^0 potius, vt ivevbum mecL rad* Vau icribendum erat, ex' a^ 
logia Hebraici m Sic et reperies Deut. ji, jf. *lfl W Pf.^ 
4. 94, xg. Obfetuatum patris mei.]. _ . 4 : . , -., V^^ 

- •■•: Rrr U*> Digitized by Google 494 *» : 

* ' 

U-i^o pertigit, ptfruentt, vemt. Geiu 2g, 12. Ntira;!}, if. AA. 2J, if. 

^mo^lo l&ia (^U&iO/ U&*>) valet, poteft, facultatem, poteftatem ha» 

^bet in manibus.* Gen. ji, 29. Lev. f, 7. 11. Ruth 1,21. Rom.14,4. 

aTim. 2,2. Heb. 11, 19. Pah. •*£& peruenire fecit, admouit, addu- 

, xit. Gen 47, 9. Lev.xo, 79. ifa.iS? l h 26 > f- Phil.j, fi. £%a. 
• ■ ftWj attinere fecit et fadus eft, addudus, perdu&us eft, pert^it. 
aCor. 10, 14. Off. Mar^no. 

[* Nempe, quidquid peruenit in manum alicuius, (*j0xy»ts> Ig&T) 
id in poteftate habet, perficere poteft. E. g. |ouisj wrfno^ U#& 
Hebr. ii, 19. peruenit in manus Dei> idem ac latinum, ejl in manu 
t vel poteflate Dei, potejl Deus > ^pa^te U#d p Adt. f, 79. non ejt in 
manu veflra> i. e. non poteflis. Nonnullis Jocis pro ? *kX> editum 
WAp partic. Peil, eadem fententia. Exempla vide apud Schaafium. 
fcx illius hoc, qui punda addebat, arbitrio. 

t . Vehm et diihngui haric phrafin ab alja Hebraica fimiUimji, pro 
qpa poni folet, inuenit («TiMato manus eius aliquid* HeWaeis manus 
inuenit, Syris res in manum venit. Compara Levit 12, g hS ( pN^ 
tw v-i m* N*>2n fi nup inuenent manus eius fufficientiam ouis> Syrus, 
\fi£>y |^^ v ou r *Vo \^±j P ^o fi non venerit inmnnttm eius, vt offerat 

— #f#m: ^trumque re idem r /i ouem offerre non potuerit.} 

1 1 t ^> aduentus. : 

lio fr 10 pars, portio, fors, acceffio* , 

Ifkjag^o genuflexio. Poenitentia. Gr. /utrufot** 
[* Vide et infra fub ,-&*> iterum pofitumj 

w^L^Jtf) condenfauit, concretfcefcefebit, coagulauit. , L 

V«*^*> condenfatio, concretio, coagulatto. , 

l/Ly t*Q^ lindus, ^fr. oUjjjJUJ Syrupi condtfnfati. .8^ 

i* • )A»q4&0 Digitized by Google )*-^&--&Jx> Index digituf. Nov.jj. ij^j.iirKV i . '«v ^ .^ 

"^ — T*"" 2 ! : f - — * i <v "' 11. ., ' i ii' ..'' .jJi 11 . ' i. . 1 ., i » ; 

Imftft j ^ fericum, et bombycis giobus. 

(%#o) 'ftfpt, 2perf.\^oU ^r.6>JLJ inuoluia, rciircamiioluta (j%f^ 
' conttrfa) es. i?5. \ '- ' ' ! - -..•'•'•*<» '-i-.cb.. :.. j "l 

^&W propter, y^. ? qnartdoqtifttem, qifloiii^i eo c^di ^m. N^iim. 

if, 2f. ?Efd.7, ii. C«»f jjffl £L$Q> propter ixfe. .'""" 

)jo\^^o ideo, proptecea, exigit foem.genus. 
pou^0*> Id. exigittnaft. \ r * ) ' • .n. ,": :.. . 

MVnNt ^ propter q&id, cur, qu?re. 
tfl&tf fofla, lacuna, F. Pondus, JV&t/.jjg. " "• 

metalla. iOTacc.8, }. x —r—^— -- ,,,, ,, j | ^ l g . 

i*ta$* adotfatio, proftratio. Wot/. 7%f/;.io. Poenitentk,-/*rwfrd#«u - J 

U&O ti&i depluit, pluuiam cfemifitl tiuci 17, a$. 

& -*- ,- .' ^-' "• - . : l>» i--?.' ^ ■' ■"■;>•; ^... ,, - .r .*'.. ,.*-•/.' } . •," 
!*$*> pluuia. Gen.i, f. Luc. 12, f4. 

UW 05 * aduftio, incendiurfi. BB. (*?W«<« ' 

fcmiNn^t^g metropohs. * 

y^os>0r^2 itietfopohta > archiepifcopus. ^ * 

k^i&Aip. metropotitanus. AC TJ.j> ?; jf *$.}> , cocnr^ aurifex. v. *»»?♦ *-ry r ■ I , ■-■■ "! .!.■■' J ■ ' - - I . ' i- 

)LJL*a.tW& ^io. ju ftq. k^j?o*u> uvae paflae. 

^aj^oaU) conducens, lena. iVbv. 99. Rrr a lUio Digitized by Google 49 6 -* 

tLo milliare.* Matth. 7,41. .v '* v 

— [^-it^oim-fcu^maniitninteHifei i.e. ^giadns, febf miHI» 
ris Germanici mathematici : (vuigo enim fhulto maiori milliarivtii 
mur Germanij etiam vbi menfurantur). Legitur hic in vtraquc 
vetfione, quoniam in Graeco e&./ukfQf, videortnihi et alibi legiffi?, 
fed adnotare oblitus fum. Arabibus >-*-» frequentiifirtmm » Ted 
mttliace Arabjcum figniflcat a Romano dwerfun*.] 

Irto^^o dudor, /ori* miles. . - 

^i^o tapetum. 

[^iio in ftatu abfpluto femel reperi Prov. 9, 1%. Fle&e ergor * 
Emph. Con^ AbC ^ ; . ,. ^:_ 

pi<Jcuio portusy vt, Ga2ae, Afcalonis, /ut,cucv/uac Graecis. Yi<k 
Relandi Palaeft.p. 79 1,884. Ortum videtur ab Heb. Q^.] ^ 
l&.-mjL *^> a>jw*. Fi par trit mihi terr am Vteo h.$. vt projiteantuir 
feimperium accepijf ( Druf.tyJ^XlL 20. V'T*<^^>lbumen; ^Q 
iLrif Zythum. ^i^*-^ aquae furtiqae, adulterium, fornieatio 
Prov. 9, 17. I*** *2*> aquae fontis,. cum in canates vorios diuiduntur. 
]J!^a *Iio vrina, iotium. tfcu *Iio maria. Nov. 140. ]k»«2ao. JL* 
]),/£•!*> excremenrum alur itercus, merda. ' | ., V ,,»2ft»ap Jao aqua 
du»cis, BB. fic Genef 26, V9 Arah. et Sdm. aqua toiuaiia'<ficitof'.' 
l^s^j ^^ojjna^ «^lo aquae execrationis, declaratrices. Nttmer. f. 

Vj^o,L* «I*> aquae lubrkae, /1 lubricitatUHK l^o^aoj d*> aquae 
eolledtionts, confluuii. V^xao Jko-aqnaelentae, lentter fluentes. «£0 
]ip« Atramentum. jBA )&£** %&> aquae diflillatae/ Vlpjp ^ 
aquaedudlus. . 3 \ - • j v. 

|-i, i.v) aqueus. .. , ; 

fcoR i^niij^ Lq.Gr. al/wrot opfa. ._ Digitized by Google O U* + io 497 Ia&q*!* fcurra, G?r. fujuoc. 
T2nmVuV> adulterium. 
|mmviiV> adulter. t i,i ^ ftirps, familia, progenies, pro&pia; chatur a Ferr. Ifa.48, 1. 

at in noflris aliter. 
\jlm& vide ^o* p.praec. 

^qjl^o /juixw, papauer, tfw rana gcnera, jiortenfe, agrefte, nigrum. 

BB. cf Diofcor. IV. 64. 6f . &c. 

■ — * ■ -1 - - . 

yto ftratus, deie&us, fubmidus eft. Pf.44, 26. et yU> mac> Heb.9, i 
/>a/r. ^^o humiliauit, demifit, fubmifit. Deut*8> 16. 26, 6. Pf. 69, 
11. ife//p. jEfr*. hmni (hdS «fmjp<r, i/t rf ftato," ■jD» * rf ^f r. 3C^ f ;^ 
inter fe conv.) cum Syr. confent LXX Aeth. Ar.omnes* ^Theodoret. 
itc. Eftque procul dubio veriffima loci interpretiUio? humiliaui ani- 
mam meam. Ifa. f j, 4. 74, u. aCorinth. 11, 7. Ethpa. hiimil&tus, 
ftratus eft, demifit fefe. Ifa.fi, 23. fJ,f-7. f4* iq. 77,9. Jac. 4, 9. 
Mif.Mar.y. Off. Mar. 464. -/fy/r. Iq.Pah. Ezech. 22, 26. Eccl.4,7. 
rf humiliauit fe. * f 

|ainv»^ ?ninv> ftratijs; humilis, manfuetus, mitis. Num. 12, j. Ifa. 
f j, j. Mat. 11, 29. Eccl.2f, 24. Extenfus, Mu/. 416. />/. Jac.4, 6. 
f. Gal.6, 1. . 

fl* p»n> o humiliter. 

1 /nn i no humili:as, manfuetudo, modeftia, lenitae. A&a4> 4. EpheH 
4,2. Eccl.26, J2. Jaio Id. - 

I n V> hinc. i/W* te. 

Muiao humiliatus, humilis. 

| .a aj g proftratio. ^ % 

laacao hurailicas, maafuetudo, Deut.26, 7. Lue.l>4$. Phfl. ?,ai. 

Krr | 1*»» Digitized by Google 498 *** 

\ln n S> morfus, fubft. r ' 

_ , , • .— — . .i , . . .j . M t 

(U&o) ]2qx*z£d damnum, detrimentum; coitus, concubitus. v. Uu» . 

%*a*D*nunc, iam. iReg. 14, 14. Jud. 16, 18. Jof. j, 12. mox* vnde t 
proinde, vltra, amplius- Heb. ^ 1. 10,2. initio orationis continuatl- 
va efi particuhy poftquam, in pofterum, itaque. Gen.4, n. Num. 
22, 19. Jof. 2, 12. * 

fc&o fera, vedtis, pec. maxima qua verfant tapides; minor Perf f^f-* 
Jr. &-*-* » minima, Syr. ) M t^o* dicitur BB. PL 1) , 00 v> E*otf. 
26* «^27.»8 4 *9, l^iu Jud*i6,j. 

\kx\ \ afr f.fl* lA\^fl^> exiftimatio (opinio) /ra. malaj at. decretum» 

BB. «iroVioSio ld. /xo^AoCt 

• ■' ' ■ " ■ — ^— ^— — ^^— „^— ^ 

^io natjirale, pofiibile, ^aio P impoilibile, v. 

++L&* id.q+ Inii^to machinamentum, funda. 

«joolsfcp (zr. fiifiX*™* machina. jMacc. 6,20. PL*jdo±^o v. p, 5*2. 

*aio defponfauit. * Deut.20,7. 28, jo. 2Cor. 11, 2 t a)hiauit* rimas 
egit. Ethpe. i.q.Ar. <£JL+\ BB. / 

[* Proprie, vendidit filiam. Dudta inde^phrafis, quod pleraque 
Coniugia per venditiotifcm et emtionem fiebant. Vitfe ius Mofaicum 
$8f- Eadem fignificatione et ponitur in Aphel, Chreft. p. 29. in 
qua (ciuitate aeterna) ^jJ ^aioj defponfaui iUas. Prkna ac propria 
Yend^ndi fignificatione Syris inufitatum. 

\ . , Quod deinde habet ex BB. «effe ArabicUm^?*!*, eodem redit, 

' ^Jl-«1 eft, defponfauit. De hiando* et rimas agtndo, nihil hucusque 

reperire potui. Sufpicor hac fignificatione pofitum ad nnD pertinere. 

Nihil eiusmodi habet BarAJi, licetmulta alia*hic ponens ad a per* 

tinentia, a » praeformatiuo incipientia.] 

\Lh\\ fc*o cauus terrae» caueynula. upoiWn ^o> io Bolus Armeuia. Digitized by Google tpJ^o, f /jinv» defponfatus, a.* Ekod.22, i& Deut.2'2, ij. Luo.1^7. 
[* Nefcio quo errore, aut a quo fedudhis, CaftelJus, locis quae 
citat non.infpe&is, defponfatum vertit: eft ybique de virgine fermo, 
defponfata y nec ex etymq nifi ad folas defponfatas, hae enim ven- 
debantur fponfo, pertinere poteft. Hoc tamen corrigeng, addo, non 
plane erraife Caftellum: poteft enim et abufiue j-o-Lo de fpotifo 
dici, vt chreft. p. 27. Jin.12 regina: retefto* iiiquit, vuttu ingrcjfa forri 
Kv^n , i|in\o 2a2^ ad fponfum tncum priorcm*] 

j*o n V) defponfans. 

i-i^Q^a-^o defponfatio. 

j/i a.V) Sinopis. Nouar. 141. 

\jL> locutus eft. Pf. f, 7. J^atth. 14, 27. Ethpa. tsLL>f Id. rf didus, fer- 

mo faduseft. Exod. JJ*9* Adt.9,6. Jh^oAip & ineffabUis^inenw 
rabilis. lPet. 1, 8- &om. 8» x6. 

ffs to'» loquens, loquax, eloquens, difertus, orator. ^ 

|IS>sv> »«aI fupra quod dici poteft. 5fo/. /& jRi*. ^7* 
])*!^0 logicus; rationalis; rationalis, verbalis.* f. |£\i\v> Rom.12, I. 
lialimus. BB. Diofc.l. 120. 

[* . VerbaliS) praetulerim, ita vt ?& \ » Va }&*xim2 flt, facrificinm> 
non fundendo fanguine, fed folis verbis. precibusque peraQum. Jacobus 
lane Edeflenus in epiftola de antiqua ltturgia^eam vocatV ]&+2amjl 
fca? tyo fo\»\v» ]&**£>n |A*Jip fcoi mniflerium hoc myflicum fcurifi- 
iii verbalis ftne fanguine.'] » 

tfr?\i\ao rationalitas; logica, dialedlica. 

If^b, ]3b verbum, fermo, Matth. f, n. Luc. n, 28. Res, opus, ne- 
*,' gotium* caufa, vt H. nrn, Neh. 2, 19, lfa.$2 ? 7^i>/L J^^ j£i£ 

Jof 20,4. Ad.2, 40. Verba m^la, Jer.n,6> i'i> • ' * '» 
|}\^^o et &tto locutio, fermo> oratio, loquela, elocJuiartK r G*n. 1 r j 1. 

*Gor. Digitized by Google 5po ^* 

: i Cor. u i. fl ^tp ]&*> multiloquium. Matth. «, 7. " taa^ #&$ 
. turpiloquium. Col. j, 8* ' ' - 

QJaacw )]\x\u> vetbum tabiorum, i. e. inane verbum. Jef. j6< f. 

Pf.17,4] 
% \\ v>v> P irmionales. Sap. 11,6. 
Uogi^s Zn^S^nV) theologia. Kiji.t. Pf.144. £. 

ji W^too eloquens, eloquentia notus; ow 1) ineiFabilis. Off.M^66. 
\b*\W\\)l&D P ineffabilis, inenarrabilis. Off.JUar.467. 
^fAS^ P ineffabihter. Off.Mar.194. > ~i 

tiSiSjbo tentator alienae do&rinae. 
^&^io potius, praefertim.* (?r. fiafaov. 

\L> ■ plenus, impletus fuit. Pf. 1 04, 24. Completus eft <fr tempore. Luc. 
2,21. Impleuit, Gen. 1,22. Ad. f , 5. Joh.2, 7. Haufit, Gen. 24,11. 
1$. 19.20. Locutuseft, i.^r. \&jo, o**rl^ tocutus efiad cor, i.e.con- 
folatus eft.* Jud. 19, 3. Gen. 34, j. Joh. 11, 19. 1 Thef. 2, * t. iM» 
. ]£jkD'Wenditarcum. Pf. 11, j. Ethpe. impletus eft. Mat.23, 10. Pah. 
%jZ*£d impleuit, fuppleuit, compleuit, perfecit. Acft.24, 27. zCor. 
11, 9. Phil. 2, 30. Ethpa. f \W | completus, perfedus eft, perfe- 
Aum fe reddidit. Mich.2, 7. * * 

[*Nempe confufum hic fuit, ntfn a librariis quidem feries fed 

. olim ab ipfis Sytis, Va*> ;t %>> locutuf efi.^ Loqui Juper cor ■•(■«n 
aS Sv), Hebraeis eft, confotari. Etiam indigeaae in vioa lingua 
verba fono vicina nonumquam confundunt. lt\ Syriaca lingu^ 
accedit facilitajs in fcribendo, \ko pro Wfco. Multos eiystnodi 'erro^ 

. res in noftra etiam lingua aniniaduerti, vt illud Halae, Lipfiaeque', 

- -A Kigt KDte~*itt EfradKetyunb, demendaci, iicet canem mendacfem Vn- 
quam fuifle dubitem. Coftfufum ibi, liegt, iacet humi, infidians, et 
|u9t / -mcntkiir.^ . Digitized by Google } i ShV* |ka plenus, plenitodo *-.am i^* ptenitudo twrae > ir(*o$ u^ctv. 
' Gal.2, f. t//#»f tnodo (ad hoc tempns) BB. H. l^o ifttentus,a. Ifa. 

21, i$\* Locus per quem aqua fluit in depreffius folum, BB. f. 

lliVo plena: fupplementum. Marc.2,21. 

[* Potius, ienfns> fc. arcus. De ipfavphrafi hic non dico, fed 

fuppJementis Hebraicojum lex. feruo, ne bis idem emere^opus ha* 

bearit le&ores.] * . 

V±o plcnus, plene, pleilum, plehitudo. Exod. 9, 8. 16,52. Ifa.6, 1. 

)V^> -plenitudo. 

}]hp fluxus* impetus aquarpm, inundatio, illuuies,, Luc.6, 48. 

U^Ld integer,- cofnpletus, fufficiens. ' 

)*,.S' V> lacerna pelJicea, rheno. 

Un 1 S. lo foliditas, JVJat. 9, 1 6. plenitudo, Joh. 1, 16. 

^IJLJ^j pleite, perfedle. A&. 18, 2f.l6. 24, 11. 

Uto^N V) hauriens, haultor. 

]/n S ±0 vrceusi aquarius, lagena. ^ 

US0V0 * ]I]£o complementum, impletio, plenitudo. Ador. j, 21. iCor. 

TO, 26. 
l*sSo ]fco*> locutio ad cor, confolatio, folamen. Phil. 2, i. 

UiS^v» focors, fegnis. BB. ^ t 

[jooSu). Incertum adhuc quid fignificet. Abulpharagius ih fuae 
vitae defcriptione, fub anno Gv. iy8j (AfT. B.Or. T.II. p.2f j feu 
Chreft. p. 89.) venerunt monachi ex coenobio S. Matthaei > o ^; nb 
U«^a^ |£a\*> rf obtnlerunt . . .' Mnfriqno, vt ipfos ad hunc epU 
fcopatum ordinaret. Vertit Aflemanus: fuppticarunt Maftiano* vjt 
ex eius fententia ]oo^c jtfratf fint Iterum occurrit T.III. P.IL- 
P-I2J. lin.9. apiid continuatorem Barhebraei: Uioioiis ^ aoAa 
X>j* ]oa^io ^jUriao? (hoc omne argentum cum non fufficeret) fcri- 

Sss pferunt Digitized by Google 5oa ^* 

pferunt fuper fidetet, id eft , impofuerunt fidetibus in ciuitatibns a/i- 
quod tributum. Mihi quidern et -priore in loco elfe vtdetur, pretium 
pro ordinatione oblatum, aut munufculum, forte ex d^nV» Hebraico, 
fed certi (Juid non habeo , in pofteriore enim loco et Verti poflet : 
miferunt ad chrifiianos in ciuitatibus petitiones. N.L.] *%^*> vulfit, euulfit, perfricuit, contorfit. Lev. i, if. f, 8- Deut2j, 
Xf. Efr. 9, j. Marc.2,2j. Luc.6, 1. lt. depilauit. 

Us ^ ' N v> intortus. * Ifa. 18» 2.7. 

[* Haec fignificatio, intortus y ex fola audtoritate Gabrielis Sioni- 
tae fumta eft, hominis, qui fidem decoxit, inque Polyglettis ita red- 
didit. Ponitur injefaiae pro ^*«P, deque eius Ggnificatione non 
nifi coniecit Gabriel. Equidem coniicere fi opus, malim, euuljus* 
cui pili euelluntur, pellis detrahitur (quae propria eft Hebr. ipwh 
fignificatio) i.e. vexatus. Sic quidem poni video a Barfuma, Bao» 
hebraei fratre, apud Aff. T.IL p,26£ (chreft. p. 108. I.2) columnt 
magna U ^ i Vo teoi*? poputi vexati et infirmi IacobitarumJ] 

U ^^ v> euulfio* vulfuraj pluma. Ezech. 17, J. 

k ^ s ^N^o balbutiens \ lingua volubilis. vide «.^^» 

|ttV^\ ao malagma. Ezech. jo, 21. Pl. Sap. 16, 12. 

)ooiio merces. Ifa. 2$, j. 

o^o*> Moly, ruta fylueftris. It.i.q. \a*& BB. ^ 

Q Nn to Popina. 

]]o^d intentio, / ratio. *iio nocuit, percufltt. Seto.hb. Rit. 46. Pael i>^o Id. 
fc- n N v> noxius. « » » Vn faliuit, fale condiuit. Lev. 2, ij. Ethpe. falitus, fale conditus 
eft. Matth. f , 13. JVIar<;. 9, 49. t/. r/. Ughtf in loc. , /><iA. direxit o;r- 

fnxi Digitized by Google *» 503 

fim maritimum. Ethpa* Pajfiu., et falem fumfit cum a!iquo y avtaM- 

(ftr^tf/. Pf. 140, 4. 
?m >i \ *o falitus, dire&us. PL falfae. Jac. $, 12. 
M*^o fal, Matth. f, ij, Luc. 16, $4. rf i</.#. JtoAa BB. commenfalis. 

c. ly^? f/l fal Cappadoceum, montanum; ammoniacum, iffi. 
hiVo hauta. Pl Jon. 1, f. Ad. 27, 27. jo. 

K »»*vo /*/. K Vvo terra falfuginis, falfugo. Pf. 107. J4. Jt. falina* 

nauigatio. 
fcn»»\so llndlus fubjl. F. forte pro fcQTUi\v>* 
]/n »» \ v> falina. . 

JMnVo herba quae detergendae cuti teritur ih puluerem, Nbv.in. 

lt. finapis: planta, Soph. 2, 9. /orfc Gr. /ua^cftjb maluaj fio/?rafalina. 
K>n\^o finapi. Jud. 9,4$". 
| m ,\n v> falitura. «,&?Vo liniuit, leuit. JE%* t^^J litus, illitus $ft. 

? fr \ x> intrita, gluten, calx arenae commifta, argilla, Jer.4J,9. lini- 

mentum, Gen. ii,j. It. acumen, ingenium. 
•^u^o acutus, fegax, ihgeniofus, difciplina iuftru&us. Prov.26, 17. 

Uj » \ v> Id. ■ . -,x 

Uoi^ Volfclla. JVbt/. 209. 

|Zo^*i^o acumen, ihgehium, fagacitas, difciplina. 

^i^.y^i aqua mellea. BB. Melicraton. ][^^ aliearej it vinurn merum. ; \va iotelle<3um, confiliqm dedit, vel iniuit, confuJtauit, confuluit- 
Pf. 16, 7. 2Sam 17, if. Joh. 18, i4^2Cor. 8, 10. Promifit, pollici- 
tus eft. Rom. !,2. 4,21. Ethpe. ?&o4 promiflus eft. Gal. j, 16. 

Sss 2 Ethpa Digitized by Google 504 ^ *> ' 

Ethpa. cbnfuluit, confultauit, conftlium iniit dedifte. Nuni.25,19. 

Jud. 19, $0. Matth. 26,4, Aplu y^o] regera conftituit, regnare fe. 

cit. Ifa. 7, 6. tt fimplicittr regnauit. Jer. 23, f. Geuef $6, $1. Rom. 

^,t 4 .i 7; . , " 

l^Vo / ^io rjStt, rex. * ft prorex. ^ofeph]p^o inAegypto, BB. 

*. IxdToj fumitaria. 52?. /7. Vg^ o iTim.6, if. f. jln\\3 Mst, 
12,42. hinch~£+ )&£^o regina coeli, fic olim fuperflitiofe diSta % 'qjiat 
ntmc Stella Veneris. 

[* >^*>/ n\vy prorfus vt Graecum /SacrsXwqy apud Syro$ 
fcriptores ponitur pro imperatore Romano , vel Conftantinopolitano* 
Atque id quidem perpetuum. Vnum notatu dignum, quod cum 
oppofjtione ad t-*&£, lmperatorem defignat, qui defundlo collega 
atque anteceffore folus regnat, eftque reipfa, non nomine folum* 
imperator, (non coimperator, non fucceffor deftinatus) avroz^dr^. 
In chronico Edefleno ad annum Graecor. 8; 8 (chreft. p. 70) April\ 
mtnft ffiflinianus imo fom faStuh eft Caefar y et (p. 71.) dit decime 
Augufli mortnus efl ffiflinus 1 a \ v> (imptrator) * * - >o j* \ *n)p 
wj0K)?oi*\*> liUju^^Oi et fohiS regnauit ^ttflinianus.} 
K [ H\ , v> ^io rex rtgum* antiquioribus fcriptoribus Syrorum eft 
rex Perfarum* titulo tanquam proprio, vt Chreft. p. 1 1 innumeris* 
que locis: at fcriptoribus feculi XIII, rex Tatarorum, feu, vt verius 
dicam, Mogolorum. Chreft. p. 8?« 98-1 • Y 

[ « * ^\vi regius. Chreftoiu. p. 9 f . I. $. >n\^o M^coa profctptum 
rtgium.l 
>*-^o Malchus. Joh. iS^io. * 

fe!^o confilium, confukatio. Marc.^,6. if, i. la^io ^o confiliariu? 

Rom. 1 1, 74. . 

' VnraVn / on\^> / ) z"n\>o regnum. Mat.5,2. Luc.22, jo. Pl.^yf* 
[on\ k o cum fuifixis pene eodem modo pro rege ponitur, vt 111 

latinitate barbara et aulica, maieflas Tua. Chreft. p.51 tndicanihoc Digitized by Google Ci' maiefla^viftrhH 1 A$T BvOrv ^T* 1; >™6 r: 't. 14. %*jo__mA*z # 

tird contraEdtflam.l r * ' ^ •<♦...•:: t 

l^jJcAa^a reginula. 

} 1 ^iSo v> prom}flfo<Genefrr7,i^?C22i.f. Rom.4, IJ. Confiliuta* 

1 confultatto. «P/. Pf. f , ki. i20.t <: R<ym.^ 9 4; : "*" J 

^20^.0*0* UaaXalo. •^Paio piftor. 

^^ Uoq^so, Jfibifcus, jBJ. Malua, Nov. ijo. 

»a n S**> conGliarius, promiflbr. 

| /nooSV) confilium. ' ' . • , 

*331 ^Nv> Melchiledech, <r*«tf /rafcr J^llotei *f ^offf W|U /fc„ J?A 

, , .. VftV> Mamiue, gw a feipfo foto, nofi ab vUo atio ifnperium habet. 

<£**> Popina. jBI?. 

ImXtLoy lau^<i>o ei li a b ^ f.fr. -^r. a|jJ> dux, diretfor, guberna- 

/ torj genitor; rf ImiSo^o pupilla oculu 
* * _ * 
frrffrifluNoy» intuitio, cpntemplatio. . , 

I^DoXio allifion^s verborum inter loquendum ad oris latera. BB. 

. ' l_-____ 

1 s S v> albugo, * 

jsSv» lema, fojrdes m orff/o anlequam toagutetur* BB. Nov. 39. 

|jn»i\to ^fAoTTfTiw, melo. 2?jff. fc..S si focus, foculus, ignitabulutn. jf S V» abenura. Sss | ?«Sv> Digitized by Google <o6 j ^ **> ^ *» . #. r * Ij^o vas in quo lavantur veftes. IL indefeflus. 

1«qVo figna SM>diaci 3 * permetathef. convenit c. mSm. Uo^io ^J^3 
coeluni decimum. $6 *ao> Nom.libri, dequo v. Eutych.Vind.il. jjf. 
- [* Exemplum adfcribo, chreftom. p. ioj. lin. 12. jmifo* ^wo rcra- 
venit Saturnus et lupiter, llo?? Uo\\np ;* /tgno aquarii. Deriua* 
tionem ab Heb. mSto mallear a Caftello jion memoratam, parum 
verifimtlem. Etymon ignorare malim, quam talia legere. Caete- 
rum hinc Syris 

V»o ^vo? |2amcLM circulus Ggnoruffl, zodiacus adpellatur. Hyde 
ad UlughBeigh tabulas p. jo.] 

^,S 1 v> tapetum. * 

[* Ex GTaeco^cnAoiTi), quod tamen Hebr. 11, 37; non hoc vo- 
cabuto redditur, ferius vt videtur in linguam Syriacam recepto* fed 
pelles ouium et eaprarum ]t%o \$&\> ?n«so.] 

.fcaNto vrceus aquarius, lagena.* 

[* Ad nS» implere, referendum putabat pater meus.] - 

fl Kvi v> , i.q. Snatt, diluuium> perArabismum permutato BetM. 
Ephraem. T. I. p. f 4. Idem p, 72. lin. 17.16, et de ercidio per 
ignem ponit, c^tachreftice ? an a^ vreref Prius praefero* NaN 
' rat, Loti filias putajfe &s?'1i? ^] ]zLp ou^ A2L5 ?(a» iKmsioi 
UiJ ? JJqvqvod *-*qj Aflr ignis inundatione omnei interiiffe, vt generatio 
Noachi inundatione aquae.] 

Qjaiaio quaere pag.477. quo Caftellus r^tulit.] <£p a> ab, de, ex. «\o w*2ip a me et mihi, i.e. foius ego, per me- 
ipfum. Ifa.44, 24. t-sLf ^ vnde, Matth. 12, 44. et \JL Sn.if ^U) 
i?>*7- r*-^ ^ ^ ne » praeter. *Ao ^o poft^ poftea. to ^o 
Id. rf retro 5 retrorfum. ^ ? ^io principio, initio; iterum, denuo. 

Joh. Digitized by Google *' JqH. j, j.7. *,*•* ^o ciroa. Pr>>^ oKm y nupfcr> iam, iamdudum 
Marc. iyi 44;. i£± ^f> foris. Os^ ^k> intus, aduerb. ^aooX ^io 
contra. io^ ^ apud. ^^ ^p defuper. ZW ^ infra. <^(/tf. 

^-io» ^-io quis, qut. Gen. 27, j 2. Luc. 8» jo. ySn* intertogatione ? ^. 
^bo quaefo, Jud. f, 11. Qnidenu* <io ^) ficut quidem. 2Pet. 1, }. 
Pocock: pro quo noftra ^>!« 

[* Hac fignificatione, quam ex Graeco /uw accepit, faepe pro 
Graecorum more plane redundat, maxime apud fcriptores inferioris 
Syriasmi - Pro Gr./utf plane reponi video in verfione Philoxeniana 
Marc. 9» 12. foroS ]l) Jo U^»1. Barhebraeus, chreftom. p. 98- 
2?fux fidbtf M liojoi Ij-m \k>] ^o ^aoj ^ttorf fjt m* quidem ne vnicum 

membrum ftt. p.92. lin. j ordinauit tres epifcopos ^ \ a *, So ^> j-*» 
primum quidem Michaelem. Ephraem. Tom.I. p. 144 (lin. 8- afine) 
i ^aujf ^io fas-yo jprwio quidem peccauit. 

Caeterum diftindius hic ponere necefle eft tria diuerfiflima, a 
Caftello fub eundem numerum redadla: 

1) ^ ^wij? pronomen interrogatiuum de perfona omnis generis 
et numeri, de quo vide grammat. noftram p. 214. exemplorumque, 
quantum fatis eft, in Schaafii lexico, p. J20. j.21. 

Hoc quidem, vt iam idem notauit Schaafius, fequente 1 fit.rela- 
tiuum, cuius exempla ex N. T. ille dedit, vt in re notiffima filere 
poifim. 

2) ^o *quid¥ interrogatiuum de te/ (Hebr. ]* Exod. i6> if. refte 
adnotante Schaafio, ideoque alicuius nobis momenti) pro quo et 
?Aio, et plene <oio fcribitur. Vide Schaafium, atque grammaticam 
noftram, p. 214.2^. 

Et hoc fequente ? fit relauiuum: chreft. p.$i. aetermina^\) -^O} 

?>\ id quod mittere tibi debeam. 

5) ^o Graecae originis ex /j,\v> in quo Fatha adpellandum vt A 
Anglorum in man.] j^ Digitized by Google 5?8 *» 

tido i.q. ^>. &>ep in quo, perquid. Lucir v i9% % U**V ad quid? 
, quare? V.deDim. Marc.. 2, 24. ^r* ad xcf dtyttaxat refertu/r. . / 
oi^ qui, trc/ quisille? quid eft? .« ^o rt opi. , 
o-L^> Id. rf quid? t/*/ quare? Marc. 2, >6. tx,**? rf <**! , : ... - . 

(jr^) U*j.^ curculio (locufta, Nov.^iGJ) animal fmmcntum comedtflS. 

j.i ijVp Id. pediculus,* Jef.41, ij. /£. refiduus, contemtus. 

[* Ex verfione GabrieKs Sionitae, qui Jef. 41, 14 (hic enim yer- 
fus eft, non i$) ^1^? oia*aSd ex mera conie&ura, (indecocum. 
„ auditi*, indignumque Jefaiae. interprete) pedicule Ifraelis 9: t veitit. 
Germanus quidem le&or ferre non poiTet: t)u iau$ 3tfrac(, .Pediqulos 
quidem GabrieH huic Sionitae relinquamus. — Reliquae fignifica- 
tiones, refiduus y contemtus* ex eodem loco fumtae, ^alioriim funt in- 
terpretum aut lexicographorum fine argumentis, atque adeo fine 
nominibus pofitae, nec debuiiTent per, ITEM , fed*per, AVT, cum 
indecoro Gabrielis commento componi. \i\ Ephraemi quidem Syri 
commentario, (fed jtioli id quaerere in latina verfione, alia, vt fblet, 

. habente omnia,) T. II." p-89* pro eo quod praeceflerat ^taaul? oii ■i\># 
inuenio, ^i»ra*h IfL^ reliqui, reliquiae Ifraelis* «xionsi^ ou^oZ 
liai^ oC*iMio M»)^?? oip'^o vermem Iacobi et reliquias Ifraelisvo» 
cat populum* quia robur regum vt vermis erodet. Poflit fic conferri 

Arabicum ^ praecidity diminuit. Mihi tamen, cum pro Hebraico 
*n*>, forte **yo ledlo, ponatur, verifimilius, mortales-flotare, coH. 

e -^ praccidit, refecuit filum , vnde £>^-« twor/; aut, debilcs; idem 
enim verbum et debilitare eft, indeque u-f-*-* debilis.] 

\±i±o manna. Joh.6, 31.49. Heb. 9,4. , ■ - 

\b-xJ& f t-i-io pilus, capillus. Jobj, 17. Matio,$o. PL ^o f \l*> 

Luc. 12, 7. Eccl.27, *4- 2 ) chorda * Pf. jj, 2. 1^0,4, j) minutum, 
Marc. 12, 424 - 

[* Newp* Digitized by Google [* Nempe chorda, feu, vto>lira fu^in;ckhart,.£faim^niuuturiiH 
~* prlci afliinilatur.|~ *** - - ■ - -. — ** 

'"tt Eft ibi trion r &a r ttiintiti, j n^ 
-- c^aattiei Aflift 'patti vdore^&friHinfrai - ILjcL** ,ooi_*£ufe ^- yto ^ 

s - 
dtws mchnin, qvri fv.nt oUauae (affis) parter. Et hoc a ^* diminuit.J 

[ UjLjSd Manichatus y quaere fub ^-a^^ 

, ' . ' y * ■ " i ■ 

lx^L^ ; funda, j^g^ . ^ . . . T 

J\ri±o Motth Sabaitarum , Eutycfi. Find. II. 31%. 

\ i' •' * : i '■ L - •- — 1 1 

U*> numerauit, tlmumerauit, t (dj^j?iut f 4 i^u^rA?v*o^ A&^i7. : j§^. 
. Ix^Z) numeratus eft. v.26. J|.uc. «>|7. '■\;.-?: T 7 . "■ V! 
i,u!jVi^. ^^xU) nurperufr, JUifr.**x& J%?b,jii, 13. .v* (J . /: u . 
tUfc.j»i»a» ffliWibra, pondp. #*j&.J^ r Eze^ 

ULtL> auxilium. : ^•■ ::r: ' ! :- '• i: ] ' r ' ; \ ■'■-'■> 

l&iio pars, portio,* fors. Jo£ifa i.. i6> 1. 1$* £.8» Luc. n, j6. :/>/. 
iZqjio, ^Qj-io Gen. 14, 24. Heki, , 1. Computus, Ifdtr.jj^. *44^» 

^iio mukiple^. Sap^ **•• ^>5^ i^^ ^^i^- • f i- v^- ;^4 

F * ScripLoribus ^ccieuaitiois* *€N? - fiHtjttns ojjhmh ■ jafiutofufff ~poni tnF* 

Chreft. p« 101.] -74 ^ '^ .>.:..'.• ..-. * . H , 

[^oio particutaris. Aff. T.I. p.484. ^ • [ . '/ ^r.. 

JTuio .manna. '-•---.. ." ! .«; •T-ji;:/' ?r. •^-.- ,-.. t ; -.'. .. % ..... •.,*., igg^ ^j^ foede^is, ^ ^^> .~ ,, :f >>0 1,1 v>\ vide fco* il Ttt w^ioio Digitized by Google 510 ** 

«uAtaato : mowita. Off.Mar^i^. miigw .»*••' Tjft! ,..,. [**X* yej +j»V*> 9 Jfonei f l&eteticu$ nptiff^u^ ? -cui^ ^cnnen 
v JSyriacum >dj*xk> (in&a ful* •-»*> /qtuutrendunO (£*<*£<*;«* Mtfioi$tmu- 
taruntj aut Syri hominis ^flrecla^^^fici?^^ ffiffif,* in \ ^ K t * V^ 
Certe ! et alius Perfa Ijtib Conftaptino M. turbanj^^cleHam , M* m 
(ingenit. MaWroO vocabatur : j/ide fcViDAM TJ.V P^9*r S yi* 
GraewmTSnptibnem fequuntuf. VHe cHromcuraXdeiT^num fub zl 
ffi. (p.f2. chreftom.) atque Ebedjefu (Aif. B: dr. T. III. £ ;It. ]?i 
41.)* quibus iocis cum Olaph -matre ledionis ^q fcribkun fi£e 
jjl^t^ — «y hatot £phraemuSyia-ACB>X>j^T^I. p-ioo. ...« vmn^r> 

|«- ; lo Manichaeus, vnde itf femihino ^ajux^o •jdo*xd;oi haere- 

fis Manichaea. Pkrta adfcribb loca, neik#LxSolegenduth fufpiceris, 

- quae ^bolWnr* ireperik, xani firife Al^ph , ' iam diim iilo l^i » ^V 

fcribi. Aflem. B.O. T.I. p. 14} (cjfcHui Ephraem.) II. p.12. (Xe- 

aayas) T.III. P.I. p. 29.148219-22$. 224. (Ebedjefu) p.491, Tho- 

mas. Duplex Nun 11011 miraberis, cum alterius Terfae nomen, 

.' Mants, Manehtis, flefltatur y c vt.Petfice Manens> vel, Manenes elle 

^ fwffe videatim] , , , -. ,_. •;; ■ ; ; ■ 

yLx^cn, Inijlooi torque*. Gen.'4r>42. ?/ ) /l;Exod..jf, .2*1 1 

«js>Uio minas, Gr* /*f£q. $Efd. f, Af. 
%aujl^> Bolus Armenia. * ' 

1^^ /uoviOQy aper, porcus fylueftris. -B5. « rooiVi mons. GjjR 
*oio periienit. Paff. Id. E'zr."4,* 18. "Aft.26, ;7;,2^,'i2': ig, i j. Perufi-- 
nirt fecit, adduxit, protexit. Ojf.Mar. 169.14^. 1^7. Ethph.*a&#vfi> 
^dhi/eft. Of.Mar.1j9. ijr8. 

J^jcuo aduentus. _ './!.!.: 

'-•*'-' *j'l* | A>^.%y fc Digitized by Google ^ftjo^o nardus. U2?. i 

|&utt'"ti(& ;*». •■-'• ^ - " 2 — *' r '>^ : ■• '^. ;;---/ ; __ . 

■ 1 1 ii iii 1—— — — — — — 1 1 ■M^M«<ffcwfc»-J^i— ^ia^ 

|maU) ftrmuTns 7 , ^u&fuJHci b(ms fuppunguri^ jui:j f ^i m ^ v 

[* Hic quidem pro "to*?», e't iSam, i j, .zi.' propvi* qui fine 
cfubio cft ftimulus aratorius, ponftur. Eiy riiologia adhuc latet.] 
\m^ f UqId iibrac^ filamenta «mif, ei patmac; i.y.jfr. J^OL^, cjLaJ, 

( Zq m v> inflatio. ; , „ , ! ./; 

fa&e coagulnq, coagulatio. BB* vMe &&>*, ]1\jbLo libra (rf. yfenww coelejle*) ftatera, trutina. Lev. 19, jf. 96. P£ 

4a, 19. Jef. 4.0, ia. ijr. P/. 14a& Prov. 11, 1. 
4 " : E* '*'-"lr-- iihrte». Jpi Vd^i* * • 'Siftfpicoc " libMe nom^n dUdum a ChaH; 

N03 totlere, pro ilxaUto.] 

t-^m-io funiculus. 

ImV) denfauit, condenfauit. Job 10, 10. * ift/r/tf. ttwcuit, foctuit, 
male oliiit, putfuit, conubuit, putrefadus, confumtus eft. Lev.z^ # 
39. job 7, f. Jcf. J4, j. A&.28, 6. P*iA. «ittSjo foctcrc, mucefcere 
fectt, putrefecit. Aph: «^bf Id. et tabefecit, hume&auit, liquefecit 
Pf. 6, 7. | It. contemfit. . , . 1. 

[* De fola la&is coagulatione ita ponitur, eftquc Arabicum g** 
cafeum preftt^ ^tioH et !n Jobi J©qo pro Syriaco repohit Arabs. Eft 
ergo Hebr. 4 naro expreffit.] 

[f Dubitat ad hunc locum Daths, rcAcne ita vcrtatur, mallet- 
que, intumefcere fecit, ex A&. 2g, 6. Arabs tamcn Aritiochcnus vertit, 

yji perfundo Lhumefto tefium heum lacrimis. lii liquefcendi etiam 

Ttt V fignifi- Digitized by Google - Cgnificatione occurrit Pf. 22, if.jprgi Hebr.f^lW lh&l$Wb tahefttn} 
— p orrirn r r tmgp^ -erafa*1Vrate Antiocheno vercitur ;jisJo fluere fa- 

' l m Sa(fiQr^^wfaSg. .. -—1 '^'l^ '."L ,/ n \ : ' 

Videntur in hac vna, duae radices Hebraicae, Jjoflo ^ngjt^ei 

'.,-jE?!?..fit.np>? cpA&i&ftu..*. .._.'. .-. ,__ ~- ^«™ »J :* 

lntumifcendi notio, ^uam Schaa^uf .ydrbp. de^it^ vj-^ce r certa Vif* 
Pathio» ex vriico fiimta lpco, t A&. 28, 6._ vti pro pr^yr^af^ Sy- 
rus habet, lco^oA^>: r yerum ^i^^gflt^tf^^non {olum^eft intumelqcre, 

fed et inflammari, quo guidenvfenfu Sjrri^ accipie^s,;^^?^^ 4 

bidam faniem emiitere, vertiife videtur. t)ubujs certe necfufficiens 

probandae fignificationi, reliquis linguis Ori6ntaliBus'igflotae, s Iocrtis.l 

\lstio foetidus, mucidus,putridus. ' u "'* "'* w ~ "~ 

1 » »m v> raucor, foetor, pfitfr&fo ; gangraeni* ," cfrnd&ifatio , coagufatioi 

coagulatio, lotura. IfB. r - ^ f : i : f , 

}/o i m So mucor. --■•■-.■* t 

j^cuioip menjCa^ vwrum coujiqens ip.paraG^ng^. $1 lioiflasp ^^nillia:- 
ria, ptfrafangae. i V *c : „ . -- vf - 

JZocftipZ mucQr, fitus, (ffcurculio^r/oi;. . _. — . - ~ . - 

l./niim^otoo coagulatio, concretio. BB. -< ■- - : .. . -, UMAMhUfa r fiv. o * cMJ*:; »:::> v . lamio/ }iomV> cfyfter. f/ouar. 144* /f. f.fc W^ ^-. JVm/. 161. 

laaa&o cataradhe. Jef.24, 18. ingredientia clyftexem. Nouar. 145*. 

* ..." ... /;...».> .: >' : :- ; ^ 7 -". * 

I oo t m ,> ^o Anas. '^- x \ : - ^ ! . 

■ — ■ " - ■ '"" 1 i ' 1 ' " 1 

t/nfm v» venenatUS) 1 de fagittis' dhittir, ah4r. <»*»/" » 

j_~ — 1^ — ^j. 1 u . i , -' : °- : - ' : i: - ^ L "'^ • ■• '■■ '"* • ■ 

\ i.m.-V) f;i(fe Icd. - v/ ' ;•■'-:•■ 

i>) m "^o calceu^. 

-_- . • ^ "~~ ]1.^^v> Digitized by Google 


inin>n v o vide ,ux>aiOt i-au-*> opus aggreflus, aufus eft. Aph. contemfit, aPar.jo* U. : Heb» 
12,2. Ignominiae, confufioni fe expofuit. Ethpe; .dej*reflfus *ft r^ 
^ r fl wy ' inrmhar ~rattmmta al fea^ s^ ; ■ , airu f ams , r cp ieh c nfus , eomerottis» 
flagellatus eft. 2Sam. 24, ij. Ethpa. pandiculatus eft. j :. .. 

\>r\ m v> delator. 

]juDQ-io* ^kLmio. ]Zo5omio* ]io .i; m ^Il-Sa iepreffio coiyminimicQit 

"conTemtii?/ — — — — - - -• —- ™..^ . 

{Zo>Axa^ delatio, traditio tn manum mimtcorum., 

|tam*io iugum quo } tela conuoluitur. Tubulus arundineus, qui ficik 

arundineis inuolutus jn pqnnum inctudituf. 
1 »j m V> halo. * 

_ ; — m > i : ■ >; ■ *, — » -■■? ■■! — r^r- — >,■ e ■ — rrri 

^Ao£o# itaio. Aalio temperantia, fufficientia, fatis,* liberalitas. Exod^ 

12,4. 16, i^. tev?2f, 2^ Num.6 r 2i. Prov.2j*, 16.- iTim.6, 6* .^ 

[* Nota et- conftrudionem tKatio VT. Ephraemus T. L p. 6& 

v nrirm, JlhraHumurtT tnuitiM udtfagaram vcctffijft, Saraetxpugnatum 

precibus> fllop oil^ Jooij? Aafco i/f effet eifoiatium^ propTie,* pro fiflt* 

cientia eius finis vt efftt ei fohiium.'} . 
)£^oio coagulatio, quantitas. ^JS. vide Nov^^i. Liquidum> JVoi/.^rg* 
)Aa£o< ceagulum* V. •Jftflfco» •-- -- - - — • 

.\k&o i>/. 1ZAx^3 fundatus, ftabilitus; TliZ&io iP/^liiLtta.- ■ 
JZoZAmio fundatio, ftabilitas, fiimitas. . . (^io) Isvisrnv» morbo graui laborans* 
[Znvv>s>n.So *i:ae£ritudo grauis. BB. - T» 3 ^ Digitized by Google 5^4 ** ** ** 

iLto obolus, nummus, pecunia.: PX. ? ^Lev.27iif.Numrfc47.\i8a& 

)I^d Tmteflft/hernia.' P/. l*^> vifcera, intettina.~Gen.2f,ij.Acl. 

ag, 8. - Ucu. «^o ieiunum uiteftinum. Jfov.}?. U»»| »» Vo vet- 

mes alui. 
) t^** \6. Nov.tf. < - ■•!•■ 

r^ . i . .■■: ? — . ' ^- — * — ^— 

v ^* aflueuhv .;. , • 

j, «•. Vt> t/wfc joik. •'"'",:' 

U^oo magus, lapienfc. -' . ■- ■ . /• - ■ osLo difcerpfit, vexauit, allifit. Luc?, 42. Ethpe. *a*x>4 vexatue» 

allifus, fafcinatus eft. 
}^ pleuritis, dolor lateris, /. vifcerum. Nouar. 177. 
I^vv. depilatus, depilis. Vexatus,' percuflus,' balbutiens. ' f 

jiaaoiJo vexatio, dotor, cruciatus, tormina. BB. - ... - - : - 

^ojLOuiio concullio. . ' ^^ 

C*Aiio) 2&A/J. - oLo4 angufto pe&ore fuit,, BB. cony.f 
l*i °>ni>q i. q*Ar. wt-**2-* BB. uaoio Ch. ot&w, Memphis, «ttfta/ ^gyfrff <w* -Mf/tti», A^.nia» Ifa.19, 
ij. Hodit J Kayr, Alkair, BabylonNoua, a& wro/ix Meffer, rfirfter. 

+&£>•&&> JVbr». A>«. iVbtf-fOj... jl^o fudio lenis, ^fw/f gpttatim SJliUans. 

K^Jbo vafa quibus in os attrahimus liquorem, rf eiictmus. 

\o'g£> vas in quo esrhinum ponitur* it. exftirpatio pilorum. Digitized by Google ■*»■ 5*5 

&S* Vox P*fcwt «uis pipjEioj paiwte, fid JUbponitur wfantibus ad 

extipimdam vrinam. Nov.*q%. . . 

) 5 oio fudtus, y«i/?. 

Ijfcjib- caputpurgium, OTtfgjuitifc Bfr. \ 

Vt aridus > exfuccus, exfanguis, extenuatus^ l ^ ?3*° potuit, valuit, polluit, facultatem habuit, praeualuit, potis fuit. 

faepe habet pofi fe &*!, Job42, 2. Eph.j,20. Heb.4. \f. Ethpe.U. 
_ Geae£ £%.*.;. j& Eteyt, 9, *8. Ephef 6, 16. Pah. exfuxi?^ eduxit* 

expreflit fanguinem aquamue. Ethpa. exfutfos, edu&us* expreffus,eft. 

It. defaecatus eft. Aph. ^o) emulfit, exfuxit, expreifit, defaecauijL 
]^o f \jp> f \1^q pQtens, validus. Num.22, J7. hinc JLm ]^o ld.PL 

P§io Jia omnipotens. $ap.l& f , if. { 

j [^jio poffihihy poffibititas. Aff. t. I. p.27. 1. 24., )oy^^ j^p -|f 
*4W^ impojftbite efi, vt faciamus petitionem tuam.} . ; 

l*^o fu&us fubfi. JEpotatiow f a« -. l^ ^jo colum. 
M^o auditio. t/ # 2og 

|/o 1 ,^To fibilum. '" ~ 

\\ ■^ofro poffibilis. f. |£*JUjio£io* 
Iznii^oftv» poffibilitas, facqltas. * ♦ •• (^o) ^^>4 dimidiatus, in medium diuifus eft. 
)^^s> medium, medietas.- Gen. 1, 6. Col.2, 14. 
Ijoru^ui^o meridies. If% i6> J. Digitized by VjOOQIC }l\^o medius, Exod, *a& 28. Htediator, Gal. f , I $. 20v Hob. g, 6. , : i 
]?o\v>? ?/ni\^sr-> J?2>\ per mediationem intentionis, / rationis. , 

^AiS^V) 52o annularis iigitus. ' 

_ __^ ___— _ __ , < ,,. . ,,. - 

Qr&J *^o£i pandiculatus eft. v 

Pjttt* ^Q^ pandiculatio.. _- ....... _ 

^j— *> Aegyptus. ; 
(-***-:*> Aegyptius. 

___ ; : .*- ■ r- t ;. ;- 

*xao*> modhrt, nptt, JS2?. i. 0. ^r. £*£-*. : l L r 

y.^^v^ bubo, flttJ/ g«2w/. 

•_ „^ . : u—^ j — _ — , ___ 

j\ infiV) cognomen Judae Maccabaei, 1 Maccab. 2, y . Kpt^ndum, 

per p fcribi, ad s;w matteus* referepdum, non ad.litpras ( ?p-p 0& 
. o^ns Trcs), de quibus Drufius Grbtfusque coiiiecerunt., , Vule 
neftrktf^aft 'hufic iocum adnotationei: Qjiod fequitur, e4j mala 
eiusdem nominis verfio*, nefcip vflde fumta* ^e, fcribi qttidem 
|i«-inv> per leges grammaticas, Machabaeus, poteft; *-c enifn ijunf 
quam CH, fed K gutturale : zelotem, aemutatorem, nomen fig-pificare 
nequit.] ' :; - } u ----4 

ll^r^v^ 2elotes, aemulatorj Machabeus. •# • • * • i — ' 

lwLjo f n ^o Macedonia. 
^jcyo^) Macedo, Macedonius. 
1^,»^ vnicus, folus. BB. 

. > . 4 ' •• 


\ 


h ... . : ; !.,: 


* -* • . * 


.' >'} * * * 

\\a&U> auis velox viridte coloris. Nbv.itf. *' tr 


• • * . .-•.'• ' 
■ 1 


. ^ *. .**.i. 

^qV^) Digitized by Google <vsft *> et < a\aso macellum, Gr. /taxtfft.oi'. iCor. 10, 2f. ifc.coquiha. 
&Q^ raedicamentum quoddam. , N 1 

1 l , ' ' » T ' »M ! ''l ' ■ "' ' I ■ . ' ■ t ' , 

I m n ■ Vi papauer, jxnxwk 

( Aiilni^o icones, fimulacra, effigies, pi&urae, J?2?. CK.Mp»b. tf.ciki* 

KqV> trulla JVbt/. 11 g. 

(*o*>) ^p&oA flauus faftus eft. 

}fA^o ri ]taoio roftrumj ft. fcalprum, fcalpellum. 

)vd&o vitellusj luteum ouL •+—* .o>t* ^wc ^R^-u^. 

* *•• ? 
l-jOf-a-io ciftae. 

]2oi A rfto virus acer et acutus. 

|Jto^ ^^ U^ dominus.* A<ft iq, *6. hinc }a*£clv d$<t> Syr.)A *$d 
dominus venif, tfun nempt heemantic. vt Ch. iCor. 16,22. qua extre- 
mum anathema iudicabant, quo homo omnibus poenis humanis maiot, 
committebatur iudicio feuerijftmo anathematis diuini, qf Venidt Dominus 
ipfe* et aeterno exitio feriat. v. Judae H> ( if. pro hoc pojl Chrifti 
tempora Talmudijlae alio nomine vfifunt, quod aequipottet. wn^ar 

pro NhN Dtp deus venit. tf.nbtf. \-*-*> pec. dicitur, cuius ejl }lo$o 
\x£msao l£ao?o ?Zaai>ioo dortdnatus, tegnum* magiftratus ttdmpe* 
rium. Al. -i^ per Notaricon aprimis titeris, qf. U^lo I^ojdj i&jio 
BB. ? 1 v inPfalt^facob. dicitur, occurrcrt 732 vicibus et )<£±\ 
400. jP/. C$ rf ^r?/ lioVio^Matth.6, 24. Ephef,6, 9. f. 14-* 
JP^ |i>o jlomina, hera. 

[* De hoc nomine diftinlUus nota: feso eft, dominus, noriffimiim 
et frequenttffimum §yris vocabulum, quo> adiun&o fuffixo, <^j*> 

Uu« domine Digitized by Google 518 ** 

domine mi, in alloquio latis promifcue vtuntur., v€ Galli fuo, fflon- 
fieur* Angli, *Sir> Belgae, min Heer> nosque, addito nomine proprio, 
(alias enim iratorum eft et expoftulantium) Htrr N N Infignts 16- 
cuslucem hinc accipit, Philcmrs in libro de Flacco, T. II. edkionis 
Mangeyanae p. fzi de ludibriis, quibps Herodem Agrippam exc?pe- 
yunt AJe^andrini: iiomin^m abiedtiffimum, atque mente imbecillera, 
* Carabam, in alto loco conftitutum , ludicreregem creant, vt fegem 
adeunt, poftea circumftantis multitudinis vox refonuit, pidfitv aTtoxa* 
touvran , MARI (haec Chajdaica et Hierofolymitana aclpellatio ri6- 
minis <-ȣd) eum vocantium. Addit: Oilrag $1 <potf/ rov Kti^iov' bvo- 
fjtd^tadaf vrafid Sv^oic *H$u7av ydp v Ay^i7r7rav s&f yivu Zt/^cr, 
Jtp) Zup/ac piydXvif : d7roropiiv l^ovTce, 8$ If&aviMvM. SicMicuntSy- 
ris vocari dominum. Nouerant autem y Agrippam et gmtt effe Syrum* 
(Judaeum) et tnpgnae partis Syriae regem. 

?raeponitur etiam ^o iji libris nominibus horum, de quibus lo- 

quimur, priuatorum fed honoratorum, plane vt Jpevr, apud nos, nec 

^viuorumjnodo, fed et, quod apud nos non obtinet,, (nemo enim de 

/inagno Luthero loquens, fqripturus eflet, Qetviuttyx, vel ijierr ©cctot 

1 4iit§er) mortuorufti: ih quo tamen fcriptores ecclefiaftici koc vti dis^ 

ycrimine (olent, vt ? ^P hon nifi orthodoxorum ' nominibus praepo- 

] t . jiant, haereticis, quantumuis etiam fint clari etilluftres, denegent. 

Hincergo, curfi erthodoxus his fit, qui aliis haereticus, intelligi pot- 

eft, c^uibus parfibus addi&us fix, is qui fcribit. Lege in chreftoma- 

". thia^ noftra epiftolamSimeonisBetharramenfis, p. i-if. exemplorum- 

que, qpanturti fatts eft vel fiiauiter fubrideri copienti, habeUis. ' Nec 

•vijramen omriium haec afperitasy fed fenfim cumira thealogica feoulo- 

t xum lapfu fubfedit. Barhebraeus fegulo XIII, ipfe Jacobitarum pri- 

t .mas, tamen et Neftorianos praemiifo ^> dig^atur. 

Video hoc s^o viris etiara, in fummo gradu <conftitutis, *H- 

quarido tribui, vt ipti, patre Juftino adhufc viuente, Juft{nipfto,'qui 

in chronico Edeifeno, anno 8 j6 (p. 69) eft, u»cuxij£|ia fct » r> frcpoi *±*$o 

idominus ^ftiftinianus patricius: quin et anno 868 Caefar fadus , a 

' patre^ Juftiho iu diftinguiturj vt Juftinus Inaperator fic> \p^h J^- 

*' ^ * ?'•. . ftinianus, Digitized by Google Vio 519 

• ftinianus, »<*©' UU*$axu>^6 (domlnut ^uflinianvt fa&ut efl Caefar) 
ac breui pbft, mortuut efl, UU±*$/bo* ^ y^io)o l-^-Exrii )^ 

^wo yi»>S*> mortuutefl rtx (imnerator) ^ufiimu, et regnauit domi- 
- nui *fufiinianui faiut^, :. ! ..,. . 

•De regiJbusmalunjt ^ip. dominui nofler y ponere, vt in chr.Eaefl*. 

p.48. k^>| ^" Sic et Chrfftus ^ • -dicf folet, faepe etiam vbiin 

; Graeco eft, oKuyoQ. Quod habet Caftellus de /*ggaHed-££, }z| ^> 

. 1 Cor. 1 6, ;u. eodem pertinet, Nun eft fuflixum, non, vtvult> Hee- 

" mantictim. ' • • - 1f 

De his, quae ex Barbahalul excerpfit, ftatuat quisqup prout 4 liif 
buerit: de differentia ftatus emphatici, \$o et i»r*>/ haecnonmeo 
quidem, fed Schaafii homine, ex quo defcripfi, adiicio, ante. omnia 
j mohens, \*r*> in verfiohe prifcf Foedem pro * Kt/giofc et rtVtvpoiii: 
"U&DOMINFS. Hanc formam emphaticam Syri vocani npmen 
»Tetragrammaton> quia quatuor titeratum e/l , etper has literas huius 
n nominis aliquid myjleriofum fignificari volunt: >© ipfis ffenotat,*}io£o 
•* „dominationem> i }ia^a* maiejlatem feu mdgnitudinem, \* et * effen- 
yjtiam> fubflantiam vel aeternitatem, 12qAj)i ideoque hanc huius nominis 
n formam emphaticam fere non nift foli vero deo tribuunt, dtatih enim 
^dominis vtuntur nomine lr-*>j quod ' iatius patet, et tam Deo quam 
jyhominibus totnpetiV]/ Ineptiae funt.quidem theologicae h^ec myfte-? 
ria, nec aliter Schaafium retulifle putem, aliquando tamen fcitu 
neceffariae.] * 

f!i'jfl'«-»£o domini diuitiarum, dluhes-, }A-sxlm vtt U^om }£o debitor. 
/ reusj & creditor. 2jleg.4, i. 1 Ma*f°? *• , ± 

\mj&/ U>r^ dominicus: proprius, peculiaris. PLU*r& bonA propri^ 

Judith8»9- £ }A*j£o dominica* intrmfeca, propria. 

*•• • 

Iv*Ij^> propne. 

~ - : Uuu 2 l^opo Digitized by Google 529 ** 

}Iq£d domtnium, domlnatto, domwAtu** PL]lo& Col.l,i6. $Qtn* 
vnius e 9 choris Angelonim. 

£0 amarus fuit, amaritudine affe&us eft. Aph^ &] amarum fecit, excru- 
ciauit, exacerbauit, moleftia affecit. Exod. i f 14. Neh.f, 14, Ifsuj, 
10. Ettapk. Pajf.praec. Pah.gm. &x^o amarteattit, exacerbauit, 
irritauit, lacefliyit, prouQcauit ad iaram vel furorem. «xagitauit. Num. 
,20,24. c.27, 14. Deut. 1,26.4;. iReg. ij,2i. Ifa. 14, 16. Moerore 
affecit, amaram moeftamque reddidit, Ruth 1, 20. Ethpa. 1 vn§ v>Z| 
murmurauit, acerbe tulit, moerore et amaritudine affedus eft, aSam. 

18» ?j. A<a. 17, 16. 

I^io amarus, amarulentus, acerbus. Jac. j, 14. It. verfptus. l^i^ t*£o 
moeftus, amaricatus animo. Pl. xl*go Col.j, 19. hinc \l*£o Alo cucu- 

mis fyjjueftris, RB. f. 14*£* amaia, et amaritudo. A3or.8>2j. J/. 

verfutia. 
Up^^o amaritudo, amarylentia. 
Iu?h^> amare, Ef. «,7, Luc.2*,62. 
|^o fel, amaritudo, bilis. Prov.10,20. Rom. j, 14. I&oao) ib atfa. 

^.Qiooa) i> flaua. 
pZio^o iracundus. 

|2oj£oio iracundia, ira, excandefcentia. 
'KJiiO; 1*»io amaritudo, feL Mat.*7, 54. -AIm U»s ^io Lirinm. JVbtf. 

ia6. i.q. Ar.^jU^. et Ghamaepitys, jBA i>/. foio amaritudines / 

herbae amarae, fcil. Cichoreum, Zizania et fytutftris Colocynthis, fec. 

antiquiff Syroruni fcripta; fec.^udaeos, min, j-noSi», nij»n Cant 

a, 9. Nlaim. H y»n c. 7, 1 j. fww tnihi fere idcm cwn praeced. fonare 
^videntur, Exod. ix, %. Heb. 12, ly. 
^^ojio cichoreum. ifi?. 

• p * 

teoio* amaritudo animi, exacerbatio: febris aeftus, vehementia. Digitized by Google >.4So • t 9 * t • • 

Jjiioiiflio irritator, lrrit^ns^priftlo^s.ai irimw t JfkHam.i%(io^20y 

io. Deut.Q, 24. Heb. *, $ ' 

§ * § r ' * - ' 'i * 

)Zqj^0£q^> murmuratto, irritatio, prouocatio, amaritudo animi, fcxcan- 

^efcentia.' DeW^, 27! " '" ' * ^, '' ^^\^ 

j^t&o£o aftffuni fyfueftre. 1 At A $B. exp. Jefcl&p curniinim Jfyliieftre^ c , . .^ 

•O^) jP^- >^ affimitei^ Wtta^us eft; Htfe rjy?.* 2)iWatus;eft. 
5)pertinax, rt morofus fe oppofuit, contendit de t$%oria. £B. %[.a 
m>o amarum fecit. jR Ethpa.i.q. i.Pah. 

fj-lio vide $6. *'[ k ," . '■ ] 

U^obq , fimil/s , f^^rft%i^ Qff.Mar. 197. 

[* Pro adfimilandijnotyone, atqiue adeo otntfino pro< verlto et W. 

mine rariore, cum non nifi duo citentur epiftojae ad Hebraeos |oca^ 

poflisque le&ionem fufpedlam habere, plufculum dkrendunu Hebc 

i^, 7. Syriacum ^ouSqjiq^oud o£o ArabsErp.vertit, afftmilati fidei 

' * ;1 ipforum U^uJJ ^ZxJiL* : ^teiro loco 6, 12 \1^& JsfV^ 
rwr/w contendentes, aemutantes. Hanc qwdemputem propriam Verbi 
fignificationem efle, idemque cum Ar. w '-* in tert. contendei% vnde et 

X-;^ eft, curfusequi vchemcntior* catcaribus admotis. Ergo /fof/f- 

tudinis notionem reliquis linguis OHentalibus ignotarh, rion habet, 
fed contendendi, aemu landi ,Jicet id poflis Hberius, afftmilari, in ter- 
pretari. Redle ergo BB. conttndit de vtfioria. Aliud addo rarioris 
verbi exemplum, Gregorii Abbatis in AflT. B. O. T. 1. p. *7J. lin.f. 
jibbas debet curare, ^a* ffc*^* s-^nojoopo oi2ojud£o l*«| ^ool^ 
vt omnes fraires fuam virtutem et bona opera imitentur.] 
\1(xl*£qx> aflimilatio: hatt F. male habet cum 1 tqco *♦ 

-*&*> Maria, Nom.filiatPharaonis, quat vxor irat Nacpherae regis «.aiaio? 
haec inuenit Mofen iuxta ripatn fluminis. BB. [Eft Merris, qiiae 
Mofen ivutriuiiTe dicitur, nec ^7arftJ#noraenTCponendum er»it. Vide 
Artapani esc^erpta ^n Eufebii,^ra^; r ^a«ig. lib^IX- ^27} 

Uuu j ^i^ ' Digitized by Google 


[* Arabicum g^-x > pratum, a ^^#. pafcere.J _ 

/*"$H r * "^^^° pelks rudes nondum concinnatae, lot#. 2^Par. io^ ij. 14.* 
4u*4 ^iA* ,, [* Ponitur ibi, ingue Joco paralleJo iReg. Yih l f-»*4. PS9 $^£f- 
*>.*. /w?A^ w ^i^:^^ verfio^AralucaV e-%lSyriaca fadfo," ijner- 

ptetatur t£* t 'fctiticcimi : Diftane fcutic* foeuior a s ^« , ^upd iu- 
ter Wlia et eft mifcere* fanguine et phtegmate mifcere ? ] 
JZUx^ margarita, vnio. Matth. 13,46. PL iPar.29, 2. Ec^cl.7,19, 

Ezech. 28, ij.* . l 

[* Scidnduni ^iKem, margaritdrum nf6men'apudOrientoles^ Syttis, 
Chaldaeosy Arabes^ etiam geramas eomplefti.] •*' ! \! 

J^K^ margariricus. : '^ . 

IjLdQ^o goflypium fuo folliculo inclufum* ^JUjbc^^p^, t . . 

. iLh-*? ditionis. M^fylana pagps , epifcopum habenff., de quo vide 
. AiT. T.II. di(f. de monophyfitis, /bene jtfiftjnguendus,. a. . ; , ' 
crv^p-o celebri Aderbiganae vrbe, ad occafum Tebris, XVII inde 
parafangis, de qua vide Alf. T.III. P. II., p. 761. 762. Inuenies eani 
in tabulis cPAnvilliahis, fub longit. 6jv iViter grad. Iatit.j7.j8. ad 
Qrn>jam Ucuni. Frpquens in vita Barhfcbraei ei^iiieutio, bihlio- 
theca Maragae vtpntis.]. n ' 

.- — : 1 — : — — — — ' — •> : r— 

lt-& rebellauit, defciuit, defecit; cc^ Num. 14, 9. iReg. 16, 9«*i6. 

2Par. 21,8- iMacc. u, 14. Inf. Neh.6, 6. Coniurauit. Munitus eft. 
PailU. Off.Mar.^. Ethpa.U. et fuperbiuit.* 

[* Non de rebelli folum ponitur, fed et de omni cjlii contuma- 
citer refiftit. ?n epiftoh Simeoilis Betharfamenfis, (chreft p.j2.jj) 
. rex Jud.^eps/ regi Chriftiano, qui oppuguqtus noluerat : deditionem 
ftcere, ^^ ?»^2? 1 > m ^v > ^ £xpZl) confifus Chriflo reflitifli mihi. 
Significationis muniendi exemplum dabit Ephr. T.I. p. f g de B^by- 
lone loquens , cur aedificant ]ln ^ ^ 1^-*r-o' vrbem muniiam.] Digitized by Google 120 m 


Ufr refceltto, Qfi£H*4tk>, co*rpto$io* ?Re^iy, 4- ^i>«r»a^ Ha^tf* 

< +*., iM<^. 4,2. $<f€>-i}\ io x 6>* «. ••;••■• » : 

[* Hic, et *Macc* I, f%. 3* 4? ♦ caftellUmv q,uod Syri morrtiSioni 

impoftienmt, (Acra Hebraeis) iam lyio iam h^S, A*o dicitur- Sic 

i<x et Arabibus arx Dumae . impofita» inexpugnabilij* habita, \proprio 

iiomine *jL* y6citur: vide integriim Jactiti Iocuia exfcriptuitt in * 

fupplem. ad Jex. Jtebr* p. 420. 421.} , : u ; \. . 

\2-*VrQ tt \\9$q k rebejlis, apoftata, pra^ftricator» daemoa* iTirn, j, 9- 

Sever. i Rit. 19. , . „ .».- Vr ; S 3. 

fiojojio reT>elIfd,'apoff^^ ^ t "" 

% V>*' *'[';: , , _-!*{ '"■/ , * •' ,* ■.: ,".; -*>lu. — \>- .-.-•. l d^ 

\*ic£o petulans. Prov. 7, 11. #.!?>. 

Jj-^o r^Uis^ munitus, a,flrx iVbi/. 29J. DifficUk^ inaccefliif , 418. 

i>/. 2Cor. 10, 4. , : ; . i ' : 

l£**L Veb*llis,.apoftata,' confeigiens, defifciens^ i?/L iMacc;jvi 1 ;**-*«-$ 

«\ag?r-io Malus Punica fylueftris. v. Bauh. Pin.^jj.-ai. • * V; f , 
fi^tf rf Isftio* aiiteus, pretibfusl ti) pojletl pIumBum aduftiimaifme- 

dicamentum elaboratum, Lithafgyrum. * ....•.*..- r •-.*-•■ ^ 
|j?^> fufbs cui deejt artfd. ' ' '* "\ '/ 

.. .J^°?^.a. u ^ r A.f^.JLu . _. - . ... -- - 

-^— ; — —— T v 1 " ,, f .. ,". 

(mn) Pah. *-***> amarura fecit. v.et ]^6. * >r >>•*> j * - - j 
> * * : • . > '■' •• ■ ' - f 

Jj*q*> iunix, iuuenis, iunior, pertinet ad animantes fdeminas. 

V»^a-io menlura. . # _ a li^ki^o myrtus., ;; ,,, : %■/, A/ fi:j .J^^^l 

]ot-^ oculus vaccae> herba. _ j ; ^ r | i#1] rt .. ./.»Lj )^oi^lo roftrum, ridus. 


Digitized by Google 524 *"**• 

Us*i& praeftdittr q.d.dominus temporis; puto Iq. bffco fubtdl* 

[* Eft potius Perficum, digiiitatis ^apud Perfcs 'mttitaris homten, 
; cuius exempla vide iii direftom, p. 12. et AflT, bibl. Or. T. I. p.277. 

In Caftelli le*. Perf. col. fo6. habes, *ljjsli ?*w/* confinioram cuftos 
{ ~ i.e. fatrapa, qui in regrii extrenris praefeSuram { agit. Meninsk/ in 
kxico: uW/rr* confiniqrum cuftos , fatrapa > magnus prqefeSus* dpx, 
maxlme in finibus regni , Marchio, MarchgravtySy f Gvarflaconfini,.Gt* 
nerale di confini , « Merzubum , tonfinta, vrbs et regio Hoftibus amter- 

mina. Nempe -^ et _°« Perfis eft, /iiwf/ regionis, idem quod 

nobis, btc SWmf, indeque ^allis, /a Marche." Linguam Gfcrmanicaflt 

et Perficam mire cognatam meminerint le&ores.] 

Qt-xiiioj yfyA. ^wfioj aufus eft, audax, impudensjfuit , auda&er egit, 
impudenter fe geffit, Exod.21, 14. Deut.1,43. 18, 20. 2Reg.i9> 
27.28. Ifa. 57, 28. Mat. 22,46. Rom.2,4. Audaciam, audoritatem 
fibi fumfit, vfurpauit. iTitn. 2,12. 

r . H - V ) ^udaxi. arrogahs, infolens^ hnpudens. Habu ,i>, 6. 2, f. /'/. Pf. 

, *7,.f Hab. 1, 5.1J. , • , . . , . ¥ 

Jzax^o aiulacia, arrogantia, impudentia, inuerecuqdia,- Deut. ig, 22. 

iSam. 17, 28. Prov.27, 4. Hof.7, 16. 
L>\*+£o audenter, audader, audacius. Rom. if, if. OJf.Mop. f02. 

? * # y 

, |2 o 1 M j ^nV) audacia, impudentia. 

I&£ euulfit pilos, depilauit, 8e,capiliauit. - ' ... 

i-ft— »^o depilatus, depilis, deplumis, deglabratus. 

l -i i *> pilus euulfus, pluma detrada: ptaim^mnf, pilorum palpebrae 

effluuium, BB. Nouar.ij^. 
} li to deglabratio, exftirpatio pilorumj it. veftis pretiofa. 

1-J n U g P al || um : Gen - 9» * *• pf - io*- *7* deDieu. A<ft. 5, 39. 
>oq j {i ^ Afparagus. Digitized by Google *lo 525 yh-& attenuautt. * ■ 

[* Qpo exemplo? et vnde fumtum? Non reperio in BarAlL 
Pater meus adfcripfeirat, num, attrnuans, a *j:n?] 

-j-=- f — . ; ■ ; -——-—— ——— — 

ooiio^o Amaracum. < 

%jx><xqjl&js)qU*qU> . •■(pgnifrmn^noV) et upor.ifpovo refponibrium ia comple* 
mento myfteriorum. BB. . , 

(^f*) JEMj*. 4*4 dominatus eft, a ^/ )£o dominus.^ 

^aio myrrha, opobalfamum, chrifma. Apoc. ig, 14« Gr. /uv^ot. 

)U*>oU) fcipio ferrei cufpide praefixus, haftile peregrinatorium, framea, 

lancea. iSam. ij,*2. Pf. V.19, Jlfot/.22j. * »* 

[* Item, bacutus pajloralis , fenfu etiam ecclefiaftico, qui epifcopis 

tradi folet in collatione muneris. Aff. B.O. T.II. In diflT. demono- 
, phyfitis fign.g.] 
Ij^o hona propria, peculiaria. Juditk g, 9. K*> £*s> cellarium viaL 

6B.aU l^A-o* , f " , 

.„ » ,-. >. . ^ .,„..-. 

ud^ attriuit, cqmpreGit, contudit, et attredtauit vbera. Ezech.2£,}» 

y * * 

JCiAp. ccojtoZ) coctipreflus fuit. v.ai. 
tifiiyteto/ JLi^Jobo^ l^aaujio compreffio, tonftridio, contradio, dvtt. 

procreana. F. 
\zxia>$o marfupiuffl, Deut^f, ij. Libra, bilanx. F. * 

[* Abufiue, feu latius, pro srifj* etiam ponit Philoxeniana verfia 

Matth. 10, 10. Luc. 9, j. 10,4.] 

(^d) Aph.^&>] infirmatus eft. 

Vo* iLjio mfirmus> aegfotw, morbidus, valetudinarius, Ezech. 4, 14* 
iCor.8> «• Morbus, aegritudo, Exod.21, 18. Eccl.2, 4. iV. cii* 
*o. £jP/- -crfc 12. • * - . 

Xxx k**> DigitizefJ by Google 5^6 MlD i&> 

\Uoso tabefcentia. -' .. ., 

tfcl^o^o iudores in terminatione paroxyfmi febrilisj Iubricitates ven- 
tris. BB, ■ ■ ' ■ 

*x>i*> terfit, abfterfit. Off. Mar. 130. Aph. «J>£oflauit, abfterfit. 

* * . • . ..' ■ * . • * ■ . • . • * t - . ■ , . 1- , „ . • - 

1 n; ^ o deterfio, expolitio. . , 

t fft»» . to deterfus, -expolitus. 

9 A * 

lcoj*> luftrator lapidum. JVot/. 104. Abfterfor, detergens, expotiens. 

JiLioio fucus ad inficiendas pelles. Nom. vrbis. ,~- 

%jkQ*\oko Tamarifcus. PL baccae Tamarifci albae. ■*' ' '" . • 

JruAD^ Marchefita , Jtonni g«i«/, 2?J?. yflrfroi/. Muf>Met.\%2i 

■n — ~ — ; : — ~ — ; ; < — • » ., ■■ .? 

l*£o funis cannabinus, et anchdrarius rudens. It. munus, donum f ' 

\jL$d Id. BB. ]2*m$q vide Uk * ' * % C.:* X2&'yiik r*x> el ]£% [^*±o patpauiU contreSauit Huc referre poflis-pjiistoptum •A r ±o 

^CkreJk p;io6. Fateor et ad *j«£o referri pofle, fed^4bc?rtus* Mfe 

ponere malui, quam ledorem confulentem lexicon fruftrarL Pfni- 

tur ibi miediee, ile contredtatione manus, M impulfu?, arteriae. nu- 

merandos.7 

I ^ • V> grunniens, porcus. 

U4^-U> tfidt l^». .,-.. , -,,:. ■;. ', . •., ... , _ , 

^^°/ ^^^»: ^eftis Janea prjoswnuis taimaqlnrumrULf^&^ Digitized by Google fc^So extraxiti trtxit .82?. 

* * ' : 

l > j • v> inutrlis'; it ambulans, et colligens. BB. 
1 ■ m v> quisquiliae. Amos 8, 6. 
I »o i V) colligens fpicas, fpicilegium faciens. 
|2ojQAio colledKo ipicarum, fpicilegium. vnxit. Genef. ji,ij. Luc.7, $8- 2) menfurauit, demenfuseft; 
Num. jf, f. Pf. 1081 8- . 3) difcriminauit crinem capitis. Judith 10, j. 
Pah. i.q. 2.praec. Ethpe. vndtus eft. Ethpa. PaJf.rSPah. i) menfu^. 
ratu« eft. J 

U^> vnguentum, oleura*, Gen. ig. 18. PC 4» 8» Jac. f, 14. 

|» i .■«,., v> . vndus, perexcefl. Meffias. 2) dimenfus, menfuratus. U^J >o 

Pfeudochriftus. Mat. 24, 24. 
IImaa^o chriftianus. f. ] fy i Mi « v> )Ai^ofiMiSchriftianus, in ctaufuiis libror. 

A-«l mhiV) chriftiane. 

? » • v> pultis recrementum , / fedimentum. 

^JiOftio^ A^oa^o^ ]£.»**q^> menfura, metrura, modus. Exod. 26, 2» 

Rom. 12, 6. aCor. 10, 13. Statura, Num. ij, jj. Dignitas* Ifa*4Jj 

*4. i.q.H. m»; turraa, exercitus. 
T/n 1 ;r • v> meniuratio. 

ImIm^o iunix, iuuenca, vacca, femina iunior cuiuslibet armenti; bos; 

dens. PL lfa. "10,27. JoeLi, 17. Amos4, 1. 
I^m^d menfunrtus, dimenfus; tempefatus in omnibus. Nov. 44. 

•JajoHj^o herbaj a/, oleiim heirbae, qwo vtunttlr tinSores. BB. 

7 9 \ , • ""* ' : — - — " "" ~ ' 

l^QAio locufta non alata, bruchus, vermis. iVbv.244. Reptile corrodens 

fruges, eruca. Joel 1,4. c ? 2, 2f. Amos 4, 9. ., 

j ' ' ' ■ \ * ' • - • i — »-^ •—— — mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm "Ljio"induruit.F, Gracilis, tenuis, collapfb ventre~fuit BB. 

. "^m , 

Xxx 2 la*£o Digitized by Google 528 , .**...•*> 

]a*2o pellis, cutis, corium. Gen. 3, 21. Maftn. j; 4. FJ^Hel». H'»J7? 

>*<:. coloris fufci, / rubri ad nigredinem vergentis. BB. ] 
\. n m 1 s> fimpliciter , fimulate. -6-B. 

^Aakio. extenurintes, emaciantes, arefcere facientes i;^fra. -> * ' : 

te*^> negligens. * • 

)2o£u^o negligentia, incuria. -o i>. 
VnaSf> incuriofus, temerarius, praepofterus. 
A»1naV> incuriofe. 

A»in«v>oN non fruftra, non in vanum. BB. ■• ■ 

j n 1 • v> tabernaculum. 
y.^ V) mofchus, / mufcus, odoramenti genus. v. } i «Sr ^ j^oio / 

^eAU4i Thlafpe. £5. ..,.'• 

|*a^o camela velox. Nov. 217. 

?i\»v> t//rfr V*. 

h^o fulgidus, fplendidus, vel fplendidum faciens. 

!V»o*> paftinacae fatiuae. BB. / 

iLoAio molliens, leniens. * ,- \, , |nav> puUiis. -ffi?. » » » • p YtM^o et )kM±o Eryfipelas; ai Phlegmbne* in hepate. Nov*\%o. f 

— _- ;_ — = --. __,. , — « — ,_ : .„ ; j , 

?£-io natalislocus, patrias ciuitas, oppidum. /iim 5/ai/.Meftu. Po/.A^iafto. 

» • 

^po^fL-io methodus. 

V»&o acus grandior.. /:. Babylonia, Alfyria, / Semiramia, vt vocatur. Digitized by Google <«*'■' • 899 ffr 2 ^fxtend^ 

af. aCor. 10, 14. Efhpt.y**tooA extenfus, protradus eti lfaiij,ai. 
1*±*£±d extenfus. Off. Mar.27}. ..?:$.,:;* ^:.. •:*_i...j 

j jlft-so rancidus, putidlis.; a)jvis wde«dl.*-fcd|Aft v. JHfc^J4«-*^ -^! 

*" fc*teo Jor tntegro '(qumqueTeculomm) JpalioT CHSeffTp. SS^ t -»fS "^ > 

^ioji Laai fex xinnorum-JpatiQ^ , \_ __. .. 

l_*^-J*> fpatium, extenfib, duratio.*.t/v ■-•*., ;,.. i .,;;> ^ v 
l^alii^^fenfib, expcittia, ' ^npHtud»; V •« ^^ HA <t3 : : v ' : . . , 

L |A*iteo coniemus,' conuentia facerdotum. BB. . * 

'■■ *■•■-» \ ^" ' * - r ^ ^ * . ' ** 

•^nteo i.q. «^&eftenclit. i) proh&uit, diftimm, "repiilit , jreftrjiixit. 
*-teo}- yiAtida^ -fa^ interrngatinne pojlulat p$fl Jtl fitiULjCUM. WtmrogO- 

- ti^ne^ hincUL^Lo J&of .^$u*nu> aMrftoftei»^o*e^ aF*ft igv 23". 
^^d]J Jioj^ quousque? Pf.4, $. ^A-io) ^cL^ omm <quSAcfo, f. *. 

omm^tetopore quando, qubties". ^Marc.f, 4'. rr< /r ;( " J 

■ ' '! , '' " ■ 

(tyto) ^i&of parabcdigwiib Htk&DXi. Ezfplu^i^^^Mattb. i^, 24,}^. 
jtaio parabote, fimilitudo. Matth.i$,i8- Exemj^r, Heb r % 9; Fabiify 

!>/. P£n8»?-& Marc.4, 2. aPet. 1, 16. t/. et VAi. .: 
^£So comparatus, affimilatus, parabolicus, prouerbialis. 

vo^^.^ooA^^^^^^o vnquam, aliquandos praecedcnte, vel fequcnte 

]] non vnquam, nunquam. 
lI^Nio. «^ooAio aeternus, •Sw. ItbTKtt 148. Off.Mar. 10. 5l<KAtd>.Ce«»*Qt*i-to**t^ 
AtttiooAio aeterno, perpetuo. 10. 69. 
)icuioo&o aeternitas.jBJ?. 

" \ * Xxx 3 (^>) ' Digitized by Google *i» ($£f'Mp^&J\ m\>ran$ eft, 'fntiW&^m**^- plgerlWe 

•^-^Bcfcl.V, ab. 1 -^'-'-'^ :-"'•; •'-•• ;- ; * •■{ '■*;.•?• .?-i ••:.'>.'-;■ .-; : 
Ui »f *° tolerans, . ■ ...-,-■ . . . v •;..•.«. - 

^ioA^L^^^uarfit, cuadiftia, .teuidfcfcs. .Esql jv.ilfa ;,q .if ..-..: . >^ ' 
^2L^4umbi*Lldo*fi ^re^i*, LJMt, j fc 9» , Salgferw» Eod. $0* 1 1- 1 ™a io filum primum, quod circumuoluitur lugo textono. 

.^ fuxit, i.q.dr.ua-4 BB.*.t .*-.. o ,<> s; r tr -i; ' .; .. > J 
[* In Bar Ali nihil repepi*,; adfisrjbo ta^n lpcum, r ex qup fu,mtp 
fignificatio, et quem fbcjte Barbahlul. fpedauit , locum, Job 24, io. 

.•Jfjgjt -«^^? ybi Arabs vertit, ^^^Ju^it eps verms.\ 
\stao fudusv jWjy?. i - ' •;■ 'i •1 t ' Vl^ , nt, . , ,1 'j&ttt» o»€tt-e_ta, jojuius, batbiw. .A^r.H 1 - ^^^~* Re S- 7^*4**8. 

... ;£uc*,i,$ f: 6.-* . ,., ^; : „, ; : ■ .. ., .. ■ - « ..... , _.„ ., .. ;. A (.?'._ 

£* Philoxeniana Joh. 2,6. ybi aniiqua ^-^»5. habehat, quod vid« 
— fuo loco.l ...... 

•#&*> lticiaus, 'decortis. - ' l ■' ' <' •' - ■■•* ••'>'- 
J^ojfjAio vide )U* •" 4 - J l - ! ..1. t. , 'H ., . ,:■ ..,!'.. v l . -J-ii *>* . .o** •••. :..«> - .^ - r . * f Digitized by Google a « -"• J •» £gl ffl -l ; U ■ l . l l ll ! l !:^, ; J: 4t .:^ ,r,.7 


a.m4uawm.iw^t;x) ^-£jaaQa_PorrQ forfaat tertlm Fuim^petja^ 

nam Sing. Mafe. yirnn vifitabit. lnfine format i)»wtw uerSalifr 
t^jDix>" oblatior^TfF^ff. JeftiaTp er[onaTy^fr^ES^imAt^^, 
3) format prim.perf. Pi. vts*. *) a rt oim rfi/i?//a -i */*> rV -»* f«m 
Noty. f/?Nofter % t/f ^) pater nofter j dentque eft termwatio Pl.fem. 
v* ^oAo virgines. r ff nrniThli* r; rrtri -~t \ ^ ^fci. ^it&erfir^ti&ito i. r\. V '.»( - - ■■■•S.I >>4^\Menth$, A*rfo. Map.24,2?, Luq.u 9 .4?. ,-,.., -^* 

1i V 1 t Acinaces. Judith 1?, 8- * } ::?ih f ^ -^- '.writ 'A v/.; 
l-£ quaefo. 1 Reg. 22, 12. 


Qr**) J^^^^Lvaticinatus eft. . Mattb.j^. ^ 7^22. ^^^Part 

9 iCor.11,4. it.Ityfc i^oiftira«u?-eftL ; ,,;;! . ; :. ;r ;a ;-• -;\.^ 

l^ propheta. <3ene£20* 7. -!>/. U^^M*tth. ^4,-24. — 

\l±& prbphetifft. Luc/i, j& ' \ '' l j*. ' ' !; "*- " '' * : L: • 

pfcu^ praphet^. : Mat^ht ij, (i i4.^ v (^.i4 9 6..;i'/. jZc^aa^ f % 

JliQUiifwtebpijAulKtiaaqua^! roQt^.^ ^aj, ,\ ^ ff r t } 

v /4i*ai ^rdphetice. Off> Mir. l^f./ - *•"'* - - : ' Digitized by Google 5J2 Cfojvt 

c^-sLjiTcaturiuit, prohipitTgftfmfa^ 

kJpJ virgultum, virga, germen, fcatebra, fons. 

uwQaj cpllare pallii larguip. Nov. jtoo. * ^J / .«^. 

ci^j horruit, commotus, turbatus eft, refertur ad corpus tt animum. 

Emanauit, i. q. Vsu 5 Vigilauit. Pf. iJ4.f. 
^oi^j horror, commotio, turbatio. Manifeftatio, declarario. Deriua- 
^ xio, emanatiQ._ ]ft«\"V; V 1 ^ perturhatio mentis*. 

U ■! i 'n i l i * M i l w i !■ r > ii 1 H 1 > l> > i ii J I 1 1 ■ ■ ■ J J ;' l ' 'I , .1 , I" J H i . J." i 'l I ' Ji 

o£li i. ^ . 7/. teJ titfftax in tcrra Moob> in tribuRubcn. Jfiu i j\ a. - Num. 
J^Vj8- d)Nbm. Idoli. Ifa.46, 1. v.Seid. deD.^yrzj^o. Kirch.Ocd* 
I.380. j)Mercuriusi AiW ^pooj f.</. Hermes tocutus cfl. Abulph. 

-.ILD.il* ...9&\\&?iJfnj*gQ Mercuriifil. Cyrirejgis Perftae. BB/iU 
hinc Nabuzaridan, Nabufezban £fr. * ? , , *, /; 1 1 1 i w ir lloaj ri&us, v. ?*aca. « » » n 1 latrauit. Ifa.f6, 10, ; Jfph* +**s>\ ]a%x*t& fflQic- 

X n { r{ 1 latratus."* " ** • ; * * . / 

-r - - * V- ' --LLC ?■' i ^-'— '■ : -• — • v' - — ^l 

«mi\m Nom. fluv. Nilus, Siohor, rf Gihoru B$) 

^sj fcaturiuit, propullulauit. Job jo, f . Eqcl.ja, 6. Apb- W*, & 3 )i| l 
lucem protulit^euulgauit. Ethpa. Paff. * f 

[* Chreftf p. 74 I M i s^ ti!frflD ^tof propuUuTare fecit, vel etiam, prd- 

palauit fatanas errorenu — Vbi eft, in luccm protulit,' euulgauit, coit- 

ferendum cum Arabico £-*J idem fignificante. Nempe, quodet ad 

Hebraica notandum, Arabes duo verba h^bpnt;, g-+± fcaturirt* ^t^rt^ 

. > a dp a rm, d iuuJgariy m *n if*flum -*ffh - quki ^i tionmtw^ani foaturi**~r> 

. -,-y — Mani- Digitized by Google v*.*°* 533 

— ' • Maftlfeftandi nd'tione *tt ' fcf P&l fttneT pDdtuth repeti V. 6. 
- o«Ax*&i0 ***>=» manifejlata funi. occultd mcUV '• PlUra iti fuppleta. ad 

lex. Hebr.] __ '.„..• 

«cu f fc*»a f jloalo ^ jA. ^nTrt o rf f£^G£>&> i. 0. mfcte fcatorigo, fou» 

Jof. lf,7-9- '"' : :: 

i-a-j faiiifo ex£liit. Lev,n>2i. Infiaute Difperfic Fodit. 
«^*aj4 inflamroatuseft. (Luxtt, micuit. S-B.) Qff. JfTar. 101.108-467.* 
[* Chron.Edeff afd annum 81^. chreft-p.fy. V>U^i» |ku nmfta 

/«* vifa ejl in plaga boreali\ Us '^iAib? qyaefplendebat tvtam hoftem. 

De *urbra boreali f^rmo, e iTuperttitibne feciili in pOrtfcmum verfa.] 
1r-^-j iuncus, wfl/f -Ft Aduncus vriguis rapacis auis, ^BJJ. et Nqvar. 
\&*yL* flanima, F. Lychnuchus, luCerha. Vjf . Mar. 104. ^ 
M^xl» conflagratio, ardor. * , / , , * 

IJo^jlbij Cnipologus* Ar. cS k ♦ 1 «fefcty/ quaerant doftiores. , 

'' ^- ; - i— t •• ' t ' dL •'■ " ■' il '.■'**' ■ — ^-*- 

(•^^) v^^&o addu&usf i?2f. v r 

«A^ exficcatus eft, aruit. Pah. arefecit. ficdauit.* 

[* e. g. Ephraem. ad Jef. 8, 7. djfyrius aquas cijlernarum ei lacuum 
i»wi 10 lA^i ' ebibet et exficcabit] '■ . | 

1 n s^q—j ariditas> ficcitas. 
jjfc «o n ^-j flos, tt femen arborum. Jl ? -*■* r-^J traxit. Jud. 16, jo. Deut.21, 5. Subduxit, Gal.a, 11. ftxtendit» 
Ethpt. Paff. • Jac. 1,14. Job 21,$$.* P0A: flagellauit, Deut. 2f, 2. J. 
ti A&f>4bt i6,l2,«2j. Ethpa. cafcfusfuit, vagulauit, aCor. n V 2j'. 
^Rr6y. 17, io,;Riaptatuseft^ Jobao,28* - ■ • <t -t f* -.?• 

[* P^ i^ ottrmit fraepHtium y i.e. arte chirurgica praeputixim 
• .yep^rauit, circumcifione ^mfffum;, iMacp.i,if. (Alia phrafi ytitur 

! interpres N./T1 iCor.7, 18. circumfcribens, reuerti ad pracputiupi.) 

t, . f 1 . t :.w: -.■-',.An. 1Yyr ....,,., - ; ^.../ Eftne Digitized by Google l,c ^ 53* 

;Eftn? et aKjyiaijde Cl* xfortopn$ofi % -iri? Prtf 0to»pto Philo- 
; i xeniana habet o^ M4FC. uif •*. Joh. 11, 7. if. i6< Siq et Chaldai- 
cum 1:0 Dan. 7, 7 Syrus interpretatur fc* ftfft. 

I^fiv j^ proprie, traxit cakaneum* Gen.49, 19, $x Ephraemi 
• interpretatione eft, *r/£ in exercitu* ac fi calcaneus eurn fequeretur. 

' -Erge eritj rfraeceffa An agmine ftttt.- - - - — 

^k^ emph. V^ duStiky vel induUutn>fa8um> de argento poni- 
tur. ^In Hexaplis Jerem. jo,. 9^ (quepi vetfum transpofitum inuenies 
inter 4 et f) a£7Vg/or Togit/ToV redditur, Vk^ Upk» ibidemque 
v. y. fuh Symmachi nominc? pro -rw'j» (artificium aurifabri mallea- 
tum) ponit.ur^oouAjl Ij^J* Sufpicor tanien, errprem fubefle libra- 
, rii, ac fe*^ refcribendum, quod vide paulo poft fuo iocp.] 
]^ attradlio, r tra^uss Pf. jo, 9. Flagellatio, verberatio, flagellum. P£ 

J9, 11. Pla£a, Deutiaj, j. 2Sam. 7, 14. 
l^ attra&io, tradus. 
Jjc^^^fvo^ 4 retinaculuni higi jigneumj palix aureus, Prov,3JMl. 

vrceus aureus; virga aurea, / argentea. 
fra^ dnces, duftores. Matth. if 9 14. 
p^^io tortor. -P/. Mat. 18, J4. 

Dn^ 1 fl a g*ti> ufn > vel fiageUatorj \.> Sic legendum fufpicor Pf.j^ if. 
ybi impreflum eft, Jk^cu diu. hi Hebraico eft D*»w, quod \LXX 
fi&<rnyi$ verterunt. Sufp icionem promo, non fententiam.] 

^ ^^^^^— *•———— —»-^—»^— «——■»•■■»— ^^■•^■«■^■•^— ^^■i^»«« — ™ ———— » 

ci-^-i illuxit* dicitur de luce diurna. Jud. 19, z6. iSam.af, $6. $7. 

. Lvc. 6, ij. 22,66. otyw na&urna 3 c. aj, 74. Grotius. vtU propter 
accenfas luctrnas fabbatum dicitur lucefcere, Ruth j* 14. .«m/! *. Joh. 

• 19* •?!•* -4p* k ^V^ W.j5j5.pernodUiun;^F..Liic;6,n. delenebrkofa 
noftis parte dicitur. Ruthj, 14. fc. minciaiik. -i^f ilfuxit. s)lfce- 
rauit. 5) euafit, liberatuseft. 4>ce0kuit, retjuieuit. \v. ?<*W • 
[* Nota et phrafin U**=> t^jL ci^ \ * \\\ nox> quac iflnminrt, 

(feu cuids aurora iUtoefcit ifce) jprimiiiii^hfebdomadis. AflT. T. tll. 
P.IT. p.III.] ^ e^ 

Digitized by VjOOQIC > J 535 

ot^jy )oi^ aurora, mane, diluculum. Matth. ig, t. crepnfoqlura, 

Adt. 2, 22. $. /w. illa diei pars, quae antecedit yefperam : quando r«- 
cipiunt Maronitae fuum tegere officium. Off. Mar. i. apud quos, Ho- 
rae precum Canonicae hae funt, ov^ vefpera priraa. \m&> velpe- 
ra fecunda. ?iVs nox. ]&$ aurora. ^* c£±A hora tertia. ^\m\m/ 

hora nona. NoBcm autm diuidunt jn quatuor l&£ao ibid. gp r 104^ 
1 107. 121. ■ ^ 

|aL^a-j aurora. Lucifer, ftetta matutina. EccLfo, 6. iVw. JJ2. 

. [?ojv^o (plurale mafculinum) diluculum, Aif. T. L p.212. Nomina 
temporum pluralem araant/] f , 

^ ^^ cito ^to, velociffirae, jffU 1 . Corrupte pro *i^» 

— I J 1 ■ ' , 1 ; , , , '■ ■.., - ■ ■ , I 1 | I ii 

f-s^-J moratus eft, tardauit, durauit. F. Protradtos eft, Gen^f.26, g, 
Dolauit, fecuit, ferrauit. jlph. j-^ produxit, protraxit fermotunh 
Adl.20, 7.9. cc ^ rf o c. i8> 20. tf ^aX Conduxit, c.28> jo. &&*. 
U*fy attraxit, protraxit.fpiritum, h.t. patienter tulit, expedauit, 
longanimis fuit. Neh. 7,7. Heb.6,if. ij,22. Off.Mar.30i. Jac.j',7* 

•JDojfe^o k^ tornauit. * - ~ - « ^ — 

^ J / Ik^ fater Jigriariys, tignarius.' Exod.jf, }f. Deuter. 27, if. n 

Jud.f,26. ; ^ r : . " • • ; 

[U^ t° cognomen alieuius Sandli, Jpannis, cuius totum nomen 

Ik^ *o ^iMO i. Vide chreft. p. 100. Feftum eius celebrant JacobiU 

tae fafctato.in Mbis. Aff. X.Jt B..Q. £.26*.] :.•.... ,; j^ \\ 

Ir*^ patiens, tolerans, longanimfe. iCei*i;>4t & i*oi £x0d, $4, 6i 

uDojki^oj^ tornatilis, tornitus. iReg.7, 9. # •• ■-« — * - 
fl *" *~Yyya~~' ~ " [* Vide Digitized by Google »•» >*i J .536 

P* Vide paula antei ^s^ vbi firfpicatus fum, m Heraplis Jer^ 

idyts^ fcoU» legendum efle, argentum arttfaStum, malleo auri- 
'fabri elaboratum. 

Hoc idem homen et aliquando tongum* fonginquum fignificat,vt 
n *^4jk^ U»k>t£>fo via longinqua y chreft. p-7f.] 

li^cii lbngitudo dienito, temporir> diuturftitas, Deufc jo,2<X Ditr, a 

longo tempore, J0C24, ;i. c.Jo Adt.26,j\ Iq.Ar.^Kov.^ii^ 

[* Pfjf, if. congregati funt contra mt U^gjDathius vertit, diu> 

'• ab Hebr&co plane aKeno, Arabs Antiochenus, /^Si mali. Sufpe- 

<5ta mihi ledtio, vt iam fub f^aoi prdfeflus fiim.l » 

|2ct-^^-j fabrefaftio, dolatura. Exod,*i, f. ?f, «. • A 

f^o* 4>*s^ tf >*o* As^ longaniimtas, patientia. Eph^, 2* Col.j, 

-- 12. Heb.6, 12. fi^rr. Gal. f> 22* Rom* 2, 4. ^,26. Jac. J, 10. r. » 

Adutrk pattenter, Adt. 26, j* ' f 

Ws^.i<pdffer domeftiqusiii! V» \ ./:.,. . i. ' 

l^rv^> longariimitasi patkntiaL Conftantia 111 expetfando* 

fc^Z fuKgo. l . '* 

j-j naiifeauit, abominatusefl. Ez«b.2j, 17. i8 v Jct.6, $. Aph. ajfbp-r 
minatus, deteftatusi execratuseft. Tremefecit. Coiitemfit Commo- 
vitiamouit. Ifa.j8, if. Part excitans. Ecd.40, 6.9. £/Ap.alieAtis, 

^auerfus fufc a£ omni re impura. BR. 

rt^J abomitoaweft. > .•:.:..' 

If-ir-j abominabilis. Ludifi, *f. Eph.f, ti. fecritus. JVot^ — 
]A^ f )1£ abomiitatfo, foedit*. * *i :?^ . .. ' > ..■-; t *;f 

[* E ; g. in Hexaplis Dan.12, • 11. et Jerem.4,1. prtf fl&Xuypan] 
Vr*/ Irt» niultiped* .,. , , ../ . >^ .... M - 4 . ..-..; '. . , y ....* Digitized by Googte aj '■» 537 x XpJ extuberauit,. Stillauit: referri fotet.ad fordes corporis. Fugit>elon- 

gatus eft. Pf. ji, 12. Erupit, Ifa.6j>j. 
Vr-i extubeVatio, puftula* 2) excrementum, ibrdes corporis. 
fZo-i r -j excrementum, fordes corporis > /w. quae m elephantiacis. 
V.p-i-io n/rrtt/ faltitans, f lepte incedehs. 

— ■ > ^ ■ . — — — — — — »^i^— — ■ — — — — ^^— mmmmmmmimm 

Jt + • »-:,.' 

Pr-J hauftusaquae. £; ^ r , w ;wUv( 
Wr-J 1 multipeda. .'.---. 

^-* r -^ motuseft, v. ^io^ 

I ' 1 II 1 1 1 1 ! 1 I i ' - • 1 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmm 

^pii perturbatura, frf confiifum negotium. B j?. 

M * T ,., 1 I • !■■ I I i M f l ■ 

ij-j ff * f j v0uit.2Sam.if, g» Gc*nef.;i* 1;. a)profudit> Micha 1,4. 

IV-* votum. Num.$a> 10. * - 

i . n i < — ■?»*— «— — ^— *— 1— n i i 

|ctLj ingemuit. 2) erit, fra Joou^ r 

])juioo1ou Neomaenia. * 

•jbu^Iou Gr.iQvms* c.%s>pro •*>*• 

ViojLac|ou Neophyta. . . ' : * 

•^r 1 *<#• «jdIj^ «^)ou clamauip, rugiit, rudit. 2) fufpirauit/ .EfAfa.i.j^ 

Jr.g^. X-«-X-J BB. r ? 

f-sagj— » rugnus. - } ... 

-Ioi-j vociferatus eft> F. Part. PL 4011^0 Jbel 2> f . ftrepitantes (fiib- 
4 fultantes, fuccuflantes) rft Ar. i^re^, *-*..** S, naJL^ BB<! 
^loKii t |2qj1ou^> gemitus \iauis 5 t/*jf ciirrus; / fttidor rotarum. 

>*u ru^, ^wiftui^^muitK Froy.,^3> ij^Ifib 8» W i$>;7- dex$tpmba 

' dicitur c. J8, 14. .EfAjp. Id. /\iA. cecinit. Nah.2, g. et if ^t x t ^ .v 

t.^j Yyy j ^ 00 " Digitized by Google 538 ■ .-«* 

tooou/ ?Aicouy UJoioj gemitus, Jud. f, 22. Job j, 2j. Ifa.29, 2. 

Iddou morfus* vtetAr. 

•jDol^aou nephritis. v. CafteU. lex. Med. in N. 

$ou fplenduit, illuxit. Matt. 17, £. jr, 16. _PtfA. dilucidauit, in Jucem 
protulit, expofuit. Eph. j, 9. Ethpa. Paff. illiiftratus eft. 2Cor._f,6. 
/^pA. accendit, Ador. i€, 29. Illuxit, fefpleriduit. Luc. 11, j 6. 2, 9. 
Genef. 1, lf. 

[* Nota et phrafin, ex qua *ou de nodte, quae praecedit diem, 
atque adeo de vefpera quae praecedit no&em ponitur. Exempla 
liab»?~- 4n quibus poflk, vt fere-iaciunt, illucefceu indum vertere, 
Chreftom. p. 94. loStioo^ ifco^ ftp> \nm£> .^_*4> h>%»\«n nofte diei 

m fecundi hrbdomadif) qtme iftucefat ^ro Atcroram itiunii magnu Yerum 
et de vefpera dicitttr, vt AiE T.I. p.212. dieSqturni hora vndecima 
(i. e. noftra pomeridiana quinta) fa * n ^s fcaij quae praecedit diem 
folis (cum occafu &)*$ inctpientem). , Nota ergo, M3, vt in fupple- 
mentis ad lex.Hebr. docebo, proprie -dfe^ . aperire dim> vel noBtem 
fequentem. Caeterum plerique veterum quoque illucefcere intellexe- 
runt, vnde hic vfus Graeci britpaaxi etiam in fcripta N. T. receptus, 
Matth. 28, 1. Luc.2j,f4 (<rci@0<LT6v Wf$t*inu, de nodle ingruente.] 

)*ou Pl. ]_toVou flumen. ^Tou A_» Mefopotarnia, q.inter amncs. 

" ;a<$.2, 9. ;• [AfT. t.i. p.462.] 

poioji ?$5ok_j dilucidatio, dedaratio. Diuinus, #.£. t^oi^s j?__?. Lux, 
lumen. Mat. $*, 14. if. et pojler. princeps virtutiim. 

^ [j*o_a. illuflratioy commentarius. AfT. T.L p.468. usokfffcT ig ]Vaci___ 

_ c j commentarii tn Dionyfium.'] •> 

j_K3u# ]fr.cu luminare, Gen. 1, 16. Lux, Mat. jo, 27. Titio, Nov.2i$. 
Lucidus, Luc.11, 34. j6. perfpicuus, Sap.7, 2j. 8> 19- hilaris, per- 

- fpicax, Eccl.-ij,^i. . j^, j8. vox i*ou P> «0» Jor a," i. e. r/itf^ l/rim 

1 v * Ex6?l.*28* 30.' _W, aftr*, Ecct. j J, 7. ; fVcn^uj Mb* /^fcwi ktrimtmr l *• 
^piphjimae. • ^ -- ^ - 1 -; - 

; , r lliotou Digitized by Google ^id^ou illuiiiiiiafcJo; lurl Ojf.MaTAO^ Dan. f, 11.14. rf i.f ^ouio* 

lioteu riuulus. . 

^uixjkuI refplendens, fulgida. Off. Mar. 109. 

/ujrjou lurid*, clare. Marc.g, 25V -.< 

MuhouLio commonefa&io, do&rina, fcientia, reminifcentia. 

Irioufto edodus, illuminatus. T 

nauis. ^qj4 pepigit, pa&us e?ft. |c*u prouentus, frudluftj pec de pipete dichur. BB. 

«^g-j merfitr Ethpa. Paff. naufragatus eft. O^ JSfar. f oj'* 
1-^oa.,) naufragium. aCor.|i>2f. iVb(7 f( a66.^ ^ 

[* Continuator BarHebraei apud AfT. T.IIL ;P.II, j>. 124. hiemati 

Umpeftati ^uA2e p m taifi fubmergerentur. Eft fine dubio a rai/*'- 

7/0*, vocabulum peregrinum, fed vetus, iam in verfione antiqua 

N.T.teaum.] 

V^/ Vnis^ii^ cinmmcifio, Dc ritu eiu* apud AAk v.Akar.H.d. 

9 Eth. 19. . . • . " 

V^ooj ; Vqv^oox emiffio nauis. Merfionis peric^lum 5 \ i q.Ar< /fr**f Jfi?. 

]io^ox^> fubmerfio, naufragium, difcrimen capitis extr^mum. 

(*>*) t j motus, concuflus, territus.eft, esperrefiu? eft cum jimore. 

* 1 JM- 9» 9. II* i?- iW*. Is^jIj palpitans ranfc. Jfov.rj6* ApLcon^ 

mouit. Matth.27, 39, Marcif, 29, --V, 
fcoi modo, Jnotuft, comtnotku <" .\ /.. . .. ' ■ 

V£j triftitia. A& 
If-A-J motus, motto, tremor. — >-:■:. Digitized by Google 540 ** '. . 

calcitrauit, i.q. v^p etJr. y-^- 4 (/<»*• !*-♦-*)> o*-+&.'~BB. t ^umqj^ i^j quieuit. Luc. 8, 24. Ceflauit> deftitit. ifcfy?*. «-**-uZ} Id. 
Gen.2, j f * Potitus, reforillatu* eft. 2Cor.7, 7. Defaeuiit, Jer.44,6. 
«ifyft. refocillauit, iCor. 16, ig. ajim. 1, 16. Depbfuit, Ephe£4,2f. 
Adt 21,}. Requiem praeftitit, Heb. 4, Jj. 

[* Mortiius ejly per etiphemifmum ecclefiafticum, Chreft.70. 1. 1.] 
V^oj quies, ceflatio, tranquillitas. Marc. 4, 59.*- 
[* Aff. T. 1. p.40. in vita Ephraemi.] 

1 ^ Im*j tnitis, tranquillus, quietior, tolejabilior. Eccl. $ > f. r c mi- 
tius, Ma&ii, 22. 10, if.* 

[* Item, quicfctins. Hinc V^J u**j cuius anima conquicfdt* i.i. 
ftilo ecclefiaftico, bcaius* adiedtiuum, piorum mortuorum nominibus 
addi folitum, vt in AfT. B.Qr. T. II. p.2yf lin. penultima notae, 
«.nuNi^n Ulzu vi^j jo JHius beati Milifii. Vide 'fupra fimiiem 

vphrafin, U!w a^,] 

. Uluy ]&+Jj quies, otium, eeflatio, recreatio. Exod. io,n. 
Jud.20,4}. 2Cor-2, 12. 7, 5*. 7. Ifa.28, 12. 
%2<&*i* letiitas, ; 2Con io, u Epb.4* X. C0L3, 12* 
£uUli leniter. Off.Mar.46}* 

4^2^g*inicBVfufpirium. Job j, 2J. Ji, 18. iq. \k**J\l vide ****}. l 
uu^) mitis, manruetus. PL 2Cor. ii, 19. * 

[*~Ffafufl ue. mortuus, ftilo ecclefiaftico. Abulpharagius in vita 
fua dicit, nolte fe mutart fedcm* exque Maphriano fieri Patriarcha 
. *^Of&i ^joi i ii vv> y>4 vt conqnitfttntes (beate defundi), qui ctntt me 
fuerunt. Chreft. p. 98- Sic et p. «17^ Idem*ih praefatione chronici, 
\jILx> Uwlt^a ^4a*u> Michael Patriartha beate tkfiunfiks.] 

^Zju^j U»ii^o quietus, ceflator, (minifter^/iiW/.) Of.M.jfy.itf* 
Zqjlh+Ld feruitus, obfequium. 
~r '""" ' ' 4 U*«j^io * Digitized by Google 54i 

J^MuuZfco quietus, fedatus, rdconciliatus. - 

ii ■ ' ■ ■ ~— — -^^— — ^— — »— — -^— ^^— ^w^— mmmmmmm — —— — mmmmmmm — — 

P£qj commouit, exterruit. Apoc. 18? 17* 

fcoo i.^. iioj velproeo.BB. 

■ iii,».,. , ■ i i ii , ■ 

^ai (P^)excfuciauit. £2,28,24. Ethpa. afflidtus, vexauis, agitatns^ft. 
\ 2) naulum foluit nauigandi, BB. Te«us eft. Off.Mar.4%6. 
Poj iugum textoriumj textrina, textura, tela. Ifa:?8* 12. ** 4 **§<i-' 

tela araneae. c 79, jv H-n^ j textum. Jud. 16, 14, 
$oq-j febris affidua. ]2q^qj Id. < 

Jloi^) agitatus, morbo diuturno vexatus, valetudinarius* * 

[* Simpliqiter, morbo laborans, licet non fit diuturnus. Chreftom. 

p. 94. lin.2.] , ; . 

(>oqj) >qj dormitauit.* " > 

[* Minus efle quam, dormire, ex hoc locovitaeEphmemi difces: 
cum iam aduefperafcerety in turri atiqua muri abiecit fc> >o— k> etpath 
lulum dormitauity totamque noStm non dejlitit a prccando.] 
l^oojy 1&*>qj dormitio. Prov.6, 4. Pf. 132, 4. 
%mmmOQm\» •mmYm* rofjt* , vlcus carnem depafcens , /pafcendo ferpens. 2 
.. Tim,2, 17. — 

IulUxu Neomenia. $Efr.8, 6.* '-■••> 

[* Chreftom. p.f8« ia chronico EdeJTeno ad a.720.]. 
[>oqj aliquoties in Hexaplis ponitur pro Hinnom, illo, a quo vaU 
lis Hinnom di&a, .vt Jerem. 7,32.52. forte ex vitio codicis Graecij 
primas iii Evlo/u litteras omittentis, non ex Syriacae linguae ali- 
quo vfu.] ' : 

Jjqj Pl. Ijqj pifciss a y>> quod prole abundat. J011.2, r. 11. 2) fidus. 
\zmhoS j pifcis magnus, Joh.21, 11. pec. cetus, balaefta. 

' ■ ! * ■■■■ .., ! ■■■ . ■ 

ZtZ (ODQJ) Digitized by Google 542 0J 

(•jdqj) u&j trepidauit, timuit, conturbatus feftl 

Jxdqj templum, aedes facra, habitatio, vdo$. iReg. 16, 18. Ifa. 2f, 2. *^ 
[* Significat quoque i) coemeteritwi, nec tanjen quoduis, fedtem- 
plum, locum facratum fepulturae deftinatum. Abulfaragius^chre- 
ftom. p. 96. lin. 10. aedifieauit l g i is\ Ioqj templum pro defunSis: 
2)capfam in qua ojfa martyrum coridebantur. Chron. EdeflT. ad a. 7fj 
(chreft. p. 60) fecit teofai faxu arcam argenttam in honorem offtum 
Thomae apofioti.'] 

(tso-j) *a-i incuruatus, inclinatus eft, «^Vj i.f. I^Zto 55. Aph. 

*a*il innuit, innuit, fignum edidit manu, ^) femperfeq. 2Par.7,2r. 

Ifa. ij,2. Eccl. 12, 16. Adtij, 16. 19, jj, 28, f. 12,17. iftA/;*. 

inclinatus eft. Bar.4,2. Conuertere «au2)o (addicunt codd. Arm. et 

Poc.) et inclinare. 
).A 1 ftercus. 

Uucu Hqc fe Itgiffi teftaiut BB. at inexpticatum reliquit. 
feL^ excfcflus, abfterfus. 
Isuj nutus manus, excuflio manus. 

f^Qj lipothymia mortis. Nov.if}. 

■ — — • u— 

5qj comminatus eft, reprehendit, i.q.H.~)W) Ar.fi. Ethp*.ignituse& 

1*qj /ty. ?Zc?qj ignis. Lev.9, 24. 

P*qj igneus. [Apoc. 9, 17.] 2) piper album. 

!i5Qj flos, foenum, ftipulas herba* jw. ranunculus* «^r. gJL^xS. 

^q-j 1 ^. jtfr. />-A-J. 

»-*-£^) j/I a |aj2 illuxit, fplenduit. . , t 

(•jwj) *** i.q.Hcb.WH aegrotauit, infirmatus, debilitatuis eft. Digitized by Google I ■ ■ ' ■■ • n i error, erratum. 

UcJ />/. ]&S i.q.Jr.^U BB. puto Gr. ¥*&<. 

U>V*J hafta, lancea. Jof. 8>i8-i6. iSam. 17, 7. Job $9, 2j. 41, 20. 
[Item Aff. T. I. p. 406» In Hexaplis Jerem. 6> 2j ponitur pro Gr. 
Q0tim 9 quod Svidas interpretatur, iaculum totum ferreum, lan- 
ceam, gladium. Habent Arabes *£-J /q<#* A^a, ex quo hoc no. 

men quadriliterum orcum.] 

j ^ 

\Soj inclinauit, propenditj i.q. Ar. ^j^ et JiyJ> ^ jJLs» BB. 
liw^ iliiio , inglinatio, /conniuentialibrae /. ftaterae; momentum iit 
libra / ftatera. Ifa.40, 1 j\ * ]Koj Td. 

[* Scriptum et reperio &j in A£ B.O. T.III. P.II. p.102.1.20. 
]joi oou iJvxo v*V |a* pLa4 quomodo aequus mihi injlattra hic eritJ] 
\h-±o 1. f V-io, 

)£u^jqvd ., 1a^*jq*p circulus, fpha^ra^ 2odiacus. 
|"i\)iv> declinans, inclijians. 

Q*p) Ethp. *p4 fe abdicauit, abftinuit. Num.6, 2. j.f. Leviu 22» 2. 

Naziraeum fe fecit. Hof. 9, 10. Foedatus eft. ^F. 
fcp Naziraeus. * Num.6, 1$. , 

[* It. nomen, quod ftulta aliqua feculi fexti monachorunb fedU 

fibi dedit, vini et panis abftinentiam prufeffa. Nempe femper con- 
_. fecrabat panem et vinum, myfterium euchariftiae, quoties fames et 

fitis fuaderet, celebransj. ergo non pane ac vino, fed carne et fan. 

guine alebatur. Vide chreft. p. 74-76.] 
)2jOr-i\-J Naziraeatus. Num. 6, 1$.* 

[* Non folum de Naziraeatu, fed et de abftinentia monachali 

ponitur. AiT. T.I, p. 28.] 
\hy*i acinacis^ Judithi;, 10. 16,11. 

~ Zzza ~~j Digitized by Google 544 

(Pah.) i.q. %***Xvi<ie U"** >■■»»! i viuere te foctet. Deut. jo> 6. nm macruit, macuit, fqualuit. Num. 11, 6. P£ 109, 24. Ethpe. i.q. 

Ar. r\ ? rh BB. 

UImJ/ U^o^j macer, mafcilentus, fqualidus, macies. Deuter. xg> 27. 

Tvbi pro Din ponitur.] 
» ****** n , 

]Za^M^ ; |Z Qsax ° *»• macntuao, fqualor» r rhonchiflauit,r£. h*j^ 
l^ft m 1 rhonchus fonorus. ^5. Nov.i^. 0&**j) ]Lu vallis. Luc. j, f. 
^Jmis? fubcerniculum. JVbt/. 16&. >q-»Lj refurrexit. * Ethpa. reuixit, refurrexit* exciutus e(t a mortuis. 
BB. Job42,6. 

[* Potius ixcitauit mortitos. ' : In Peal >omj efle poffit, njhrrexit, 
fed exempla non inuenio. Transfertur etiam ad res inanimatas^ 
planevt Hebraicum rrrr fenfu architedlonrco, xnftaurauit, de quo 
vide fupplem. Iex. Hebr, p.726. Chreftom. p. 117. ^^oZ >o-*j-j 
viuificauity i. e. injlaurauit ruinas* (ilto qftiidem loco, difperfa et peri- 
tura multis in libris cotlegit hijloriae fragntenta^y . 

Caetetum frequens Chaldaeis Syrisque fpb bis Iiterfe refurre- 
ftionis notio non videtiir <t folatio orta, licet forte, NwrJi : Uo-mqj 
refurreSionem, dicentes et audientes vel indigenae haud raro folatii 

coniungerent notionem, fed a p * * - * fpiritum duxit , fpirauit, vnde 

et altius fpirare y gemere, Arabibus. Hinc >o>*j, fed quod non le- 

gitur, de mortuo ppfituro, fpirauit, foret/ r$uixit y X**** < reuiuifcert 
fecity i. e. excHauit. 

Solandi fignificatio verbi Hebraici non prOrfus Syris interiit: ha- 
bet ex ea BarAli _ % Digitized by Google J» £ 545 

.Joawa idqoe explicat, Syriide £c£ (fccibendum putem IJUoa) et 
Arabice r^JI confolatw. Hinc et . 
* >imiv> confolanSy nomen propriura, quod Manes celeberrimus hae- 
reticus aut habuk, aut fibi fumfit, aut ab afleclis eo ornatus eft. Vid^ 
-Beausobrf hiftoire de JUankUtet du ManichSeifme Vol.I. Jib.I. c.€. 
*cc. Primum quktem homiriis nomen non/fuitv antea Corbicus.yel 
Cubrkus didh: ihcertum, vtrum adfumtum Manes, in Menachem, 
an Menachem, in Maties mutatum fit> quae quidem ad hiftoriarn 
ccclefiafticam , et vero implicatiorem, pertinentia, hic perpurgare 
iiequeo, nec in tam obfcuris fine argumento ac difputatione dicere 
fententiam. Pertinuit tamen eo noraen, vt a n*(j<t*AwTb$ a Jefu 
Joh. 14. if. 16. proraiflus, .adfeclis Manes haberetur. Et hic error 
non ex confueto linguae Syriacae vfu, fed Hebraizante fumtus: 
ipfum adeo nomen n&g&xAffroc in Joanae non fc ivu i hiv» vertitur» 
fed 1&aX.c^, feu, vt in Philox. verf. plenius fcribitur, J^^Wa/] 

fciMoi fufcitatio/ Joh, 2, n.t. Refurredio, c.i 1,24.2;. Off.MarjflL 

\i±a**Lo fufcitator. Off. Mar. ibid. , - . 

(^aujj) Ajph. i^Mi) discalceauit> humiliauit, t.q.Heb.T^ > Ar. ^is» 
Deut.&4. Ethpa. ciwi^ ^ i. q. Arab. !*-*£-*> B& 

1 °i »n j discalceatio. ' ,. rhonchiflauit > ftertuit. 

rhoncbus. 

Yii**j naris, nafu9. aReg. 19,28. Num. 20, 1. />/. roftra,* Zach.4, 12» 
[*' Potius, nures fternutantes candelabrt, quod quid fit, dubium, 
nec hic inquirendi Jocus^ Rojlra ex VuJgata fumfit Gabn Sioaita* 
quafi vero iila, et Syiiaca, vnum jdemque femper dicerent.} 

)h#oj rhonchus. Zzz j Digitized by Google 546 * * 

«■• m 1 auguratus, ominatus eft. Pah.Id. Genef 44, f. aReg. 21,6. tf 

augurari, diuinare fecit. 
U » ) augurium, aufpicium, hariolatio, diuinatio. Numer. 2 j, 2J. 

2Par. n» ^. 
U-mj ae$. Gen.4,22. jtlchymijl. Venus. U-t£a**oo j genus eius par- 

tim ex auro, partim ex argento, etpartkn exaere. BB. ]*&&> l*<v* J 

aes candens. 
\ j[ m.., 1 augur, aufpex, diuinator, fatidicus, hariolus. 
) ,» m 2 faber aerarius. 
I 1 • • m 1 tubicen. 

• » T 

|i t^i^ augur. 

)t**j*j venatios aucupium. 

vlijJL»*j venator, auceps. Off. Mar.ifi. * 

[* Genei. 10, 10 U& ^o^ Ij/.ji»h) Ir^K^ g*g<tf* venator coram 
domino: ad quem locum Ephraemus T. I. p. irj. monet, homen 
Perficum efle: | r _ij_^ f ■ roj °> ^jot siiy) j-A-^j-ji 
Mihi nomen Peificum ignotum.] defcendit.* Exod 19, 18. Marc.1, 10. Ethp. y+b~**ll depriuieris, 
Mat.u, i}. Pah. Aj*j defcendere fecit, humiliauit. Ethpa. defcen- 
dere fa&us eft, demiflus, depreflus, humiliatus elL jlph. demifit, de- 
pofuit. Gen. 2, f. A&. 22, jo. Marc. 1^,46. Part. j6. 

[* Defcendi Syris, vt Hebraeis, ex metropoli in alias regiones 
dicitur. Vide patris mei diflert. de notione fuperi et inferi apudHehu 
Hoc eo vsque valet, vt et, qui Edefla expulfi, metropoli fidei chii- 
ftianae et celeberrima academia, Perfiam petunt, fitu locorum multo 
editiorem, defcendere dicantur. Simeon Betharfamenfis, o?;^) -^01 
Vagd'3 Aa ^^ <ooC^ oAjaj ^opoj ^ chreft. p. 10. Nos, Germani, de 
academiis eodem modo loquimur.J 
]£**j indumentum, veftis longa exterior. Gen. jj*, 2. Deut. 8>4- Matt. 
9,16. PL \k»i c. 11, 8- l^ 1 Digitized by Google m-» -^ 547 

jAi*j> Pt. |£l»1i defceridens. Pf. 22, jo. 

?2A^d locus decliuis, defcenfus* Mich. 1,4. Luc. 19, 57, Praecipitium, 

Ad. 27, 17. 
]2qjAauA^o demiffio, defcenfus. 
Uoo£u*j piftor. Gen.40, 2. Jerem. 57,2. Nou. 117. 
|)oA,m ,i lignum matlei. 

ijafrj fordidus, turpis, obfcoenus. 
IZcl^j ignauia, pigritia. tj^ftj i.q.Ar. $~kJUL**-> B B. 2) aflulgens, refplendens. Ethp. Paff. 
U*1&j reuerberatio radiorutn fotit. 

\ln i ^wj humor, humiditas. ^jgrauefuit. Part Prov.27, j. Ethpa. dubitauit, haefitauit, -^r . ȣC* 
rt 1. ^. v l^? taeduit, graue fuit. Pah. defcendit ; incubuit, AW.424* 

tf&j pondus quoddam: menfurae genus. Duo ftaterae, / oboli, tti. 
q. Ar. «Jb*J L~V. *} hauftus, >£/?. 

P-JwJ *.£. Jk. fJLi jwfo puluis elatus. 

11 |o 3 dubititio, haefitatio. 

p.i fr-J grauis, ponderofus. 

12n\+ftj grauitas , 1. ^r. |2ofr*a* 

)Ja-£uJ humidus, rofcidus. 

t2&±p& iiuiwor,'r(5ricidium, irrofatio. 

upQaQ ^ UoJ yt/xTctAoTia, noflurna caecitudo, 

« - • * ■ • - ■ 

«jDcu^^j cv^o] Antiochenorum dialeEto > locus dormitionis, xo^finnqsoK Digitized by Google 548 * J ' <* J 

illa^oj haeretici, qui lapfis poenitentiam mhil omnino proficere Jo- 
cuerunt. BB. forU Donatiftae. 

+s>&> (Pah.) ftillauit, guttauit. Jud. f, 4. Cant. f , f. 

UsL-fi-j gutta- 

)£s*&a ftade. Exod.jo,J4-' 

?Aa*£j Althaea. iVbv. 130* 

■ 1 1 ■ ■ 1 

t-£-J feruauit, cuftodiuit. Pf. 12, 8- t-o] *&J obferuauit calcaneum, 

infidiatus eft. Pf f 6, 7. .Parf. Joh.7, 19. Imp. c. 17, u. /»/. Ephef. 

4,5. oFitf. Ad. 16, 25. 1?, 4. jPjA. Id. Pf. 16, 1. Phil. 4, 7. Particip. 

r£Xo Marc. 6, 20. Circumfpedtiis, Sap. 14, 24. Ethpe. et EthpcuPajf. 

Exod. 16, J2. 34. Ad.2f, 21. 2y. Part.4. c. 12, j\ 
]SM lumbricus terrae. BB. 

^qj notarius, fcriba, a fecretis. • 

li..,&o-i cuftodia, obferuatio. 

Jjo&i Pl f jo^j cuftos, feruator, obferuatot. Ad.f, 2f. 
)^j )4o9Q^i cuftodia, obferuatio. Luc. 17, 20. iCor. 7, 19, 
\4£X> cuftodia, vigilia primanoStis* Nov. 333. Excubia^, Marc.6, 48« 

H. Luc.s, 8. 
]j^4^o cuftodiens, feruans, cuftos. ^jtu^oj f,^ If^or» 

[lh^4 nitrum in Hexaplis Jerenu 2, 22* fecundurn ojntographiani 
Graecorum ibi fcriptum, quod Graeca vertit interpres: at in ipfa 
textus Hebraici verfione Syriaca protnore Orientalium }*Aj (cribi- 
tur, qupd vide infra.] 

«uj equidem. Cant. 3, 2. Mihi vel me, Tibi t/f/te, vfurpatur qb elegan* 
tiam et permodum imperandi cum prima et fecunda perfond iSam.22, 
9. nofirfi ?j. ■..-,- 

V=^j Digitized by Google iLj^ «j»£^j Nilus. ^ •-, 

■ t ' ■ . "^ 

«g^ nymphaj fpop ra.Jff. ? ; .. ; •_.„_. { . : .,„,.. \ ;» 

^ r . : : — ; ; c ^^g^ Vu J C^ Jw. ^ J ^,, m — — . 

M-4 tnmculus cannabinus. 2) gladius. ^K ' * 

W Id. Lihsa pifcatoria cui Jiamus -affigi folet. BB. Semen quoddam 

efui aptum. < 

liw Ninive* -■vv': : i •■ :< v .': ;> : »v:' . % ' .'-■' ; v * *., 

Ninivita. ' y / . . .: . pl£xnu nirrucLy ieiunium. Vide p.469 fcripta fub IfftmiN.^ 

■xua 11 1 > i * ; 1 1 ii 

^W .iWPTOCv v. . v- vn v.iv: ^ivv/ ; ' ;a „i: c^vy] 

iM^J lfcgum aratonum, textonum, rf leruue. Pf.2 ? ?•* ; vr 

£* Indubium Ggnificationis exemplum in Hexaplis, Jerem.2, ,20 
• y^L^. IrO 2£>2, Gnlede, trvArp^ax *ov ^uyof crov. Item Mat xi t 

29^0. Aftlrf, 10; Gal.jyi. *Tihi.£, i.J C . 

l^h*J luceVna. _.......- .. T , 

V^ flgnunr.' ff. T x*l± toetai finis, "propofituiTH fcopus, iftfigne, argu- 
mentum, periocha, sReg. 25,17. Job 16, 12. Sap. f, il.2i. Amos 

. T 8*xL2-* <<.:..„./: . : :'■'-.- .V- .:..-..'.:'/-.: 

[* Chreftom. p. 117 yJ*4 p w \m*3 ,hunc jcojpum nemo mcfitatus. 

ejl* i.e. nerao fibi hoc argumentum funjfit de qup fcriberet % ^C0n- 
...Uiwator..Abjul|^ Q£ T..UI, ^JIv p.li 2Q.. lin, >.' 

. .,«u^ loorv U^o. U^pafljD f ftii°>>N {fcpartes xbriftianorum inilinatus fuit 

fcopus eiuSy i. e. valde chr iHUn^ -fajiit.] , ^ , v; ; 

psr Aaaa Digitized by Google $5$ ** 

Ua-i Iq.Ar. IXJ tfJLj ttifc&tt *3ae£ll ^*^^"^ Wft^»^ilgti^*jgj 

^v^elnenter^^lfft/lrr^ Prbv. io, 26. #r<$6. y GaX j\ I7%*T--^?» 
if. _>//;/.. -ol ld. Zach.j, 1. Pf. 120, 6. Job$j> i$. Eihjpe. damrici 

aflfegtus eft. Sap. 16- 27. i?^?^_M:APj.18.>,J "/ /.^ ^ 

[* Vbi AtTErp. vertit, *-*« /at/ft.l , , - /, , - r 

l»Gs=aui '-«exnis. ~ ~ — 

Ixlaj damnum, detrimentiim> fraus.^ap. t^v 6 : ' 'Cff r Mdt$$i h vfy& 
\ i , i„ sf-J-o noxius.* . .;ui —.« 

i, -;..[*' Vel retiam £ne Qkpb^ <**--*P/ K*aS->» Maxime de beffia 1104 

xia, feu carniuora. .: f :; 

^---jAio animal innoxium* q. d. quod laeditur ab illis, iniuriae pai 

tiens. Ephr. T.I. p. f2, dicit, Noachi tempore pacem fuiJT$,' ^4?f 
- f£ jl-___*__j^ imroxnr animalia , (laedentia, et 

laedi folita.] * ~ .' 

^m^j nomen virtutis, nefcio cuius, in monacho r ;in Aff. B.Q*-> 

~T7E~p7y 28. VaJluSp . vertit AjflVmaniis : ' ex f etymo pb?urforet>rrjrSStfA 
vfrax, fincerUs* 'dofiixpfrs.] " ■«.--•: ^ f -*~ , 

»■'!■ _ ' ifii, 1 ; ■ - — it ■ 1 j 1 1 1 r n 1 .' 1 i i ji 1 1 1 r 1 

\ ~\ 1 decepit. Geji.27, 36,. iiiNrvt in nofiris ** \^\y mple. c^zf. 

Jof. 9, 22. 1 Sam. 19, 1 7. , 2 r 8, , J2. L $ S%m, i.^^6. ( EcqIj 1 J 3 1 . . Luc< 11, 
f4- 2Cor-4, 2. Ethpe.id. Gen. 43, 18. Num.2f, 17. iSaip v 2^, £?.* 

r 4P^6..x4 S Aju^ a j^ -^.24- - '— .:^:J: ^l 

Itoj r fraudi^fntus,- dolofus. G&&C. $4, 13; Exo& 2 1014* Num. af> 17J 

jL_u^ \i*a- dolus, fraus, infidiae. A&189I4- Rom.12, 9. JP/;Epb.444. 
iJctkTld. r: ' v )£-&c_u Id.Tt6m^,kr. ~ I: r •" - J 
|ic^^ verfliti^, ^Cbr:i i^ ^> [' i:r ' r \< '-[^ : .^ ?~\ ;r ^ 

>oai Of.Mar.t72. f-.\\ >oq__j P ne- vkidicfty /. Vindidiam fuifle^d»- 
T7— ' r-T7 [ ■ Digitized by Google p* t .. 551 

.^&hpe. JPrg^i. iC|piw ( r,<7 7 JLuc,xa,7- . > ; 

(mai PL faiij / yAg^u ppps. JoC zz> &. 2 ParaL 1, 1 r . [Loco priore 
/ Arabs ,yertit jL-i . <J|uitiae.] Quile, cpngregatio pecudura. Nov.ifz. 

« m m a V viffcus. * ' U^uqj * c^^fynU^ .#,**/• Hl^*W)\ ./ 

*r.<r j : 3? • >», -Y : - r* ~TT? .- ' " ; *- yn ■ • ■ ^— ? — ^— 

^i.f •jasZI/ «^* erubuit, verecundus, modeftus, caftus, fobcius 
fuit. Heb. ii, 16. Z^£ cauit, fouit. rr. ^ EcQlef.41, if. PaeldA. Mafc, f, if. Tit.,2, 4. Ethpa. Id. iPet.4, 7. 
s^u^. f^iaj^ j^jrrti vereciinaus,°Fobrius, r caltus, c *aai ^ ^aj^ pyi^i verecif ndus ,° ibbrius , r caltuS, continens , terape- 

rans. iTim.j,2. Tit. 1, %y£ i,?.' PL Phil.4, r g. (^JITtir.^f. * (. 

paaj verecunda^rl "~~~ - 

^ [* Ab ecclefiaftjcis fcriptoribus yt epitheton monachi poni folet. 
j Dionyflusin chrpjiico X^rsftqm.; p. 79, lin.j afine) imo& ^*jf\^ 

Isnoio Uc^lo* Apud Arabes c^JCj notionem pudoris ingenui habet.] 
fexaoi^ ]/n«ftm verecundia, modeftia, temperantia, continentia, caftitas, 

fobrietas. iCor. 12, 2 j. Sap. %\ if. 8>7^ Eccl. n, ijC Rom. 12, 3. 

Tit.2, 12. 
Hniv> pudicus, temperatus* compos mentfe. 
fftWfiSi t, ^iaoai* 'rf*pie£asV"mIIencordia. 
<fs or vi Necuphar, Nom.regis Aegypti, qui tewpore* quo natus erat Mo- 

fes, regnabat. BB. . _, °, . ; » 

%-iaj alienauit, eloftgauit, ablegauit, extraneum fecit. Ethpa.PaJf.pmc* 
[* Aflt T.li B.Or. fr.l?i Jjoi }<a\^ w^ruzj atienus faStus et 
" mortiiui eft ym*/o huicji^ '] ,.,..:, 

^scu^ Vpaj alienus, extraneus, peregnnus, alienigena.* Luc. 17,18. /^. 
- *4* 1 8- Adl. 10, 28. PL ^V ^Q J / UV»^ o. i7> 18. 21. £-lAttsoi c.7, 6. 
PL izupoj c.17, 20. ; '/" ^- J 

:: Aaaa a [* Scri* Digitized by Google X SL % 20 j &t * s j 

•C .[^iScti^tum reliqui/vt fcrtjSferat Caife]febi^A^Sv^Iicet r ^frt 

vittofum fit, Hebraicae linguae^vbcalibus adflitis vocabuloSyriJkp: 

1 oibai femininum fdretV 1 non-maftulinunr; nefvllibi iftud* refceffi 

- Scribendum eft -*r r?o . i , inque ft.etaiph. to-so-J -, in pilttraK ujiz&J 

•Ju r M^ ^p6j, m Fertr. Brig. 7^ifiXLi A.j^dj J UpQj* 'Etefflpfci dabit 

Schaafii lexicon. .-.'->.. .<jjx^ c:— «--» 

In (^lilaeorunf lingUaTeF vftimuti tigmficat i~ ffequeiite iii libns 

Sabiorum, quorum fpedimen edidit Norbergiw* oppofitione, .&*>{•£ 

. *' tipaj primus et vltimus.] 

(Zirdoj peregrinatio, p^regiJinita^ Job 2l ? J. j/nypifco Id. / 

^^mj j^swgrans» vag^s,^eregrinus.^ 

^caoj) Aph. x **£>\ puniuit.. Liquefecit. 

aJx-j momordk. Ad.2$,?; PaetU, JParL Gkl.jy if. jaA/ra.morfufrieft. 

^'OajttSo' vna vice mordentes j 4 a/. mordehtes pluries. -ff-B* ! ' Y ' 

|jZZ6aj morfus validusi mordenfc valide. ' — , - » ~ v 

> • * v * «*h ' < • • /' • • * - r ^ ■:-.■!•"! v ' * *':.■» i 

IAsoj. f^Asoj morfus, fubfl. , 

jjAaiio mordens; nocens, ^ ; < . ..;:-,. -v . . • - f 

U> deprehendens. / *"*' '}' 

Uqm) |Ij lncubus, ephialtes, praefocatio ndaurna- 


U^Ui.q. ]]j ephialtes. ^ " t \ ' 

4§a^U avgvriirTi<.: r qni tot um 4?irc^Ji(ini tog^cuip. callftj BB? 

r " * ■ ' i ■ ■ * 1 1 ■ — *— *— **— "^— 

(>aiiai) Part.Praef. <nio-sL^> >oLaI& Btf:inexplicatumreUquiU L&- 

• bia fua fucauit? " ! i : > : . :.-,.. l»Qioj ffr. va/io?> ritus, mos. Gen.40, ij. . , , l Digitized by Google SD 3<r ~lO J 553 }Z o i a>ovn p dvopici. Sev. lib. Rit 114. 

\ fn w, > tnuftela. '" ; " : ' < : - l CiA^yTa^Qi legispentus, .fcriba» amaiiuenlTsV' ""","" 

•^— — — y ■ g , ■ • i T . . f , ; _: 1 — vi ri f r -, T ' — j, v j ';••,,' t 1 1 

(gk^) : £fife/7. i^j4 »commiMatW)eft,;jiHiemuiti . ^ - -v 

Ifioj pardus , tigris. Apoc. 1 j, 2. i>/. )^j 2'Par. $ 1, i. ??, j. $4, j. 

-ff^* conjlanter fyb. pnww, ^« ia /rar di in lucis ac frondofis arboribus 

c$n[tdmfolenL<v+&M.de$& 

)2|^oj cauea brutorum. AgUicas lemt JJVowr.^fc. kq.Arab. yi^£ 
Ezech. 19, 9. >c • 

^ i. >na , r aries* :/■<»<♦** • , 

«jooJiiJboo-j arcu&"' l>t l •'■' * 

= 1 r> ; ■ ., ' rn 7 / t ', ■ r.i » ■;,;. ■ — j m .< ■■ 

(Lmaj) JEM/>. tjMDj2| aegrotauit, debrHtatufc iqfirmatus eft* 
| o Qi mi ^ Im i mi aegrotus, infirmus. T 

fZ&flLrtM ^egrotatio, infitmitas. - 

«^r; — t-*- 5 — ' •. ••• ' ■ ■• = — ./. ■ ' ■ ' ' ■■ 1 m - 

^jmjj Hebr. nu^, accepit, cepit^ fiimfit, Geri.27, 36. i..q.Ar.y* BB. 
et portauit, fuftulit, abftulit, amputauit, praecidit. Jolu^, f Lue. i* 
2f. 22, jo. De^t. 21, 12. Irnp. JMatth. 25^28.. Inf. c. 1,20. i$\ 26. 
Fut. c. ig, £$. 22,2^. Ethpe. Pajf. praikB&r.Ep. /in. Luc.io,42. 

- 19, 26/ iTim. 4* 4. - , 

lafo tafflj accepit perfi>nam*°* fimulauit, finxir,- Kypocritia fitft^ 
.01 [* Nempe* conftni&um cumtai vel lafea tn*fc/?& vulfam. Liti 

rali$;vesfio Graeck. 7rgo'<7&>7rd* X*fA$dvw> W(>4wfix>hibr(nw,> ^Syriacfi 
ciuitate donata.l , ^ . 

j^ja taou hypocrita, fimulator. Matth-7 ?/ f. 22, \€. Pt. 0.17^24.2$'. 

- ^J Aaaa j ^«^ Digitized by Google I , 554 m j 04 «nmv^ }nmv>^ IsudUo acceptio. PhiL^ijV laarto ^ipcua rotfo acci- 

piendi. 

pblo i ^ , mV) acceptio perfonarum, Rora.a, n. Siraulatio, hj^pocriGs. 

Matth..*?, 2g. Luc. 12, i. ... . . 

— ^— — — : — r~ 7 •■■!■' -•-,- 

«-*nu tentauit, -probanit, expertus eft. Gen^02,L iCor. io r -9.S. I.m.uv» 

tentator, Mat.4, j. Kthpa.Paff/praec. v.u Part.Marciu^ii+jfyh* 
eleuapit, 2Cor. 13, f. 
• ilau trepidatio, timor. , 

Vfiooj tentatio, probatio, experimeixtuHLiV Ul&u Jd. aCor.2, 9* 
Vkuau# jjqjgiau , Ux*auxa Id. Mat.6, t^. .* * / v; 
|imifr> tentatus. * ' * 
[* Item aegrotns* nempe, quod fuperftitio morbos* ad tetotatlones 
Satanae referret. Chron.Edeff. ad a. 769 (Chr~4fg).< nofpwojlum 
• pauperum voGat ? ■ m 1 V> | a a m V ;. A ,.i, n .j> . .- 

llLnLo tentator. iTfceflf. j, f. j ^ L / ' f - ■'/ 

lioiImiV) tentatio. • i, » f : 

^J, ^aLi fedit, efFudit, libauit. Ifa*29, ic. Exod* jo, 9* Ethpt.W. }ob ji> 
- 18- Sajn 17*17. ttPaff.c.u<S- i& a- " ■' -* * " ' - 

1 n ta r effufio. , > - " 

Imu catar^dia, caiiale te&orum. Pl. Gen.7, ii. Pf.8^&* 

[* Fufile, opus fufile> fubftantiuumgen.Temin.Ephr.adGener.jj". 
T.L p,88* fa^!-4^ idota.fuftHs operis.] 
.fotm.i fufu^, efFuf^ Solidus, folidum, Job4i> if. Conflatile, P£IO«$,I9. , 
jAaau ^ tJAsEu fufiura» conflatio,^ conflatura. Exod» * f » 1 g» ? 1» 3 & 
Urn^o clyfter, jffi?. ^ ,/ 

1. n , m 1 excitaiitia, t/if acelumin nate. T 

1 ■ ■ ■ i .i ■■ m ■ Digitized by Google ^ Jf £D Jl 5S5 ' *** [ya*2 ia*nfis Ntftn, ndftro A^riifc qaahtum in menfe? lunari fieri 
ad folarem poteft* re^bndens. ''fc.htoftrEdeff. ad a. ^j^g (Chr. $-17) 

'"^cttaj *^»r*£> r** >oai^ die primo mtnfit Nifan ^ufiimanns Caefar cred- 
tus efl. Vide AfTem. acLh.L T.I. ,'bibl.Or. P4IJ'. ex Procopio aliis- 
que planum ficieiit^in Calendis "ApYilishoc faftum eflej Hinc* 

UxsL* ikii teitopui Aplilis^ vefr. • \ ; c/ , - *.. > 

T ' : r tt— -7— ^r— ■: 

■ n n\,,r afcendit^.Pf Lj^g. jf/^A. a&euderefecit» Ifa.8>7* Extulk, 

eduxit, adduxit, fubduxit. Mat.17, i. Ratrf.io,^. Luc.2,22. Obtulit» 
"*"HeB."iiTi7i 1*3,26. UsXcld uiaXTdr.ParJ. Lua 14, f. « * »^> *Afl£& 

ai «citem perducens. Deuter. *8* *?• *5(> 9- £"* 6/14. Prov. % J> I J; 

Joel2, 8* i^*. Heb.13, ij. Eiecit, Exod. i> 10. ' ' ' < i- f 
t n m v> afcenfus. . n •: ;■.. : L. w ! 

*xflt*fc> afcendens. Afcenfus tfunrs, cKotk. * * .. T' 

iAAflOiO^ J>J, \&&&Q UJfc_]£jX&Q,„ ' . _1_. „ 1 -\!"__ ."._ 

~ .'\'.'= f> , .'o.Uw- ;! M| i ■• ' .'. ' .'■ ' • ' . ' V ' H. "ttt - i ' ! - 

^u^iudctit, fecuit, diflececuit. Ethpe. Heb^ii* 37. o*au4 diffe&i fuot» 

fcau fedtio? Afler, tabiila fe&tiis. iReg. 6, if. i& ' 

T^a^ { ierpa; Sag,4, ijj^Juditb^ fj r • *9* j^^^uaaia^ntur^^ 

3fTOf ]5fau comtuoti30,itimcaC 'V 1 r * 

bM^Qi^rbhia, od6r^6iituflbi (pahrta &fali l ltorijie^^ 
_ Thef.Ar.2%$. [jr?,;^ r ^; ,l r .l ^i* 

f-i^-J pedus^ Lev.7, 30. h^4 vidt^xt^ ; .1 ; -.-T '1,.«rt ' % -\ 

■ ■■■ i ,. ■ ■■ >r ' j, » ^ 

)s^j cc^ruus, Xev. 1 1* 14. i^/. Lua 1^*24. 3, B&& "iit L i^v. i f6. ^* Digitized by Google 556 .***.. 

v l* A vgce ita di^us^ eft eninj Arabibus yu^S cr<l(itauit vf cor* 
< - yus. Scribitur etiajn l^^j quod vide iqfra.] - • n v^j traxit, Ezech. $2, 20. i.q.Ar.c,^ BJ3. Ethpa. cecidit grauiter, 

ruit: f.f ^^l ; .ifr f guj^, **-P ^- * r ° v \*°' M- 1 ; ^ 
V^ O^J/ J*^ " BB.) l*v^J catys.gtapif (tra&io* aftraSia) 
V^uxso pollutos, foedatus. 

^ ; — ; — : i ■ — ; — - — = -* 

)*op*j ^uigilans* experre&us. 

Uq^J pi|jer> abominabijis.^ m ^ 

^Zo^q^j abominatio._ i ' : » , , i . . : . ^ 

I^^qj aromaj odoramentum. ;-* 

__ _— x— >L , i 1. — **—* 

]L-j folea, calceus, Hebr.hv*. 

- ; • — ■* ■■ - ■ -'-* ^-^-- L - • -— — *- 

Isau ftruthiocamelus. BB. Deut. 14, 14./ I& iji 21* :> :: ■-;-:««: :'". 
|ft£cJ - meiosrcantiieTia, wddufaftddolds.^Jot^, r6;\2V&i/.~t fov v " [*-c^J ft. emph. "tp^j rorww/^vt.yidetur, apud Ephr.Syr. fnLevi 
XI, p.27j*. ^oumi^ I^jo |Mo ]jaj a voce natwtalii eft*enifli 
ct JL*J et ujUJ crocitauit coruus. Interpjjes. Zpjijraefni latiuus, fed 
cuius oulla au#oritas, hatiattum reddidit,nempe, quod Syriacumex 

~ <} Hebr: '-rtHSisf interpr^tirtwitirr^ noirinimadtieiten&i hoc, vtaiia pfurd, 
quae Syrus intei-pres non intelligebat, ab *o bmtffutti ^eff^ vtretfe 
monuit Kirsch in adpend. PentateuchiSyri&ci^XlVv: In Bolyglotf 

^t^hi^j,^^ i&.jgups lqcp fyoftnymi* 

Jjq^j Ephraemus reperiebat.] .{ ,\« . >i, -> n« rugiit. Jerem. ji, j8- AA^ Id^-i c; ,• .1 i • 

I^ru^us7i?r^ v ^. ^"~ r/~T~r t ,. i^.f Digitized by Google a Jt 1. J m fe**j eujgibn$.^exj^rre#*is. . ... ,. 
)iq±j rudens. yf<#*8f. Hauftrum. iVot/.27o, 

:- — - • r j ■ - ; ^ errare fecit, laflum reddidit, imp^dimento fuit. Off. Mar.}0. 
Apk f^ Id. Ezrch.j9, h •i»*su, flAfiti fpirauit/ Num. ?, 22.27. 21. Infpirauit, dftgter dt diuinis et 

« humanh. Gea.2,7. PflAiMi tfinfufflare fecic Ethpe.PaffX Eihpa. 

\ ^d. ?)i«tumuit, fuperbtuifc ■ " v, 

Uiacu tUrbfo. J? Tumor, Eiod. 9, 9. 10. . . • * — * 

1 1 m ■ ^ v Infpilratus , infufflatug. 

l ^ t g u fpiratio paffiua m diuinis, et humanis. Inflatio paflkia. 

U*^ folliculus. Sedes, cathedra, Cant.j', 14, » J 

l * o°)V> follis, Jer. 6, 29. Sedes, cathedra. 

^ci^o a$atu$, fubJl,S8v4<Rit.4i. Flabellum, quo per aeftatem fifi 

ventilatio. 
\^Is^oJd; ^fHatu^j^ftabftliimi. 
UI^? f A » « ia w . j prominentia oculorum. jB5. 

Ueu vnguentum, Nov. 164. Naphta, Damj, 46. 
I^m laterna, JV01/.22*. FReg.7, fo. aPar.ji, ig. Joh.i8,J. ^4 
)i^£u jjeftator ^laternae^^^ %/* * r? f ^* ■*** •*-'• *f • 

«r*0i£*2>9J brutoriitfi Jne^pusi» veteririarius, t7nriar^0Q. 
"* • , * » ' " * , ■ * --- - - 

^Lj cecidit.* Imp. *^\a Matth.21, 2*. Luc.2j, JO. /11/. ^k*> Rom. 
» 9».6»-il?0rf.. 14^4- J«k ii^ii. -PflA. cadere, corruere fecit. 

[* Nota et phrafis, R2*L\5k \iai ^/ in &&«m, 1. e7 aegrotauit 
iMacc.1,6. (plane vt alio verbo lajla )&> pfoieftus t/l l in~le&ums 

Bbbb chreftom. Digitized by Google 558 

chreftom. p.79) I^ojio ]£*2±£ Jo^Nteu ceciditcum putUa infcortatbne 
i.e. conjluprauxt pueUam. Aff. T.L p. 28* 
iflpjSn; ^o morbus (qui in le&um deiicit) Ephr. T.I. p.74.] r * 

iJaj defedor. iV. 2Reg. 2f, n. ' \ 

IJasu indormiens Iateri. F. 

l^o^o ruina, cafus. Ifa.2?, 1 j. zf, 2. Luc.2, 74. ifiȣ jWi^d TaU 
mud. dicitur *S&*n:a Sanh.$6,2. quod adumtuseiustaminMacrocoftmim 
quam Microcofmum> cum res maxime collapfae atque defperatae, pofi 
tuHum quaff Vnigeniti (qualis ejl Mejfta) v. ZJech. 12, \q: quo nota* 
tur> Vnigefiitum datum iri> antequam fummus iUe ^fudaeorum luttus 
fuperueniat. it. cafus grammaticus, et litera feruilis, quae Noriimtbus 
ac Verbis accidit. « m ^ 1 fortituseft. Expandit, explicauit, extendit tanam, tinum. TaL 
Id. extricauit. - "' 

Maaui tradlus lanae f. lini. ,-;.*- ..s r r —4 

fca*a» explicatus> expanfus, extenftis, dicitur de lana Hnbut. Gratiis, 
exoratus. • x ],1 \ 

\«i mo H -* finapi, cuius tria genera, AtBum Rubrum, et V^» JVk' 
fiurtii genus. BB. . .» ,^j ' *su exiuit, *&s* attern. faepe c± et tuo. Jph. ^ genuit, exclufit, 

incubuit. Ifa.J9> f, 
fc^a* rhabarbanjm. *£. j,^"^ y» •< »*••- -^ j^a-» excuffit, effudit. Gen.a^ao. |Sam.ajv*7. Ifa.i8, f". i^A. Id. 
Exod.j, 22. Pf.a,9. 78,67. vomuit. Ethpa.U. Jud.20,?i. Job 
J7>' 8. Eccl. 22, 14. Ethpg. excuifus eft. * 
[* Emxatfi mulier. Jef $4, ic.,pro rxaheff\. qonfer Arabicum 
: . L^—rJ* «s, ■*..*.; txcuffit vterum fttumJX 

l^aai excuffio.. Vomitus. . _. . Digitized by Google 559 

£&&> qui ^onfiderate erogat, conceditue. BB. u 

Ij^iiior euacuantia fup^a. JVbt/. 14$. 

-1— _ 1 H — — r-_ , 

exiit, proceffiti dicitur de diuinis et humanis. Joh.ij*j.* Irapendit 
(laefit, nocuit, malefecit. Troji.) Non poffumus \mjld Jiu J-mo> «aqaj) 
defenfionem habere ^ro congregatione. A&. 19, 40. jj; Part.%^ 8. 
PaA egredi, exire fecit, ftuduit, exercuit. Ethpa. egreflus eft. Im- 
penfus eft. Afluefadlus (expedipus) eft. Hebr. f, 14.** /fph. eiecit, 
Matth. 8, 16. f Eduxit, Luc. 24, yo. Diuulgauit, Num. ij, jj. Pro* 
tulit, impendfc, Luc.io, jf. 8>4J- /**?• A&.21, 24. ./itf. Mat.7,4. 
/»/. v. $\ jPflf*. c.8, Ji. Ettqph. y«W/j egreflus, eieduseft. JB2?. 

[* Hoc <juidem, ifc humanis tl de diuiuis, ex theojogia Syrorura, 
maxime polemica fumtum, nec quidquam adjinguam ipiam, nerqpe, 
quod de -proceflione Spiritus Sandli ponitur. Ipfimi verbum fimpli- 
citer fignificat, tgreffus ejl, exiit. Quod ftatim addit nofter, imperfdii 
(egredi fecit ex marfupio, expendit) in Aphel vfitatum, ip. Peai 
fine exemplo pofitum : nonnego, potuifle et in Peal fignificationem 
habere tranfitiuam , fed donec exemplum adferatur* habuifle noiv 
credo. il**o* \jea*j tauffamxlefendit> a Caftello redle ex A&. 19, jj. 
4D* dtatum, vnde ortum fit, non in certis expedio, fufpicor tamen, 
prqprie efle: egrtdiin liberum (Hebr. rm) liberare fe, libere dicere, 
Nota et phrafin, j pv^ w^aj, vel, ]iai ps\n\ tgrtffiwt tjl in fa- 
Sum K id eft, tuenit y ^uod quis praedixerat, metuerat* fperauerat. 
Chfeftom. p. 88- lin.12. p. iof. 1.2.] t 

[** Solu$ hic eft pro hac coniugationis Ethpaal fignificatione lo* 
cus. Eft ibi in Graeco, yiyv/iY&jfuva* quod Syrus vertitjOjasoA 
ex eoque Arabs Erpenii, t^_£*X-J exercitati funt. Ad fequens \Adoi 
pertinet, fufpicorque exercitationem et yvjxm<r\a.v , ab exfuendi di- 
<3am, ita vt hic tgrtdi fit, nudartft* txfutrt veftes* nuda txftrtrt 
tnembra.] 

[f De Aphel, eiectii nota, ftilo ecclefiaftico inprimis poni de epi-„ 
fcopo, qui fede epifcopali deiicitur: chron. Edeif. ada. 851 (chreft. 
p.67) nifi obediret epifcopus vuwiQQ ^ oiaaj deiicertt tum defolio 
; • Bbbb 2 fuo. Digitized by Google . 56? £> J /wo. Pro diuulgandi notiorte habe efc locditf dfir^rfom/!p. H^.it^ 

x)oia2ij ^ aosj) propalarunt de ipfis. Itnptudeiie :vbi>fignificafc: pijoi 

- prtreft, egredifeciU i.e; erogauit fttmtns> ptmiraptam&n et~~de, le- 

gatione per teftamentum, vt in chreft. p. 107; 1.8.] - -*-''••' 

: [i^usxi egreffum, i. e. translatun* ex alia lingua irt afiaih. Aif.B.O. 
'T.L p. 469. ffiomV ^LsoI ^o v in»Vn : qiji x tx Graecb/in^Sijriacum 
" 'translati funf], , . .;, » /. .- . - . t ; ? -. , , , 

Jslfiu rt loAi fodina. Jobag, 1. * : ' ^ - : • <' / \ 

: [* Incertum. Eft ibi taaj Hmn\ A»? e/l argento jgreffio , , quod 
%< de fo&ina nbfter intellexit. At et poffit efle, cum v ex fcotiis prodit, 
• > purumque emicat' argerttum, (SiPbcrblif "getmanice Bicirtms): fic 

'•Arabs, cui, potior fades, intellexit, *JL«» puritateqf* ,yieft£M.J :r , 

]4^>? <n^ t^v puber. * ' * , x^ . i^:» 

l-aaoj ftudium, exercitatio, dire&io, inftitutio. MiaojAjo gymriafium, 
*" academia. . w • .,, . \;i v .^ € . 

^nsu Pl.)6n£A impenft, fumtus. Luc. 14*2$. ,A&.zi,jfr f i r .... 
.If^P./ T «^^P exttus, egreiiu$$ egeftip e;xQremeHK)jruf»v *s$najr$ti<> 
.* veritris. Uioio tfl^vo excufatio, apologia, 4 Ep.Baruch.' %»oi \£s&> 
-. Id. Luc f 21, 14. ..-:;- 

}&as&> -edrtio, translatio. ' Pf. 4, f . Grf . *S#f\ l ' £xitu$ , tle£ 1 V, 22V £x- 

/crementum, ftercus: puftuU: vomica. ' . T -jo '-■:;• ; f 

bxf^ v o exitus, exodus. Amis, podex* - .0 ;.- ■?;> f : . -f .-•, 

|Z mrvn k o adhaerentia, confecutio. y. ^aj ebulliuit, F. Anhelauit, Nah.j, 2. ' 'if r. jrS^^^ 
^inteUexit Ferrarhis) ciuto gfadu '(curfu) 1 fugit, v feftinauit^- quadrvpe. 
dauit. J95. o/?f;W; aeeedimtLXXt.Ch.Caflak&c. v. Bovt M. faer. 
, J-h7 &c. i, 

lisu ebullitior fl Concitatus curfus.* Veterinatoris persu ;. . , 

u * E* jerera. Digitized by Google X 

[* Jer^m: & 16. fiH> SyrtimifcM riomina, <*&** l*£>$r fcaJ <koA*i 
9 &$fitjur~ curfet.cquorbm ^ehh $t6 Hefer.' &M^b'jr>hxJ ^ "' * animauiti ariimam vitalem dedit. Ethpe. refpirauit. Ethpa. ani- 
matus eft, dicitur de anima, cum primUm infunditur. 2) faftiis fa&us, 
leftitutus" eft a rftorW Ettapk^^^hYfapet^s ac liber marifit. :V 
*slT a Iasu Tialitiis. .Genli,^ Appetitus^ defiderium. I(k 19,10.'/*/. 
]L*l2ii Luc. 9, y 6. .21, -26^ Ad. z, 41. k*su Zoki^i anguftia pe&oris, N 
JVbi/. 176. c . Aff. ipfe, tu um. Prov. ,1 , 1 8. j > 5* . 7. 27, 8- «oo i « °yi-> 

*, midi, '2 Reg. ^, 7. " **JH mpnurpenta fepulcralia. iMacc. u, r ag.* 
[* Locum inuenire nequeo, vitiofe a typographis defcriptis nume- 
ris, fubftituo ergo alium, quem voluilTe nofter videtuiv iMacc. ij^ 
28- Adde et chrbn.Eddfi^nufn '(cWreft." p.47) Ahgarus anrio 400 
0i2ou>? l^V l*»J M£> aedificauit ftbi mohumentum fepulcrate tji HtJ^ 
norm mortis. I 1 r •; > . ■ »-• ;. - .v • f ^ , 

. . i*fiu clm #&#/ dnimdy liad oi-o requiiftens anma* J»die<fHtia fiint, 

- pfedefuhfaorum «bfhitiibus addi Tdlita.}^ ; i 

htsu iptftiumv dilartatio. 2) fpkaculum , fpiritus. 

\M£s/ ]Cm\s^jji ]£ms& ipiraculum, fpiritus. ffi/w.refocillatio^jcefpira» 

J « fn*o ariimatps, ammam,t}afceng. ( r y <,;; . ^ ,;,. ." • ; .;- A > », , }2Jdii*^i ! iappirftfis, defidelriirmr Vff. Mar. aoj. 

,-f-r. T... .., i, , M - .. , ,. ;' 'j-MMf ■. , # r -,;-.f, ;; >; |- ' f g;i"— „•; ;' 

"77" ; l c;" l i ! ,-.? " t i\\: ' ' -■.■, .:. ' >?■, TiTTT» ... ! J ' J ii. ' ^ jig. '. Jl.J-' 1 . ' ' ■" ■ 

:: -' Bbbb 3 '.'. V Digitized by Google 562 4 1 1^3 contendit, difputauit, lujgauit, fcrgatus, rixatus eft (^/! inuolauit) 

Gen. 31*36. Fut. ^l $»4JV *4- J°k 6 > f *• A& *?* 9- Jac< 4, 9w 
^ accipiter, nifus. Lev. 11, if. uq.Ar. JL&Lj 2?j&. /VJy aues. 
l*^j contentiofus, littgiofus, Turgiofus, rixator, cohcertator. 

"#/.$/ *V/ ■**? Id ' J Tim -*>*\, 

Jic^io contentio, iurgium, lis, Genef. i? v 7f 8- Nutp.io, ij. Jac*4* 1. 

*=£ plantauit.* Gen.2,8. Eihpe.Paff.BB. Ethpa. obiecit. Eccl.j,if. 

[* Chreft. p.6j ^a^ 1 V; *£>$-* plantauit ptantando, i. e. iterum 

plantari, vel leri coepit, poft locuftarum depopulationem. At Affe- 

-marius, fed nullo alio (ignificationis exemplo, T. I. p.406. iterum 

germinauit.] 

^byi, ^Ojj ftirps, planta. Gen. 1, ii. % ii. Jef6, ij. 
l i i-nV yi JJom. populi. BB. 

\^^ vrbs Mefopotamiaeceleberrima, Nefibis, confueto Syris 
n&mine, de qua vide A£ B.O. T.IL fub, Nefibis* habebisque exem- 
plorum quantum fuppetit. Npmen adpellatiue, jlationes militum no- 
tat, inde proprium fadum Mefppotamiae fortiifimo propugnaciilo. 
Vocatur et fao^ , quod nomen infra quaere.3 

+~f vicit, fuperauit, triumphauit. * Ethp.U. Off.Mar.i^ Celebris 
fadlus eft. Phil. 1, 27. ' Pah. vincete, triumphate fecit. 

[* Propria verbi fignificatio,; ad deriuata notandi, eadem quae 
Arabici ^v-aaJ purus fuit. . Vide quae deinde ad l^Lyi adiicieraus. 
A puritate phyfica nempe, vt aquae pellucidae, dida deinde ettno- 
ralis, innocentia, ab hac Orieft&Ies amant et vidoriam diceqe^ ita 
vt, purus fuity fit, vicit: nempe iuftum declarare eum videtuirDeHS, 

* -quir vineifc -Stc~Syri ex-rpi purus fuif> \J>\ vicit, Arabibus v -^-fi. 
Vide pluta* iri fupplementis lex. Hebr. Celebris faUus ejt, ipfura 
quoque a puritate, feu claritate dicitur, inctaruit. Habet et Bar Ali Digitized by Google 4*" $<Sj gmNvis ^^j quod explicat* j^U^jUkwS^ manifeJJa > -vel 
fplendentia funt opera veJtraJ} ' - "•* 

&cy vok li^uidS *t .ttnora. F. r ..i^ , \ 1, ^ (1 , .. • 

l^yi celebrf^vvntibmiEfnus. ;.ftSanfci ;***,< koc~Uf. A&2j,a6.fpjen. 
didus, nitidus, Apoc.22, 1. 16. Vititot* triufaphator*! j£* 

[* Haec diftindtius ita haberl^^ Opurus. Hxnq 2) prp Ai^ 

~ ^faponfaxcyatbw &CrVt- Je aqua pura £t pellncida, 

Apoc. 22, 1. «JDa^flooio ^l W*$* l** l*> *?«<* itfitoi peUucida ut 

. cryftalfujy de by% K^^us^ueiai^idi^^pocuif^ llfe v it>n\ 
U**^j U>> IvStfvfAwos A/W KaSrct^ot *0pnri>fr, 1 9, 8. jlo[o UL^I £02^ 
^ ftcHa^ettam candente et fplendente, Apoc. 22, 16.- 001 i£*oo£> 001 
Ji^ 061 \**»tf ftttkfpUwHdaimmutma: quin *t fimpliciter pro Xtty^ 
■*•£«$$ 9 Apoc.^i g, 14. Wrra t* v Xnra^d >&f rd A*/i*^> ^wr. V n 
|^-iwMyo |l n iV> # ^^<*v:Vides* hfrc vfu iritfcrpcett apocalypfeos 'iiu 
primis frequens efle. j) Ittujlris, ctarijfimuf* titulus dtgnitatis. Sio 
pro. x^T/aros ponitur, Luc. i r j. A£. 2^26. 24, j. 26, 2f . Hanc 

v %nifica^^ kg^^&Vfl 

iete&rir> inctyiuf, hohoratus. 4) Nifi failo£ " t^r/J^, vt Arabibus >*lJ f 

iSara. if, 19. ^rio p ^[^^oujM^a wro* /rrar/ir tton mtatttur» 

quo tamen loco Arabs vertit, yJ^-^J r A-£'viStoriofut in Ifratte. 

O VtHorit, trumphatoris notione inuenire non memini, fed Arabife 

modo memorati au&oritate credo, eam;quoque putem vfu receptam 

-fuifleO^ .. . .!"'• •• ■ . : . • . ' • 

Jx^j, 1io*«J» vicloria, triumphus. jud.if, ig. aSam.aj, %%. Qfi 

Mar. 102.* 

.£* Item x^uodJihet /ttfwam saxt fortiUrja&um. Ephr. T.I. p.&iu 

de Jacobp lapidem ab or^Scio fontis rembuente/ om«io[ij liilj ^L^ 

fecit firenuum vet fortiter faSum coram Racheta. Pro drfyaya&iaf 

lMacc. f, ;6 ponitur. Quo fenfu harmonico pro "»nxi Lament. j, 

J8. Digitized by Google ?9£ -** t 3* 

,i $. ppfiierit v Syt^^%A^^i ,o) in dubiis adhuc Habeo , jFprte, J>m# 
fortitucio tnea> robur meum. Habet e>t,Bar ( Ali, ,. ' 

ruli^j vidlbriofev ' Off.Manio^ V ./.; .3 ^ :^ ! ,?,L:,'~ f 
iS^iSri cefebris.Gen. $9, 7. ; ! ; J 4 '' " J ' - * ^ - :f ~' 

^kj-J infudit, /3te£f\ *n> Lu£. iq, 1 ?4#"4 U* apa.4^* ^* ■ :;\ t i^ . < ; ; 
IV infufio, inftillatie. '^lahta ftirpiam, ; W.*i^tea!antia'f«^i^(mf # 
|i^_j fufus, infufu»i inftillaros. •• /.* '-■-'■ • - > • • :■'*- «. *~! 1 i i jn i r • - ■ , ; ! ■ , m > n ' " ■ ' - 'i cd^j (ibiJaujt. 2) intifmu jp. w 2T. JLttye.u %.<drak. j&ti, Syxi **?*j\ -^^ 
I 4^ j manifeftatio^ x : ; : \: ' V-i i> - 4 r .; . r {!\ .•':-. ? 
Ibo^i clarus. Viride obfcuriug. iftiwn^J44;'~^-: t. ;'*.-*.} ^v-i 
jAao^i claritas. -* " ; ' ,: ; .^ : -U-L_ ij-J^jjrunniuit, gaiuiiu\t, pipiuit» gqrouit* cecintt,iniuffit«uit.. Ifa.8^9. 
. 10, 14. Pah. ld. c. 38,14- Refomjifc c.29,4. Ethpa.Pajf. BB. 
?9jjy l^V grunnitus', Nbv.'zffr gahnitusj gemitus, haeiiia, lallatio 

nutricis (oporifera, fufurrui rtatris; fomitificusv : ** if 

|i$jj Naxarenus. Ma|th.2, 2j.» Nouus. 

fcaotj innouatio, nouitas. : -^ 

Z?y^j. Naaaretbi Mptth/A, zj.,,« ;. r. . . *. t.-j^ . • . 

^iijQj PL)£f4 numtatus, fub/l. F. Caudae motitatipnes, rf blandi- 

tiae caniim. BB. ^ 7 • " • . .. . . * 

por 1 hae^orrhoides. iVb^. 178. r 

U>U^j /ftatuae, / fimilitudines puerorum, qua« fiunt, cum prineipes 
vrbem aliquam ingrediuntur.- Digitized by Google ■^** ""■»*■* sassi^ *~" ....-.- , -i^m— iiii.1 

I n i iugulauit. £\*A. imtnolauit , facrificauit, libauit Genef. jj% 14* 
-■_ Exod; jo, 9- Pf. i6* 4. Ethp&Paff. Pbil.2, 17. JEM/flL li Ex,2ft 29. 
aiperfus, confperfuss dicitur de facrificiis.- l*aj f. ouis. Ad.8, J2^ <P/. JZoaj Joi.21, Jf* ***yrUk« o^f^Mu^, ? 
praeparatio. 
vncia. 1*oqj afperfio, confperfio, dicitur dt [acrificiisy exfudatio, deTtquortbus; 
- ^ Kbanien. Lev. l 2j, 14. 18. 57; Num.8> if. 17. 
ftacUAio vncia auri. Cochiear. Patera- Nov.zio. Pt. ]tJL^o Kbato- 
ria. Exod. 27,29. Lev. 14, 21*24. icLq.Ar* £>\~*XS contineht 2 cya- 
v thos. BB. 

«■n.,n i fixfc, perforauit. Deut.1^17. *»ox* perfora. JPah.ld. ££40,7, 
£<fy>a.Id. Ei%. Paff.BB. ■ , 

i^oj m. forameti, antrum* Cintf , 4. I^jqj A*a rete. ; 

i^aj ^ ]Asuu c.f. foemina. Geu. 1, 27. /V. Rom. 1, 26. Hyaena, BB. 

)2q£xoj fexus foemineus. 

{LajfiSAj foemiiieufc. **' 

ioooj locufta viridis. 

U^operfoxaricv forameiu- Terebra, terebellutn, ftylus, fubula. Exod. 
21, 6. Deut. if, 17. . m » ■ 

jAaaio perforata, perforatio. Vncus, fubfl^ Crates fbneftm. t iWn/.iS^* 
-•-f+ Obad; ^.14: pro Hebr. pno vbi exitqm angufturri iriter duo* 
montes fignificare videtur. Vfde eftf, qtiae! infra de |A^n',*> 3fceh« 
tur fub literis <^n>] > 

]iocL2>5 lii nnnV ) refricatrix modtot i$> . . . • 

*r< ' Cceo Im i SnoAi Digitized by Google 566 ** 

|m,vr^n^.i peruenientes ad domum / hftVkati<l|i^m,:i5^T "■■■^WP^W* (yaj) Ethp. H fubljmis, ^tas, yfr, £-*-*,. J?jB. 

^ n-V purus, mundus. Sap.8, 20. Mat.27» 5" 9.* Off.Mar*if+. Inte- 

rula acu elaborata. ;< •, . ? 

T* Hic ;ouidem in vtraque verfione,. antiqua, et Philoxeniaiuiw 
.ItemM Pelr. 2, 2 U**»o Ifiu nNw pro Graecis , ro hoytKov adwAor 
7* Aa, vbi tamen aliter in Syro legiffe, aut aliter illum intellexifle 
videtur Arabs Erpenii, reddens, *-a-S >-r-a N <s o4l dLbULll (j^JJI 
to£ /oflwwr (i/*r£afe) m #w>- nuttus eft dotys^ Aff B. Or. T. I. p. f jj 
(verba funt carminis Abdjefu) lin.15 h^ V °<* Mc impurus. Col- 
Jegi exempla, quae fuccurrebaju* quod vocabulum, rplerisqu? lingufc 
Orientalibus hac fignificatione i^notum, in fufpicioriem vocari erro- 
ris librariorum poflit, ?,a* P ro t^- 3 fcribentium, literae enim Jud 
et Dolath faciles in libris fcriptis permutatu, cum faepe Dcdarfi 
patilisper et^fupra Jineanv exfiftat. Soli fimile ei habeat Talmudici 
T>pa purufy cum deriuatis, quod vid? in Buxtorfii Jex. p. ij$6j 

IfXu paftor, princeps paftorum. aReg<j, 4, 
Jio^oj puritas, mundities. 
l^xoi gutta, impetigo. 

Ivooi pundtum, F. Vocalis. Maf Pec. 6. ro»r/. c. ^01« 

[|i .£a,i rff/p punffa, i. e. Ribbui] 

* ' ' ' ■ ■ — • j ■ ■■■ 

crocitauit coruus. : 9 

?i*xu A$, praec. 2) coufra&io. $ n -f purgauit, via^ femitas. Ifa. 62,^1 o. 

\Lg-j purgatio, ftratura. 

]Loj f ; |£^oj purgatus, a, ftratus,a. -5- 1 )&\*aj Digitized by Google l 3D J L e 5*7- ^OpJ^DQj Nauclerus Qproi). .w^/V » (xioj) iftA/J. >ooj4 vltionem furnfit. Ifa. i> 24. 

*- * * * - * *. * j 1 

l&ofij, £&ooj iV. jAS^aj vindi&a. r 

: _____ »~ i t '• r ■-■ '-'■ — : * 

1» * 

1-m n 1 froftum catni?. t aS$pi.6»i$» , i } 

J-xu fouea, v fo#a, fiflura terrae. Jer. \6 y 16+ Nah. £, 1 3, * 

l* Ponicur et de luftris ferarum. Ephraeraus T.L p.p, defcri- 
behs confluxun* aniiijaliumajl arpam Noiichi, °^^J t£o l£* ^au* 
U**i$& bejlia carniuora ex luflris fuis acktntabat. ^BarAli explicat 
>JVM nidum, ?\ paulo poft* fpcluntas vulpium aliorumquc animalium.] 

)L*u fmaragdus; topaziusj amethyftus, chryfoberyllusj fcipis lazuli, 

jafpis. F. Lyncurium, Exod. 28, 1$. i.q-Ar. ^JaUIl /. £»3»UU 5J?, 

■ ■ ■ - ■ ' - - 

^ni adhaefit, conv.c.*J*z* Pf. 101, j. |.i8t'2f<. Ruth. 1, 14. 3, 2J, 
Gen.2, 24. Prov. 18, 24. Aph. Td. Job 4, 2. Adl 17, y. AppHcuit, 
Judith 12, XI. Propinquus fuit. ttum. 17, Ij. coepit, v. «J-a* £^/;. 
i. j. Kal. Deut.4, 4. Imp. c. 10, 20. ij, 4. /itf. c. 11, 22. £fon. Jo£ 

l_-u familiaritas. Ezech.2j, 11. , „ 

I-uoj fequehs, confequens, adhherens, affixus. - 

JZo-jjii confecutio, adhaerentia, affixio, confequentia. Gram. verbo* 
rum affixa.* • , r \ 

T* Cognatio. Simeonis epiftok (chreft. p.6- l.iy) *^> oi2oa-a] 
- Ifeuto *og*aifo C7ir//Z# *»m mortalibus,] 
A»ia~aj confequenter. ^Efdr. ^,49. 

r^v^aaoj gens Arabictf, ex xuius regione ( |i\^m ? J$oo) ortum 
fuifle Simeonem ftyliten perhibet Cosmas, AiT. B. O. T.I. p. 240.3. 

CCCC 2 r^» Digitized by Google CX, 5®S iii** 

i-Q-i fotfit; cauauit, excauauit, excidit. I&.22, 16. i*. jt. I&fc£7<r64l 

Luc.23, fj. Ethpa.PaJ[.praec. .(< ' *; f n i ,k 1 u>-, 1m;<;^ 
Tf^J excauatidrefibffio* — — ~ — - — — 

\ \ » n i vrna. c ' * ~* " .! . ' 

U^-dolahrum^IG*. 44,-1*. . ' !'... . .'.'_.' * 

YyoLCxo/ ]»*£&> ftagnum, jwo <^«r ;^ - ''•-' 

■ ' ■ ■ "** — 

*ahi fixit, teteiidit ientoriurtt. * Gen. i2 r &. 26, 2 f- ehuum> Jud.^iu 
; Pulfauit, Lev.26, j6. impegrt cc Vficcl. ij, j. plaufit manibus> PC 
* 47,; o. 9& g. : co]lifit, Daii. $• ,6, £%*. pulfatus eft. Ethpe. Id~ 

lCor. 14*7. ' Pitf/ pulfaofft ' - - t 

; [* ConftrfwSirm cum ^L o^rf^ vrbem: A£ T.L p.214. innota 
f ik^ QAaji oBfnderunt Telam. l^Qjoi iAcu pulfauti* mfonuit cm~ 

9 panam< Chreft. p. 10$.} 
1»oj pulfatioj fyllaba. [vocalis,]; 
?^"/ £*gj pulf^ns. Pt. jui.xijxji 
Uqxu IcL aReg, j, 1 j\ Aes carapapum, nolai 
Uooj indagatores, HHjuifitores. BB. -.'.'. 

to»oJ frons,dis; fru<ftus, germen, ramus bipartitus. JVbtw. 2&f . fear* 
pago, 201. truncus, virgultum. jeft ii', i. 14,19. 49-6, 60,21, 
Ezech. 19, 11. • <:i. . ■ . . 

|oJ|j . cacumen momis, ^ ropisv ...•/• • •"•■' 

i-v^-J fecuris. Deut 19, f, Jef. roy if. PL Pf^, f. f-^ U±* 
i. q. Ar r g-fy«xil ^-* Nov. 192. 

t; - ■ r - ' * -- 1 ' 

fep, ^f>U r •aoifof ^a Nardus, Cantic.4, H- cwt duo gencra, 
Syriacum, et Indicum. BB. M ou , Hr> ^ autm in Jndia wbh m . 
tus nom. Ar. noa Bifi> f. Pifi* vnde Nardus Piftica, Joh. 12, 3. vide 
dtDuu. Acl. 13,34, 

-3P Digitized by Google m * *i J 569 ^SJ balfamus, arbor Aegyptiaca. ' ':■ ; .;■*.'' 

t*&J f.^Hp . a>granatiKji fylueftr^ 
taDoagax»*V*-fpTca nardi, vdqfa a^ttX^ 

JjfcU.wfc «OA- ....... r 'v ,M - f 

cxd^oj centaurMm. £&." '<*' < ; ■' * 

^o^u Nymphaea. co>a£>p/ ^ffKUfi^- «£Doaue$U/ •fDnminjK «manp narciflus^ rofe^lilium.. 
^iomminflj oleum nahrciflL tr. iVew* 1^9 f. ioZp manipulus* manubriunu 
•jdqt^^Ij Narthex. :»,« 

u- debilitatus, infirmatus eft. Ethpa. ld. 4 
|aaaj debiJis, infirmus, iners. Eccl. 4> J4. 
)iaAaAj debilitas, infirmitas, imbecillitas. obtttus eft. Pah '.■ obliuifci fecit. Sanffuit. Etkp?* ©bliuioni datus eft; 
1**qj err.or, err^tum. . 

1-1 ■, • 1 obliuio. ,; ' . 

Jij ^Jaj mulieres, vxores. Luc.24, iv Adt 17, 4. 12, Gen.6, i£» * 
fen 1 ■ * ifco obliuio» flauit. Pf. iig 3 $ t £ant 4, 16. £%^. PaJf.BB. 
_ « ■" 
Jjqaj laqueusy rete. Prov.6, f* x*, f* £<fcl.9, 1%. 27» zi* *~ u^.^a/ .* 

I^aj afflatio, ventus* . 

iwo^ \zutj afpiratio vent£ _ 

Cccc j *^> Digitized by Google a 57° : * J 

)A*\o flatus, infpiratio. UsUj' defedtus aquae in ppteo, curtl media aeftate deficit.' SB. ,o.^wki4jij excoriauit, detraxit swtem, deglubuv-aPar.^-U. JSt/pt. 
t_b_A^a excoriatio, detraftio cutis. 

]^*ju excoriatus , fpoliatus cute. W^Qj *, fl. ^&aj* ^ 

^. ^ ^q exconator. p«ii te»g.sb viola* , • | l * 'i i i ■■■ ii ' ■ f J .■- - y^ 1 i fpirauit: odoratus eft. Ethpes Id. , , v / 

|^a-A-i fpinrcuhnti, fpiritusrventuhis. r •■ ~— — — .- 

^ioL/ fca»J -P/. Jteo*-» H* halitus. Gen. 2, 7. 

V^ojo roftrum, ridus, i. ?. >o y feoqx^y, (inordinatiq. Nov.227*) J 

^ - <» c larus, defaecatus, purus fuit. T 4 . * 

J^jku mundities, candor. 

Is^j rumor? Off.Mar.4Gs. ... " . ...' _ 

}<£.^ fi m ila. Exod.29, 2. Lev.2, i Gfc. Num.6, if. JVbt/. i6k 

^ J 1 ofculatus eft. Prov. 7, 1$. .PtfA. Id. Adt.20, 1. 21,6. Luc.7, 

% 4J ; ?8. Gen.27, *6. . ,„* 

\Loj*l3 ofculum. Luc.22, 48. Rom. 16, 16. Pl l^xiiaj Cant. 1, i ? 

\\ * j aquila. Ezech. 1,10. 

iU J deciduum (fenien) filicis. BB. 

JL* amittere feci^ <*jo*a\ ^oAj detrimento aflicere [ociumfuum. BB. 

Pah. iadturam fecit. 
lȣj iadhira, detrimentum. fcoAj Id. Digitized by Google V^j- Futr &*j- Viiiy-M daWtjispo. Inf. \too darer caret eaeteris tent- 

poribus. Matth. 20, 28- 4> 9. f>*6. 7* 11. 
|]Ai*> datio. Phil. 4, 15*. 

■ , ■ ■ ■■ » ■ m u ■ ■ ■ 1 ■ 1 11 11 '>■!■■■ ' P . 

YLIjIj Nathaniel, Johl i,4f. qui etiam • *>a\oZfr Barthotomaius dici- 

~ tur: eum mater eiuf (quotempore interfeSi erant infantes) futf ficu oc+ 

tultabaty Btus non tatn gratiofa fuiiy quam Petri confeffw; ille enim 

v Humahitatem Chrifli tantum* v. 49. quod Rex Ifrdel; atter Deitatem 

" iius (fit. Dei viui, h.e. Deus ex Deo, Mat. 16, 16.) faffus eff BB. ■ f 

M^j inrliirauit, propendit in alteram part£m, verfit, fpec. lanx librae. F m 

%.q.Ar.i-»-~ s AB. Ethpa.Paff. cc^J^ Off.Mar.^y^^^^^h%^ : ^ 
%Lbj conniuentia librae, inclinatio, deoreffio Jlaterac* momentum in ea. 
1 v. Nov. jj8- '^c»im)»i SstcT m ?r+f*i*>*' *v <V^ 4»n> /", /, fl^f/r- 2.-3 r, 

' ^, . ■ /L s -^— ■ - 

•^jt traxir, attraxit. Mat. 9, 16. Circumegit, impulit. Hkb.rps \ Ethpe. 

Paff et Ethpet. Jac. j, 4. Sap. i* 1 2. Ojf. ^far. 298. Abftra&us eft. 
U&j rtaAus, attradtb. Ws2qj Id. iV- illegebrae. i£. v. 14. 

*£j decidic, defluxit, dicitur de pilis et foliis. Job ij, 25*. 18» 16- Pf.t,j. 

Ifiu 7, 8- J4, 4* Deut. 28, 40. l** 2 ^ **** Aafofix depilatum fuperci* 

cilium % Lev.21, 20. ^fpA. 32] excuffit. Eccl. 6,^. 
1*Aj granum decidens. Lev. 19,10. J^i? ft&i gummi oliuarujp. F. 2} 

Nitrum, Jer.2,22.. .. ^^fw*f .. 

)*A_j defluxio capiUu feu frondis. * 

•^j fcidit, dilacerauit, exftirpauit, eradicauit, i.q.Ar.^^ BB.\**te 

auulfus. Exod.22, ji. Ethpa.Paff Pah. eradicare, exftirpare fecit. 
Dilacerauit.. 
(UAj tiw/yjro, exfiirpatio. In Hexaplis Jerem.46, 20 ponitur pro, 

U^cu morfus, /rdj/?. Deglabratio, detra&io pennarum. Digitized by Google A*v v i ^;%<- >* 572 ©j» 

v 

^ : ; ' : -Z'\ 

u» in numero valet 60; praec. aUa titercr, 600, vt u^ma>] 1663« ^5 
cum tineola 60000. ' * 1* 

| m ro Heb.px* tinea, blatta, Jef. yi, 8- €aries, Prov. 14, 20. /V. P»» 
AJlron. roinuta, Ar. &JL*Jk 2?J?. v 

Jjq^ud color coeruleus, Exod. 2f, f . ^jB. jl f, 7. Subniger.* 

£* Quin potius cft fine dubio cojor coccineus, poniturenim^Patv 

;• 2,^7. jj ,pro ^roo-o, <juod idernefle ac, r coccineum, ex ^Paral.j, 1$ 

manifeftum. Arabs ibi ex Syro vertit ^^vj^, ~ 9 vt quaeri poffitj| 

fitne Syriacum re<fte fcriptum, et pun&atum ? Compofitura fine Ju- 
bioex u~y-~ vermih vel Heb. 00 blatta* et nomine aliquo proprio 
loci, cui blatta coccinea arborum domeftica «rat. Hoc vero^ num 
fit Gun> vel, Gtftfiz, G?^>) an Negun, (<gk^) an denique Negard 
(j> r ^Sy dicere non habeo. Idem quidem noaien et proumh Ex. 
~ *U f* ?f»7& G - ponitur* vbi nullius iiv hk rebus fidei Gabr. Sio- 
. nita iara, fubmger* iam; caeruletu> vertit, Vt primum ei in- mentem 
veniebat» Quid ibi fignificet, nondum explorani, fuipicor tamen, 
Syrum, D^M/nn, quod et aliis vifum, pro rubri coloris noraine habuifle.] 

^Jfloax» cupiditas, defiderium. v. «-Moxm 

l-&-m i .jp Schiftus /a/w. 

j-fo, .m ■ rc> cuniculus, $<t7V7rov$. •/- . 

fc-fc-ffl n> cymbala, : cithara?. jff^. [Siftra.] . ' 

liuiUaxtaJD # ^Qj^liXKMD epiftola commendatoria, oxrrtfTfXi?. 
tii^bafiacaiD f . #. yf r/OD*r (?) nS]mm JVbm. animalis. jffj?. Scyfeculuiff; ferpehs? Gefn 3 . de fetp. nf. 

ur^ft m m Sefeli» ™. .-.*«... --- — - 

t iN.trnitp Digitized by Google .44^jite«rceftw, ricihus frutixi BB* 

jg ■ vi.jn * ^r» x ftame^. tfcUe. r $xqpu* y^u©* 
|l ^n m ■ m reptile» 

BB. Sefamojtdes, ^r. I^gipo^j 
^^olmirp Jafminum- ' >, 

^jtfs&us&is-f' T^nmffim ^tfymbriimir l?jff. iV&0.T4i* ~ \ - - - 

»i; |J i ./ji "Jl%. ' ' "V ~"^v — P^""^ — > u rrrz — , J . ' . T > ■ . ' ' ] *■ 

j^-JQM» , , iV. p^*» da&ylusi pamjrinus* t (ureulus ; , ykk. (floiies da&ylo- 

^■imiB) pailio, Mfedus ftultitiae immundorum ipirituunu 
.^<^<&fc Jlr»^*. Epiiepfia? : . ) >;r., /\ > > 

^^imfp \juoi ventus Orientalis. , 

jgmmaro tt feotofl) Sifytribrium. ivoft.2$o« 

cjgUflOijQjpQflp fapiens, fcai2LM« BB. l,Jt~*j<uv- evvcc*) 

.. , i j ; 

4jpo9onttJiB fortis, i^vgo^ BB.'' * ' -• -■ -. 

^A40 Silera^ *fex fxmitus. Jud. 4, 2. iSam. rz, 9. 1 Efdr. a> f j*. , 
JZ^Lki» exercitus, acies, cuneu^ coetu*. k^^r^' 

'^faum £l<r*£0V3 ptanta Sgris ignotch BB. fflut tammwminiiSerupkM* - 

>■ r • v^-»- lAa>|ifl> Mefpilus, dfw. 

r : . ; :•■-.- ; ' 5 ":. .f . /; .. . .4 

loAmm mantile. t t***>% > 

^.lAmna Softhenes, pratfiftut vrbis (q. d. Saluatut) vnus ex 72 *#/& 

tw/j/, m Powto tducatuty tt in mart proitfius* iuflit Nounat (mv) Bfk 

♦i^Ip vidt »-=^f^ 

Dddd ***» Digitized by Google •slm immundumreddidit, polluit, vltiattit. Ew&:*2>Tl&$l*g+*Af; 

Aa.io,if, SapT?, 2f: iMacc. i,6f. Conftrinxit, Gexi.Giit. Etkpa. 

•^Jix»} Pajf.praec. Hag.*2,'i4. Mattfi. if, ty. iMacc.i;*66-3, p; 

ai comprehenfus eft. - » '--i' r « — 

|^Qfl> pollutio, contaminatio. 'IfcZ?. ^ * — 7i - « • - 

^■mV) impurus, pollutus. Ezech. 22, 16. 1 Macc. i> 6f . 
|2o£a*fl&0 t. q. *£>\n* " H . v ^--> 

* a.:. , j1 A .v.;l ";',.>'' t^- 1 ^^--^ - i .^- ^\ 

$&r \i\a [ \ii«- PL \\a>/ <&\n~[ v&f^A* /&kp<?£ feaHatunn: 

Matth. f, if. 14»! jKtrb^Kmodiusi Jfw!iq6l E*odl \6\ >J6. Kuiw. 

28, f. Lev. f , 1 1. Mat f , 1 f , Menfura plena, R Ifa. 2?V&. ei^ ^4* 

iugera, iReg.i8> ?2. ' "."*' -.7 

ItaasotUla Bryonia nigra. s l^u* £ Br.albftf hattfuentinaiAtiamaf** 

BB. .'.-*:r ki-' ( . _;ic ,/ s • < ; ,-_i- , ..in fcofcD argentum. Prov. 16, 16. 
l^olm terra Samiae. ' . _ 

o?fl> aurum purgatum, probatum. >^»- * •»- v\ *. ^» calceauit; /m/*. A&12, 8. Eph.£> if. . £>&. Jof,$, f. /fifc Msrafi^ 
^pA. ^»J Id. Luc. if, 22. Ethpar Jsx>\Z\ Pajf. praec. 

JjoUj U\atof Ui&Qf tS&o cadceus* Gen. 14, 2 j. (C;*liga,ocrea.i?2?.) 
i>/. tiUio Exoij, f. 1 2, II. Uxcko Carit.7, I* 

^M/ )HflD lutum, caenum. Pf. i8»4J- 40, j. 69, if. Ifa.f, 28. !&*&**? *> 
vilitas peccati. ' (n 

mn.ro effinxit, figurauit,. fimilem fecit. ^fr. a-j-k. 
JLQQfl) nafta, iancea. )&J*QZ±WZ Digitized by Google ?£ 575 

U&d caro folita, fuccidia. (Jrab.*y~£* /. j-^—X*. \B2f.) *£*p fixit, infixit. N&h. j, <i7 : ; JV&k^if* ^^ / ^i&pfit. Wo. 

jo, 2& Volauit. '" • ' 

f..n i a rt> fixus, infixus* -».;.: ; \. / *■■■ 

ISa» infixio! s> velum retifcuktum* muli&re capids integunwntum* 

reticulum. . " - 

^ioninfD infixio. .. . v ( : 

Isosmp vifcofum, glutinofum, glutinofe adhamcns. BB. - r— T \Ajd portamt,^ portare, tolerare 

fecit, iijtulifc Aph.\d. 4 ,. ^ 

Ikifl) patientia, tolerantia. 

J^c^aC^.f(Sen.2&:i r ^* ^ 1 t f:r" v *i .;■ .I M 

[* Item carminis genus. AfT. T. I. p. 47.61. Nempe a fcala, et 
fcanfione profodica, carmina Syris dicuntur, vt Hebraeis WW17» 
canticum graduum. Nos pedes in carmine dicimus,quos OriensgrorfK/.J 

|ZoN -nro i.j^. |JafiD., 

$aao> compdr^atqrps fpieaijim in aream. 

f/^aaiD cfcmportatio fpicarum in aream. 
llaao) pars, porfio. 

$aoa> i. f. Cfc. ft^ao pecunia quam plures conferunt in vnum ad cpm- 
\ parandam coenam. Sap. 2, 9. it. rutabul um. c^/doXj 

liaax» fertilis, florens vinea. al. Notn. loci. BB. Jer.48» 32. Jef ,6, 8. 

77" ~~ ; -:.■ I " Dddd2 ' ^°^ 

\ Digitized by Google 576 ss 

^i^tcD^ cyoiaaip oleum vetus tremori cjtpiks projtttnfid" ~ 

J-uaax» v/i* <£££?. ._ -\ ^ N ^ , v \* ',. \ , . • 

7 » '* " ■ " * - 

■ m .p g » abundans, fertilis. ' "^ ' 

& J m i ,n m denfe, fpifle. j ; 7 > . ," ' 

t^ om > ^ m denfitas, frequentia, fpiffctudo, coniurtftiow : ' f -. ., ';.• 
«*frm«/ oii> l qtta« augufiuVvetierattdtts» A&27>. i. id.q.JrabitKm 

"&oaaa> / £&£dqoj numularii, trapezitae. . ? u , . . -'..: \ 

> flm i nm Mandrafbr*. 2?J?.: ~ :;.,f,;^: : ; 'n ">••;■ ..', ..nyloJii • '-._-.:{ 
J^A_uhaf auis diuerficolor, / diuerGtate .delecTata ^fljQnimTl-'."""- 

--___> faturatuseft. Pf.i6, n. Jph. fatiauit. __Mm& ^aL-gL) fati^. 

tus eft. •' ' •'. l.'' 1 !» .*:•.•••)•"•: f 

1 ^ ~* ^ faturitas, Phil.4, ia Mitra, Juditforq,]* ' "*? ^'"■---fiw^ifi, 

Luc.Jj, 2f. ' ^ ':-■;" -T .1 '..;• ;••■ ; .; : .- : • •■ ,.| +1 
-|-c___fl> faturftas. •>■' ••--■• 

i4-Atf V infatiabflitcr. Ojpjtfar.ijf. . " -.'' •ao> opinatus eft, cogitauit, «Hfa'njafift." : G»i, 48**11 P£-f<&_j,- A& 
7' _-.■_-,_-. j,f. a, i f , Pah. ejtfpe-tauir, fperauiVp£ 4 b,2- V& 
iPet..i, ij. Nuntiauit, anipintiaufc euangelizauit, *___ ct __#«£/ 
Eph.2, 17. Acl. 16, ;6. 19, 10, f, 4 _. Luc. 9, 60. 2, ip. #w pu- 
tatus, reputatus, exiftimatus} euangelizatus eft,* aCor.io, 9. Luct 
"****' M M L sr :- *°<J 2 / rCof - **<**< iPet 4 ,ff. i,2f. Lm.fti 2 . t6l 
16. Apn. t.q.Kal. et priuie fecit, fin_it, pxaefe euKurliuc. ?, ic. 
r 2?, 8. __4-'_f Joh. 16,-2. Jac. 1, 7. : 

«_<-_, *__*> portault,. tulir, fuftulit, To.eranir, exfpeclaoft, Heo.12,;*; 
10, 4». aTim. j, 11. 2, J. 10, 1* 4, f. 1, i*. Perfeuerauit, Matth. 

JO, Digitized by Google ^, m . o m <sn 10,22. 24, 14. Cepit, continuit, iReg.8»*7« Cibauit; ^.lko\Iociu 
*" icutus eft confiderater Pf.ii2, f. 2ftA/ni. j^taj' tibatus, fuftentaftis; 

nutritus eft, cibum cepit, Job $9, 29. A#or. 27* .21. idor.9, ij# 

aTim.2, 6. ~* 

X&sl 1 fpes, fiducti. Deut. 12, ig. Luc.s, 14. Adt. 21,.IJ'* * : >'■* 

]jja» exiftimatip, opinio. " l; "* ^ 1 V' ' 

|jooa> nuntiatio, annuntiatio. Luc. 1* /. V 

^Zjtmd />/. V>Va» Id. praedicatio, euangelizatio , euangeliuni. Matth. 

4, 2j v Rom. 1O9I6. iCor.^,12. 14. I8-2J. Phih^, ijf . ijofhf, j\ - - 
lofiflo^ ^ifcipuJu^O/! -fffar. 479. , Nuntius, 1 Sa.m. 4, 17., euangdifta, 

^ioj-Mto *, f ]Z&a>. 1 TheflT. 1 , y . Exipstfatio, 2 The/T. ^ f . \ { J 
l2o-»nro; ]ia)faatto exiftimatio, opinios fufpicio, ofinatio. 
^Amio putandus, iudicandus. Pf. 49, 16. Gr. Syr. 
|/n»ro efca, cibus^ alimeritum, prindium. aPar.i,io. Alatth.6, 2f. 

Tac. 2, f. ; ~ 

]i n ■ m v> portans. Gen. ij, 6. '* ' f 

|2r>.ijOimv>^ oj- nim . v> patientia, tolerantfa. iTheff.I,^. Jac.I,j. c Coi.ii,x 

#oi'~fpuma iofh|r'y.; Dubitv; &K exp\\Arab. "5^5/ ilppthymte 

X^Pj f*^P nwilt^Iicatus, ; ;imiltu9 Fwit, .creuit, £^oXi,2o.l^[en.i^iT 

• AtJh^i.7. i^2e^ 16,4- Ge». 1,22* Cauit, &ov*42,6, /^aA. ceci- 
nit, iSam.21, 12. Aph. auxit, magnificauit, Luc- 1$ f 7. aCor. 8, if« 
9, ia iCor.12, 2?. Heb.6, 14. Ettaph?, v^gll) ipultipjicatus eft, 

^a^^ ^*^ / 'r^ . tnukus, cap^oius, n^a|r)u&. Ex^pd.j^^. Matflf. 
6 ;? o. Joh v i6,i ? .//. lfc^/ T QS/ ^U^> Pf.j v 2-' Luc/r, ^. f ? 
jtl^/ |2j-K^x» Luc. I, Ij. ftebr. y, 1 i. PLQ^*. fcjL^b. |^<k^> 
Lucw,47. Joh.11,47. P-^.i^n) polypus f iftis, et morbur» 

* '\ - /Vj Dddd j Poly. Digitized by Google 578 ■•i.v» 

Polypodium, herba. JVoMf. 126. Pefluxio aquarum. Novar. 42S. 
fcja-n> imultitudo, magnitudo, pluralitas, aburidantia. Matth.21, 8* 

L Aa. 19*26. 24,3. a8»> 

is$ga> copulatio, coniundtio. " 

)fiu^g» colleAa in Offitio Diulno. &tw.#k 

cantus. 0^ilfar.62.84;^ 2 4-J 2 9- t , .,-, ^ , ^r 

lioU^F ; ]io)I^ iV jf. ll^» ib.ioj. Mat. 34, 12* I ^HsP I(l * 

IjjU^dd pluralis. ., . \ 

L^Iaa^ pluraliter. . .-- , 

js^) adorauit, incuruauit fe. Ifa. 44, 1 f. 17. 19. Mat. $, fc. 2, 1 1. 8-^ 
Jofi.4, 12. £thpe. r^>4 adoratuseft. a) boh^itusi j^rcAibitus, in~ 

terdidlus eft, i.f ^s^l J?A 

• t f : '• ■ " ' 

t * » _. - 

t?a^n> adorator. Jon.4, 2J. 

|i^ adoratio. Off.Mar. nu 127. Num. 32,^2. JVSkmt. 133* 

tiop^ Id . 

I^oa^ r^ heliotropium. . . . 

V ! ^s»" c adoratus. 

|j^ typerus. - - •• - - - • - 

UfitO^ Segaftanus, tx _Segafto> quae regip eft ad 1 Oripitem Perfiae.lSB. 
Joo^^ r. 7. Ar. : js3o ; ^» BB. Jffine <x*<fy/oc Petrix. Fbtg.^Qr. 

j/ v\^Vn juttcus paluftris, fcirpus. 

^ V /m foetor, deteftatio; BB. 

tfa^». l > /.]k s ^jD botrus. Num.15,24. Deut.j2,j2r. - 

llx nX^m^ i. q* \*k§£&o* BB. cottipa&or, coniurator ? cv\\*y ^ 

^* m vI^mvo Jr.'*fy-*a-*y* BB. puto feceflus, receflus. Digitized by Google 579 

j ^.y A™ diploma, quo Tatarorum rex primates Otferfti* Motic*. 

phyfitas cdnfirntilbatKGifreftom. p.8*v Qrtbra ex fequiorjB aetatis 

" Graeco vocabuto, vpyilfaQV , He qnaTide Sviceri ^Phcfaur. cccteftaft.] 

Joo^fiD afparaguSn BB* . .;, . v 

]^cdq^ numularius, trapezita, K v. «n^a i/. Salmaf defoen. trapnL . 

i>iio. QuiJIorp. Aft.io, a$. Btrach^.x. 
)*&a>o v5 gfl& denarios, numnw*, % ' ; .*' 

jAm^ Nom.ciuitatis. Novar.$oj. 

c^s^ afflixit, compreflit, laefit, offendit. Numer. jo, 14. iTim.6,j. * apa 

£**?*. mUtilatus eft. JVot/. 444* -Et*^ l^efus, offenfus eft. 
i^u^fy Uxs^d affii£Uft, mutilus. A& 14, 7< -W Luc. 14; 1 j.i 
|2osu^> mutilatio, affihftio. ~ . - ; 

|_^c? rtfl^ damnum, dqtrimentum, offenGo, laefio. Off. Mar. t?3.2if* 
1 * sws^o jnalus, noxius, offendens. &164» 
lftj^?V^P^ noxia, n#lf fica; ib.zj^ \, ' ' \| 

^juSK^/ftgapenta^ \filt JVtw, ijj." 

1 

j * « claufit, conclufit. a)retinuit, prohibuit, fepiuit. 

li^o imber vehemens. Jrigus vehemens. Piov.a7, if. — —:-![- 

Ik^o occlufio, retentio, interdi&io, excommunicatio. 

£jd TJrfr: no ctppns, txwnpes, Job 12,^7. Adln6, 04. Pafcuunr, lon- 

gitudo fulci. 
li-i»; fpatium loopafluum. ^ 

lA^Ojis fluuius. J52?. c f' ' Digitized by VjOOQIC 580 c * * 

£* ^r» fine Nun, fmdaliat -habet verfio ,Philor. Marc 6, 9-J 

. —7 r 1 - 1 T , r — t , , ,! — — , ^ - \ 

yoo^m Sedema, Gen. 19, 20. ms Nom.-ab-Ar.f*" it juX* f quia tam 

i nfigni periit fupplicio, ' 

l^oo^ Sodoqiita. "" ~* - — -•• — 

> *. ' # * •• /« . * . 

fZa^^xy» Sodomia. 

fjcyp i.^. /£ pntj Sindon, Luc.19, 20, Joft.rj>4. Pt. aReg.4,42. Few 

minalia longa, et ampla. Nov.20}. , ^ : v 

li^xD incus, rota. Jerem. 18, J. 

|u| ^ euphrafia; polypodium. NovSitf. 

*^« — ■ ■ — - ■ 1 t 

«X|iP fcidit, diffidit, disrupit.* Joh. 19*24. Paji.ld. Jaeeranit, aSam.ij, 
19. ji. aParal.aj, ij: 54, 19. Efra$, $« iMa<?coA>;j, 47. JSthpi* ,Po{[+ 
praec. Marc. 1, 10. Ar. jf-$-Jt BB. ^pA»] Id. f 

[* Inprimis ponitur de feparatione ecclefiaftica, fchismatica, conftr. 
cum t^o, vt chreft. p. 77*78- fepararunt fe ab eo, anio o^o oo^ 
rf noluerunt amplius eucharifiiam fumere in ecclefia Edefferia.] 

liyp fcifTura, fiflura; diuifio, fchifma, fe&a, harfefis. 2) atnbtgwtos, 
dubitatio, Marc, 2, zi. PL tejfa> Gal.f, 2C^C^&iM»r.^8.6o< -. 

ta* r o> fciflus, fifTus. " „ " ^ ** 

lioovD/ ^qid diuifio, fchifma, fedta, haerefis. 

J^xaia t. £. Ui.* r ® J Efr. 8> 74* 

^o^ iuftitia,, BB. *jQ?y - - .- 

— T ! — ; = : ' " ' ■■ : — ~ 

^pj» ordinauit, difpofuit, j>arauit. Strauit menfam. Pf. aj, ?. 
o J ,Jf*Li-tt l ft. V>f> ordo, feries. *># ]\p Nom. libri, (fc qnov. Eytych. Vin<Lll.$i%.f 
^ j]o(> jw [* Generatim ^y-x» /f£r«jw fignificat, vtChald. et Rabbinicum vta* 
Haec feries iiguificatiomun : i)ferUs %) [chola* i& qua per ordines 

federe Digitized by Google / ' 

federe ffriebant,, $) tftfer; nifi Forte, liber immediate ab ordinando 

didus, <rvvra%ts. Chreft. p.21. lin. vlt. Jjoifymo ^j^OMaponimus epi. 

Jlotam in hoc libro, vel etiam, cqpitt* nam et cafitutum tibri ^no 

fignificat.] N 

m,xd inftru<3us, Joela, f. Centurio, BB. 
liojy» /fc£r . tw difpofitio, ordinatio. tep inftru&io aciei, ordo 

proelii. 
\h\on fudarium, linteumj velamen. PL Ad.19, 12. 
lz*?a» velum reticulatum, muliebre capitis integumentum, reticulum. 

• • • ' ■ ■ ... - ■ — l^ ; _— — 

•aatfsxruD 1%@&crrdc. 
lajiaoup Sebaftia, Nom. clv. 

*ou» teftificatus, teftatus eft. Gpn. $1, 48., Joh. i, if. 8» 18* -PaA* Id* 

A<a.8>2f. 10,42. 2,40. 18» f- Teftesadhibuit, teftarifecit. JeC8,i. 

ifyA. Id. Joh. 1, %%. f, J J. Ador. ij» 22. 4, j*.-'io, 22. *Pet. 1, 11. 
?jou» teftis, Gen.ji,44- martyr, A&22, 20. Pl. Mati8>i& Luc.iz.t. 
]loyaux> f o?ou» teftimonium, teftificatio, obteftatio. Ex<>d.20, 16. t 

]?OKU» Id. \. _J • . • ' . ■- - - 

'&\*loow 0WTA*r> beta., BB. 

|hi^ >ooou» inftrumfcntum, quo vtuntur Alchymiftae. BB+ 

^jjtsooim SUimbrium, Amaracus. Nov.i}}. k 

^ * - ■ — 1 — 1 — ' ■ • ■ ■ ' — (\oia>) *oi£H nxorbo lunatico vexatus <A. BB. 

]lox^ luna. Gen. J7, 9. ^ ' ^ " r> I* 01 » luna P lena » pkutfuniuin, 

|j*<ntt lunulae aureae yel argenteae. * { , , : . 

T* lud. 8, 21. ^yW Arabs.*ju*l iunutaf t *eddit.;) _. 1 

L J . t • 1 Eeee ' **» •*•* v**, 

y. * Digitized by Google m © x> 'J. -> f r \ow defiderkuiti expetfit / optauit. 1 Rom. i j i r. i fi£j* PhiRp. *, %6 . 

aCor. f, 2. 
4*0», uooa) cupiditas, v defiderium. 
<.i nmV> cupiens, cupidus. ,. , .,.-*..•- 

^DOi^oa Epiraelis, al Sorbum, fpiUuu $B> . r ... . • ; 

(MD) «^>fa> fenuit, confenuir, Gep. 27, 1. Jof. ij v i. Joh.21, i%. Gea. 

i8aiI.^pA.Id. Pah.*z*a> vidt *£>la>, p. f.74. 
l^p fenex, feniott Jl I^md .J^^9^k^^.^^^'' iTun.j^7.^^ 
Jic^x» fene&us, Eccl. 11, 6. Gen. if, if. ; \^<;: c J \. 

£k^qo>) f^j^» fepiuit. Ojf.Mar.%f. Ethp:;l^d^ : ii$ 
^ xeftaurauit iP^r. ij, i. / . > 

? Uvwfl) feptum f ro ouibus y /utdvfyct. .1 '*. i - ? 

(**») x>£ua>) confabulatus, affatus eft, affabiliij fuir. Eccl. 9/ 4.^ - A - 
2oa>' Samarcand, Nom.reg. et civ. Geogf. Nub.i^ . 
Ti<ifl> locutio, fermo* affabilitas. . - - . 

H4» menfura, JV5m. 4:4,1.; .."'_'. ;.J /.; : '' ^ 

)^-*-m ca&intrita. Geiilii,^ - r . ;- : \ 

• * ? - • , ,4 " 

| i * o> incruftatof , caeraentarius. - , 1 1 ^,>^^.^**Qi» voluit, cupiuit, peroptauit. lotf acquieifit, Jeledlatus eft. Matth. 
/i/„. * - 12,18. Pah.ld. 3oh.8,'f 6. aCor.fi 8. iThe£i*«. Jpk HefiJerare {aiQXV Digitized by Google • * 58J 

,oqi» voluntas, animi primtitudo^de^riumrimoR ciipMo. aCqr.&rr. 
)-jJLiQ_tt Id. •'. " •'- •' ' ; : > 

k*^g Tamarifcus fpi nofa* c ui nuttus eft fru8us> putchram habens prom 

': fitatem ctfoli^ 4\cttur etiam fLpT^ 'ay^^q^um gonticutg^ Jf s 

marinum. «P/. kte^es, durni. Geiuzi, if.. . ^ 1 "•!»! (Jujoc^) vftjp; vftus eft, arfiti-cofe^agraiuc Jfcb;?o, ^o.xWdh. •-&*» iAior- 

- riiiti £Mpa. ^»j Ptft.iptaiud. -flageUatmf, verbe*atus eft. i^. 

irt>9ferr39P^ .i*. . ; .;"i ,v, 'l ..f,,} -;:,■;.;," . :: , *..;> 

I^QiXD^flagellans, vetberans- ^- ^ <> :! . ; ^ .-»•• ; ? 

i&*oa>^ iia|*a> Afftid, cbrribtfftio, cremiam. - •> - - ' ] 

l$±t&o Wridtis, totfefafttfs, ^ftalitus. ~ ' M ''.''" 

|ZaL*^Amio conflagratio, \ ./,r { ^. f ;. ; : ^ 

^-<c ^TnKV3 "... : .*> rr ,:: .':*'■. :.v ".''..•>.". .n-T;^ / TTTI *-.v--- 5T?; r >- * ■ 
{jQmjrg iinuut, ter^inauit, detCTminauit,praefipiuit} continuit. ^ 

iL Jffar.}%%*, Etjipa* >JtoJ Sajf.praec. /^. f^ Qen. fo.pofl)lSi./ cf. 
*., Sev.LM.79. \. .,, t _ T \. ? . • v , r 

"*£* enumerauit. Chrcrft. p. 1 i6.- Cdnfer Tnalmiidlcum vetbiitn *po 

- ^tf*f»id*i iet H® jSimjftal -** ^ a. *x .1 /J:a-:;' ^- ~V-^ 

JacD^ >j» finis, terminus; omnino. Matth. f, $4. iCor.ft r! iTim7i,4. 
Rom. 10,4. Hcb.^prs Pf. 144,$. mueftigatioi : \slsd fy infiidtus^int 
veftigabilis» Moftt fllard. r. t ..;;>;-•> . ..•*■■:» ':(: .\.C , k : u -f 

Jso-o) ^/, Jpodo ^ • JE ; fapaa> P/. I^qxd ramus, Rom. 1 1 * t6. « V^^ia». 
.Miirc.4,^2; Hagefllum, Jc*l i, 7. ' •• ' ' ■' f ' ,; -I^oi ->j 

>iQxp fpecies compofitionis aromoticae. -ff-ff. - - >r ; .L\ ^ ^ 

\u>aa> tetminatio, complementfim, fumrtta. 1 ^ ^ ^ ^ ^ 

1 :■;• ■• ' ; - f ' v ^:'* ' ^ tccci v - |4 -" i * J - ::,4 : ; t^ Digitized by Google 584 p * 

U*«* circumfeptus, inclufuss conte«tus. x Uua* tf tttU^&tt* fl »i 
vctom|frehenfibiii?rittfiaitro^^ ; ■'$ 

l^ini/Wo ]1 infinite. 1 6. 247. ' 

Jiasuato inclufio. v, , , ' ^; 

(>oadT) >&-» pofuit* ftatutt, coriftituitV Marcj, 17. *A£fc i»7 r Heb.^7. 
lk> >ofl> attendit. llao xi ftatuit. I^Nn £ Icl. deftinauit, in meij-f 
tem venit, A& f,^. Ua&P » fujfittit, LuCil» 9> b^/t 1 ' V^ * 
adoptauit, Eph.i, f. liApi propofuitinmente. A<ft.i9,2i. « • ■j a i» 
puniuit, C4, ii. ' Ji^ujo ip thefaurizauit, Matth. $, 19. V. U*2* » 
Ipe&auit, propofitum habuit, Pf. 17, 11. H*>)a* » fuhdim*ntura 
iecit, fundauit. Imp. Matth.^, 18- 6, 20. FuL y.19. Jb^ JCor.jJ 
11. jParf.-c.16, *.* ljo^>o|a) in^ru(ftor aciei. t/^eb.u,!. iflooioiip 

legislator, Jac. 4, 12. PL A<5t. j, 2. f P. Heb. 2* 9. 9» *?• .^/- v ; I( * 
f. Luc.6,48. PL C.12, 19. Ethpe.Paff.praec. Aa.7,i6. l ij,2^."Jdb 
4» 20. Luc.10, g. 

£* Joflo compofuify iflrmenijttbrumyvi chreftom, p. f8* ^. UVjio >Q» 
iompofuii carmind de irrupiione Hunnorum. kff. B. Or. Ttf. p. 169! 
1nno\ >offl fcripfit^cotttra aliquem. Ebedjefu iri catalogofcriptorum 
p. j 8- (vel T. 1(1. ; ,P. JL AC . p. 4 j .) ?oa> ^h^ $=*<^ **><>***» 
«ipoi\o«vn«n VyoNo Zenobius contra Marcwnem fcripfjA* H contra 

tr Pamphytium.l : .* « 

l^n i n> pofitus. a) hiatus. t/. >o)iB* 

fAvaAtt f.pofita. 2)aerarium, thefautus. Mati|,44- Rom.£, f.PL\£*&» 

, t ifa:^, ).*. ... -> ,. , .;, . ^ ;;./• ^ .,. '—i J .<■-;■ 

£* Peculiariter, argentum. Matth. 10, 9. |5o U0U0 lio.i«n> ^qjldZ) P 
_ , p 
M^mj AdLjvl6. 17*29. 19, 24.' iCor. },I2. aTim.2, 20. Jacob.f,J. 

Apoc.9, 20. 18, 12. His pluribusque exemplis, et confueto liqgw* 

▼fu, conftat, proprie argentum efle, forte a recondcndo, (taw, f-t-^) 

: - dittuui: Digitized by Google O 10 585 

di&um: de etymo enim in metallorum nomihibus non nifi timide 
- ftfttuo, quod funt-aliquando exotica. Gontulerunt cum noftro fca*<j* 
Graecum aiirifAOQ vel aanfxo^ argentum (non fignatum), alil, Graecum 
ngmen ortiim volentes ex Syriaco, vt Fullerus mifcetlaneorum 1. 
III. c. 18. alii Syriacum homen ad Graecam originem r^ferentes, 
quorum pofterius perquam improbabile, cum iniM* vocabulum fit 
Graecis rariirs.] , , " 

\jll& A^uxd adoptio. Rom.8, if.2?. 9>4- 

fcaL» pofitio, impofitio. 2Tim. i,6. Praepofitio, dcur.Gram.Syr.Stf.* 
[* Eft et fco-lo) compofitioy traGtatus, liber. Simeon Betharfamen- 
fis de Theodoreto (chreftom. p.7) ?iotaf ^sLdo^ <-&*»*' ]*la> ^ 
/iry/fc fi&rafc impium contra patres fauSbos fynodi Ephefinae* 
£uo -**^ ^ fcoAis lucubrationes alphabetico ordine digejtas* Ephrae^ 
mus fcripGfle perhibetur ab Ebedjefu, quo de nomine, aliis perpe- 
ram intelledo vide AflT. B.Or. T.I. p. f&f?. T.HI. P.I. p.6;. 

Apud recentiores grammaticos et vocales adpofitae ita dicuntur, 
de quo vfii, et otto inde errore in explicando A*o ^a^ ^ l*u* 
vide Aflemanum lpco vi^dum citato) et U^» duo punfia* Ribbui. 

1 Vide Amirae grammaticam p.48.] 

Hi^au» au&or. Solet poni de celebrioribus au&oribus multorum 
librorum clarisque polygraphis. In chronico Edefleno ad ann. 763^ 
(chreft. p.61) hoc anno Uocua> t . n , » » m »| ^§io dominus Ifractti auftot, 
etahbas, claruit.] ^ 1 ..... * 

iskJa >olflD genuflexio. fari attentio. 
• * p * * ** 

l^al» impofitio manuum, lTim. 4,14. 

• A 9 ' ' ' ' " ' * 

|ioaui» pofitio, impofitio. 

jll^o >ooto fufpicio, iTim. 6,4. UU^ >a»io fuppjichim» jpjmen- 

tum, poena capitalis. Ad. 22, f. Heb. 10, 29. 
|^<ua) ponens, poficiuus. \&a+w fc*>)io propofitio condicionata. 2?if. 

i^iQ^» Mcia. . ~- —-.-..- - — -«. 

Eeee j U^Z^> Digitized by Google 586 

iiViimWq pofitus. o m (*£Kia>j «»oAfl)| toleratus eft. 

IrfDom PL liofioom Heb. 010 equus, Gen. 49, "iy^ f. |Aaoo> PL ]£mxwb 

jequa; Caut. 1, 9. -* , . ' 

^j^-iflKiiy , « ijn i flx ifl? homo-equus, hippo-centaurus. HochartJeanym* 

II, 6.10. • 
ajux2dq£d oleum liliprum alborum. 

^^P ^ Notn. Lilii. 

ViflpacD curacio, fanatid./v. Up]* . > 

^i . fcmam^n gubernator, re&or,. -fcuftos gregis, arraentt paftor. 

|^lxx>oixi&> ff ftabularius. ' ' ; * '-- •• ^ *■• 

• *.* * * . . . 

|Zoiinf>omV) gubernatio, regimen. 

(uaooo) >su» defecit, defiit, ceflauit. Gen.6, 17. /, 21V ^pA. confum- 

ifit, exftirpauitrifa. 10, 7. Luc. 9, CA. J " ' 

JaoflD^ ^>cldd^ ^a^oi» alga, juncus, Geri 47, 21. tuc. I, J J. caoxD? )^x» 
^ marp juncofum (rubrum) Pf. I j6, i j\ jP/. Exod. 1 j, 20. 16, jf . 
Vi^qflp perditio, confumtio. 
t^A-laQ-a fap^entia, go$i<l. *\ ' 

Qxaaty uiflD haufit, attraxit fpiritumj odoratus eft, olfecir, relpirauk. 
Pf. 119, IJI. •xoflD Id. Job6,f. 

U»fl> hauftus, halitus. 2)odoratus, refpiratio, Jud.f, 16. Off.Mar.i6i, 

Afcenfus. ' .*,-'*- 

yi&y-\ m> odorans,'refpirans. ' - -*• 

|ifiin>ZA^o odoratus, refpiratio. 

UooAflo| fciflura. ' 

■ ■■ * 11 ■ ■ 1 1 Digitized by Google m m o a -?S^ 

Isofl) Salamandra. lA*x.**a* |*q» ferpens rubicunda, fptendidt carrufcanr* 

quae, curn fenefcit* pculh laborat, cui ex contemplando fole denuo reflu 
tuitur vifuiy B B. 

Mqo Syria, Luc.2o2. Stomachus* feceflus, vent;en> 

|l»^axD Syriacus. 

£yli$oo> Syriace. \Ap.CdftetL : pra ux> */? c*.} . 
•>• * i> K s 

Itflfco* Moo&o contemtio, delpicientia. 

• * , • • • - -, i • 

" ' " ' " ■ ■ ^ «^ M^W «MB^MB M^MM 

Izom JV. ^c«» feuum, adeps hojocauftij holocauftum, faorificium, in« 
cenfum, fuffimentutn, thymiama. tev. 1,3. 2^9. ia. j, 6. Genef «i 
ai.JeCi, 15. ^r. «/'-A-f-J' ^jff. ^-i 

t »* » » » tn exemplar libru 

L*m*o> fraci{l.u?i_fiutri(Ius x .pa.ra!yticu». .... 

|iaM^*a> putredo, corruptioj paralyfis. Jr. «-*-**-*-*. <-? ;.fr 5B. 

iMttJauit, abluitfe* KJtus eft. Exod.2, f. iG6r.6, n. Natauit, ena- 
tauk, Ifa.2f, 11. AA.27* 43* ApK abluit fe. Aftor.9> 37* 16» 33* 
Heb, iq, 22. 

, [JUjtt natanr ? vel> ' tauant? : p^rtifipivm praecedentis verbu Hinc 
> cognoraen.mafedicbm» Ac^cio si iuuenibus aut orthodoxis inditum, 

\*a ZUs> U+xq tauans inter nidos. Ohiici profeffori Scientiae theolo. 

gicae videtur indecorus lotionis et natationis locus.] 
foMfiD'. Uio» lauarior nauatio* natatus. Adh 27,42/ 
p*+a Pi U-Miii lotus, nat^tus. 
!**»& jauansi natans* natator. Jef zf % 11. 

I I > ■ m lanacrum. Ephef. SV2& ' ?A »» m IdL Tit. j* c. 

-j&ma)^ (Zcu^ abfterfio, verrieulum furni, rutabulum» fcopae. H&w» 

x6i. ^) pannus, jao equi tcrguntur. Jer.38* n-* Digitized by Google 588 .*•»' 

[* Qurd? fi hic potius fint pinni vetuftate abrafi* i. e. detriti, 
vel etiam, euerricula, vt aliqui Chaldaicum Nn^nD explicare folent. 
Qiiamquam folum etymon fi fpe&es, efle poffint, nec filo orationis 
inepte, lota, oppofita recentibus veftibus, nondumque lotis. Non- 
dum liquetj id- vnum liquet, pannos quibuf eijut terguntur , ex Ga- 
brielis Sionitae verfione fumtos, aeque incertos efle. Addi et hoc 

9 9 *9 

de ledtione dubitandum poffit: J^omi» Syriacum cum fit pro Hebr. 
fc^no, fufpicio, fonMfp ipfum interpretem fcripfifle, B in V a li- 
brariis mutatum efle; qua infufpicione codices adcuratius inlpiciendi.] . 

U »j m k> abfterfio, rutabulum. Nov.zii. 

)Z<xhS££Oj |zoaM,mv» i.q. ]a*+& et U*»a>. Cant.4, 2. 

\j*o>1 ablutio. Off. Mar.zjz. 

h*\a UjZsd Sifymbrium. BB. 

arbor amoena et infrugifera. ,Vi ii n> ftrinxit, compreffit. li.Ufc.rn fuauitas coloris, venuftas faciei, pulchritudo. 

csuji» deiecit, proftrauit, fubuertit, Ar. ^^ BB. Deftruxit, abdicauit, 
deturbauit, Job I2> 14. 18, 18. Ifa.22, 19. Jer.46, if. Ju£6, 2f. 
11, jf. Luc. 19, 42. Pah. Id. Exod. 25, 24. ilteg. 19, 10. 14. 2Reg. 
j, 2f. Prov. 10, j. Jef. 10, jj. Eccl.48,6. Matth. 21,12. Ethpe. 
Paff.praec. Job jo,,8- Jer.46, 16. Jef.46, 1. aCor.4, 9* 

\s^la> ordo, ftrudura aedificii, iReg. 6, }6. 7,12.* 

[* Quid fignificet, incertum, nec tam dtefiniendum» quam anqui- 
rendum. Ponitur pro Hebraico *>^u, quod -ordines interpretari fo- 
lent, fed forte Syrus aliter intellexerit: Arabs reddit Syriacum 
oLl* pluraliter qLjl! quod ipfum ignotum. Vocabula archite- 
donica faepe obfcura. Fateamur potius, nos adhuc ignorare, quid 
H»iop fit, quam aliis audadter edicendo viam veri inueniendi prafcw 
cludamusj ' Digitized by Google * * * Jioa^fl) proftratto, deftrutfio, fubuerllo, defolatio, vaftifas^et^'^?. 
i-.MQ» Id. 2Cor. 10, g. 1;, 10. 2 TiM. \z, 14; ' ' ? 

!^>^>*a> cjfta^ caniftrum. Nov^Llu ' "' ' 

i ■■■>+ - <» mendicauit. 

Ipjj» merces, retributlo. 

}2h*do />/. ]z;**a) turris, arr> palatium, i.q. Vva* (platea ' UttTfyovar. 

- J09) iReg. 1 r, 2f . Pr.48',4. 111,7. ifa. 1;, za.* : ' ' 

f* Iif Hexaplis quoque fuKAquilae nomiug prp IWfciN fdatMS. 
ponitur W^a Jerem. 9, n. Hinc .''.,' 

. k^ PQhti*k*ulici. Chro,n ¥ .Ei€iC ChreftomlVri- im-*nobitel 
wdificarunt in vicinfa n$ir in plaUa alta, quae vacatttr h^w Zual 

r vicns, auticorumi&ftxofit)^ — >■—<. P^fa^^qvam h?hgt ^tyor. 
niihi fufpetta, forte^ex r hoc ipfo loco male intelledjo orta, ^uauw)!* 
• xauffirm parenthefi indudi iurauLT : ' ,:i; '/' /* Tj,; : " - r 
f --QxiLfl) mendicus. ' ' . * t-" • -- ,: -'- —jjlL— — LiiJ -'-•• * U*&» feuum, ffTHKj ar&^. ^ • : - c: ■- — i 

I-cLa^ t-^-j» medicamenta octi&f proficaa, i.$. fivianW > t c - ; . ' i ■ h.i',. ^i^iUx^ofl) vini g$nu$, J?A jfnr/* ewfi^rwy Afitius lXi<cap:%^ 

G0rr.def.Med.4fz* .. ^ ' 
«■»^»&g> Stiluunu - __ 

4^3^ g" tta > 'ftiHa/ jBJ^ /.. '* V \ ' ' '" V " J ^/"^ 

'•'"'.' ' x ■ *- ■/• - --- '* - '- . 

Ua>/ c4vfto inclinauit, receflit, deflexit Get\. 19, 2. Pf. 14,5. ^Tiiit/f, 5 

}o^ '.•-..• Ffff Digitized by Google 59° * * * 

6.4 f. a)arfit, t/f «401». ^P^ deduxit, feduxit, Deut 7i 4; JeC 8> n. 

iri^m^o apoftata, j Macc. 7, 10. 12. , 

^ioii^m^o apoftafia, declinatio. iMacc.2, if. GaLj^iy 

IZO^jOD t/J<fe t^Ofl). ^ . . •^l£<»'~{pica coeleftis. 

cfiDojasaJvflo Staechados. 

udosqAo) collyrium. ^v^s 4 ** 4'k*»*- 

^Za^a^Qo faponaria, ffotius lignum ptarmicutp, fiernutamentum dens. 

1 i.i 1 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

c*]caflD(too-\,.>^fl) orhartientum, amidlus, arofaaftoq. , 
^i^a^Qx» Scytalion, hcrba.„ r , 

1 ..■■■■-; . . . . , . , , . •- 

f * * y l 

>cl4-» Pah.>o&a> cotepediuit, vinxit. Jobjo, 21. 

[>o*^a> tigdtum, vel obfignaturriy fenfu critito dicitur, cui tanquam 
- ' ttfpefto aut jfeprobo circellus criucus adie&us eft, Ita occurrit, 
^xplicaturque ab Aflemano, B.O. T.I. p-478-] 
1-£L.£.jx> ferrum duriffimum, chalybs. 
\ ^n, In (T> compes, vinculum, clauftrum. PL Pf. lOf, 18. Marc. 7,4.' 

1 Macc. 3, 41. Off. Mat.yo-j. fVMx. .U;.?.**y«/ ; , 

JoxfrxD Setim, Nom.loci. Jof.2, 1. ; 

arJW* ta4fl)y.M2a^| v i V) > ^ y M^mfiiD diadema ; ftibium, collyrium. 
troo\]nitoafrfl> foToyxiv x*Aa>$> ftrenue infurgamUs. 

fo.w fr-g) Oenophorum. 

■' ■ — — -^ 1— ^— — 

ikgflT aduerfarius*; iri quo noriifl dmofi L Acuf. Gr.66o. bSam. 19, 22. 

iReg.f, 4. ii, 14.2j.2f. Ntim^fontis* Gen.26,21. 
Uxty» fatanicus. Mjf. Mar.%^ j. 

/01 if^^ Digitized by Google * 4» <i*qY + * r /ni i ftmV) aduerfatio. 
1 ? i , & m jffeb. Kiov v. «jpc&&*i» ^trjtfcum fylueftre. ; 
ol&co / ^^ifiD^m feditio, FaV/f. *&-$-* fcidit, excidit^ dilacerauit. 

cai&miD excindens; ' /rofmi fciffus, cbntfitus, Ifco&s, 

\£&s> cohditia, padlunu pacifceijs. 

Is^dfl)^ la^cD^ Is^flDio padla, vincula foederum. 

uao^D -Endivae genuf. 

r + f *s&&* Ellychnium, Tito/. Stoppino* a Stupa. ' 

- - ■ ' , r — """"" — ; — r ' i -= — "■* ■"■ : i n ■ 

^/ Jt^ffl latus,Joh.ao, 20. j&»P/ ^vflftX ^d latus, feoffim, fepa- 

ratirp, Gen.2j,9. ^io j^cd praeter, absque,,fine, .{eorflta, £»14*24. 

26, 1. . ^ - _.. . 

IpcurfisflD firmamentum, i?5. oTtgeavu*. 

^i^Ajoo triticum, p/rag/, ■?• 

uDOa^Pi^flD pinus. ' .- .■ * 

[cmip^f^flo <fox copiarum> T^nXand Chroiuc.EdelT. ada-ft 1 ;,' 
chreft. p. 60. Scribitur etiam cum OlapTi prosthetico -™-E v? -fcE fr? 
ibidem p. 77.]" ^ 

^aSailiD fatyrion. 

QSOfipl*3oiUD iatyriafmus, iatyriafis. - — ....._'. 

\s^£D fatrapa, prorex. Pt. 3 Efr. 3,2. 
^oaj^flD fatrapia, ib. l^flD murus absque cemento, Nov. 29 f.^upeHedilifc 512. L^ftA*s> 
vicus, 30$.* 

Ffffa {*Eft Digitized by Google [* Eft Arabicum e 1 -*-^ , quocf et fepem fpims thunJtamv e% mJU 

xeriem lapidibus exftrudiam fignificat. In Hexapli$_reperio Jej;^»*. 

l^ouc*-^i££» -vbW» LX~X4*reittngeriattae editiomsfejo^efti&tfrJf*- 

/LtiTg hdtw T()tyX£ v > (quo vocabuIoGrae<&rurtVcum*lexiea, BfeMn- 

num etiam vna cum fupplementis ljucusquc ed£i$, < carent, mt>U£Q> 

^xyyXo^ MUtum^ effe, .jxl vixa Jokplxk $ i7eti&) inque .Hebraicis, 
mmn. Eft et, exiguum feptum* in quo .ionclu^ degebant nwnachi* 
mandra: Aff. B t O. TJ. p,.2$f. fpi/toA* q.uaefnijfa^eft >*&i )fag£±' 
^om ad mandram Simeonih p. *44 aedificantei k^» fe$um(ficmcm+ 
dram Syri vocant) in vicino monte.y ■ /\ ' ■ . • 

^xiDa»]^© Nom. regrri. ' * ^ v -a* putrefecit, diflbluit. ^ _:,... . : 

Vm*» abfinthtum-Pentieum, -^r. £-*-*• */.<<&. >-*>* b-*\ ptanta cni nut* 
tus fru8tft y ptfcfiranutemyblhtiiie procerat altitu&inis> dirftttrqutSgn 
; U*a J>/. 1*1^ Jatetfes. iF. i ■ 

I^aid vola manus, menfura poitice et inctice dedu&is comprehenfk 

Craffities palpebrarum* Nov. 174* uvy 
iZoggoD vide «^Qffl. . «:• ' 

^\}«m fputum, iy/fltAor. 

fi\oifl> quarta pars vnciae. if^. 

teux» rfr. t//<& >oam. 

■■ i ' ;i i 1 ■■ ■ 

•-»-fl> luna. 

^i-ud xa£0$> Diofc. III, 66. 

fciLs lutum natum ex immunditiis cfomus> Nov.iCi. v. Itf. TWd Digitized by Google a a>> ^s m 593. 

UuLi&topitS&tuseft, itiuit. Gendf, i. Deut. 33,29. iPar.22,ig. Prov. 
e 4» 9* J^c.2, 2*. , 

ULci» auxilium, 0^. JSfiir. $24. . 

)L^a> PL]6^1w coetus, agmen, turba, exercitus. 

[AjIi^» aduerbium, iuntthn, agminc faHo. Ephr. T-I. p*7i. ita 

coecos fuifle vult Sodomicas, vt ne tutn quidem Lotwn viderenti 

- eiusque familiaro, ooai ^ i n^n £uU^id p cum egmme fafte* iun8im> 

vrbe excederent} 

ILLs&q adiotor', protetfbr, tutor. Pf.3,4. 283 8- J$, 20. Jef. 8yij. 

c.2f,4. ^ 

|<ifi) i*/ # ^iffl nauis, SctdndL 

^JL — , ,,, *, t 1 , ■ t ; — 

feLa glkdius, £<<pa« P£7> 13. Sica, Jud.j, 21. Culter, ££. Pl. \s^a f 

^k^ffi Marc. 14,48- ' *' % JJ ' . 

)ii£uiD gkdiolus, £/$i'o*. 

)*-*-££ catena, funiculus, <7t/ga\ - \£*&~r. *t*+. foi,t : 

.filun* fetreuro, ligula caleei. - — y ** es fixit, infixit. 

| «S a cp relegmen corii. ' ~" ~ /: " 

| n ^ m v/% dentafe. 

Ja*m>* ^-m& i>/. ta» clauus Jigneuy, palus, paxillus, after. Det?t.2j, 
-2J. Jud.4,21. lfa.22, 2j*if. f4,i. Num.jj, 2f.* Vomer, iSam. 
13><2©. Pf. 140, 7. Jeelj, 10. Chordae, fides, apoftemata, fuppu- 
rationes. 

[* Amos t,?. cum verbo frirorandi conftru&um, pro Hebr. \^n 
ponitur, tfija? t%3p <**i vbi ttibulum fignificat,. a clauis farreis acu* 
tit ita 4ifturtu 

Ffffj In Digitized by Google 594 ' *"'- - 

; Iil Sabiorum etiam libris pro radiis iucis pgnitur* p.*i. lin. pexu* 
vltima, vbi a Ded, luce prima, egredi dicuntur quinque l»*o* U& 
radii magni.l 
y& vide y&&. jjQCLVpyiMD jvinum ex vite purgatiflima confe&um. ; 

lftf*aa>< rxdi&f ratis parua, -Bl?. iReg. j, 9. GjF. 

l^fl) l//<fc yQXD* 

«^am *exfpedtauit, A& 28, 6. Job $0, 26. ' 7, 2. intendit, c.£, 19* Heb. 

11, jf. Sperauit, confifus eft. Off.Mar. 161. 
>rttUssSm* ! [* Etiam, quae forte prima vis verbi, fptftauit, profpexiU vtap. 

Chaldaeos. Sic pro nro, de quo vide fupplemenw lex. Heb. pooi, 

videtur Jer. 2, 2. ?taV>s ^oou^p 01^ ^oaau vt rede Gabriel Sioa. 

vertit, eumque fpeSabunt omnes getites.] 
Mixud exfpe&atio, fpes. ' 

Ji^a£o..exfpe&ans, fperans. - - " - l^osfl) barba teuuis, ac prolixa, inftar caprinae. - - - - 

V^oaxi) trapezitae, numularii.jr/-*^ 

\ia» ftultus fa&us eft, infaniuit. Pah. intelligere fecit, intelle&um 
dedit, Pf. 11 8, ?4-i*f- i*°- Ethpa. Vobn) intellexit,attendit J cr«,^f. 

*-'^>-p. Luc.2o,2*. Marc.6, f4. Obferuauit, Efr. 8, i f . Deprehendit, 
Prov.26, 19. Perueftigauit, Eccl. j, 21. Imp. Deut. jj, 7. Jnf. l uc 

' 24, 4f. Eph.j,4. Difcernere, iReg.j, 9. -fyr*. Joh.7, 17. Matth! 
13, 19. i>/. c. if, 16. Fut. c. 13, 14. 24, 1;. Aph. 'tatof deliquit! 
inique fecit, iniufte egit, peccauit, delirauit, mahinj iniuriam inl 
tulit, cc *p. et±r. aSam. 19, 19. 10, t, Pf.106, 6. Num.ja, 11! 

iSam. Digitized by Google , -• * ** . 595 

i Sam. 29, xz.x z'}i Z2. aPar.6, 22. Matth. i8> if • 21. ;Adt 9*1 j* A/? 

2C0r.11, 7, Part. c.7, 12. iCor.8> 12. Adt7,26» Ettaph. V»a)i^| 

kq.Agk* Ar.*-*1\ ^ BB. 
[P*ao> ir/aw, inteUeStu facilis fermo, Chreft. p. lof .] 
lEbo^ v i\nnn ftultu^, Matth.7, 26. PL ik» Gal. 3, 3. Rom. 1, 14. £ 

|iikaa> Tit.^9. P/.V?^iaMatth.2f,2. iTim.6, 9. 
o^nro^ ]Zo\nm ftultitiaj deli&um, peccatum, crimen, error, infania, 
v delirium, Genef. ji, ?£. f©, 17. Deut 19, if. sSam.7, 14. 12, i£. 

14, J2. 19, 19. Ignorantia, Num. if , 2j. Flagitium, Adtor.2jv 1 1. 

24,29. Qffenfa, $Cor.*2, ij. Eph. 6, 9. Marc. n,2f. A& 19, 18. 

Heb.9 r 7. oNnm -DaiUrfi 2^. Adl. 16, 57, 22, jy * 

Aitla» f ft»lte, imprudeuter. i/ 

\ ,iA \o nin) intelligens, prudens. Genef.41, jj. 39. iSam. 18, 4- jP/. 

bA^ooaflD Deut. 1, ij. Marc. 11, 2f. \ 

^ioj^QaflD prudentia, intelligeiitia. Off. Mar. 469. ?2oi\nm v i? Id, 
|2o 1 \ofrflfco Id. intelledio., ' v 

]tooa> Id. Rom. 1,20. Eph. 1, 8- , PfrjL i>9- Col.1,9. 2, 2. Deut}2, 28. 

Res mente concepta, Eccl. $8» 30. Ujlmo* ]Eofl> praxes fpirituales. 

Off.Mar. 177.464. 0/;/;. Wofc # v fignificatio, fenfus. P/. rami, 

caelaturae. Nov.2%9. . - >w ' 

ji\nnfro intelligens, prudens. ' ; . : <-•; ^.:4» 

lil^s&aio Id. 3) intelligibilis, intelledtus, adieS. • '■:;) r — r -- .•-<■?. 
1 1 1 NncnV) offendens, laedens, nocfens, malefa&or. 2Cor.7,r2. Extfd.2^ 
ij. Col. j,2f. P/. iTheflT. f, 14. iPet.2) 14. j . - ,. — :^ 
ji\onn> liber homitiem inftruens in rebus ad animam pertin^nt^u^BB. 
/ub^Xoafl) pcudenter. Off.Mart 2^2. \ , . ?, / ]. 

^uVnro interpretatio , commentatiuncuk, ^oA/oy. ' , . ;;. - 

}>nii,i\ina> Digitized by Google 596 *> $ frrfci*i?h«»Mi ' Neometifa, cortUple QGr.&tXwnitMriV} • * - r ' : 
tlnaAmNortm fchokfticus, ecclefiaftes, i?if. l />/. itirisperiti, i/. 

>x n o) figurauit, finxit, forroauit; formanv et habitum Jnduit. Ethpa. 

iRe%2i.GjF. 
]\ai^-n)^ fexus virorum, aai.foeminarum; ritus. /*/. Num.i8,7* t/. >•»];, 

|i>nr^ JV. |ii*yp culter» gladtus. ?. ,*,-... 

Jjlsqj» temx>, clauus, gubeniaculum, Afl. 27, 40^ "•' 

[f Ne quem turbet verfio Arabfca Erpeniaiut» ^UL* reponens, 
quod a Golio tmchora redditur, notandufir puto, quod et ^ehaafius 
praeiuit, {J~&-~ eidem Arabi Jacob. j, 4 fine dubitr^nbernactihiiH effe : 
vnde didlum? id non definio, quod enim Scliaafius ^onfert, ^JLL 

.' quicjuiti anchorae quidem, non iguberhaculo competit. Gubernacui 
lumne culter, a iecando mari diuidendisque flydibus di<3um?NL.] 

^so» Nofatj/iriyBB. Ifa.22* if. * ( . __,,', 

[* Vel potius idem, quod LXX interpretibus waTTo'$0£wqf, con* 
claue templi* et ad radicem *aa> referendiim. Hinc et Ephraemus. 
" tri* oomfn^nWnb ad J61.22, if Sebnam Vocat ^ooa) ^, quoa vix no- 
,u tara ]?ot6ft*filiumSuconis, fed, filhitn cubiculi, facefdolerH in primario 
«i tmpti conciaui habiiantem.] ... - 1 

li.imro f unis, O/tofvoc. - 

^oiinrp finisj perfediio, confummatio. •.,:/!'_ ■* . . J : J 

^j 1 1 -a p fica. ." % \ - ' '>Y, 1 ■ 

^iM^* (ienus olei puto aXtrihtuov. Diofc I, j o. 

«jdqjqiw aromatizatio, aroirfaricit4s, v 2) gramen paluftre. - * 

ctofcuisrifr ^Ivoc t l^ntifcus. : ' ' * 

^Mttio depatiperauit. JE%a. ^aato^Pajf. praec. Lev.2f> 59.47. atte- 
nuatus, exhauftus eft, Je£ 17, 4, J9, 6. J . Digitized by Google Vuaaio^ Uanmia. pmiper, egenus, tenuis, inops, Eccl. 4, ij. 
^ioiinmv» paupertas, Prov. 30, g. 

^mminip qui patriflat. 

«ooAmAA» lBneus marinus, ?vi i i HS m -ff-B. 

i^a> claufit, conclufit. Jiid.j,22. iReg. 11,27. Marc. 1, 2f, PaA. Id. 

A&7, f7- Heb. ii,JJ. -P^f. Prov.21, 1$. /«/. Tit. 1, 11. Ethpe. 

Paff.pracc. B£ j i f 19. Rom. j, 19. 
|^ao> fcutum, clypeu6. 1 Sam. 17, 7.41:. y 2Sam. 1,21.. a)praemium, mer- 

ces, pretium redemtiouis. -P/. fc*> j) oppilatioues hcpatis* obfta- 

cula aquae,. -#017.426. 
«jQD^om praemium, merces. ^^ ; *y*^ j^p * a»s'J 
fta» vSarit;, Gorr. Def. M. 6 fO. 
|i no cp fera. .f . 
foaj» radix ffagacanthae. 

Ucujaa Ifcariotes, Matth. 10, 4. a ^aipflD iVbw. vrbis. 
upfrlaaj ftrepitus ignis fefe extendentis>A al. fplendores, Uuion. 
^a^iDpfl) miferieors. /tV^/*^ fctf^/i U^-j - waO' tfo^ -P/. l^jkx^ fyllaba. uil^-^ menfurauit, menfus eft,* FM.q.Arab. gS<J\ et ^^0 
puritas, mundities, BB: Ethpa. k^»J corapofituseft. 

[* Ponitur etiam de librorum tditione* num , emenfus ejl , pro, 
abfoluit? Ebedjefu in catalogo libr. Syr. c. f 2 (AiT B.Or. T.UI. 
P.I. p.61) Ephraem Syrus us^jd emenftis eft> perfecit,. commentOr* 
rios in Gencfin &c. Sed forte huc pertinet, qu6d apud noftrum, 
lkeris Hebraicis perquam ambigue fcriptura ex BB. fcqmtur, AWH, 

Gfrpv n Gggg Digitized by Google 598 m C efFeras ^ki^ dijputauit; fic ^omoiemarii, fcriptaque dofta, du 
fputationes dicentur.] IxQ^^ofl) menfura, dimenfio. 

nfrn v^m. rj\nm />/. QVlffl^JVSOfl) fyllogiflTIUS. Ij-^flJ fcheda, pagina. ", 

<pgLi } i\i(D^Ni m tabulae aftronomicae de pofitione ftderum. 

— ■ ■' v ■ ' , ■ ■ ■ i ■ k i ■ 

]5a> reiecit, reprobauit, refpuit, fpreuit. aTim. $, 8* Aph: iPar.2ii6. 

Lev.26,4J. n, 1$. Num.14, ji. u>io. Deut.7,2f. 12, ji. Jof. 

22, 29. 2Reg.2j, 27. tta. et^. Ethp. «-^Swmd? reprobatus eft, Heb. 

12,17. Rom. 3, 1*. Pf f8>8. Marc.8>?i- 9> **• iCor.9, 27. 
lim cophinus, corbis adfimilam, BB. 2) menfa plicatilis. 

?i\m Aas.) latrina, BB. 4 % 

Vi^Qfio abie&io, reprobatio, Pf. 22,7. 2) otiis parua. 

%Ao) f. coturnix. Av 

VanSifl) vide ^jdd. 

<i\mv» . ?i\mY>, ?iSmv> contemtus, defpedhis, reprobus* reiicien* 
dus, abominandus, iTim.4, 4- Lev- 19,7. 7,18- Plur. iCor. 1,28« 
aCor. ij, 5^7. Tit. 1, 16. f. ?£i \mV> Heb.6, 8» Gen.46, $4. 

?i* i \mv> contemtor. 

|Z o i \mv> contemtibilitas, reprobatio. 

?2 oi i \mv> Id. contemtio, refutatio, 

li Qi^iP^ Id. Pf. f9.fc 69.*. Rom. 11, if. 

UUaiB fcoria, Prov. 2f, 4. |ii x i\m ftria aquae, yfr. *J. 

x /, * * * 

^l^*ci^a) praefes Palaeftinorum. | r ^ f VfO Digitized by Google k£*^ r **QdenIari^ . t Vs^PJjc^ fy i sXip fcla m^fldra ? Mjpi* tadtm habet BB. quai, apud 
Lat. Gr. et Hebraeos fcriptores reperiuntur. t \; ._ , f •. ; ., 

^n, i ■ Nlin Apmm, <t%\ivqv. 

VietV» canalis, fiftula, imbrex. iPar.29,7. £ -i^y »5^» 

« rtVS-m Iuna, VtAwfr. .'1. : > * » r . ' ; tjpo^)\NQmL,wbis.: v v - : ,„ - lr , .. .< ^- r . : . \ '.-.' 

Jflu^jpf i . q K ^fSuu t/. Gen. 2J>2. * 4 

V&a> f ]^^lq.)^) Aniy^ v^^s^g.y^.i^ig^Nehrf^f. 

]<=iSvm vir fororis vxoris cuiuspium. ^lUj : . .. >/ ' -.ViJ 

j____>fo»* Silphiitffl, ^rte. '•' : ^ t: - ^ t 

_.«H.V.n- ^fA^w, blatta. ' ^ : . 

Ift ■ ao v m teftudo. ^&^ r 6 -'- ' . V-' ' 

■ ; . ■"- ' - j -' T "' "■ /■' ■" A **- - '■ ^ ' 

.^Vm afcendit, confcendit, in Fut. Imp.et Inf. amittit X cc. \ A\t 

Matth. f, i. 9» i- Aft. io, 4. r. b_ et lo^ p. fr i f H-*6- Joh. 20,47. 

. Subiit if» imiiram» *r.^ Adt.7. *?• Profpere fucceffit curatig> Je r t 

. g^*. Cpntylit,, profmt ,?orpori> cc.y* Eccl. jo.26. /Vt. Mat.17^ 

: 27/20, i8- ; f-MarQ.4, ji.^Luc. 24, jg^/^^^wt/tpotius/v^ 

*i/a«i*.] Ifa. jo, 24. £/A_i;fl. .u^^»J fulilatus, aifumtus eft, Acl i f 2. 

9. 1 1.22. 1 1, 10. 

-[* Quod deLamed excidente habet nofter, pkn6 cofntra Hngua^ 
rum Orientalium morem eft, duo potjiusfunt, yt.aUi.reda monue- 

Gggg 2 rtint, * ^ -> j Digitized by Google 6oo ±* 

runt, afcendendi verba, «nSro et^cuxu: exfitauD^, Syro, QfctW 
3aeis7 Samaritanis "vfltatumV lgnotum Hebraeis Arabibus^oe; ~in folo, 
praeterito ac parficipio PeaU ac coniugatixme Etkpaat (Ac?.*t« ziy.iu 
22. 1 1, 10. jTim. j, 16) poniturpat"1n fuTuro;nmrar. etinfin. Kah, 
totaque coniugatione Aphel, «-ami vGutum, Chahfoeorurti pw, quod 
et Hebraice legis Pf. 1^9, %">*' *"-"■ f " \ .' i; 

De fignificatione notandum, afcendere et.illum dici , qui 1T3* re- 

giam aut metropolim ecclefiafticam proficifcitur, vt, Cohftantinopo-* 

lim, Antiochiam, licet fituih-locorum phyficum er verumii fjpedtes, 

illuc defcendendum fit. Chreft. p.68 profugit jEd^Uaou&j]! v(?^y w 

~~Tt~mtftendit'jtrttiwitium : p. 77; lin. 4. -de- w,- qut £defla Cenftamino* 

polim ad fratrem proficifcitur, dicitur, wjoiomI Zg& ^inNrfr, Iiftmo et 

p. 90. li&o^. «j^.0 adfcendit in meuafieriurri* (Barfuroae) quia tun4 

""terftp6rir*pamarcha fltqTn moflafteriocommorabatur. Videomnino 

•" patfis mei Ghri!stiani Benedicti AJichaehs differtatmnem de~*o- 

tione fuperi &$nftri, apyd HfbraeoS) p. 36. ^ui fajligii moralis nopune 

y Y.fum infigninif . fimilem HehraeorumJ . <*- ^r&^» tyfy ^s&rty '* 

W^ beta. Jef. p, 20.* ^ , .' . *h"*** -^fc^ : ^T .:"? 

[* Nempe Arabibus cJUL** irffl, et quiden>, yf; yidetur^ coda. 

Graece eft awrtiov npu%$&ov.'] 

X n \ m ventilatio. " ' '" ' : " '" 

friNom ^afc»4iik>, afcenfus^-Lucg, fi. .. _" */ ' ^ 

faLai^a "- cloacavrbana; ;■**.«■: ; .; ;. . , 

^ nh t ^ro filphfurii,' 55. \& pro c£>. ' ! ; •-■ 

la riiKo) rnundatoreS latriharum, coprophofij ii. nettatores. 
)i^i2^fl) Seleucidis, ariis Jocvjlis vefcent, ijuas vet ymbra fui enecatl de 

cjna eadem habet EB. quae etiam apudPlin. Var.tyc. occiirruntr 
Ta\mV o eleuatus, datus, ventilatus. " l " '* ' * 

l/nn\trto eleuatio. ' ,. fi 

] Ann\flft o tubulus textorius. "- f - .1 u.!\t. 

|oo.\fl»Z Digitized by Google ao m. 601 Ut^tai: typwj^rfteftplar, i/ffl/rflb J?/«a^/l J , froSrs Silurus, ftjfti/: v. Diofc.lU 29. et Matfaol. tn loc r 

Vi^l cottra. a) trichophyllon, BB. ' - 

t^^alga,' \ilva. f^ |£^ tdma occipitii." y " «V' ! J - ;'. 

< 1 ' ' yt •*»' -- .v. j .'--■^. ■:■.!)■ * . * . ^ y^-i*- w ! , 'i .,» ■^ ■«, jT i f ■ n ni ■■ 

•la*& /^J^Hi^dicta^ 2 theria&v ^**»/& medicU 

na^vitaef' Ecd. 6,- 1 6. Ua*>? ,£> Idv ^f^r/l dicas ' Medicamrntum ferpen- 
" ,l ' */} (jjiperafj^WGentianae, BB. v. Avic. 1. 120. f o. &o» & ejtTrrti//^ 
i'\*efrsk*Sfj $tf&cift( ah ^etiph^iti^cixittf/v.Jh^it: eit:2i.ttii^!^. 
'• :i iV .!^:^4^ 3^!i ;Mfi ; , l^ iMepidiu^^ 

. Loi &. rftercws caninup>,-'^r- <&/?*' ^^J^^^pec. atpum. «a X » v> oZ » 

Thymetfaeae,<5yr. ?i V*»Vi fwoi homines* et bsJlias.tnorti^dai^y.Av. 

1. 20f . j^, /V. U*L&d pharm«ca, aromatia, >?r. it^ BiLtx.%$ } 14. 

^: EccI.jSif Sap.'ij,*r4..f : &^^vt^ ; ?r ' 

: [* 'Nerfipe, twieiia Qt medichicn eoaem Wttiinei' ffitfe nattffae' ob- 

"' Teqyiofi Orientales, Cofflpledli' folentV ptafefetVtiiRnfi* . ftbdjrcamdnta, 

€ l ^cetrima venena; multarum adeo venenortfm vis rtiedicq,* veteribus 

ignota, fero innotuit, vt, argeiitiviui, cicutae, belladonnae; nec 

vllum ffltetficamrenttim, quairtthrmis Talubrey nulltim certe ex potei- 

tioribus, nominare poflis, quod venenum non.fit. Chjnae •cortex» 

^ mal^, et rrimis^ cita datus, .quot febricitantihus.in inkio exitialis 

fuit? ipfum adeo, quod hincrcentiflimum Videri poflit* rfratvarbilrum, 

quibusdam exitiale, pluribqs noxium. Tempus forte erit, quo otnnia 

venena in medicsmeiKis uumerabuntvr pr^efenttflimis. Aromatum, 

balfamh vnguentorum* plurimus in medicina Afiatica vfus, ,v«de et 

vngere aegrotum, pro mederi poni fotet. ; Vide et quae commenta* 

tores dodtior^s habent ad 2Cor. 2, 16. Jac. f^ i^. Latuii fuum, vu 

/ rus, et, vifofut, eadem prcfp^ latitudine ' pommt, vnde et venenum, 

- mahm virus Virgilio dicitur. 

Phrafls, quafe ftatitn apiid hoffrum fequitur, Um fcaa) vlrus v itde ', 
eft medicina praefentiffima, oppofita ei, qiiod Chaldaei Whl»f >noo 

Gggg j Syri, Digitized by Google 6o& -**■ - 

Syri, )io^? Uoo> dicunt,* quam' £o*Spofiti<»^ 
~\u7a3nbtabp^ Marc. i6, r i8. .^aio? V^p pro G^dwariir 

^ r3 (yhi recentidr veruo, JJterarum ruperftitiouus teliax^ Jj Al^oJiao 
habet) et Jac. j, 8- P™ tov $avcL?rfp6(>ov* vbi $t :Arpfes Erp* pferafin 
Syriacam retinuit, ^^jrf-^.: r Ephwem.T.JI. p..^. adjef.ajv8- 
yn*n j^.«jSl^Jr lt* ^sk^tr^Arma viio&^domwmjk^rum* 

:i*ortwi\ { tfimort, f \ hx^^9g^&9^Q^ ex£fi-pft it ^^ng^o, ( T*J. 
B.Or. p.48. nofc 1. liivpenult. de Ebhraemo faauia a qarmina can- 

..ticis haejeticisj opponente., . li . yiNny o i^jqi poo> ,v^I jpiravtt aro- 

, ' ; iwp /<*/«&" * ^edicum, ,Vide .fi^Umi»^ j7 nfjjf s vocabul( U«; ^vfip.] 

v : \ * Jjt A un ?d h ?^ c ' -i° r 95 #$^^M!A? ^Qpkf- }*8* 4* gntdicamtntfl Sme 
dubio, deitotWt f /atEzech:2jri4^et Sap. 1*3*14. miniumyei ifutrum 

^ colbrem geheratfm*. 'Sufpicabarliic ]per Ko£h legendum^ 1 f : a ^ » *> / 

; qtod V f ubfl coloris nomeiv eft: cum tartten * Vid^am et Cfialdaeum 

4/ £*eift.;ij*li4, Jw^ ^ m 5* 

interpretibus^ per Mem . prattO habere* yix aufira le&ionem Syri 

^ : ( .confuetun> non cpnfultis folici^r.e codictyup. Ea C yer*l pptuerit 

~ l^innaliari^ab odoi^ Leu fo^tore djci, q.d. virofa, recens^enim^do- 

" ; ;rem fpargit ftercorpura , . vn.de' et yolunt Jaunum \ ei noraen (Judhira, 

ex '.(5r*ecpj*&j^ '".','" . / 

.J^Lio-» ford^s c$nde r aty& / luceri>ae. Fungus lMC^rnae. Pj . 

' T^>Qffi^/quadfil;ite f rum,ex >oa> fadlum, medtru Aflem. ^IL P-^t^f 

01 f^ >oroV)mJo vt mtieretur corpori fuo, i. e. medicinh Vteretur: T. 

III. P. II. V 1 18 zfuddeus promiferat ^oi h ^ YifoMm^ /* fanMuwm efle 

lpuim. Hinc fJ 

S M^ s^ p Jii; ft. emph. JVnmV)Qfl) mifc. fanatio. Aff..T,HI. ^P.t^.p.liSO 

^^msn qui- parum, aut nihil valet, neque vetbis> neqtte fadis. B B. 

— j — — — — j. j^- — .^- — ^ -— 

| v^m coecusfuit, fodus eft. Za«h. 11, jy.Joh.^j^, -BfA^ t-^D^o) 
„;.Id.,PaA.€xcoecauit. ijoh.2, 11. . ft - f Vwi > Digitized by Google fcooy VLshi ttiectoStMkt.tl, %%: if, (4/ Monoculus* BB< Pk &*» 

: v. jo. c. 93 27. r " j > 

liomio claudus foaai G*n.?2, $1. Venenatps, de fagittis didtur. ■ 
|2ni>nfD coecitas. " *;'.' ** - i - -*■* J ! -',-. f ''' 1 ■ •\'' i '^L "'■'• 

U o i Yimv» colletftio, Ar.n^^/BB. / !.V " '" V "" 

e c - ■ -j ■'- _- • > > * 

JioJ-^cui)^ Uiofcaioda) concinnatio', compacflib //£ri* qf. avjU7rnyfA* f. 

tn/pjStfju*» Ar. fJ| /JU1 jB5. • 

li i ^nvo oip Nom.haerefis antiquae (Samofatenfis?) • ' J A 

ujo-^ooa) res (/ort^ conclufiq) gebmetrica, j?2?. cv/jL7ri^fjtet! 2)14. feql 
«nu j n^nro [leg. *^»o] Nom. medicamenti pro capite. vide>oa 9 p. 601. 

> - ' - - 1 ' ■! 

^A^oiQip Smyrnium, Ar, ^j^l ^J^ -J5J?. 1/, LfiofcAll. 79. J^ioo) i f ^. ^ro^. JL^^iJI, |f tf ,y,. -«u ll colpcynthis in pollinem trita 

} p a2>ob) fimila, farina. JVbt/. 190. 

fya^flos, gemma, folliculus primus. Je£ 17, 11. Hebr<*ncx>, 

iixttoojD cornucerui. 

t&nmyVw - f.f.^r.g-*J1 ^JL* ^l J55. ^/1^«'.' 

<" ■& *« > mcmbrana, charta, pergamena. r^tnr 

U^Lah toioa_n> tf IfrijD^o Ujoj» corporea, rf incorporea. £2?. 

UAooxb? JVbt/. Th. 14. a (?r. aafxa.ru. 
upo^lioo) ftibium. ^t 
lUsQ» dux caecorum, F. Ar. ^l^JJ o^,U Aff. 2) recordatio, ^r. 

Ir^oo) vulpes. Urf^a), radix betae. j^Ofl) Digitized by Google 6o^ 2» » 

y&u* nmis, ilinixiiifuit-.Pf.fij,^.: 104, If. Appropmquauit, Jof.^ijf* 
extendit prope, Job 8» r6. Difcubuit, accubuit, -Matth. 26,7.20. 
9, 10. 22, 10. Ethpt. yi^AwJ Id. 1 Sam. 20, ^4. Jud> 16, 26. 29. Luc; 
7, 36, 14, 10.8. Matth. 14, 18. Pah. fulciuit, fuftentauit, J?f. 17, fj 
Cohaeftt, Job $7, 18. Ethpa. Pajf.jtracc. Aph^ difcumbere fecit, Luc. 
9, if. Tiw//. 14. Fut. 12, J7, • V| -"■ < 

trWi n> accubitus, Luc. 14,7. Caiit. i, 1 1. Conuiuium, Nbv.1%4. ' %**A 
U&cw praefeflus acpubitus (atchitricliitfis) Joh. * f 8, Pl. Marc.6,jo # 
Luc. 9, 14. -• . ,- 

U Aim ^A la^QflD.accumbens, discumbens. Munitus, Gejt.40, 22. Sagitta. 
fctia... la» |iaiQa> fuftentaus, Jef. j, 1, f, ?Asoxxto #. 
*^' ia v xacD , iiaioQ» fultura, fuftentatio* adminiculum. 2Par. i.j f 18. 

J&aco fulcrum, Efcod, 26, 57. te>V> ia&» repofitoria tabulataj .gHMf 
abdcorum. BB. ~ - ..,..,,.. . 

VnvimV) accubitus,' occafus, rf* yb/*. Pf. 1 9, 7. * : f 

[* Videtur Syrus aut adcubitum ad xonuiuium voluifle, aut, ftf&i/i 
i« /W?o, vt fol occidens fiue coenae adcumbat, fiue cubile ingredia* 
tur: htflc #le 1a*** .•-%soxj> ^, qnY>mV> cubile* feu, t/wrar 0*2? finci 
coeli. Arabs Maroniticus fimpliciter vertit, jL^-^waL ^xi^x Wux,, 
forte ex alia verfione interppl^tijs.] % 

' j}ioa> P/. ]taa> finiftrum latus, finiftfa manus.* 

f* Memini et me legerey fed locura , adnotare oblitus fum, 
jitoaD> 1%1 «-a!^4o fSLw] de fuga. Illane a laeuo latere dicitur, 
quod fugientes obuertunt, vt apud Hebraeos ron, uobis linfSum 
macfyen. Adcuratius inquirere ftec^ueo, idci oblitus'.] 

fynmto finifter, fcaeuola. 

^■Si>wp forte &'i[JL@hiov f/iXiy Diofc.ll. 101. 

uDos]lk*ia> fmilax. r .. • ; 

Y^iv^ vulpes. vy^aa>. p. praec. 

Digitized by VjOOQIC *0 tt 605 l^rimvyim curatio, medicattty.'^ 1 '. / j ' - - -' • 

1f*M> Sifymbrium (perturbafor,' (edftidftfs, .F.) * 

V»r*fl£OflD cortices malogranati, BB. A-^ ^. .', . . > 

"71 ' T^ — ~ — : — " ' 1 z ' — " • - ' " 7 ' y 

Isnanm myxus, faeces olef, fordes cahdelae, quae funt fuper candelabrum. 

ij^pQ tt^ |2 nSsv > mv> auerfatio qnimi ab aliqua re 9 pec. continentia re- 

ligiofa, Ar. «X-a-*/. 9 . : ., • : -, ;i j5 o: . ]|t 

Ijisjfiuav^ abftinens, continon$ «jeKgiofe.* > ... 

•-' [* frf/7/x. A(f. B.Q. T.III. P. Ih p^* *** i^^ 
^qmdJl^S..etJi!iO0US tjfct- Verba funt BarheSraej!] _" . 1 .*] -**-t^—-|--f-j-» , ■ j i i i d 1 i i u ojoavoofl) 2,vju,QvrQv> Dibfc. IV, 8- 
^ ^ m | ^v^l op . fuAams&UD/ gii^amV)|ay ^vim<vnm Samplucus* 
Novar. 279. ^^ 

.--^ — ; r ; — r— — - -r ... 7" ; —7 ■; — ; ; c . " - w ; , r V- ] _ t 

*x£oa> rubuit, rufus, nibicundus fuit, Geh. 49,. 12. Matth. 16,'i. Aph. 

Id. Nah.2, J. 
I^v^m ruber, rufus, rubicundus. Lfev.ij, Jp.42. Caftt. f, 10. aReg. 

Z2. 2)Sardius, Sardonix, Exod.28, 17. Ufl»oa? & fucus purpu- 

reus coriariorum, coccus. UVqxd a uq % Ar. .oL*-** tfayar v iji^ 

^ioja^oofl) rubedo, mfedo, ... ___ __ '. ,. 

^voAttf r ubedine tirtftus, riibefadus eft. , . > • 

\* k ' ¥ o£a> ruber, rufus,.<rubicundus. Gcn.2j,2j\ i 

]l<Llc&x» rubedo, tufedo. J T ; ' ' • : <* J -- - 

^* n vrLn fucus, Ar.\ »-»■ «» - BB. '■-' 1 " ,lj1 "' * --'« 

^c^oxd afcia, F. myrrha. «^j^I^o^qo a> radix arboris4» Boeptia nafcen- 
Hsy odorem myrrhae habens. 

Hhhh Uo** Digitized by Google j5o6 ja * oo » Jj^qvojdd animal amphibiuni, in terra .pffl?A<m*> rf e S*Q& e/:' Vt ^^ ^ f 

^aJkiiojcD Apium Macedonicum, o/. fylucftr$tjR->;^v'.i ^in : , ^: ^ :.*-•; 

-ja*?}2aa> Smaris, pifcit('Kzeffivtf&ipifc. jZ2m. :: ^ r.vir*-'^ --x j^^\ x 

«.m»jiVitt) Adamas, -rfr. lk-1->-M .5-5. \- V /.. ;j - . ."f - ■> «■* ■ ■■•■-•: 

p ->• ^^ ^ r „._»_—.- -- — ~ - ■ 

^^qj» Smafagdijs, "Xpoc. 2I, 19., 

^■Ojtarc Nom.reg. Novar.30}. . 


_s_ J^Qjoflo incolae loci cuiusdam. .% --- ■ •.-*. , 

_»iAiOfl> fanguis draconum, fucciis' Achifieae. 

" 'i 'I .t ' «:;. 'vrt 1 "■■■ ^ ^ * loiflteagi Satiiotliracia, . JV^W. regnl 

— — — — ■ .^ ~ ■ m ■ — — — 

-qj-»w Sorba. nrbor. BB. 

IAajqjlo) hirundo, Jer. 8/7. 2) principium pe&oris. JVot/*. 7^. 29- 

tioJujB'/ '«j^,jjQ0 "Tyliodus. 2) coitus lunae cum fole. j) iVom.Epi- 
Fcopi Hierofolymitani. ' V r * t - ...» .*....- 

^jjnio PL ?ims> colum, qualuss caniftrum, .fifcella, cifta, iport» co~ 
rio intedta. , 

jslSfrs> IAajqjjd coftae minores. 

1 1 i\rp Scyhu, ^rw abfynthii* Nov. 134. 

lla> odit, odio habuit, Deut.X2 v i£. Job.: 1 f*-f& -Rom.7» ijv.u» 9< 
1 1 £p aduerfum, deforme, odrofum,.inhoneftun*v iPftr. 12, i7.;Deut. 

17, 1. Eccl. if, 11. Adt.28- f. i8> 14* Lu&.'&j, 41, Tit.3, $. 
fl 1 00 ofor, odio habens, infenfus, inin^cos. ~ t _< >t . ., ;i c 

|2oIjjo> odlum. ~ \ . * :r p "■" , . 

\L\jlb> Pl ?illa Id. Pf.1^9,22. i . ik Digitized by Google a. « 6o£ 

U^x» odibilis , odiofus. Eph. 4, 29. /V. Ux» ^ j-€$uq . r ' l^fcttb.^i Q* £&• 

24,9. Rom. 1, jo. Tit. 1, i&jj&dl^^In^^i^ A|^t8» : 2/ #># 

?,i6. 2)rubus, Adl.73jo.5f. j) aurum obryzura. .: ) _ ^* 

^^yp«^vJvW^^v;ia »«fc.. w .v. a ;■■••. ,.,-. ,...' , c - ■ ..,..*,- 

)dl±a Pl. )ijju» odibilis, odiofi^ 11 a) l pjj ! jr^uj4> R f e fo«' jX we 0>. e( ^io; ,,.«u^:.A:; .-.t:\-) • 1 Vv„..^ ,. . 9 A 

U^orn pedura paftorale. 
h^ w / Ik^a» vido^iiiuiete f^df^tti, a&pf-^feAoffj uaicrpcffor. 2) vi-> 
(S.>ria, deprecatio, Ojf. Mar. 147. IJ9. J.69f. !:'('] Va^ - ; ,\ -. t 5 
tig K^ A » ■■ v id o ria, d e pr e catio, intcrccfl io . 
^•rac^aiafo zingiber. * n : •• , i Tv .. ~- -i>i 1 i Ti 1 H . 11 •jQooioQ^ojAikla? ^*)}» Ephippiorum artifices. /d'>. r :«' ;: -■ - : *. % -*f ' 
1£jud/ pjS^lahHalium, calceus. " -— — -• - 

l»2oi4i» i.^. ^r. S*J>*. Nom.pagi prope Nifibin Mefopotamiae. . 

Iftrj rr; jJt4y>toQ Sandarcha. , _ 

•aaLiiiaai w^ftt 5b*c&ia ab EpJfcOpis ^geft*©f> o) Ndi*.- medicamtiitoj 

ru ra, pec. collyriorum. ,1 i 

«^yuB femen rutae fylueftris. ^. ,0' 

uxu^jju» lupulus. - ^ -., • 

•jxoiijju» milium, BB. .?"c;*r. t . ^; t ., 

lifeuDcaflis, galea. iSam. 17, f. j8- lifcY&'*?7. ri E^!i^ ; i\. £ph.6, 17; 

m f ' i ,k* » ! ■ ■ rr . ■ i ' ' ■ 

«j^j^ m jufc ^r. b-i-* barba .deftitutus JPuij^ ^ „ _ _ 

«■^* Hhhh 2 ^a» Digitized by Google tfo8 * » <&* uqrAr.l*-* B% ^>'-' -V T . .?:. >- -rfqH .1::.^ : ?.o' ,?iiifJ!'..> i-«ii 
14clux> imberbis, / rata barba : praeditu«7 i ^ - c ,i r /1 e f - 
t-fe-v i m alueare. ' \ : " "''''•'*. * ~ " : -.\ •^•" ^i'"'; j(c , ; V * 
l&uDf I fr i m v> fordes (a/. cera) quae in ore ejl aptik f. crabxbnitm. 
Uaoo^o Uojqd rfifo t/fVf admodum celebref 6b fiiintidfrjua^ herjfe&ijjir 
mam, BB. FJageIUti4 vwberanii f - c r[f^;,o <Ll*<*; .Y\ ^. s • 

V*\^ ]iota£ii» gibbus (tubei^ iqtP*/f (ifrrr. fc<ria£*ia^ x \^ 

I&iqx» i;/rff ^QUD p.6oj. -•?.).,. q ;no r q ^"->'. f 

^, •^a^jQfl) aequaKs in deiideri&s atque fornaa. 2?2?. ~ / -> : ^ ^»', Vi 

laoAjQ» Nom.Mul rhiL^x. ; . „1 . r o ! .h •«« : 

upmnm #. gr. l*\ok>oi Hercules ? 

udooqjqjod i.q.jir.MA* «l^ Febns luperueniens /ebf^. ^t^pa^&^gflsu] 

endiuia fyluellris, _. _ _- \ 

liOj^woxD tentator, BB. .&vjk ■ . k - tiU ^: i \ u^ f ^;:; r.^cx- 

■ ' - ' ■ I ■ l ' l 1 ■ f F 

j^jpqiQiP mortincati deo. p B. tvvov ftos&c ■ v 

,, ■' M *..■ ^ M [> r , , . T ii ift i 

^uis prafecinxk fe *d ofmii ^eftferc: itiCCiioit., Imptr.+frVk* kmodac, 

induc. v i I ^ ..vi ,:i:./: 

l^ io m veftis elatio, rt fubduftio. . -i^. i i l .j; ::. \ . - , 

«°>imY> ftimulus. .^jif:::*ji oo-v"---^ 

>m °m i j m f. finapis. ^d f r* r; c^ --» 

|migi^,iom, coqfipendium, epijtiomc epyofii , , f , - ^ 
^i n i^fi m oleum finapi. Digitized by Google *^*tyVl.(takjit, fadig«ifc : Jah **afovW|;^ **> JO. M^t&fcjj, 

indigere fecit, Job z6 9 1 8. i 

Wl^ . 5l^ os », f ta<^ lfWj»,|3 non neceffariys. . c 

i&e^n ^ftas, Jn^ige^tia^ necejflS w, f fynfr i^» i 3 •; A#, z?> $4. Eh*£ ^ £ 

4, L9^ Ecd. Jli?. • . 7 : , /r 

U^am Id. iCor.ji, aa. Mat.6, u. ^ V ' 

|niin> quadrans numi genus (dimidii par&iAr.^f*'~B71.y' ;" 

^ !,■ h i m t.Q.nr. «**-*L*Jv - ^ 

«■ n& i Snirw. xgetr^ -fenatus^ Proreat imperat* i^ RomanoruHW ^B .g, *v^^ 

tZo ^tVh thm confeflFtr^ regius, /proregtim. '' ~" <■ ; J - *: . 

J^Xaio^. explor?tor, exapiinatojc, genfor yerborum^ Sedens prorege. 
? ^rpetor, jJVbf/. 77. \' i . ,-, _ ' ;.",,' * . " : ;~ ' '/ 

IZqmQ^Auvqg) vicawiteus; *eg*L f M 1 . . • . ; -i 
tpl^iVmoip 1. g. |/Qfri\rt.iog); !, •'' :- ~> ' ' -~ r -Ji : 

l^jf* faftiginm montis, rupes. 

ipjJua cruftum, piace«ta. aSam. $, 19. rPar,*6, j„ a £ cupa farinae, B. 

, Seruffhaiy calix vini. * ; ,. ■/.,_;,... ; j 

[* Sic quidem 2Sam.6, 19. Syria^um vocabulum Arabs vertit, 

r jr^*^' ^T*"^ ^ Lr » altero in loco bmifit. Mihi de vocabuli Ggni- 

ficatu quod exoticuth efle videtur, non Jiquet. Anquirendum: ve- 

rane adeo fcriptio ? aii refcribendum per Jud jLo^j» > quod Perfis 

.... «jivae nomfn eft, £/^A/ed t « K a^peHato.] 

jL_o' aufus, aggreflus eft, cc. *K Col. a, 18. jf Efr. 4, 49. Pah. transtuliti 

Heb. J"»on Deu£ 19, 14. GF.^^jLi» , .'•" 
|LLb rf UiJ» audacia; { impu aentia, arrogamia \ accufatio, ca!umnia,JOC 

^■t: Hhhh | i^» 


Digitized by Google 6id « u. * .i 

V .... «*■.... : .... ... ..v ...... , 

' mh&. ■ i*&&»1 dffeiifusi ir#*sfiiit,; BB. \%sL*4 *0nfc§flit'p$nftas, 
pkuifitjpennis. r • ' •{ 

£-.... U& . \' rt ibomniabilisf-iiYdlgjianl^fapdi? aber; ingritus^jVov: $'o\ , 

X~ "' ,2<&i'- e^aWefcentia; M%nM$to>t A^:^^»B^^ 
lio^a» imberbis, iVot/.44. . N .... r , ,. . -, t,:^ * ^ jf 

l^iiaio fternutansj incommodum aliquod quo$natpraJcrreconuenien~ 

tey nequiU fed per fternutationes reiicit. „ * y ^ 

->- ^* ^ v j -.v JSx ± "ijf-")] 1 c •■ '■•'-■'_ -^ *-■••'■ f< — i j . i; .i » i ( F it >» i j3i > c^ - Mf¥ "m « ; ii» 

^Ld egit, fecit, tra&auits vifitauit^* imiifit,. cux&Wi ffl$r^fcrt tj£ 

iCor. f>2. EJeb. 9, 1 1. RutK ^, 6. Luc.1,,68. 7,16. /mjp. Pbll^sy 
*~Inf.'c.£, ij.jac.i, 27: corifecit iter, Jiid.17, 8- Part: iKeg.i&if. 

Gal.j,f. j*,2i. ijoh. j, 22. iCor. 12, 30. f. 1 1: P.P. Luc.2j, tf. 

A<5k. 2 y , 2 f . 26,26. Prouidit , 1 Par^f f i 2 j; EthpeJP&ff.praet;*Efh. 

3,20. Matth. 14, 2. iThelT.2, ij. Jac^ f iQ.;.,(^i«fflr,5^ s ^; 4 /.; : .: 

^ £* Sglet^jponi j?ro_Hebraicp ^po ,_ nec Jamen . eft* itf^/arc^JTenGi 

1 • noftro, confueto latinis, fed, adcuratius infpicere* jxjaue vt "90, 1« 

quo verbo Hebraico ortus error ex male intelledta Vulgata inSj^ 
-■ riaca lexi<& imrtiigt3Gft. Vide fuppl. fex. Heftr. fub ^o. -;^Etoftii 

exempli loco Pf. 17, J. exploras cor meum £ NA Ia ^j4^xp6 *H»- 
# jjrf«/ m* k curiofiufy ybferiidl me> fto&u. ' / . ' j 

:j f Refpondet Arabico 7 ^ /nWf, «biiit, hriiniaduertit, 'Kac, ytvlde- 

tur, fignificationurti feriei i)adcuratius infpexit, 2) curauit aliquid, 

i)JeciU quae eft vulgatiffima fignificatio.] ^ ^ 

]£^ jLd os. -F. iwfl/*r Myft&x, latf^ F 4^o*^ ^rubdr, fafii^(Xlfcus 

5jB.) /7«7«x/ capiUus. ^px^d* capillus ventris. .-^ v r i 

IjSic capilhis, de omriium animantiuth $0 dfcttur, Marc. 1, 6. iPet.j, Jt 
' 2) Norti. arboris, cuius craffi funt rami, ct flores rotundi. _. . 
ip-i^ artifex, E2.ai, ji. Infpeft^ .^ 

tlLLLefficax,- e&^ ' - — -— -^ ~" ^l^' Digitized by Google )l£>m PL V,Lflo capillus. 2)f. hordeum, Ifa.28, afs-i^Ewi ^^.«jaff 
,j2 o, S n> pilofitas. ./. .bfb <:' j>1, \r • i«luri cLr_^ ; 
|f a^ "cu r^t^ripS^us,' i PeT^^TT tnfirmariulj^^r/flrrrj'^ * ^ " ~ • ". 
1 ij s m pilofus. ****** • ■ > , *-., 
f | \ Q *> -VlfitatiO.~ r- — — U^aa> Id. Luc. 19,44. Opus y * facinus, fadtum, res gefta. f, Phii. f?T5. f 
Luc 2j, f 1. i, 1. iCor. 16, 9. iTheff. 4, 1 1. ?Gram, A&iuom wf&mj 

[* Negotmm* quod quis fufapit tractandum. Chreftomath. d, $8. 
o l ^p Sfc QfiD *o? peregit fufceptum negotiufn.] o . \ : ^; 

^iokJ^» adtioj vifitatio. Off.Mar. f 09. _ , . . £u| p^Qjp philof. a&ualit^r, re ipfa. 
^ s. o> JVojk. wri* 

tf4*a> iry Ar. ~&/. -;~ — -■ — * ~ - 
tf£*aiSo acftiui. Off. Maf. 44& * '' * 


^™ arfit, accenfiis eft, coiilagraliit, Num. 11VT $rjud. if, 14. 2Reg. 

22, 17. Job 1, 16. Jef. 9, 19. eleuatus eft. ^u rh+ts.x./iu.fo' 
\ ~ gy Umen, poftis* veftibukim, podiura, lReg.7, f. "Matth.26,71. 
] A ^fl) inflammatio. 

laaofl) finis, terminus, confumtio. F^ ,.. . . «;,r- .: ■ n * i 

«.«^ ■ q m^ JsLaco tenuis^.fw^ff, infipiensj imm^ndu$, impudensy 

arrbgans. 
jJ^B^p ittfipktttia, immundkia (i n ce ndiu m £3.)-- 
\i ^f y: Jj ' ■.."- * — ^rrr — ~ 1 - .' . ;■ .-.. ■„- . ' r- — M \ **- <■ > \ «< t * ■ 
feffi^ ^'Ufe?v. 'P^H»"*! ^und^ns,, affluens^ /.pliweiuaffl^wtWf f idMuu 

*danter, Jof. 3, if. * } ^ -,j_ 

j - ^ ^ tegens; t/. «n*up » r % .a ' Digitized by Google 6i2 a tf t - ^ « puluerizata medicina. '"•/< i '--- 

^-a^ (Jnapis aiba*. -*o>*^» ^^v^. Ur.jt^Cy^t t$fo $ 

•j^a© Id. argutus; rhetor. ' -^ -• % 

■ ■ ■ — ■ ■ r- i Qn i, M» » ■■ ' jj 

)<*?& fjjpaw^, ;ff!iV ^. ?:?:,:• ",^,3 _;..; -..J. .! ; 1 .^ 

1|om oancec marintts. r • li c ' i i '- \ r 

jAa» />/. ?ioacp fcibia, ora, .fimbria, ejrtwmitas rri, Exod.^g, 17. s) 

litus maris. * J l \ - - 

fjouAaip npa flumims. . -* , ; t 

<o?oi£ud dux mihtum, rr(><trttyo(. 
\lo2*a>l cum donatur quod peius ac viliiis feft* ctim dminatur quis 

quod deterius eft. BB. 7;? * 

-j— ; — r- — r-M ^ i a .^; 

jfis^m arcn, cifta. 2)feptum, lorica (fomnus lethargicus, Noy.zo%.du; 

bitoyiq.Ar.^S^iBB. / .: / ... \'1\Z 

■ ,, " ' y : ; 1 - ■ : — : — - ' ' , — ~ — — — — — 

)jA_a-tt fapphirusj coeruleus^ Exod.28» 18- Job 2$, 6. Cant. f, 14. C^T 

Jlfar.46j.9iU. • 

lioS^my po\^rn rhabarbarum, 'JR t/. 2Vw. 1/1. ^fi ariftolocKa. 

longa, BB. ( ! 

lyi S^m monile, torques. %{/+Wftf*)v " 1,- ; 

Va^ ^^m finapi album. # r J \ 

Jju^\°up Hellenium. 

■ - « ■ 1 i > 1 1 i 1 » ■ 1 ■ .1 ' i 1 ' • i 1 1 ■ fr 1 1 » w 1 ■■ 1 i 1 Qn T *i r i W 

9 , # * 

I^la^^ -al*^, fe.i,i«yp nauts wagwn tf te8a, t Reg. 9, 26. Marc. 4, r«. 
- Nwicula, cymba, v:$6. €.1,19. 3,9. ArcaNdae. /ty.fj-^^ lAi^» 

LUC. f, 2.7. II. .(<•:' 

iisus P/. JjlsIxd nauta, A&.27, $9. -' ,,Jf < ; " Digitized by Google *» 613 -*/ 

r i<i i n ro Sapo; - -'•• - ' * i- 

lioa*i» fluflus p&rui inter maiores. 27J5f t fi»i(«>Y 

l^uafl) incantatio. 

i i V m • fitiapi frlbnm. . 

OyXaoj» curatores minifterii. 

f ^^iW thlafpi, / nafturtium. 

ifiii^ifi) fppcies Salamandrae. 

jifli^ro humiditas, fucc\is. Doraus claufa altis parietibus. Novar. 312. 

I^oudoip fophifta, criticys, verborum iudex. BB. 

llmt^ m cancelK, aPar.j, 11. Sedes odei, fedilia.«K nn > >m^ra Id. jx*kuu<x. 

tvi m yt ro fpafma. 

>fiiafl> verbofus fuit, garriuit, F f i.q.At. xpjy-* BB. Licitatus contra 

alhtm fuit* ',. ■,■ ^ 

taa£*$/ ^M^fl) gladius* Deut Jj,i9; aSam.ao,S- 10. Nov.2i3.PL 

Viflrf«in> Prov. jo, 14. ' ' 

[* Huc refer illa, interpretum muJtis non intelle&a, Jofephi Aut* 
XX, 2, j Monobazum regem feciU tiovva rof ati/xavrii^a rov ttolt^ 
Saxrvtjov, T»v r% o-atAtiJ/»§av ovofia^of/mv iraf? avro?Q y dans ittifOh' 
tris anmtum fignatorium, et, quae apud ittos (Aflyrios) fic vocatur, 
fampferam. SvidasT.IIL p.a8f 2*wJ/»e*^ endSq > @&$0apxai\ 
ilcooa <pi(>u ToaiavS) v<pa<rft*ra 2»{>/xa x > £g) aajumlm^ac > aj ii u<tl 
Wo&of fiagf3*£ix<tj, quem locum indicauit Fullbr. in mifceS. 1. L ,* 
' c.XVII. p. U8-II9-] 
]2cfrmaaa> in ventlitione difceptatio, lidtatio. 

fZojinptp calliditas, aftutia. 

}£^cim£4 creagra, fufcinula coqulnaria, tudicula. ^ .^{? 

■ - - ■ ■ ' ■■^.^^.^^^.^^^^,, . ., _^->^^..-^ ^...^^.^ ^.., r . 

c-osLd fuffectt; tf. Xf.rt r. Mat. 10, af . 6, J4. Deuc j, 26. c. &48»?*» 1 
ParU £ aCor. 12, 9. Satisfecit, iSam.19, 4. iTim.f,i6. Cepftrfca* 

liii pax 3 

Digitized by VjOOQIC 6l4 a» 

pax, compos fuit, Mat, 19,11. Joh.8, 37. EuacuauitcvLev. 14^6. * 
J^ah. vomuic. i . .1 ... • \ ... 

[* Item in Pael et Aphel euacuauit> inque fitthaphal euacuatus 

ejl. Ephraem. T. L p. 6j. dubitabat Abram* vtrum reges J^hoenicum 

inte/lino fe betto mutuo abfumturi ejfent, aut pofiuli ; alii eos fybeMgtur£> 

\Lh\ <-^^nm«VY>Q et terram nobis vbcuam reddituri ejfbit. Chreft. p-8P 

; Uio ^ |ZU-i r io Ao£>Add^ hb& ^d pojlquam vrbs euacuata ejl aqua.\ 

loao» Tufficiens, perfedtus. Lev. 14,21. Jof. 17, 16.- Jud. 9, jj. 

[Vosxoi Aflemano tefte etiam epifcopnm fignificat. Sic ille Tom.I. 
p.47j*. ^facobum appettat Uoriof l, n. ^m t//rf*ro praeftantijfimum; feu* 
epifcopum Edejfenum: vtfamqut mm ftgnificationem fefmolSyt. patitut.] 
liajasuD fufficientia, f > ' 

£uVAaflo fufficienter. ■••'■**,* 

fcLao inanis, vacuus, * Marq*.ii a j. Ventilator^frmnenti. : 

£* ]n , «yn Uoa «omf» wa»*, /tf^/a gtoriatio. Chreft. p.7$*. iij 

Significat etiam *rny otiifl* tltnpusqui habentem. Verfio Phil&r.* 
pro iit/xai^ot/v Mara6,ji. 0001^*0*20» ^iajio^ lla|b«l 
fZ oxu^o o inanitas* vacuitas. 3 Maccab. 6» f • 
loaoj» euacuatto^ vomitus. ;' 4 
£uJ«P^» maniter. Luc.i,fj, . i 

I^do^o fpeculator, Marc. 6, 27. 

V I , _ J 

*,.*,.». «am inquifiuit, f.f. ^» totondit, rafit, Aclor. \%, \%. E*ech,44, 20. 
^ Ethpa. Paff.praec. c. 24, 2$. 1 Cor. 1 1,6. EuVftudiolTum, jtfbt/. 362. 
&n, 1*ao> liber, catalogus; literatura, Jiterae. A&.4, 1?. 26,24! i>/. 
r»am Heb. 9» 19. * 

|ja» legisperitus, cancellarius, Tjt.>,ij. Pt.j. Mat.2},$4. Art.2j,9. 
fi_a-« iimes» ripa, littus, pomis» traflus, Mat. i$, 2.48. \*&i llam 
fcriptor epitoraes Iibror.ura, F. i.q. Uof\ BB. 

Digitized by VjOOQIC £ fl) & m 6i$ i * )i <n ro tonfor. 

li .^vi n> abrafio," eratfo. 

J^afl) genus marmoris. ^r. fM^' 2 ) iVom. ciuitat. X^bA h.e. «jnniWf»/ 

?)coetus r congregatio, jB2?. oTTfigflt, fphaera vltima, iVpt/. 31$. 
fr ^ ■ ?* . #» lu^t^^criptua.^PCjjo, 2. ; 

fiisittLSof ji&Jfram^ Lq.rfr. &}{-*-* forfex, Novar.ioy. 
l&s&pj \Ae&*> Id. J?j5. '. 

^o^o> ZaVttgov / clinopodiumj dicitur etiam rs^^ / rrV^° a rf H 
/ ^l rt|»Nonn>l 55. 

U*afpLjrt««mae jptundae£ Dan. x j^a6 c a/. Tr^K * 

[* Proprie fphaera, ex Gr. atpaif**-. Sic Jef. 19, 3 pre Hebr. !>Y1 

--^otmur.j 

jfiojax» genus pharmaci calidi. Bar Serap. ^ - •* 

^o^aa) herbae odor^tae, /w:. Ocimum. • . .^ 

ua^Jslfl) fcobs, -^r. ^ & 4ftiU . : iLJl^.?/ • ( . - J 

V*^J» reptile. 

)^£vo) vide ]oi^fl> p. 612. 

^.f^jp i.q.Ar, *£4=*ri' J/r 3 ^ ##• TT ^J vU.0 'JU-T> Tn* afcendit. 
CcLo* faccus, Pf. JfViJ. Amosg, 10. 

~ t 1 n cp vrceus. | ^ w ™" vulnerauit, vlcerauit. 
|^^r>m f # q, jflr. g-LxJL^. A/bi/. 1 8 6. liii 2 fcaQ* Digitized by Google 6i6 c a> foaax» amarus animo, F. (iq.Ar. fJLl-t JBJ5.) colocynthU. 
U?aaoD Id. /tfr. plumbea. 6*^^* V 

V»?olqi» malus, antenna nauis, Xflt^wV/a..* 

[* Quo auAore, aut quo exemplo firmta fignificatto? SufpicoV, 
Graecum eiTe aX*M*> quod Svidas explicat: * *jc t£* 7ra^ctTt/^oV 
«rc*r> w tixcua>$ wnoinfxvn fcu/Q z&y*<pv(>*> KSH £*vy/uitt: qua autenj 
harum notionum, nauis tumuttuariae fafifac, an, pontis* in fuam Syrl 
linguam receperint, dicere non habeo, donec in aliquo fcriptort 
Syro vocabulura legam] 

% jaaiaC^oiaa> ffxfAtroc, ot. 

; , „ , i 

fn n ro inftrumenta bellica, gxavcl. 

1 ft n n> volutabrum. . , 

t fr n n> auarus, oftentator* 

liooi» et teaoxD fporta, F. i.q.Ar. r *.**3 BB. 

«jnQ^Slfrqg) lufciofus, nwraAflnfr. 

fcVnm 'i.q.Ar. j^yS^m. 

oujI&ajb Scythia. t t ft Jp poliuit, >fr. JJL*. 

iLoo) elegans, ornatus, expolitus, fucatus. Abtr.12*. IkiP ftapedes. 

. Nov.i\$. 

Pooi» expoliens, fucans. Luftrator. 

f /rtN i nb elegantia, ornamentum, expolitio, pigmentum. ( Artificium, 

ars, GF.] 
v i Snmv> defpe&ui habentef* 
* $ ,* \ j DQ n nobiletf. e^nXy^, Digitized by Google o m. t MPQ^lcoa» heriri&dtusv.r: Hi,, 617 >om dimenfus efts direxit, aptauit* confentAheum ffecit, topiicauFt, 

1 v> n .a » ruber, rubicundus, «nsrw» ^ fcocui» Id. 

| Vi cxvro diredlio ; commenfus, ySf^/K» Lii ' :i 'i ' J '. ^ '* 

I sSn n ■ ■ ffT ld. menfu&tid, menfura, terminus. BB. "4y**^«f*r 
^jpOjJld « roormnm crocodili cauda. ' 

fijG&QAi» Scammonea; ; — .., N - 

■ » * ■ j i ' i ■ n ■ • , i , ■ i \ ■! ' i i ii i 
t"rnn'ift-tBh1br. * "~ 

•JDOiaaojXiA» Corrupti crvrofys> i.q.Arab.* fy ^> BB. 

'- ' *' ' ..••■■'.. . - n - - - ^ 

iua»u ^n Ntt fc fti)rw < Gem* Phxlofophorum , qm czkbm erant £91 oppontodo* 
foluendoque argumenta in contrarium aiduSta. < • a 

1 V f ■ < ■ '■ III! ' 1 I ^ ■— l^ 

Nnnm ledens fulpenfo coxpore, earum vitio partium, quibus fedemus. ' 
Vnnm, ^fe S i nip fubfidens in genua, *.£. ^fr. Jut-SL* Aff. 
\Loss> %. q. |Lqa£D« . odit, abominatus, auexfaius, aduerfatus eft> rr.\\ Gen.27, iu/Uu,!, . arm 
39, 1?. Pf.jg,*i. 109,4. Part.io. Jef.49,ii. /»/: iSann&j. 
a)fucauit, Sap.ij, 14. Ettaph. t&UL] Pajf^.praec. BB. 
l^ />/. fo*» f. epiftola, JVbtf i6f. Scutuai, juj/ 0^. Jfor. 477. 
1^-A-o) odium. ^^cmk-mAk. ->}>* &*j . fyiLftvttfcvJ ? * J7* .**** "• v 

fo Am hoftis, iniraicus, Off. Mar. £49. 
V\ m fucus, Sap. t j, 14. 
1t n m <<r ftrabo, jf r. i^/ BB. S\iy*b 

Iiii £ ?2ot£j&r Digitized by Google D 1» 6*8 * fl 

jIc^xuLoftrabifmus, anguftia oculi in hirqHb : e*tirio&: dill&r (fcatfttnfu 
libus paffionibus, irf Uoul^ de corporalibux' JUhhj n^SS^^ 

«xDaiiiUD fcorpio. ^. > % 

^Do^o) Sca^,l^|/fi|: Chymiji. flq&aeris. :.. r „y \.-i V .-Ju< u *.A'4 
lic^aco paropfis, patina. j \-\ : ;, : , :r -- : ,, j}<s-.;-h "...i<LoM 
i-j2io n ro vitiui^^ifuf^^epye labqr»nsj y.fupru jiffi nirtfrv v / '". ^ 
ln fi ro gubernaculum , JVot/. 149. - ,,* , ..-,, 
^oUxckmiD. ^cu^onxD genus allii fylueftrisj affine Sporfqnera. , vi(£ 
~^^^«4^wf^w^-f4*--.-- * -- -•- 

_ : ;. t .r !; »,i ,,1 i_j 

?^-fl) Sarah, iVbro. ffltt/. 2) ftplla. , 

^i-4D Sarah, Nom.mul Gen.j6, i_. ......' 

*J*-to ifoetuit, corirputruit. Pak foeterefedi^^ibetidimreddidi^ Can*. 

t, 12. Eccl.ic, l^ u'.' ?# ^. .'•• .:-.' i'< rvi,-: ... > k . *^. ; 
liji "/>/. UV^ f. ?Tjffl) PL \L^b~ foetidusV putrefadh^ putfdusr »**". 
[* Exemplum habe, Chreft. p. j8 Jy 00 ya*^ hircinus ejl odor tuuf 

et foetidus, non fauis, vt matris meae.) . . / '[' r 

jio.jj» foetor, Amds 4, 10. jtwr. axiUarum foetor. "/ ' " *;_JLl'_." 

^m. orjr-Hk 'Cdi, '" i '" ■ ;'; ■ r- r— - ■ ■-" — 

^u,*.***^ ki>]-a>' blatentint, effutiuit, jjarriuit.' Proceflit, Pirov. 9, 12.* ImpOgna- 

'"< Vit, Eccl. 4, « jo. 20/14. Jn mendacib importdnus-fiut, inftittt. BB* 

[* Hic quidem Graeca (Hebrafcus enim textus non habet hoc 

additamtfntum) og l^^raj Wy $%y$ifny > qvto£ iroijLum? dvifjunj$, 

» Syriace vertvintui;., ,U»oj l^i ^s^ ^j;»?-U*l« Manifeftum.. Ijic^ndn 
«Jfe btaterare* effutire, fed potius,^ f/awiii mendacio^/rwi>r iUiid_ crt^ 
ifcr*. Forte eandem objlinationii norionenl habuit , ' quam verbum 
Chaldaicum. — Altero loco, Eccl.4, jo. ponitur pro dw&kyut. 
Vide et quae in fuppleraenris lex. Hebr. de n^no, varia ledtioit^ 
Jef. 9, 7. diceiitur.] . v . v " ' i 

; i.il looi» Digitized by Google Ir*** yai>%quus> Atp&btf<Kftiits^ r .V / > , _ % '•« 

(^aao^ verbofitas, procacitas, arrogantia % yaniloquentia % iadantia» . Aiperbiloqueritfi. 6^) N&$ #¥4 Thrcirf.1^4. **. Suhifigaui^ fubegit* 5A 
Inftratus eft equus. "'','' 

[* Aptandi notio ex Gabriele Sionits r fumta. Mihi verbum pa* 
tius pritaura fignificare videtur, eonflringere, tigart, vc £ r ~ Arabi- 
>us, verbaque^o^ o^A^ ^oiojijibo vepfceada, mamhur eius atti» 
gatum ejl. (collo meo) ingum eius. A iigando etiam htimaiiit, quod 
fequitur >/«£/«£*/*, injlerttete*quum\> quod Hebraei dieant ->on Ju 
gare, ephippium* laqueolus &c. itemque Sanuriuno-Aramaeum mo 
corrigia.} , 

l^» Ephippium. 
k^ * morbi genus. 

Ff^ lineaj finis, extremitasj ordo, feries, 2?#; ??ou»2» feniuhi lunae.' 
*-<4Jr , - fl> an trum» fpelunca, crypta, cauerna, rupes. 
U^oM/ porticus, 2jPar.£ri. ij,g. Vanus, 2?. . 

JN&p.t*VWolu8± 4T> **?^/5. Srori*,. JVbt/or. 206. Judith 16» ro,. 
tJ .§PPrta»,3.Cpp. Uij>,$. Storea, <eges, faocus arandineus. 
K^g-a tudicula, cochleare mauis coqumariunB» uq.Ar.i^^K* BBi 
Jajy^^ J&^Solo ftylus metricus. ' 
•JBo^lfia» raritas, refolutio. 

v^o»« Sarug, et ^o^a MetropoiisVic^MotdharfminfulaTigrmit^ ., 
teret Euphratem) cuius erat Epifcopus Mor £facot>, vir ceteberrimi ap. 
HwosjSethiopesque nominit, Liturgiae atque JJomiliarum infigms auftor, 
vtde Geogr. Mtb.ijf.}.* ' a 

{* Itemque Aflemani indtcera geogr. T. II. bibl. Or. praeniifTum»' 
iub^Sarugi mque eodem tomo p. 103. 104. m. jzt.J 
* ^j^-a) peftinatio. V v , . .,• .., - ., '. . ***** ,e * '""■ li^fato 

Digitized by VjOOQIC 620 ♦ « 

li^jDio^ ^*4/}ioso norma, regula, qua ftneae dirigunhtr. ftitiiv.i6f. 

^j» trepidayit, linuiit, ob ignauiam periculum detre&auit, i. q. Ar. jf*/ 
Jropulit/^pulit.^ feceflit, I?f.jQ2, 8- .Pak*thn&re 9 trepidarefe- 
cit, terruit, cc^ Job 6, 4; Qff~Mnr.*}6. >Etkpt.P*p}£$. c - • !• 
?Oii» femen nuae fylueftris, ' "' 

^J; lf*£-B (uperftes, reliquiae Rom. 9, 29. 

)£q» timot, tremor, (espuUIo) Jef. 19,17, ai> 4* Lup,ai, II. O^. 

■JHTiir. &}• 482- 
&&, ,0^» Sardiiis, gemma. Ez.i&ij. 

,o?Vjp Hyacimhus, Prov.2f, 12. 

,0^ Turbid, Arab •<*-$-> f3* 

\J»\ m v> terrificans. .> j. j 

Ua-jn.-m v> terrificauo* rr 

12q»Wi&*0 timor, trepidatio. * ^ t 

cttoaAj?ja)# «jDoajoJfX» S^rdonyx, Apoc.21,^0. < , 

«iboiji» feftinauit, accelerauit, vrfit. Gen. 45-, iy. Exod.10, ^DeUtrji, 

5f- Jof.io, ij. Praecipitem fecit, iPar.21, i. Ethp. Id. J Geft. 24,20, 

'4«! 41, 52. 4?^°- 44» ii- Jof-8, 14-* y 

[* Hexapl. Jerem.4, 6 ^xx&l ]) aoo»£u»} pro Graecis, oTitWrc* 

/xw (7TJiTf f Alia exempla N. T. quaere apud Schaafiunu Eft qua- 

driliterum a trilitero c*m , qiio et Schaafius retulit.] 

Izxjnan velocitas, celeritas, feftinatio, praeceps, Adl. 19, 36. 

l^-jvm^o celer, velox, teraerarius, sCor. 1, 17. Pi. 2Tim. 3,4* 

}2o-ooyi£o t.q. l-aanaa». 

£j^^]sLo feftinanter, cito. Exod. 12, 1 1. ?3. t Jof.8^19* J u ^*?» 22. . 

?Pifl> Zizyphus, arbor; Sorbus, BB. l Digitized by Google 4-mv* Aniquty penserfe egt* peccaiiit^ ferociik, Ec8L&i}Sx£. ajf, z6. 

- ^Qbfuit; ^Sap. 4v i 2. c*. ^ «ociiit, c . o Lue. 4,' j f . Pah. depirauaui t, 
viuiuitx cdrxjiiplt^aboleuit, Exad 21,26. ^Macc. 7, f. £)efignauit, 
deJegit, fepofuit viiu promtufit.* Aph. propofuit, dedit, largituseft, 

, w fatiafecH. Ethp. v*^j Pqfllpracc; 2 Macc.7, 7+ 3 Macc.$,22> Ettaph. 

^ t*^2j\ xiiif. Ar. ^Ja** 

[* i^»fi» fpeciatim dicitur, de aqua irrumpente* vel erumpente* m 
chronicd Edeff. p. 49. lin.8. chreftomath. de Edeflae inundatione 
U-^p?T^? Ua*a» ^t» (aquae) irruperunt in fuperiorem partem 
templi chrijliani i. e. inundaiftnt 'eum. Gontuleris Arabicum £ <r £ 

dens irupit. Nocendi figniiicatio non dubia, hoc quem Caftel- 

lus habet loco, Luc 4, jf (pro Gr. fiXchj/xs). , Sic et.accipere pofllsr 
in chronipo Edefleno pag.fi;. 64. chreftomath.de locuftis pofitum, 
Ijoi I^ulao 4-w^fl) i*^> Pjo^io a(iquid>non multum nocuerunt iHo anno y 

r v,«t,l^c^ ov^> \fc>)o •^» fnagnum detrimentum attulity c&nedtiquj 
omne frumentum : quamquam et ibi inundandi norio locum habere 
ppffit^ S.np. 4> 12. vbi Gabriel Sionita xertit>\obfuit, quod in le3d t 
con recepit Caftellus, pro Gr. u%ra,>hivvf ponitur, ptu/3curuoq vm- 
&vfjua$ /xira^vu rov a,zdzot> k*-4 U^\ U*r-J» |£^*| oiJQ ai^ i» 
vbi videtur efle abripere* transuerfum agere, ab inundatione du&i 
figura : perturbatio adfeSuum abripit mentem bonam. Locis e Sira- 
cide citatis, vbi de muiiere lafciua poriitur cum ^L^ conftrudtum', 
nocendi fignificatio, fed paululum determinata, fatis apta, 2$, 29 
oiNsn ^. U»*A)> V^j| vxor, quae damnum infert marito fuo, et hcre* 

- dem iUi ex alio obtrudit. Arabs ibi,^ ^^^ssv-j^ ^JJI quae decipit, quod 
huic loco esye^ie aptum, aptiusque etiam alteri, c. 2j, 26 Ikid?)ZAj1 
faiijVo aCso^i U^o oi\so ^ vxor quae fallit maritum fuum, et 
cor quod ipfi ejl obtegit, dijfimulat. 

Ex his hanc quidem fummam facio, poni de aqua irrumpente et 
mtmdante, itera, efle, naccre, dqmno ajjficere, defraudare. 

Kkkk In Digitized by Google 6ai *» 

In Aphel efcEtthaphal de epifcopMefi^atfone ponrto^r eflcpnfc 
fimpliciter, epifcopus faBus eft > \t Aflem. T.I. p.469 ^QA^iu^Lio 

— * » r V * » ^-" t * r * • ' # » # * 

Dominus ^facobus Edeffenus, qui ipifcopus faSttts ejl anno 641. tf (Jror- 
gittf epifcopus factus ejl antto 647. Barnebraeus p. 82 chreft. fyno- 
dus Dommum Jgnatium teprfr^ &Mjfl>f deftgnauit patriarcham. ^Hinc 
nomen , , * / 

<^i,o>zfoc[ ft. em,ph. TZaij^m/A^. defignatio, vel, ete3io> *pifcopi> 
patrjarchae> ibidem lin.g.] -; ^, f . 

|L»ioj-fiD pocens, perniciqfus, Eccl. 19,9. . * 

l-.yi »$, tp corruptus, damno afFedhis. 
f.i ufcLJ* vitium, corruptio, damnum. * 

[* Iriundatio, chreft. p.49. VaJlatio> in HexapHs Jerem. 2, if. 
Fub Atjuilae et Symmachi nomine pro rosw Hebraico.] 
fj*ta£0 nocens, Vulnerans. 2)claudus pede* aS&m.^, 4* j) cfiflicilis, 
'* manifeftusi Ar. &-*-*,> , ^j^y^BB. ' "■'•'' 

|£^c^mio j Lecythus, 2^eg. 4, 2. yf r. JL^, 5yr. 1^5§^? ^ V^S*l 1*^*** 
j2m Mjnvv> petitio, >tfr. 3L*JLfe BB. Defignatio ad ojficium confutis &c. 
].ifli/<m?o r impofitio manuum, chirotonia, initiatio, confecratio. 

1 ■ ' ■ 1 1 1 fi ■ ■ 1 1 1 i » ■ ■ f 1 ' ■ ■ ■ ■ ■ < \ ■ ■ ■ ■ - ■ , ■ ' * 

•4J-4& Hne^uit, Hneas duxit* transfcripfit, Sever. l.Rit. 1 j 2, Pah. fcari- 
ficauit, i.q Ar. &-**-*»• Ethpe. ftigmate inuftus eft. Ethpq. . morfi- 
catim comedit, carptim prehendit, Jacerauit, Arab. (J^^l et. Paff. 
Zach. 12, 2. 

i_£fr_a> apex, Mat f, 18. linea. * 

[* Item, vutgare Syrorum atphabetum., Amira p. 1. grammaticae 
Hterarum Syrtacarum fpecies enarrans, fecunda> inquit, diCitur> 
\&u& id eft> fimptex> vel Un» i: e. tinea> ita antem dicitur> quia ftm~ 
plicibns titeris pingitur. Latius etiam pro alphabeto ponitur, voca- 
libus oppofito, vtin Affrft.O. T. £478- vbiJacobusEdeflenusfcffpfit Digitized by Google 4* $2% 

< ){*u£ tUfa* ^»^0: )Jk^epiftatm d§ titetis Stfriacis.et punftif, 

(feu vt Aflemanua <vertit,f<& ortkogfaphia Syfiaea et punSis voiati- 

bus. ) Haecne figuifica tionum feries : i ) fiitai, 2) Zr &ra* , quod hae 

in linea fcribuntur, vociles infra v?l fupra lineani, $) vulgare aU 

phabetum? Non definio, tineae enhri riotionem fumi, non certis 

probari exemplis video, habent tamen eam Cftaldaei.' "Arabibus 

. ^r^ eft, incidere, indeque in quarta, ftgnare: ab incidendo fcriptio 

- didpotuit. De 4#riuatione vtcunque 6t r feriptu*ai 9 et, Uterarum 

( figttfficatio certa.] ' . ^ ^ : 

«^ojfl^.nota, ftigma, • ^ .-^ .--'-. .V \ ... ^ 

U**» Chalcytis, i.f. Ar. JL.± rf loiooflp }****»• 

U^jdd cancer animaU fidus, morbus. Scrtffulafc, 1 Nbvar. 'igi; 

fZaL^xnio AS.Ethpa. comeftio, laceratio. * * 

■ • " ■ . «■ ? — ...... ■ • j 

>.*» apprehendit, rapuit v a^h^efit, A^r..^^ ^hpfl^d. \ Ar r ^j^K 

Ui» adliaerens. )eoH»~{ck T - 

|2aoo|a) adhaerentia- * ^ 

^itLXifED Id. 2) quies, ceflatib, Af . ^ \uws^a) Skr a*, 2)/q/2:. IV* 1 8& I8$* -A. t* * 8- -H» *-^»Id. JVqi;.i J }• 

— — — i*\ , l - / i : ~ >• v. : u^ai 

£ot» x l f.Ar. fj-± [L e; fimp*, m iftkmm mft iw/ter <?r »&>/; dtpr$u*^\ a* 
toa>f)£ia> (Utqsu #*) fimus, Lev.ai, 18. £f. /fefc ovvi. cA>,- -*>> 
t [* Ex Ferrario qtto modo k&*}& citetut, non adfequor: hatetille 

£*§» denafatus, nafovitialuSy fmtiS. Caeterum habent et Syii '-^ 

: ?^<fta^enfu\oWrci^ufoub. J Oectirrit in Hexapjis Jerert. K* #• 

(eo loco, vbi hic verfiis interpofitus eft inter quartum et qtnrttum, 

genuinusque rSv O) hac ferie oratiogis: ^m*mM ^d ?v> i;. r o ) v ii » -g> 

(. P5° GraeciSt : a^ugfo?; ^paijiSAwToV dno @*f><riQ. Nprbergius vertit, 

argentum disruptum* vereor vt rede, licet fit vfui Arabum Syrorum- 

que confentaneumi Graecis enim non cbnfonat, argentum adieQum 

*.— i fckkk a vel Digitized by Google i t> % . , m * * - , vel kkkjfam fcabentibus. Plrofa Cgt%ificarel2cjfl) potuit. >' PnmaWis 
Terbi in fecando y quod Arabicum cum, -^ tum ^j-i fignificat: )pu- 
tem hinc UoijiD Uua> eflfe, argentum in braUtoUtr dtffeftm , Yt in- 
duci ligneae imagini poflit] ^ ' , , y 

jZ o V)j a> fimitas, ^ ; j f { ; , .. ../. •> * 

^Zoioo»fl> verbofitaS) fuperbiloquentio* i 

Uk* axis, rotaj lignum craflum, circa quod aptantur{cirtumuotmmfur) 
rotae. BB. iReg. 7, 30. a/. circulus, circumferentia 5 hinc Cirsina 
Xa&mi » orbis coeleftig. » . — ,-* - • _J ".v .• \," 1., '.*» 

U^Vofl) ilia, T l^mbi. . 3) nofeilec, , . - . ( ,^ ' v ., V'J 

ua^kffl) Caflia, BB. 

wfflntiitm Siren^ Jer. 50, jjw • - - -- 

•^uukup phawnattim ex arfenicttt et AP. $j-$ confeUim. caftrauit. ■ jji * ? iii - < , 1 m i£ m eunuchus; eunuchorUm 3 generQ* teV-flaSo ,/fr. vt ^, 2 ?A* 
/orfc %. ?h> Aj^.«./7r. f ^Vf.£.^o<^ ,3 ,ociio? ? ?a>^^,\fl2f. 

v&^ if ^.^u? wiA ;.; v .:_' .:.'! : • : ^ . Ji' .!?™ 

u»JkiD P/. ud^ lfcittm, ftataeh cul Jubtegmfri intiokitur>]tt }&ii.f£) 

' A.h-Kt Sr* +*'iVr Siren, c?ij; 20.^3) draeo, 2?2?- 4) loricfc fijifomata, ExodJ28$ ?*. 

^YiZx*' * J^^* -^ decipula auium» 6)fujuculus. ]A. Y.^jL^ip funiculus 

^K-^l^^c^qtQttus- . .": . ;-.;.\ - *.. tr-ui.w . • V.l; . 

^/tf JjxlU* |£u>kw» ingluuies apivm, /^ rf- 

bqs demittun